Тренингтік жұмыстар технологиясыПән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 83 бет
Таңдаулыға:   
$$$

Тренингтік жұмыстар технологиясы

5В010300 - Педагогика және психология мамандығы үшін

Құрастырған:

Аманова А.К. оқытушы

Семей

2013

МАЗМҰНЫ:

1.Пән бойынша анықтамалар
(глоссарий) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ..4
2.Жұмыс
бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7

3.Дәріс сабақтарының қысқаша
конспектісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
...8
4.Практикалық (семинар) сабақтарының тақырыптары мен
жоспары ... ... ... ... ... ... 12

5.Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмыстарына
әдістемелік
нұсқаулар ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

6.Студенттердің өздігінен орындайтын жұмысы бойынша әдістемелік
нұсқаулар ...

7.Бақылау
құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ПӘН БОЙЫНША ГЛОССАРИЙ

Ақыл-ой және өзіндік сфераны үндестіру принципі. Тренинг үшін бір
жағынан үлкен эмоционалды күш сипат, топта өтіп жатқан жағдай
қатынасушыларда шын қобалжуларын тудырады. Бұл оларды ашықтыққа
итермелейді. Серігіне сенуге, бір-біріне деген қарым-қатынастарының
адамгершілікті болуын тренинг, ақыл-ойды белсендендіреді – жағдайды талдау.

Аутогендік вербальдану. Мидың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі кеттіретін
материал өзі шығады. Көзін жұмып, пациент өзін қиналдырған мәселе туралы
айтады.
Аутогендік жаттығу (грекшеден аударғанда autos - өзім, genos- шығу)
мағынаны білдіреді. Әдістеменің негізгі элементтері бұлшық ет
релаксациялары, өзін сендіру, өзін тәрбиелеу (аутодидактика).Аутогендік
жаттығуды емдеу әдісі ретінде неыроздарды емдеу үшін Шульц 1932 жылы
ұсынды.
Аутогендік тазару. Психикалық жарақат себебі болып табылатын жағдайды
қайталау тәсілі.
Әдіс – көздеген мақсатқа жетудің біріңғайланған тәсілдері,
тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі. Ғылыми негізделген әдістерді саналы
түрде қолдану – жаңа мағлұматтар алудың аса маңызды шарты.
Әдіснама – 1)ғылыми таным әдісі; 2) ғылымда қолданылатын негізгі
принциптер. Педагогика теориясына лайықты танымның ұстанымы, әдісі, нысаны
мен таным амалдары арқылы педагогикалық болмысты өзгеріске түсіру.

Әдістемелік тренинг – келісім процесі тренингі, басқару персоналдар
үшін тренинг.
Әлеуметтік психологиялық тренинг- топтық жұмыстық белсенді әдістеріне
негізделе отырып психологиялық әсер ету.
Әлеуметтік-психологиялық тренинг – практикалық психологияның
белсенді әдістері.
Әңгіме – 1)ақыл белсенділігін арттыруға бағытталған оқыту, тәрбие
әдістерінің бірі. Оқушы әңгімелесу барысында мұғалім мен жолдастарының
қойған сұрақтарына жауап бере отырып, өтілген материалды қайталап, бекітеді
және білімін толықтырады; 2) вербальдық (сөйлеу) қарым – қатынас негізінде
ақпарат алу әдісі.
Бақылау - белгілі бір педагогикалық құбылыстардың өту
ерекшеліктерін, оларда тұлғаның, ұжымның, адамдар топтарының көрінуінің,
алынатын нәтижелердің тән сипаттарын жүйелі түрде мақсаткерлікпен тіркеп
отыру. Б.ә.тұтас және іріктеме, қосылымды және жай, бақыланатын және
бақылауға келмейтін, далалық және лабораториялық және т.б. түрлерге
бөлінеді.
Батыру принципі. Сабақтың өткізілетін уақыты жұмыс бастамас бұрын
анықталып алынуы керек. Әлеуметтік-психологиялық тренинг өткізудегі
тәжірибе мынандай қорытынды жасауға негіз береді: көп уақытты талап ететін
жұмыс көп нәтиже береді – батыру – 3-4 сағат, бір сабаққа. Аптасына сабақты
бір рет өткізу керек.
Биологиялық кері байланыс. Бұл әдістің негізіне сыртқы кері байланыс
жүйесін пайдаланумен ырықсыз қызметтерін өзіндік басқарудың принципі
жатады. Биологиялық кері байланыс әдісі индивидтің физиологиялық күй туралы
мәлімет алу сол үшін негізгі көз болып табылғанда пайдаланылады. Мінез-
құлық тренингі. Мінез-құлықтық психотерапия идеяларына негізделеді, оның
мақсаты күрделі өмір жағдайларында керекті, бейімделу іскерліктеріне оқыту
болып табылады.
Бос кеңістік принципі. Сабақ өтетін бөлмеде кең қозғалуға дөңгеленіп
отырғанға, 3-5 адамнан микротоп құрғанға, жекеленуге жағдай жасалуы керек.
Білім берудегі мониторингі – білім беруде үнемі белгілі бір
процесті оның қалаған нәтижесімен немесе бірінші болжамымен сәйкес келуінің
айқындалуы мақсатпен бақылау;
Гештальт терапия – американ психологы, психотерапевт Перлс жасаған.
Адам өзімен және қоршаған дүниемен тепе-теңдікте. Оны гормонияны сақтау
үшін организм қажеттіліктеріне назар аудару керек, олардың жүзеге асуымен
кедергі жасамау керек. Өз өзіңмен болу, өз Менін іске асыру, өз
қажеттіліктерін, бейімділік, қабілеттерін жүзеге асыру.
Гештальт-топтары. Олар психоталдау, экзистенционалдық философия,
гештальт-психология және В.Райхтың теориясы негізінде әзірленді.

Дамудың оптимистік принципі -жүргізуші диагностика және
белгілі бір психикалық күйді түзету жолдарын көрсетіп қана қоймайды, ол ол
тренингке белсенді түрде қатынасады, жағдайды өзгерту үшін түрлі жаттығулар
қолданылады.

Жеке адамның дамуын ынталандыратын тренингтер - әр түрлі теориялық
негіздері бар және жеке адамның жеке бір қасиетін дамытуға бағытталған
тренингтік сабақтар жатады (өзін-өі түсіну, әлеуметтік перцепция дағдылары,
мағынаны түйсіну т.б.).
Жеке тұлға – индивидті әлеуметтік қатынастарға араласуының әр
қырынан сипаттайтын әлеуметтік маңызды бітістердің тұрақты жүйесі.
Зерттеулік (шығармашылық) ұстанымы
Бұл ұстанымның маңыздылығы тренинг барысында топ мүшелері психологияда
белгілі ойлар мен заңдылықтарды сезініп, анықтап, ашумен қатар, өзінің
бойындағы жеке мүмкіншіліктері мен ерекшеліктерін де сезіне түсетіндігінде
болмақ.
Инновациялық процесс – жаңа технологияларды, жаңалықтарды енгізуге
бағытталған шаралар комплексі;
Интеграция – жеке дифференцияланған бөліктердің байланысқан қалпы
және жүйенің тұтастық қызметі;
Кәсіптік бағдарлану- әрбір тұлғаның индивидумдық мүдделері мен
еңбек рыногының қажетсінуін есепке ала отырып халыққа кәсіп таңдауда,
іріктеуде не кәсіп ауыстыруда көмектесуді қамтамасыз ететін отбасының, оқу
орындарының, мемлекеттік, қоғамдық және коммерциялық ұйымдардың ақпараттық
және ұйымдастырушылық-практикалық іс-әрекеті.
Қарым-қатынас – жалпы материалды және рухани нәтижеге жету және
қатынас орнату мақсатында олардың күштерін біріктіру және келісімге
бағытталған адамдардың өзара әрекеттесуі;
Қарым-қатынасты диалогтау принципі. Топ сабақтарында бір-бірімен
қарым-қатынастарында теңдік, қатынасушылардың бір-бірін сыйлауы,
құрметтеуі, бір-біріне толық сенімділіктері.
Қалыптасу – адам тұлғасының дамуында немесе оның жеке
қасиеттеріндегі белгілі бір фактордың әсер етуінен болатын өзгерістер.
Қалыптастыру – яғни, адамның өмір сүру әрекетін ұйымдастыру, тәрбие
мен білім беруді жүзеге асыру, тұлғаның бойында белгілі бір қасиетті
дамтуға ықпал ету.

Мақсат – күткен нәтиженің түсінілген бейнесі, оған жетуге адамның
әрекеті бағытталған;

Медитативтті техникалар.Медитацияны ң  бастапқы түсінігі – 
бұл өзіндік Меннің орталығына жақындауға мүмкіндік беретін және осыған
орай  өз ойларының мазмұнына жауапкершілік  алуға мүмкіндік беретін рухани
тәжірибелер жүйесі.

Мониторинг – тексеру, бақылау, қадағалау;

Негізгі компетентілік – жеке тәжірибеге кіретін білім, іскерлік,
дағды, қабілеттердің амбебап жүйесі немесе жиыны, ол қандай да бір өмірлік
мәселелер немесе жағдайларда шешуде іс-әрекет жемістігі немесе сапасын
қамтамасыз етуі;
Оқыту – оқушыға нақты білім, дағды және іскерлікті үйрету
мақсатындағы мақсатты бағытталған және жүйелі өзара әрекет;
Оқыту тренингтері – мамандыққа керек дағдыларды жетілдіруге
бағытталған, онда шешуші фактор – қарым-қатынастық тиімділігі. Мұндай
тренинг нақты топтың ұсынысымен қалыптасады. Мысалы: лабораториялық тренинг
– психотерапевтер үшін, пациенттермен жұмыс дағдысын жасауға бағытталған.
Оқытудың жекеленуі – баланың жекелей ерекшелігін ескере отырып,
оқыту процесін ұйымдастыру. Оқытудың жалпы мазмұны мен міндеттері аумағында
ұжымдық оқыту жұмысы жағдайында жүзеге асырылады. Әрбір баланың потенциалды
мүмкіндіктерді жүзеге асыруға жағымды шарттарды құруды мүмкіндік береді;
Оңашаланғандық принципі. Қатынасушылардың оларды ешкім тыңдап
тұрмағанына толық сенімділігі –сөзсіз талап болып табылады. Егер
жүргізушіге сабақты аудио немесе видео жазу жүргізу қажет болса, ол топтың
барлық мүшелерінің келісімін алуы керек.
Өз еркімен қатысу принципі. Бұл барлық тренингте, жекелеген
сабақтарда, жаттығуларда ескеріледі. Топ жұмысының барысында өз жеке
басында болатын өзгерістерге қатынасушының шынайы ішкі қызығушылығы болуы
қажет.
Өзіндік баға – адамның өзін-өзі, өзінің кемшіліктерімен және
жетістіктерімен, мүмкіндіктерін, қасиеттерін, басқа адамдар арасындағы
өзінің орнын бағалау;
Өзіндік диагностика принципі -қатысушылардың өзін ашуы, өзінің
жекелей маңызды мәселелерін осылар арқылы түсіну және қортындылау.
Педагог компетенттілігі – маманның өзінің педагогикалық және
тұлғалық потенциалын жүзеге асыру дәрежесі, оның іс-әрекетінің талдауы және
бағасы критериі ретінде;
Педагогикалық процесс - өсіп келе жатқан ұрпақты білімді,
мәдениетті, жан-жақты дамыған адамдар қылып даярлау мақсатындағы тәрбиелеу
мен оқыту процесі;
Педагогикалық тренинг – оқыту сапасын арттыруда студенттің білік пен
дағдысын қалыпсатыру мен жетілдіруді көздейтін жоспарлы бағдарламамен
жүргізілетін әр түрлі жаттығулар жүйесі.
Психодрама – Морено жасаған. Топтық психотерапия әдісі – рөлдік ойын
сияқты, ойын барысында пациент үшін маңызды мәселемен байланысты эмоция,
сезімдер аяқ астынан көрінетіндей жағдай жасау арқылы өтеді.
Психологиялық тренинг дегеніміз– топтық жұмыстың белсенді әдісіне
негізделе отырып, психологиялық әсер ету.
Психожаттығу. Сөздің көмегінсіз қарым-қатынас жасап, топтың мүшелері
өздерін көрсететін қосымша әдісті білдіреді.
Рефлексия – адамның өзін-өзі, ішкі психикалыө актісін, жағдайы мен
ерекшелігін, өзінің ішкі әлемін тану процесі, өзі қалай басқаға қабылдануын
түсіну және өзінің мінез-құлқын басқалардың мүмкін реакцияларынмен құру;
Тәрбие – тұлғаның дамуына әсер ететін арнайы ұйымдастырылған және
басқарылатын процесс;
Тәрбие және оқыту әдістерін жасап, топтастыру тәлім – тәрбиедегі
негізгі міндеттердің бірі . Тәлімдік әдістерге байқау және қателік; жобалау
әдісі,рейтинг әдісі,басқару әдісі және т.б. жатады.
Технология (педагогикалық) – 1) педагогикалық іс-әрекетті жүзеге
асыру формасы, педагогикалық шараларды жүзеге асырудың құралдары мен
тәсілдерінің жиынтығы; 2) алдын ала жобаланған оқу-тәрбиелеу процесін
практикаға жүйелі және бірізді енгізу;
3) практикада жүзеге асатын белгілі бір педагогикалық жүйе жобасы;
Топ мүшелерінің тұрақтылығы принципі. Топ мүшелерінің құрамы
тұрақты болуы керек. әрбір сабақ сайын жеке адамдардың келуі нәтижені
өзгертеді.
Топтық динамика түсінігіне негізгі бес элемент кіреді: Топтың
мақсаты.Топтың нормасы.Топтың құрылымы және лидер мәселесі.Топтың
бірлігі.Топтың даму фазалары.
Топтың негізгі гуманистік идеясы – адамды қыстамау, зорлық-зомбылық
көрсетпеу, оған өзімен-өзі болуына, өзін тауып және жақсы көру, қуанышты
өмір сүруге кедергі жасайтын стереотиптерді жеңуге көмектесу.
Т-топтар (тренинг-топтар) – адамгершілік қарым-қатынастардың тренингі
топтары, алғашқылары 1946 жылы ұйымдасқан болатын.
Трансакт анализ – негізін салушы американ психиатры Берн. Оның
концепциясы бойынша адам алдын ала шешімдермен бағдарламаланған. Ол өз
өмірін сценарий бойынша сүреді, оның жақындары, ата-аналарымен жазылған.
Негізгі мақсат - өмірлік позицияларын қайта қарау.
Тренинг – арнайы ұйымдастырылған қарым-қатынас формасы, онда
психологиялық көмек және қолдау, араласушылық дағдыларының қалыптасуы, жеке
тұлғаның дамуының ерекшеліктері жайлы сұрақтар шешіледі.
Тренинг – жаттықтыру, жаттығу ағылшын сөзі.Тренингтер - өзін-өзі
басқару дағдыларын дамытуға бағытталған, араласушылық тренингтер, жеке адам
дамуын ынталандыратын тренингтер, оқыту тренингі.
Тренинг – қалыптасқан стереотиптерді және жекелей мәселелрді шешеді.
Тренингтің мақсаты – жеке тұлғаны анықтау.
Тренингтің негізгі гуманистік идеясы – адамды қыстамау, зорлық-
зомбылық көрсетпеу, оған өзімен-өзі болуына, өзін тауып және жақсы көру,
қуанышты өмір сүруге кедергі жасайтын стереотиптерді жеңуге көмектесу.
Тұлғалық -бағдарланған білім беру процесі - әрбір адамның
жекелігін, өзіндік бағасын, өзіндік тұрмысын қабылдау негізіне жататын
оқыту;
Үнемі кері байланыс принципі. Тренинг барысында қатысушының өз
әрекеті нәтижесі туралы топтың басқа мүшелерінен хабарды үздіксіз алып
отырды. Кері байланыстың арқасында адам өзінің мінез-құлқын түзете алады,
нәтижесіз қарым-қатынас тәсілдерін жаңа мен алмастырады, оны қоршағандарға
әсер ету арқылы тексеру.
Эксперт – ақпарат, кеңес береді; теория мен техниканы жақсы біледі.

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Тренингтік жұмыс технологиясы пәні бойынша
Түсінік хат
Қазіргі мұғалімнің кәсіби даярлығына қойылатын негізгі талаптар
Қазақстан Республикасында жоғары педагогикалық білім беру концепциясында
айқын көрсетілген. Концепцияда қазіргі мұғалім- ол рухани қамтыған,
шығармашыл кәсіби дағдыларды жетік меңгерген және үнемі ізденісте болуы
керек. Дегенмен болашақ маманның кәсіби даярлығы жоғары оқу орнындағы
барлық оқу жылдарында мақсатты бағытта жүзеге асырылуы қажет. Әр оқу жылы
нақты мақсатқа бағытталады. Осы мақсаттың дұрыс жүзеге асырылуы әр оқу
пәнінің, сонымен қатар психологиялық- педагогикалық пәндер кешенінің
болашақ мамандарды кәсіби даярлаудағы мүмкіндіктерін дұрыс қолдануға
байланысты.
Студенттерде өздерін қабылдап, бағалап және өзін дамыту жолдары
туралы психологиялық білім қоры болуы керек. Оқушылармен қарым-қатынас
дағдыларын және тәсілдерін білуі қажет. Оқушылардың жекелей ерекшеліктерін
ескере отырып, олармен нәтежелі қарым-қатынас орната алу іскерлігі
қалыптасуы керек. Осылардың барлығы жоғары оқу орнында Педагогтың
эмоциялық тұрақтылық тренингі оқытудың қажеттігін көрсетеді.
Пәннің мақсаты- психологиялык тренинг технологиялары туралы түсінік
беру; тренинг өткізу ережелерімен таныстыру; тренинг түрлерімен және
жаттығуларымен таныстық.

Курстың мазмұны

№ Тақырып атаулары Сағаттар саны
Дәріс ТәжірибОСӨЖ СӨЖ
е
лік
1 Тренинг негізіне кіріспе. 1 2 4
Тренинг түсінігі.
2 Психологиялық тренинг-оқытудың2 2 2 4
арнайы ұйымдастырылған
формасы.
3 Тренингті ұйымдастыру 1 2 1 4
принциптері.
4 Тренингтегі тренер рөлі. 1 2 1 4
Трененрдің кәсіби қасиеттері.
5 Тренерге әдістемелік 1 2 1 4
нұсқаулар.
6 Тренингте топтардың қалыптасуы1 2 1 4
тарихы. Психокоррекциялық
топтар.
7 Тренинг топтың жұмыс істеу 1 2 1 4
және жүйелеу принциптері.
8 Мектептегі педагогикалық 2 2 2 4
тренинг.
9 Педагогикалық тренинг бойынша 1 2 2 4
сабақ құрылымы.
10 Тренингтерді жүргізудегі ойын 1 2 2 4
және терапиялардың ролі.
11 Тренингіндегі пікірталас. 2 2 2 5,5
12 Өзара қабылдау және түсіну 1 2 2 6
тренингі.
13 Бастауыш сынып мұғалімдері 2 2 6
үшін педагогикалық тренингтер.
14 Орта және жоғары сынып 2 2 6
мұғалімдері үшін педагогикалық
тренингтер.
15 Педагогикалық тренингтердегі 2 1,5 4
типтік қателер.
16 Тренингтің даму тарихы.
17 Психологиялық тренингтің
мақсаты.
18 Тренингтік сабақтарды тиімді
ұйымдастыру әдістері.
19 Тренингтің негізгі
әдіс—тәсілдері.
20 Интерактивті ойындар топтық
психологиялық жұмыстың құралы
ретінде.
21 Топтың жетекшісінің тұлғасы.
22 Жетекші нені істей алу керек?
23 Тренингке дайындалу.
24 Тренерге арналған пайдалы
материалдар.
25 Тренингтегі жалпы
процедуралар.
26 Рөлдік ойындардың оқыту мен
тренингтегі орны.
27 Тренинг— оқыту процесі
ретінде.
28 Тренингті ұйымдастыру және
қамтамасыз ету.
29 Тренинг заңдары.
30 Тренинг кезіндегі жүргізушінің
киім үлгісі мен дене қалпы.
31 Тренингтің бірінші бөлімі.
32 Сауатты мақсатты бағытталу—
сәтті тренингтік бағдарламаның
негізі.
33 Тренинг жұмысының
бағдарламасын құру
ерекшеліктері.
34 Тренер тұлғасы және жұмыс
нәтижесі.
Барлығы: 15 30 22,5 67,5
1

Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып: Тренинг негізіне кіріспе.Тренинг түсінігі.

Мақсаты: Тренинг туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Тренингтің жалпы
құрылымын қарастыру. Студенттерде тренинг жайлы білімді бекіту.
Жоспар:
1.Психологиялық тренинг туралы жалпы түсінік.

2.Тренингтің ерекшелігі және негізгі түсініктері.

Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек:
Бұл дәрісте тренинг және оның маңызды компоненттеріне сипаттама
беріледі. Студенттер тренинг элементтерін және олардың орындалу кезектігін
жіктеуі керек. Тренингтің негізгі ұғымдарын меңгеруі керек.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: тренинг, аутогендік жаттығу, тұлға аралық
қабылдау, интроспекция, перцепция, психодрама, тренингтік топ.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.

Тақырып: Тренингтің даму тарихы.
Мақсаты: Тренингтің пайда болуымен таныстыру. Даму тарихын меңгерту.
Тренингтің даму кезеңдерін қарастыру.
Жоспар:
1. Тренинг түсінігінің пайда болуы.
2. Тренингтің дамып, қалыптасу кезеңдері.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек:
Бұл дәрісте тренинг терминінің анықтамасына және тарихына сипаттама
беріледі. Студенттер тренингтің даму тарихын меңгереді.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: тренинг термині, психология, адам,
мінез–құлық, әдіс, топ, қарым–қатынас.
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. И.Куртикова, К.Лаврова, Всеволод ли. Тренинг: руководство к действию.
Теория и практика— М., 2005.

Тақырып: Психологиялық тренингтің мақсаты.
Мақсаты: Психологиялық тренингтің негізгі мақсаттарымен таныстыру.
Студенттерде тренинг мақсаттары жөнінде білімдерін қалыптастыру.
Жоспар:
1. Психологиялық тренинг.
2. Тренингтің мақсаттары.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек:
Бұл дәрісте психологиялық тренинг түсінігіне анықтама беріледі. Тренинг
мақсаттары және оны қалай анықтау жөніндегі білімдерді студенттерге
меңгерту.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: психологиялық тренинг, мақсат, адам, қарым
қатынас, тұлға, қатысушылар.
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. И.Куртикова, К.Лаврова, Всеволод ли. Тренинг: руководство к действию.
Теория и практика— М., 2005.

Тақырып:Психологиялық тренинг-оқытудың арнайы ұйымдастырылған
формасы.

Мақсаты: Тренинг- оқытудың арнайы ұйымдастырылған формасы екендігі жайлы
түсінік беру.
Жоспар:
1. Тренинг- оқытудың арнайы ұйымдастырылған формасы.
2. Тренингтің қазіргі уқытта қолданылуы.
3. Психологиялық тренингтің міндеті мен мақсаты.
4. Тренинг әдіс-тәсілдері.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Тренинг-
оқытудың арнайы ұйымдастырылған формасы екендігін түсіндіру.Тренингтің
қазіргі уақытта қолданылуына тоқталу. Психологиялық тренингтің міндеті мен
мақсаттарын анықтау және тренинг әдіс-тәсілдерімен таныстыру.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: тренинг, аутогендік жаттығу, тұлға аралық
қабылдау, интроспекция, перцепция, психодрама, тренингтік топ.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
3.Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
4.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
5.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения.
М:1991.

Тақырып: Тренингті ұйымдастыру принциптері.

Мақсаты: Тренингті ұйымдастыру принциптерімен студенттерді таныстыру.
Жоспар:
1. Тренингті ұйымдастыру принциптері:
*мақсаттылық принципі;
*белсенділік принципі;
*диалог принципі;
*мәселелік принципі;
*топтық және жекелей жұмыстарды байланыстыру принципі;
*зерттеу принципі.

Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек:
Тренингті ұйымдастыру принциптері: мақсаттылық принципі;
белсенділік принципі; диалог принципі; мәселелік принципі;
топтық және жекелей жұмыстарды байланыстыру принципі; зерттеу
принциптерін студенттерге түсіндіру.

Тақырыптың негізгі ұғымдары: тренинг, тұлға аралық қабылдау, интроспекция,
перцепция, тренингтік топ.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
3.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.
4.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.

Тақырып: Тренингтегі тренер рөлі.

Мақсаты: Тренингтегі тренер рөлі туралы түсінік беру және
тренердің қызметімен таныстыру.

Жоспар:
1.Тренер - белсенді басшы.
2. Тренер – кеңесші.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек:Тренингтегі
тренердің рөліне тоқталу. Тренер рөлдерін жіктеу. Рөлдер ішінде тиімдісін
таңдау.
Тақырыптың негізгі ұғымдары:тренинг, тренер, басшы, кеңесші, делдал,
талдаушы, коментатор, топ мүшесі.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
3. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.
4.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.

Тақырып: Тренерге әдістемелік нұсқаулар.

Мақсаты: Тренерге берілетін әдістемелік нұсқаулармен таныстыру.
Жоспар:
1.Дәріс даярлау.
2.Жекелей және шағын топтардағы жұмысты ұйымдастыру.
3.Тренинг мақсаттарын қою.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Тренерге
берілетін әдістемелік нұсқаулармен таныстыру жүреді. Жекелей және шағын
топтардағы жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктерімен таныстырылады.Тренинг
мақсаттарын қоюды үйренеді.
Тақырыптың негізгі ұғымдары:тренинг, тренер, мақсат, пікірталас, дәріс,
қызығушылық.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
3. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.
4. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.
5.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения.
М:1991.

Тақырып: Тренингте топтардың қалыптасуы.

Мақсаты: Тренингте топтардың қалыптасуымен таныстыру және
тренинг топ туралы түсінік беру.

Жоспар:
1.Тренинг топтың мақсаттары.
2.Топтық нормалар.Ролдік позициялар.
3.Топтың бірлігі туралы түсінік. Топтағы лидер.
4.Тренинг топтарындағы гомогендік және гетерогендік.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Тренинг
топтың мақсаттары. Топтық нормалар.Ролдік позициялар.Топтың бірлігі туралы
түсінік. Топтағы лидер.Тренинг топтарындағы гомогендік және гетерогендік
сұрақтарын жан-жақты ашып көрсету.
Тақырыптың негізгі ұғымдары:топтық динамика,топтық динамика түсінігінің
негізгі бес элементі.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
3.Кьел Рудестам. Групповая психотерапия.

Тақырып: Тренинг топтың жұмыс істеу принциптері.

Мақсаты: Тренинг топтың жұмыс істеу принциптерімен таныстыру.
Жоспар:
1.Тренинг топтың жұмыс істеу принциптері.
аҚарым-қатынасты диалогтеу принципі;
әүнемі кері байланыс принципі;
бөзіндік диагностика принципі;
вДамудың оптимистік принципі;
гАқыл-ой және сезімдік сфераны үндестіру принципі;
дөз еркімен қатысу принципі;
еТоп мүшелерінің тұрақтылығы принципі;
зБатыру принципі;
жОңашаланғандық принципі;
иБос кеңістік принципі.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Тренинг
топтың жұмыс істеу принциптері. Қарым-қатынасты диалогтеу принципі;
үнемі кері байланыс принципі; өзіндік диагностика принципі; Дамудың
оптимистік принципі; Ақыл-ой және сезімдік сфераны үндестіру принципі; өз
еркімен қатысу принципі;Топ мүшелерінің тұрақтылығы принципі; Батыру
принципі;Оңашаланғандық принципі;Бос кеңістік принципі. және т.б.
принциптермен толығырақ таныстыру жүреді.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: кері байланыс, диагностика, диалог, топтық
жұмыс, осында және қазір.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
3.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения.
М:1991.

Тақырып: Мектептегі педагогикалық тренинг.

Мақсаты: Мектептегі педагогикалық тренинг туралы түсінік беру.

Жоспар:
1.Мектептегі педагогикалық тренингтің принциптері мен мақсаттары.
2.Мұғалімдерге психологиялық көмек ұйымдастырудың кезеңдері.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Мектептегі
педагогикалық тренингтің принциптері мен мақсаттары түсіндіру. Мұғалімдерге
психологиялық көмек ұйымдастырудың кезеңдерімен таныстыру.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: психолог-мұғалім, педагогикалық рефлексия,
ішкі позиция.
Әдебиеттер:
1.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
2. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.
3. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.
4. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

Тақырып: Педагогикалық тренинг бойынша сабақ құрылымы.

Мақсаты: Педагогикалық тренинг бойынша сабақ құрылымымен таныстыру.
Жоспар:
1.Алғашқы кезең-разминка.
2.Сабақтың негізгі кезеңі.
3.Қорытынды кезең.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Педагогикалық
тренинг бойынша сабақ құрылымындағы кезеңдермен таныстырып, әр кезеңнің
ерекшеліктеріне тоқталу.
Тақырыптың негізгі ұғымдары:презентация, рефлексия, кәсіби жағдайлар.
Әдебиеттер:
1.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
2. Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.
3. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.
3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
4.Кан-Калик В.А. Тренинг профиссионально-педагогического общения. М:1990.

Тақырып: Топты жүргізу психотехникасы.

Мақсаты: Топты жүргізу психотехникасы туралы түсінік
қалыптастыру.

Жоспар:
1.Топты басқару.
2.Топтық сабақ мазмұнын құру.
3.Топты психологиялық белсендендіру.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Топты
басқару.Топтық сабақ мазмұнын құру.Топты психологиялық белсендендіру.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: топ басқарушысы, топтық жұмыс, психологиялық
белсенділік, үзіліс.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2.Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
3.Кьел Рудестам. Групповая психотерапия.

Тақырып: Тренингіндегі пікірталас.

Мақсаты: Топтық пікірталас түсінік беру және пікірталас түрлерімен
таныстыру.
Жоспар:
1.Топтық пікірталас түсінігі және классификациясы.
2.Пікірталас түрлеріне мінездеме.

3.К.Роджерстің кездесу топтары.

Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Пікірталас
дегеніміз не? Тренингті қалай бастау керек.Пікірталасты қалай өткізуге
болады. Пікірталасты қалай пайдалануға болады.Пікірталастың түрлері және
оларды пайдалану жолдары көрсету.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: пікірталас, тренинг, топ, көзқарас.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.
3. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

Тақырып: Өзара қабылдау және түсіну тренингі.

Мақсаты: өзара қабылдау және түсіну тренингі туралы түсінік қалыптастыру.
Жоспар:
1. Өзара қабылдау және түсіну тренингі.
2.Өзара түсіністікке жаттығулар.
3.Бір-бірі туралы пікір қалыптастыруға негізделген жаттығулар.
4.Қалжың-жаттығулар.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Топпен
жаттығу орындауда жүргізушінің мінез-құлығы. Егер топ жаттығу орындаудан
бас тартса. Бақылау және зейінмен байланысты жаттығулар. Зейінін
тұрақтандырумен байланысты жаттығуларға назар аудару.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: өзара қабылдау, өзара түсіністік, қалжың-
жаттығулар.
Әдебиеттер:
1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
2. Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.
3. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.
4. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.
5. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

Тақырып: Тренингтік сабақтарды тиімді ұйымдастыру әдістері.
Мақсаты: Тренингтік сабақтарды ұйымдастырудың әдістерімен таныстыру.
Жоспар:
1. Тренинг сабақтарды өткізу және ұйымдастыру.
2. Тренингте қолданылатын негізгі әдіс- тәсілдер.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: тренинг
сабақты өткізудің тиімді жолдарына тоқталу. Тренинг барысында қолданылатын
әдістерді студенттерге жеткізу.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: тренинг, сабақ, әдіс, қарым-қатынас, рөлдік
ойындар.
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. И.Куртикова, К.Лаврова, Всеволод ли. Тренинг: руководство к действию.
Теория и практика— М., 2005.

Тақырып: Тренингтің негізгі әдіс—тәсілдері.
Мақсаты: тренингте қолданылатын негізгі әдіс—тәсілдермен таныстыру.
Жоспар:
1. Тренингтің негізгі әдістері.
2. Ойын, пікір—сайыс әдістері.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: тренингтің
негізгі әдістеріне тоқталу. Топтық пікір—сайыс, ойын, психожаттығу
әдістерін студенттерге түсіндіру.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: тренинг, ойын ,психожаттығу, пікір—сайыс, топ,
проективті сурет.
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. И.Куртикова, К.Лаврова, Всеволод ли. Тренинг: руководство к действию.
Теория и практика— М., 2005.

Тақырып: Тренингті қолданудың тиімділігі.
Мақсаты: тренингті қолданудың мәнін ашып, студенттерге түсіндіру.
Жоспар:
1. Тренингтің артықшылықтары.
2. Тренердің топқа психологиялық әсер етуі.
Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: тренингті
қолданудың тиімділігін жеткізу. Тренердің топта атмосфера құрушы, жағдай
туғызушы ретіндегі міндеттеріне тоқталу.
Тақырыптың негізгі ұғымдары: тренинг, топ, атмосфера, тренер, қатысушы,
атмосфера.
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. И.Куртикова, К.Лаврова, Всеволод ли. Тренинг: руководство к действию.
Теория и практика— М., 2000

Семинар сабақтарының тақырыптары

Тақырып 1: Тренинг— оқыту процесі ретінде.
Мақсаты: Тренинг түсінігі туралы білімдерін бағалау.
Жоспар:
1. Тренинг деген не?
2. Тренинг этаптары.
Топтық динамика
3. Тренингтің жүру барысында кездесетін негізгіқиындық тар, және оларды
жеңу жолдары.
4. Тренердің құралдары.
Әдебиеттер:
1. И.Куртикова, К.Лаврова, Всеволод ли. Тренинг: руководство к действию.
Теория и практика— М., 2005.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 2: Тренингке дайындалу.
Мақсаты: Тренингке дайындалу туралы білімдерін бағалау.
Жоспар:
1. Тренерді дайындау.
2. Топтың сипаттамасы.
3. Топ қатысушыларының статусындағы айырмашылық.
4. Топ қатысушыларының саны.
5. Өткізу орнын дайындау.
6. Таратылатын материалдар.
Әдебиеттер:
1. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. СПб: Издательство Речь,
2007.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.
Тақырып 3: Тренингтегі жалпы процедуралар.
Мақсаты: Жалпы процедуралар туралы білімдерін бағалау.
Жоспар:
1. Топтық жұмыстың ережелері.
2. Танысу. Тереңдетілген танысулар.
3. Күннің аяқталуы.
Әдебиеттер:
1. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. СПб: Издательство Речь,
2007.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 4: Топтың жетекшісінің тұлғасы.
Мақсаты: Психологиялық топты басқарушының тұлғасы туралы білімдерін
тексеру.
Жоспар:
1. Топты басқарудың төрт өлшемді функциональды үлгісі.
2. Әсерлі жетекші (білімі, құрылымдары, өнері және техникасы).
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
4. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
5. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
6. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 5: Жетекші нені істей алу керек?
Мақсаты: Топ жетекшісінің іс – әрекеті туралы білімдерін бағалау.
Жоспар:
1. Жұмысқа дайындалу.
2. Жетекшінің бүкіл топқа бағытталған іс –әрекеті.
3. Жетекшінің топтың жеке мүшесіне бағытталған іс –әрекеті.
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
4. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
5. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
6. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 6: Тренерге арналған пайдалы материалдар.
Мақсаты: Тренерге арналған пайдалы материалдар туралы білімдерін тексеру.
Жоспар:
1. Сергіту жаттығулары немесе психогимнастикалар.
2. Тренингте сергіту жаттығулары не үшін қажет?
3. Үрейлер.

Әдебиеттер:
1. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. СПб: Издательство Речь,
2007.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 7: Интерактивті ойындар топтық психологиялық жұмыстың құралы
ретінде.
Мақсаты: Интерактивті ойындар туралы түсініктерін тексеру, топтық
психологиялық жұмыстардың құралы ретіндегі білімдерін анықтау.
Жоспар:
1. Интерактивті ойын анықтамасы.
2. Интерактивті ойындардың шығу тегі (ойын-сауық, әскери, экономикалық,
психотерапевтік ойындар).
3. Инетрактивті ойындар классификациясы.
4. Мақсаттары. Ойынға қатысушылар саны.
5. Ұзақтығы. Ойынды өткізу уақыты.
Әдебиеттер:
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
3. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
4. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
5. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг
как форма обучения общению. Прага:1981.
6. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 8: Рөлдік ойындардың оқыту мен тренингтегі орны.
Мақсаты: Рөлдік ойындардың оқыту мен тренингтегі орны туралы білімдерін
тексеру.
Жоспар:
1. Рөлдік ойын не үшін қажет?
2. Рөлдік ойындардың артықшылықтары.
3. Кемшіліктері.
4. Қолдану сфералары.
Әдебиеттер:
1. Менте М. ван. Эффективное использование ролевых игр в тренинге. — СПб:
Питер, 2001.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 9. Тренингті ұйымдастыру және қамтамасыз ету.
Мақсаты: Тренингті ұйымдастыру бойынша білімдерін тексеру.
Жоспар:
1. Тренинг тақырыбын анықтау.
2. Қатысушылар санын және құрамын анықтау, топтың құрылуы.
Әдебиеттер:
1. И.Куртикова, К.Лаврова, Всеволод ли. Тренинг: руководство к действию.
Теория и практика— М., 2005.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 10. Тренинг заңдары.
Мақсаты: Тренингтегі заңдар туралы білімдерін тексеру.
Жоспар:
1. Тренинг заңдары не үшін қажет?
2. Тренинг заңдарының мақсаттары мен міндеттері.
3. Тренингтің негізгі заңдары.
4. Топ жұмысын тренинг заңдары бойынша белсендіру тәсілдері.

Әдебиеттер:
1. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. —СПб.:
Питер,2008.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 11. Тренинг кезіндегі жүргізушінің киім үлгісі мен дене қалпы.
Мақсаты: тренинг жүргізу барысындағы жүргізушінің киім үлгісі мен дене
қалпы туралы білімдерін анықтау.
Жоспар:
1. Имидж.
2. Жүргізушіге киім үлгісін таңдау бойынша практикалық ұсыныстар.

Әдебиеттер:
1. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. —СПб.:
Питер,2008.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 12. Тренингтің бірінші бөлімі.
Мақсаты: тренингтің бірінші бөліміндегі жұмыстар бойынша білімдерін
тексеру.
Жоспар:
1. Қыздыру жаттығулары.
2. Қатысушылардың өздерін таныстыруы.
3. Топтың бірлігі мен эмоциональдылығын түзету жаттығулары.

Әдебиеттер:
1. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. —СПб.:
Питер,2008.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 13. Сауатты мақсатты бағытталу— сәтті тренингтік бағдарламаның
негізі.
Мақсаты: тренинг бағдарламасын құру жөніндегі білімдерін тексеру.
Жоспар:
1. Мақсаттың сәтті жүзеге асуының негізі.
2. Жақсы құрылған мақсаттардың ингредиенттері.
Әдебиеттер:
1. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. —СПб.:
Питер,2008.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 14. Тренинг жұмысының бағдарламасын құру ерекшеліктері.
Мақсаты: тренинг бағдарламасын құру ерекшеліктері туралы білімдерін
тексеру.
Жоспар:
1. Мотивтік—жарнамалық бағдарламалардың ішкі бағдарламалардан
айырмашылығы.
2. Топтық динамика ережелері бойынша құрылған әртүрлі жас топтарына
арналған тренингтік бағдарламалар.

Әдебиеттер:
1. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. —СПб.:
Питер,2008.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Тақырып 15. Тренер тұлғасы және жұмыс нәтижесі.
Мақсаты: тренер тұлғасы, жұмысының нәтижесі туралы білімдерін тексеру.
Жоспар:
1. Әсер етуге жауапкершілік.
2. Бағалау, қате
3. Жетекші түсінігінің терең мәні.
4. Тренингтің алтын ережелері.

Әдебиеттер:
1. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения. —СПб.:
Питер,2008.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. -2-изд. –М.:
Генезис, 2005.
3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.
4. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.
5. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.
6. Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как
форма обучения общению. Прага:1981.
7. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного
общения. М:1991.

Пән бойынша студенттің өздік жұмыстарының кестесі

№ Жұмыс Мақсаты және Әдебиет Бақылау Орын
тақырыбы Мазмұны Тер формасы дау
мерзі
мі
1 2 3 4 5 6
1 Тренинг Тренинг Тренинг бойынша бар Картоте 2 апта
бойынша бойынша оқулық ка
оқулықтар оқулықтар мен тар мен оқу
мен оқу оқу құралдары
құралдары құралдарына
аннатоция
жасау
2 Сергіту Тренинг Пузиков В.Г. Жаттығула3-4
жаттығуларынбарысында Технология ведения р жиыны апта
ың нұсқаларықолданылатын тренинга. СПб:
сергіту Издательство Речь,
жаттығуларын 2007. 148 бет
жинақтау
3 Тартысты Тартысты Петрусинский В.В. Жаттығула 5 апта
жағдайдағы жағдайдағы Игры обучение, р жиыны
қарым-қатынақарым-қатынасттренин г, досуг.
с ы талдау. М:1994.
Тартысты шешу Козлов Н.И. Лучшие
мақсатында психологические игры
пайдаланылатыни упражнения М:1997.
жаттығу
ларды іріктеу
4 МұғалімдергеМұғалімдерге Самаукина Н.В. Игры Жаттығула6 апта
арналған арналған которые играют. р жиыны
психологиялыпсихология Дубна 1996.
қ ойындар лық ойындарды
іріктеу
5 КоммуникацияМұғалімдер Самаукина Н.В. Игры Жаттығула7 апта
-ойындар ге арналған которые играют. р жиыны
коммуника Дубна 1996.
ция-ойындар
ды жинақтау
6 ПедагогикалыМектептегі Самаукина Н.В. Игры Жаттығула8 апта
қ тартыстар тартысты которые играют. р жиыны
ды шешу шешудегі ойын Дубна 1996.
әдістері әдістерін
жинақтау
7 Педагоги Педагоги Самаукина Н.В. Игры Жаттығула9 апта
калық калық которые играют. р жиыны
интуиция интуицияны Дубна 1996.
ны дамытуға дамытуға
арналған арналған
ойындар ойындарды
іріктеу ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Бастауыш мектеп оқушыларының экономикалық тәрбиесі
Бастауыш мектепте интернет-ресурстарды пайдаланудың әдістемесі
«Сөйлеуді жетілдіру жолдары»
Педагогикалық зерттеудің нысаны, пәні, мақсаты мен міндеттері
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері жайлы мәлімет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері туралы
Студенттердің білімдермен алмасуы
Әлеуметтік саладағы менеджер кім
Әлеуметтік - педагогикалық қызметтің кәсіби қызметінің бағыттары
Әлеуметтік-психологиялық тренингтің теоретикалық негіз
Пәндер