Кеден бақылауының нарықтық экономикадағы қажеттілігі


МАЗМҰНДАМА
КIРIСПЕ 3

1 КЕДЕН БАҚЫЛАУЫНЫҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚАЖЕТТІЛІГІ 6
1.1 Нарықтық экономикадағы кеден бақылауын жүргiзудiң сипаты 6
1.2 Кеден бақылауының аймағы 10
1.3 Кеден бақылауын жүргiзудiң нысандары мен тәртiбi 21

2 ҚАЗАҚСТАН РСЕПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕНДІК ШЕКАРАСЫ
АРҚЫЛЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРМЕН ТАУАРЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 32
2.1 Жеке тұлғалармен тауарларды тасымалдау тәртібі 32
2.2 Жеке тұлғалармен тасымалданатын тауарларды оңайлатылған
және жеңілдетілген тәртіппен кедендік рәсімдеу 37
2.3 Жеке тұлғалармен тауарларды уақытша әкелу және әкету 42

3 КЕДЕН БАҚЫЛАУЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДА БОЛЫП ЖАТҚАН МӘСЕЛЕЛЕР 49
3.1 Халықаралық қатынастағы кеден бақылауы 61
3.2 Кедендік бақылау саласын жетілдіру 67

ҚОРЫТЫНДЫ 72

ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 75
КIРIСПЕ

Қазақстан Республикасы өз тәуелсiздiгiне оңайлықпен жете қойған жоқ. Бұл мәселе мені әрқашан , әр кезде ойландырады. Себебi, ең бiрiншi - тарих алдындағы парыз, екiншi - елдiң азаматы ретiндегi мiндет. Дипломдық жұмысымның кеден бақылауы деп аталуы да тұңғиық тарих топырағына жетелейдi. Көздi Шыңғысхан дәуiрiне жүгiртсек кеден бақылауына ұқсас шекарадан тауарлар алып өту кезiнде алынатын барымта мен тамгалар еске түсерi анық. Кеңес Өкiметi билiк құрған тұста елдiң кедндiк жүйесi тiкелей Мәскеуге бағынды. Сондықтан бұл Қазақстан кеденiнiң тарихындағы "ақ дақ" ретiнде бейнелендi. Бұдан бiз еш ұтпағанымыз айтпаса да түсiнiктi.
XX ғасырдың 90-жылдарындағы әлемдiк сахнада болған үлкен өзгерiске Кеңес одағының құлауы жатады. Соның нәтижесiнде 15 жаңа тәуелсiз мемлекет пайда болды. Солардың бiрi - Қазақстан Республикасы 14 жыл iшiнде өзiн барша әлемге тәуелсiз, демократиялық мемлекет ретiнде танытты. Өзiнiң толық тұрақты дамуы үшiн Қазақстан бiр жағынан өнеркәсiбi дамыған мемлекеттермен, екiншi жағынан ТМД бойынша әдеттегi серiктестермен белсендi сыртқы сауда саясатын жүргiзуi қажет. Сонымен қатар, Қазақстан өзiнiң транспорттық жүйесiн, яғни теңiз, өзен, темiр жол, автомобиль және құбыр сияқты көлiк түрлерiн, транспорттық инфрақұрылымдарында дамытуы керек.
Белсендi сыртқы сауда саясатын жүргiзумен байланысты Қазақстан Республикасының экспорттық-импорттық операцияларының көлемiнiң өсуi, кеден бақылауының қатаңдылығына әкелiп соғады.
Кеден бақылауы дегенiмiз - кедендiк заңдылықтарды бұзылудан сақтау мақсатымен жүргiзiлетiн мемлекеттiң кедендiк шекарадан өткiзiлетiн тауарларды, көлiк құралдарын, жеке тұлғаларды тексеру арқылы жүзеге асырылатын кедендiк лауазымды тұлғалардың қызметi.
Қазақстан Республикасының кеден органдарының лауазымды адамдары: Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлар мен көлiк құралдарына; оларды тапсыру тауарлдар мен көлiк құралдары туралы кеден декларацияға, құжаттар мен мәлiметтерге; кеден брокерi, кедендiк тасымалдаушылар ретiндегi тұлғалардың қызметiне, сондай-ақ жекелеген кедендiк режимдердiң шеңберiнде және уақытша сақтау бойынша кеден қызметтерiн көрсету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне қатысты; тауарларды пайдалануға және оларға билiк етуге белгiленген шектеулердiң сақталуына; кедендiк төлемдердi және салықтарды есептеуге және төлеуге қатысты кедендiк бақылау жүргiзедi.
Кеден қызметi саласы жаңадан аяғына тұрып, көптеген өзгерiстерге ұшырап жатыр. Елiмiз тәуелсiздiк алғалы берi кеден қызметiн түрлi министрлiктер мен ведомствалар басқарып келдi. Осының өзi кеден қызметiне көптеген қиыншылықтар тигiздi
Сыртқы сауда операцияларын кедендiк бақылау әлемдiк экономикада маңызды орынға ие, өйткенi түрлi елдердiң тауарлары мен қызметтерi арқылы экспорты мен импортының азаюына да, өсуiне де нақты әсер етуге болады.
Қазақстан кеденi 1995 жылдың 20 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар жарлығынан жаңа өмiр бастауын алады.
ХХ ғасыр соңы мен ХХI ғасырда дүние жүзiнде глобализациялану процесi жүруде. Глобализация өз кезегiнде дүние жүзiлiк экономикаға, яғни дүние жүзiлiк тауар айналымына өте үлкен ықпалын тигiзуде. Қазақстан Республикасы еркiн экономика бағытын ұстанғаннан кейiн, дүние жүзiлiк тауар айналымының ажырамас бiр бөлiгi болды.
Осының нәтижесiнде Қазақстан Республикасының кеден органдары өз қызметтерiн, соның iшiнде кеден бақылауын артырды. Негiзi, түпкiлiктi кеден бақылауы Қазақстан Республикасына маңызы өте зор:
- әуелi ел шекарасын қадағалау,
- елiмiздiң бюджетiне түсiмдердi толық түрiнде әкелу.
Бiрақ, кеден бақылауы нәтижесiнде тек баждар, алымдар алынып қоймайды, сонымен қатар мемлекетiмiздiң экономикалық болжаулар жасауына, статистика жүргiзуiне, тiптi мемлекетiмiздiң экономикасының күрт өзгеруiне себепшi бола алады. Қазiргi таңда сыртқы сауданың кең етек жаюына байланысты Қазақстан Республикасының кеден қызметiндегi кеден бақылауы кәсiпкерлер, өндiрiс басшылары және Сыртқы экономикалық қатынас қатысушыларының арасында үлкен қызығушылық тудырып жатыр. Өйткенi осы субьектiлер өз қызметтерiн жүзеге асыру барысында кеден бақылауымен бетпе-бет кездеседi. Осыдан келе бiзде кеден бақылауы кезiнде бәрi ойдағыдай, тез арада, еш кедергiсiз өте ме- сұрақ туындайды. Сондықтан, осы жағдайлардың маңыздылығы мен тәжiрибе жүзiндегi мәндiлiгi дипломдық жұмысымның тақырыбын таңдауға себеп болды.Осы дипломдық жұмысты жазудың мақсаты тек қана теориялық аспектiлер ғана емес, сонымен қатар кеден бақылауын жүргiзудiң тәжiрибелiк жақтары, кеден бақылауының жағдайы және пайда болған проблемаларды шешудiң перспективалық бағыты болып табылады.
Бұл мақсаттарға жету үшiн келесi мiндеттер қойылып отыр:
- қазiргi уақыттағы Қазақстан Республикасының кеден бақылауын ұйымдастыру барысы;
- Қазақстан Республикасының кеден бақылауы саласында негiзгi ұйымдастырушылық жұмыстарды жүзеге асырудың жағдайы;
- Қазақстан Республикасының кеден бақылауында техникалық құралдарды қолданудың жолдары және негiзгi туындайтын мәселелер;
- кеден бақылауы саласында кейiнгi 10 жыл iшiнде болған мәселелер, өзгерiстер мен енгiзулер;
- кеден бақылауында халықаралық қатынастарда болып жатқан мәселелер;
Дипломдық жұмысты орындау кезiнде заңдық, нормативтiк актiлер, әдiстемелiк сiлтемелер мен нұсқаулар, отандық және шетел ғалымдарының ғылыми еңбектерi қолданылды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.

Нормативтiк-құқықтық актiлер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жыл 30 тамыз.
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексi. Астана 5 сәуiр 2003 жыл. № 401-11 ҚРЗ "Егемендi Қазақстан" 11.04.03 жыл. № 102-104 (24042-24044).
3. Қазақстан Республикасының Кеден бақылауы: нормативтiк актiлер жиынтығы. Алматы: ЮРИСТ 2002 жыл.
4. 2004-2006 жылға Қазақстан Республикасының кеден қызметiнiң дамуы бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 3 қазан 2003 жыл, №1019.
5. 01.01.2004 - 11.10.2004 жылдың Қазақстан Республикасы кеден органдары қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiнiң анализi. "Азия-экономика и жизнь" 2003 жыл, № 11, 03-13 беттер.
6. Казахстан в цифрах. Статистический сборник. Қазақстан Республикасының статистика бойынша агенттiгi. Алматы; 2004 жыл.
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi. 1997 жыл.
8. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 6 қыркүйектегi № 981 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi туралы ереже".
9. "Контрабанда үшiн қылмыстық жауапкершiлiк жөнiндегi заңдарды қолдану тәжiрибесi туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты пленумының 1997 жылғы 18 шiлдедегi № 10 қаулысы.
10. Қазақстан Республикасы Үкiметi мен АҚШ Үкiметi арасындағы "Орталық-Азиядағы қауiпсiздiк инициативасы шеңберiндегi " бағдарламалар. 1992 жыл 20 мамыр.
11. ҚР КМ КК "ҚР кеден шекарасы арқылы автомобиль құралдарымен тауар алып өту кезiндегi кеден нарядының бақылау жүргiзу ережесi туралы" бұйрығы. 2001 жыл 15 ақпан № 50.
12. "Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау туралы" заңы. 1996 жыл 18 маусым. № 9-1.
13. "Қазақстан Республикасының Валюталық реттеу туралы" заңы. 1996 жыл 24 желтоқсан. № 54.
14. Кедендiк ресiмдеу. Нормативтiк актiлер жиынтығы. 2002 жыл.
15. Кедендiк режимдер. Нормативтiк актiлер жиынтығы 2002 жыл.
Басқа да әдебиеттер:
16. М.А.Сәрсенбаев "Қазақстан Республикасының кеден iсi құқығы" Алматы: Данекер 2001 жыл.
17. Д.М.Мадиярова "Кеден iсiн ұйымдастыру және басқару" Алматы: Экономика 2001 жыл.
18. Н.Ш.Шеримова "Таможенное право (в схемах)" Алматы: Данекер 2003 жыл.
19. Н.А.Голощапов "Таможенный контроль" Москва 2000 жыл.
20. Д.С.Жақашев "Кеден органдарының құқықтық мәртебесi: теориясы мен практикасының мәселелерi" Алматы 2004 жыл.
21. В.Г.Драганов "Кеден iсiнiң негiздерi" Мәскеу: Экономика 1998 жыл.
22. Е.Вибол "Кедендiк тексерiстiң органдары" Алматы 1999 жыл.
23. Д.Серко "Импорттың тәжiрибесi және халықаралық сауда". Нью-Йорк 1985 жыл.
24. С.Т.Алибеков "Кеден құқығы" Алматы 1999 жыл.
25. С.Р.Ушурова "Қазақстан Республикасындағы кеден iсiнiң негiздерi" Алматы 1998 жыл.
26. Р.Б.Жакупова "Казахстан и ВТО" 1-2 том, Алматы: Данекер 2002 жыл.
27. Таможенный вестник - журнал. №2 1998 жыл.
28. Таможенный вестник - журнал. №7 2001 жыл.
29. Таможенный вестник - журнал. №1 2003 жыл.
30. Кеден iсiнiң сөздiгi.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеден органдарының қызметінде бақылау функциясы85 бет
Мектептегі басқарудың ғылыми-педагогикалық негіздері15 бет
Педагогикалық және әдістемелік жұмыстар жайында8 бет
Тоқыма материалдармен таразыларды өлшеу3 бет
Қорлар жайлы түсінік5 бет
Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру3 бет
Салық бақылауы67 бет
Салық жүйесінің қызмет етуінің тиімділігін салықтық бақылау қызметін ұйымдастыру арқылы реттеу7 бет
Қазақстандағы салық бақылауын ұйымдастыру30 бет
Қаржы бақылауы3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь