Ес туралы жалпы түсінік

Жоспар

1. Ес туралы жалпы түсінік.

2. Ес түрлері.

3. Ес процестері.

4. Ес теориялары.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Ес дегеніміз – адам тәжірибесін есте тұту , сақтау және қайта жаңғырту жолымен бейнелендіру.
Ес қабылдау актісінің өзіне де қатысады, өйткені танусыз қабылдау мүмкін емес, зат қабылдаудың қатыссыз қайта жңғырып жатқанда ес қабылдаумен қатыссыз қайта жаңғырып жатқанда ес қабылдаумен байланысы жоқ, дара психикалық процесс ретінде көрініс береді.
Естің негізінде ассоцациялар немесе байланыстар жатады. Ақиқат дүниедегі бір – бірімен байланысты зат немесе құылыстар адамның есінде де байланысын сақталады. Бұл заттардың біреуімен кездесіп ассоцация бойынша онымен байланысты басқасын еске түіре аламыз.
Физиологиялық жағынан алғанда ассоцация уақытша нервтік байланыс болып саналады. Ассоцациялар қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайымына аралас, ұқсастық, қарама – қарсылық жөнінен үш түрлі ассоцацияға жатқызылады.
Ұқсастық жөніндегі ассоцация ұқсас сипатты екі құбылысты біріктіреді, оның біреуінің аталуы екіншісін еске түсіреді.
Қарама - қарсылық ассоцация қарама – қарсы екі құбылысты байланыстар.

Ес түрлері.
Есте қалдыру және қайта жаңғырту үшін жұмсалынатын әрекеттердің сипатына орай естің әр түрлі келесі негізгі үш өлшемге сәйкес олуы шарт: 1) Әрекеттегі басымдау болған психикалық белсенділіктің сипаты бойынша ес – қозғалысты, сезімдік, бейнелі сөз логикалы болып бөлінеді;2) іс әрекет мақсатына орай ес ырықты және ырықсыз болуы мүмкін; 3) дүниелік іс - әрекеттегі рол мен орнына тәуелді жатталып, сақтау мерзімінің мөлшеріне байланысты - қысқа мерзімді және нақты қызметтік естер ажыратылады.
Қозғалысты ес - әрқилы қимыл – қозғалыстар мен олардың бірлікті жүйесін есте қалдырып, сақтап және қайта жаңғырту . кейбір адамдарда осы ес түрі басқаларынан гөрі басымдау келеді. ондайлар мысалы, музыкалық шығарманы дауыспен қайталай алмаса да, бимен көрсетуге шебер. Ал кей біреулердің қозғалысты ес тіпті шабан. Бұл ес түрінің әрқандай еңбектің дағдылары қалыптастыруда, балалардың жүру , жазу әрекеттерінің қалыпқа түсуінде және т.б. маңызы өте үлкен. Қозғалысты ес болмағында, біз қажетті әрекетпен қимылдарымызды әрдайым жаңадан үйреніп баруымызға тура келеді.
Сезімдік ес - әдетте қажеттеріміз бен қазаулардың, қоршаған ортамен қоршаған ортамен қатынасымыздың қаншалықты тиімді не зиянды, ұнамды не жағымсыз орындалып жатқанын көңіл күйімізбен танытамыз. Осыдан, көңіл – күй есі адам өмірі мен іс - әрекетінде өте үлкен маңызға ие. Басымыздан өтіп, есімізден сабақталған сезімдер әрқашан бізді әрекетке ынталандырады немесе өткендегі жағымсыз әсерлерге тап келтіретін оқиғалардан сақтандырады. Сізбен қатысқан адамның көңілін аулау, оқыған кітабыңыздың кейіпкерімен қоылып, толғанысқа түсіңіз, осы сезімдік осы сезімдік еске негізделген.
Бейнелі ес - елестерге , табиғат көріністеріне,сонымен бірге дыбыстар, дәмге негізделген жад іздері . Ол көру, есту, сипай сезу, иістік және дәмді болып бөлінеді.
Егер көру, естері естері әрбір жеке дамыған болса, онда сезімдік , иістік пен дәмді естер адамның кәсіптік қасиеттеріне жатады. Сәйкес түйесіктер сияқты мұндай ес түрлері іс - әрекет шарттарына орай қарқынды дамы, кейде кемшілігі болған ес түрлерінің орнын толықтыруда керемет деңгейлерге көтерілуі мүмкін. Мысалы соқырдың дүниемен сезіну, естігіштігі ал кереңнің көргіштігі,иіскей, жанаса сезгіштігі т.б.
Сөздік логикалы (мағыналы) ес мазмұнына біздің ай өрісіміз кіреді. Ой тілсіз өрнектелмейді, сондықтан ай тек мағыналық ғана болмай, сөзді логикалық болатын осыдан. Сөзді логикалы ес басқа ес түрлерінің дамуына арқа сүйей отырып, оларға , жетекшілік етеді және өз дамуымен олардың жоғары деңгейге көтерілуіне ықпалын тигізеді. Оқу процесіндегі шәкірттің білім игеруі мен топтауы, негізінен осы мағыналық еске байланысты.
Іс - әрекет мақсатына байланысты ес – ырықты, ырықсыз болып бөлінеді. Арнайы есте қалдыру немесе түсіру мақсаты болған психикалық процесс ырықсыз көрініс беріп ал егер бұл процесс мақсатты бағдарланған болса
Ес дегеніміз – адам тәжірибесін есте тұту , сақтау және қайта жаңғырту жолымен бейнелендіру.
Ес қабылдау актісінің өзіне де қатысады, өйткені танусыз қабылдау мүмкін емес, зат қабылдаудың қатыссыз қайта жңғырып жатқанда ес қабылдаумен қатыссыз қайта жаңғырып жатқанда ес қабылдаумен байланысы жоқ, дара психикалық процесс ретінде көрініс береді.
Естің негізінде ассоцациялар немесе байланыстар жатады. Ақиқат дүниедегі бір – бірімен байланысты зат немесе құылыстар адамның есінде де байланысын сақталады. Бұл заттардың біреуімен кездесіп ассоцация бойынша онымен байланысты басқасын еске түіре аламыз.
Физиологиялық жағынан алғанда ассоцация уақытша нервтік байланыс болып саналады. Ассоцациялар қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайымына аралас, ұқсастық, қарама – қарсылық жөнінен үш түрлі ассоцацияға жатқызылады.
Ұқсастық жөніндегі ассоцация ұқсас сипатты екі құбылысты біріктіреді, оның біреуінің аталуы екіншісін еске түсіреді.
Қарама - қарсылық ассоцация қарама – қарсы екі құбылысты байланыстар.

Ес түрлері.
Есте қалдыру және қайта жаңғырту үшін жұмсалынатын әрекеттердің сипатына орай естің әр түрлі келесі негізгі үш өлшемге сәйкес олуы шарт: 1) Әрекеттегі басымдау болған психикалық белсенділіктің сипаты бойынша ес – қозғалысты, сезімдік, бейнелі сөз логикалы болып бөлінеді;2) іс әрекет мақсатына орай ес ырықты және ырықсыз болуы мүмкін; 3) дүниелік іс - әрекеттегі рол мен орнына тәуелді жатталып, сақтау мерзімінің мөлшеріне байланысты - қысқа мерзімді және нақты қызметтік естер ажыратылады.
Қозғалысты ес - әрқилы қимыл – қозғалыстар мен олардың бірлікті жүйесін есте қалдырып, сақтап және қайта жаңғырту . кейбір адамдарда осы ес түрі басқаларынан гөрі басымдау келеді. ондайлар мысалы, музыкалық шығарманы дауыспен қайталай алмаса да, бимен көрсетуге шебер. Ал кей біреулердің қозғалысты ес тіпті шабан. Бұл ес түрінің әрқандай еңбектің дағдылары қалыптастыруда, балалардың жүру , жазу әрекеттерінің қалыпқа түсуінде және т.б. маңызы өте үлкен. Қозғалысты ес болмағында, біз қажетті әрекетпен қимылдарымызды әрдайым жаңадан үйреніп баруымызға тура келеді.
Сезімдік ес - әдетте қажеттеріміз бен қазаулардың, қоршаған ортамен қоршаған ортамен қатынасымыздың қаншалықты тиімді не зиянды, ұнамды не жағымсыз орындалып жатқанын көңіл күйімізбен танытамыз. Осыдан, көңіл – күй есі адам өмірі мен іс - әрекетінде өте үлкен маңызға ие. Басымыздан өтіп, есімізден сабақталған сезімдер әрқашан бізді әрекетке ынталандырады немесе өткендегі жағымсыз әсерлерге тап келтіретін оқиғалардан сақтандырады. Сізбен қатысқан адамның көңілін аулау, оқыған кітабыңыздың кейіпкерімен қоылып, толғанысқа түсіңіз, осы сезімдік осы сезімдік еске негізделген.
Бейнелі ес - елестерге , табиғат көріністеріне,сонымен бірге дыбыстар, дәмге негізделген жад іздері . Ол көру, есту, сипай сезу, иістік және дәмді болып бөлінеді.
Егер көру, естері естері әрбір жеке дамыған болса, онда сезімдік , иістік пен дәмді естер адамның кәсіптік қасиеттеріне жатады. Сәйкес түйесіктер сияқты мұндай ес түрлері іс - әрекет шарттарына орай қарқынды дамы, кейде кемшілігі болған ес түрлерінің орнын толықтыруда керемет деңгейлерге көтерілуі мүмкін. Мысалы соқырдың дүниемен сезіну, естігіштігі ал кереңнің көргіштігі,иіскей, жанаса сезгіштігі т.б.
Сөздік логикалы (мағыналы) ес мазмұнына біздің ай өрісіміз кіреді. Ой тілсіз өрнектелмейді, сондықтан ай тек мағыналық ғана болмай, сөзді логикалық болатын осыдан. Сөзді логикалы ес басқа ес түрлерінің дамуына арқа сүйей отырып, оларға , жетекшілік етеді және өз дамуымен олардың жоғары деңгейге көтерілуіне ықпалын тигізеді. Оқу процесіндегі шәкірттің білім игеруі мен топтауы, негізінен осы мағыналық еске байланысты.
Іс - әрекет мақсатына байланысты ес – ырықты, ырықсыз болып бөлінеді. Арнайы есте қалдыру немесе түсіру мақсаты болған психикалық процесс ырықсыз көрініс беріп ал егер бұл процесс мақсатты бағдарланған болса
        
        Жоспар
1. Ес туралы жалпы түсінік.
2. Ес түрлері.
3. Ес процестері.
4. Ес теориялары.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Ес ... – адам ... есте тұту , ... және ... ... ... қабылдау актісінің өзіне де ... ... ... ... емес, зат қабылдаудың ... ... ... ес ... қатыссыз қайта жаңғырып жатқанда ес
қабылдаумен ... жоқ, дара ... ... ... ... ... ... немесе байланыстар жатады. Ақиқат
дүниедегі бір – бірімен ... зат ... ... ... де ... ... Бұл заттардың біреуімен кездесіп
ассоцация бойынша онымен байланысты ... еске ... ... ... ... ... уақытша нервтік
байланыс болып саналады. ... ... және ... ... ... ... ... қарама – қарсылық жөнінен үш
түрлі ассоцацияға жатқызылады.
Ұқсастық жөніндегі ... ... ... екі ... оның ... ... ... еске түсіреді.
Қарама - қарсылық ассоцация ...... екі ... ... ... және қайта жаңғырту үшін ... ... орай ... әр ... ... негізгі үш өлшемге сәйкес
олуы шарт: 1) ... ... ... психикалық белсенділіктің
сипаты бойынша ес – қозғалысты, сезімдік, ... сөз ... ... іс ... ... орай ес ырықты және ырықсыз болуы
мүмкін; 3) ... іс - ... рол мен ... тәуелді
жатталып, сақтау мерзімінің мөлшеріне байланысты - қысқа мерзімді
және нақты ... ... ... ес - ... ...... мен ... бірлікті
жүйесін есте қалдырып, сақтап және қайта ... . ... осы ес түрі ... гөрі басымдау келеді.
ондайлар мысалы, ... ... ... ... алмаса да,
бимен көрсетуге шебер. Ал кей ... ... ес ... Бұл ес ... ... еңбектің дағдылары қалыптастыруда,
балалардың жүру , жазу ... ... ... және т.б.
маңызы өте үлкен. Қозғалысты ес болмағында, біз қажетті ... ... ... үйреніп баруымызға тура келеді.
Сезімдік ес - әдетте қажеттеріміз бен ... ... ... ... ... ... тиімді не зиянды,
ұнамды не жағымсыз орындалып жатқанын ... ... ... ... – күй есі адам ... мен іс - әрекетінде өте үлкен
маңызға ие. ... ... ... ... ... ... ... ынталандырады немесе өткендегі жағымсыз әсерлерге
тап келтіретін ... ... ... қатысқан адамның
көңілін аулау, оқыған кітабыңыздың кейіпкерімен қоылып, толғанысқа
түсіңіз, осы ... осы ... еске ... ес - елестерге , табиғат көріністеріне,сонымен ... ... ... жад іздері . Ол көру, есту, сипай ... және ... ... ... ... естері естері әрбір жеке дамыған болса, ... , ... пен ... ... ... ... ... Сәйкес түйесіктер сияқты мұндай ес ... іс - ... орай ... ... ... ... болған ес
түрлерінің орнын толықтыруда керемет деңгейлерге көтерілуі ... ... ... ... ... ал кереңнің
көргіштігі,иіскей, жанаса сезгіштігі т.б.
Сөздік логикалы ... ес ... ... ай ... Ой ... ... ... ай тек мағыналық ... ... ... ... осыдан. Сөзді логикалы ес басқа ес
түрлерінің ... арқа ... ... ... , ... ... ... дамуымен олардың жоғары ... ... ... ... ... ... ... игеруі мен топтауы, негізінен
осы мағыналық еске ... - ... ... ... ес – ... ырықсыз болып
бөлінеді. Арнайы есте ... ... ... ... болған
психикалық процесс ырықсыз көрініс беріп ал егер бұл процесс мақсатты
бағдарланған болса ырықты сипатқа ие. ... ... есте ... ... ... ... ... жаттау,еске түсіру әрекеттерге орай
жүзеге келеді.
Ырықсыз не ырықты болудан ес дамуының бірізді ,кезекпен келетін
деңгейі құралады. Адам өмір ... көбі ... ... соң ... арнайы дайындықсыз ақ қажетті болған
тұрмысы ... қоры ... ... іс - әрекет барысында
адамның өз ... ... ... алу ... ... қалады.
Бұл жағдайда іске ырықты ес қосылады да ... ... ... ... алуға ниет қылып белгілеумен жаттаймыз немесе еске
түсіреміз.
Нақты қазіметтік ес. Адамның нақты іс ... іс - ... ... не қозғалысты және қимылдарды орындауына
байланысты іске қосады. Қандайда бір ... ... ... ... ... ... кейін әрекеттің әр бөлігі бойынша ... ... ... Осы екі ... нәтие сол мезеттегі
қажеттілігі мен есімізде ... ал ... ... мақсатқа жақындаған
сайын есіміздегі алдыңғы бөлік нәтижелері әрқайсысы өз кезегімен
ұмытылып естен шығып ... ... ... ... орын
босатқандай болады. Орындалатын әрекет бөліктеріне ... мен ... ... ... жеке ... ... ... бастаса, ерексек
адам тіпті маман ... ... беті ... ... ... естің жоғары деңгейде нәтижелі болуы адамның ниетті
жаттығуларына байланысты.
Қысқа ... ... ... бұл ... есте ... ... сезімдік
деңгейіндегі толық көрінісі болмай оқиғаның қандай да бір ... ... ... ... ... ... жүйеінің маңызды да әрі ... ... ... ... ... , ... көлеміде шексіз бірнеше минуттан
артық ... бәрі ұзақ ... есте ... ... ... және ұзақ ... деп бөлудің дұрыс
күнделікті өмірде байқалады. ... ... рет ... қажетті
телефон номерін бірнеше минут есте сақтаймыз да ұмытып қаламыз.
Тәжірибелер мен ... ... ... ... ... ... ... көретеді. Мысалы, адам миы ... ... сәт және ... ... ... ғана емес ... ... алдында болған жайттың ешқайсысын түсіре алмайды.
Қысқа мерзімдік ес ұзақ ... ... ... ... механеиазмдерін психология зерттеу тарихы басқа психикалық
құбылыстардың үйренуден гөрі ертерек бастау ... ... кең ... ... ... ... Бұл ... мәні дүние заттарымен
құбылыстарын мен есете орнығуы мен ... ... ...... күйде емес, өзара байланысты ... не ... ... Осы процеске тәуелді мида есте ... мен ... ... ... - ... жүйке байланыстары
түзіледі. Мұндай байланыстар психологияда ассоциациялар деп
аталынған. Ассоцацияларлардың бірі заттардың ... ... ... яғни ... ... , екіншісі - олардың
ұқсастығынан туған бейне , яғни ұқсастық ассоциациясы, үшіншісі ... ... ... ... ассоциация, төртіншісі себеп –
салдарлы қатынастарды ... ... ... Бұл
бағыттағы теорияның ұғынып дамытқандар: Аристотель, Юм,Д: Джеймс
Спенсер, И. П. ... ... ... Адам ... құпиялары көп жағынан
әлі ашылар емес. Ол өте ... Осы ... ... ... ... ... оны ... алу қабілеті қазіргі күндегі
психология онда ... ... ... ... ... ... ... отыр. Бұл теорияның негізгі мәні мынада: есте қалдыру
мидың ... ... мен яғни ... ... ... ... қандай бір жол мен ағзадағы электр
қуатын артырады. Бұл үшін ... ес ... еске ... ... ... шарт. Физология заңдарында орай ... ... ... ... бір ... екіншісіне еріледі. Аксонның
жасаушаның тоғысқан жері ... деп ... бір ... ... осы ... саны ... ... екі түрде қызмет етеді, бірі қоздырушы екінші тежеуші.
Сонымен қысқа мерзімді не ұзақ ... ... ... ... ... ... ... элементерінің бір- бірнен әсерінен туындайды.
Айырмасы – қысқа мерзімді ес белгілі ... ... ... ... да ұзақ ... ес неирондардың тұрақты
құрылымынан келіп шығады.
Естің биохимиялық теориясы.
Нәсілдің ... ... ... ... ... мен ... ... есте қалдыруда ықпалы жоқ па деген ой ... ... ... үшін тән ... ... ақпарат ДНК малекулаларында
шоғұрланады, ал оны ... ... РНК ... ... мен ... ДНК ... тән әр жаңа ... есті
өзінде сақтайтындықтан, оның өзі ... РНК ... ... ... ... ... ... болжам жасалды. Эксперементтер
нәтиесінде пәнді құрайтынмалекуланынң ... ... ... ... ... ... келетіні анықталды. Бұл келесі
сұрақты туындатты үйрету барысында өзгерген РНК ... ... ... ... өзінде сақтай ма , сақтамай ма? Эксперемент
барысы жануар ... ... ... ... Оны ... бір ... РНК малекулаы бөліп алынды, кейін ол игерілген
білікті екінші жануарға өтізу үшін жаңа ... ... ... РНК ... ... ... жануар
алғашқысының дағдысын қайталап берді.
Ес процестері.
Есте қалдыру. Есте ... ... ... ... мнемикалық әрекет , яғни мақсатты болмағанарнайы
тәсілдерде қолданбайақ жадта қалдыру . Бұл ... ... ... ... қозу іздерінің аныда бекіп қалуы. Ми қабығындағы
әр қандай процес ... әр ... ... із ... ... біз ... ... көбі алдымызға қойған
арнайы мақсаттарға негізделмесе, есте тұрмайды. ... ... ... осы ... ... оны іске асыру үшін болған шаралар ... есте ... ... ... ... санада берік
орнығады.
Есте қалдыру және тұрақтанған материалды қайта жаңғыртуға
бағытталған ... ... ... ... деп ... әрекетте адам өзіне ... ... ... бөлігін
таңдап , оныесте қалдыру міндетін атқарады.
Механикалық және ... есте ... ... ... ... ... жадында сақтауға қажетті
болған материалын мағынасын толық түсіне білуіне тәуелді механикалық
жаттауда ... ... ... мен ... негізіндегі
ретіме, қандайда өзгеріссіз есте орнығады.
Естің бері қалдырудың жолы - қайталап тұру. Бұл ... , ... ... өте ... ... ... ... іс әрекет өнімді
болуы үшін ... ... ... ... сай ... ... беленді және әр түрлі болады.
Қайталаудың әр түрлі ... іске ... ... ... , күнделікті тұрсмыс тәжірибемен ұштасып бару ... ... ... ... ... ... ... екі
әдіспен орындалады жинақты және бөлшектелген.
Психологияда жаттау әдістерінің үш түрі ... ... ... ... ... ... бөліктерін өз кезегімен еске түсіру
арқыллы жүргізіледі, бұл жағдайды іске ... ... ... еске ... ... ... ... көмегі
зор. Қайта жаңғырту ырықты және ырықсыз орындалуымүмкін. Еске ... ... ... ... әрекет адам алдына күні бұрын еске
түсіруді мақсат етіп қряды, ал ол үшін ой ... ... ... ... Ал ... ... ... жүріп жататын проце,
оның негізінде дүние заттарын ... ... ... ... ... ... қарсылық байланыстары жатады.
Ұмыту
Ұмыту процесі еске түсіре алмау немесе ал тану мен ... ... ... ... ... физиологиялық негізі –
уақытша жүйке байланыстарын жандандыруға кедергі етуші ми қабығындағы
тежелу ... ... ... алу мен ... ... ... ес ... деп аталған тану кезеңдері байқалады.
Мұндай деңгейлер үшеу: бірқайта жаңғыртушы ес; екі тану есі; үш ... ... ... ес;
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Қ. Жарықбаев , Ө. Озғанбаев
«Жантануға ... ... 2000 ... Т. Тәжібаев «Жалпы психология» Алматы 1993 жыл.
3. Қ. Жарықбаев «Жалпы психология» Алматы 2003жыл.
4. В.В. Богословский ... ... Ә. ... ... ... ... 1982 ... Р.С. Немов «Психология в трёх книгах» ... ... ...... ... ... мен құбылыстарының миымызда есте
қалдырып қайта жаңғыртып және ... ... ... ес – заттармен құбылыстардың қасиеттерін нақты бейнесін ... ... ... ... ... – ұзақ мерзімді жаттан қажет ақпаратты іздеумен ,
қалпына келтірілгенжәне ... ... ақыл ой ... ... - ... ... сақталуын қамттамасыз ететін
процесірің жалпылама атауы. Есте ... жаңа ... ... ... келтірілуінің ең маңызды шартты.
Есте сақтаудың нәтижелілігі ең ... жаңа ... ... жүйеіне біріктіру мүмкіндігіне ... ... ес - ... ұзақ ... сағат, жылдар кейде ондаған
жылдар есте ұстауды сондай ақ біліктілермен дағдыларды орасан зор
ақпарат ... есте ... ... ... ес ... еске ...... қайта жаңғыру прцесінің күрделі бір түрі
Есте ...... есте ... ... ... процестің
жалпылама атау.
Ассоциация – жан қуаттарының бірі мен ... ... ... ... ес - ... ... уақыт есте сақталы мен ...

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ішкі және сыртқы шығындар туралы жалпы түсінік28 бет
Агроландшафттық егіншілік жүйесі туралы жалпы түсінік8 бет
Жалпы жер туралы түсінік45 бет
Менеджмент басқару жүйесінің қызмет түрі ретінде. Менеджмент туралы жалпы түсінік52 бет
Негізгі құралдар туралы жалпы түсінік, олардың мәні маңызы, рөлі мен жіктелуі24 бет
Селекция туралы жалпы түсінік туралы10 бет
Шалғын шаруашылығы туралы жалпы түсініктер6 бет
Гигиена туралы жалпы түсінік6 бет
Неке туралы жалпы түсінік4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь