Төтенше жағдайлар кезіндегі тұрғындарды қорғаудың негізгі әдістері мен принципдеріТөтенше жағдайлар кезіндегі тұрғындарды қорғаудың негізгі әдістері мен
принципдері.

Жоспары:

1. ТЖ-да тұрғындарды қорғаудың негізгі принциптері мен әдістері және ТЖ
кезінде шаруашылық объектілері мен тұрғындарды қорғауға жататын басқа да
шаралар.
2. Тұрғындарды қорғаныс ғимараттарда жасыру. Қорғаныс ғимраттардың
жіктелуі.
3. Дербес қорғаныс құралдар, жіктелуі мен тағайындалуы.
4. Эвакуациялық шаралардың мәні. Эвакуациялық органдар, тағайындалуы.
Эвакуациялық шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу.
5. Азаматтық қорғаныс бойынша тұрғындарды дайындау, басқарушы және
командалық – меңгеруші құраманың, АҚ құрылымдарының жеке құрамының
мақсаты, міндеттері, принциптері, әдістері.
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе:

Бейбітшілік және соғыс уақытындағы төтенше жағдайларда мемлекеттің
негізгі шығыны азаматтардың өлімі болып саналады, сондықтан төтенше
жағдайлардың Республикалық қызметінің негізгі мақсаты халықтың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардан қорғау болып
табылды.
Қорғау теориясы халықты қорғаудың мынадай түрлерін анықтайды:
оперативті – тактикалық (хабарлау, эвакуация, маскировка және т.б.),
инженерлік-техникалық (қорғаныс орындарын жасау, гидротехникалық заттар,
радиацияға қарсы комплекстер).
Қазақстан Республикасының “Табиғатты және техногенді сипаттағы төтенше
жағдайлар” заңының 3 статьясына сай, табиғатты және техногенді сипаттағы
төтенше жағдайларды халықты, қоршаған орта мен шаруашылық объектілерін
қорғаудың негізгі принциптері:
- Халыққа болжанған және туған төтенше жағдайларды жеткізу, оның алдын алу
мен жоюды ұйымдастыру;
- Құрылымдар мен тұрғындарға қауіптілік дәрежесін анықтау;
- Халыққа қорғану тәсілдерін үйрету мен төтенше жағдайлардың алдын алуды
іске асыру;
- ТЖ салдарын жою барысында қорғаныс, авариялық қалпына келтіру және басқа
да жұмыстарды жүргізу;
- Шұғыл медициналық көмек көрсету;
- Халық пен зардап шеккен жұмысшыларды әлеуметтік қорғау, төтенше
жағдайлардан зардап шеккен тұрғындардың денсаулығы мен мүлкін, қоршаған
орта мен шаруашылық объектілерінің шығынының орнын толтыру.
Халықты қорғау жұмыстары алдын-ала дайындалған және Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес жүргізіледі. Олардың көлемі ойланған
қажеттілігіне сай анықталады.
Ойланған қажеттілік жетеді:
- Төтенше жағдайларда кейінгі болжамдардан кейінгі халықты қорғаудың
оптималды вариантын таңдау;
- Халық шаруашылығы мен азаматтық қорғаудың бірігуі;
- Алдын-ала және қауіпті кезеңде жүргізілетін құрылымдық және инженерлік –
техникалық жұмыстарды орындау;
- АҚ және ТҚ ұйымдастыру мен жүргізуде сапалы параметрлерді енгізу;
- Соғыс және де бейбітшілік уақытындағы қорғаныс заттардың деңгейін
жоғарлату;
- Экономика мен даму жоспарын құру және орындау процесінде халықты қорғау
сұрақтарын шешу.
Халықты қорғауда ТЖ мен олардың адам өміріне қауіптілігін төмендететін
шешімге көп назар аударады. Оларға жатады:
- Аудандар мен бөлек аудандардың әр түрлі катастрофалық жағдайлардың әсері
кезіндегі ерекшеліктеріне байланысты тұрғындық пункттер мен қалалар
салудың толық жоспарын жасау;
- ТЖ-дың алдын-алу мен оларды жылдық регионалдық және жергілікті жоспарын
дайындаумен жүзеге асыру;
- Рациональді қауіпті объектілерді, олардың апаты кезінде халыққа және
қоршаған ортаға тигізетін әсерін ескере отырып орналастыру, осы
объектілердің апатсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- Құрылыстар, инженерлік құрылымдар мен транспорттық қауіпсіздік сенімділік
деңгейінде құру;
- Арнайы инженерлік құрылымдарды алдын-ала салу;
- Республика территориясына санитарлық қорғанысты ұйымдастыру;
I. Төтенше жағдайларда халықты қорғауды қамтамасыз етуді ұйымдастыру.
Бейбітшілік және соғыс уақытындағы төтенше жағдайдағы халықты қорғауды
қамтамасыз етуді ұйымдастыру комплексіне кіреді:
- халықты төтенше жағдайдың тууымен хабардар ету және үнемі одан кейінгі
жағдайларды хабарлап отыру;
- қоршаған орта, азық – түлік және судың радиоактивті, улы, бактериалды
заттармен зақымдануын бақылау және есептеу;
- халықты қорғаныс орындарында жасыру;
- халықты қауіпсіз орындарға көшіру;
- медициналық қорғаныс;
- рационды және химиялық қорғаныс;
- апат ошақтарына қорғаныстық және басқа да жұмыстарды жүргізу;
- бейбітшілік және соғыс уақытындағы төтенше жағдайларда халықты
қорғаныстық әдістерге жалпылай оқыту;

Халықты уақытында хабардар ету.
ТЖ кезінде дер кезінде халыққа хабардар ету қорғанысты ұйымдастыру
комплекстері ішінде маңызды орынды алады. Хабардар ету орындалады:
- территориялық автоматтандырылған халықты орталық хабардар ету жүйесін
құру және оны үнемі дайындықта ұстау;
- территориялық орталықтан хабардар ету және шаруашылық объектісіне
хабардар ету жүйелік ұйымдастыру және техникалық ұйымдастыру;
- үнемі жұмыс жасалатын локальды хабардар ету жүйесі мен қауіпті
объектілерді хабардар ету;
- орталықтандырылған Республикалық байланыс жүйесін, радио – теледидарлы
хабарлау, радиотрансляциялық құрылымдар мен басқа да ақпараттар таратушы
техникалық заттарды пайдалану;
Хабардар ету радио және теледидар арқылы ұйымдастырылады, халықты осы
хабардар ету жүйесін уақытында қосу үшін көлік пен дабылдар
пайдаланылады.
Халықты қорғаныстық орындарға орналастыруды ұйымдастыру.
Халықты қорғаныстық орындарға орналастыру, төтенше жағдайлардан
қорғаныстың ең сенімді әдіс болып табылады. Қорғаныстық орындар дегеніміз
– бейбітшілік және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлардың әсерінен
халықты қорғауға арналған инженерлік құрылымдар. Қорғаныстық құрылымдарға
жатады: қорғаныс орындары, реакцияға қарсы жасырылатын жер, қарапайым
жер.
Қорғаныстық құрылымдар пайдалануына байланысты бөлінеді:
- халықты қорғауға арналған, басқару органдарын және медициналық бөлімдерге
арналған;
- орналасуына байланысты: қосымша, бөлек орналасқан, метрополитен, талдап
орналасқан;
- құрылыс уақытына байланысты: уақытында және тез.

Жасырынатын орып
Жасырынатын орын халықты барлық қауіпті факторлардан сенімді қорғанысты
қамтамасыз етеді (өрт аймағындағы жоғарғы температура, қауіпті газ,
жарылатын радиоактивті және қатты әсер ететін улы заттар, қираған
құрылыстық бөлінділерінен және т.б.).
Жасырынатын орын қорғаныстық ерекшеліктеріне байланысты 5 топқа бөлінеді:

Сыйымдылығына байланысты: кіші (150-300 адам), орташа (300-600 адам),
үлкен (600 адамнан жоғары).
Орналасуына байланысты: қосымша, бөлек орналасқан, метрополитен және
тауда орналасқан.
Құрылыс уақытына байланысты: алдын-ала және тез.

Радиацияға қарсы жасырынатын жер.
Радиацияға қарсы жасырынатын жер дегеніміз – ТЖ кезіндегі қорғаныстарды
қамтамасыз ететін герметикалық емес қорғаныстар. Радиацияға қарсы
жасырынуға (РҚЖ) арнайы соғылған құрылымдарды ғана емес, шаруашылық
бағыттағы және қарапайым тұрғылықты құрылымдарды жатқызуға болады.
Жасырынатын жерлердің қорғаныстары радиациялық әлсіздік коэффициентін
анықтайды және конструкция дайындалған материалдар қасиетіне, оның
қалыңдығына, сәулелену энергиясына байланысты. Мысалы: ағаш үйдің
жертөлесі радиацияны 7-12 рет ал тас үйдің жертөлесі 200-300 рет
әлсіздетеді.
Сыйымдылығы 50 адамнан жоғары РҚЖ- да өлшемі 80 x 180 см болатын екі
есіктен кем болмауы керек, олар қарама-қарсы бағытта 900 бұрыш жасап
орналасуы керек.
Қарапайым жасырынатын жер.
Халықты қорғау жүйесінде қуыс тәрізді қарапайым жер тұрғызудың маңызы
зор. Қуыс құрылысы бойынша өте қарапайым және аз уақытта тұрғызуға
болатын қорғанысты құрылым. Қуыс ашық және жабық болуы мүмкін. Ашық
қуыстар сәулелену мөлшері радиоактивті зақымданудан 2-3 рет
(дезактивациясыз) және 200 рет (дезактивациядан кейін) азайтады. Жабық
қуыстар радиоактивті сәуленің мөлшерін 40-50 рет төмендетеді.

Халықты радиационды және химиялық қорғау.
Халықты радиационды және химиялық қорғау радиоактивті және химиялық
жағдайларды анықтау мен бағалау, дозометриялық бақылауды ұйымдастыру,
радиационды қорғаудың режимін жасау, халықты жеке қорғаныс құралдарымен
қамтамасыз ету, арнайы тазалауды ұйымдастыру мен жүргізуден тұрады.
Халықты радиационды және химиялық қорғау орындалады:
- Алдын-ала жеке қорғану құралдарымен радиационды және химиялық барлық
заттар мен жасақтарды дайындықта ұстау. Оларды сақтау көлемі мен орны
белгіленген қауіпті аймақтарға сәйкес анықталады. Көрсетілген заттармен
ең алдымен зақымдалу ошағындағы құтқару және т.б. жұмыстарды жүргізетін
жеке құрам радиационды және химиялық қауіпті объектілерді
қызметкерлермен, қауіптің жан-жағындағы халық.
- өз уақытында құралдарды енгізу, анықтау әдістері, жаудың көп зақымдайтын
қарудың масштабын ақырын бақылау және де халық шаруашылығын радиационды
және химиялық қауіпті объектілердегі апатты бағалау;
- Соғыс және бейбітшілік уақытындағы радционды, химиялық барлау дезометрлік
бақылауды жүргізетін заттар және көмектер қажет;
- Халықты жеке қорғаныс және бақылау құралдармен қамтамасыз ету;
- Халықты радционалды қорғаудың типтік режимін жасау мен халық шаруашылық
объектілерінің зақымдалу жағдайында жұмыс жасау;
- Алдын-ала халықты санитарлық тазалау мен арнайы киім, зат, транспортты
тазарту жүргізетін коммуналдық шаруашылық объектілерін дайындау;
II. Жеке қорғаныс құралдарын тағайындау мен жіктелуі.
Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ) адам ағзасын, терісін, сыртқы киімдерін
РЗ, УЗ, БЗ-дан қорғауға арналған төтенше жағдайларда АҚ шараларының
ешқайсысы халықтың ЖҚҚ қолдауын жоққа шығармайды, керек кезінде ПРУ
бекіністерінде де пайдалану мүмкін. ЖҚҚ –ын қолдану бойынша тыныс алу
мүшелерін, көз, бет терісін қорғайтын жеке теріні қорғайтын заттар болып
бөлінеді. Адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасына байланысты ЖҚҚ
изоляциялайтын және фильтрлейтін болып бөлінеді. Жеке қорғаныс
құралдарынан басқа медициналық қорғаныс құралдары бар.
Тыныс алу мүшелерін қорғайтын құралдар.
Фильтрлейтін противогаз. Фильтрлейтін противогаз ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Алматы қаласы «құтқару қызметінің» төтенше жағдайлар кезінде құтқару жұмыстарын ұйымдастыруы және өткізуі
Халықты қорғаудың ұжымдық құралдары
Төтенше жағдайларда тұрғындарды қорғау
Техногендік сипаттағы ТЖ кезінде жүргізілетін апаттық-құтқару жұмыстары
Төтенше жағдайлар кезінде халыққа көмек көрсету
ТЖ тұрғындарын қорғау формалары
Апаттық құтқару және басқа қауырт жұмыстар жүргізу ұғымы
Апаттық құтқару және басқа кауырт жұмыстар жүргізу және ұйымдастыру
Соғыс және бейбіт уақытындағы азаматтық қорғаныстың міндеті мен рөлі
Азаматтық қорғаныстың міндеттері мен қолданатын шаралары
Пәндер