Java тілінде қарапайым сағат құру


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1 ЕСЕПТІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.1 Java.да қарапайым сағат құрудың мақсаты мен міндеті ... ... ... ... ... ... ... .. 8
2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.1 Java.дағы объектілі.бағдарлы бағдарламалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.2 Объектілі.бағдаралы бағдарламалаудың принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.3 Графикалық интерфейсті тұрғызу принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.4 Компонент және контейнер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.5 Апплеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.6 Апплет шеңбері туралы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.7 Кескін және дыбыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
3 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16
3.1 Бағдарламаны тестілеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
4 ҚҰЖАТТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
4.1 Бағдарламалаушыға нұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
4.2 Қолданушыға нұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
ҚОСЫМША А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
ҚОСЫМША Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
Алғашында Java (Java технологиясының ресми туылған күні — 1995 жылдың 23 мамыры) телефон сияқты тұрмыстағы электронды қондырғыларды бағдарламалауға арналған болатын. Кейінірек Java браузерлерді бағдарламалау үшін қолданыла бастады – апплеттер пайда болды. Содан соң Java-да түрлі толыққанды қосымшалар құруға болатындығы байқалды. Олардың графикалық элементтері компоненттер түрінде безендіріле бастады — Java CORBA технологиясымен байланыса отырып, реттелген жүйелер және аралық программалық қамтамалар әлеміне бірге кірген JavaBeans пайда болды. Серверлерді программалау үшін бір қадам қалған болатын және ол қадам жасалды – сервлеттер мен EJB (Enterprise JavaBeans) пайда болды. Серверлер деректер қорымен өзара байланыста болуы керек - JDBC (Java DataBase Connection) драйверлері пайда болды. Өзара байланыс сәтті болып шықты, және деректер қорын басқарудың көптеген жүйелері, сондай-ақ операциялық жүйелер де өз ядросына Java қосып алды, мысалы Oracle, Linux, MacOS X, AIX. Одан басқа қамтылмаған не қалды? Сіз атаңыз және жарты жылдан кейін Java ол жерде де қолданылып жатқанын естисіз. Түсініктің өзі көмескі болғандықтан, оны дәл сондай көмескі сөзбен атады — технология.
Java технологиясының мұндай тез және кең таралуы – Java деп аталатын арнайы құрылған программалау тілін қолдануымен тығыз байланысты. Бұл тіл өңдеушілердің ойы бойынша төмендегі тілдердің жаман жақтарын ескермей жақсы жақтарын ала отырып, Smalltalk, Pascal, C++ және т.б. тілдер қорында құрылған. Ол жөнінде әр түрлі пікірлер таралған, бірақ бұл тіл оқып үйрену үшін өте ыңғайлы, онда жазылған программалар жеңіл оқылады: алғашқы программаны тілді үйреніп бастаған соң бір сағаттан кейін жазуға болады. Pascal тілі құрылымдық программалау тілін үйрету тіліне айналғаны сияқты, Java тілі де объектілі-бағытталған тілді үйрету тілі болып қалыптасуда.
1. Учебник по JBuilder
2. Borland® JBuilder™ Developer's Guide
3. В.Н. Цыганенко. Технология программирования. Конспект лекций. Уч. пособие. Омск, Изд-во ОмГТУ, 2005, 32 с.
4. И.Н. Блинов, В.С. Романчик. Java 2. Практическое руководство. Минск, Изд-во УП «УниверсалПресс», 2005.
5. Технология программирования. Методические указания к курсовому проектированию. Сост. В.Н. Цыганенко. Омск, Изд-во ОмГТУ, 2005, 44 с.
6. Enterprise-қосымшаларын Java-да жасау туралы блог. Java ағындары туралы мақала. Сайт: http://topcode.ru/2010/04/09/potoki-v-java
7. Бишоп Д.,Java 2 . Питер, 2002
8. Д. Комер. Принципы функционирования Интернета. – Питер,2002

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...
1 ЕСЕПТІҢ 8
ҚОЙЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ...
1.1 Java-да қарапайым сағат құрудың мақсаты мен 8
міндеті ... ... ... ... ... ... ... ...
2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.1 Java-дағы объектілі-бағдарлы 11
бағдарламалау ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Объектілі-бағдаралы бағдарламалаудың 11
принциптері ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Графикалық интерфейсті тұрғызу 12
принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Компонент және контейнер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.5 Апплеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... . 13
2.6 Апплет шеңбері туралы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.7 Кескін және дыбыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
3 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ІСКЕ 16
АСЫРУ ... ... ... ... ... ... ... . ... ...
3.1 Бағдарламаны 16
тестілеу ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
4 17
ҚҰЖАТТАУ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..
4.1 Бағдарламалаушыға 17
нұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ..
4.2 Қолданушыға 17
нұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... .
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 19
ҚОСЫМША А ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
ҚОСЫМША Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 25
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР

HTML- Hyper Text Markup Language
JDBC- Java DataBase Connection
AWT- Abstract Windows Toolkit
CSS- Cascading Style Sheets
JFC- Java Foundation Classes
WWW- World Wide Web
EJB- Enterprise Java Beans
JVM- Java virtual machine
VMC- Virtual machine spesification
JIT- Just in time
JDC- Java development kit

АННОТАЦИЯ

Курстық жұмыс JAVA тілінде қарапайым сағат құру тақырыбында
жазылды. Жұмыстың мақсаты - қарапайым сағаттың бағдарламасын құра отырып,
бағдарламада қолданылған апплеттермен танысу . Орындалған жұмыстың
объектiсі Java-аплеттерде анимацияларды құрастыру әдiстері болып табылады.
Курстық жұмыс 4 бөлімнен, 25 беттен, және 8 әдебиет қолданылды. Есептің
қойылымы бөлімінде курстық жұмыстың мақсаты мен есептің шарты
қарастырылған. Бағдарламалық қамтаманы жобалау бөлімінде осы қарапайым
сағатты жасау бойынша бағдарламалау тілінің анықталған интерфейстері мен
операторлары толығымен сипатталып шықты. Бағдарламалық қамтаманы іске асыру
бөлімінде бағдарламаны тестілеу көрсетілген, яғни алынған нәтижелер
сипаттамасы қарастырылды. Құжаттау бөлімінде бағдарламалаушы мен
қолданушыға нұсқама берілді. Сонымен қатар,қорытынды, әдебиеттер тізімі мен
қосымшалар бар.

КІРІСПЕ

Алғашында Java (Java технологиясының ресми туылған күні — 1995 жылдың
23 мамыры) телефон сияқты тұрмыстағы электронды қондырғыларды
бағдарламалауға арналған болатын. Кейінірек Java браузерлерді бағдарламалау
үшін қолданыла бастады – апплеттер пайда болды. Содан соң Java-да түрлі
толыққанды қосымшалар құруға болатындығы байқалды. Олардың графикалық
элементтері компоненттер түрінде безендіріле бастады — Java CORBA
технологиясымен байланыса отырып, реттелген жүйелер және аралық
программалық қамтамалар әлеміне бірге кірген JavaBeans пайда болды.
Серверлерді программалау үшін бір қадам қалған болатын және ол қадам
жасалды – сервлеттер мен EJB (Enterprise JavaBeans) пайда болды. Серверлер
деректер қорымен өзара байланыста болуы керек - JDBC (Java DataBase
Connection) драйверлері пайда болды. Өзара байланыс сәтті болып шықты, және
деректер қорын басқарудың көптеген жүйелері, сондай-ақ операциялық жүйелер
де өз ядросына Java қосып алды, мысалы Oracle, Linux, MacOS X, AIX. Одан
басқа қамтылмаған не қалды? Сіз атаңыз және жарты жылдан кейін Java ол
жерде де қолданылып жатқанын естисіз. Түсініктің өзі көмескі болғандықтан,
оны дәл сондай көмескі сөзбен атады — технология.
Java технологиясының мұндай тез және кең таралуы – Java деп аталатын
арнайы құрылған программалау тілін қолдануымен тығыз байланысты. Бұл тіл
өңдеушілердің ойы бойынша төмендегі тілдердің жаман жақтарын ескермей жақсы
жақтарын ала отырып, Smalltalk, Pascal, C++ және т.б. тілдер қорында
құрылған. Ол жөнінде әр түрлі пікірлер таралған, бірақ бұл тіл оқып үйрену
үшін өте ыңғайлы, онда жазылған программалар жеңіл оқылады: алғашқы
программаны тілді үйреніп бастаған соң бір сағаттан кейін жазуға болады.
Pascal тілі құрылымдық программалау тілін үйрету тіліне айналғаны сияқты,
Java тілі де объектілі-бағытталған тілді үйрету тілі болып қалыптасуда.

1 ЕСЕПТІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ

1.1 Java-да қарапайым сағат құрудың мақсаты мен міндеті

Сіз білетіндей жоғарғы деңгейде жазылған программалар қатарына Java
тілі де кіреді, шығыс модулі деп аталады, ол бірден орындалмайды. Оны
біріншіден компиляциялау керек, яғни машиналық командалар тізбегін аудару —
объекті модулі. Бірақ ол да бірден орындала алмайды: объекті модулін
функция модулінде қолданылған кітапханалармен компоновкалап, объекті
модулінің секциялары арасында қиылысқан сілтемелерге руқсат беру керек,
нәтижесінде программаны орындауға толық дайын – жүктеу модулін аламыз.
Java жазылған бастапқы модуль бұл процедураларды айналып өте алмайды,
бірақ мұнда Java технологиясының негізгі ерекшелігі айқындалады — программа
бірден Java (JVM, Java Virtual Machine) виртуалды машиналар командаларына
компиляцияланады. Java виртуалды машинасы дегеніміз — командалардың олардың
орындалу жүйесімен өзара жиынтығы болып табылады. Мамандарға Java
виртуальды машинасы толығымен ағымды болып табылады деп айтамыз, сондықтан
жады ұяшығының күрделі адресациясы және регистрлердің көп мөлшерде болуы
міндетті емес. Соның есебінен JVM командалары қысқа болып табылады, олардың
көбісі 1 байт ұзындыққа иа, сондықтан 2 және 3 байт ұзындықтағы командалар
да болғанына қарамай JVM командаларын байт^кодтар (bytecodes) деп атайды.
Статистикалық зерттеулерге сүйенсек, команданың орта ұзындығы 1,8 байтты
құрайды. Командалардың және барлық JVM архитектурасының толық сипаты Java
(VMS, Virtual Machine Specification) виртуальды машинасының
спецификациясында сақталған. Егер сіз Java виртуальды машинасының қалай
жұмыс істейтінін білгіңіз келсе, осы спецификациямен танысыңыз.
Java екінші бір ерекшелігі — программада шақырылатын барлық стандартты
функциялар оған орындалу кезінде қосылады. Мамандар айтып өткендей
динамикалық компоновка (dynamic binding) жүзеге асырылады. Ол да
компиляцияланған программа көлемін айтарлықтай кішірейтеді.
Сонымен, бірінші кезеңде Java тілінде жазылған программа компилятормен
байт-кодқа ауыстырылады. Бұл компиляция нақты бір процессор типіне және
нақты бір компьютер архитектурасына байланысты емес. Ол программа
жазылғаннан кейін бір рет орындалуы мүмкін. Байт-кодтар бір немесе бірнеше
файлдарда жазылуы мүмкін және ішкі жадыда сақталуға немесе желі бойынша
таралуға мүмкіндік жасалған. Ол байт-кодтары бар файлдар көлемінің шағын
болуымен өте ыңғайлы. Содан кейін компиляция нәтижесінде алынған байт-
кодтарды JVM іске асыратын жүйеге ие кез-келген компьютерде орындауға
болады. Бұл жағдайда процессор типі де компьютер архитектурасы да маңызды
емес. Осылайша Java "Write once, run anywhere" — "Бір рет жазылған, кез-
келген жерде орындала береді" принципі құрылады.
Байт-кодтардың интерпретациясы мен динамикалық компоновкасы программаның
орындалуын айтарлықтай баяулатады. Байт-кодтар желі бойынша жіберілген
жағдайда ол әсер етпейді, өйткені желі кез-келген интерпретациядан да баяу
жұмыс істейді, бірақ басқа жағдайларда күшті және жылдам компьютер қажет
болады. Сондықтан интерпретацияның жылдамдығын өсіру үшін
интерпретаторлармен үздіксіз жұмыс жүргізілуде. Процессордың машиналық
командасы кодының интерпретациядан өткен бөліктерін есте сақтап қалатын
және оларға қайта қатынау жасалғанда, мысалы циклдарда осы бөліктерді жай
ғана жүзеге асыратын JIT-компиляторлары (Just-In-Time) өңделіп шығарылды.
Ол есептеулердің қайталану жылдамдығын айтарлықтай өсіреді. SUN фирмасы Hot-
Spot технологиясын өңдеп шығарды және оны өзінің Java виртуальды
машинасының құрамына қосты. Бірақ, әрине арнайы процессорлар ғана одан да
жоғары жылдамдықты көрсете алады.
SUN Microsystems фирмасы JVM командасының жүйесінде жұмыс істейтін
PicoJava микропроцессорларын жасап шығарды, сондай-ақ одан да күшті Java-
процессорлар тізбегін шығаруды ұйғарды. Басқа фирмалардың Java-
процессорлары да бар. Бұл процессорлар тікелей байт-кодтарды жүзеге
асырады. Бірақ Java программасын басқа компьютерлерде орындау кезінде JVM
командаларын нақты бір процессор командаларына интерпретациялау қажет
болады, яғни процессордың әрбір типіне интерпретатор-программасы керек және
компьютердің әрбір архитектурасы үшін арнайы интерпретатор жазылуы қажет
болады.
Бұл жағдай барлық компьютерлік платформалар үшін шешіліп қойған. Олар
үшін Java виртуальды машинасы жасап шығарылған, ал олардан да кең таралған
платформалар үшін әр түрлі фирмалардың бірнеше JVM өңдеулері бар.
Операциялық және деректер қорын басқару жүйелерінің көбі JVM өңдеуін өз
ядроларына қосуда. Электронды құрылғыларды қолданылатын арнайы JavaOS
операциялық жүйесі құрылған. Көп браузерлерде апплеттерді орындау үшін Java
виртуальды машинасы орнатылады.
Байт-кодтарды компьютерде орындау үшін JVM өңдеуінен бөлек байт-
кодтардан шақырылатын және байт-кодтармен динамикалық түрде компоновкаға
ұшырайтын функциялар жиыны қажет болатындығын мұқият оқырман байқаған болуы
керек. Бұл жиын бір немесе бірнеше пакеттен тұратын Java класстар
кітапханасы түрінде безендіріледі. Байт-кодтар әрбір функцияны жаза алады,
бірақ оның нақты бір компьютерде сақталуына байланысты байт-кодтардың
интерпретациясын болдырмай, оны осы компьютердің командалар жүйесінде жаза
беруге болады. Ондай функцияларды туған әдістер (native methods) деп
атайды. Туған әдістердің қолданылуы программаның орындалуын айтарлықтай
жылдамдатады.
SUN Microsystems фирмасы — Java технологиясының құрушысы — осы
программалау тілімен жұмыстың толық айналымы үшін қажетті программалық
құрылғылар жиынын тегін таратады: компиляциялау, интерпретациялау, JDK
(Java Development Kit) деп аталатын бай класстар кітапханасына ие
талқылаулар. Басқа фирмалардың да инструментальды программалар жиыны
болады. Мысалы, IBM фирмасының JDK жиыны кеңінен танымал.

2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ЖОБАЛАУ

2.1 Java-дағы объектілі-бағдарлы бағдарламалау

Компьютерлерді бағдарламалаудың барлық жарты ғасырлық тарихы,тіпті
ғылымның бар тарихы — бұл қоршаған ортаның қиыншылықтарын өткеру
мүмкіншіліктері. Бағдарламалаушылардың алдында тұрған тапсырмалар барынша
үлкейіп, ал өңделетін ақпарат күннен-күнге өсіп келеді. Жақында ғана
ақпараттың қарапайым өлшем бірліктері килобайттар мен мегабайттар болса ,
ал қазір тек гигабайт және терабайттар туралы айтады. Осы тапсырмаларға
бағдарламалаушылар шешім тапқанда, тағы одан күрделі тапсырмалар туындайды.
Бағдарламалаушылар жаңа әдістер ойлап тауып, жаңа тілдер құра бастады.
Жарты ғасырда бірнеше жүздеген тілдер пайда болды, көптеген әдістер мен
стилдер ұсынылды. Кейбір әдістер мен стилдер көпке таралып, бір уақытқа
бағдарламалаудың парадигмасын құрады.

2.2 Объектілі-бағдарлы бағдарламалаудың принциптері

Объектілі-бағдарлы бағдарламалау жиырма жылдан астам дамып келеді.
Объектілермен жұмыс жасайтын бірнеше мектептер бар және өздігінше мына
принциптерді қарастырады. Бірақ бірнеше жалпыға таралған түсініктер бар.
Соларды қарастырып өтелік:
1. Абстракция- әрбір моделді сипаттау бір немесе бірнеше кластар (classes)
түрінде жүргізіледі. Класты жоба, кескін ретінде қарастыруға
болады,себебі содан соң нақты объектілер құрылады. Класс объектілерді
мінездейтін айнымалылар мен константалардың сипаттамасынан тұрады. Олар
класс өрістері (class fields) деп аталады. Объектінің тәртібін
сипаттайтын процедуралар класс әдістері (class methods) деп аталады.
Класс ішіне кірістірілген кластар (nested classes) мен интерфейстерді
сипаттауға болады. Бірінші деңгейлі өрістер,әдістер және кірістірілген
кластар класс мүшелері(class members) болып табылады.
2. Объектілердің иерархиясын бұрыннан олардың классификациясы үшін
қолданады. Ол әсіресе биологияда толығырақ қарастырылған. Барлығымыз
туыстық,түрлермен таныспыз. Біз өзіміздің үй жануарларымызды сипаттай
аламыз:мысық(cats), төбеттер(dogs) және т.б.
3. Үлгілік – бұл принцип бойынша әрбір класс жеке модуль құру қажет.
4. KISS принципі – бағдарламалаудың ең негізгі,базалық және ең ұлы принципі
болып табылады.KISS принципі түсіндіру мен аударманы қажет етпейді "Keep
It Simple, Stupid!"

2.3 Графикалық интерфейстерді тұрғызу принциптері

Графикалық жүйелердің көптеген түрлері бар: MS Windows, X Window
System, Macintosh. Олардың әрқайсысында терезе мен оның компоненттерін
тұрғызу ережелері бар:мәзір,енгізу өрістері,батырмалар, тізімдер,айналдыру
жолақтары. Бұл ережелер өте күрделі. Графикалық API жүздеген функциялардан
тұрады.
Терезелер мен олардың компоненттерін құруды жеңілдету үшін кластар
кітапханасы жазылған: MFC, Motif, OpenLook, Qt, Tk, Xview, OpenWindows
және т.б. Кітапхананың әрбір классы бірден толық графикалық компонентті
сипаттайды.
В технологии Java технологиясының негізгі қиыншылығы – бұл Java кез
келген немесе көптеген графикалық орталарда жұмыс жасауы тиіс. Нақты
графикалық жүйеден тәуелсіз кластар кітапханасы қажет. JDKның бірінші
нұсқаларында тапсырманы келесідей жолмен шешті: графикалық объектілермен
жұмыс жасайтын әдістерден тұратын интерфейстер жүзеге асырылды. Классы
библиотеки AWT кітапханасының кластары осы интерфейстерді қосымша құру үшін
жүзеге асырады. Java қосымшасын ағымдағы әдістер графикалық объектілерді
орналастыру мен орын ауыстыруы үшін қолданады.
Java 2-де библиотека AWT кітапханасы жаңа сурет салу құралдарын
қосумен,мәтіндер мен кескіндерді шығарумен айтарлықтай кеңейтілген.

2.4 Компонент және контейнер

Қолданушының графикалық интерфейсінің негізгі түсінігі (ҚГИ) —
графикалық жүйенің компоненті (component). Орыс тілінде бұл сөз қарапайым
құрама бөлік, бір нәрсенің элементі ретінде қарастырылады, бірақ графикалық
интерфейсте бұл түсінік нақтырақ қарастырылады. Ол жеке, толық анықталған
элемент дегенді білдіреді, оны басқа элементтерден тәуелсіз графикалық
интерфейсте қолдануға болады. Мысалы, бұл енгізу өрісі, батырма, мәзір
тізімі, айналу жолағы, радиобатырма. Қосымшаның терезесі — ол да оның
компоненті. Компоненттер көрінбейтін болуы мүмкін, мысалы, компоненттерді
біріктіретін панель, ол да компонент болып табылады.
Әрбір компонент экранға шығарар алдында контейнерге
(container)орналастырылады. Контейнер ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Java тілінде өрнектердің жазылу тәртіптері
Java және Android бағдарламасында мобильді құрылғы құру
Java
C/С++ программалау тілінде қарапайым программаларды құру жолдары
РНР тілінде бағдарлама құру
Си тілінде программа құру
Html тілінде таблицалар құру
Visual basic ортасында сағат бейнесін құру программасы
HTML тілінде телефон анықтамасын құру
Java тілі негіздері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь