Front page тілі туралы жалпы мағлұматтар мен міндеттер Жоспар

Кіріспе

Front page тілі туралы жалпы мағлұматтар және оның мүмкіндіктері

1. Front Page программасының стандартты аспаптар тақтасы
2. Көру және редакциялау режимдері

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

КІРІСПЕ
Білім беруді ақпараттандыру жаңа оқу құралдарын табанды түрде жасауды талап етеді. Бірінші кезекте оларға электронды әдістемелік оқу құралдарын жатқызу қажет. Электорнды әдістемелік оқыту құралдарын жасау және қолдану мәселесін зерттеу қазіргі кезде өте маңызды болып отыр. Әдетте электронды әдістемелік оқулықтар дәстүрлі оқулықтардың жай ғана қосымшасы ретінде қабылданады.
Мультимедиалы оқыту құралдар, білімді ұсынудың бізге белгілі әдістердің барлығын көрнекі түрде қолдануға мүмкіндік беретін мәтін, дыбыс және видеокөрістерді құрастырады.
Жоғары оқу орындарында электронды әдістемелік оқу құралдарын жасау, технологияларының бірыңғай конценцияларын енгізу келесідей мүмкіндіктерді туғызады:
1. Студенттер мен мұғалімдерді қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз етілуін жеделдету;
2. Білім беру үрдісінің сапасын көтеруге қосымша мүмкіндіктер беретін ақпаратты игеру мен берудің қосымша жүйелерін қолдану;
3. Білім беру жүйесіне және біліктілік дәрежесін көтеру жүйелеріне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу арқылы оқытушылар құрамының білім дәрежесін көтеру;
4. Түрлі үрдістер мен құбылыстарды модельдеу мен имитациялау;
5. Ақпараттандыру көмегімен оқу үрдісін жетілдіру бағдарламалары мен жарыстарына қатысу, яғни жоғары оқу орындарының бәсекелестігін көбейту;
6. Әрбір студентке дараландыру қатынасын қолдану;
7. Оқушыны қателарді диагностика жасаумен кері байланыс арқылы қадағалау;
8. Оқушыны ғылыми-зерттеу жұмысымен және өзін-өзі бақылай алу мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету;
9. Оқыту ақпаратын көрініс демонстрацияларымен қамтамасыз ету;
10. Басқада артықшылықтарын пайдалану.
Қазіргі кезде көптеген оқушылар мен студенттер, сонымен бірге, Қазақстандағы білім беру орындары компьютерлермен қамтамасыз етілген және олар компьютерді оқу құралы ретінде пайдалануда. Осыдан ақпараттық технологияларды, атап айтқанда, электронды әдістемелік оқу құралын жасау технологияларының қажеттілігі қазіргі таңдағы аса маңызды мәселелердің бірі деген қорытындыға келуге болады.
Front page тілі электрондық әдістемелік оқу құралдарын жасауда мүмкіндіктері де айтарлықтай, қарапайым программа болып табылады. Сондықтан да, Электронды әдістемелік оқу құралын жасау үшін Front page тілі алынды.

Front page тілі туралы жалпы мағлұматтар және оның мүмкіндіктері
Front Page Web-беттер мен Web-түйіндер құруға арналған Microsoft Office 2003 құрамына кіретін программа. Аспаптар тақтасы мен мәзірдегі командаларды пайдаланып бетке мәтіндік және графикалық информациялар, навигациялар тақтасы мен бір беттен екіншісіне өту үшін қолданылатын сілтемелер орналастыруға болады. Front Page-дің басқа да кестелерді, фреймдерді, жүгіртпе жолдарын, түрлі анимацияларды және т.б. пайдалану мүмкіндігі бар. Web-беттер мен Web-түйіндерді құруды жылдамдату үшін шаблондар мен шеберлерді пайдалануға болады. Front Page программасы Web-түйінге Microsoft Office-тің құрамына кіретін Word, Excel, Access және Power Point сияқты программаларда дайындалған құжаттарды енгізуге мүмкіндік береді.
Front Page программасын іске қосу үшін орындалатын команда: Пуск-Программы- Microsoft Front Page. Программа іске қосылғанда экранда оның негізгі терезесі ашылады.

Front Page программасының стандартты аспаптар тақтасы

Front Page программасында қолданылуына байланысты әртүрлі түймелер жиынтығынан тұратын көптеген аспаптар тақтасы бар. Қандайда бір жұмыс режиміне көшкенде программаның негізгі терезесінде қажетті аспаптар тақтасы пайда болады. Мысалы, Web-түйінді көру режимі мен есеп құруға өткен Reporting тақтасы қосылады, ал графикпен жұмыс істегенде Pictures тақтасы қосылады. Аспаптар тақтасын экранға шығару үшін View(Түр) мәзіріндегі Тoolbars (Аспаптар тақтасы) командасын орындау керек. Бұл команда орындалғанда Front Page программасының барлық тақталар тізімі шығады.
1.1-кесте. Front Page программасының аспаптар тақтасы.

Аспаптар тақтасы
Қызметі
Standart
Стандартты аспаптар тақтасы
Formatting
Форматтау тақтасы.
DHTML Effects
Web-бетте динамикалық HTML эффектісін құрады.
Navigation
Навигация тақтасы, Navigation режимінде жұмыс істеуге арналған.
Pictures
Суреттермен жұмыс істеуге арналған аспаптар тақтасы.
Positioning
Обьектілерді позициялауға мүмкіндік беретін түймелерден тұрады.
Reporting
Web-түйіндегі құрастырылатын есеп типтерін жасауға мүмкіндік беретін аспаптар тақтасы.
Style
Безендіру стилін жасауға арналған аспаптар тақтасы.
Table
Кестелерді құру мен модификациялауға арналған түймелерден тұрады.
Мәзірдегі керекті тақтаны таңдағанда оның сол жағында белгі (V) пайда болып, қажетті тақта негізгі терезеде көрінеді. Экрандағы керек емес тақтаны алып тастау үшін мәзірдегі сәйкес келетін команданы қайта таңдау қажет, сонда ол Front Page программасының негізгі терезесінде көрінбей қалады.
Аспаптар тақтасының тізімін экранда көру үшін курсорды Front Page программасының негізгі терезесінде орналасқан кез келген аспаптар тақтасына
Жұмыс режимі тақтасы. Front Page программасында Web-түйінді көру мен құрудың 6 түрлі режимі бар. Осы режимдердің біріне өту үшін негізгі терезенің сол жағында орналасқан 6 батырмасы бар Views жұмыс режимі тақтасы қолданылады (1.2-кесте).
1.2-кесте. Жұмыс режимі тақтасының түймелері.
Түйме
Аталуы
Қызметі

Page
Беттерді көру және редакциялау. Берілген режимде Front Page программасының жұмыс облысында бұрыннан бар Web-беттерді редакциялауға немесе жаңасын құруға болады.

Folders
Web-түйінде құрылған бумалардың құрылымын көру.

Reports
Есептерді көру. Бұл режим Web-түйіндегі есептерді құру мен көруге арналған.

Navigation
Web-түйін құрылымын жобалау.

Hyperlinks
Web-түйін гиперсілтемелерін көру.

Tasks
Web-түйін жасау кезінде тапсырмаларды құру және көру режимі.

Көру және редакциялау режимдері

Front Page программасы іске қосылғанда бірден редакциялау режимі пайда болады. Программаның негізгі терезесінің сол жағында жұмыс режимі тақтасы орналасқан. Үндемеген жағдайда Page(Бет) орналасады. Аспаптар тақтасы мен мәзір командаларын қолданып жаңа Web-беттер құруға, бұрынғыларын көруге және оларды редакциялауға болады.
Page режимінде жұмыс облысының төменгі жағында Web-беттерді түрлі режимде көруге мүмкіндік беретін 3 қосымша орналасқан (1.3-кесте).

1.3-кесте. Web-беттерді көру режимі.
Қосымша
Қызметі
Normal
Қарапайым жұмыс режимі, беттерді құруды WUSIWSIG (не көріп тұрсаң, соны аласың?) режимі көмегімен қамтамассыз етеді. Бет мәтіндер, сызықтар, түймелер, сілтемелер және т.б. мәзір мен аспаптар тақтасы пайдаланылып құрылады, бұл жағдайда HTML-кодын білу міндетті емес.
HTML
Беттерді HTML-кодын көру және құру. Бұл режимде қарапайым жұмыс режимінде құрылған беттің HTML-кодын көруге және де кодтар көмегімен бет құруға болады. Бұл жағдайда беттің бір бөлігі қарапайым режимде, ал қалғаны кодталып жазылуы мүмкін.
Preview
Беттердің Интернет серверінде қалай көрінетінін алдын ала көру.

Front Page программасындағы Web-түйін. Web-түйін біртұтас информациялық блок болып табылатын, өзара байланысқан Web-беттер қорларынан тұратын жиынтық (мысалы, энсиклопедиялық томдар сияқты). Көбіне Web-түйін бір серверде орналасады, бірақ бұл міндетті талап болып саналмайды. Web-түйіннің негізгі беті (home page)- нақты бір файлдың атын көрсетпей, желіге қосқан кезде өзі автоматты түрде ашылатын бет. Мысалы, www.okmu.kz ОҚМУ-і сайтының негізгі беті болып саналады.
Front Page программасында Web-түйін құру. Web-түйін құру үшін One Page Web шаблоны пайдаланылады. Бұл шаблон Front Page программасының мүмкіндіктерін оқып үйренушілерге ыңғайлы. Берілген шаблонда Web-түйіндер құрылымы жасалып, кейіннен информациялармен толықтырылатын бір таза бет қосылады. Бұл жағдайда бет үшін қандайда бір арнайы безендірулер мен форматтаулар көрсетілмейді. Барлық қажеттіліктер өз бетінше орындалады.
Бір беті Web-түйін құру үшін орындалатын әрекеттер:
1. File(Файл) мәзірінен New(Жаңа) командаларын таңдап, ашылған ішкі мәзірден Web (Web-түйін) командасын орындау. Экранда ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Front page тілінің тиімді пайдаланылуы
Frontpage редакторы
FRONT PAGE ТІЛІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
Жаңа ақпараттық технологиялар жайлы
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ өңдеу
Жылу мөлшерін есептеу
Объектілі-бағдарлы программалаудың теориясын меңгеру
Электрондық оқулық құру туралы
Биолог ғалымдар және олардың ғылыми еңбектерін оқу үрдісінде пайдалану жолдары
Электрондық курстың құрылымы
Пәндер