Информатиканы оқыту әдістемесі (ИОӘ)Кіріспе

Мемлекеттің даму деңгейі оның табиғи қорларының байлығымен ғана анықталмайды. Мұндағы ең маңызды мәселе елдің парасатты және шығармашыл күш - қарқынының болуында. Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің стратегиялық мақсаты - жоғары білімді, бәсекелесуге қабілетті шығармашыл тұлғаның қалыптасуына қажетті оң жағдайларды жасау. Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасына сай, Информатика және есептеуіш техника негіздерін оқыту әдістемесі курсында информатика пәніне байланысты жаңа білім негіздерін үйрену, компьютерлік технологияны пайдалану іскерлігін қалыптастыру, оқытудың әдістері мен технологияларын тиімді қолдану мәселелері қарастырылады.
Информатиканы оқыту әдістемесі компьютерлер мен компьютерлік тех нология құралдарын пайдалану тәсілдерін үйрену барысында әдістемелік пән ретінде жетекші орынға ие. Бұл пәнді оқытудың мақсаты оқушылардың шығармашылық дамуын жетілдіру, олардың өнімді де айрықша ойлауын дамыту, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру болып табылаады. Бүгінгі күні оқу, өндіріс, ауыл шаруашылығы, ғылыми- зерттеу жұмыстары, медицина, тағы басқа адам қызметініің барлық салаларына информациялық технология, интернет жүйесі бірқатар өзгерістер енгізуде. Бұл жағдайлар болашақ иннформатика мұғаліміне пәнді оқытудың жалпы заңдылықтарын, мақсаты мен мазмұнын, оқытудың әдістерін терең меңгеріп, оны сабаққа тиімд қолдана білу міндетін жүктейді.
Информацияның қарқындап өсуі мен техниканың соңғы жетістіктері, информатика ғылымның үздіксіз дамуы мен оның жаңа салаларының пайда болуы информатиканың мазмұнын үнемі жетілдіріп отыруды қажет етеді. Соған сәйкес информатиканы оқыту әдістемесінің мазмұны да үнемі өзгеріп отырады. Мұнда оқытудың жаңа технологилары мен әдістері, озат педагогикалық іс-тәжірибелерді сабақта тиімді қолдана білу тәсілдері қарастырылады және ол үнемі жаңару, жетілдіру жағдайында жүзеге асырылады. Жалпы білім беретін орта мектептерде информатика пәнін оқыту 1985 жылдан басталған. Бұл пәнді енгізуге ғылымның, білім беру жүйесіінің, халық шаруашылығының түрлі мекемелерінің компьютерлендірілуі және осы компьютерленген салаларды жұмыс істеуге қабілетті, компьютерлерді қолдана алатын қоғам мүшелерін дайындаудың қажеттілігі себеп болды. Сонымен бірге, халықаралық желі арқылы информация алмасу, компьютерлендіру мен ақпараттандыру мәселелерінің жүзеге асырылуы әсер етті.
Орта мектептерге информатика пәнінің енгізілуіне орай, информатика және есептеуіш техника пәнінің мұғалімдерін даярлау қолға алынып, 1985 жылдан бастап информатика пәнінің мұғалімдерін жүйелі түрде дайындаудың жоспары жасалған. Осы жоспарға байланысты информатиканы оқыту әдістемесі (ИОӘ) жаңа пән ретінде 1987-1988 оқу жылында педагогикалы нституттардың оқылу жоспарына енгізлген. Алғашқы кезде информатика пәнін мектепте оқытудың мақсаты оқушылардың бойында компьютерлік сауаттылық қалыптастыруға бағытталса, бүгінгі күні оқу мақсаты уақыт талабына сәйкес өзгерді.
Қазіргі кезде білім беру ісін ақпараттандыру Қазақстан Республикасы Президентінің Білім Мемлекеттік программасы аясында жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінде жалпы білім беру мен мамандар дайындау салаларын ақпараттандыруғабайланысты оқу - әдістемелік бірлестік, ғылыми-әдістемелік нұқаулар, информатиканы оқытуға қойылатын талаптардың мемлекеттік стандарты дайындалды. Информатиканы оқыту әдістемесі курсы информатика пәнін оқытудң мазмұны, мақсаты, әдісі, құралдары мен ұйымдастыру түрлерін зерттейтін бір жүйе ретінде қарастырылады. Яғни, болашақ информатика пәнінің мұғалімі аталған курс материалдарын игеру нәтижесінде компьютерленген сынып жағдайындағы мектептің жұмысына дайын болып шығу тиіс.
Информатика пәнінің білім беру жүйесіндегі орны ақпараттық орта мен қоғам мүшелерінің жаңа информациялық технологияларды кең қолдануға байланысты маңызды болып есептеледі және оның мазмұны үнемі жаңарып отырады.
Осы мақсатта ұсынылып отырған Информатиканы оқытудың жалпы әдістемесі оқу құралы университеттердің информатика, математика және информатика, физика және информатика мамандықтарында оқитын студенттерге, оқытушыларға және мктеп мұғалімдеріне арналған.

информатиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелері

0.1 Педагогикалық білімдер жүйесінде информатиканы
оқыту әдістемесі

Информатиканы оқыту әдістемесі (ИОӘ) - біілм беру мен оқыту теориясын зерттейтін педагогиканың дидактика деп аталатын салаасына жатады. Дидактиканың талабына сәйкес информатиканы оқыту тек білім берумен шектеліп қалмай, тәрбиелеу мақсатында қамтиды. Себебі, оқыту теориясы оқушыларды білім, іскерлік пен дағды қалыптастырумен бірге, олардың шығармашылық қабілетін дамытуға қамтамасыз ететін тәрбиенің біртұтас бөлігі және жеке тұлғаны қалыптастырудың, оқушының ақыл - ойы мен білімін дамытудың маңызды құралы (1- схема).

Педагогиканың жалпы негіздері
Дидактика
Тәрбие теориясы
Мектеп тану
1 - схема

Мектептерге Информатика және есептеуііш техника негіздері пәнінің енгізілуіне байланысты дидактикада информатииканы оқыту әдістемесі атты жаңа сала пайда болды. Информатиканы оқыту әдістемесі информатика ғылымының даму деңгейіне және қоғамның оқыту мақсаттарына сәйкес мектепте информатиканы оқытудың заңдылықтары мен әдістерін зерттейдіі. Информатиканың мектептегі мәселелерін қараастыратын мектеп информатикасы - информатика ғылымының бір саласы ретінде оқу процесіне дербес компьютерлерді пайдалану мен олардың техникалық, программалық, оқу - әдістемелік, т.б. жабдықталуын қамтамасыз етеді.
Информатиканы оқыту әдістемесінің мазмұны ғылым мен техниканың дамуына тікелей байланысты. Ол өзінің дамуында философия, психология, педагогика, информатика, т.б. ғылымдарының мәселелеріне сүйенеді. Жаңа ақпараттық технологияға сәйкес информатика пәнінің мазмұнында жаңа салалар пайда болды. Оларды оқыту теориялық жағынан зерттеліп, іс - тәжірибеден өткізілуде. Информатиканы оқыту әдістемесінің алдында әлі де зерттеуді қажет ететін көптеген мәселелер бар. Атап айтқанда, информатиканың мектепке дейінгі, бастауыш сыныптардағы, төменгі, орта, жоғары буындарда оқыту жағдайларын зерттеу; өз бетінше оқитындарға әдістемелік көмектер ұйымдастыру; қолданбалы программаларды пайдалану; ашық програаммаларды өңдеу секілді көптеген мәселелер жан - жақты зерттеуді қажет етеді.

1.2. Инорматиканы оқыту әдістемесі пәнінің тарихы

Электронды есептеу машиналары 1950 жылдардан бастап білім саласында қолданыла бастады. Ғылыми - зерттеу жұмыстары мен жоғары оқу орындарында ЭЕМ - мен орындалатын жұмыстарға байланысты программалаумен айналысатын оқушы топтары пайда болды. 1960 жылдары Москваның математика пәніне бейімделген мектептерінде программалауға мамандандыру бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Бірақ мамандардың жеткіліксіздігі мен есептеуіш техника мүмкіндігінің аздығы бұл жұмыстардың кең таралуына кедергі болды.
1960-1970 жылдары көпшілік пайдаланатын үшінші буын ЭЕМ - дері пайда болғаннан бастап информатиканың салалы даму кезеңі басталды. Атап айтқанда, Новосибирск қаласының бірқатар мектептерінде А.П.Ершовтың басқаруымен мектеп информатикасы мәселелерімен айналысатын ғалымдар Г.А. Звенигородский, Ю.А.Первин, т.б. жұмыс істеді. Оның ішінде Г.А. Звенигородский Рапира программалау тілін және Ю.А.Первинмен бірге мектеп информатика курсының тұжырымдамасын жасады. Нәтижеде, мектепті компьютерлендіру мәселелеріне арналған мемлекеттік шешімдер қабылдауға толық негіз жасалды. 1970 жылдардың соңы мен 1980 жылдардың басында информатика пәнін оқу процесіне енгізуге байланысты жекелеген тәжірибелер Москвада, Санк - Петербургте, Новосибирскіде, Прибалтикада жүргізілді.
1982 жылы КСРО Министрлігі шешіммен жалпы білім беретін орта мектептердің оқу процесіне калькуляторлар енгізілді.
1984 жылы сәуір айында өткен Кеңестер Одағы Коммунистік Партиясының (КОКП) Жалпы білім беретін және кәсіби мектеп реформасының негізгіі бағыттары Пленумында Информатика және есептеуіш техника негіздері пәнін мектептерге енгізу мерзімін 1985 жылдың 1- қыркүйектегі деп аталады.
Бұдан кейін Программалау - екінші сауаттылық бағытында әдістемелік, дидактикалық, техникалық, әлеументтік, психологиялық тұрғыдан ұйымдастыру жұмыстары жүргізіледі. 1985 жылы Информатика және есептеуіш техника негіздері пәнінің бағдарламасы жасалып 1985-1986 жылдары А. Ершов, В.Манахов, А. Кузнецов, Я. Гольц, М. Лапчик секілді ғылым ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Информатика оқыту әдістемесі туралы қысқаша мәлімет
Зерттеу объектісі мектеп оқушыларының компьютерлік ойындар тақырбын сабақта меңгере алуы
Қазақстанның білім беру жүйесін 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшірудің негіздемесі
Жалпы білім беретін орта мектепте информатика пәнін кәсіптік оқыту
Информатика пәні мұғалімі
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
Информация, информатика
ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ Бастауышты оқытудың әдістемесі мен педагогикасы мамандығы үшін
Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (алгебраны оқыту мысалында)
Информатикада Adobe Photoshop программалық оқыту құралын үйрету технологиясы
Пәндер