Құқық негіздері пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНПән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 125 бет
Таңдаулыға:   
Ќ.А.Ясауи атындаѓы Халыќаралыќ Ќазаќ-Т‰рік Университеті

Зањ факультеті

Мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ пєндер кафедрасы

Бекітемін

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі

Вице-президенті, профессор

С.Туртабаев_______________

_____________ 2011ж.

Құқық негіздері
пєні бойынша

ОЌУ-ЄДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Мамандық аты, 5В040900 - Хореография, 5В040300– Вокалдық өнер, 5В040700 –
шифры: Актерлық өнер, 5В041700 – Сән өнері, 5В042100 – Дизайн,
5В010600 – Музыкалық білім, 5В010700 Бейнелеу өнері және
сызу.
Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2

3 сем 4 сем Барлығы:
Кредит саны: 2 2
Сағат саны: 90 90
Лекция: 15 15
Семинар: 15 15
Лабораториялық:
ОБСӨЖ: 30 30
СӨЖ: 30 30
Аралық бақылау(АБ) 2 2
Қорытынды бақылау: емтихан емтихан емтихан


Түркістан – 2011

ОӘК Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу-
әдістемелік кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ КҮШІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН типтік оқу бағдарламасы негізінде
дайындалған.

Оқу әдістемелік кешенді магистр оқытушы
Г.Ү.Құдайбергенова дайындады

ОӘК кафедраның 02. 09.2011ж. № 1 мәжілісінде талқыланды.
Кафедра меңгерушісі _________ з.ғ.д., профессор Т.А.Ағдарбеков

ОӘК Факультет Әдістемелік Кеңесінің № 1. 03.09.2011ж. мәжілісінде
мақұлданды.

Әдістемелік Кеңес төрайымы ________ филос.ғ.к., доцент А.Малдыбек

1. КІРІСПЕ

Пән туралы қысқаша сипаттама. Құқық негіздері – мемлекет жєне құқық
туралы білімніњ негізін құрайтын кешенді оқу пәні. Құқықтық білімдер
жүйесінде құқық негіздері негізгі орындардыњ бірін алады, себебі, құқық
негіздері мемлекет және құқық теориясыныњ негізгі түсінігін және
қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтыњ жетекші салаларын
енгізетін кешенді оқу пәні. “Құқық негіздері” заң мамандығын алмайтын
студенттерге арналған құқық теориясының негізін, Қазақстан Республикасының
заң шығарушылығын түсіндіретін жүйелі оқу курсы. “Құқық негіздерін” оқыту
пәні мемлекет пен құқықтың пайда болу және дамуының негізгі түсінігін,
қағидаларын, заңдылығын анықтайтын және олардың байланысын, сонымен қатар
қазақстандық құқықтың жетекші салаларының негізгі түсініктері мен
қағидаларын түсіндіретін мемлекет және құқық негіздері болып табылады. Оқу
курсында құқық саласының негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар мен
негізгі түсініктер қарастырылады. Негізгі құқық теориясының, мемелкет
теориясының түсінігі мен анықтамалары, құқық салаларының құқықтық
қалыптарының маңызды мәні, негізі туралы түсініктерді қамтиды. Адамның және
азаматтың күнделікті µмірде кµп кездесетін құқық салаларына: отбасы, еңбек,
азаматтық және басқа да құқық қатынастартарына кµп кµңіл бµлінеді. Құқық
негіздері Қазақстанның құқық жүйесі және студенттердің әлемдік кµзқарасы
туралы білімді қалыптастыру кезінде маңызды роль атқарады, бұл оқу курсы
барлық мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың жиынтығын нормативтік-құқықтық
нысанда және құқық қолдану тәжірибесінде жүйелі қарастыруға мүмкіндік
береді.
Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті
жетілдірудің қажетті шарты ретіндегі қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу,
студенттердің әлемдік танымын қалыптастыру, қоғамдық және құқықтық мәдениет
және жеке құқық танымын жоғарылату. Заң мамандығын алмайтын студенттетге
мемлекет және құқық теориясының негіздерін меңгеру, ұлттық құқықтың жетекші
салаларының шеңберінде қажетті білім беру.
Пәннің міндеттері: Қоғам өміріндегі мемлекет пен құқықтың орны мен
ролін анықтау, Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамуының
алғышартымен және мәселелерімен таныстыру, қазақстандық мемлекеттік-
құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси-құқықтық жолдарын анықтау,
субъективтік құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті тәжірибені
жинақтауға үйрету.
Пререквизиттер: Аталған курсты оқығанға дейін студенттер орта және
жалпы білім беру мектептерінде алған құқықтық және тарихи білімдері қажет.
Постреквизиттер: Оқу курсын оқу барысында студент кем дегенде мынадай
білімді алуы қажет. Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының
жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен
категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге
асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын.
Алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық
институттарды, оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық қағидаларды,
оларды қамтамасыз еттетін кепілдіктерді. Сонымен қатар, студент алған
білімнің тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға
құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік-құқықтық құбылыстарды параллел
мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау. Алған білім және тәжірибе студенттерге
заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай
білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе
жинақтауға мүмкіндік беруі, сонымен қатар юридикалық емес мәселелер
шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген
аргументтерді теоретикалық-құқықтық көзқарас пайдасына шешу.
Қысқартылған сөздер:
СӨЖ - студенттің орындайтын өзіндік жұмысы.
ОБСӨЖ - оқытушы басшылығымен орындайтын СӨЖ.
ҚР - Қазақстан Республикасы.
ҚР АК - Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексі.
ҚР ҚК - Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексі.
ҚР ӘҚБтК - Қазақстан Республикасы Әкімшілік Құқық бұзушылық туралы
Кодексі.
НҚА - нормативтік-құқықтық акт.

1. ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ

№ Семестрлер Аудиториялық сабақтар Аудиториядан тыс
сабақтар
лекция семинар ОБСӨЖ СӨЖ
1. 2
15 15 30 30
Барлығы: 90 15 15 30 30

2. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНУІ

№ Тараулар атауы, реті Аудиториялық сабақтар Аудиторияда
н тыс
сабақтар
лекция семинар ОБСӨЖ СӨЖ
1. Мемлекет, құқық және 1 1 3 3
мемлекеттік-құқықтық
құбылыстар туралы негізгі
ұғымдар
2. Қазақстан Республикасының 2 2 3 3
конституциялық құқығының
негіздері
3. Қазақстан республикасының 1 1 3 3
құқық қорғау органдары және
сот
4. Қазақстан Республикасы 2 2 3 3
әкімшілік құқығының
негіздері
5. Қазақстан Республикасының 1 1 3 3
азаматтық құқық негіздері
6 Қазақстан Республикасы 2 2 3 3
Отбасы құқығының негіздері
7. Қазақстан Республикасының 1 1 3 3
қаржы құқығы
8. Қазақстан Республикасының 1 1 3 3
еңбек құқығы және әлеуметтік
қамтамасыз ету құқығы
9. Экологиялық және жер құқығы 2 2 3 3
негіздері
10.Қазақстан Республикасының 1 1 3 3
қылмыстық құқығы
11.Қазақстан республикасының іс1 1 3 3
жүргізу құқығы
Барлығы: 15 15 30 30

3. ЛЕКЦИЯНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ күні Лекция тақырыбы және оның КредитсӘдебиеттер
жоспары ағат (әдебиет №, реті,
Саны тарауы, беті)
1. Мемлекет, құқық және 1 1.Булгакова Д.А.
мемлекеттік-құқықтық құбылыстар Мемлекет және құқық
туралы негізгі ұғымдар теориясы. А,2004.
Құқық негіздері оқу курсының 4-тақырып.17-19
жүйесі. беттер.
Мемлекет туралы негізгі 2.Табанов С.А.
түсініктер. Салыстырмалы құқықтану
Құқық және мемлекеттік-құқықтық негіздері. А,2003.
құбылыстардың негізгі түсінігі. 1-тарау.7-25 бет,
2-тарау36-90 беттер.
3.Ағдарбеков Т.А.
Мемлекет және құқық
теориясы.8-тарау.118-1
23 беттер.
2. Қазақстан Республикасының 2 1.Табанов
Конституциялық құқығының С.А.Салыстырмалы
негіздері негіздері құқықтану негіздері.
Конституциялық құқық – Қазақстан А,2003.
Республикасының жетекші құқық 1-тарау.217-240
саласы ретінде. беттер.7-тарау 345-359
Қазақстан Республикасының беттер,8-тарау364-377
Конституциясы – мемелкеттің беттер,
Негізгі Заңы. 10-тарау388-398
Қазақстан Республикасындағы беттер.
адамдардың және азаматтардың 2.ҚР Азаматтығы туралы
жағдайының конституциялық Заңы. А,Юрист,2002.
негіздері. 2-тарау.5-6 беттер,
Қазақстан Республикасының 3-тарау7-бет.
конституциялық құрылымының 3.ҚР Конституциясы.
негіздері. Ғылыми-құқықтық
Қазақстан Республикасындағы түсініктеме. 2-бөлім.
сайлау жүйесі. 53-203 беттер, 1-бөлім
22-26 беттер,
3-бөлім203-239
беттер,4-бөлім 240-306
беттер, 5-бөлім307-325
беттер,7-бөлім347-388
беттер.
3. Қазақстан республикасының құқық 1 Баянов Е. ҚР мемлекеті
қорғау органдары және сот. мен құқығының
Қазақстан Республикасында құқық негіздері. Оқулық
қорғау органдарының қызметінің -Алматы, 2003.
және ұйымдастырылуының 4-бөлім. 14-тарау.
негіздері. 324-365 беттер.
Қазақстан Республикасындағы сот Дулатбеков Н.
және сот әділдігі. Амандықова С. Турлаев
А. Мемлекет және құқық
негіздері: Оқу құралы.
–Астан: “Фолиант”,
2001. Хрестоматиялық
материалдар. 90-224
беттер.
4. Қазақстан республикасы Әкімшілік2 1.Ашитов З.О, Ашитов
құқығының негіздері. Б.З. ҚР Құқық
1.Әкімшілік құқық пәні, әдісі, негіздері.3-бөлім.
жүйесі. 30-41 беттер.
Мемлекеттік қызметкерлер. 2.Баянов Е. Әкімшілік
3. Әкімшілік-саяси аяны басқару. құқықтың схемалар
бойынша анықтамалары.
1-бөлім,2-тақырып
18-20 беттер,
3-тақырып 25-бет,
3-тақырып 30-32
беттер, 4-тақырып
33-38 беттер,39-43
беттер. 6-тақырып
44-50 беттер,
7-тақырып51-53 бетте.
3.ҚР-дағы Мемлекеттік
қызмет.
А,Юрист.2004.2-тарау
6-8 беттер.
5. Қазақстан Республикасының 1 1.Ашитов З.О, Ашитов
азаматтық және отбасы құқығының Б.З. ҚР Құқық
негіздері негіздері.4-бөлім.
Азаматтық құқықтың жалпы 55-91 беттер,97 бет.
ережелері. 2.Төлеуғалиев Ғ. ҚР
Қазақстан Республикасында Азаматтық құқығы.
нарықтық қатынастарды реттеудің 15-тарау.192-бет.
құқықтық негіздері. 16-тарау 220-226 бет,
Меншік құқығы және өзге де 18-тарау 246-252
заттық құқықтар. беттер.
Міндеттемелік құқық негіздері. 3.Баққұлов С.Д. Құқық
Қазақстан Республикасының отбасы негіздері. 4-бөлім.
құқығының негізгі ережелері. 102 бет.
1. Баянов Е. ҚР
мемлекет және
құқығының негіздері.
–Алматы: 2003.
6-бөлім.20-тарау.479-4
87 бетте, 21 тарау
489-492 беттер.
7-бөлім. 23-тарау.
505-528 беттер.


6. Қазақстан Республикасының қаржы 2 Баянов Е ҚР мемлекеті
құқығы мен құқығының
Қазақстан Республикасының қаржы негіздері.
құқығының негіздері. А,2001.15-тарау
Қазақстан Республикасының бюджет 372-5396 беттер.
құқығы. Худяков А. Финансовое
Қазақстан Республикасының салық право РК. А,1995.
құқығының жалпы ережелері. Глава 7,8,9.
Стр.163-209.
7. Қазақстан Республикасының еңбек 2 1.Баққұлов С.Д. Құқық
құқығы және әлеуметтік негіздері. А,2004.
қамтамасыз ету құқығы 9-бөлім 137-151
1.Еңбек құқығы негіздері. беттер.
2.Әлеуметтік қамтамасыз ету 2.Айымханова А. ҚР
құқығы негіздері. Еңбек құқығы.
А,2002.Жалпы бөлім.
10-13 беттер. Ерекше
бөлім, 2-тарау 29-бет.
4-тарау 71-бет,
9-тарау 141-бет.
3.Баянов Е. ҚР
мемлекеті мен
құқығының негіздері.
31-тарау.
552-554-беттер.
8. Экологиялық және жер құқығы 1 1. Баянов Е. ҚР
негіздері мемлекет және
Қазақстан Республикасының құқығының негіздері.
экологиялық құқығының жалпы –Алматы: 2003.
ережелері. 10-бөлім.37-тарау.
Қазақстан Республикасының жер 610-640 беттер.
құқығының негіздері. 2. Стамқұлұлы Ә. ҚР
Экологиялық құқғы:
оқулық-Алматы: Жеті
жарғы, 1995. 1-2 тарау
7-16 беттер. 9-тарау.
76-91 беттер.
9. Қазақстан Республикасының 2 1.Баққұлов С.Д. Құқық
қылмыстық құқығы негіздері. А,2004.
1.Қазақстан Республикасы 10-бөлім 156-171
қылмыстық құқық негіздері. беттер.
2.Қазақстандағы сыбайлас Баянов Е ҚР мемлекеті
жемқорлықпен күресу. мен құқығының
негіздері.
А,2001.32-тарау
555-563 беттер,
33-тарау565-567
беттер,
34-тарау587-588
беттер, 36-тарау
600-606 беттер.
3.Ағыбаев А.Н.
Қылмыстық құқық.
А,1999. Жалпы бөлім.
17-тарау 258-262
беттер. 14-тарау
188-203 беттер.
10. Қазақстан республикасының іс 1 Баянов Е. ҚР мемлекет
жүргізу құқығы және құқығының
Әкімшілік іс жүргізу құқығының негіздері. –Алматы:
негіздері. 2003.
Азаматтық іс жүргізу құқығының 10-бөлім.38-тарау.
негіздері. 648-657, 660-665
Қылмыстық іс жүргізу құқығының беттер.
негіздері. ҚР Азаматтық іс
жүргізу Кодексі –
Алматы: Юрист, 2001.
17-тарау.51-бет.
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу
Кодексі.-Алматы:
Юрист, 2001.
1-бөлім.3-тарау.13-бет
. 2-бөлім. 7-10 тарау.
24-38 беттер. 5-бөлім.
5-тарау.20-бет
Төлеубекова Б.Қ. ҚР
Қылмыстық іс жүргізу
құқығы. Жалпы бөлім:
Оқулық- Алматы: “Жеті
жарғы”.2000. 1-тарау
9-12 бет. 2-тарау
78-83 беттер. 4-тарау
129-131 беттер.
Барлығы: 15

1. ПРАКТИКАЛЫҚ СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
№ күні Сабақтың тақырыбы мен жоспары Кредит, Әдебиеттер
сағат (әдебиет №, реті,
Саны тарауы, беті)
1. Мемлекет, құқық және 1 1.Булгакова Д.А.
мемлекеттік-құқықтық құбылыстар Мемлекет және құқық
туралы негізгі ұғымдар теориясы. А,2004.
1.Құқық негіздері оқу курсының 4-тақырып.17-19
жүйесі. беттер.
2.Мемлекет туралы негізгі 2.Табанов С.А.
түсініктер. Салыстырмалы құқықтану
Құқық және мемлекеттік-құқықтық негіздері. А,2003.
құбылыстардың негізгі түсінігі. 1-тарау.7-25 бет,
2-тарау36-90 беттер.
3.Ағдарбеков Т.А.
Мемлекет және құқық
теориясы.8-тарау.118-1
23 беттер.
2. Қазақстан Республикасының 2 1.Табанов
Конституциялық құқығының С.А.Салыстырмалы
негіздері негіздері құқықтану негіздері.
1.Конституциялық құқық – А,2003.
Қазақстан Республикасының 1-тарау.217-240
жетекші құқық саласы ретінде. беттер.7-тарау 345-359
2.Қазақстан Республикасының беттер,8-тарау364-377
Конституциясы – мемелкеттің беттер,
Негізгі Заңы. 10-тарау388-398
3.Қазақстан Республикасындағы беттер.
адамдардың және азаматтардың 2.ҚР Азаматтығы туралы
жағдайының конституциялық Заңы. А,Юрист,2002.
негіздері. 2-тарау.5-6 беттер,
4.Қазақстан Республикасының 3-тарау7-бет.
конституциялық құрылымының 3.ҚР Конституциясы.
негіздері. Ғылыми-құқықтық
5.Қазақстан Республикасындағы түсініктеме. 2-бөлім.
сайлау жүйесі. 53-203 беттер, 1-бөлім
22-26 беттер,
3-бөлім203-239
беттер,4-бөлім 240-306
беттер, 5-бөлім307-325
беттер,7-бөлім347-388
беттер.
3. Қазақстан республикасының құқық 1 Баянов Е. ҚР мемлекеті
қорғау органдары және сот. мен құқығының
1.Қазақстан Республикасында негіздері. Оқулық
құқық қорғау органдарының -Алматы, 2003.
қызметінің және 4-бөлім. 14-тарау.
ұйымдастырылуының негіздері. 324-365 беттер.
2.Қазақстан Республикасындағы Дулатбеков Н.
сот және сот әділдігі. Амандықова С. Турлаев
А. Мемлекет және құқық
негіздері: Оқу құралы.
–Астан: “Фолиант”,
2001. Хрестоматиялық
материалдар. 90-224
беттер.
4. Қазақстан республикасы Әкімшілік2 1.Ашитов З.О, Ашитов
құқығының негіздері. Б.З. ҚР Құқық
1.Әкімшілік құқық пәні, әдісі, негіздері.3-бөлім.
жүйесі. 30-41 беттер.
2.Мемлекеттік қызметкерлер. 2.Баянов Е. Әкімшілік
3. Әкімшілік-саяси аяны басқару. құқықтың схемалар
бойынша анықтамалары.
1-бөлім,2-тақырып
18-20 беттер,
3-тақырып 25-бет,
3-тақырып 30-32
беттер, 4-тақырып
33-38 беттер,39-43
беттер. 6-тақырып
44-50 беттер,
7-тақырып51-53 бетте.
3.ҚР-дағы Мемлекеттік
қызмет.
А,Юрист.2004.2-тарау
6-8 беттер.
5. Қазақстан Республикасының 1 1.Ашитов З.О, Ашитов
азаматтық және отбасы құқығының Б.З. ҚР Құқық
негіздері негіздері.4-бөлім.
1.Азаматтық құқықтың жалпы 55-91 беттер,97 бет.
ережелері. 2.Төлеуғалиев Ғ. ҚР
2.Қазақстан Республикасында Азаматтық құқығы.
нарықтық қатынастарды реттеудің 15-тарау.192-бет.
құқықтық негіздері. 16-тарау 220-226 бет,
3.Меншік құқығы және өзге де 18-тарау 246-252
заттық құқықтар. беттер.
4.Міндеттемелік құқық негіздері. 3.Баққұлов С.Д. Құқық
5.Қазақстан Республикасының негіздері. 4-бөлім.
отбасы құқығының негізгі 102 бет.
ережелері. 1. Баянов Е. ҚР
мемлекет және
құқығының негіздері.
–Алматы: 2003.
6-бөлім.20-тарау.479-4
87 бетте, 21 тарау
489-492 беттер.
7-бөлім. 23-тарау.
505-528 беттер.


6. Қазақстан Республикасының қаржы 2 Баянов Е ҚР мемлекеті
құқығы мен құқығының
1.Қазақстан Республикасының негіздері.
қаржы құқығының негіздері. А,2001.15-тарау
2.Қазақстан Республикасының 372-5396 беттер.
бюджет құқығы. Худяков А. Финансовое
3.Қазақстан Республикасының право РК. А,1995.
салық құқығының жалпы ережелері. Глава 7,8,9.
Стр.163-209.
7. Қазақстан Республикасының еңбек 2 1.Баққұлов С.Д. Құқық
құқығы және әлеуметтік негіздері. А,2004.
қамтамасыз ету құқығы 9-бөлім 137-151
1.Еңбек құқығы негіздері. беттер.
2.Әлеуметтік қамтамасыз ету 2.Айымханова А. ҚР
құқығы негіздері. Еңбек құқығы.
А,2002.Жалпы бөлім.
10-13 беттер. Ерекше
бөлім, 2-тарау 29-бет.
4-тарау 71-бет,
9-тарау 141-бет.
3.Баянов Е. ҚР
мемлекеті мен
құқығының негіздері.
31-тарау.
552-554-беттер.
8. Экологиялық және жер құқығы 1 1. Баянов Е. ҚР
негіздері мемлекет және
1.Қазақстан Республикасының құқығының негіздері.
экологиялық құқығының жалпы –Алматы: 2003.
ережелері. 10-бөлім.37-тарау.
2.Қазақстан Республикасының жер 610-640 беттер.
құқығының негіздері. 2. Стамқұлұлы Ә. ҚР
Экологиялық құқғы:
оқулық-Алматы: Жеті
жарғы, 1995. 1-2 тарау
7-16 беттер. 9-тарау.
76-91 беттер.
9. Қазақстан Республикасының 2 1.Баққұлов С.Д. Құқық
қылмыстық құқығы негіздері. А,2004.
1.Қазақстан Республикасы 10-бөлім 156-171
қылмыстық құқық негіздері. беттер.
2.Қазақстандағы сыбайлас Баянов Е ҚР мемлекеті
жемқорлықпен күресу. мен құқығының
негіздері.
А,2001.32-тарау
555-563 беттер,
33-тарау565-567
беттер,
34-тарау587-588
беттер, 36-тарау
600-606 беттер.
3.Ағыбаев А.Н.
Қылмыстық құқық.
А,1999. Жалпы бөлім.
17-тарау 258-262
беттер. 14-тарау
188-203 беттер.
10. Қазақстан республикасының іс 1 Баянов Е. ҚР мемлекет
жүргізу құқығы және құқығының
1.Әкімшілік іс жүргізу құқығының негіздері. –Алматы:
негіздері. 2003.
2.Азаматтық іс жүргізу құқығының 10-бөлім.38-тарау.
негіздері. 648-657, 660-665
Қылмыстық іс жүргізу құқығының беттер.
негіздері. ҚР Азаматтық іс
жүргізу Кодексі –
Алматы: Юрист, 2001.
17-тарау.51-бет.
ҚР Қылмыстық іс
жүргізу
Кодексі.-Алматы:
Юрист, 2001.
1-бөлім.3-тарау.13-бет
. 2-бөлім. 7-10 тарау.
24-38 беттер. 5-бөлім.
5-тарау.20-бет
Төлеубекова Б.Қ. ҚР
Қылмыстық іс жүргізу
құқығы. Жалпы бөлім:
Оқулық- Алматы: “Жеті
жарғы”.2000. 1-тарау
9-12 бет. 2-тарау
78-83 беттер. 4-тарау
129-131 беттер.
Барлығы: 15

6. ОБСӨЖ сабақтардың күнтізбелік жоспары
№ күні Сабақ тақырыбы мен Кредтит Тапсырмаларды Тапсырманы
жоспары Сағ тексеру түрі орындауға қажетті
саны әдебиеттер тізімі
1 Мемлекет, құқық және 3 Реферат 1.Булгакова Д.А.
мемлекеттік-құқықтық Мемлекет және
құбылыстар туралы құқық теориясы.
негізгі ұғымдар А,2004.
Құқық негіздері оқу 4-тақырып.17-19
курсының жүйесі. беттер.
Мемлеке туралы негізгі 2.Табанов С.А.
түсініктер. Салыстырмалы
3. Құқық және құқықтану
мемлекеттік-құқықтық негіздері. А,2003.
құбылыстардың негізгі 1-тарау.7-25 бет,
түсінігі. 2-тарау36-90
беттер.
3.Ағдарбеков Т.А.
Мемлекет және
құқық
теориясы.8-тарау.1
18-123 беттер.
2 Қазақстан 3 Реферат 1.Табанов
Республикасының С.А.Салыстырмалы
Конституциялық құқықтану
құқығының негіздері негіздері. А,2003.
негіздері 1-тарау.217-240
Конституциялық құқық – беттер.7-тарау
Қазақстан 345-359
Республикасының жетекші беттер,8-тарау364-
құқық саласы ретінде. 377 беттер,
Қазақстан 10-тарау388-398
Республикасының беттер.
Конституциясы – 2.ҚР Азаматтығы
мемелкеттің Негізгі туралы Заңы.
Заңы. А,Юрист,2002.
Қазақстан 2-тарау.5-6
Республикасындағы беттер,
адамдардың және 3-тарау7-бет.
азаматтардың жағдайының 3.ҚР
конституциялық Конституциясы.
негіздері. Ғылыми-құқықтық
Қазақстан түсініктеме.
Республикасының 2-бөлім. 53-203
конституциялық беттер, 1-бөлім
құрылымының негіздері. 22-26 беттер,
Қазақстан 3-бөлім203-239
Республикасындағы беттер,4-бөлім
сайлау жүйесі. 240-306 беттер,
5-бөлім307-325
беттер,7-бөлім347-
388 беттер.
3. Қазақстан 3 Реферат Баянов Е. ҚР
республикасының құқық мемлекеті мен
қорғау органдары және құқығының
сот. негіздері. Оқулық
Қазақстан -Алматы, 2003.
Республикасында құқық 4-бөлім. 14-тарау.
қорғау органдарының 324-365 беттер.
қызметінің және Дулатбеков Н.
ұйымдастырылуының Амандықова С.
негіздері. Турлаев А.
Қазақстан Мемлекет және
Республикасындағы сот құқық негіздері:
және сот әділдігі. Оқу құралы.
–Астан: “Фолиант”,
2001.
Хрестоматиялық
материалдар.
90-224 беттер.
4 Қазақстан республикасы 3 Реферат 1.Ашитов З.О,
Әкімшілік құқық Ашитов Б.З. ҚР
негіздері. Құқық
1.Әкімшілік құқығы және негіздері.3-бөлім.
әкімшілік-құқықтық 30-41 беттер.
қатынастар. 2.Баянов Е.
2.Әкімшілік Әкімшілік құқықтың
құқықбұзушылық. схемалар бойынша
3.Әкімшілік анықтамалары.
жауапкершілік. 1-бөлім,2-тақырып
4.Үкімет-жоғары 18-20 беттер,
атқарушы орган. 3-тақырып 25-бет,
5.Атқарушы биліктің 3-тақырып 30-32
орталық және жергілікті беттер, 4-тақырып
органдары. 33-38 беттер,39-43
6.Мемлекеттік қызмет беттер. 6-тақырып
ұғымы және принциптері. 44-50 беттер,
7.Мемлекеттік 7-тақырып51-53
қызметкерлердің бетте.
құқықтық мәртебелері. 3.ҚР-дағы
Мемлекеттік
қызмет.
А,Юрист.2004.2-тар
ау 6-8 беттер.
5 Қазақстан Республикасы 3 Реферат 1.Ашитов З.О,
Азаматтық құқық Ашитов Б.З. ҚР
негіздері. Құқық
1.Азаматтық құқықтың негіздері.4-бөлім.
жалпы ережелері. 55-91 беттер,97
2.Азаматтық құқықтың бет.
субъектілері мен 2.Төлеуғалиев Ғ.
объектері. ҚР Азаматтық
3.Жарамды және жарамсыз құқығы.
мәмілелер. Мәмілелердің 15-тарау.192-бет.
түрлері. 16-тарау 220-226
4.Мұрагерлік құқықтың бет, 18-тарау
негіздері. 246-252 беттер.
5.Өкілдік және 3.Баққұлов С.Д.
сенімхат. Құқық негіздері.
6.Меншік құқығы. 4-бөлім. 102 бет.
6 Қазақстан Республикасы 3 Реферат 1.Баққұлов С.Д.
Отбасы құқығының Құқық негіздері.
негіздері. А,2004. 5-бөлім
1.Отбасы құқығы ұғымы. 107-111 беттер.
2.Некеге отыру және 2.Баянов Е. ҚР
некені бұзу тәртібі мен мемлекеті мен
шарттары. құқығының
3.Жұбайлардың құқықтары негіздері.
мен міндеттері. 23-тарау 505-520
4.Ата-аналардың және беттер.
балалардың құқықтары 3.ҚР Неке және
мен міндеттері. Отбасы туралы
Заңы. 9-10-11
тараулары.
А,Юрист,2004.
7 Қазақстан Республикасы 3 Реферат 1.Баққұлов С.Д.
Еңбек құқығының Құқық негіздері.
негіздері. А,2004. 9-бөлім
1.Еңбек құқығы, қайнар 137-151 беттер.
көздері. 2.Айымханова А. ҚР
2.Еңбек шарты, түрлері. Еңбек құқығы.
3.Жұмыс уақыты мен А,2002.Жалпы
демалыс уақыты. бөлім. 10-13
4.Еңбекті қорғау және беттер. Ерекше
еңбек қауіпсіздігі. бөлім, 2-тарау
29-бет. 4-тарау
71-бет, 9-тарау
141-бет.
3.Баянов Е. ҚР
мемлекеті мен
құқығының
негіздері.
31-тарау.
552-554-беттер.
8 Экологиялық және жер 3 Реферат 1. Баянов Е. ҚР
құқығы негіздері мемлекет және
Қазақстан құқығының
Республикасының негіздері.
экологиялық құқығының –Алматы: 2003.
жалпы ережелері. 10-бөлім.37-тарау.
Қазақстан 610-640 беттер.
Республикасының жер 2. Стамқұлұлы Ә.
құқығының негіздері. ҚР Экологиялық
құқғы:
оқулық-Алматы:
Жеті жарғы, 1995.
1-2 тарау 7-16
беттер. 9-тарау.
76-91 беттер.
9 Қазақстан республикасы 3 Реферат 1.Баққұлов С.Д.
Қылмыстық құқық Құқық негіздері.
негіздері. А,2004. 10-бөлім
1.Қылмыс құқығы ұғымы, 156-171 беттер.
міндеті, принциптері. 2.Баянов Е ҚР
2.Қылмыстық заң ұғымы, мемлекеті мен
белгілері және маңызы. құқығының
3.Қылмыс белгілері, негіздері.
себептері, құрамы. А,2001.32-тарау
4.Қажетті қорғану. 555-563 беттер,
Мәжбүрлі қажеттілік. 33-тарау565-567
5.Қылмыстық жаза, беттер,
түрлері. 34-тарау587-588
6.Жасы толмағандардың беттер, 36-тарау
қылмыстық 600-606 беттер.
жауапкершілігі. 3.Ағыбаев А.Н.
Қылмыстық құқық.
А,1999. Жалпы
бөлім. 17-тарау
258-262 беттер.
14-тарау 188-203
беттер.
10 Қазақстан 3 Реферат 1.Баянов Е ҚР
республикасының Қаржы мемлекеті мен
құқығы. құқығының
1.Қаржы және негіздері.
мемлекеттің қаржылық А,2001.15-тарау
қызметі. 372-5396 беттер.
2.Қаржылық басқару және 2.Худяков А.
жоспарлау. Финансовое право
3.Қаржылық бақылау. РК. А,1995. Глава
4.Бюджет құқығы, 7,8,9.
жүйесі. Стр.163-209.
Барлығы: 30

7.СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ

№ СӨЖ тақырыбы Тапсырманы орындау Тапсырманы Тапсырманы
формасы (реферат, қабылдау қабылдау
доклад, кейс, эссе, мерзімі орны ( каб
ғылыми талдау, құрал №, уақыты)
жасау, т.б. )
1. Мемлекеттің пайда Реферат Ауд. №314
болуының негіздері, 14.30-17.30.
теориялары.
2. Қазақстан РеспубликасыРеферат Ауд. №314
құқықтық, әлеуметтік 14.30-17.30.
мемлекет ретінде
3. Қоршаған ортаны Реферат Ауд. №314
қорғаудың құқықтық 14.30-17.30.
механизмі Ауд. №314
14.30-17.30.
4. Құқықтың қайнар Реферат Ауд. №314
көздері 14.30-17.30.
5. Салықтық бақылау Реферат Ауд. №314
нысандары 14.30-17.30.
6. Заңдылық пен құқықтық Реферат Ауд. №314
тәртіптің түсінігі мен 14.30-17.30.
қағидалары
7. Халықты жұмыспен Реферат Ауд. №314
қамтудың құқықтық 14.30-17.30.
негіздері
8. Қазақстан Реферат Ауд. №314
Республикасының 14.30-17.30.
конституциялық
құрылымының түсінігі
9. Сайлау жүйесінің Реферат Ауд. №314
түсінігі және түрлері 14.30-17.30.
10.ҚР Әділет Министрлігі,Реферат Ауд. №314
оның құрылымы мен 14.30-17.30.
мақсаты.
11.Сот әділдігін жүзеге Реферат Ауд. №314
асыру –Қазақстан 14.30-17.30.
Республикасының
соттарының негізгі
функциясы ретінде
12.Мемлекеттік басқарудыңРеферат Ауд. №314
конституциялық 14.30-17.30.
қағидалары.
13.Мемлекеттік Реферат Ауд. №314
қызметшілердің 14.30-17.30.
құқықтық мәртебелері
14.ҚР Бюджет құқығы Реферат Ауд. №314
14.30-17.30.
15.Кәсіпкерлік қызметті Реферат Ауд. №314
мемлекеттік құқықтық 14.30-17.30.
реттеу
16.ҚР-да кәсіпкерліктің Реферат Ауд. ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Болашақ мұғалімдерді мектеп оқушыларына құқықтық тәрбие беруге даярлау
Тарих сабағында білім берудің негізгі құралы оқулықты пайдалану
Философия пәнінен оқу-әдістемелік кешені
Жаратылыстану-математика бағытындағы информатикадан жүргізілетін қолданбалы курстар
Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын жетілдіру
Мультимедиалық жүйелік дыбыстар
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының дәрістері
8 – сынып оқушыларын химия пәнінің оқу-әдістемелік кешен арқылы оқыту
Этнопедагогика ғылымының қалыптасуы мен дамуы
Тарихшы мұғалім әрекетінің құрылымы мен мазмұны
Пәндер