Кеден бақылауының нарықтық экономикадағы қажеттілігі

МАЗМҰНДАМА
КIРIСПЕ 3

1 КЕДЕН БАҚЫЛАУЫНЫҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚАЖЕТТІЛІГІ 6
1.1 Нарықтық экономикадағы кеден бақылауын жүргiзудiң сипаты 6
1.2 Кеден бақылауының аймағы 10
1.3 Кеден бақылауын жүргiзудiң нысандары мен тәртiбi 21

2 ҚАЗАҚСТАН РСЕПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕНДІК ШЕКАРАСЫ
АРҚЫЛЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРМЕН ТАУАРЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 32
2.1 Жеке тұлғалармен тауарларды тасымалдау тәртібі 32
2.2 Жеке тұлғалармен тасымалданатын тауарларды оңайлатылған
және жеңілдетілген тәртіппен кедендік рәсімдеу 37
2.3 Жеке тұлғалармен тауарларды уақытша әкелу және әкету 42

3 КЕДЕН БАҚЫЛАУЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДА БОЛЫП ЖАТҚАН МӘСЕЛЕЛЕР 49
3.1 Халықаралық қатынастағы кеден бақылауы 61
3.2 Кедендік бақылау саласын жетілдіру 67

ҚОРЫТЫНДЫ 72

ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 75
КIРIСПЕ

Қазақстан Республикасы өз тәуелсiздiгiне оңайлықпен жете қойған жоқ. Бұл мәселе мені әрқашан , әр кезде ойландырады. Себебi, ең бiрiншi - тарих алдындағы парыз, екiншi - елдiң азаматы ретiндегi мiндет. Дипломдық жұмысымның кеден бақылауы деп аталуы да тұңғиық тарих топырағына жетелейдi. Көздi Шыңғысхан дәуiрiне жүгiртсек кеден бақылауына ұқсас шекарадан тауарлар алып өту кезiнде алынатын барымта мен тамгалар еске түсерi анық. Кеңес Өкiметi билiк құрған тұста елдiң кедндiк жүйесi тiкелей Мәскеуге бағынды. Сондықтан бұл Қазақстан кеденiнiң тарихындағы "ақ дақ" ретiнде бейнелендi. Бұдан бiз еш ұтпағанымыз айтпаса да түсiнiктi.
XX ғасырдың 90-жылдарындағы әлемдiк сахнада болған үлкен өзгерiске Кеңес одағының құлауы жатады. Соның нәтижесiнде 15 жаңа тәуелсiз мемлекет пайда болды. Солардың бiрi - Қазақстан Республикасы 14 жыл iшiнде өзiн барша әлемге тәуелсiз, демократиялық мемлекет ретiнде танытты. Өзiнiң толық тұрақты дамуы үшiн Қазақстан бiр жағынан өнеркәсiбi дамыған мемлекеттермен, екiншi жағынан ТМД бойынша әдеттегi серiктестермен белсендi сыртқы сауда саясатын жүргiзуi қажет. Сонымен қатар, Қазақстан өзiнiң транспорттық жүйесiн, яғни теңiз, өзен, темiр жол, автомобиль және құбыр сияқты көлiк түрлерiн, транспорттық инфрақұрылымдарында дамытуы керек.
Белсендi сыртқы сауда саясатын жүргiзумен байланысты Қазақстан Республикасының экспорттық-импорттық операцияларының көлемiнiң өсуi, кеден бақылауының қатаңдылығына әкелiп соғады.
Кеден бақылауы дегенiмiз - кедендiк заңдылықтарды бұзылудан сақтау мақсатымен жүргiзiлетiн мемлекеттiң кедендiк шекарадан өткiзiлетiн тауарларды, көлiк құралдарын, жеке тұлғаларды тексеру арқылы жүзеге асырылатын кедендiк лауазымды тұлғалардың қызметi.
Қазақстан Республикасының кеден органдарының лауазымды адамдары: Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлар мен көлiк құралдарына; оларды тапсыру тауарлдар мен көлiк құралдары туралы кеден декларацияға, құжаттар мен мәлiметтерге; кеден брокерi, кедендiк тасымалдаушылар ретiндегi тұлғалардың қызметiне, сондай-ақ жекелеген кедендiк режимдердiң шеңберiнде және уақытша сақтау бойынша кеден қызметтерiн көрсету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне қатысты; тауарларды пайдалануға және оларға билiк етуге белгiленген шектеулердiң сақталуына; кедендiк төлемдердi және салықтарды есептеуге және төлеуге қатысты кедендiк бақылау жүргiзедi.
Кеден қызметi саласы жаңадан аяғына тұрып, көптеген өзгерiстерге ұшырап жатыр. Елiмiз тәуелсiздiк алғалы берi кеден қызметiн түрлi министрлiктер мен ведомствалар басқарып келдi. Осының өзi кеден қызметiне көптеген қиыншылықтар тигiздi
Сыртқы сауда операцияларын кедендiк бақылау әлемдiк экономикада маңызды орынға ие, өйткенi түрлi елдердiң тауарлары мен қызметтерi арқылы экспорты мен импортының азаюына да, өсуiне де нақты әсер етуге болады.
Қазақстан кеденi 1995 жылдың 20 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар жарлығынан жаңа өмiр бастауын алады.
ХХ ғасыр соңы мен ХХI ғасырда дүние жүзiнде глобализациялану процесi жүруде. Глобализация өз кезегiнде дүние жүзiлiк экономикаға, яғни дүние жүзiлiк тауар айналымына өте үлкен ықпалын тигiзуде. Қазақстан Республикасы еркiн экономика бағытын ұстанғаннан кейiн, дүние жүзiлiк тауар айналымының ажырамас бiр бөлiгi болды.
Осының нәтижесiнде Қазақстан Республикасының кеден органдары өз қызметтерiн, соның iшiнде кеден бақылауын артырды. Негiзi, түпкiлiктi кеден бақылауы Қазақстан Республикасына маңызы өте зор:
- әуелi ел шекарасын қадағалау,
- елiмiздiң бюджетiне түсiмдердi толық түрiнде әкелу.
Бiрақ, кеден бақылауы нәтижесiнде тек баждар, алымдар алынып қоймайды, сонымен қатар мемлекетiмiздiң экономикалық болжаулар жасауына, статистика жүргiзуiне, тiптi мемлекетiмiздiң экономикасының күрт өзгеруiне себепшi бола алады. Қазiргi таңда сыртқы сауданың кең етек жаюына байланысты Қазақстан Республикасының кеден қызметiндегi кеден бақылауы кәсiпкерлер, өндiрiс басшылары және Сыртқы экономикалық қатынас қатысушыларының арасында үлкен қызығушылық тудырып жатыр. Өйткенi осы субьектiлер өз қызметтерiн жүзеге асыру барысында кеден бақылауымен бетпе-бет кездеседi. Осыдан келе бiзде кеден бақылауы кезiнде бәрi ойдағыдай, тез арада, еш кедергiсiз өте ме- сұрақ туындайды. Сондықтан, осы жағдайлардың маңыздылығы мен тәжiрибе жүзiндегi мәндiлiгi дипломдық жұмысымның тақырыбын таңдауға себеп болды.Осы дипломдық жұмысты жазудың мақсаты тек қана теориялық аспектiлер ғана емес, сонымен қатар кеден бақылауын жүргiзудiң тәжiрибелiк жақтары, кеден бақылауының жағдайы және пайда болған проблемаларды шешудiң перспективалық бағыты болып табылады.
Бұл мақсаттарға жету үшiн келесi мiндеттер қойылып отыр:
- қазiргi уақыттағы Қазақстан Республикасының кеден бақылауын ұйымдастыру барысы;
- Қазақстан Республикасының кеден бақылауы саласында негiзгi ұйымдастырушылық жұмыстарды жүзеге асырудың жағдайы;
- Қазақстан Республикасының кеден бақылауында техникалық құралдарды қолданудың жолдары және негiзгi туындайтын мәселелер;
- кеден бақылауы саласында кейiнгi 10 жыл iшiнде болған мәселелер, өзгерiстер мен енгiзулер;
- кеден бақылауында халықаралық қатынастарда болып жатқан мәселелер;
Дипломдық жұмысты орындау кезiнде заңдық, нормативтiк актiлер, әдiстемелiк сiлтемелер мен нұсқаулар, отандық және шетел ғалымдарының ғылыми еңбектерi қолданылды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.

Нормативтiк-құқықтық актiлер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жыл 30 тамыз.
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексi. Астана 5 сәуiр 2003 жыл. № 401-11 ҚРЗ "Егемендi Қазақстан" 11.04.03 жыл. № 102-104 (24042-24044).
3. Қазақстан Республикасының Кеден бақылауы: нормативтiк актiлер жиынтығы. Алматы: ЮРИСТ 2002 жыл.
4. 2004-2006 жылға Қазақстан Республикасының кеден қызметiнiң дамуы бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 3 қазан 2003 жыл, №1019.
5. 01.01.2004 - 11.10.2004 жылдың Қазақстан Республикасы кеден органдары қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiнiң анализi. "Азия-экономика и жизнь" 2003 жыл, № 11, 03-13 беттер.
6. Казахстан в цифрах. Статистический сборник. Қазақстан Республикасының статистика бойынша агенттiгi. Алматы; 2004 жыл.
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi. 1997 жыл.
8. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 6 қыркүйектегi № 981 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi туралы ереже".
9. "Контрабанда үшiн қылмыстық жауапкершiлiк жөнiндегi заңдарды қолдану тәжiрибесi туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты пленумының 1997 жылғы 18 шiлдедегi № 10 қаулысы.
10. Қазақстан Республикасы Үкiметi мен АҚШ Үкiметi арасындағы "Орталық-Азиядағы қауiпсiздiк инициативасы шеңберiндегi " бағдарламалар. 1992 жыл 20 мамыр.
11. ҚР КМ КК "ҚР кеден шекарасы арқылы автомобиль құралдарымен тауар алып өту кезiндегi кеден нарядының бақылау жүргiзу ережесi туралы" бұйрығы. 2001 жыл 15 ақпан № 50.
12. "Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау туралы" заңы. 1996 жыл 18 маусым. № 9-1.
13. "Қазақстан Республикасының Валюталық реттеу туралы" заңы. 1996 жыл 24 желтоқсан. № 54.
14. Кедендiк ресiмдеу. Нормативтiк актiлер жиынтығы. 2002 жыл.
15. Кедендiк режимдер. Нормативтiк актiлер жиынтығы 2002 жыл.
Басқа да әдебиеттер:
16. М.А.Сәрсенбаев "Қазақстан Республикасының кеден iсi құқығы" Алматы: Данекер 2001 жыл.
17. Д.М.Мадиярова "Кеден iсiн ұйымдастыру және басқару" Алматы: Экономика 2001 жыл.
18. Н.Ш.Шеримова "Таможенное право (в схемах)" Алматы: Данекер 2003 жыл.
19. Н.А.Голощапов "Таможенный контроль" Москва 2000 жыл.
20. Д.С.Жақашев "Кеден органдарының құқықтық мәртебесi: теориясы мен практикасының мәселелерi" Алматы 2004 жыл.
21. В.Г.Драганов "Кеден iсiнiң негiздерi" Мәскеу: Экономика 1998 жыл.
22. Е.Вибол "Кедендiк тексерiстiң органдары" Алматы 1999 жыл.
23. Д.Серко "Импорттың тәжiрибесi және халықаралық сауда". Нью-Йорк 1985 жыл.
24. С.Т.Алибеков "Кеден құқығы" Алматы 1999 жыл.
25. С.Р.Ушурова "Қазақстан Республикасындағы кеден iсiнiң негiздерi" Алматы 1998 жыл.
26. Р.Б.Жакупова "Казахстан и ВТО" 1-2 том, Алматы: Данекер 2002 жыл.
27. Таможенный вестник - журнал. №2 1998 жыл.
28. Таможенный вестник - журнал. №7 2001 жыл.
29. Таможенный вестник - журнал. №1 2003 жыл.
30. Кеден iсiнiң сөздiгi.
        
        МАЗМҰНДАМА
КIРIСПЕ
3
1 КЕДЕН БАҚЫЛАУЫНЫҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚАЖЕТТІЛІГІ
6
1.1 Нарықтық экономикадағы кеден бақылауын жүргiзудiң сипаты ... ... ... ... ... ... жүргiзудiң нысандары мен тәртiбi
21
2 ҚАЗАҚСТАН РСЕПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕНДІК ... ЖЕКЕ ... ... ... ... Жеке ... тауарларды тасымалдау тәртібі
32
2.2 Жеке тұлғалармен тасымалданатын тауарларды оңайлатылған
және жеңілдетілген тәртіппен ... ... Жеке ... тауарларды уақытша әкелу және әкету
42
3 КЕДЕН БАҚЫЛАУЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДА БОЛЫП ЖАТҚАН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... өз ... ... жете ... ... ... мені әрқашан , әр кезде ойландырады. Себебi, ең ... - ... ... ... - ... ... ... мiндет. Дипломдық
жұмысымның кеден бақылауы деп аталуы да ... ... ... ... Шыңғысхан дәуiрiне жүгiртсек ... ... ... ... алып өту кезiнде алынатын барымта мен тамгалар еске түсерi анық.
Кеңес Өкiметi билiк құрған тұста ... ... ... тiкелей Мәскеуге
бағынды. Сондықтан бұл Қазақстан кеденiнiң ... "ақ дақ" ... ... бiз еш ... ... да ... ғасырдың 90-жылдарындағы әлемдiк сахнада болған үлкен өзгерiске
Кеңес одағының құлауы ... ... ... 15 жаңа ... ... болды. Солардың бiрi - Қазақстан Республикасы 14 жыл iшiнде өзiн
барша әлемге ... ... ... ретiнде танытты. Өзiнiң толық
тұрақты дамуы үшiн Қазақстан бiр жағынан өнеркәсiбi ... ... ... ТМД ... әдеттегi серiктестермен белсендi сыртқы сауда
саясатын жүргiзуi қажет. ... ... ... ... ... яғни ... өзен, темiр жол, автомобиль және құбыр сияқты көлiк
түрлерiн, транспорттық инфрақұрылымдарында дамытуы ... ... ... саясатын жүргiзумен байланысты Қазақстан
Республикасының экспорттық-импорттық операцияларының көлемiнiң өсуi, ... ... ... соғады.
Кеден бақылауы дегенiмiз - кедендiк заңдылықтарды ... ... ... ... кедендiк шекарадан өткiзiлетiн
тауарларды, көлiк құралдарын, жеке ... ... ... жүзеге
асырылатын кедендiк лауазымды тұлғалардың қызметi.
Қазақстан Республикасының ... ... ... адамдары:
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлар ... ... ... ... ... мен ... құралдары туралы
кеден декларацияға, құжаттар мен мәлiметтерге; кеден ... ... ... ... қызметiне, сондай-ақ жекелеген
кедендiк режимдердiң шеңберiнде және уақытша ... ... ... көрсету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ... ... ... ... және ... ... ... шектеулердiң сақталуына; кедендiк төлемдердi және салықтарды
есептеуге және ... ... ... ... ... ... саласы жаңадан аяғына тұрып, көптеген өзгерiстерге ұшырап
жатыр. Елiмiз тәуелсiздiк алғалы берi кеден қызметiн түрлi министрлiктер
мен ... ... ... ... өзi ... қызметiне көптеген
қиыншылықтар тигiздi
Сыртқы сауда операцияларын кедендiк ... ... ... ... ие, ... түрлi елдердiң тауарлары мен қызметтерi арқылы экспорты
мен импортының азаюына да, өсуiне де ... әсер ... ... ... 1995 ... 20 шiлдедегi Қазақстан Республикасы
Президентiнiң Заң күшi бар жарлығынан жаңа өмiр бастауын алады.
ХХ ғасыр соңы мен ХХI ... ... ... ... процесi
жүруде. Глобализация өз кезегiнде дүние жүзiлiк экономикаға, яғни дүние
жүзiлiк ... ... өте ... ... тигiзуде. Қазақстан Республикасы
еркiн экономика бағытын ұстанғаннан кейiн, дүние жүзiлiк тауар айналымының
ажырамас бiр ... ... ... ... ... ... ... өз
қызметтерiн, соның iшiнде кеден бақылауын артырды. ... ... ... ... ... ... өте ... әуелi ел шекарасын қадағалау,
- елiмiздiң бюджетiне түсiмдердi ... ... ... ... ... ... тек ... алымдар алынып қоймайды,
сонымен қатар мемлекетiмiздiң экономикалық болжаулар жасауына, статистика
жүргiзуiне, тiптi мемлекетiмiздiң экономикасының күрт ... ... ... Қазiргi таңда сыртқы сауданың кең етек жаюына байланысты
Қазақстан Республикасының кеден қызметiндегi ... ... ... ... және ... ... қатынас қатысушыларының арасында
үлкен қызығушылық тудырып жатыр. Өйткенi осы субьектiлер өз қызметтерiн
жүзеге асыру ... ... ... бетпе-бет кездеседi. Осыдан келе
бiзде кеден бақылауы ... бәрi ... тез ... еш ... ... ... ... Сондықтан, осы жағдайлардың маңыздылығы мен тәжiрибе
жүзiндегi мәндiлiгi дипломдық жұмысымның тақырыбын таңдауға себеп болды.Осы
дипломдық жұмысты жазудың мақсаты тек қана ... ... ғана ... ... кеден бақылауын жүргiзудiң ... ... ... ... және пайда болған проблемаларды шешудiң перспективалық
бағыты ... ... ... жету үшiн ... ... ... отыр:
- қазiргi уақыттағы Қазақстан Республикасының кеден бақылауын ұйымдастыру
барысы;
- Қазақстан Республикасының ... ... ... негiзгi
ұйымдастырушылық жұмыстарды жүзеге асырудың жағдайы;
- Қазақстан Республикасының кеден бақылауында техникалық ... ... және ... ... ... ... бақылауы саласында кейiнгi 10 жыл ... ... ... мен ... ... бақылауында халықаралық қатынастарда болып жатқан мәселелер;
Дипломдық жұмысты орындау кезiнде ... ... ... ... мен ... ... және шетел ғалымдарының
ғылыми еңбектерi қолданылды.
1  НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДА КЕДЕН БАҚЫЛАУЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... бақылауы дегенiмiз - кедендiк заңдылықтарды бұзылудан сақтау
мақсатымен жүргiзiлетiн мемлекеттiң ... ... ... ... ... жеке ... ... арқылы жүзеге
асырылатын кедендiк лауазымды тұлғалардың қызметi.
Қазақстан Республикасының кеден кодексiнiң 12 бөлiмiнiң 56, 57, 58, ... 61 және ... ... ... ... 13 ... 62, 63
тарауларында кеден бақылауы толық көрiнiс табады.
Кеден бақылауы мынандай қағидаларға сүйенедi:
1. Кедендiк бақылауды жүргiзу ... ... ... ... принципiн
негiзге алады және Қазақстан Республикасының заңдарын сақталуын қамтамасыз
ету үшiн жеткiлiктi нысандармен шектеледi
2. Мемлекеттiк ... ... ... жүргiзу тәртiбiн тиiстi
уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша кеден iсi мәселелерi ... ... ... ... ... ... ... адамдары:
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлар мен
көлiк құралдарына; оларды ... ... мен ... ... ... ... құжаттар мен мәлiметтерге; кеден брокерi, кедендiк
тасымалдаушылар ретiндегi ... ... ... жекелеген
кедендiк режимдердiң шеңберiнде және ... ... ... ... ... жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ... ... ... пайдалануға және оларға ... ... ... ... ... ... және салықтарды
есептеуге және төлеуге қатысты кедендiк бақылау жүргiзедi.
Кеден органдары тауарлар мен көлiк құралдарын шығарғаннан кейiн ... ... ... ... ... белгiлеген тәртiппен кедендiк
бақылауды ... ... ... ... ... ... бақылау
аймағында, сондай-ақ тауарлар, көлiк құралдары және олар туралы мәлiметтер,
оның iшiнде электронды нысандағы мәлiметтер бар ... ... ... ... ... да орындарда жүзеге асырылады. [2]
Кедендiк бақылау жүргiзу ... ... ... Қазақстан
Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының
сақталуын қамтамасыз ету үшiн жеткiлiктi ... ... ... ... ... ... Республикасының кедендiк
шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзушi не бақылауы кеден
органдарына жүктелетiн ... ... ... ... кедендiк бақылау
үшiн қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi ауызша немесе жазбаша ... ... ... ... ... ... ... органы кедендiк
бақылауы үшiн қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi жазбаша немесе электронды
нысанда сұратып алуға ... ... ... ... үшiн ... Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес банкткер мен ... ... ... ... ... ұйымдардан жүзеге
асырылатын экспорттық және ... ... ... ақша ... ... мен ... ... құқылы. Тауалар мен көлiк құралдары
шығарылғаннан кейiн кедендiк ... ... ... ... ... осы ... және ... құралдарымен жасалатын сыртқы
экономикалық операцияларға қатысты, ал ... ... ... ... ... мен ... ... сондай-ақ осы
тауарлармен және ... ... ... ... операцияларға
қатысты коммерциялық құжаттарды, бухгалтерлік есеп пен ... және ... да ... оның ... ... ... деклораннтан немесе тауарлар мен және көлік құралдарымен
жасалатын операцияларға ... бар ... ... ... ... ... етушi кез-келген тұлғадан сұратуға және алуға құқылы.
Қазақстан Республикасының құқық органдары, салық қызметi ... өзге де ... ... ... мен банк ... жекелеген
түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, ұйымдарды тiркеудi ... ... ... ... ... ... салуы бойынша оларға
Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... ... үшiн қажеттi қолда бар ... ... ... және ... ... ... бақылауы үшiн қажеттi құжаттарды
тауарлар мен көлiк ... ... ... ... ... кезден
бастап кемiнде бес жыл сақтауға тиiс. Кеден брокерлерi мен ... ... ... кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын өзге де
тұлғалар құжаттарды осындай тауарлармен кедендiк операциялар жүргiзiлген
жылдан кейiн бес жыл бойы ... ... ... ... ... және өзге де ... ... кеден органдары кедендiк декларацияның ресiмделуiнiң дұрыстылығына
және ... ... ... ... кеден заңдарында
белгiленген талаптарға сәйкестiгiн тексеру үшiн қажеттi ... ... ... ... тексерудi және тауарлар мен көлiк
құралдарын кедендiк ... ... ал ... ... ... ... ... кедендiк декларациясы мен құжаттарды тексерудi
кедендiк органдары тауарларды шығару үшiн қажеттi барлық құжаттар табыс
етiлген жағдайда, ... ... ... декларацияны тiркеген күннен бастап
екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей жүзеге асырады. Аталған мерзiмдi - жүктiң
кедендiк декларациясын ... ... ... он ... ... ... ал
тауарларды теңiз, iшкi су көлiгiмен тасымалдау кезiнде ... ... ... ... ... тапсырылатын кеден органы басшысының ұзарту
себептерi көрсетiлген жазбаша ... жол ... ... ... ... ... ... атауының, шыққан жерiнiң,
саны мен құнының жүктiң кедендiк ... және ... ... ... құжаттарда көрсетiлген мәлiметтерге сәйкестiгiн анықтау
үшiн қажеттi операциялар жүргiзедi. Егер ... ... ... ... мәлiметтерге сәйкестiгiн анықтау үшiн қажеттi операцияларды
жүргiзуге мүмкiндiк бермейтiн бiр ... ... түрi мен ... ... ... және мұндай тауарларға қатысты оларды жеке орап-түю
орындарына бөлу жүргiзiлмесе, ... ... ... ... ... ... құжаттарында орап-түю және таңбалау ... ... ... ... ... тексерiп қарау мерзiмi
қажет болған ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып, кеден органының басшысының жазбаша
рұқсатымен тауарлар легiн жекелеген тауарларға бөлу үшiн ... ... ... ... ... ... ... тауарларға
кедендiк бақылау жүргiзген кезде кеден органдары мұндай iс-әрекеттердi
үйлестiрудi және бiр ... ... ... ... Кедендiк
бақылаудың негiзгi салдарына келесiлердi жатқызамыз:
1. Кедендiк құралдар мен тауарларды кедендiк тексеру .
2. Қажеттiлiк туындаған жағдайда жеке ... ... ... мен ... құралдарын есепке алу.
4. Еркiн қойма,кеден қоймаларын, уақытша сақтау қоймасын және тағы басқа
кеден қызметi аясындағы объектiлердi ... мен ... да ... бақылаудың түрлерi айқындалуы мүмкiн.
Тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк тексеру басқа да ... ... ... тек ... мен көлiк құралдарын тексерумен шектелмейдi.
Сонымен қатар, кедендiк құжаттарда, онда ... ... ... ... ... ... мен берiлген
мәлiметтердiң арасындағы сәйкестiктi де тексередi. Қажет ... ... ... жеке ... ... ... асыратын банктер
менмекемелерден кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк ... ... есеп ... ... ... мәлiметтердi алуға
құқысы бар. Құқық қорғау, салық және басқа да мемлекеттiк органдар кедендiк
бақылауды неғұрлым зерек жүргiзуге қажеттi ... ... ... ... ... ... аймағы
Қазақстан Республикасының кеден органдарының орналасқан, кедендiк
рәсiмдеу орындарында кедендiк бақылау мақсатын жүзеге асыру ... ... ... ... 2002 ... 15 ... № 50 Қазақстан
Республикасының Кiрiс Министiрлiгiнiң Кеден Комитетiнiң ... ... ... зонасын құру және белгiлеу тәртiбi ... ... ... ... ... ... болып- еркiн қойма,
кедендiк қойма, уақытша сақтау орнын тану ... ... ... ... орны ... регистрациялық құжаттар, кеден органының кедендiк
рәсiмдеу орындау белгiлеу туралы ... ... ... ... ... темiр
жол станцияларында құру туралы шешiм, ... ... ... ... ... ашылу туралы шешiмi табылады " .[3]
Кедендiк бақылау зонасын құру кедендiк бақылауды ... ... ... бақылау зонасын құру туралы басты шешiмi Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... зонасы арнайы белгiлермен белгiленедi. Ондай белгiлерге мыналарды
жатқызамыз:
– автомагистральда- жалпы техникалық ... ... ... жол ... ... ГОСТ 10807-78;
– биiктiгi- 50 см, енi- 100 см, ... көк ... ... үш ... ... орысша, ағылшынша), үш жолда
"кедендiк бақылау зонасы" деп жазылуы қажет; ... ... болу ... 10 см, енi -3,7 см болуы керек;
– суда қызыл түстi бояумен "кедендiк бақылау зонасы" деп жазылуы
тиiс;
Кедендiк бақылау зонасына ену ... ... ... ену ... ... ... бақылау
агенттiгiнiң кедендiк бақылау зонасын құру туралы шешiмiмен белгiленген
орындарында жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... олар ... белгiлермен белгiленедi. Тұлғалардың кеден зонасына
енуi және орын ауыстыруы Қазақстан ... ... ... және ... ... ... Тек ... мемлекеттiк
органдардың лауазымды ... ... ... ... ... ... ... зонасына Қазақстан Республикасының кеден
органдарына ... ... ... ене ... [2]
Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауiпсiздiк Комитетiнiң шекара ... ... ... ... ... ену ... технологиялық
сызба нұсқасына сәйкес өте алады. [19]
Тауарлар мен ... ... ... бақылау зонасы аумағында жүргiзу,
сонымен қатар өндiрiстiк және басқа да ... ... ... ... ... органдарына рұқсатымен жүзеге асырылады.
Оған кедендiк режиммен қарастырылатын тауарлармен белгiлi бiр ... ... ... ... ... мен ... құралдары кеден бақылауы
зонасында, мемлекеттiк шекарамен сәйкес келмейтiн оның шекарасы ... ... ... ... субъектiлер, онда тұратын жеке тұлғалар
көлiк құралдарына ... ... ... ... және жеке ... құжаттармен өткiзе алады. Арнайы ... ... ... ... органдарының шекаралық, фитосанитарлық және басқа да
кеден бақылауының түрлерiн жүзеге асыратын мемлекеттiк ... ... ... мен ... ... ... ... жәнебасқа да
коммерциялық қызметтi жүзеге асыру, егер кеден бақылау зонасының ... ... мен ... сәйкес келмесе жүзеге асырылмайды.
Тауарлар мен көлiк құралдары, ... мен ... ... тұлғалары (кеденнен басқа) кеден бақылау ... ... ... ... ... және басқа да коммерциялық қызметтi Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... немесе кеден
бақылауы зонасының режимiн бұзатын iс-әрекеттер жасалса, қылмыстық қасиет
жоқ болғанда - ... ... ... он ... ... көрсеткiш
мөлшерiндегi айыппұл төленедi.
Тауарлар мен көлiк құралдарын тексеру, және (немесе) ... ... ... ... ... ... асыру, оларды сақтау және кедендiк
қадағалаумен ... ... үшiн ... ... кедендiк
шекарасы бойында, кедендiк ресiмдеу, ... ала ... ... ... ... ... оларды тексеру және кедендiк тексерiп
қарау ... ... ... ... ... ... ... сақтау, тұрақ орындарында, кеден қоймаларында арнайы
экономикалық аумағында, еркiн қоймаларда, бажсыз сауда ... ... ... орындарында кедендiк бақылау аймақтары құрылады.
Кедендiк бақылау аумақтары оларда кедендiк бақылауға жататын ... ... ... - ... немесе тауарларды тексеру немесе кедендiк
тексерiп қарау қажет болған жағдайда ... және ... ... кезiне құрылатын болуы мүмкiн.
Кедендiк бақылау аймақтарын құру мен белгiлеудiң тәртiбiн, сондай-ақ
кедендiк бақылау ... ... ... ... iсi ... ... орган айқындайды.
Адамдарды кедендiк бақылау аймағына ... - тек ... ... ... ... ал ... ... органдары мен арнаулы
қызметтер үшiн осы органдардың қаулысын немесе ұйғарымын көрсету ... ... және өзге ... қызметтi жүзеге асыруға, тауарлар мен
көлiк құралдарын осындай аймақтардың шекарасы арқылы және ... ... ... ... рұқсатымен және соның бақылаумен ғана жол
берiледi.
Тауарлар кедендiк бақылау аймағына жұмыс ... тыс ... ... ... ... ... бақылау зонасында орналастырылуы қажет.
Кедендiк бақылау басталғанша тауарлар сақталып ... ... ... жағдайда болуы қажет. Қойманың иесi мынадай iс-әрекеттердi
жүзеге асыруға мiндеттi:
– кедендiк бақылауға жататын тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға жағдай жасау және оған
кедергi ... ... ... ... өз ... ... ... атқару
және тауарларға қатысты Қазақстан Республикасының ... ... ... орындау
– тауарларға қатысты есеп жүргiзу және Қазақстан Республикасының
кеден органдарына тауарларға ... ... есеп ... ... бақылау зонасында мынандай iс-әрекеттер жүзеге асырылады:
- тауарларды еркiн айналысқа шығару - бұл кеден ... бiр түрi ... яғни ... ... кедендiк аумағына әкелiнетiн
тауарларды тұрақты пайдалану мен ... ... ... режим.
Тауарларды еркiн айналыс үшiн шығарудың кедендiк режимiне тауарларды
орналастырудың мынадай шарттары ... ... ... және ... ... ... емес шаралары сақталғанда
c) Қазақстан Республикасының кеден кодексiнде және өзге де заң ... ... да ... ... кедендiк ресiмдеу аяқталғанда
- тауарлардың реимпорты- бұрын Қазақстан Республикасының ... ... ... ... режимiне сәйкес әкетiлген тауарлар
Қазақстан Республикасының кеден кодексiнiң ... ... ... емес ... қолданбай, тауарлардың қауiпсiздiгi
жөнiндегi талаптарды және ... ... ... ... кедендiк баждардан және салықтардан босатыла отырып, керi
әкелiнетiн кезедегi кедендiк режим.Тауарлардың керi ... ... ... ... ... шарттары бар:
a) Қазақстан Республикасының кедендiк аумағынан әкетiлуi ... ... ... болуы
b) әкету сәтiнен бастап үш жылдың iшiнде тауарлардың керi ... ... ... тасымалдаудың, сақтаудың немесе пайдаланудың (қолданудың) қалыпты
жағдайлары кезiнде табиғи ... ... ... ... ... ... олар өзгерiссiз жағдайда болуы тиiс
Тауарларды Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде кәсiпкерлiк
мақсаттарға пайдалану, ... ... ұсақ ... ... ... ... және тауарларды қалыпты ұстау үшiн қажеттi басқа
да операцияларды қоса ... ... ... қамтамасыз ету үшiн
қажеттi операциялар ... ... ... операциялар олардың
әкетiлген сәттегi ... ... ... ... ... ... ... тауарларды тауарлардың керi импортының кедендiк
режимiне орналастыруға ... ... Бұл ... ... ... ... ... күнгi құнның ... ... ... көрсетiлетiн статистикалық құнының негiзiнде айқындалады.
Тауарлар экспортының кедендiк режимiне сәйкес ... ... ... кедендiк режимiне орналастырылатын ... ... ... әкетiлу фактiсi, әкетiлген күнi құжаттамамен расталуы
тиiс. Тауарлардың керi импортының ... ... ... кеден кодексiнiң 122- бабының 1-тармағының талаптары
сақталған кезде және, егер ... ... ... ғана әкелiнетiн
жағдайда жол берiледi.
- Тауарлар транзитi - ... ... ... ... ... ... кедендiк бақылауымен олардың Қазақстан Республикасының
кедендiк аумағына келген жерi мен ... осы ... ... ... ... ... жөнiндегi талаптарды және экспорттық
бақылау саласындағы ... ... ... емес ... ... баждарды және салықтарды төлеместен өткiзiлетiн және
Қазақстандық тауарлардың шет мемлекеттiң аумағы бойынша олардың Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... тауарлардың
қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды және экспорттық бақылау саласындағы
шараларды қоспағанда, ... ... ... және ... ... ... ... өткiзiлетiн кедендiк режим.
- Кеден қоймасын ұйымдастыру - кеден қоймасы тауарлардың қауiпсiздiгi
жөнiндегi ... ... ... ... ... ... ... және тарифтiк емес шараларды қолданбай, кеден қоймасы
мәртебесi бар ... ... ... ... ... ... арналған кедендiк режим. Кеден ... ... ... ... ... Үкiметi белгiлейтiн ... ... ... орналастыруы мүмкiн. Басқа тауарларға зиян
келтiруi мүмкiн немесе сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететiн тауарлар
мұндай ... ... ... сәйкес жабдықталған кеден
қоймаларына орналастырылуы тиiс. ... ... ... ... ... ... қоймасына орналастырушы тұлға белгiлейдi, бiрақ
ол тауарлар кеден қоймасының кедендiк режимiне ... ... үш ... ... тиiс. ... ... және сату үшiн шектеулi
жарамдылық мерзiмi бар тауарлар өзге ... ... ... ... ... аяқталғанға дейiнгi күнтiзбелiк алпыс күннен
кешiктiрiлмей кеден ... алып ... тиiс. ... ... ... тауарларды өзге кедендiк режимге орналастырумен аяқталады. Кеден
қоймасының кедендiк ... ... ... өзге ... ... ... iшiнара мәлiмделiне алады. Тауарлар өзге кедендiк режимге
орналастырылған сәттен бастап үш ... ... ... ... әкетiлуге
жатады.
- Бажсыз сауда дүкенi - тауарлардың ... ... ... ... ... жағдайында, тауарлардың қауiпсiздiгi жөнiндегi
талаптарды қоспағанда, тауарлар жеке тұлғаларға кедендiк баждар, салықтар
алынбай және ... емес ... ... ... ... ... ... дүкенiң кедендiк режимiне Қазақстан Республикасына әкелiнуге
және Қазақстан Республикасынан ... тиым ... ... ... ... ... ... тауарларды, сондай-
ақ Қазақстан ... ... ... өзге де ... кез-келген тауар орналастыруы мүмкiн. Қазақстан Республикасының
аумағында сатылуы шектелген тауарлар ... ... ... ... ... ... ... белгiленген талаптар
сақталған жағдайда сатылады. Бажсыз сауда дүкеннiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз
ету үшiн пайдаланылатын тауарлар ... ... ... ... ... ... Тауарларды кедендiк аумақта қайта өңдеу- тарифтiк емес реттеу шараларын
қолданбай және ... ... және ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кедендiк аумағынан тыс
жерлерге ... ... ... ... ... ... тауарларды қайта өңдеу үшiн пайдалануға арналған кедендiк режим.
Осындай жағдайларда ... ... ... кедендiк қайта өңдеу
режимiне орналастырылған шетел тауарларын Қазақстандық ... жол ... ... ... ... үшiн ... өңдеу - қайта өңдеу өнiмдерiн
тауарларды ... ... үшiн ... ... ... ... ... кедендiк баждар, салықтар алынбастан және тарифтiк емес
реттеу шаралары қолданылмай, кедендiк бақылаумен кедендiк аумақта ... ... ... ... ... ... ... режим.
Еркiн айналыс үшiн тауарларды қайта өңдеудiң кедендiк режимi еркiн айналыс
үшiн тауарларды шығарудың ... ... ... өңдеу өнiмдерiн
орналастырумен аяқталады. Қайта өңдеу өнiмдерiн еркiн айналыс үшiн шығару
кезiнде кедендiк ... және ... ... ... ... қолданылатын
ставкаларды негiзге ала отырып есептеледi. Қайта өңдеу өнiмдерiнiң құны ... ... ... ... үшiн шығарудың кедендiк режимiне өтiнiш берген
күнге қарай ... ... ... аумақтан тыс қайта өңдеу- экспорттық бақылау
шараларын қоспағанда, ... ... ... емес ... ... ... баждардан және салықтардан толық немесе
iшiнара босата отырып, Қазақстан Республикасының кедендiк аумағында ... ... ... және оларды кейiннен әкелу мақсатында Қазақстан
Республикасының кедендiк аумағынан тыс әкетуге және ... ... ... Осы ... ... кедендiк аумақтан тыс кедендiк
қайта өңдеу режимiне орналастырылған Қазақстандық тауарлардың ... ... ... ... ... жол берiледi. Қайта өңдеу
өнiмдерi Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... аумақтан тыс қайта өңдеу мерзiмiнiң аяқталу
күнiнен кешiктiрiлмей Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына әкелiнуге
немес тауарлар экспортының кедендiк режимiне орналастырылуға тиiс. ... ... ... iсi мәселелерi жөнiнде уәкiлеттi орган айқындайды.
Тауарларды кедендiк аумақтан тыс қайта өңдеудiң кедендiк режимiн ... ... ... ... ... кеден органына нақты табыс етпестен
дол берiледi.
- Тауарлар мен көлiк құралдырын уақытша әкелу - шетелдiк ... мен ... ... ... кедендiк аумағында, ... ... ... ... ... емес ... қолданбастан, кедендiк әкелу баждарын және ... ... ... ... ... ... пайдаланылатын, тауарлар мен ... ... ... ... ... ... тыс жерлерге
әкетiлетiн кездегi кедендiк режим.
- Тауарлар мен көлiк ... ... ... - ... ... ... құралдары кедендiк әкету баждарын төлеуден ... ... ... ... ... емес реттеу шараларын қолданбастан, Қазақстан
Республикасының кедендiк аумағына тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... шекарасынан тыс жерлерде
пайдаланылатын режим .
- Тауарлар экспорты - ... ... ... аумағынан тысқары
жерлерге осы аумақтан тыс жерлерде тұрақты болу немесе тұтынылу мақсатында
тауарлар ... ... ... Тауарлар экспорты:
a) Кедендiк әкету баждары төленген;
b) Тарифтiк емес ... ... ... ... заңдарында белгiленген талаптар мен жағдайлар
орындалған жағдайда жүзеге асырылады;
Экспорт үшiн шығарылған ... ... ... ... ... жерлерге нақты әкетiлуi тиiс. Бұл орайда олар
тасымалдау мен ... ... ... ... табиғи тозу немесе
табиғи кему салдарынан ... ... ... ... ... күнгi қалпында болуы тиiс. Қазақстан Республикасының кедендiк
аумағынан тыс ... ... үшiн ... тауарлар әкетiлмеген
кезде тауарларды өткiзушi тұлға жауапты ... ... керi ... - ... ... ... ... тауарлар кедендiк әкелу баждарын және салықтарды төлеместен
немесе төленген сомаларды қайтара отырып, ... ... ... ... тарифтiк емес реттеу шараларын қолданбастан осы
аумақтан әкетiлетiң кедендiк режим. Тауарлардың керi ... ... ... орындарындағы тауарлар белгiлi бiр кедендiк режимге
орналастырғанға дейiн әкетiлген;
b) Бұрын ... ... үшiн ... ... ... ... ... кеден кодексiнiң 211-бабында көзделген жағдайларды
сақтай отырып әкетiлген;
c) ... ... ... ... ... ... және еркiн айналыс үшiн
тауарларды қайта өңдеудiң кедендiк режимдерiне орналастырылған, қайта ... ... ... ... ... ... ... кеден қоймасының, еркiн қойманың, еркiн кеден аймағының кедендiк
режимдерiнде орналастырылған ... ... ... ... ... ... ... кедендiк ресiмдеу тәртiбiн кеден iсi
мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi ... ... ... ... ... ... ... баждарын және салықтарды төлеу не ... жүру ... ... ... ... ... ... әкелу
баждарын және салықтарды төлеудiң қамтамасыз етiлуiн қайтару тауарлдардың
Қазақстан Республикасының кедендiк ... ... ... ... ... кейiн жүзеге асырылады.
- Тауарларды жою- кедендiк баждарды және салықтарды төлеместен, сондай-ақ
тарифтiк емес ... ... ... ... ... кедендiк
бақылаумен жойылатын, оның iшiнде пайдалану үшiн жарамсыз ... ... ... ... жою:
a) Нәтижесiнде тауарлар толығымен жойылатын ... ... өзге де ... ... ... көму және тағы ... ... Тауарды жою тәсiлi оларды мақсаты бойыншапайдалану үшiн қалпына
келтiру, бастапқы жай-күйiне ... ... ... тиiс;
b) Мұндай бүлдiрулер тауарларды кейiннен қалпына келтiрудi және ... ... ... шартымен, тесiп тастауды, жарықтар салуды,
өзге де тәсiлдермен бүлдiрудi қоса алғанда, бөлшектеу, бұзу, механикалық
бүлдiру ... ... ... жағдайын талап ететiн, технологиялық себептерге
байланысты сақталу ... ... және ... ... ... жою ... ... мемлекеттiк органның тауарларды сақталу
орындарынан алудың және ... одан әрi ... ... ... ... негiзiнде жүргiзiлген болып ... ... ... пайда болған қалдықтар оларды одан әрi пайдалану мүмкiн болатын
жағдайда кедендiк бақылаудағы шетелдiк тауарлар ретiнде ... ... ... тиiс. Жою ... ... ... ... ресiмдеу тәртiбiн кеден iсi жөнiндегi уәкiлеттi ... ... жою ... ... ... ... айқындайды.
Тауарларды жоюдың кедендiк режимi тауарларды iс жүзiнде жоюмен аяқталады.
- Тауардан мемлекет ... бас ... - ... ... ... қоспағанда, шетелдiк тауарлар кедендiк баждарды,
салықтарды төлеместен және тарифтiк емес ... ... ... ... ... ... кедендiк режим. Тауардан мемлекет
пайдасына бас ... ... ... кеден кодексiнде айқындалған
тәртiппен және жағдайларда кедендiк ресiмдеумен аяқталады, бұл ... ... ... ... көрсетiлген кедендiк режимдi
өзгертуге жол берiлмейдi. Тауардан мемлекет ... бас ... ... ... ... кедендiк ресiмдеу аяқталғаннанкейiн
мұндай тауарлар Қазақстан Республикасының кеден кодексiнiң ... ... ... ... ... ... ... бас
тартудың кедендiк режимiне орналастырылған ... ... ... және салықтардың төленуiн қамтамасыз ету кедендiк баждардың және
тауарлар шығарылған соң өзiнiң қолдануын ... ... ... ... - бұл ... ... ... талаптардан
басқа, импортталатын тауарлардан акциз алуды қоспағанда, кедендiк ... ... ... емес ... қолданбастан шетелдiк және
Қазақстандық тауарлар арнайы ... ... ... ... ... және ... ... режим. Еркiн кеден
аймағының кедендiк режимi:
a) Тауарларды өзге кедендiк режимде кедендiк ресiмдеумен;
b) Тауарлар мен ... ... ... ... ... және ... ... экономикалық аймақ құру мақсатына қол ... ... ... ... ... ... бұл тауарлар қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды қоспағанда,
шетелдiк және Қазақстандық тауарлар еркiн қойма ретiнде ... ... ... ... кедендiк баждар, салықтар алынбастан және тарифтiк
емес реттеу шараларын қолданбастан орналасатын және пайдаланылатын кедендiк
режим. ... iсi ... ... уәкiлеттi органның шешiмi бойынша:
a) Лицензия қайтарып алынған;
b) Кеден iсi мәселелерi жөнiндегi ... ... ... ... иесiнiң
жазбаша өтiнiш беруiмен еркiн қойманың қызметi тоқтатылған;
c) Еркiн қойма иесi болып ... ... ... қайта ұйымдастырылған
немесе таратылған жағдайларда еркiн қойманы құруға берiлген ... ... ... бақылау зонасын нысандандыру барысында кеден шекарасы арқылы
өтетiн тауарлар мен көлiк құралдары өздерiнiң ... ... ... ... түрде бақылау жүргiзiледi.
3. Кеден бақылауын жүргiзудiң нысандары мен тәртiбi
Кедендiк бақылаудың нысандары:
1. Кедендiк ... ... мен ... ... ... пiкiр ... ... алу;
4. Кедендiк қадағалау;
5. Тауарлар мен көлiк құралдарын ... ... мен ... ... кедендiк тексерiп қарау;
7. Жеке тексеру;
8. Тауарларды арнаулы таңбалармен таңбалау не кеден кодексiнде ... ... ... ... ... ... ... белгiлерiн соғу;
9. Тауарлар мен көлiк құралдарының есебi мен олар ... ... ... ... мен ... құралдарын есепке алу;
11. Үй-жайлар мен аумақтарды тексеру болып табылады.[2]
Кедендiк ... ... мен ... ... ... ... түпнұсқалылығын және мәлiметтердiң дұрыстығын
анықтау мақсатында, тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк ресiмдеу кезiнде
берiлген кедендiк ... ... және ... ... ... ... ресiмдеу кезiнде берiлген мәлiметтердiң
дұрыстығын тексеру ... ... ... ... ... арнаулы кедендiк статистиканың мәлiметтерiн талдау, ... ... ... ... ... арқылы, сондай-ақ
Қазақстан Респубдикасының заңдарында тиым ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру кезiнде ... ... ... ... ... мақсатында тұлғалардан жазбаша түрде
барлық құжаттар мен мәлiметтердi сұратып алуға құқылы. ... ... ... ... құжаттар мен мәлiметтердi тексеруiне жол
берiледi.
Ауызша пiкiр сұрау.
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлар ... ... ... ... ... алдын ала операциялар мен
өзге де кедендiк рәсiмдер кезiнде ... ... ... ... ауызша пiкiр сұрауға құқылы, аталған тұлғалардан мұндай пiкiр
сұрау нәтижелерi жазбаша нысанда рәсiмделмейдi.
Түсiдiрмелер алу.
Түсiндiрмелер алу - ... ... ... ... ... кедендiк бақылауды жүзеге асыру үшiн маңызы бар мән-жайлар ... ... өзге де ... ... iсi саласындағы қажеттi
ақпаратты алуы.
Түсiндiрме жазбаша нысанда рәсiмделедi. Адамды ... алу ... ... ... ... кеден органының басшысы қол ... ... ... қол ... алу ... тапсырылады.
Кедендiк қадағалау.
Кедендiк қадағалау - кеден органдары ... ... ... ... мен ... ... ... олармен жүк
және өзге де операциялардың жасалуын көзбен шолып, оның iшiнде техникалық
құралдарды қолдана отырып бақылауы.
Тауарлар мен ... ... ... ... лауазымды адамдарының тауарлар мен көлiк құралдарын, оның
iшiнде халықаралық пошта жөнелтiмдерiн, жеке тұлғалардың багажын қарау
кедендiк ... ... ... ... жерi, ... ... тауарларда, көлiк құралдарында және ... жүк ... ... пломбалардың, мөрлердiң және басқа да қондырылған
бiрдейлендiру құралдарының бар ... ... ... ... ... ... мен көлiк құралдарын тексеру- егер мұндай тексеру көлiк
құралымен оның жүк тиелетiн ... ... және ... ... байланысты болмаса, кедендiк бақылау мақсаттары үшiн тауарларды,
жеке тұлғалардың ... ... ... жүкке арналған ыдыстарды,
кедендiк пломбалардың мөрлердiң және де өзге де ... ... бар- ... ... көзбен тексеру.
Кедендiк бақылау аймағында тауарлар мен көлiк құралдарын тексеру
декларант, ... мен ... ... ... ... бар өзге ... және ... өкiлдерi тексеру кезiнде қатысуға тiлек ... ... ... ... ... жүргiзiлуi мүмкiн.
Тауарлар мен көлiк ... ... ... ... кеден
органдарының лауазымды адамдары, егер мұндай тексерудiң нәтижелерi кедендiк
мақсаттарда пайдаланылатын болса, белгiленген нысан бойынша акт ... ... ... ... тауарлар мен көлiк құралдарына
қатысты өкiлеттiктерi бар адамның талабы бойынша акт ... ... ... ... ... ... ... данасы тауарлар мен
көлiк құралдарына қатысты өкiлеттiктерi бар адамға тапсырылады.
Тауарлар мен көлiк құралдарын ... ... ... ... ... - кеден органдары лауазымды ... ... ... ... құралының жүк тиелетiн бөлiктерiн ... ... және ... бар ... ... ... өзге де
орындарды ашумен байланысты тауарлар мен ... ... ... ... ... қарау тауарларды ... ... ... ... ... ... ... не Қазақстан
Республикасының кеден заңдарын бұзу туралы ақпарат болған кезде ... ... ... ... тексерудiң негiзiнде кедендiк бақылау
жүргiзу мақсатында жасалады.
Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... ... ... мен көлiк құралдарына қатысты
өкiлеттiктерi бар ... ... және ... ... ... ... ... мен көлiк құралдарын кедендiк тексерiп қарау кезiнде
қатысуға құқылы.
Тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты ... бар ... ... ... және ... өкiлдерi кеден органы лауазымды адамдарының
талабы бойынша тауарлар мен көлiк ... ... ... ... және ... ... лауазымды адамдарына қажеттi жәрдем мiндеттi.
Тасымалдаушы арнайы уәкiлеттiк берген өкiл болмаған жағдайда, көлiк құралын
басқаратын жеке ... осы ... ... ... табылады.
Кеден органы декларант, тауарлар мен ... ... ... бар өзге де ... және олардың өкiлдерi болмаған кезде,
мынадай жағдайларда:
* Аталған адамдар ... мен ... ... ... ... он күн
өткен соң келмеген жағдайда;
* Ұлттық қауiпсiздiкке, адамның өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ... ... ... ... ... ... ... болған
жағдайда және кейiнге қалдыруға болмайтын өзге де ... ... ... пошта жөнелтiмдерi мен жiберген кезде;
* Тауарлар мен көлiк құралдарын Қазақстан ... ... ... ... бұза ... ... жағдайда тауарлар мен
көлiк құралдарына кедендiк тексерiп қарау жүргiзуге құқылы.
Аталған жағдайларда тауарлар мен ... ... ... ... қарау
екi куәгердiң қатысуымен жүргiзiледi және кеден iсi мәселелерi жөнiндегi
уәкiлеттi орган бекiткен ... ... ... ... ... актiсi
ресiмделедi.
Егер кедендiк декларацияда көрсетiлген тауарлардың бiр бөлiгi ... ... ... кедендiк тексерiп қарауға ұшыраған болса, онда
мұндай тексерiп ... ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Кедендiк тексерiп қараудың нәтижелерi бойынша екi дана етiп ... ... ... ... ... ... актiде мынадай
мәлiметтер:
* Кедендiк тексерiп қарауды жүргiзген кеден органының ... ... оны ... ... ... адамдар туралы мәлiметтер;
* Декларанттың, тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты өкiлеттiктерi ... де ... ... ... ... ... жүргiзудiң себептерi;
* Кедендiк тексерiп қараудың нәтижелерi көрсетiледi.
Актiнiң екiншi данасы тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты өкiлеттiктерi
бар адамға не оның ... ... ... ... бақылаудың ерекше нысаны ретiндегi жеке тексерiп ... ... ... ... ... ... не кедендiк
бақылау аймағындағы немесе халықаралвқ әуәжайдың ... ... ... ... ... ... бұзу обьектiлерi болып
табылатын тауарларды өзiнде жасырып, бермей тұр ойлауға жеткiлiктi негiздер
болған ... ... ... ... ... оны ... ... шешiмi бойынша жүргiзiледi.
Жеке тексерiп қарау жүргiзуге байланысты рәсiмдә және жеке ... ... ... ... iсi ... ... ... орган
айқындайды.
Жеке тексерiп қарау басталар алдында ... ... ... адамы
жеке тұлғаға кеден органы басшысының немесе оны алмастырушы адамның ... ... ... ... ... көрсетуге жеке тұлғаны мұндай
тексерiп қарауды жүргiзу кезiндегi құқықтарымен ... және ... өз ... беру туралы ұсыныс жасауға мiндеттi.
Кеден органы лауазымды адамының жеке тексерiп қарау жүргiзу кензiндегi
iс-әрекетi жеке тұлғаның ... мен ... ... ... ... ... жеке тексерiп қарау жүргiзiлiп отырған жеке тұлғаның:
* Жеке тексерiп қарау ... ... ... оны ... тәртiбiмен және
жеке тексерiп қарау жургiзу туралы шешiммен ... ... ... ... бұзу ... боглып табылатын
өзiнде жасырған тауарларын өз еркiмен беруге;
* Жеке ... ... ... ... ... ... адамының жеке
тексерiп қарау жүргiзу туралы ... ... ... ... отырып,
мәлiмдеме жасауға;
* Жеке тексерiп қарау жүргiзудiң нәтижелерiмен және iс жүргiзу ... Жеке ... ... жүргiзетiн кеден органы лауазымды адмадарының iс
әрекетiне Қазақстан Республикасының кеден кодексiне сәйкес ... ... ... ... ... құқығы бар.
Өзiне қатысты жеке тексерiп қарау ... жеке ... жеке ... жүргiзiлгенi туралы хаттаманың көшiрмесi, ... ... ... актi ... ... қарауды тексерiлiп қаралатын адаммен бiр жыныстағы кеден
органының лауазымды адамдары сол ... екi ... ... талаптарға сай келетiн ... ... Бұл ... ... жеке ... және ... ... тексерiп қараудың жүргiзiлуiн қадағалау мүмкiндiгiне жол ... ... ... ... дене ... тексерiп зерртеудi маман-
дәрiгер қажет болған жағдайда арнайы медициналық техниканы пайдалана ... ... ... заң ... ... ... ... кеден органы басшысының немесе оны алмастырушы
адамның жеке тексерiп жүргiзу туралы шешiмiн орындаудан жалтаруға құқығы
бар.
Жеке ... ... ... туралы кеден iсi мәселелерi
жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiтетiн нысан ... ... ... - жеке ... ... жүргiзген кеден органының лауазымды
адамы, өзiне қатысты тексерiп қарау жүргiзiлген жеке ... ... ... ... жүргiзiлген кезде - дәрiгер қолдарын қояды.
Тауарларды арнаулы таңбалармен ... ... ... белгiлерiн
қою.
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ... ... ... бақылауды тауарларда (олардың орамаларында) ... ... ... немесе оларды Қазақстан
Республикасының кедендiк аумағына ... ... ... үшiн
пайдаланылатын тауарларды белгiлеудiң өзге де тәсiлдерiнiң болуын тексеру
жолымен жүзеге ... ... ... ... ... немесе
тауарларды белгiлеудiң өзге де тәсiлдерiнiң болмауы, егер ... ... ... ... ... не өзге де ... адам ... дәлелдей
алмаса, Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына тауарларды кедендiк
ресiмдеу мен ... ... ... ... ... әкелу ретiнде
қаралады.
Тауарлардың және көлiк құралдарының есебi мен олар ... ... ... ... ... ... ... және көлiк құралдарының
есебi мен олар бойынша есептiлiк жүйесiн тексеру мынадай ... ... ... ... ... ... кодексiнiң ережелерiне сәйкес кедендiк
ресiмдеудiң оңайлатылған рәсiмдерiн қолдану туралы мәлiмделген кезде;
* Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртiппен есепке алынуға
тиiс тауарларды ... ... ... ... ... ... ... тасымалдаушылар ретiндегi қызметтi жүзеге
асыратын, сондай-ақ жекелеген кедендiк режимдер шеңберiнде және уақытша
сақтау ... ... ... ... ... ... ... асыратын
тұлғаларға қатысты;
* Кедендiк бақылаудағы тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты сыртқы
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... кодексiнде көрсетiлмеген жағдайларда, есеп пен
есептiлiк жүйесiн тексеру кеден iсi саласындағы сыртқы ... ... де ... ... пайдалана отырып кедендiк бақылау жүргiзу
кезiнде iске асырылуы мүмкiн.
Тауарлар мен көлiк құралдарының есебiн ... ... ... ... мен көлiк құралдарын, тарифтiк және
тарифтiк емес реттеу шаралары белгiленген тауарларды ... ... ... ... органдары кеден кодексiне сәйкес кедендiк ресiмдеу ... ... ... ... беретiн мәлiметтер негiзiнде, кеден iсi
мәселелрi жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен және ... ... ... ... арқылы өткiзiлетiн тауарлар мен
көлiк құралдарының есебiн ... ... ... ... ... шығарылған тауарлар мен
көлiк құралдарын пайдаланатын тұлғалар және кеден кодексiнде белгiленген
өзге де тұлғалар олардың есебiн ... және ... ... ... ... ... уәкiлеттi орган белгiлеген ... ... ... мен ... тексеру- Қазақстан ... ... ... ... қоспағанда, кеден бақылауын жүргiзу
мақсатында кеден органының лауазымды адамдары қызметтiк куәлiгiн және ... ... қол ... нұсқаманы көрсеткен кезде, кедендiк бақылауға
жататын тауарлар мен ... ... ... ... үшiн қажеттi
құжаттар болатын, не болуы мүмкiн, не ... ... ... қызмет жүзеге асырылатын аумақ пен үй-жайларға(тексерiп қарау мен
тiнту жүргiзу құқығынсыз) кiруге құқығы ... ... ... ... ... ... қоспағанда, аумаққа
және үй-жайға кiргiзуден бас тартқан жағдайда кеден органдарының лауазымды
адамдары, аумаққа және ... ... ... қарсылықтын жолын кесу
және жабық үй-жайларды ашу арқылы кiруге құқылы. Үй-жайларға қарсылықтын
жолын кесу және ... ... ашу ... ... ... жағдайлары
туралы кеден органдары 24 сағаттың iшiнде прокурорды хабардар етедi. ... ... ... ... пен үй-жайларына кiруiне қарсылық
көрсеткен адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... әрекеттер рұқсатсыз да, бiрақ кейiннен прокурорды 24 сағаттың
iшiнде жазбаша ... ... ете ... ... ... Прокурор
аталған хабарламаны алғаннан кейiн жүргiзiлген әрекеттердiң заңдылығын
тексередi және олар заңсыз болған жағдайда ... ... ... тиым салу-
шектеу сипатындағы шараларды өз қаулысымен тоқтатады.
Егер Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... ... ... арнаулы тәртiбi
белгiленсе, онда мұндай объектiлерге кiру осы заң актiлерiнде айқындалған
тәртiппен жүргiзiледi.
Кедендiк бақылаудағы, оның ... ... ... ... тауарлардың
бар екендiгiн растау мақсатында жүргiзiлетiн үй-жайлар мен ... ... ... ... ... қоймаларында, бос қоймаларда,
экономикалық аймақтарда, ... ... ... ... ... ... көзделген кедендiк рәсiмдердiң немесе кедендiк режимдердiң
шарттарына сәйкес тауарлар болуы тиiс тұлғаларға жүргiзiледi. Үй-жайлар мен
аумақтарды тексеру тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... талаптар мен шарттарды бұза отырып өзге де
тәсiлмен билiк етiлуi туралы ақпарат ... ... ... ақпаратты
тексеру үшiн, сондай-ақ iрiктеп тексеру негiзiнде жүргiзiледi.
Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... ... мен аумақтарын тексерудi кеден
органдары осындай үй-жайларда немесе аумақтарда ... ... ... ... ... ... ... бұза отырып әкелiнген
тауарлардың бар екендiгi туралы ақпарат болған жағдайда, ... ... үшiн ... ... ... жөнiнде кеден iсi мәселелерi
жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiтетiн нысан бойынша акт жасалады, оынң екiншi
данасы тексеру ... ... ... мен ... ... ... кеден кодексiнiң
89,104,130,145,246-баптарында белгiленген бағалау талаптары мен ... ... үшiн ... де ... органы жүзеге асырады. Тексеру
нәтижелерi бойынша кеден iсi жөннiндегi уәкiлеттi орган ... ... ... ... ... РСЕПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕНДІК ШЕКАРАСЫ АРҚЫЛЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРМЕН
ТАУАРЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Жеке тұлғалармен тауарларды тасымалдау тәртібі
Қазақстан Республикасына ... ... ... ... ... ... қоспағанда, өндірістік немесе өзге де
кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... мен нормалар сақталған жағдайда, жеке тұлғалар
осы тарауда көзделген оңайлатылған тәртіпте ... ... ... ... өткізеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген салмақтық және құндық
нормалардың ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы
осы тарауда көзделген оңайлатылған тәртіппен өткізеді.
Шетел мемлекеттерінде үздіксіз болу мерзімі алты айдан ... ... ... ... жеке ... Қазақстан
Республикасының шетелдік мекемелеріндегі жұмысының аяқталуына орай, ... жеке ... ... тауарларды Қазақстан Республикасының
кедендік аумағынан тысқары жерде бүкіл жұмыс істеу кезеңі ... ... ... ... кедендік баждар төлеместен әкелуге құқығы бар.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы ... ... ... ... тәртібі көзделмеген тауарларға кедендік
ресімдеудің осы Кодекспен белгіленген жалпы тәртібі қолданылады.
Жеке тұлғалардың тауарларды міндетті ... ... ... ... ... шекарасынан өтетін жеке тұлға
міндетті жазбаша декларациялауға жататын тауарларды өткізу кезінде ... ... ... осы ... ... ... кедендік
ресімдеуге жататын жағдайларды қоспағанда, ... ... ... ... ... ... ... нысанда міндетті декларациялауға мынадай тауарлар
жатады:
1) қару, ... мен ... ... ... ... ... ... мен прекурсорлар;
3) мемлекет үшін тарихи, көркем, ғылыми немесе мәдени құндылыққа ие,
әкетілетін өнер туындылары, ... және ... ... улы және ... әсер ... ... ... материалдар;
6) Қазақстан Республикасының ... ... ... мемлекеттік органдарының тарапынан бақылауға жататын жоғары
жиілікті құрылғылар мен радио-электрондық байланыс ... ... мен ... ... ... коллекциялары мен үлгілері,
олардың бөлшектері мен олардан алынған өнім;
8) Қазақстан ... ... ... шектеулер немесе
оларды Қазақстан Республикасына әкелудің және Қазақстан ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасы арқылы өткізудің жеңілдетілген тәртібін белгілеген жеке ... ... ... ... мен асыл тастар;
10) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілеген нормалардан тыс әкелінетін акцизделетін тауарлар;
11) Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы ... ... не ... үшін жеке ... ғана ... ... ... қоспағанда, фармацевтік өнімдер;
12) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша тауарлық
позицияларда 9018-9022 болып жіктелетін тауарлар;
13) өндірістік немесе өзге де ... ... ... ... ... ... өзге де ... қызметке арналмаған, саны
немесе құны Қазақстан ... ... ... нормалардан асатын
тауарлар;
15) иесімен бірге жөнелтілмейтін багажбен өткізілетін тауарлар;
16) әкелу және әкету кезінде тауарларды жеңілдікпен өткізу көзделмеген
уақытша әкелінетін ... ... ... ... жеке ... шетел мемлекетінен Қазақстан Республикасына не
Қазақстан Республикасынан шетел мемлекетіне ... ... ... ... ... Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін
тауарлар.
3. Жолаушылардың кедендік декларациясының нысанын кеден ісі мәселелері
жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.
4. Он алты ... ... адам ... ... ... оны алып ... адам жүзеге асырады.
5. Иесімен бірге жөнелтілмейтін багажбен өткізілетін тауарларға қатысты
жолаушылардың кедендік декларациясы ... ... ... ... ... кезінде және сонымен бір мезгілде тауарларды кеден
органына көрсете отырып, оларды әкету ... ... ... ... ... ... күнтізбелік он бес күннің ішінде берілуі тиіс.
6. Иесімен бірге жөнелтілмейтін багаждағы тауарларды тауар өткізуші адам
немесе тауар өткізуші адамның сенімхаты ... ... ... ... ... ... ... органына мәлімделетін мәліметтердің дұрыстығына
тауарларды декларациялаушы адам жауапты болады.
7. Он алты жасқа толмаған адамның иесімен бірге жөнелтілмейтін багаждағы
тауарлар оның ... ... ... не ... ... ... ... әрекет ететін адамдардың
декларациялауына жатады.
Жеке тұлғалардың тауарларды уақытша әкелуі және уақытша ... ... ... ... ... тауарларды
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жеке тұлғалар өздерінің
шетелдік мемлекетте ... ... ... ... ... ... ... отырып және тарифтік емес реттеу шаралары
қолданылмастан уақытша ... ... ... ... ... ... тауарларды
Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерде тұрақты тұратын жеке
тұлғалар өздерінің Қазақстан ... ... ... ... төлемдерден, салықтардан толық босатыла отырып және тарифтік емес
реттеу шаралары қолданылмастан уақытша әкеле алады.
Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан ... ... жеке ... ... әкелетін тауарлардың жекелеген санаттарына
қатысты жеңілдетілген тәртіппен уақытша әкелудің шектелген мерзімдерін
белгілеуі мүмкін. ... ... ... ... және ... ... осы ... өткізілуіне қатысты ауызша
декларациялау көзделген жағдайларды қоспағанда, ... ... ... ... ... нысанда декларацияланады.
Уақытша әкелінетін және уақытша ... ... ... ... ... кемудің салдарынан болатын өзгерістерден басқа, өзгеріссіз
күйінде қайта әкетуге және қайта ... ... ... кез ... ... ... ... әкетілуі және қайта әкелінуі мүмкін. Қайта әкетілетін
және қайта әкелінетін тауарлар әкету және ... ... ... ... ... ... бұл ... туралы
мәліметтер болған жағдайда кедендік төлемдерден, салықтардан және ... ... ... ... босатылады.
Жеке тұлғалардың көлік құралдарын уақытша әкелуі және уақытша әкетуі
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты ... жеке ... ... не ... ... ... ... етуге берілген,
Қазақстан Республикасында тіркелген көлік құралдарын кедендік ... ... ... ... және ... емес ... ... уақытша әкетуге және қайта әкелуге құқылы. Қазақстан
Республикасының аумағынан тыс ... ... ... жеке ... тиесілі не өздеріне уақытша пайдалануға, билік ... ... ... ... көлік құралдарын кедендік төлемдерден,
салықтардан толық босатыла отырып және ... емес ... ... уақытша әкелуге және қайта әкетуге құқылы. Көлік құралдарын
жеңілдетілген тәртіппен уақытша ... ... ... ... ... мемлекетінде жүзеге асырған адамның уақытша болу мерзімінен аспауы
тиіс.
Көлік құралдарын жеңілдетілген тәртіппен уақытша әкелудің ... ... ... он екі ... ... жиынтықты алты айдан аспауы тиіс.
Көлік құралын әкелуді жүзеге асырған тұлғаға қатысы жоқ ... ... ... ... ... болмаған жағдайда, көлік ... ... ... кеден органы ... ... ... ... нақты әкету басталғанға дейін оны ... ... бір айға ... ... Белгіленген мерзімдер өткенге
дейін уақытша әкелінген көлік құралдары Қазақстан Республикасының ... тыс ... ... не тауарлар үшін көзделген кедендік
режимдердің біріне мәлімделуі тиіс. ... ... кез ... ... ... ... әкетілуі және қайта әкелінуі мүмкін. Бұрын уақытша
әкелінген ... ... ... ... көлік құралын қайта әкету туралы
міндеттеме көлік құралын ... ... ... ... ... қалады.
Қазақстан Республикасының Кеден кодексінің 267 бабының 4-тармағының
шарттары ... ... ... ... ... үшін ... режимде ресімдеуді жүзеге ... ... ... ... ... өзі ... ... асырылатын кеден органы көлік ... ... ... міндеттемені ресімдеген кеден органын көлік құралын кедендік
ресімдеу не ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Жеке тұлғалар жеңілдетілген тәртіппен уақытша әкелетін және уақытша
әкететін көлік ... ... ... ... ... және ... әкетілетін көлік құралдарын ... ... ... ... және ... ... көлік
құралын бірдейлендіретін, осы көлік ... ... ... ... ... құжаттарды, сондай-ақ оны өткізетін адам тұрақты ... ... ... беру ... жүзеге асырылады. Көлік құралын
уақытша әкелуді декларациялау кезінде ... ... ... ... ... ... уәкілетті орган белгілейтін көлік құралын қайта әкету
туралы ... ... ... Жеңілдетілген тәртіппен уақытша
әкелінген көлік құралдарын белгілі бір кедендік режимге ... ... ... ... ... ... билік етуге беруге
болмайды.
2.2 Жеке тұлғалармен тасымалданатын тауарларды оңайлатылған және
жеңілдетілген тәртіппен кедендік ... ... ... кедендік шекарасы арқылы өткізудің
жеңілдетілген тәртібі, осы бапта көзделген ... ... ... ... толық босатуды және тарифтік емес реттеу шараларын
қолданбауды көздейді. ... ... ... ... жеке ... ... ... кедендік шекарасы
арқылы олардың жүруі кезінде, Қазақстан Республикасының Кедендік Кодекстің
265-бабында көзделген жағдайларды ... ... бір ... ... ... ... кеден органына табыс ете отырып жүзеге
асырады.
Он алты ... ... ... ... ... ... ... оны ертіп жүрген тұлға жүргізеді. Иесімен ... ... ... Республикасының кедендік шекарасына әкелу
кезінде өткізудің жеңілдетілген тәртібін қолданудың міндетті ... ... өту ... ... ... ... декларациясын кеден
органына табыс ету болып табылады. Ауызша декларациялау кезінде жеке ... ... ... ... бірге жөнелтілетін багажды жазбаша
декларациялауға жататын тауарлардың жоқтығы ... ... Жеке ... ... ... Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы
өткізетін, міндетті жазбаша декларациялауға ... ... ... ... . ... ... ... декларациялау
мүмкіндігі мақсатында Қазақстан Республикасының ... ... ... ... жеке тұлғалардың өтуі үшін арнайы белгіленген орындар
жайластырылады. Осындай орындарды жайластыру талаптарын кеден ісі жөніндегі
уәкілетті орган айқындайды. Жеке ... қол ... ... ... ... ... жазбаша декларациялауға жататын тауарлары ... ... ... ... белгіленген орын арқылы ... ... ... ... ... ... жоқ
екендігі туралы кеден органына берілген өтініш ретінде қаралады. ... ... ісі ... ... ... ... декларациялаудың
конклюденттік нысанын қолдануға шектеулер белгілеуге құқылы. Мұндай шешім
өткізу пунктінде қалыптасқан шұғыл ... ... ... ... арқылы өтетін қандай да бір тұлғалар санатының
ерекшеліктері, ... ... ... не ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес тыйым
салынған тауарлардың әкелінуі немесе әкетілуі ... ... ... ... ... Кедендік Кодекстің 265-бабының 2-
тармағының 1)-11) тармақшаларында ... ... ... ... ... ... ... заңдарында көзделген
рұқсат ету құжаттарының болуы ... ... ... кедендік
шекарасы арқылы өткізіледі. Жеңілдетілген тәртіппен өткізілетін тауарлар
ішінара кедендік тексеруге жатады. ... ... ... ... ... негізінде жеңілдіктер берілген шарттарға сәйкестігін растайтын
құжаттарды көрсетуін талап етуге құқылы. . Жеке ... ... ... ... ... ... ... кеден
заңдарын сақтау үшін қажет болатын жағдайларды қоспағанда, кеден органдары
көлік құралдарынан шықпай ... ... ... ... ... ... тауарларды оңайлатылған тәртіппен өткізуі
Тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізудің
оңайлатылған тәртібі кедендік төлемдерден, салықтардан ... ... емес ... ... ... осы ... белгіленген
тәртіпке сәйкес, тауарларды кедендік ресімдеу кезіндегі кедендік ... ... ... Оңайлатылған тәртіппен өткізілетін
тауарларды ... ... ... ... ... ... өткізуші адамның жеке басын, тауардың ... ... ... емес ... ... ... ... көрсету арқылы тауарларды бір мезгілде кеден органына табыс ете
отырып ... ... ... ... ... ... құны ... немесе тауарлық чектерде немесе бөлшек
сауда-саттықта ... және ... ақы ... ... өзге
де құжаттарда аталған тауардың ... ... ... ... ... бірге жөнелтілмейтін багажын Қазақстан
Республикасының кедендік аумағына әкелу ... ... ... ... ... ... немесе тауарлардың Қазақстан Республикасының
кедендік ... ... өзге де ... ... жөніндегі шығыстар
кіреді. Тауарлардың құнын растайтын құжаттар болмаған жағдайда, кеден
органы жолаушылардың ... ... ... тауарлардың
кедендік құнын кедендік төлемдерді және салықтарды есептеуге негіз ретінде
қабылдайды. ... ... ... анық ... ... негіздер
болған жағдайда, кеден органы тауарлардың кедендік құнын Кедендік Кодекстің
39-тарауына сәйкес өздігінен белгілей алады. ... ... ... ... осы ... көзделген тәртіппен өткізу
кезінде төленуге жататын кедендік төлемдер және салықтар қолданылады. Егер
оларда осы ... ... елі ... ... болған жағдайда,
этикеткалар, таңба-жапсырмалар, бұйымдардың төлқұжаттары және тауарларға
қоса берілетін өзге де ... ... ... елін ... бола ... Тауарлардың шығарылған елін растайтын құжаттар
болмаған жағдайда, оңайлатылған тәртіппен өткізілетін ... ... ... ... және ... емес ... ... Кедендік төлемдерді және салықтарды жеке тұлғалар тікелей
тауарларды декларациялау кезінде ... Бұл ... ... органының
лауазымды адамы нысанын, толтыру тәртібін және есебін кеден ісі мәселелері
жөніндегі уәкілетті ... ... ... ... ... болып
табылатын кедендік кіріс ордерін ресімдеуді жүргізеді. Егер ... ... ... жеке ... ... ... ... төлеу мүмкіндігінің болмауынан немесе ... емес ... ... ... ... ... ... аяқтау мүмкін
болмаса, оларды тасымалдаушы тұлғаның тілегі бойынша тауарлар:
1) Қазақстан Республикасы кедендік аумағының шегінен тыс жерлерге ... ... ... ... қоймаларына орналастырылуы;
3) межелі кеден органында кейіннен кедендік ресімдеу үшін тауарлар
жеткізудің ішкі ... ... ... ... ... ... ... кеден органына жеткізілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының
кедендік шекарасы арқылы оңайлатылған тәртіппен өткізілетін тауарлар ... ... үшін ... ... ... экспорты немесе тауарлардың
транзиті режимдеріне ғана мәлімделеді. Жеке тұлғалар тауарлар мен ... ... ... ... ... арқылы өткізудің
оңайлатылған тәртібін қолданудан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда, осы
Кодекске ... ... ... ... ... ... ... тәртібі қолданылады.
Экспорт-импорт операциясы кезiнде резиденттер, егер ... ... ... ... қол ... ... онда қылмыстық, азаматтық,
әкiмшiлiк заңдарында көрсетiлген жауапкершiлiкке ... ... ... ... ... ... ... үлкен роль
атқарады. Қазiргi таңда кеден бақылауы қызметiнде жұмыс iстеп жүргендердiң
көп бөлiгi ... ... ... ... басқа мамандық иелерi болып отыр.
Кеден органдарына қызметкерлердi қабылдауда "кеден ... ... ... ... ... ... жатыр. Республика бойынша кеден
органдары ... 60-ын ... ... ... ... ... ... қызметкерлер анықталып, осы жылы
664 адам қызметiнен босатылды. Соның нәтижесiнде 591 адам ... ... 484 ... ... ... ... ... -№1. Олардың
192 заңгер,172 экономист, 115 кеден iсiнiң маманы.
Кеден органдарына мамандықтар бойынша қызметке қабылдану.
КЕСТЕ 1 ... ... ... ... ... адам саны ... |192 ... |172 ... ісі ... |115 ... ... оқу ... ... ... қабылданды. Олардың 18
Салық Полициясы Академиясын бiтiргендер, 5 кеден iсi ... ... ... ... - ... органы қызметкерлерiне байланысты 52 қылмыстық iс ... ... 86 iс), 55 ... ... бұзушылықтар орын алды(2006 жылы 146).
КЕСТЕ 2 -Кеден қызметiндегi құқық бұзушылық түрлерi
|Құқық бұзушылық түрлерi |2002 жыл |2003 жыл ...... |86 іс |52 іс ... құқық бұзушылықтар |146 іс |55 іс ... ... 149 адам ... босатылды. Кеден органдарында
коррупцияға қарсы күрес шаралары жүргiзiлуде. Кадрлармен ... ... ... ... ... мiндеттемелер қойылды және Ар-намыс
Кодексi қабылданды.
Америка Құрама Штаттарының елшiлiгiмен және ... ... ... Алматыда "Стратегия партнерства и сотрудничества в борбе ... ... ... ... ... Жеке ... ... уақытша әкелу және әкету
Тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тауарларды
Қазақстан ... ... ... ... жеке ... ... ... уақытша болуы мерзіміне ... ... ... ... ... және тарифтік емес реттеу шаралары
қолданылмастан уақытша әкете алады. ... ... ... ... ... ... ... аумағынан тысқары
жерлерде тұрақты тұратын жеке тұлғалар өздерінің ... ... ... ... ... ... салықтардан толық босатыла
отырып және тарифтік емес реттеу ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының
кедендік аумағына жеке ... ... ... ... жекелеген
санаттарына қатысты жеңілдетілген тәртіппен уақытша әкелудің шектелген
мерзімдерін белгілеуі мүмкін. Жеңілдетілген ... ... ... ... ... ... осы ... өткізілуіне қатысты
ауызша декларациялау көзделген жағдайларды қоспағанда, жолаушылардың
кедендік декларациясын ... ... ... ... декларацияланады.
Уақытша әкелінетін және уақытша әкетілетін тауарлар табиғи тозудың немесе
табиғи кемудің салдарынан болатын ... ... ... күйінде
қайта әкетуге және қайта әкелуге жатады. Тауарлар кез келген кеден органы
арқылы қайта әкетілуі және ... ... ... Қайта әкетілетін және
қайта әкелінетін тауарлар әкету және ... ... ... ресімделген
жолаушылардың кедендік декларациясында бұл тауарлар туралы ... ... ... төлемдерден, салықтардан және тарифтік емес реттеу
шараларын қолданудан босатылады.
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жеке ... ... не ... ... ... билік етуге берілген,
Қазақстан Республикасында тіркелген ... ... ... төлемдерден,
салықтардан толық босатыла отырып және ... емес ... ... ... әкетуге және қайта әкелуге құқылы.
Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде тұрақты тұратын ... ... ... не ... уақытша пайдалануға, билік етуге
берілген, шетел мемлекеттерінде тіркелген көлік құралдарын ... ... ... босатыла отырып және тарифтік емес реттеу
шаралары қолданылмастан уақытша әкелуге және қайта ... ... ... ... ... ... ... мерзімі көлік құралын
әкетуді шетел мемлекетінде жүзеге асырған адамның уақытша болу мерзімінен
аспауы тиіс.
Көлік құралдарын жеңілдетілген ... ... ... ... ... ... он екі айлық кезеңде жиынтықты алты айдан ... ... ... ... ... ... тұлғаға қатысы жоқ себептер бойынша
белгіленген мерзімдерде әкету мүмкін болмаған жағдайда, көлік ... ... ... кеден органы көлік ... ... ... ... ... ... ... оны пайдалану
құқығын бермей бір айға ұзартуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кедендік
аумағынан тыс жерлерге әкетілуі не ... үшін ... ... біріне мәлімделуі тиіс. Көлік құралдары кез келген ... ... ... ... және ... ... мүмкін. Бұрын уақытша
әкелінген көлік құралын әкету ... ... ... ... әкету туралы
міндеттеме көлік құралын әкету жүзеге асырылатын кеден ... ... ... ... ... 267 ... ... шарттары
орындалған жағдайда, көлік құралын тауарлар үшін көзделген кедендік режимде
ресімдеуді жүзеге асыратын ... ... ... оның ... өзі ... ... кеден органы көлік құралын қайта әкету ... ... ... ... ... ... ... ресімдеу не
Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан ... ... ... ... ... ... тәртіппен уақытша әкелетін және уақытша
әкететін көлік құралдарын декларациялау Жеңілдетілген ... ... және ... ... ... құралдарын декларациялау
жолаушылардың кедендік ... ... және ... ... ... ... осы көлік құралын меншіктену немесе ... ... ... ... оны ... адам тұрақты тұратын
елді растайтын құжаттарды беру жолымен жүзеге ... ... ... әкелуді декларациялау кезінде кеден органдары нысанын кеден ісі
мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін көлік құралын ... ... ... ... ... ... ... уақытша
әкелінген көлік құралдарын белгілі бір ... ... ... ... ... тұлғаларға пайдалануға немесе билік етуге беруге
болмайды.
Жеке тұлғалардың ... ... ... ... Тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... осы ... ... шараларды қоспағанда,
кедендік төлемдерден, салықтардан толық босатуды және ... емес ... ... ... ... ... өткізілетін тауарларды декларациялауды жеке
тұлғалар Қазақстан ... ... ... ... олардың жүруі
кезінде, Кедендік Кодекстің 265-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда,
тауарларды бір мезгілде ауызша ... ... ... ... ... ете ... ... асырады.
Он алты жасқа толмаған адамның өткізетін ... ... ... оны ... ... тұлға жүргізеді.
3. Иесімен бірге жөнелтілмейтін багажды Қазақстан ... ... ... кезінде өткізудің жеңілдетілген тәртібін
қолданудың міндетті ... жеке ... өту ... ... ... ... ... органына табыс ету болып
табылады.
4. Ауызша декларациялау кезінде жеке тұлға қол жүгінде ... ... ... ... жазбаша декларациялауға жататын тауарлардың
жоқтығы туралы мәлімдейді.
5. Жеке тұлға өзінің қалауы бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... ... декларациялауға жатпайтын
тауарларды жазбаша декларациялауға құқылы.
6. Тауарларды конклюденттік нысанда декларациялау мүмкіндігі мақсатында
Қазақстан ... ... ... ... ... пункттерінде жеке
тұлғалардың өтуі үшін арнайы белгіленген орындар жайластырылады. Осындай
орындарды ... ... ... ісі жөніндегі уәкілетті ... Жеке ... қол ... ... иесімен бірге жөнелтілетін багажында
жазбаша декларациялауға жататын ... жоқ ... ... ... белгіленген орын арқылы өткізу, көрсетілген тұлғада жазбаша
декларациялауға ... ... жоқ ... ... ... органына
берілген өтініш ретінде қаралады.
8. Ерекше жағдайларда кеден ісі ... ... ... ... ... нысанын қолдануға шектеулер белгілеуге
құқылы. Мұндай шешім өткізу пунктінде қалыптасқан шұғыл жағдайды, Қазақстан
Республикасының кедендік ... ... ... қандай да бір тұлғалар
санатының ... ... ... ... не ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тыйым
салынған тауарлардың әкелінуі немесе ... ... ... ... ... ... Кедендік Кодекстің 265-бабының 2-тармағының 1)-11) тармақшаларында
көрсетілген тауарлар тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ету құжаттарының болуы шартымен
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізіледі.
10. Жеңілдетілген тәртіппен өткізілетін тауарлар ішінара ... ... ... ... тауарларды өткізуші адамнан олардың негізінде
жеңілдіктер берілген ... ... ... ... ... ... ... Жеке тұлғалар тауарларды жеңілдетілген тәртіппен өткізген кезде,
Қазақстан ... ... ... ... үшін ... ... ... кеден органдары көлік құралдарынан шықпай кедендік
рәсімдерден өтуге мүмкіндік береді.
Тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізудің
оңайлатылған тәртібі ... ... ... ... ... емес ... шараларын қолданбастан, осы Кодексте белгіленген
тәртіпке сәйкес, тауарларды кедендік ресімдеу кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... декларациялау жолаушылардың кедендік декларациясын толтыру,
сондай-ақ тауарларды ... ... жеке ... ... құнын,
шығарылған елін, тарифтік емес реттеу ... ... ... ... ... ... бір ... кеден органына табыс ете
отырып жүргізіледі. ... ... ... ... ... құны кассалық немесе тауарлық чектерде немесе бөлшек
сауда-саттықта пайдаланылатын және ... ақы ... ... ... ... ... ... бағасы туралы мәліметтердің негізінде
айқындалады. Иесімен ... ... ... ... ... ... әкелу кезінде кедендік құнға тауарларды
әуежайға, теңіз портына немесе тауарлардың Қазақстан ... ... ... өзге де ... ... ... шығыстар
кіреді. Тауарлардың құнын растайтын құжаттар болмаған жағдайда, кеден
органы жолаушылардың ... ... ... ... ... ... төлемдерді және салықтарды есептеуге негіз ретінде
қабылдайды. Мәлімделген ... ... анық ... ... негіздер
болған жағдайда, кеден органы ... ... ... ... Кеден Кодексінің 39-тарауына сәйкес өздігінен белгілей алады.
Оңайлатылған ... ... ... тауарларды осы Кодексте
көзделген тәртіппен өткізу кезінде төленуге жататын кедендік төлемдер және
салықтар қолданылады. Егер ... осы ... ... елі ... ... жағдайда, этикеткалар, таңба-жапсырмалар, бұйымдардың
төлқұжаттары және тауарларға қоса берілетін өзге де ... ... елін ... құжаттар бола алады. Тауарлардың шығарылған елін
растайтын құжаттар болмаған жағдайда, ... ... ... осы ... белгіленген тарифтік және тарифтік емес ... ... ... төлемдерді және салықтарды жеке тұлғалар
тікелей ... ... ... ... Бұл ретте, кеден
органының лауазымды адамы нысанын, толтыру тәртібін және есебін кеден ... ... ... орган айқындайтын, қатаң есептілік бланкісі
болып табылатын кедендік кіріс ордерін ресімдеуді ... ... ... ... ресімдеу жеке тұлғаның кедендік төлемдерді
және салықтарды төлеу мүмкіндігінің болмауынан немесе тарифтік емес реттеу
шараларының сақталуын растайтын ... ... ... ... ... оларды тасымалдаушы тұлғаның тілегі бойынша тауарлар:
1) Қазақстан Республикасы кедендік аумағының шегінен тыс жерлерге ... ... ... ... ... орналастырылуы;
3) межелі кеден органында кейіннен кедендік ... үшін ... ішкі ... ... ... ... шарттарын сақтай
отырып межелі кеден органына жеткізілуі мүмкін.
Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... ... тек еркін айналым үшін тауарлар шығару,
тауарлардың ... ... ... ... ... ... Жеке ... тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан
Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізудің ... ... бас ... ... Бұл жағдайда, осы Кодекске сәйкес тауарларды
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізудің ... ... ... ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДА БОЛЫП ЖАТҚАН МӘСЕЛЕЛЕР
Халықаралық қатынас субьектiлерi мемлекетiмiздiң кеден ... ... ең ... ... Республикасы кеден қызметiнiң кедендiк
бақылауынан өтедi. Осы кедендiк бақылау ... ... ... ... ... мен ... туындайды. Бұл мәселелердiң себебi
өздерiңiз бiлетiндей Қазақстан Республикасының кеден қызметiнiң әлi ... ... ... ... ... мәселелер туындаған жағдай ... ... ... ... ... сұрауға мәжбүр болады. Ал
дәл қазiргi уақытта елiмiз экономикасы ... ... ... пен ... жүргiзуi арқасында, көптеген бiрлескен
бағдарламалар қалыптасып жатыр. Сол бағдарламалардың мыналар жатады:
- ... ... ... ... және ... ... ... екiншi желiсi (SLD)
- Жаппай қырып жою қаруларын таратпау (ОМУ)
Осы бағдарламалар 1992 жылы 20 ... ... қол ... ... ... мен ... Құрама Штаттарының Үкiметi
арасында " Орталық - Азиядағы қауiпсiздiк ... ... ... ... ... қиын ... кең етек ... бара
жатқан терроризмге қарсы күрес, есiрткi заттары мен жаппай ... ... ... айналымына қарсы жасалып отыр.
EXBS бағдарламасын жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Қауiпсiдiк
Комитетiнiң шекара қызметi, Қазақстан Республикасының ... ... де ... ... ... асырудың координаторы болып Қазақстан
Республикасындағы Америка Құрама ... ... ... ... ... ... бақылауы және шекараның қауiпсiздiгi
атты бағдарламаның советнигi) - Фредерик Фетти болып ... ... және ... ... " ... ... мiндеттердi
алдарына қояды: ол Қазақстан Республикасындағы жаппай қырып жою қаруларын
таратпау, заңсыз сату әрекетiнiң алдын алу, ... ... ... EXBS - ... бұл ... ... ... Мемлекеттiк
Департаментiнiң бағғдарламасы. Бұған Америка Құрама Штаттарының бiрнеше
ведомствалары кiредi, олар: Кеден қызметi, ... ... ... Су ... ... және ... ... қоса EXBS
бағдарламасы Қазақстан Республикасының осындай ведомстваларымен өз қызметiн
жүзеге ... ... ... ... ... ... бақылау агенттiгiне
алдыңғы қатардағы кеден бақылауының техникалық құралдары берiлдi. Олар
агенттiкпен ... ... ... ... берiлдi. Оларға байланыс
құралдары мен барлау құралдары: 15 стационарлы және 15 ... ... 10 ... ... ... ... 10 ... 70 жердегi бақылау бинокль "BUSHNELL" берiлдi.
Қауiпсiздiктiң екiншi желiсi бағдарламасының мақсаты - ... ... ... радиациялық бақылау жүргiзу болып табылады.
Кеден бақылауының халықаралық қатынастарда ең ... ... ... ... ... ... ... кеден қызметкерлерi де
бiлiктiлiктерi қанағаттандырмай отыр. Осының нәтижесiнде АҚШ-тың Техас
штатындағы, ... ... 2001 жылы 20-24 ... ... бiлiктiлiгiн көтеру мақсатында оқу-жаттығу курстары өттi.
2003 жылы 30 қыркүйек пен 4 ... ... ... АҚШ,
экспорттық бақылау саласындағы халықаралық эксперттердiң ... ... ... симпозиум өттi. Осы симпозиумның мақсаты болып экспорттық
бақылау саласындағы техникалық ... ... беру ... ... ... ... негiзiнде жүзеге асырылды. Яғни бiр жағынан АҚШ, екiншi
жағынан қатысушылар жағы. Осы шаралар барысында Орталық Азия және ... үшiн ... ... ... ... ... барысында Қазақстандық делегация Америка Құрама Штаттарының
өкiлеттi тұлғаларымен екi жақты келлiссөз жүргiздi.
Сыртқы Экономикалық ... ... ... және шетелдiк
сарапшылар арасындажұмыс атқарылып жатыр. Қазақстан ... ... ... ... ... ... кодексiне ғылыми
практикалық коментарии дайындап жатыр. Кедендiк әкiмшiлiктiң нысандары мен
әдiстерi жүзеге асырылып ... ... ... мен ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Кеден Бақылау Агенттiгiмен
кедендiк құнның тәуелсiз сараптамасына байланысты үлкен тәжiрибе жиналды.
Қазақстан ... ... ... өте ... ... кiруi
осыған себеп болып отыр. ... ... ... ... ... орын алып ... ... құнды бақылауға байланысты "ICS"
компаниясымен тәуелсiз сараптама жүргiзiлiп жатыр. Осының ... ... ... ... 2,1 млрд. теңге түстi. Кедендiк құнды бақылау
үшiн Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... ету алға қойылды. Соның нәтижесiнде 2004 жылы
кеден органдарымен мынадай құнды анықтамалық ... ... ... ... ... ... келетiн көлiк құралдарының кедендiк
құнын бақылау үшiн пайдаланылады.
* Ресей Федерациясында өндiрiлетiн және шығарылатын ... ... ... үшiн ... информация" деген ақпараттық бюллетен
қолданылуда.
* Ресей Федерациясынан импортталатын қанттың ... ... ... ... ... ... қатар әр квартал сайын Қазақстан Республикасы Кеден Бақылау
Агенттiгiмен аумақтық кеден органдарына импортталатын тауарлардың ... ... ... ... көрсетiлген толық тiзiмi берiледi.
2004 жылдың басынан бастап кеден алымдары мен салықтарын ... ... ... ... ... ... мен салықтары кеден органдарының
депозиттiк шоттарына емес тiкелей бюджетке түседi. 2004 жылы ... ... ... ... ... ... мен ... есеп жүргiзуге көп көңiл бөлiндi. Осыған байланысты ... ... ... және ... ... ... қарым-
қатынаста болды. Кеден органдырының алға басқан қадамы ... - ... мен ... төлем карточкалары арқылы жүзеге асырылуы болып
табылады.
Бұл процесс сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына ешқандай кедергiсiз
қызмет көрсету және ... ... ... жүзiлiк стандарттарға сай
қызмет атқаруына әкелiп соғады. Барлық аумақтық кедендiк ... ... ... ... ААҚ - мен ... ... ... 57 POS-терминалдар орнатылды. 2004 жылғы мәлiметтерге сүйенсек
республикалық бюджетке кеден салықтары мен алымдарынан 198,5 ... ... ... 183,3 ... ... ... керек етiн, соның iшiнде 108,3
млрд. теңге ... ... ... 15,2 млрд. теңге түстi. Осының
нәтижесiнде барлық аумақтық кеден органдарына ... ... ... орындалды деп айтуға болады. ... ... ... ... Әлемдiк Сауда Ұйымының және 1994 жылғы ГАТТ -ың 8-шi
статьясының мiндеттемелерiне байланысты ... 2003 ... ... ... мен ... 43,2 млрд. теңге немесе 27,8 (-ке өстi.
Кедендiк төлемдер мен ... ... 1,7 (-ке өстi. 2004 ... ... ... салықтың түсiмдерiнiң iшiнде ... мен ... 19 (-тi ... ол ... ... кiрiсiне
жалпы сомасы 18 ( болды. Республикалық бюджеттiң жалпы кiрiс сомасы 30 (-тi
құрады.
2004 жылы 5-шi желтоқсанда қабылданған №505-II ... ... ... республикалық бюджет" туралы заңында 216,8 млрд. ... ... деп ... ... ... байланысты 2004 жылы кiрiстерiн ... 9,2 (-ке өстi ... ... ... унификациялау және жеңiлдету мақсатында тауарлар
мен көлiк құралдарын бақылау үшiн пост кедендiк бақылау қолданылады. ... пост ... ... ... 325 ... ... ... асырылды,
осы тексерулер нәтижесiнде 39 қылмыстық iс қозғалып, 662 әкiмшiлiк құқық
бұзушылық жасалып, оның 187 ... ... 325 iс ... iсi ... мен құқық бұзушылыққа қарсы бөлiм қызметiне жiберiлдi, 29 ... ... ... ... ... ... нәтижесiнде 9,2
млн. теңге айыппұл алынды. Алынған 909,1 млн. ... 840 млн. ... ... мен ... ... Кiшi және орта ... ... жариялауна байланысты 2003 жылмен салыстырғанда
тексеру 46 (-ға төмендеген, ... ... ... ... ... (-ке өскен. Қазiр 2005 жылғы пост кедендiк бақылаудың әрi ... ... ... ... ... Кеден Бақылау Агенттiгiнiң халықаралық
стандарттарға сай технологиялар орнатылып жатыр. ... ... ... және тез ... ... асыру үшiн қолданады. Қазақстан Республикасы
кеден шекарасына тауарлар мен ... ... еш ... алып өту ... ... Қызмет қатысушыларына қолайлы жағдай жасалып жатыр.
2005 жылы ... ... ... көп ... ... жатыр. Осыған
байланысты өткен жылы нақты қадамдар жүзеге асырылды. Кеден ... ... ... ... ... ... көрсетiлiп, кеден
декларациясын толтырудың және тiркеудiң нақты ережесi ... ... ... және ... ... ... ... мен бақылаудың үш этаптық механизмi ... ... ... ... және ... қағидасына сүйенедi және кеден
процедураларының ... ... ... ... ... жүк ... декларациясы 1 жұмыс күн iшiнде ресiмделедi.
Кедендiк ресiмдеу орындарында визуалды бақылау маниторлары және ... ... ... ... 2000 ... 8-шi қыркүйекте қабылданған
№1358 "Қазақстан Республикасы территориясы ... ... ... ... ... ... қаулысына сәйкес, бiрыңғай бақылау-өткiзу
пункттерiн құруға байланысты ведомствааралық комиссия ... ... ... 2002 ... 26-шы ... ... №1256
қаулысымен мақұлданды. Қазақстан ... ... ... ... ... ... өту ... бақылауды басқа
мемлекеттiк органдармен бiрлесiп ... ... ... ... жылы 17-шi ... №2174 ... Республикасы Әдiлет
Министiрлiгiнде тiркелген). Кедендiк бақылаудың жедел ... ... ... ... және ... жүргiзiлiп отырады.
Халықаралық қатынас субьектiлерi мемлекетiмiздiң кеден шекарасынан өткен
кезде ең бiрiншi Қазақстан ... ... ... ... өтедi. Осы кедендiк бақылау жүзеге асырылып жатқан ... ... мен ... ... Бұл ... ... бiлетiндей Қазақстан Республикасының кеден қызметiнiң әлi ... ... ... ... ... ... туындаған жағдай да
бiздiң республикамыз басқа мемлекеттерден көмек сұрауға ... ... ... ... ... елiмiз экономикасы дамыған мемлекеттермен ... пен ... ... ... көптеген бiрлескен
бағдарламалар қалыптасып жатыр. Сол бағдарламалардың мыналар жатады:
- Қазақстан Республикасының экспорттық бақылауы және шекараның қауiпсiздiгi
(EXBS)
- ... ... ... (SLD)
- Жаппай қырып жою қаруларын таратпау (ОМУ)
Осы бағдарламалар 1992 жылы 20 ... ... қол ... ... ... мен ... ... Штаттарының Үкiметi
арасында " ... - ... ... ... ... ... бағдарламалар қазiргi қиын кезеңде кең етек жайып бара
жатқан ... ... ... ... ... мен ... ... жою
қаруларының заңсыз айналымына қарсы жасалып отыр.
EXBS ... ... ... ... ... ... Агенттiгiмен қоса, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... қарулы күштер
министрлiгi де қатысуда. Осыны жүзеге асырудың координаторы болып Қазақстан
Республикасындағы Америка Құрама ... ... ... ... ... ... ... және шекараның қауiпсiздiгi
атты бағдарламаның советнигi) - Фредерик Фетти болып ... ... және ... ... " бағдарламасы мынадай мiндеттердi
алдарына қояды: ол Қазақстан Республикасындағы жаппай қырып жою ... ... сату ... ... алу, ... ... жүйесiн
тоқтату. EXBS - бағдарламасы бұл Америка Құрама Штаттарының Мемлекеттiк
Департаментiнiң ... ... ... ... ... бiрнеше
ведомствалары кiредi, олар: Кеден қызметi, Сауда департаментi, Энергетика
департаментi, Су ... ... және ... Сонымен қоса EXBS
бағдарламасы Қазақстан Республикасының ... ... өз ... ... ... ... бiздiң елiмiздiң Кеден бақылау агенттiгiне
алдыңғы қатардағы кеден бақылауының ... ... ... ... ... кеден органдарына таратылып берiлдi. Оларға байланыс
құралдары мен барлау құралдары: 15 ... және 15 ... ... 10 ... ... ... "ЛИТТОН", 10 теңiздiк
және 70 жердегi бақылау бинокль "BUSHNELL" берiлдi.
Қауiпсiздiктiң екiншi ... ... ... - ... Үкiметi арасында " Орталық - Азиядағы қауiпсiздiк ... ... ... бағдарламалар қазiргi қиын кезеңде кең етек
жайып бара жатқан терроризмге қарсы күрес, ... ... мен ... ... ... ... ... қарсы жасалып отыр.[27]
EXBS бағдарламасын жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының Кеден
Бақылауы Агенттiгiмен қоса, ... ... ... Қауiпсiдiк
Комитетiнiң шекара қызметi, Қазақстан Республикасының ... ... де ... ... жүзеге асырудың координаторы болып Қазақстан
Республикасындағы Америка Құрама ... ... ... ... ... ... ... және шекараның қауiпсiздiгi
атты бағдарламаның советнигi) - Фредерик Фетти болып ... ... және ... ... " ... мынадай мiндеттердi
алдарына қояды: ол Қазақстан Республикасындағы жаппай қырып жою қаруларын
таратпау, заңсыз сату әрекетiнiң ... алу, ... ... ... EXBS - ... бұл ... ... Штаттарының Мемлекеттiк
Департаментiнiң бағғдарламасы. Бұған Америка Құрама Штаттарының бiрнеше
ведомствалары кiредi, олар: ... ... ... ... ... Су ... ... және қауiпсiздiк. Сонымен қоса EXBS
бағдарламасы ... ... ... ... өз ... ... ... барысында бiздiң елiмiздiң Кеден бақылау агенттiгiне
алдыңғы қатардағы кеден ... ... ... берiлдi. Олар
агенттiкпен аймақтық кеден органдарына таратылып берiлдi. ... ... мен ... ... 15 ... және 15 ... ... 10 түнгi барлау құралы "ЛИТТОН", 10 теңiздiк
және 70 жердегi бақылау бинокль "BUSHNELL" берiлдi.
Қауiпсiздiктiң екiншi ... ... ... - ... ... ... радиациялық бақылау жүргiзу болып табылады.
Қазақстан Республикасымен шекаралас мемлекеттердің кеден қызметтерімен екі
жақтық қатынастарды орнатуға үлкен ... ... ... өзара іс-қимыл
бірнеше келісімдермен бекітілген. Тауарлардың заңсыз тасымалдануын
болдырмау үшін ... ... ... ... ... ... ... өзара іс-қимылдың технологиялық сызбалары әзірленді.
Ресей Федерациясының Бас кеден комитетімен бірігіп ... ... ... тексеру жүргізілді. Тексерудің мақсаты
шекарадағы істердің ... ... мен ... ... ... ... техникалық жабдықтау, өзара іс-қимылдың проблемалық мәселелерін
анықтау, транзиттік потенциалды жақсарту мүмкіндігі мен ... ... ... ... ... Федерациясынан Байқоңыр кешеніне әкелінетін және Байқоңыр кешенінен
Ресей Федерациясына әкетілетін тауарлар мен ... ... ... мен ... ... ... ... жөніндегі жұмыстар
аяқталды. Жалға алу шартының мерзімін ұзарту туралы уағдаластықты ескере
отырып қазақстандық-ресейлік ... ... ... ... алға ... ... ... саудалық серкітес елдерінің кеден
қызметтерімен ақпараттық алмасуды қондырғылау жөнінде ... ... ... ... Федерациясымен, Өзбекстан Республикасымен, ... ... ... ... ... ... туралы
Келісімге қол қойылды, Ислам Республикасымен, Иран, Әзербайжанның кеден
қызметтерімен Келісім қол ... ... ... ... ... үшін ... тауарлардың тасымалдану туралы статистикалық ақпаратпен
алмасудың Техникалық талаптарына қол ... ... ... ... жалпы мемлекеттік міндет болып табылады
және бұл мәселеде есіркті, оқ-дәрінің заңсыз айналымы контрабандасына ... ішкі ... ... ету ... кеден органдарының рөлі
маңызды болуы тиіс.
Кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуден бастартудың ... ... ... ... контрабанданы жасырудың әккі
әдістерін пайдалануы, жалған транзит ТМД ... ... ... жаңа әдістерді іздеу қажеттігін қояды. ТМД шеңберінде іске асыру
қосарлы, не ... ... ... ... ... ... ... фирмаларды табуға, заңсыз жолмен алынған
кірістерді қадағалауға, ... ... ... ережелерінің
бұзылуын табуға не болдырмауға мүмкіндік жасайтын біріккен ... ... ... ... және ... ... мамыр
айында бекіту жоспарлануда.
Жасанды және контрафактілі өнімдерді тарату айтарлықтай экономикалық
залал тигізеді. Қазақстан ... жыл ... ... ... ... бойынша) миллиард жарымға жуық АҚШ долларын құрайды.
Біздің мемлекеттеріміздің экономикасына инвестициялардың ... ... ... түсу ... ... ... жасайтын
факторлардың бірі санаткерлік меншікті қорғаудың төмен деңгейі ... ... ... ... ... жағдайлар оны шешу жөніндегі
ерекшелікті талап етеді. 2003 жылдың ... ... ... ... ... ... болып өтті. Үкіметтің нұсқауына сәйкес
өзбекстандық-қазақстандық шекарада жұмыс істеу үшін жұмыс тобы құрылды.
Ағымдағы жылдың ... ... ... ... ... ... айырмашылығының себептерін анықтау бойынша Қазақстан мен Қытайдың
кеден органдары сарапшыларының екі жақты кездесуі болып ... ... ... кеден органдары ... ... ... ... ... жүргізуде және
Қазақстанның саудалық ... ... ... ... деректерді салыстырмалы түрде талдауды жүргізудің әдістемесі
әзірленуде.
Қытай Халық Республикасының кеден ... ... ... ... алмасу туралы шешім қабылданды. Жылына бір ... ... ... ... ... ... ... бастамасымен ҚХР кеден әкімшілігінің ... ... ... ағымдағы жылдың 1 мамырынан бастап "Қорғас" кедені арқылы
өткізілетін көлік ... мен ... ... ... ... (он ... ... туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл ҚР мен ҚХР арасындағы
екі мемлекеттің экономикасына елеулі залал келтіретін ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Экономикалық ... ... ... ... ... бақылау агенттігін
Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасында радиациялық ... ... ... ... деп белгілеген.
Қара және түсті металлдардың сынықтары мен қалдықтарының Қытай Халық
Республикасынан Қазақстан Республикасына радиациялық фонның рұқсат етілетін
деңгейінен асып кету ... ... ... ... ... ... негізінде бірнеше рет қайтарылуы фактілері актуальді мәселе
болып табылады. Қытай Тарапымен маусым ... ... ... ... ... ... мен ... мәжілісін өткізу туралы
уағдаластыққа қол жеткізілді.
Жоғарыда аталған Кеңестің Хаттамалық шешімін орындау үшін, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің бөлінетін және радиоактивті ... ... ... ... ... ... жүк ... сәулеленуді анықтаудың стационарлық ... ... ... ... ... ... ... бақылаудың протативтік аспаптарын сатып алу мен қондырғылауды
көздейтін қаулының жобасы әзірленді.
Кедендік бақылау агенттігі Қазақстан ... ... ... енуі ... ... ... ... қатысты. Дүниежүзілік
кедендік ұйымының қызметіне белсенді түрде қатысуды қамтамасыз ету жөнінде
тұрақты ... ... 2003 ... ... халықаралық
бағдарламалардың шеңберінде 11 оқу ... ... ҚР ... 1000 жуық ... ... оқытылды. Осы халықаралық
ұйымның қатысуымен Кедендік ... ... ... ... оқыту бойынша орталық-азиялық аймақтық орталық
мәртебесін беру ... ... жылы үш ... ... ... ... ... даярлау бағдарламасын жалғастыру;
- оқу орталығы бағыттары бойынша ... іске ... ... ... кеден қызметіне 1 000 000 техникалық көмекке және
500 000 евро жабдықтар алуға, барлық саны 1 500 000 евро ... беру ... ... айтқанда, Қазақстан Республикасының кеден қызметі соңғы уақытта
халықаралық сәреде ... ... ... ... тұр, ... ... ісі саласындағы саясаты жүйелі және нәтижелі түрде
жүргізілуде. Саяси ... ... ... ... ... ... ... қазіргі уақыттың талаптарына сай кеден заңы, жоғары
дәрежедегі білім деңгейі халықаралық ынтымақтастық үшін ... ... ... ... дәлелі ретінде көптеген дүниежүзілік қаржылық
ұйымдар Қазақстан Республикасында ... ... ... ... айтуға болады.
Кеден қызметі құқықтық қамтамасыз ету ісінде ... ... ірге құру ... ... жұмыс жүргізілді. 1995 жылы кедендік
қатынастарды реттеу механизімінде ... ... ие болу ... ... ... ... кеден саясатында дамудың сапалы жаңа кезеңін
білдіретін Қазақстан ... ... ... ... ісі туралы" Заң күші бар Жарлығы қабылданды.
Дүниежүзілік кеден ... ... мен ... ... бас ... ... және анықтап зерделегеннен кейін 1999 ... ... ... ісі ... Қазақстан Республикасының
Заңы қабылданды. Бұл өз ... ... ... заңдарын
халықаралық нормалармен, Қазақстан Республикасы мүше болғысы келетін
Дүниежүзілік кеден ... ... мен ... ... бас ... ... ... осындай мәселелер орын алады.
Халықаралық қатынастардағы кедендік бақылау
Жеке тексерiс ерекше ... ... ... бiр жеке тұлғаға қатысты
жүргiзiледi. Ондай тексерiстi жүргiзу туралы шешiмдi кедендiк ... ... ... жеке ... ... ... ... жағдайда
қабылдайды. Бұндағы негiз - Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... ... зонасында, не халықаралық ... ... ... жеке ... ... ... ... жасырған және өз бетiнше ... ... ... табылады. Жеке
тексерiс жүргiзiлер алдында ... ... ... ... ... және кеден деклорациясында жазылмаған заттарды,
валютаны , асыл бұйымдарды өз еркiмен берудi ... Егер ... ... ... органының лауазымды тұлғалары жеке тексерiске кiрiседi. ... ... ... ... ... ... ... онша көп кездеспейдi. Жеке тексерiске ұшыраған адамның мынадай
құқықтары бар:
* жеке ... ... ... жеке ... ... шешiммен және
жүргiзу тәртiбiмен танысуға
* Қазақстан Республикасының заңын бұзу объектiсi болып табылатын, өзiнде
жасырған тауарларды өз ... ... ... Республикасының жеке тексерiстi жүргiзушi кеден органдарының
лауазымды тұлғаларына жеке тексерiс ... ... ... протоколға
енгiзiлетiн өтiнiш жасауға
* Жеке тексерiс ... ... және ... ... ... органдарының лауазымды тұлғалары iс-әрекетiне шағым жасауға
* Адвокат қызметiн пайлануға [2]
Жеке тексерiс аяқталғаннан кейiн жеке тексерiс протоколының көшiрмесiн
және тексерiс ... ... ... ... онда акт те ... ... екi ... қатысуымен сол жұмыстың өкiлi ... ... ... ... ... ... ... тиiс. Қажет болған жағдайда медициналық қызметкер
шақырылады. Тексерiс протоколына тексерiске қатысушы тұлғалардың ... жеке ... қол ... ... ... жеке тұлға жазбаша түрде өз
келiспеушiлiгiн бiлдiруге құқығы бар. Кедендiк бақылау ... ... ... ... қозғалысы, осы зона iшiнде коммерциялық iс-
әрекет жасау кеден органдарының рұқсатымен жүзеге асырылады. Тауарлар ... ... ... ... ... болады. Тауарды шығару кезiнде
кедендiк бақылау кеден органдарымен кеден ... ... ... ... бақылауы тауардың Қазақстан Республикасының кеден
шекарасынан өткен кезде аяқталады.
Тауарлар мен ... ... ... ... ... ... табу мақсатында жүзеге асырылады:
1. Қазақстан Республикасына кеден бақылауынсыз өткен немесе шекарасы ... мен ... ... ... жолмен қолдану арқылы
енгiзiлген
2. әкелу кеден органына белгiленген уақытында көрсетiлмеген
3. ЕврАзЭС қатысушысы мемлекеттерiнде ережелердi ... ... ... да ... ... ... объектiсi болатын тауарлар.
Кеден бақылауын жүргiзудiң қандай тәсiлдерi бар? Ондай тәсiлдерге
мыналарды ... ... ... ... ... терең кедендiк бақылау жүргiзу үшiн
шақыру
2. көлiк құралдарын және жеке тауарларды идентификациялау
3. кеден шекарасынан ... ... ... және жеке ... жалпы
қаржылық қызметiне тексерiс жүргiзу; сыртқы экономикалық қызметiн ... ... ... тексеру
Тауарлар мен көлiк құралдары кеден бақылауы астында болғанда кеден режимiне
сәйкес оның басталуы мен ... ... ... ... Тауарлар мен көлiк
құралдарына бақылауына Қазақстан Республикасының территориясында ... ... ... және ... ... ... Кей жағдайда, кеден
орагнының бастығымен немесеоның орнындағы тұлғамен бекiтiлген ... ... ... ... ... қызметтi жүзеге асыру барысында тауарлар
мен көлiк құралдарына кедендiк бақылау -Қазақстан ... ... ... да ... ... ... ... бақылау тауарлар
мен көлiк құралдарының ... ... ... өткен
басталып, тауарлар мен көлiк құралдарының ... ... ... ... шыққан кезiнде немесе ... ... ... ... ... ... ... уақытында
кедендiк бақылау кедендiк декларацияны қабылдаған уақытта басталады және
тауарлар мен көлiк құралдары Қазақстан ... ... ... ... аяқталады.[3]
Кеден нарядының лауазымды тұлғаларымен және мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... кеден құжаттары мен
жүк накладнойын тексередi. Тексеру барысында мыналар анықталады:
1. нормативтiк-құқықтық актiлермен қарастырылған, кедендiк құжаттар мен жүк
накладнойының ... ... ... ... мен ... ... дұрыстығы
3. көлiк құралының белгiленген жеткiзу орнына дейiн маршрутқа ... ... ... ... ... ... ... сәйкестiгi
Құжаттар тексерiлгеннен кейiн көлiк құралдарының жүк бөлiмдерiн сырттай
қарау басталады. Онда ... ... ... ... мен ... ... идентификация құралдарының
сақталуы
2. көлiк құралдарының жүк бөлiмiнiң техникалық жағдайы
Егер де жүк накладнойы ... ... ... ... немесе
алкагольдi емес тауарлар көрсетiлсе, онда кеден ... ... ... ... тобы ... ... идентификациялық
қарау жүргiзедi. Маркировкаға жататын подакциздiк тауарларды тексеру
кезiнде ... ... ... ... ... ... құжатта көрсетiлген мәлiметтерге ... Егер ... ... заңдылығын бұзу анықталса, басқа
да тауарлар идентификациялық тексерiстен өткiзiледi. Егер кеден нарядының
лауазымды ... ... ... ... мен штамптарына қатысты
күмәнi туса, онда кеден нарядының басшысы тауар мен ... ... ... мен ... қайта тексерiлуi үшiн кеден органына
жiберу туралы шешiм ... ... ... ... мен ... шараларын жүргiзу тәртiбiне сәйкес жүргiзiледi. Тексеру нәтижесi
кедендiк тексеру актiсiнде жазылады. Бұл акт екi ... ... Оған ... ... ... ... көлiк құралының
жүргiзушiсi және тексеруде болған басқа да тұлғалар қол ... ... ... бас ... онда сол ... актiде жазылады. Бiрiншi экземпляр
жүргiзушiге немесе тауарларды алып ... ... ... ... ... ... басшысында қалады. Тексерiстен өткеннен кейiн жаңа
идентификациялық құралдар қойылады. Одан соң жүк ... ... ... құралдардың жаңалығы туралы және ... ... ... ... [2]
Қосымша тексерiс уақыты көлiк құралы мен тауарлардың ... ... ... үш жұмыс күнiнен аспауы қажет. Тексерiс кезiнде тауарлар
мен ... ... ... бақылауы зонасында немесе уақытша сақтау
қоймасының иесiнiң келiсiмiмен осы қойма территориясында болуы қажет. ... ... ... ... ... ... тексерiс жүргiзiп жатқан кеден органдары сұраныс ... олар ... ... беру құралдарың қорлдану арқылы жауапты тез уақыт
аралығында қайтару тиiс.
Қосымша мәлiметтердi алу ... ... ... ... ... құқық бұзушылық туралы iстi қозғау алдында көлiк
құралының жүргiзушiсiнен ... ... ... ... бар ... ... ... тексеруге қажеттi мәлiметтер мен түсiнiктемелер
алуға құқығы бар.
Бақылау жүргiзу барысында немесе ... ... ... ... ... ... ... әкiмшiлiк құқық ... ... ... ... белгiлерi бар материалдар алынса, онда әкiмшiлiк
құқық бұзушылық туралы протокол рәсiмделедi.
Контрабанда ... ... да ... ... жағдайда Қазақстан
Республикасының кеден органы ...... де iшкi ... ... дұрыс емес, қате жеткiзiлетiн орны
туралы мәлiметтер болса, онда кеден органының ... ... ... ... Ал, ол мүмкiн болмаса кеден органының
жедел байланысы арқылы жеткiзу ... ... ... ... ... соң ... құралының әрi-қарай жылжуы ... ... ... органының лауазымды тұлғасы жүктiк және кеден
құжаттарында мынадай жазу ... ... ... ... ... Онда кеден органының аты жазылады, бас кеден нарядының мөрi мен
қолдары қойылады.[12]
Бақылау жүргiзу ... есеп ... ... ... ... ... тауарлар мен көлiк құралдарын бақылауының есебiн жүргiзедi. Берiлген
есеп өзiнде мынадай мәлiметтердi қамтуы қажет:
1. Бақылау жүргiзiлген күн
2. ... ... ... Көлiк құралының мемлекеттiк тiркеу белгiсi
4. Тасымалдаушы аты-жөні, ... ... ... ... ... ... ... (кедендiк ) құжаттары бойынша тасымалданатын тауарлар атаулары
7. Тексерiс ... ... ... ... ... нәтижесi. (Тауарлар мен көлiк құралдары ұсталған жағдайда, осы
туралы шешiм қабылданғанда көлiк ... ... ... ... ... ... ... арқылы өткiзiлетiн барлық
тауарлар мен көлiк құралдары кедендiк бақылауға ... ... ... ... ... ... ... органының рұқсатынсыз
шығып кеткен көлiк құралдарын тоқтатуға, сондай-ақ теңiз, iшкi су және ... ... ... құқылы. Бұл орайда шетелдiк кемелер мен басқа
мемлекеттердiң аумағындағы кемелердi ұстау ( ... ... ... ... заңдарына және Қазақстан Республикасы бекiткен
халықаралық шарттарға сәйкес жүргiзiледi.
Кедендік бақылау ... ... ... ... және ... ... ... көлiк құралдарын бақылау үшiн пост кедендiк бақылау қолданылады. Өткен
жылы пост ... ... ... 325 ... ... ... асырылды,
осы тексерулер нәтижесiнде 39 қылмыстық iс қозғалып, 662 әкiмшiлiк құқық
бұзушылық жасалып, оның 187 сотқа жiберiлдi, 325 iс ... iсi ... мен ... ... ... бөлiм қызметiне жiберiлдi, 29 iс
басқа ... ... ... ... ... ... ... теңге айыппұл алынды. Алынған 909,1 млн. теңгенiң 840 млн. ... ... мен ... ... Кiшi және орта ... ... жариялауна байланысты 2003 жылмен салыстырғанда
тексеру 46 (-ға ... ... ... ... ... төлемдер
2,5 (-ке өскен. Қазiр 2005 жылғы пост ... ... әрi ... дамуына
бағдарлама жасалып жатыр.
Қазақстан Республикасы Кеден Бақылау Агенттiгiнiң ... сай ... ... ... ... ... ... және тез арада жүзеге асыру үшiн қолданады. ... ... ... ... мен ... ... еш ... алып өту үшiн
Сыртқы Экономикалық Қызмет қатысушыларына қолайлы жағдай ... ... жылы ... ... жеңiлдетуге көп көңiл бөлiнiп жатыр. Осыған
байланысты өткен жылы ... ... ... асырылды. Кеден кодексiнде
кедендiк ресiмдеуге қажет құжаттардың ... ... ... ... толтырудың және тiркеудiң нақты ережесi ... ... ... және ... кеден бекеттерiнде кедендiк
ресiмдеу мен ... үш ... ... құрылды. Бұлар кеден
бақылауының ... және ... ... ... және ... ... ... әкелiп соғады.
Қазiргi уақытта жүк кеден декларациясы 1 жұмыс күн iшiнде ресiмделедi.
Кедендiк ресiмдеу орындарында визуалды бақылау маниторлары және ... ... ... ... 2000 жылы, 8-шi ... №1358 ... ... ... ... автомобиль
тасымалын жалпы мемлекеттiк бақылау" туралы қаулысына ... ... ... ... ... ведомствааралық комиссия
құрылып, Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң 2002 жылғы 26-шы қарашада
қабылданған №1256 ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының шекарасына өту ... ... ... ... ... ... ... қабылдады. (2003 жылы 17-шi ... №2174 ... ... ... ... жол ... кедендiк бақылаудағы тауарларды сақтандыру
мақсатында Қазақстан Республикасы Кеден Бақылау Агенттiгi мен ... ... ... арасында "Преференциялды кеден жүйесiн
пайдаланып халықаралық жүк ... ... ... ... ... ... тауарлардың Қазақстан ... өту ... ... ... жеткiзiлуiне бақылау жасау
үшiн кеден органдарын тауарлардың жеткiзiлуiн автоматтандырылған жүйемен
бақылау үшiн керектi қондырғылармен ... етiп ... ... -№ 5
Бұл бағдарлама 2004 жылы Қазақстан ... ... ... ... заявкасына қосылған. Бұл бағдарлама ... мен ... ... ... ... ... алу үшiн қолданылады.
Кеден кодексiнiң 19-шы бабына сәйкес 2004 жылы 1-шi ... ... ... Қазақстан Республикасы мемлекеттiк шекарасында радиациялық
бақылауды жүргiзедi. Осыған ... ... ... үшiн ... ... ... ... 2003 жылы 2-шi тамызда Қазақстан
Республикасы Кеден Бақылау ... ... ... ... бұл
құралдарды "Урал-Аспект" атты өндiрiстiк сауда центрi қамтамасыз ететiн
болды. (Екатеринбург қаласы, Ресей). ... ... ... ... ... ... ... бақылау жүргiзу үшiн "Янтарь-1Ж және 2Ж"
құралдары және ... ... ... ... Осыған
байланысты 2004 жылы бюджеттен радиациялық бақылауға ... ... ... және ... органдарының штатын көбейтуге, радиолог мамандарын тартуға
жұмсалатын қаржы туралы өтiнiш берiлдi.
Құқық қорғау қызметiне ... ... ... ... ... орай ... iстер бойынша 690 млн. теңгенiң тауары тәркiлендi
(2003 жылы - 457 млн. ... ... ... 342 млн. теңгенiң тауары
тәркiлендi және бюджетке ... 320 млн. ... ... ... ... ... iс-әрекеттер жақсарды. Егер 2003 жылы прокуратураға 179
қылмыстық iс жiберiлсе, 2004 жылы 206 ...... ... 15 (-ға ... ... ... бойынша 28141 iс қозғалып (2003 жылы 28030 iс)
қозғалып, 97,6 млн. теңге айыппұл алынды.
Есiркi ... ... 659 факт ... 3,5 тонна әр түрлi
есiрткi заттары (2003 жыл - 2,2 тонна) тәркiлендi, ... ... 510 ... Республикасы Кеден Бақылау Агенттiгiнiң маңызды бағыттарының
бiрi - ... ... ... Жүйе құру ... табылады. Осыған
қазiргi таңда 88 спутниктiк станциялар, 40 ... ... ... 3 ... байланыс желiлерi, UNIX - серверлерi ... СУБД ... ... компьютерлер (200 дана) кiредi.
Кеден органдары арасында мәлiметтермен алмасу үшiн 16 аймақтық ... ... 11 ... және 99 ... ... ... ... Батыс Қазақстан, Жамбыл, ... ... ... ... ... ... үшiн радиомодемдер орнатылды және
аймақтық кеден органдарында компьютерлiк ... ... ... ... отырысы мен коллегиясын трансляциялау үшiн және қызметкерлер
арасында нормативтiк құжаттарды дұрыс түсiндiру мен оқыту үшiн телевизиялық
жүйе орнатылған.
Агенттiктiң "WWW.CUSTOMS.KZ" ... ... ... күннен күнге
көбеюде. Бұл сайтта Сыртқы Экономикалық Қызмет қатысушыларына ақпараттардың
толық тiзiмi, кеден заңдылығы және ... ... ... ... 11 ... ... ("Законодательство", "Новости", "Участнику ВЭД",
"Пресс-слуба", "Вопрос-ответ","Гостевая" және тағы басқа). Бұл сайтты өткен
жылы 30000-ға жуық адам ... Яғни бұл ... өсуi ... керектi ақпаратты алуына байланысты болып отыр.
2003 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасы Президентiнiң ... ... ... ... ... ... ... бiз бұны
ақпараттық технологияның дамуы деп айтуымызға бiрден-бiр дәлел болып отыр.
Айта кететiн тағы бiр жай ол ... ... ... ... ... саудасының кедендiк статистикасын өзi ... ... ... ... кадр ... ... ... ескертулерiне
байланысты жұмыс атқарылып жатыр.
2003 жылы басынан бастап Агенттiкпен 30 шақты бұйрықтар ... ... Олар ... ... ... нұсқаулар
мен қаулылар ретiнде жүзеге асып жатыр.
2003 жылы 15-шi тамыздағы №938 Үкiмет ... ... ... Бақылау Департаменттерi деп аталатын болды. Осыған орай Астана ... ... ... ... ... ... қабылданып және
оларға жаңа талаптар қойылды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Кеден қызметi - ... ... ... ... және
нығаюына үлкен үлесiн қосады деп айтуымызға бiрден-бiр болады.
Қазiргi таңда сыртқы сауданың кең етек ... ... ... кеден қызметiндегi кеден бақылауы кәсiпкерлер, өндiрiс
басшылары және ... ... ... қатысушыларының арасында үлкен
қызығушылық тудырып жатыр. Өйткенi осы ... өз ... ... ... ... бақылауымен бетпе-бет кездеседi. Осыдан келе бiзде
кеден бақылауы кезiнде бәрi ойдағыдай, тез арада, еш ... өте ме( ... ... ... екi жаққа да тиiмдi болуы, яғни мемлекет пен Сыртқы
экономикалық қызмет қатысушылары арасында тиiмдi болуы мынадай ... ... ... өсуi мен ... ... ... ... Бәсекелестiк деңгейiн көтередi
* Ғылыми-техникалық прогрестi дамытады
* Мемлекеттiң экспорттық мүмкiншiлiктерiн кеңейтедi,әсiресе ... ... ... ... төмендетедi.
Осы айтылған мәселелердiң iшiнде барлығы басты элемент екенi ... ... 1995 ... 20 ... Қазақстан Республикасы
Президентiнiң Заң күшi бар жарлығынан жаңа өмiр бастауын алады.
ХХ ғасыр соңы мен ХХI ғасырда дүние ... ... ... ... өз ... ... ... экономикаға, яғни дүние
жүзiлiк тауар айналымына өте үлкен ықпалын тигiзуде. Қазақстан Республикасы
еркiн экономика ... ... ... ... ... тауар айналымының
ажырамас бiр бөлiгi болды.
Осының нәтижесiнде Қазақстан ... ... ... ... ... iшiнде кеден бақылауын артырды. Негiзi, түпкiлiктi кеден
бақылауы ... ... ... өте ... ... ... бақылауын реттейтiн заңдар ендi-ендi алға қадам ... Олар атап ... ... ... ... ... бақылауы" туралы заңы, "Қазақстан Республикасының валюталық бақылау"
туралы ... ... ... ... ... ... ... т.б. заңастылық актiлер, Қазақстан ... ... ... ... нормативтiк актiлер мен Қазақстан
Республикасы Кеден бақылау агенттiгiнiң бұйрықтары.
Бiрақ дәл ... ... ... ... ... мен нығайту басты мәселе
болып отыр. Дүние жүзiндегi экономикасы дамыған елдердiң ... ... ... ... ... ... ... болған. Бiздiң кеден
кодексiмiздiң шыққанына бiр жылдың қасы болды. ... да ... ... ... ... ... ... бiз әлi бәрi алда деп сенемiз.
Кеден қызметi саласы жаңадан аяғына тұрып, көптеген өзгерiстерге ... ... ... ... берi ... ... түрлi министрлiктер
мен ведомствалар басқарып келдi. ... өзi ... ... ... ... ... әр жаңа бағынуға өткен сайын қызметкерлер
түрi мен санының ... ... айта ... болады. Кеден
қызметiне түрлi мамандық басқа иелерi, ағалары мен көкелерiнiң ... ... ... жағдайлар нәтижесiнде кеден қызметi
құлдырау жағдайына жете жаздады. ... ... ... ... таза ... iсi" маманы 20(-дан асатын ғана көрсеткiштi құрайды.
Тағы бiр өзектi мәселенiң бiрi - ол ... ... ... ... ... ... кеден шекарасы арқылы
күнiне әртүрлi тауарлар мен көлiк ... ... ... Сол ... көлiк құралдарын дұрыс тексермеу нәтижесiнде елiмiзге контрабандалық
жүктердiң көптеген түрi өтiп кетiп жатыр. Әсiресе адамзаттың тiлсiз жауы ... ... ... ... ... мен Азияны қосатын болғандықтан және
территориямыздың көлемi кең байтақ болғандықтан елiмiз ... ... ... бара ... ... қоса елiмiздiң басты проблемасы - Шу өңiрi
тағы қосылады. Осындай жағдайларды бiз ескере ... ... ... ... ... стандарттарға сай дамытуымыз керек.
Қазiр мысалы: бiздiң кеден бекеттерiмiзде таразылардың өзi мүлдем ескiрiп
кеткен немесе ... ... ... қоса 2004 ... бастап кеден қызметi
мемлекеттiк шекарада радиациялық бақылау жүргiзетiн болды. Бұл бақылау ... ... ... ... ... қажет етедi.
Кеден бақылауы процессiне қатысушылардың құқықтық мәртебесiн қорғау да
қолға алынбай жатыр.
Кеден бақылауы нысандары да ... ... ... да, әлi де
қосымша жұмыстардың атқарылуын қажет етедi.
Кеден ... ... ... үшiн ... ... ... яғни стандартын құру керек. ... ... ... ... - ... iсi ... кедендiк бақылауды ұйымдастыру мен
жүзеге асырудың бiрiңғай мiндеттемелерiн регламенттейтiн ... ... Осы ... ... ... ... ... етедi және кеден бақылауы кезiндегi шешiмдердiң
сенiмдiлiгiн қамтамасыз ... ... ... жұмысымның тақырыбы ретiнде таңдаған Қазақстан
Республикасы кеден бақылауының көзделген негiзгi проблемалары осындай және
өз ойымды ... келе ... деп ... едiм: - ... ... ... ... жағдайда қамтамасыз
ету үшiн, кеден қызметiндегi кедендiк ... ... ... ... - деп ... едiм.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.
Нормативтiк-құқықтық актiлер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жыл 30 тамыз.
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексi. Астана 5 сәуiр 2003 жыл. № ... ҚРЗ ... ... 11.04.03 жыл. № 102-104 ... ... ... Кеден бақылауы: нормативтiк актiлер жиынтығы.
Алматы: ЮРИСТ 2002 жыл.
4. 2004-2006 жылға Қазақстан ... ... ... дамуы
бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 3 қазан 2003 жыл,
№1019.
5. ... - ... ... Қазақстан Республикасы кеден органдары
қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiнiң анализi. "Азия-экономика и жизнь" ... № 11, 03-13 ... ... в ... ... сборник. Қазақстан Республикасының
статистика бойынша агенттiгi. ... 2004 ... ... ... ... ... 1997 ... Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 6 қыркүйектегi № 981
қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан ... ... ... ... ... "Контрабанда үшiн қылмыстық жауапкершiлiк жөнiндегi ... ... ... ... Республикасы Жоғарғы соты пленумының 1997
жылғы 18 шiлдедегi № 10 қаулысы.
10. Қазақстан Республикасы Үкiметi мен АҚШ ... ... ... ... ... ... " бағдарламалар. 1992 жыл 20
мамыр.
11. ҚР КМ КК "ҚР ... ... ... ... ... ... алып
өту кезiндегi кеден нарядының бақылау жүргiзу ... ... ... ... 15 ...... ... Республикасының Экспорттық бақылау туралы" заңы. 1996 жыл 18
маусым. № 9-1.
13. ... ... ... ... туралы" заңы. 1996 жыл 24
желтоқсан. № 54.
14. Кедендiк ресiмдеу. Нормативтiк актiлер жиынтығы. 2002 жыл.
15. Кедендiк режимдер. Нормативтiк ... ... 2002 ... да ... ... "Қазақстан Республикасының кеден iсi құқығы" Алматы:
Данекер 2001 жыл.
17. Д.М.Мадиярова "Кеден iсiн ұйымдастыру және ... ... ... ... ... "Таможенное право (в схемах)" Алматы: Данекер 2003 жыл.
19. Н.А.Голощапов "Таможенный контроль" Москва 2000 жыл.
20. Д.С.Жақашев ... ... ... мәртебесi: теориясы мен
практикасының мәселелерi" Алматы 2004 жыл.
21. ... ... ... ... ... ... 1998 жыл.
22. Е.Вибол "Кедендiк тексерiстiң органдары" Алматы 1999 жыл.
23. Д.Серко "Импорттың ... және ... ... ... ... ... "Кеден құқығы" Алматы 1999 жыл.
25. С.Р.Ушурова "Қазақстан Республикасындағы кеден iсiнiң негiздерi" Алматы
1998 жыл.
26. Р.Б.Жакупова "Казахстан и ВТО" 1-2 том, ... ... 2002 ... ... ... - ... №2 1998 жыл.
28. Таможенный вестник - журнал. №7 2001 жыл.
29. Таможенный вестник - журнал. №1 2003 ... ... ... ...

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеден органдарының қызметінде бақылау функциясы85 бет
Атыс негіздері16 бет
Сауалнама әдісі9 бет
Техникалық үрдістерді реттеудің статистикалық әдістері4 бет
Тоқыма материалдармен таразыларды өлшеу3 бет
Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру3 бет
Салық бақылауы67 бет
Салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін салықтық бақылау қызметін ұйымдастыру арқылы реттеу7 бет
Қазақстандағы салық бақылауын ұйымдастыру30 бет
Қаржы бақылауы3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь