Медициналық көмек көрсету жаңа әдіс


Пән: Медицина
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 5 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Медициналық көмек көрсету: жаңа әдіс
ХХІ ғасырдың дәрігері пациентті емдеуге қатысты ақпараттар ағыны - мен күнделікті кездесіп отырады. Мысалы, ХХ ғасырдың екінші жар - тысындағы дәрігер өз тәжірибесінде басты антиботик ретінде тек пенцилиинді қол - дан - са, ал ХХІ ғасырдың дәрігері ан - ти - ботиктердің бірнеше түр - лерін таңдау мен пациентке тиімді көмек көрсету кезінде дұрыс клини - калық шешім қабылдауға ие. Қазіргі таңдағы ақпа - раттық кеңістік пациент - тің диагнозын анықтау мен емдеудің түрлі ұсыным - дарынан тұрады және сол ұсыным - дар - дың ішінен тиімдісін таңдау да дә - рі - герлерге қиындық ту - ғы - затыны да рас. Осыған орай, өткен ғасырдың 80-ші жылдары дәрігердің тәжірибелік қыз - метіне көмек көрсе - тетін клиникалық нұсқаулықтар мен клиникалық хаттамалар енгізіле бас - тал - ды. Бұл жерде клиникалық нұс - қаулықтардың ұсы - ным - дық сипатқа, ал клиникалық хат - тамалардың - реттестірушілік сипатқа ие екендігін ескерген жөн. Аталған құжаттардың тек дәрігерлерге ғана емес, аурухана мен емхана, сондай-ақ аталған ұйымдар менеджерлерінің бас - қарушылық қыз - метіне, дәрігер - лер - дің тиімді емдеу жүргізуі мен клиника дамуының басымдықтарына да кө - ме - гін тигізетіні сөзсіз.
Қазақстан Республикасында тұр - ғындарға медициналық қызмет көрсе - ту сапасын арттыру жөнінде жоспар - лы жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 29 қарашадағы №1113 Жарлы - ғымен бекітілген Қазақстан Респуб - ли - касының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға ар - налған Саламатты Қазақстан бағ - дар - ламасы аясындағы денсаулық сақ - тауды реформалау бойынша іс-ша - ра - лар өткізу клиникалық нұсқаулықтар мен клиникалық хаттамаларды әзір - леу тәртібін белгілеп отыр. Соңғы 20 жылдағы медициналық қызмет көр - сету сапасы ұғымы едәуір өзгеріске ұшырады. Медициналық көмектің жақ - саруы дегенге жалпы көзқарас осы қызметті көрсететін ұжым дең - гейінен адамдар командасы деңгейіне дейін, жалпылық деңгейінен жалқы - лық дең - гейіне дейінгі қарқынды даму бағы - тына айналды. Алғаш рет кли - никалық нұсқаулық туралы 2000 жыл - дың қараша айында ҚР Ден - сау - лық сақтау министрлігі Сарапта - ма - лық кеңесінің мәжілісінде сөз болды. Сол мәжілісте сарапшылар Қазақ - станда да алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибелеріне негізделген клиника - лық нұсқаулықтарды да әзірлеу қа - жет - тілігі туралы сөз қоз - ғады. Дәлелді медицина қағидалары тұрғысында сырқаттарды диагностикалау, емдеу және сауықтыру бойынша ұзақ мерзімді клиникалық нұсқаулық - тарды қалыптастыруда ішкі аурулар - ды, балалар ауруларын, акушериялық және гинекологиялық аурулар, хирур - гия - лық ауруларды қамтыған назологиялар таңдалды. Дәлелді медицина - әрбір науқасты тексеру мен емдеуде қазіргі заманғы жетістіктерді қолдана отырып, халықаралық және отандық стандарттар талаптарын мүл - тіксіз орындау. Сондай-ақ қазіргі кезде жан-жақты ақпараттандыру мен компьютерлік технология дамуының негізінде интеграциялар жүруде. Осы орайда, Қазақстан Республикасын - дағы меди - циналық қызмет сапасын арт - ты - руда медициналық тәжірибеге дәлелді ме - дицинаны енгізу басым б - а - ғыттар - дың бірі болып табылады. Бұл бағытта дәрігерлерді, ғылыми қыз - мет - керлері, жоо оқытушыларын, кли - никалық ор - динаторлар мен студенттерді дәлел - ді медицина қағида - лары бойынша оқыту жүйелі түрде жүргізілуде. Жал - пы алғанда денсау - лық сақтау сапа - сындағы қордаланған мәселелерді түрлі елдердің медици - налық көмек сапасын басқару жүйе - сінде қалып - тасқан тәжірибені қолда - нып шешу халықаралық кеңесшілер - дің күшімен зерделенуде.
Клиникалық нұсқаулық - тәжір - бие - лі дәрігерге белгілі клиникалық жағ - дайларға медициналық көмек көр - сету кезінде шешім қабылдауға жәр - дем - десетін жүйелі түрде әзірленіп отыратын ереже. Нұсқаулық та хаттама секілді алгоритмдерге негізделеді, бірақ араласулардың әрбір кезеңін толық баяндамайды. Нұсқаулықты әзір - леуге барынша көп уақыт жұм - сал - ғанымен, ол іргелі зерттеу болып табылады. Әзірленетін нұсқаулықтар - дың басты талабы - дерек көздеріне сілтемелер көрсетілген нақты ұсы - нымдардың дәлелділік деңгейі. Кли - никалық нұсқаулықтағы әрбір арнайы алынған ұсыным қолда бар сенімді дәлелдерге негізделуі тиіс. Клини - калық нұсқаулықтарды әзірлеу мақ - ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Алғашқы медициналық көмек көрсету туралы ұғым
Халыққа білікті медициналық көмек көрсету ережесі
Туберкулезбен ауыратын адамдарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету
Медициналық көмек көрсету үшін сырқатты қабылдау
Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету
Бірінші медициналық көмек
Жарақаттанушыға алғашқы көмек көрсету
Қарттарға әлеуметтік көмек көрсету
Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек көрсету
Жаралану кезіндегі алғашқы медициналық көмек
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть