Ұялы сымтетік дүкені


Кіріспе 6
1 Есептің қойылымы 7
1.1 Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеті 7
1.2 ДҚ мен АЖ шолу 7
2 Бағдарламалық қамтаманы құру және жобалау 10
2.1 Бағдарламалалық тілді таңдау және талдау 10
2.2 Бағдарлама алгоритмін құру 13
3 Құжаттау 21
3.1 Бағдарламалаушы инструкциясы 21
3.2 Қолданушы инструкциясы 21
Қорытынды 23
Қолданылған әдебиетер тізімі 24
Қосымшалар
Ақпаратты дәл және заманауи түрде таңдаудың негізі болып деректер қоры үшін зерделі жазылған қолданбалы бағдарлама саналады. Алайда жақсы ұйымдастырылмаған деректер қорының жобасын тіпті ең жақсы деген бағдарлама да әртүрлі қиындықтарсыз орындай алмайды, осындай қиындықтар ақпараттың тиімсіздігінен орын алып отырады.
Берілген курстық жұмыста «Ұялы сымтетік дүкені» деректер қорын басқару жүйесі қарастырылған. Жасалған бағдарлама біршама деңгейде ақпараттық жүйе ретінде қолдануға ыңғайлы жазылды.
Бағдарламаның белгіленуі болып келесілер жатады: ақпаратты енгізу, сақтау және ақпарат бойынша іздеу жүргізу, яғни сұраныс түрлері мен есеп беру қарастырылған.
Деректер қорының басқа да көптеген жүйелерге қарағанда артықшылығына тоқталатын болсақ: ұялы сымтетіктердің төмен бағада болуы; ұялы сымтетіктер түрлері және оларға қол жеткізу сияқты ақпараттарды есеп беру және сұраныс түрінде қарастырылды.
Бағдарламалаушы инструкциясында қолданылған процедуралар мен функциялар, сондай-ақ параметрлі модульдерді сипаттау келтірілген.
Қолданушы инструкциясында ұялы сымтетіктер дүкенінің деректер қорының қадамдық орындалуы сипатталған.
Қорытындыда негізгі нәтижелер мен шығарулар және бағдарламаның ерекшеліктеріне көңіл бөлінген.
Қолданылған әдебиеттер тізімінде курстық жұмысты орындау барысында барлық пайдаланылған әдебиеттер жазылған.
Қосымшада негізгі формалар қойылды.
Негізгі әдебиеттер:
1.Брешенков А В Оперативная разработка баз данных средствами системм CLARION
2.Дейт К Дж Руководство по реляционной СУБД
3.Берлинер Э.М., Глазырина Т.Б., Глазырина Э.Б. Office 2000, М. Издательство «Бином», 2000г.
4.Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л. «Основы информатики» учебное пособие.М., Филин, 1998г.
5.Информатика. Учебник под ред. проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001г.
6.Н.В. Макаров «Информатика». Практикум по технологии работы на компьютере., Финансы и статистика, 2001г.
7.Балапанов Е.К., Бөрібаев Б., Даулетқулов А., «Информатикадан 30 сабақ» Алматы, 1999ж.
8.Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. «Информатика». Учебное пособие, 1998г.
9.Ю. Бекаревич, Н. Пушкин «Microsoft Access 2000».
10.симонович С.В. «Информатика» базовый курс
11.Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Специальная информатика» Инфорком-Пресс, 1999г.
12.Борланд Р. «Эффективная работа с Microsoft 7.0» Санкт-Петербург, изд. «Питер Пресс», 1996г.

Қосымша әдебиеттер:
13.К. «Эффективная работа WINDOWS 98» Питер 1999г.
14.Андердал Б. «Самоучитель WINDOWS 98» Изд. 2-е Питер 1999г.
15.Богумирский С. «Энциклопедия WINDOWS 98» Питер 1999г.
16.С.М. Лавренев «Excel» сборник примеров и задач. Москва 2002г.
17.Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Общая информатика» Инфорком- Пресс, 1998г.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Мазмұны

Кіріспе 6
1 Есептің қойылымы 7
1.1 Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеті 7
1.2 ДҚ мен АЖ шолу 7
2 Бағдарламалық қамтаманы құру және жобалау 10
2.1 Бағдарламалалық тілді таңдау және талдау 10
2.2 Бағдарлама алгоритмін құру 13
3 Құжаттау 21
3.1 Бағдарламалаушы инструкциясы 21
3.2 Қолданушы инструкциясы 21
Қорытынды 23
Қолданылған әдебиетер тізімі 24
Қосымшалар 25

Кіріспе

Ақпаратты дәл және заманауи түрде таңдаудың негізі болып деректер қоры
үшін зерделі жазылған қолданбалы бағдарлама саналады. Алайда жақсы
ұйымдастырылмаған деректер қорының жобасын тіпті ең жақсы деген бағдарлама
да әртүрлі қиындықтарсыз орындай алмайды, осындай қиындықтар ақпараттың
тиімсіздігінен орын алып отырады.
Берілген курстық жұмыста Ұялы сымтетік дүкені деректер қорын басқару
жүйесі қарастырылған. Жасалған бағдарлама біршама деңгейде ақпараттық жүйе
ретінде қолдануға ыңғайлы жазылды.
Бағдарламаның белгіленуі болып келесілер жатады: ақпаратты енгізу,
сақтау және ақпарат бойынша іздеу жүргізу, яғни сұраныс түрлері мен есеп
беру қарастырылған.
Деректер қорының басқа да көптеген жүйелерге қарағанда артықшылығына
тоқталатын болсақ: ұялы сымтетіктердің төмен бағада болуы; ұялы сымтетіктер
түрлері және оларға қол жеткізу сияқты ақпараттарды есеп беру және сұраныс
түрінде қарастырылды.
Бағдарламалаушы инструкциясында қолданылған процедуралар мен
функциялар, сондай-ақ параметрлі модульдерді сипаттау келтірілген.
Қолданушы инструкциясында ұялы сымтетіктер дүкенінің деректер қорының
қадамдық орындалуы сипатталған.
Қорытындыда негізгі нәтижелер мен шығарулар және бағдарламаның
ерекшеліктеріне көңіл бөлінген.
Қолданылған әдебиеттер тізімінде курстық жұмысты орындау барысында
барлық пайдаланылған әдебиеттер жазылған.
Қосымшада негізгі формалар қойылды.

1 Есептің қойылымы

3 Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеті

Курстық жұмыстың негізгі мақсаты болып Ұялы сымтетік дүкені деректер
қорын құру саналады, сондай-ақ ДҚБЖ-ң маңызды мүмкіндіктерімен танысу және
практикалық, теориялық білімді деректер қорын құрып үйрену барысында одан
әрі дамыту және жетілдіру саналады. Курстық жұмысты орындау процесінде
шешілітін, яғни орындалатын негізгі мәселе -ол Ұялы сымтетік дүкені
деректер қорын құру мен жобалау. Ол үшін ДҚБЖ-ң стандартты жабдықтары
кестелерді құру мен визуализациялау мен ДҚ-да есеп беру мен сұраныс құру
қолданылды.
Курстық жұмысты орындау барысында негізігі есеп болып: жүйенің
ақпараттық-анықтамалық принциптерін ұйымдастыру мен құру саналады; Сонымен
қатар алға қойылған есепті талдау мен ақпаратты-анықтамалық жүйені құру
бойынша қолданбалы бағдарлама жасау кезінде ақпараттық жүйенің екі негізгі
класын қолдану; ақпаратты-анықтамалық жүйе мен деректерді өңдеу жүйесі;
деректер қоры бойынша есеп беру мен сұраныс жасау; курстық жұмысты қорғау.

1.2 Деректер қоры мен ақпараттық жүйелерге шолу

Дербес компьютер ақпараттық технологияға бағдарланған, сондай-ақ жұмыс
орнына орналастырылып, қабылданған ақпараттық шешімдерді қолдауға
негізделген құрылға деп саналады. Жұмыс орнында ақпараттық технология мен
оның аз ғана бөлігіген тұрады. Деректер қоры басқару еңбектерінің
нәтижелерін жоғарылатады, яғни атап айтқанда қағазсыз технологияға көшуді
қамтамасыз етеді және ақпаратқа қарапайым түрде қол жеткізуді қамтамсыз
етеді. Типтік ДҚ, әдетте ережеге сәйкес, дербес компьютермен жабдықталған,
дамыған перифериялық қондырғылар жүйесімен және локальді есептеу желілеріне
қосылу үшін сонымен қатар өз кезегінде арнайы деректер қорымен және желіде
деректерді тасымалдаумен, спутниктік байланыспен, электронды пошта
қызметімен қамтамасыз етілген,
Әрбір ДҚ нақты бір функционалды мүмкіндіктерді қолдана отырып
жасалады. Мысалы, ДҚ басқарушы жетекшісі, жедел оперативті звено және
басқарушы қызметкерлер ақпаратты тарату принциптерін қолданған кезде
әртүрлі ақпараттық қолдауды қажет етеді.
Жетекші мамандрға бәрінен бұрын жалпылама толық ақпарат көзі дұрыс
шешім қабылдауда қажет дүние деп саналады. Оған әртүрлі өнеркәсін
сферасының деңгейінде жоблау мен талдау құралдары қажет.Осындай құралдарға
экономикалық-математикалық, статистикалық әдістер, моделдеу әдістері,
өнеркәсіп деңгейін талдау жатады. Қамтамасыз ету технологиялрынан бізге ең
қажеттілері болып: кестелік, графикалық, мәтіндік процессорлар мен
электронды пошта, ДҚБЖ жатады. Орта және жедел басқару деңгейінің ДҚ-на
нақты пәндік аймақты професионал түрде таратудың шешімін қолдану жатады:
банк қызметкерлері, сақтандыру компанияларының қызметкерлері және т.б.
Мысалы, патенттік ведомостволарда күрделі сызбалар мен сұлбаларды көрсеткен
кезде жоғарғы айқындық деңгейіндегі дисплей қондырғысы қажет, сонымен қатар
мәтіндерді өңдеу жүйесі, басқа да сарапшылармен деректер қорына сұраныспен
электрондық пошта арқылы жүгіну қажеттігі басым болады. Тапсырыстарды
зерттеу процесінде сарапшыға үлкен көлемдегі деректер қорына жүгінуіне
тура келеді. Дисплей экранына патенттер мен мақалалар мәтінін, сызбаларымен
және графиктерімен қоса энциклопедия фрагменттерін, суреттерін шығаруға
болады. Қажет жағдайда керек құжаттардың көшірмесін жасауға болады.
ДҚ конструкторын ерекше атап өтуге болады. Орталық қондырғыға мұнда
дисплей мен графтүзгіш жатады.ДҚ конструкторы локальді желімен өндірістік
орта арқылы байланысты. Бұл дегеніміз өндіру мен конструктрлеу процесін
қағазсыз ұйымдастыруды жоғарыда атап көрсеткендей орындайды.
Бухгалтер ДҚ алғашқы құжаттрды баспаға шығару мен қорытынды
көрсеткіштердің есебін жасау және салық органдары үшін есеп формаларын
жасауға, сонымен қатар зейнетақы қорына ақша аударымдарын орындау
қызметтеріне арналған.
"Төлемақы құжаттары" ДҚ банктер үшін төлемақы құжаттарын сақтау мен
баспаға шығару формаларын жасау үшін арналған.
"Еңбекті есепке алу мен еңбек ақыны есепке алу " ДҚ жұмысшылар мен
қызметкерлерің еңбекақысын есептеу кезінде бухгалтердің жұмысын
автоматтандыруға арналған.
Жаңа заманауи ақпараттық технологияны қолдануға байланысты байланыс
жабдықтарын қолдануға негізделген компьютерлер арқылы Ақпараттық жүйе
(АЖ) түсінігі кең көлемде қолданылады. Ақпараттық жүйе дегеніміз-бұл өзара
байланысқан саймандар жиыны мен әдістер жыны, оны алған қойған мақсатқа
жету негізінде ақпаратты сақтау мен іздеу және өңдеуде қолданады..
Ақпараттық жүйе көмегімен мәселерді талдап және жаңа өнім жасауға болады.
Алғашқы ақпараттық жүйелер өткен ғасырдың 50-ші жылдары пайда болды. В Осы
жылдары ақпараттық жүйелер еңбек ақыны немесе жалақыны тағайындау барысында
есепті өңдеуде қолданылды, электромеханикалық есептеу машиналары көмегімен
бухгалтерлік есепті жасауда қолданылды. Бұл дегеніміз бірқатар қол еңбегін
жеңілдетуге септігін тигізді.
60-шы жылдары ақпараттық жүйелерге деген қатынас өзгере бастады.
Алынған ақпарат көптеген параметрмен периодтық есеп беруде қолданыла
бастады.
Бұл ұйымдар үшін кең көлемдегі, яғни тек қана жалақыны ғана есептеп
қана қоймай бірқатар функцияларды да орындайтын компьютерлік қондырғылар
қажеттігі туындады. 70-ші жылдардың соңы мен 80-ші жылдардың басында
ақпараттық жүйелер бақылауды басқару жабдығы ретінде кеңінен қолданыла
бастады, яғни жылдам түрде шешім қабылдау процесінде және қолдауда
қолданыла бастады. 80-ші жылдардың соңына таман ақпараттық жүйелерді
қолдану концепциясы тағы біршама өзгеріске ұшырады. Олар стратегиялық
ақпарат көзіне айналды және ұйымдардың барлық деңгейінде кез-келген
профильде қолданылды.
Осы периодтағы ақпараттық жүйелер өз уақытында қажетті ақпараттытауып
беру мүмкіндігіне ие болды, ұйымдар үшін өз бағытында жетістіктерге жетуге
және жаңа тауарларды шығарып, қызмет көрсетуге жеткізді.Әр ұйым ақпараткөзі
арқылы өздеріне серіктестік ұйымдарды тапты, сонымен қатар шығарылатын
өнімдерді төменгі бағамен өткізу сияқты көптеген нәтижелерге қол жеткізді.
Ақпараттық жүйенің қызметін ұйымдастыру келесі блоктан тұрады:
- ішкі және сыртқы ақпараттарды енгізу;
- енгізілген ақпаратты өңдеу және оны ыңғайлы түрде көрсете білу;
- ақпаратты басқа да жүйелерге жіберу үшін шығару;
- ақпараттық жүйені енгізудің әдістері:
-зерделі жүйелерді және математикалық әдістердің есебінен басқару
есептерін шешудің рационалды нұсқаларын алу;
- автоматтандырылған жұмыс орнының көмегімен қолмен жасалатын
жұмыстың біршама жеңілдеуі;
- қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;
-қағаз арқылы емес магниттік лента немесе магниттік диск арқылы
тасымалдау әсері қағаз жүзінде жүргізілетін құжаттардың көлемін азайтты
және ақпаратты қайта өңдеуді рационалды түрде ұйымдастыруға әкелді.

