Шығындарды талдамалық топтарда талдау

ЖоспарКіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

І. Қаржы, қаржының мақсаты
1.1. Қаржы туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Қаржы саясатының мақсаты, міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9

ІІ. Шығындарды талдамалық топтарда талдау
2.1. Кәсіпорындардың шығындары және олардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.2. Өнім өндіру шығындары. Шығындарды төмендету жолдары ... ... ... ... ...14
2.3. Өнім өндіруге жұмсалған шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.4. Өнімнің өзіндік құнына кіретін барлық шығындарды талдау ... ... ... ... ...24

ІІІ. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

VI. Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
Кіріспе

Қаржылық есеп беру бұл кәсіпорынның есепті кезеңдегі қаржы-шаруашылық қызметіне сипаттама беретін белгілі нысандарға топтастырылған көрсеткіштер жүйесі. Қазақстан Республикасы Ұлттық Комиссияның 1996 жылғы 12-қарашадағы №2 қаулысына сәйкес барлық кәсіпорындар меншік нысаны мен қызмет түріне қарамастан Бухгалтерлік есептің Қазақстандық стандартына көшті. Шаруашылық ету жағдайларының өзгеруіне байланысты, кәсіпорынның есеп беру нысандары жетілу жағына өзгереді. Атап айтқандае, есеп беру Халқаралық бухгалтерлік стандарттардың талбына сай келе бастады. Кәсіпорынның, мекеменің қаржылық есеп беруі есеп процесінің соңғы сатысы болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық есеп беруінде кәсіпорынның мүлік және қаржы жағдайына сипаттама беретін жиынтық деректер кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижелері көрсетіледі.
Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi өздерiнiң қаржылық және салықтық мiндеттемелерi бойынша тапқан табыстарымен және ерекшеленгeн мүлiктерiмен жауап бередi. Салық салу жүйесiнiң тиicтi бөлiмiмен қамтылатын бүгiнгi шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi 2001 жылғы маусымның 12-сiнде қабылданғaн ҚР Салық кодексiне дейiнгi, жалпыға бiрдей салық есебiне тұру және салық есебiн беру, салық төлеу жүйесiн пайдаланып келген бо¬латын.
Бүгiнде Дүниежүзінде осы шағын кәсiпкер¬лiктiң микро және макроэкономикалық мен-жайларын тереңдeтiп ойластыру, монополияны тежеу және адал бәсеке¬лестiктi жандандыру мақсатында, сондай-ақ шағын кәсiпкер¬лiктi мемлекеттiк қолдау және ынталандыру саясатына байла¬нысты олар үшiн салықтық мiндеттемелерiн орындаудың айрық¬ша режимi белгіленген.
Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында есеп беру көрсеткіштерінің рөлі басқару шешімдерін қабылдау, кәсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтау кезінде өте маңызды болмақ.
Заңды тұлға болып табылатын кәсіпорын мекеме филиалдардың, өкілдердің бөлімдердің және дербес балансқа бөлінген басқа да құрылымдық бөлімшелердің және дербес балансқа бөлінген басқа да құрылымдық бөлімшелердің өндіріс мен шаруашылығындағы мүліктерді қоса алғанда, мүлік пен олардың қалыптасу көздерінің құрамын көрсететін қаржылық есеп беруді жасайды. Қаржылық есеп беру Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде әзірленетін және бекітілетін типтік нысандар бойынша жасалады. Атап айтқанда, шаруашылық субъектілері қаржылық есеп ебру құрамында мыналарды: кәсіпорын балансын, кәсіпорынның қаржы – шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп беруді, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беруді тапсыруға міндетті.
Барлық кәсіпорындар, мекемелер үшін есеп беру жылы болып 1 қаңтардан 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі мерзім саналады. Жаңадан құрылған кәсіпорындар, мекемелер үшін есеп беру жылы болып олар заңды тұлға құқын алған күннен бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең, ал 1 қазаннан кейін құрылған кәсіпорындар үшін келесі жылдың 31 желтоқсанын қоса алғандағы мерзім саналады.
Қаржылық есеп беруді толтыруға қойылатын талаптар: көрсеткіштердің қарапайымдылығы мен түсініктілігі, деректердің шынайылығы; жинақтамалы және талдамалы есеп деректердің сәйкестігі, есепті көрсеткіштердің өткен жылдың осындай мерзіміндегі есепті көрсеткіштермен салыстырмалығы.
Қаржылық есеп берудің жасалу дұрыстығына кәсіпорынның (мекеменің) басшысы және бас бухгалтер, сондай-ақ жоспар жасау қызметінің басшысы жауап береді. Қаржылық есеп беру мерзім сайын әзірленеді және тапсырылады және пайдаланушылардың кең ауқымының ақпараттарды тұтыну мұқтаждығын қанағаттанадырады. Кейбір пайдаланушылардың өкілеттігі болса, қаржылық есеп беруде көрсетілгендерге қосымша ақпараттарды талап ете алады.
Қаржылық есеп беру қаржылық есептеменің бір бөлігі болып табылады және бухгалтерлік есептің стандарттарымен анықталады. Қаржылық есептемеге түсіндірме жазу, қосымша кестелер және осы есеп беруге негізделген немесе олардан алынған ақпараттар енеді және онымен бірге оқылатын болады.
Қаржылық есептемені пайдаланушылар қатарына нақты қазіргі және әлеуетті инвесторлар, кредиторлар, жеткізушілер, қызметкерлер сондай-ақ министрліктер, ведомстволар және жұртшылық жатады.
Кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның жалдық қаржылық есебі мүдделі пайдаланушылар, сатып алушылар жеткізушілер инвесторлар, биржалар банктер және басқалар үшін ашық баспасөзде жарияланады.
Есепті жыл аяқталғаннан кейін ашық түрде акционерлік қоғамдар, банктер, сақтандыру компаниялары жылдық қаржылық есептемені газеттерде, журналдарда және жекелеген кітапшаларда жариялауға міндетті. Жарияланатын қаржылық есептеме міндетті аудиторлық тексеріске түсіп, оның дұрыстығын тәуелсіз аудитор растауы тиіс.
Қаржылық есеп беру мен бухгалтерлік есепке аудиторлық тексерулер Қазақстан Респуликасының заңдарына көзделген жағдайларда, сондай-ақ Әкімшіліктің немесе шаруашылық етуші объектінің құрылтайшыларының төрттен бірінің бастамасы бойынша жүргізіледі.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Шеденов Ө.Қ.,Сағындыкова Е.Н., Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А.,Комягин Б.И. Жалпы экономикалық теория Ақтөбе,-Полиграфия,2004ж
2. Қожамқұлов Т.Саяси экономия негіздері Оқулық,-Алматы “Қайнар”1999.
3. Қаржы экономикасы, 2001 ж.
4. Төлегенов Е. Т. Бухалтерлік ақпарат жүйелері:Оқу құралы-Алматы:Экоономика,2001ж
5. Кеулімжаев Қ.К.,Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп теориясы негіздері.Оқулық-Алматы:Экономика.2006.
6. Экономика предприятия:Уч/под-ред. Проф. О. И. Волкова.-М:ИНФРА-М,1998г
7. Жолдасбаев Г.Ө., Кәсіпорын экономикасы. Оқу құралы . Алматы 2002;
8. Оқаев Қ.О., Дюнова Е:М. Нарық жағдайындағы өнеркәсіптік кәсіпорын экономикасы.-Алматы-1994ж
9. Кәсіпорын қаржысы. 2007 ж.
10. Әубәкіров Я.Ә ., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табаев Т.П. Қаржы экономикасы: Оқу құралы – Алматы, 1999.
11. Дүйсенбаев А. Қаржы.Аламты. 2001.
12. Мельников В.Д., Ли В.Д. Қаржылық жалпы курсы: Оқу құралы.-Аламты: Қазақ университеті. 2005. 220 бет.
13. Шеденов Ө.Қ., Сағындықова Е.Н., Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А., Комягин Б.И. Жалпы экономикалық теория Ақтөбе, А-Полиграфия, 2004.
14. Қожамқұлов Т. Саяси экономия негіздері Оқулық, - Алматы "Қайнар", 1999.
15. Қаржы экономикасы, 2001 ж.
16. Қаржылық есеп: оқу құралы/ Қ.К. Кеулімжаев, З.Н. Әжібаева, Н.А. Құдайбергенов, А.Ә. Жантаева. Алматы: Экономика, 2001.- 330 бет.
17. Төлегенов Е.Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері: Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2001.
18. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Ғабдуллин Т.Ғ., Шмидт О.И. Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп: өңделіп және толықтырылып 3-ші басым, - Алматы: Қазақстан – аудит орталығы, 2002.
19. Баймұғанова С.Б. Қаржылық есеп: Оқулық. – Алматы. 2007.
20. Кеулімжаев Қ.К. Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп теориясы негіздері. Оқулық. – Алматы: Экономика. 2006ж.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
.................................................4
І. Қаржы, қаржының мақсаты
1.1. Қаржы туралы
түсінік.....................................................................
.................6
1.2 Қаржы саясатының мақсаты,
міндеттері.........................................................9
ІІ. Шығындарды талдамалық топтарда талдау
2.1. Кәсіпорындардың шығындары және олардың
түрлері...............................12
2.2. Өнім өндіру шығындары. Шығындарды ... Өнім ... ... Өнімнің өзіндік құнына кіретін барлық шығындарды
талдау...................24
ІІІ.
Қорытынды...................................................................
.................................30
VI. Пайдаланған
әдебиеттер..................................................................
............32
Кіріспе
Қаржылық есеп беру бұл ... ... ... ... ... беретін белгілі нысандарға ... ... ... ... ... Комиссияның 1996
жылғы 12-қарашадағы №2 қаулысына сәйкес барлық кәсіпорындар меншік нысаны
мен ... ... ... ... ... ... ... Шаруашылық ету жағдайларының өзгеруіне байланысты,
кәсіпорынның есеп беру ... ... ... ... Атап
айтқандае, есеп беру Халқаралық бухгалтерлік стандарттардың талбына сай
келе ... ... ... ... есеп ... ... ... сатысы болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық есеп
беруінде ... ... және ... ... ... ... ... кәсіпорынның шаруашылық қызметінің ... ... ... ... қаржылық және ... ... ... табыстарымен және ерекшеленгeн мүлiктерiмен
жауап бередi. Салық салу жүйесiнiң ... ... ... ... кәсiпкерлiк субъектiлерi 2001 жылғы маусымның 12-сiнде қабылданғaн ҚР
Салық кодексiне ... ... ... ... ... тұру және ... беру, салық төлеу жүйесiн пайдаланып келген болатын.
Бүгiнде Дүниежүзінде осы ... ... ... ... ... ... ... монополияны тежеу және
адал бәсекелестiктi жандандыру мақсатында, сондай-ақ шағын кәсiпкерлiктi
мемлекеттiк қолдау және ынталандыру ... ... олар үшiн ... орындаудың айрықша режимi белгіленген.
Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында есеп беру ... ... ... ... кәсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтау
кезінде өте маңызды болмақ.
Заңды тұлға болып табылатын кәсіпорын мекеме филиалдардың, ... және ... ... ... ... да ... ... дербес балансқа бөлінген басқа да құрылымдық бөлімшелердің өндіріс мен
шаруашылығындағы мүліктерді қоса алғанда, ... пен ... ... ... ... ... есеп беруді жасайды. Қаржылық есеп
беру Қазақстан Республикасы Қаржы ... ... ... ... ... ... жасалады. Атап айтқанда, шаруашылық
субъектілері қаржылық есеп ебру құрамында мыналарды: ... ... ...... ... нәтижелері туралы есеп беруді,
ақша қаражаттарының қозғалысы ... есеп ... ... міндетті.
Барлық кәсіпорындар, мекемелер үшін есеп беру жылы болып 1 ... ... қоса ... ... ... ... ... құрылған
кәсіпорындар, мекемелер үшін есеп беру жылы болып олар заңды ... ... ... ... 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең, ал ... ... ... ... үшін ... ... 31 желтоқсанын қоса
алғандағы мерзім саналады.
Қаржылық есеп беруді толтыруға қойылатын ... ... мен ... ... ... жинақтамалы және
талдамалы есеп деректердің сәйкестігі, есепті ... ... ... ... ... ... салыстырмалығы.
Қаржылық есеп берудің жасалу дұрыстығына кәсіпорынның (мекеменің)
басшысы және бас бухгалтер, ... ... ... қызметінің басшысы жауап
береді. Қаржылық есеп беру мерзім сайын әзірленеді және ... ... кең ... ақпараттарды тұтыну мұқтаждығын
қанағаттанадырады. Кейбір ... ... ... ... ... ... қосымша ақпараттарды талап ете алады.
Қаржылық есеп беру қаржылық есептеменің бір ... ... ... және
бухгалтерлік есептің стандарттарымен анықталады. ... ... ... ... ... және осы есеп ... ... немесе
олардан алынған ақпараттар енеді және онымен бірге оқылатын болады.
Қаржылық есептемені пайдаланушылар қатарына нақты ... ... ... кредиторлар, жеткізушілер, қызметкерлер сондай-ақ
министрліктер, ведомстволар және жұртшылық жатады.
Кәсіпорынның, ... ... ... ... есебі мүдделі
пайдаланушылар, сатып алушылар жеткізушілер инвесторлар, биржалар банктер
және басқалар үшін ашық ... ... жыл ... ... ашық ... акционерлік қоғамдар,
банктер, сақтандыру компаниялары ... ... ... ... және ... кітапшаларда жариялауға міндетті. Жарияланатын
қаржылық есептеме міндетті аудиторлық ... ... оның ... ... ... ... есеп беру мен бухгалтерлік есепке аудиторлық ... ... ... ... ... ... немесе шаруашылық етуші объектінің құрылтайшыларының төрттен
бірінің бастамасы бойынша жүргізіледі.
І. Қаржы, қаржының мақсаты
1.1. Қаржы туралы түсінік
Қаржы ... ... мен ... құру және пайдалану
үрдесіндегі экономикалық ... ... ... маңызды бір бөлігі болып табылады. Қаржының пайда болуы
натуралды шаруашылықтан тауар-ақша ... ... және ... дамуы
мен оның ресурстарды қажетсінуімен тығыз байланыста ... ... ... ... байланысты және өзара
тәуелді өндіріс, бөлу, айырбас, тұтыну тәрізді ... ... ... ... ғылымының теорияларының бірінде қаржының пайда болуын ұдайы
өндіріс процесінің екінші ... ... осы ... ... ... ... және ... өндірілген өнімнен өз үлесін
бөлу жүзеге асады. Ақша қаражаттарының нақты қозғалысы ... ... ... және үшінші кезеңдерінде, яғни бөлу және ... ... ... ... ... түрдегі қозғалысты тауар қозғалысынан
жекелеген түрде болады және бір ... ... ... ... ... ... құн ... нысанда тауар түріне
айырбасталады.
Сонымен, ұдайы өндіріс процесінің екінші ... ... ... қозғалысы- бір жақты, ал үшінші ... екі ... ... ... ... ... түрінде, ал екіншісі тауар ... ... ... үшінші кезеңінде негізінен ... ... олар тек ... құралдарды қажетсінеді және
мұнда баға тәрізді экономикалық категорияның механизмі ... ... құн болу ... қолданылатын несие, жалақы, баға тәрізді
экономикалық категориялардан ерекшеленеді.
Қаржы ... ... сала ... ... қоғамдық өнім
құнының ... болу ... ... ... ол келесідей элементтерден
тұрады:
С- өндіріс құрал –жабдықтарының шығындалған құны:
V- еңбек ақы;
m- қосымша өнім.
Құнның бөлінуі және ... ... ... арқылы қаржының ресурстары
нысанындағы ақша ... ... ... жүреді. Олар
шаруашылық ... ... мен ... әр түрлі ақшалай
табыстардың, аударымдар мен ... ... ... ... ұлғайтуға, жұмысшыларды материалдық ... ... ... ... және ... да ... ... Қаржы ресурстарының қаржы қатынастарының материалдық
тасушылары ... ... оны ... бөлуге қатынасатын жалпы
категориялардың жиынтығынан ... ... ... ... Бұл ... формациядан тәуелсіз ... ... ... ... және ... нысандар мен әдістер қоғамның әлеуметтік
табиғатының өзгеруіне байланысты өзгеріп ... ... ... ... ... мақсаттағы ақша
қорлары арқылы жүзеге асырылады, сонымен бірге ... ... ... да ... ... Қор ... артықшылықтарына кез
келген қажеттіктерді экономикалық ... ... ... ... даму ... ... ... , ұжымдық және жеке мүдделері өзара байланыстыру
жатады.
Қаржы бюджетке түсімдер – бюджет табыстарының, ... ... ... ... және бюджеттен бұрын берілген несие бойынша
негізгі қарызды ... ... ... табыстары – бюджетке
салықтардан, алымдардан және ... ... ... түскен, салықтық
емес және басқа түсімдерден түскен түсімдер, сондай-ақ бюджетке ... ... ... ... ... ... ... Ресми
трансферттер (гранттар) – ... ... ... ... ... ... және басқа мақсаттар үшін шет мемлекеттер ... ... ... ... ... Бюджет шығыны – бекітілген
бюджет шегінде қайтарусыз негізде бөлінген қаражат. Шығындар мына ... ... ... ... және ... ... ... қорғау
органдарын ұстауға; ұлттық қорғанысқа, экономика салаларын қаржыландыруға
(өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, ... ... ... ... сыртқы экономикалық қызметті қаржыландыруға, мемлекеттік
қарыздың қызмет етуіне байланысты шығындар және тағы басқа. Жиынтық ...... ... ... ... ... ... айқындалған соңғы қалдықты қаржылық нәтиже, негізгі және ... ... ... ... ... білдіреді. Кәсіпорындардың
дебиторлық берешегі – ... ... ... ... ... қызметтерге, оның ішінде алынған векселдермен және аванстармен
қамтамасыз етілген, сатып алушылардың ... ... ... өтеу.
Міндеттемелер бойынша берешек – келіп түскен материалдық құндылықтарға,
орындалған ... мен ... ... оның ішінде алынған
векселдермен және аванстармен қамтамасыз етілген, жабдықтаушылар ... ... ... ... өтеу. Бұдан басқа,
міндеттемелер бойынша берешекке бюджетке ... ... ... ... ... ақы ... ... беру бойынша берешектер
және басқа төлемдер, мемлекеттік бюджеттен тыс ... ... ... ... және ... ... бойынша мерзімі өтіп кеткен
берешек– мұнда есеп беру күніне өтелмеген алдыңғы кезең ... ... қоса ... ақы және ... ... ... ... өтіп кеткен
берешектің барлық сомасы келтіріледі.
1.2. Қаржы саясатының мақсаты, міндеттері
Экономикалық дағдарыстан шығу және одан әрі серпінді даму мемлекеттің
сындарлы және ... ... ... ... ... Жүргізіліп отырған қаржы
саясатының басты субъектісі мемлекет ... ... Ол ... ... арналған қаржысын дамытудың басты бағыттарының стратегиясын
жасайды және алдағы ... ... ... ... және ... ... анықтайды.
Мемлекеттің қаржы саясатының мазмұны экономикалық заңдардың ... ... ... және ... даму міндеттеріне сәйкес қаржыны
жоспарлы ұйымдастыру болып табылады. Қоғамдық дамудың әрбір кезеңінде қаржы
саясатының өзіне тән ... ... ол ... жәй ... қоғамның
материалдық және мәдени өмірінің толғағы жеткен ... және ... ... ... түрлі міндеттерді шешеді.
Мемлекеттің қаржы саясатының мазмұны айтарлықтай күрделі, өйткені ол
шаралардың ауқымды кешенін, оны дәйекті ... ... ... ... экономикалық заңдардың әрекеті, экономиканың жай-күйі, қоғамның
әлеуметтік – экономикалық дамуының ... ... ... ... ... ... ... экономикалық саясаттың тиісті мақсаттары мен міндеттерін негіздей
отырып, қаржы саясатының стратегиялық және тактикалық шараларын тұжырымдау;
3) белгіленген іс-әрекеттерді ... ... ... ... ... ... қарай оны жаңғырта және түзете ... ... ... ... ... үш буынның бірлігі қаржы саясатының мазмұнын анықтайды.
Демек, ... ... ... ... ала ... қоғамды
дамытудың міндеттеріне байланысты қаржыны ұйымдастыру мен ... ... ... мазмұны болып табылады.
Қазіргі кезеңде қаржы саясатының көмегімен шектелетін ... ... ... ... ... ... ... әрбір нақты кезеңінің ерекшеліктері негізінде қаржы
ресурстарының неғұрлым мүмкін болатын көлемін ... ... ... ... ... ... ... сфералары арасында, ұлттық
шаруашылық секторлары арасында ұтымды болу және ... ... бір ... ... ... дамудың белгіленген бағыттардың орындау үшін тиісті
қаржы механизмін жасап, оны үнемі жетілдіріп отыру.
Сондықтан Қазақстан жағдайында ... ... ... ... ... ... көшіру, ұлттық шаруашылықтың құрылымын
одан әрі жетілдіру негізінде шаруашылық өмірді тұрақтандыру, кәсіпкерлік
қазметті дамыту, мемлекеттік ... ... ... отырып, меншікті
реформалау, сыртқы экономикалық қызметті ұлғайтып, жандандыру, әлеуметтік
бағдарламаларды қаржыландыру ... ... ... ... ... механизмі
арқылы іске асыру болып табылады.
Елдегі жүргізіліп жатқан реформаларға сәйкес мемлекеттің қаржы ... ... ... қызметі нарық жағдайында қажетті қаржы ресурстарын
жұмылдыруға, оларды бюджетке толық және дер ... ... ... – экономикалық дамудың мемлекеттік ... ... ... қаржыландыруға және материал, еңбек және ... ... әрі ... ... ... күшейтуге
бағытталған. Бұл мақсаттар Қазақстан Республикасының әлеуметтік және
экономикалық дамуының, ... ... ... ... ... ... қаржымен қамтамасыз ету қажеттігімен туындайды.
Қаржы саясатының мақсаты – қоғам дамуының аса маңызды қажеттіліктерін
қанағаттандыруға қажет ... ... ... жұмылдыру. Осыған байланысты
қаржы саясаты кәсіпкерлік қызметті жандандыра түсуге ... ... ... ... ... ... ... алудың ұтымды
нысандарын, сондай-ақ қаржы ресурстарын қалыптастыруға ... ... ... көп көңіл бөлінеді. Қоғамдық өндіріс ... ... ... бөлу ... ... пайдаланудың тиімділігін арттыруға,
сондай-ақ оларды экономикалық және ... ... ... ... үлкен маңыз беріледі.
Таяудағы мақсат ретінде – мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... шаруашылықтың қаржы
жағдайын сауықтыру проблемасын ... ... ... асырудың негізіне жалпы және жеке (өзгеше)
қағидаттардың толып жатқан қатары қойылуы тиіс.
Қаржы саясатын ... оның мына ... ... ... ... ... бар ... қаржы ресурстарын негіздей отырып, бюджеттерді жасау,
бекіту және ... ... ... ... ... ... ... және кәсіби топтардың мүдделерін сақтау;
Қаржы қатынастарының жоспарлы ұйымдастырылуын қамтамасыз ету;
Қаржы жүйесінің ... ... мен ... ... ... теңгерімділігі;
Қаржы резервтерін жасау (бюджет жүйесінде кірістердің шығыстардан және
салалық қаржыларда қаржы резервтерінің асып түсуі);
мемлекет пен ... ... ... ... ... оңтайлы бөлу.
Қаржы саясатының тиімділігін қамтамасыз ететін жалпы қағидаттарға
мыналар жатады:
объективті ... ... ... есепке алу;
нақты тарихи жағдайларды есепке алу;
өткен жылдардың өзіндік тәжірибесін және дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... ... қаржы жүйесінің ұтымды құрылымын, қаржы қатынастарын жоспарлы
ұйымдастыруды және қаржы механизмінің дұрыс құрылуын қамтамасыз ету;
қаржы жүйесінің барлық ... мен ... ... ... ... кірістердің шығыстардан асып түсетін қаржы резервтердің
жасау;
салық жүйесін ұтымды құру ... ... және ... ... ... қаржы ресурстарын шоғырландыру;
негізгі қаржы ресурстарын мемлекет қарамағына жұмылдыру, ... пен ... ... ... ... ... ... және кредит-ақша саясатына тепе-теңдігі.
ІІ. Шығындарды талдамалық топтарда талдау
2.1. Кәсіпорындардың шығындары және олардың түрлері
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... кететін шығындарына және сол ... ... ... тікелей байланысты болады. Бұдан шығатын қорытынды, тауарларды
өндіру және оны ... ... ... білу ... ... ... ... жағының бірі болып саналады.
Шығындар – бұл кәсіпорын өзінің өндіретін және ... ... ... үшін ... ... ... ... шығындары. Өндіріс
процесіндегі айқын шек қоятын шығындар және олардың маңызы мен ... ... ... ... ... ... ... белгісіне қарай 3 түрге бөлінеді:
- өзіндік құн ... ... ... және ... ... Бұл ... ауыспалы айналымы арқылы сатудан түскен
ақшалай түсімді жабатын ағымдағы шығындар;
- өндірісті ұлғайтуға және ... ... ... Әдеттегідей,
бұл жаңа немесе жаңғыратын өнімге жұмсалатын бір жолғы ірі ... ... ... ... – мәдени тұрғын үй, тұрмыстық қызмет көрсету
және осыған ұқсас ... да ... ... ... ... ... ... бөлінетін арнаулы қорлардан
қаржыландырылады.
Өндірістік шығындардың жіктелуі
|Сыныптау белгілері ... ... ... Экономикалық элементтер ... ... ... Өзіндік құнның статьялары |Өзіндік құнның калькуляция |
| ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... Өнімнің өзіндік құнына қатысудың |Тікелей, жанама ... | ... ... ... рөлі ... ... тыс ... ... ... ... ... өндірістік емес |
|8. Жоспарға қатысу мүмкіншілігі ... ... ... ... көлеміне қатысы ... ... ... Шығу ... ... бір ... ... ... ... ... ... кететін шығындар,|
| ... ... ... ... ... ... ең тұрақты және ауыспалы шығындарға бөлу.
Тұрақты шығындар осы кезеңдегі уақыт ішіндегі сомасы өнімді ... және ... ... құрылымына тікелей тәуелді болмайды. Тұрақты шығындарға
жататындар: міндетті заемдық ақылар, ... ... ... және
жабдықтардың амортизациясы, сақтандыру жарналары және тағы басқа.
Ауыспалы шығындар – бұл осы ... ... ... ... және ... ... ... шығындар. Мысалы, еңбекақы
шығындары, шикізаттар, отын, энергия, көлік қызметі және тағы ... және ... ... ... айырмашылықтың елеулі маңызы
бар. Тұрақты шығындар керек десе, жалпы алғанда, өндірілмеген өнімге ... ... ал ... ... ... өндіріс көлемін өзгерту
жолымен басқаруы мүмкін.
Мысалы:
Салыстырмалы бағада өндірілген өнім ... ... ... және салыстырмалы бағаға кестеде көрсетілген
бастапқы негізде кәсіпорындарда шығарылған өнім қазіргі және салыстырмалы
бағаларының көлемін есептеу ... ... ... ... ... ... |І-гі өнім |Ағымдағы |сайы-н і-гі|Ағымдағы ... |
| ... (1 кі ... саны ... саны ... |бағадағы |
| |тг)ағымдағы |(Ш.б) тг |(б/сі тг) ... ... ... ... саны | | ... ... (ө.с) ... ... | | ... тг | |
|1 |2 |3 |4 |5 2х3 |6 2х4 |
|1 |6 |1000 |120 |6000 |720 |
|2 |3 |3000 |150 |9000 |450 |
|3 |2 |1000 |110 |2000 |220 |
| ... ... 1390 ... ... ... бойынша белгілі өнім түрін өндірудегі өзгермелі шығыны 300,0 тұрақты
шығын 200,0 тг құрды, егер ... баға ... 125,0 тг ... ... ... керек.
ӨС =(ӨШ + ШТШ) : ББ
ӨС =(300,0 + 200,0) : 125 =400 ДАНА
Мұндағы:
ӨШ - өзгермелі ...... ... - өнім ... ... бағасының 125 тг
2.2. Өнім өндіру шығындары. Шығындарды төмендету
жолдары
Өнім өндірудің шығынын есепке алу тәжірибесінде оларды шығынның ... болу орны ... ... Пайда болу орны бойынша шығындар, цех,
аймақ, басқа бөлімдерге анықталады. ... өнім ... ... жұмыс
түріне шығындар есептеледі. Шығынның түрі бойынша оларды ... ... ... ... қалу үшін ... бизнес, соның ішінде
өзінің барлық шығындарын үнемі қадағалап отыруы тиіс, оның үстіне ... ... ... қызметінің толық құнын (өзіндік ... ... ... ... өндірістік шаруашылық
қызметінің барлық нәтижесі көрініс табады. Өзіндік шығын деңгейі мен ... ... ... барлық ресурстарының қолданылуы дәрежесін
сипаттайды.
Шығындарды бағалау, одан соң ... ... ... ...... кәсіпкерлер бұған асықпайды: оған қоса бағаның барлық ... ... соң, ... шығынды талдау мен жоспарлауды елемейді. ... баға ... ... ... ... ... етеді.
Мұндай жағдайда олар шетел фирмаларымен бәсекеге түсе алмайды. ... ... ... ... ... ... шешу қанша жеңіл
әрі тартымды болып көрінгенімен, өз тауарларының ... ... ... күш салу ... өнім ... ... ... ресурстар түрлерінің
құнымен анықталады. ... ... ... өнім ... көлемі
тәуелді, өнімге шығын төмендеген жағдайда қолданылатын ресурстар ... ... мен ... ... ... ескере отырып,
өнім көлемін арттыруға болады. Мұндай жағдайда ... ... ... ... Екіншіден, өндіріс шығындары төмендесе, өнімге
қалыптасқан бағамен фирма бағасы өседі. Сондықтан, өнім ... ... ... ... ... ... салыстырады. Үшіншіден, өнім
бірлігіне келетін шығындардағы өзгеріс тек қана ұсынымға ... ... ... да әсер етеді.
Нақты және айқынсыз шығындар.
Кез-келген тауар өндірісінде нақты анықталған ... бар ... ... ... ... ... ... және тағы басқа)
жұмсалады. Өндірістің мүмкін технологияларының ... ... ... ... ... ... бірі ... немесе күрделі
бұйым өндірісіне бірнеше технологияның қатынасы қолданылады. Бір ... ... әр ... ... өндіріс факторлары әртүрлі жұмсалады.
Жоғары механикаланған және автоматтанған өндірісте капитал ... ... ... аз ... ... ... өндірісте жалпы
шығынның біраз бөлігін еңбек шығындары құрайды.
Өндірушілер ... ең ... ... ... ... ол жаңашыл технологияны қолдану өнім бірлігіне аз ... ... ... ... ... ... береді. Өндіруші қандай
технологияны, ... ... ... ... ... ... экономикалық ресурстар бағасына байланысты. Меншікті және
сыртқы шығындар. Осыған ... ... ... ... немесе жеке
өндірушілер тұрғысынан қарастырылады. Оларды меншікті шығындар деп атайды.
Өндірістік қызмет қоршаған ... ... ... ... және ... ... ... шығындар қажет болады. ... ... ... ... ... ластану аймағында тұратын
тұрғындардың қаржылары есебінен алынады. Бұл шығындар ... ... ... ... деп ... ... ... есептеген кезде ондағы шығындарды тарату
коэффициенттік жолмен ... ... ... біз ... әдіске бір мысал келтіріп көрейік:
|Қатар |Көрсеткіштер |"А" ... |"Б" ... ... ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... ... |5200 |6400 |11600 |
| ... ... (т) | | | |
|2 ... коэффициенті |1,2 |1,3 |х |
|3 ... ... ... |6240 |8320 |14560 |
| ... (1х2) | | | |
|4 ... кеткен шығындар,|х |х |9628825 |
| ... ... | | | |
|5 |Бір ... – |х |х ... |
| ... ... құны | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
|6 ... ... ...... |
| ... ...... ... |
| |"А" - 6240 х ... | | | |
| |"Б"- 8320 х ... | | | |
| ... ... ... |9628825 |
| ... ... ... |793,6 |Х |793,6 |
| ... ... |х |859,7 |859,7 |
| |"А" – ... | | | |
| |"Б" – ... | | | ... ... ... ... ... өндірісте бірнеше негізгі және ілеспе өнімдерді
өндірген ... ... Бұл ... ... тастау да, шығындарды
тарату да қатар әрі үйлесімді тұрғыда пайдаланылады. Бұл ... ... ... ... ... құны шегеріліп, қалған бөлігі негізгі
өнімдердің арасына белгіленген коэффициенттер бойынша таратылады.
Олар ... ... ... ... ... ... шығыннан ілеспе
өнімнің өзінді құны шегеріледі; шығынның қалған қалдығы негізгі өнімдердің
арасына белгіленген коэффициенттерге сәйкес таратылады; ең ... ... ... құнына жатқызылатын және таратылатын соманың ... ... ақ ... ... өңдеген кезде одан ілеспе өнімдерін
шығарып тастайды ... ... ... және тағы ... ал ... бөлігін ақ металдар, рутолдық және илмениттік ... ... ... коэффициенттер бойынша және негізгі
металдың қоспасын ескере отырып таратады.
Өндірістің технологиялық және ұйымдастыру ерекшеліктеріне байлананысты
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және өндіріс ... ... ... ... Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау ... ... ... ... ... деп, ... шығынын
бақылау үшін өнімнің нақты өзіндік құнын есептеу және ... ... ... ... ... ... бойынша әдістерінің жиынтығы
атайды.
Өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын калькуляциялаудың және
шығындарды есепке алудың тапсырыстық әдісі.
Шығындарды ... ... және ... ... ... ... ... аз сериялы және жеке-дара өндірісі бар кәсіпорындарда,
жөндеу және эксперименттік жұмыстарда пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... ... номенклатура
баптарының кескінінде есепке алынады. Тапсырыс кәсіпорынның өндірістік
бөлімшесінде арнайы бланкілерде ашылады, ... соң ол ...... ... түседі. Әрбір тапсырысқа өзіндік код беріледі, онда
жұмысшыға есептелген жалақы, барлық ... ... ... ... шығын есебін жүргізетін карточкаға көшіріліп жазылады.
Тапсырыстың ... құны ... ... ... ... ... ... кейбір ерекшеліктері бар, атап айтсақ:
- барлық шығарылған шығындар туралы мәліметтерді шоғырландырып және
оларды жеке ... ... мен ... өнім ... ... ... ... емес, аяқталған әрбір партия бойынша шығындарды
шоғырландыру;
- тек бір ғана шотты жүргізу, «аяқталмаған ... ... ... ... шығындарын жинақтау тек осы «аяқталмаған ... ... Осы ... ... әрбір тапсырысы бойынша
шығындардың жекелеген есебін ұйымдастыру үшін ... ... ... ... калькуляциялау үшін шалафабрикатсыз әдісі
пайдаланылады.
Тек дайындау цехында (құю, ұсталық –пресс және тағы ... әдіс ... ... ... ... ... ... жасалады. Әдетте, шалафабрикаттық әдісте тапсырысты жасау
процесі цехтан цехқа өтеді, бірақ ондағы жасалған операциялар ... ... ... әрбір (жекелеген) табыстың ... ... ... ... ал негізгі
материалдар, шикізаттар, технологиялық отындар, мен ... ... топ ... ... есепте көрініс табады.
Ал үстеме шығыстары олардың өндірілген орны бойынша ... ... ... ... ... тәсілі бойынша әрбір тапсырыстың өзіндік құнына
жатқызылады.
Ақаудан ... ... ... өздерінің тиесілі тапсырыстарына
есептен шығарылады. ... ... ... ... ... ... есебінің карточкасы
2010 жылға жасалған 8010 "Негізгі өндіріс" ... ... СГШ -1-60 ... ... ... ... атауы
10 дана шығарылады
(теңге)
|Қат|Калькуляциялау|Дебет ... ... ... | | ... ... | | |
| | ... ... ... шығындары |Есептен шығарылады |
| | ... ... ... ... |Маусым |
| | | | ... | | |
| | ... ... |60-80 ... ... |10-20 ... аударымдар |5-10 ... ... ... |5-10 ... ... ... ... ... және ... бір ... кеткен шығындарды анықтау мақсатымен оларды калькуляциялық баптар
бойынша жіктеу ... ... ... ... ... ... калькуляция түрлері ажыратылады.
Жоспарлы калькуляция фирманың экономикалық бөлімінен белгілі бір мерзімге
(жыл, тоқсан, ай) ... ... ... ... электроэнергия және
тағы басқа шығындар мөлшері негізінде құрастырылады. Жоспарлы калькуляция
мынадай мақсатпен пайдаланылады:
- өнімнің ... ... ... ... ... ... ... және қаржы ресурстарына қажеттіліктерін анықтау
үшін;
- жоспарлы калькулцияның мәліметтерін салыстыру ... ... ... ... ету ... ... ... анағұрлым үдемелі нормалары мен нормативтеріне қарай ... ... ... ... мөлшерлік калькуляция өзгеше
эталон ретінде қолданылады, онымен мәліметтерді салыстыру арқылы өнімнің әр
түрінің өзіндік ... ... ... азайту жолдары мен пайданы
көбейту көздерін табуға болады.
Өнімнің өзіндік құнын ... ... ... біртекті өнім
шығаратын кәсіпорында (су, электр станциялары, кен, көмір, мұнай мен ... ... ... ... әдетте аяқталмаған өндіріс
болмайды ... де олар ... онда оның ... ... болады) және
шалафабрикаттарды өзі өндіреді. Егер де кәсіпорын өзінің есептік саясатында
қарастырса, онда бұл әдісті қолдануға ... ... ... Бұл ... бүкіл шығарылған өнімге кеткен шығындарды есептеуден тұрады. Өнім
бірлігінің ... ... ... ... ... ... яғни шығын
деңгейін өндірістің натуралды көлеміне немесе ...... жай бөлу ... ... ... ... ... (мысалға,
көмір өндірісінде) әрбір технологиялық процесс бойынша есептелінуі мүмкін.
Сонымен, көмірде өндіру ... ... ... ... ... ... алу, ... дейін тасымалдау және сыртқы (жоғарыға)
шығару, сорттау, өңдеу, вагонға тиеу. Міне сондықтан бұл жердегі ... мен ... жай ... ... деп ... да осыдан
шыққан. Мұнда кәсіпорын барлық шығындарды өндірілетін ... бір ... ... өндіріс болмаған жағдайда – шығарылған өнімге жатқызады, ал
біртекті өнім шығарылатын жерде калькуляциялаудың барлық ... ... ... ... ... арқылы оңайлатады. Көптеген
кәсіпорындар жұмыс практикасында ... ... ... ... ... ... дәлелдеп берді. Өнімнің өзіндік құнын
калькуляциялау мен шығынды есептеу әдісінің қарапайым төрт ... ... ... кезінде тікелей және жанама шығындар бүкіл ... ... ... ... ... бойынша есепке алынады.
Өнімнің бір өлшемінің өзіндік құны ... ... ... ... санына бөлумен айқындалады. Бұл ... (су ... құм, ... дайындау) аяқталмаған өндіріс , шалафабрикаттар
және өнімнің құрамдас ... ... ... ... ... бар ... ... Бұл
арада дайын өнім мен аяқталмаған ... ... ... бөлудың
қажеттілігі туындайды. Бұл нұсқа 1 текше метр ағаштың өзіндік ... ... ... дайындау өнеркәсібінде қолданылады.
Аяқталмаған өндірісті, әдетте, инвентарлық ... ... ... нұсқа бір мезгілде өнімнің бірнеше түрлерін шығаратын немесе
өндіретін: жылу мен жылу энергиясын шығаратын, ... мен газ ... ... ... қолданылады. Мұндай жағдайларда шығындар
тұтас алған өндіріс бойынша, яғни қарапайым әдіспен есепке ... ... ... құны ... ... ... Мұнай мен газ
өндіру кезіндегі энергетикалық ... ... жер ... ... ... жер қыртысының қайтарымдылығын жақсартуға,
мұнайды диэмульсация, мұнайды айдауға және сақтауға ... ... ... бойынша мұнайға, ал газ жинау және тасымалдау жөніндегі
шығындар – газға жатқызылады. Қалған шығындар ... ... ... ... ... және мұнай мен газдың жалпы табылған (шығарылған)
үлесіне тепе-тең мөлшерде мұнай мен газ арасында бөлінеді.
Қарапайым әдістің төртінші нұсқасын өнімнің өзіндік ... ... ... ... немесе процесстік бойынша жүргізетін кәсіпорындар
пайдаланады. Бұл нұсқаны химия мен ... ... ... ... Бұл ... шығындарды есепке алудың және өнімнің
өзіндік құнын калькуляциялаудың қарапайым және бөлістік әдістері үйлесімді
пайдаланылады.
Кәсіпорынның ... өнім ... ... және ... ... және ... құнның қалыптасуын кестеден көреміз.
Кесте 2.
Өнім бірлігіне келетін шығындар
|Көрсеткіштер ... ... |
| |1 |2 |3 ... ... |21,0 |30,0 |15,3 ... ... |7,9 |11,3 |5,7 ... өзіндік құн |28,9 |41,3 |21,0 ... |35,0 |40,0 |25,0 ... |+6,1 |-1,3 |+4,0 ... ... өнім ... алынатын пайда сомасының теріс мәнді
екенін көреміз. Бұл өнім ... ... ... ... ... жабу жөнінде
шешім қабылдау үшін кәсіпорында өндірілетін барлық ... ... ... ... ... ... Және де алынған түсімнің жиынтық
сомасы айнымалы шығындар сомасынан артық болуы қажет.
Қарастырылған мысал ... ... ... ... 120,500 теңге
(35,000+48,000+37,500), ал шығындар жиыны 110,000 ... ... ... ... 10,500 теңге (120,500-110,000). Егер кәсіпорын
екінші өнім ... ... ... онда ... жиынтық түсім сомасы
азаяды да 72,500 теңгені (120,500-48,000) құрайды, Сонымен қатар, кәсіпорын
шығындары осы өнім ... ... ... ... сомасы 36,000
теңгеге (1,200*30) азаяды. Тұрақты шығындар мөлшері ... ... ... ... ... ... шығындары 74,000 теңге (110,000-
36,000) болады. Бұл жағдайда кәсіпорын 1,500 теңге (72,500-74,000) ... ал ... зиян ... 12,000 ... ... (10,500+1,500). Яғни,
нәтижесінде мынадай қорытынды жасаймыз: Б өнімін кәсіпорын ассортиментінде
қалдырған жөн, себебі екінші өнімнің бір ... ... бас ... ... 10 ... ... ... сомасын жоғалтады. Ал 1,200
данасын шығармаса, онда 12,000 теңге ... зиян ... ... жағдайларға қатысты басқару есебінің қысқартылған
шығындар әдісін қолданудың тиімділігі жөнінде қорытынды жасауға болады. ... ... ... ... ... ... шешуге
көмектеседі:
- өнім немесе тапсырыс бағасының ең төменгі шегін анықтау;
- әртүрлі өнімдердің пайдалылығын салыстырмалы талдау;
- ... ... мен ... ... ... анықтау;
- өнімдерді өзі өндіру мен сырттан сатып алу ... ... ... ... ... ... ... технологиясын таңдау;
- тепе-теңдік нүктесін анықтау.
Сонымен қатар бұл әдістің бірқатар кемшіліктері де бар:
- өнімнің толық өзіндік құны анықталмайды;
- дайын өнімдер мен ... ... құны ... ... ... және айнымалы шығындарды бөлудің қиындығы.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда басқару ... ... ... ... спецификалық ерекшеліктеріне байланысты, яғни, олардағы
өндіріс процестеріне, олардың ... ... ... ... және басқаларына тікелей байланысты.
Қорытынды
Кәсіпорынның шығаратын тауарларының мөлшерін ... ... ... ... шығындарына және сол тауарлардың рынокта сатылатын
бағаларына тікелей байланысты болады. Бұдан ... ... ... және оны ... ... ... білу кәсіпорынның шаруашылық
жүргізудегі тиімділігінің басты жағының бірі болып саналады.
Шығындар – бұл кәсіпорын өзінің өндіретін және ... ... ... үшін ... ... ақшалай түріндегі шығындары. Өндіріс
процесіндегі айқын шек ... ... және ... ... мен ... анықтайтын межесі болып табылады.
Шығындар элементтері бойынша есептелген өзіндік құн өнімнің ... ... ... ... ... бағдарламаны орындау
үшін тұтынылған ресустардың жалпы көлемінің құндық өлшемін бейнелеуге
мүмкіндік береді.Экономикалық ... ... ... ... қатар,
шығындардың қалыптасуы кезіндегі әр элементтің мәнін анықтауға және өзіндік
құнды төмендетудің, айналым құралдарына қажеттіліктерін ... ... мен ... ... ... үшін, яғни бизнес
жоспар құру кезінде шығындар сметаларын есептеуге мүмкіндік береді.
Өнім өндірудің шығынын есепке алу тәжірибесінде ... ... ... болу орны бойынша топтайды. Пайда болу орны бойынша шығындар, цех,
аймақ, басқа бөлімдерге анықталады. Әрбір өнім ... ... ... шығындар есептеледі. Шығынның түрі бойынша оларды калькуляциялау
ставкаларына топтайды.
Бәсекеге қабілетті болып қалу үшін кез-келген ... ... ... барлық шығындарын үнемі қадағалап отыруы тиіс, оның үстіне өндіретін
өнімнің немесе көрсететін қызметінің толық ... ... ... ... ... ... өндірістік шаруашылық
қызметінің барлық нәтижесі көрініс табады. Өзіндік шығын деңгейі мен оның
өзгері қарқыны кәсіпорынның ... ... ... ... ... одан соң оларды төмендету жолдарын іздеу – кез
келген кәсіпкерлер бұған асықпайды: оған қоса ... ... ... ... соң, өзіндік шығынды талдау мен жоспарлауды елемейді. Бұл
оларды баға төмен сұранысының кедергісіне ... ... ... ... олар шетел фирмаларымен бәсекеге түсе алмайды. Сондықтан
бағаны өсіру есебінен өзіміздің ... ... шешу ... ... ... ... ... өз тауарларының өндірісіне кеткен
шығындарды төмендетуге күш салу ... өнім ... ... ... ... ... анықталады. Шығындар көлеміне, біріншіден өнім шығару көлемі
тәуелді, өнімге шығын ... ... ... ... сол
қалыптасқан бағасы мен қаржы құралдарындағы шектеулілікті ескере ... ... ... ... Мұндай жағдайда фирма нарықтағы тауардың
ұсынысын ... ... ... ... ... ... бағамен фирма бағасы өседі. Сондықтан, өнім бірлігіне келетін
шығындарды олардың бағасымен фирма әрқашан салыстырады.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Шеденов ... Е.Н., ... Ү.С., ... ... ... ... ... Ақтөбе,-Полиграфия,2004ж
2. Қожамқұлов Т.Саяси экономия негіздері Оқулық,-Алматы “Қайнар”1999.
3. Қаржы экономикасы, 2001 ж.
4. Төлегенов Е. Т. ... ... ... құралы-
Алматы:Экоономика,2001ж
5. Кеулімжаев Қ.К.,Құдайбергенов Н.А. ... есеп ... ... предприятия:Уч/под-ред. Проф. О. И. Волкова.-М:ИНФРА-М,1998г
7. Жолдасбаев Г.Ө., ... ... Оқу ... . Алматы 2002;
8. Оқаев Қ.О., Дюнова Е:М. ... ... ... ... ... ... 2007 ж.
2. Әубәкіров Я.Ә ., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табаев Т.П. Қаржы
экономикасы: Оқу құралы – ... ... ... А. ... 2001.
4. Мельников В.Д., Ли В.Д. Қаржылық жалпы курсы: Оқу құралы.-Аламты: Қазақ
университеті. 2005. 220 бет.
5. ... Ө.Қ., ... Е.Н., ... Ү.С., ... Б.А., ... Жалпы экономикалық теория Ақтөбе, А-Полиграфия, 2004.
6. Қожамқұлов Т. Саяси экономия негіздері Оқулық, - Алматы ... ... ... 2001 ... ... есеп: оқу құралы/ Қ.К. Кеулімжаев, З.Н. Әжібаева, Н.А.
Құдайбергенов, А.Ә. Жантаева. Алматы: Экономика, 2001.- 330 ... ... Е.Т. ... ... ... Оқу ...... 2001.
10. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Ғабдуллин Т.Ғ., Шмидт О.И.
Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп: өңделіп және толықтырылып 3-ші
басым, - Алматы: Қазақстан – аудит ... ... ... С.Б. Қаржылық есеп: Оқулық. – Алматы. 2007.
12. Кеулімжаев Қ.К. Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп теориясы
негіздері. Оқулық. – Алматы: Экономика. 2006ж.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтастыру7 бет
Әлеуметтік-мәдени шараларға жұмсалатын шығындарды топтастыру10 бет
"Макроэкономикалық көрсеткіштер"4 бет
"Өнімнің өзіндік құнын талдау."4 бет
1917 жылғы Ақпан төңкерісінен кейінгі Қазақстанның қоғамдық-саяси жағдайы56 бет
2 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты11 бет
E-leaning - де білімді бақылау жүйесін құру92 бет
«Масғұд» поэмасындағы Абай бейнесі7 бет
«Семей былғары-мех комбинаты» ЖШС-дегі өндірістік шығындардың аудиті және талдауы66 бет
Ішкі және сыртқы шығындар туралы жалпы түсінік28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь