Шаруашылық ішіндегі су пайдалану жоспарларын құруПән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
Шаруашылық ішіндегі су пайдалану жоспарларын құру

Шаруашылықтағы су пайдалануды жоспарлаудың негізгі шарттары

Суармалы дақылдарды күтудегі ауылшаруашылық жұмыстардың
барлығының қарқынымен сапасы, сапасы ең алдымен, мезгілімен және
жоғары сапалы суару жүргізумен анықталады. Дақылдарды суару мен
трактормен жер жыртуды өңдеуді жүргізуді, жоғары өнім алуға
бағытталған, бірыңғай кешенді жұмыс ретінде қарастырылуы керек.
Айтылғандардан шаруашылықтағы су пайдалануды дұрыс жоспарлаудың
өте маңыздылығы шығады.
Жоспарлаудың негізгі шарттары келесілері:
1. Шаруашылыққа келетін су толығымен пайдаланылуы керек. Суару
агротехникасының екі маңызды шарттары – суаруды мезгілімен жүргізу
және суару аралығындағы трактормен өңдеуді мезгілімен жүргізу -
өзара байланысқан болуы керек. Бұл шарттардың бір-бірінен артық
жері болмауы керек.
2. Шаруашылықтағы су пайдалануды ұйымдастыру суармалау суының
максималды орағытпалығын қамтамасыз етуі қажет және ең жақсы
агротехникалық мерзімде суаруды жүргізуді қамтамасыз етуі қажет. Бұл
шарттың мәні, ауылдың әрбір себу айналым массиві суды барлық
суармалау массиві суды барлық суармалау кезеңінде қажетті
мөлшерде үздіксіз ағыспен алып отыруы керек екендігін көрсетеді.
3. Шаруашылықтағы су пайдалану жоспары, суару аралық дақылдарды
жырту арқылы өңдеудегі тракторлық жұмыстардың өндірістік
жоспарымен тығыз байланысты болуы керек. Жыртылатын дақылдардың
тәулігіне суарылған аудан көлемі, егістерді тігінен және
көлденеңінен өңдеу кезінде культивациялауда трактордың толық
жүктелуін қамтамасыз етуі керек. Трактордың бос жүрістерін минимумға
дейін азайту керек.
4. Сүзгілейтін жер арналарынан өтетін, шаруашылық ішіндегі
суармалау каналдарының пайдалы әсер коэффициенті жоғары болуы керек.
Бұл дегеніміз, су пайдалану жоспарындпа судың каналдарға кіші
арналармен шашырап кетуін болдырмау, керісінше оның ірілендірілген
суармалы учаскелерге көп берілуіне көңіл бөлу керек. шаруашылық
ішіндегі ашық каналдарда, суды суармалау учаскесіне беру кезінде кейбір
ысырапқа жол беруге болады, бірақ трактордың культивацияда толық жүктелуін
қамтамасыз ету керек.

Су пайдаланудың шаруашылықтық жоспары,
оны құру мен бекіту реті
Су пайдаланудың шаруашылықтың жоспары, шаруашылықтың өндірістік
жоспарының құрамдас бөлігі болып табылады. Су пайдаланудың шаруашылықтық
жоспарының бірінші міндеті – жеке себу айналым массивіне және шаруашылыққа
берілуі тиіс, су көлемін дұрыс анықтау және шаруашылықтағы толық және себу
айналым массивіндегі суарудың күнтізбелік жоспарын бекіту.
Екінші міндеті – бригада аралық және бригада ішіндегі су айналымын
суару аралық өңдеулермен байланыста болу ретін орнату.
Су пайдаланудың шаруашылықтың жоспарларын құру үшін, келесідегідей
бастапқы берілгендер керек:
1) тұрақты және уақытша каналдардың барлық суармалау жүйесін, себу
айналым массивтерінің шекараларын, себу айналым далаларын
суарылатын жерлерді, ауылдарды, ауылдағы тракторлы алқаптық
бригадалардың шекараларын, шаруашылықтардың бөлімдері мен өндірістік
жерлерін, су өлшегіш құрылғыларды салатын 1:10000 масштабына үлкен емес
жерді пайдалану шаруашылығының жоспары;
2) каналдардың өткізгіштік мүмкіншіліктері туралы берілгендер;
3) суарылатын жерлердің жоспарлы аудандары мен ауыл шаруашылық
дақылдарын себу айналым алқаптарында орналастыру;
4) ауыл шаруашылық дақылдарын суарудың мөлшері мен мерзімі;
5) шаруашылық ішіндегі суармалау жүйесінің пайдалы әсер
коэффициенті жайлы берілгендер;
6) бороздалар жырту мен культивация жүргізу жұмыстарының
жоспары.
Егістер әрдайым суарудың жүргізуді талап ететін, жылдың климаттық
жағдайына тәуелсіз суландырылатын аудандарда шаруашылықтағы ауыл
шаруашылық дақылдарының егістігінің құрылымы мен еңбек шарттары
өзгермейді, сондықтан шаруашылық ішіндегі су пайдалану жоспарын жыл
сайын құрмаса да болады.
Оларды әр жылға құру қажеттілігі туатын жағдайлар:
1) суландыру жүйесінің басқармасымен белгіленген су шегінің
өзгеруі;
2) суару нормалары мен мерзімдерінің өзгеруін талап ететін,
суландырудың, шаюдың және суару техникасының жаңа режимдерін орнату;
3) шаруашылық ішіндегі каналдар жүйесінің пайдалы әсер коэффициентін
айқындау;
4) шаруашылықтағы аймақты ұйымдастыру шараларының өзгеруі;
5) суарылатын аудан көлемінің өзгеруі.
Өткен жылғы суға деген хабарламаны келесі жылға ауыстыру
мәселесін, аудандық суландыру жүйесінің басқармасымен келісіп шешілді.

Суарылатын дақылдардың су тұтынуы. Суландыру режимі

Суландыру режимін (ауыл шаруашылық дақылдары суарудың мерзімі мен
мөлшерін) шаруашылық басқармасының өзі, ғылыми-зерттеу ұйымының
кепілдемесін ескере отырып қабылдайды.
Суландыру режимі алдыңғы қатарлы агротехника талаптарына жауап
беруі қажет және суарылатын аймақтың мелиоративтік жағдайына және
топырақ типіне байланысты шаруашылықтың суармалау аймағының шегінде
қатаң дифференцияланған болуы керек.
Ауыл шаруашылық дақылдарын суару режимдерін орнату әдістері мен
тәсілдері Ауыл шаруашылық мелиорациясы курсында оқытылады. тек
кейбір негізгі жағдайларды ескерген жөн.
Дақылдың барлық вегетациялық периодта, сол бір климаттық
жағдайда, жалпы суды пайдалану, өнімдердің өсуіне пропорцияналды
емес, баяу жүреді. Белгілі бір су пайдалану деңгейінде, оның ұлғаюы
өнімнің өсуіне әсер етпейді.
Сор басқан аймақтарда суландыру мөлшері 20-25% ұлғайтылуы қажет.
Тұщы грунт сулары жақын жатса, суды 30-40% аз беруге болады.
Топырақ өткізгіштігі жоғары болған сайын, суару мөлшері мен суару
аралық кезеңдері қысқа болады.
Суару нормасының мөлшері берілген биологиялық даму, фазасындағы
өсімдіктің су тұтынуымен және агротехника мен топырақ құнарлығының
деңгейіне, топырақ қасиетіне, оның белсенді қабатының тереңдігіне,
дақыл сипатына және сурау тәсіліне қарағанда жиірек суару қажет.

Бригада аралық және бригада ішіндегі су айналымы

Шаруашылыққа су берудің негізгі түрі болып үздіксіз жоспарлы
жеткізу болып табылады. ірі шаруашылықтарда үздіксіз су ағысын,
бөлімдер мен бригадалық үлескілеріне су бөлу нүктелеріне дейін
жеткізіледі. Бригада әішілік учаскілерде немесе бөлімдерде бір
уақытта суарғанда және далалық жұмыстар жүрісімен сәйкес өңдеулерде
су үлескілерге кезекпен беріледі.
Бригада аралығында және ішіндегі су таратудың кезектерінің
реті әртүрлі болуы мүмкін.
Су бір уақытта барлық егіс алқапты бригадаларға берілуі мүмкін.
Егер олардың үлескілері себу айналым массив территориясына
шашыраңқы орналасса, онда осы үлескілерге берілетін су шығынын
бөлуге тура келеді. Бұл жағдайда су жоғалуының мөлшері мен бір
уақытта іске қосылған канал ұзындығы ұлғайып, ПӘК сәйкес
айқындалмаған суландыру жүйесі кішірейеді.
Егер су егіс алқапты бригадалар үлесекілеріне берілетін болса,
яғни аралас үлескілері бар бригада топтарының немесе бригадалар
арасында суды пайдалану кезектілігі енгізілсе, онда су шығыны мен
бір уақытта әсер етуші каналдар ұзындығы кішірейіп және ПӘК
үлкенірек болады. Әдетте, жинақталған ағыспен су беретін
каналдардың орташа ұзындығы 2-5 км тең.
Су айналымы өз еркінше қабылдана бермейді. Ол себу айналым
массивінің территориясын ұйымдастырудан, яғни себу айналым
алқаптарында дақылдар мен өндірістік бригадаларды орналастыруға
байланысты болады. ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Су ресурстарын алаптық басқару
ЖОСПАРЛАУ ҚЫЗМЕТІ
Қазақстандағы азаматтық қорғаныс
Бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін арттыру
Бизнес-жоспардың маңызы мен баптары
Кәсіпорынның бизнес - жоспарын құрудың теориялық негіздері
Кәсіпорында қаржылық жоспарлау жүргізу
Экономикалық жоспарлау туралы
Төтенше жағдай
Жергілікті өкілді және алқалы органдар
Пәндер