Қазақстан Республикасының Сақтандыру нарығының ағымдағы жағдайыПән: Сақтандыру
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Экономика және бизнес жоғары мектебі
Қаржы кафедрасы

СӨЖ
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының Сақтандыру нарығының ағымдағы жағдайы

Орындаған:
Тобы:
Қабылдаған:

Алматы, 2016ж.
Сақтандыру нарығы - сақтандыру бойынша қызметтер көрсету саласы, яғни сақтандыру қызметтерін көрсетуге сұраныс пен ұсыныстың қалыптасу аясы. Көрсетілетін тиісті қызметтерді ұсынатын түрлі сақтандыру ұйымдары (сақтандырушылар) арасындағы, сондай-ақ сақтандыру қорғанышына мұқтаж заңи және жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды көрсетеді. Сақтандыру -- қоғамның экономикалық қатынастарының айрықша сферасын бейнелейтін көне категорияларының бірі. Сақтандыру сферасы адам өмірінің, өндірістік және әлеуметтік-экономикалық қызметтің барлық жағын қамтиды. Сақтандыруға түрткі болатын басты себеп -- бұл өндіріс пен адам өмірінің қауіп-қатерлі сипаты. Сондықтан өндіріс процестерін жалғастыру, азаматтардың жекелеген санаттарының өмір тіршілігі мен әл-ауқатын қолдап отыру мақсатында оларды сатып алу үшін қоғамның, жеке өндірушілердің, олардың топтарының (салалық және аумақтық аспектілерде) натуралдық-заттай босалқы қорларында немесе резервтерінде, сондай-ақ ақша ресурстарын да кіріктіретін қажетті қаражаттары болуы тиіс. Мүндай ақша қаражаттары әдетте резерв және сақтық қорлары түрінде қалыптасады.Сақтандырудың мақсаты қоғамдық ұдайы өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін азаматтарды, мүліктерді, өндіріс процестерін қоғамдық және үжымдық қорғау болып табылады. [1]
Сақтандыру секторының мәселелерінің ішінде келесілерді атап өткен жөн:
1) ұзақ мерзімді және өмірді жинақтаушы сақтандыруды қосқанда, ерікті сақтандыру бойынша ұсынылатын қызметтердің шектеулігі;
2) сақтандыру өнімдерінің (сақтандырудың міндетті түрлерінен басқа, бұнда ақы заңдылық негізінде бекітіледі) айтарлықтай қымбат тұруы және оларға сұраныстың төмендігі;
3) нарықтағы бірқатар сақтандыру ұйымдарының жеткіліксіз белсенділігі;
4) сақтанушылардың сақтандыруға, атап айтқанда өмірді сақтандыруға қызығушылығының төмендігі;
5) сақтандыру ұйымдарының өздерінің тәуекелдерін дұрыс басқара алмауы (анықтау, бағалау, есеп беру);
6) сақтандыру ұйымдарының жинақтаушы өмірді сақтандыру келісім-шарттары бойынша сақтанушыларға қарыз беру жүйесінің дамымауы;
7) халықтың сақтандыру нарығына деген сенімділігінің төмендігі, сақтандыру ұйымдарындағы қызмет көрсету сапасының төмендігі;
8) сақтандыру бизнесі облысындағы алдап-сулаушылық.
Қазіргі таңда жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін мемлекеттік бағдарламалар дайындалып жатыр. Соңғы жылдары республика экономикасының тұрақты өрлеуі жəне ұлттық сақтандыру индустриясын реформалау жөнінде мемлекет қабылдаған шаралар осы саланың шапшаң дамуына ықпал етуде. Сақтандыру нарығының негізгі көрсеткіштерінің бірнеше жыл ішіндегі серпініне оң баға берілуде. [2]
2015 жылғы 18 қарашада ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Ұлт жоспары - бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадамының 80 қадамын жүзеге асыру шаралары аясында жасалған Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы ҚР Заңына қол қойды. Аталған құжат үздік халықаралық тәжірибені ескере отырып, Қазақстанда мемлекет, жұмыс беруші және әрбір адамның ынтымақты жауапкершілігінің негізінде медициналық сақтандыру жүйесін енгізуді қарастырмақ. [3]
Сақтандыру нарығын реттейтін нормативтік-құқықтық актілер:
1. Сақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 126 Заңы;
2. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 27 қараша N 1261;
3. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 21 қыркүйектегі № 1063 Жарлығы;
4. Сақтандыру ұйымына, сақтандыру брокеріне, актуарийге, сақтандыру холдингіне, сақтандыру тобының құрамына кіретін ұйымдарға, сақтандыру ұйымының ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларының қолданылу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 51 қаулысы.[4]

01.09.2016ж. ҚР сақтандыру секторының негізгі көрсеткіштері
ҚР сақтандыру нарығы 33 сақтандыру ұйымымен көрініс табады, оның ішінде 7 - өмірді сақтандыру бойынша.
ҚР Сақтандыру нарығының құрылымы 1-кестеде көрсетілген.
1-кесте. Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының құрылымы
Сақтандыру секторының құрылымы
01.09.2015
01.09.2016
Сақтандыру ұйымдарының саны
34
33
оның ішінде өмірді сақтандыру бойынша
7
7
Сақтандыру брокерлерінің саны
15
15
Актуарийлердің саны
62
60
Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры АҚ-тың қатысушысы болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының саны
30
22
ҚР бейрезиденті сақтандыру ұйымдары өкілдерінің саны
3
3
*КестелікмәліметтерInternet-Catal ogueBusinessKazakhstan ақпарат порталынан алынған. (2015,2016ж) http:icbk.kz
Кестеден көріп отырғанымыздай, 2015 жылмен салыстырғанда ұйым саны 1-ге қысқарған. Оған себеп, өз міндеттемелерін өтей алмау салдарынан 2 сақтандыру ұйымдарының бірігуі, жұтылуы орын алған. [5]
Активтер
Актив - деп кәсіпорынның ақшаға бағаланатын игіліктері мен құқықтарын, мүліктерін айтады. Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының өзгерісін талдау кәсіпорынның барлық мүліктерінің және оның жекелеген түрлерінің нақты және салыстырмалы арту немесе кему мөлшерін белгілеуге мүмкіндік береді.[6]
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының активтері 2016 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 847 593 млн. теңге (2016 жылдың басында - 824 732 млн. теңге), 2016 жылдың басынан артуы - 2,8%. Активтердің өсуі (артуы) нарықтың болашақтағы дамуын көрсететін болғандықтан, ол осы сақтандыру нарығы жұмысының оң нәтижесін сипаттайды.
ҚР сақтандыру нарығының жиынтық активтерінің өзгерісі 2-кестеде берілген.
2-кесте. ҚР сақтандыру секторының жиынтық активтерінің құрылымы
Көрсеткіштің атауыкүн
01.01.2016
01.09.2016
Жылдыңбасынанөзгерістері, %-бен

Млн.тг
Жиынты-ғында %-бен
Жиынты-ғында %-бен
млн. теңге

Ақша
34 297
4,2
17 952
2,1
-47,7
Орналастырылғансалымдар
217 526
26,4
245 645
29,0
12,9
Бағалықағаздар
388 858
47,1
362 383
42,8
-6,8
"Кері РЕПО" операциясы
19 812
2,4
27 706
3,3
39,8
Сақтанушылар мен делдалдарданалынатынсақтандырусыйлы қақылары
27 106
3,3
42 194
5,0
55,7
Негізгіқаражат
9 813
1,2
9 797
1,2
-0,2
Қайтасақтандыруактивтері
87 785
10,6
99 301
11,7
13,1
Өзгедебиторлықберешек
19 600
2,4
19 677
2,3
0,4
Басқаактивтер
19 936
2,4
22 937
2,7
15,1
Активтердіңбарлығы
824 732
100,0
847 593
100,0
2,8
*КестелікмәліметтерҚР Ұлттық Банкінің жылдық есебінен алынған. (2016ж) http:www.nationalbank.kz
Ұлттық банктің мәліметтеріне сүйенсек, активтердің құрылымында ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының өмірді сақтандыру компаниялары
Қазақстан сақтандыру нарығының рөлі
Сақтандыру ұйымдарының төлем қабілеттілігі
Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығын талдау
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы мен қаулысы
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы
ҚАЗАҚСТАН САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫНЫҢ ӨРКЕНДЕУІ
Қазақстанның қаржы нарығын жетілдіру жолдары
Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығы
Зейнетақы нарығымен қамтамасыз ету жүйесі
Пәндер