Құрылыс ұйымының іскерлік белсенділігінің көрсеткіштерін талдауҚұрылыс ұйымының іскерлік белсенділігі мен қызметінің тиімділігін бағалау және талдау қаржылық талдаудың қорытынды кезеңі болып табылады. Іскерлік белсенділікті талдау, құрылыстың өз қаражатын қаншалықты тиімді пайдаланғандығын анықтауға мүмкіндік беретін, әр түрлі қаржылық айналымдылық коэффициенттердің деңгейі мен қозғалысын зерттейді.
Құрылыс қызметінің тиімділігі өндірістің нәтижелерін (тиімділігін) шығындар мен қолданылған ресурстарды салыстыру жолымен өлшенеді. Қол жеткізілген тиімділікті (табыс, өнім) авансталған немесе қолданылған ресурстармен (шығындар) салыстыра отырып құрылыс қызметінің тиімділігінің бірқатар көрсеткіштерін анықтауға болады. Оларды шартты түрде екі топқа бөлуге болады:
1) қорытындылаушы;
2) техника – экономикалық.
Бірінші топтың көрсеткіштеріне табыстың деңгейі, еңбек өнімділігі (еңбек сыйымдылығы), қор қайтарымдылығы (қор сыйымдылығы), материалдар қайтарымдылығы (материал сыйымдылығы), капитал салудың қайтарымдылығы жатады.
Екінші топқа ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері жатады. Олар өндіріс процесінің кейбір жақтарын жоспарлау мен нақты талдау, оның өсу себептерін есептеу үшін қолданылады. Бұлар: еңбек құралдарын, агрегат қуатын пайдалану коэффициенті, жеке жұмыс өнімділігі және т.б.; энергия, жанар-жағармай, материалдар мен шикізаттың меншікті шығындары; меншікті капитал салымдары, өзін-өзі ақтау мерзімі, келтірілген шығындар.
Құрылыс бизнесі жоба бойынша басқаруға бейімделген. Халықаралық ассоциациясының әдісі бойынша жобамен басқару келесідей түрде бейнеленеді:

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 9 бет
Таңдаулыға:   
Құрылыс ұйымының іскерлік белсенділігінің көрсеткіштерін талдау

Құрылыс ұйымының іскерлік белсенділігі мен қызметінің тиімділігін бағалау
және талдау қаржылық талдаудың қорытынды кезеңі болып табылады. Іскерлік
белсенділікті талдау, құрылыстың өз қаражатын қаншалықты тиімді
пайдаланғандығын анықтауға мүмкіндік беретін, әр түрлі қаржылық
айналымдылық коэффициенттердің деңгейі мен қозғалысын зерттейді.
Құрылыс қызметінің тиімділігі өндірістің нәтижелерін (тиімділігін) шығындар
мен қолданылған ресурстарды салыстыру жолымен өлшенеді. Қол жеткізілген
тиімділікті (табыс, өнім) авансталған немесе қолданылған ресурстармен
(шығындар) салыстыра отырып құрылыс қызметінің тиімділігінің бірқатар
көрсеткіштерін анықтауға болады. Оларды шартты түрде екі топқа бөлуге
болады:
1) қорытындылаушы;
2) техника – экономикалық.
Бірінші топтың көрсеткіштеріне табыстың деңгейі, еңбек өнімділігі (еңбек
сыйымдылығы), қор қайтарымдылығы (қор сыйымдылығы), материалдар
қайтарымдылығы (материал сыйымдылығы), капитал салудың қайтарымдылығы
жатады.
Екінші топқа ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері жатады. Олар
өндіріс процесінің кейбір жақтарын жоспарлау мен нақты талдау, оның өсу
себептерін есептеу үшін қолданылады. Бұлар: еңбек құралдарын, агрегат
қуатын пайдалану коэффициенті, жеке жұмыс өнімділігі және т.б.; энергия,
жанар-жағармай, материалдар мен шикізаттың меншікті шығындары; меншікті
капитал салымдары, өзін-өзі ақтау мерзімі, келтірілген шығындар.
Құрылыс бизнесі жоба бойынша басқаруға бейімделген. Халықаралық
ассоциациясының әдісі бойынша жобамен басқару келесідей түрде бейнеленеді:

Құрылыс проектісін басқару

Инициация
Жоспарлау
Аяқтау

Ұйымдастыру

Реттеу

Талдау
Бақылау

Мұндай процестер өндірістің аяқталуына дейін көбірек қайталанып келе
береді.

Жоспарлау кезеңдері

1) (директивті жұмыстың графигі) құрылыстық-монтаждық жұмыстардың
директивалық мерзімі бекітіледі.
2) бюджетін қалыптастырады
3) сметаны өңдейді
4) құрылыс қызметінің түрлері бойынша субподрядтық ұйымдарды қажетті
лицензияларын жинау арқылы таңдап алу
5) Келісім шарт бойынша қажетті ақпараттар енгізіледі, құрылыс объектісі,
құны және аяқтау уақыты
6) сметадағы материалдардың өзгешеліктері анықталып жүйеге сәйкестендіру
зат ретінде нақтылайды
7) құрылыстық монтаждық жұмыстарды орындау мерзімі анықталады.

Өнім динамикасы мен ресурстар динамикасы (шығындарының) арақатынасы
экономикалық өсу сипатын анықтайды. Өндірістің экономикалық өсуіне
экстенсивті немесе интенсивті тәсілмен қол жеткізуге болады. Өнімнің өсу
қарқынының ресурстардың немесе шығындардың өсу қарқынынан артық болуы
экономикалық өсудің басым интенсивті екендігін дәлелдейді.
Өндірістің тиімділігін ең басты көрсеткіші жанды еңбек өнімділігі болып
саналады, ол өндіріс нәтижесімен, жұмыс істеушілердің орташа тізім санының
арақатынасымен немесе еңбек сыйымдылығымен, өнім бірлігіне кеткен жұмыс
уақытының шығындарымен өлшенеді.
Құрылыстың экономикалық потенциалы екі жақты сипатталуы мүмкін; құрылыстық
ұйымның мүліктік жағдайы (активтердің жалпы құны, өндірістік мүліктік құны,
негізгі құралдардың құны және олардың активтердің жалпы құнындағы үлесі,
негізгі құралдардың тозу коэффицменті) мен оның қаржылық жағдайы (меншікті
капитал және оның жалпы капиталдағы үлесі, ағымдағы өтімділік
коэффициенті)тұрғысында.
Талдауды жүргізу барысындағы аналитикалық көрсеткіштерді сұрыптаудың
варианттарының бірі мына сызбада көрсетілген.

Талдау мақсатында комплекстік жұмысшыға шаққандағы орташа өнім өндірудің
объектінің бір айдағы адам-сағаттағысын есептеу қажет. Талдауда
көрсеткіштердің барлығын пайдалану керек, өйткені олар бір-бірімен
байланысты және олардың индекстерін салыстыру, еңбек өнімділігі жоспарын
орындауда әртүрлі себептердің алатын орнын анықтауға мүмкіндік береді.
Озеро объектісі бойынша тамыз айындағы комплекстік жұмыс істеушілерге
шаққандағы орташа айлық өндірілген өнімнің өзгеруіне әсер ететін себептерді
талдауға арналаған бастапқы мәліметтер

№ Аталуы Базистік Ағымдағы Ауытқуы (+,-)
1 Құрылыс-жұмысшыларының 15456701 26254752 -1079805
еңбекақысы
2 Машинистердің еңбекақысы 2760581 4689123 -1928542

Кестеден көрінгендей, жұмысшыларды жеткіліксіз мөлшерде алғандықтан және
бір жұмысшыға шаққан орташа жылдық өндірудің төмендеуі нәтижесінде еңбек
өнімділігінің негізгі көрсеткіші (1079805+1928542) = 3008347 тенгеге
төменгеге төмендеді, ол баланстық ауытқумен дәлелденеді. Соның ішінде
сандық көрсеткіштерден (сметалық құны бойынша жұмыс сағатының бірлігі-
156,66тең, жалпы орындалған уақыт мөлшері - 98 666,28) туындайтын құрылым
көрсеткіштің үлесіне, қорытындылау көрсеткішінің ағымдағы шамасымен
салыстырғанда 30,49%-ға төмендеуі тиеді.
Еңбек өнімділігін талдағанда, істегеніне қарай еңбекақы алатын
жұмысшылардың өнім өндіру нормасын орындауы туралы мәселені айналып өтеуге
болмайды.
Еңбек ресурстарын, еңбек шығындарын азайта отырып тиімді пайдалану қажет,
ең бірінші кезекте, қол және ауыр дене еңбегін қысқарту, еңбекті
ұйымдастыру мен технологияны жақсарту, өндірістік процесті механикаландыру
мен автоматтандыру деңгейін көтеру керек.
Кәсіпорын қызметінің тиімділігін сипаттайтын ең маңызды көрсеткіштердің
бірі – қор қайтарымы, ол негізгі өндірістік қорларды пайдалануды
қорытындылаудың көрсеткіші болып табылады. Ол талдау кезеңінде өнімді
сатудан түскен табыстың (706108908) Озеро объектісінің негізгі өндірістік
қорлардың (механизмы) орташа құнына қатынасымен анықталады:

Өнімді сатудан түскен табыс 706 108
908
Қор қайтарымы = ----------------------------------- ----- = --------------
----- = 11 300
Негізгі өндірістік қорлар
62 487 354

Қор сыйымдылығы көрсеткішінің бір артықшылығы, оның алымын құрамдас
бөліктер, жеке цехтар мен қондырғылар тобы бойынша жіктеуге болады. Бұл
әрбір өндірістік ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Инвестициялық тартымдылықты талдау әдістері
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын болжау әдістері
Кәсіпорын теңгерімінің өтімділігін және төлем қабілеттілігін талдау
Кәсіпорынға инвестиция тартуды басқару
Қаржылық есеп беру және оның талдауы
Банкет түрлері, аспаздық тағам даярлау
Өлкетану іскерлігіндегі оқушылардың танымдық белсенділігінің даму мәселесі
Шағын кәсіпорындардың қызметін басқару
Қаржылық есеп беруді жасау
50 орынды диеталық асхналық өндіріс жұмысын жоспарлау
Пәндер