2 Бағдарламалық қамтаманы құру және жобалау

2.1 Бағдарламалық тілді таңдау мен талдау

Microsoft Access мәлiметтер қорын басқару жүйесi қарапайым екі өлшемді
кесте –реляциялық мәліметтер қоры болып табылады. Мәліметтер қорын басқару
жүйесі мәліметтер қорын құру, мәліметтерді өңдеу, қандайда бір шарт бойынша
қордан мәліметтерді таңдау, қор негізінде әр түрлі формалардың есеп беруін
(отчет) құруды жүзеге асырады. Мәлiметтер қорын жасамас бұрын қатты дискiде
каталог құрып, жасалынатын мәлiметтер қорының файлын сақтаймыз. Microsoft
Access өңдеу объектiсi мәлiметтер қоры файлы болады, оның кез-келген аты
және МДВ кеңейтiлуi бар. Бұл файлға Microsoft Access–тiң негiзгi
объектiлерi: кесте, форма, сұрау, есеп беру, макрос, модул кiредi.
Деректер қоры(ДҚ)-құрылымы берілген тәсіл бойынша ұйымдастырылған
арнайы форматтағы файл. ДҚ – да сақталатын берілгендер кесте түрінде
дайындалады. Яғни діскілік файл – деректер қоры, оған енгізілетін кесте –
ДҚ құрамында сақталушы обьекті.
Деректерді және олардың арасындағы байланыстарды ұйымдастырудың түрлі
типтері бар: иерархиялық, реляциялық және тораптық.
Иерархиялық ДҚ – ында жазба элементтері реттеліп жазылады да, бір
элементі негізі, қалғандары бағыныңқы элементтер деп есептеледі.
Реляциялық ДҚ – кесте түрінде дайындалған берілгендер. Ол ең көп
таралған берілгендер қоры, кестелер арасындағы байланыстар – жиі
пайдаланылатын ең маңызды ұғым.
Реляциялық деректер қорын құру және онымен жұмыс істеуді басқару үшін
көптеген арнайы программалар дайындалған: dBase, FoxBase, FoxPro, Access.
Оларды Деректерді қорын басқару жүйелері (ДҚБЖ) деп аталады.
Деректерді қорын басқару жүйелері дегеніміз мәліметтер базасын
құруға, оны мәліметтермен толтыруға, оның мазмұнын редакциялауға, оларды
реттеуге, безендіруге және баспа құрылғыларына шығаруға немесе байланыс
арналарына жөнелтуге арналған программалық құралдар кешені.
Дүние жүзінде мәліметтер базасын басқару жүйелерінің түрлері өте көп.
Олардың әрбіруінің түрлі обьектілерімен жұмыс істеу ерекшеліктеріне,
қолданушыға ұсынатын қызмет түрінің өзгешелігіне қарамастан, оларда ортақ
ұғымдар кешені қалыптасқан. Сондықтан бізге бір ғана мәліметтер базасын
басқару жүйесін қарастырсақ жеткілікті. Солардың ішінен Microsoft Office
программасының құрамына енетін Microsoft Access 2003 мәліметтер базасын
басқару жүйесін таңдап алдық.

Мәліметтер базасы өрістерінің қасиеттері
Өрістер мәліметтер базасының құрылымын ғана емес, сонымен қатар
мәліметтердің топтық қасиеттерін де анықтайды.
- Өріс атауы – мәліметтер базасына автоматтандыру операцияларын
қолданғанда осы өрістің элементтеріне қандай қатынаста болу керектігін
анықтайды.
- Өріс типі – берілген өрістегі мәліметтер типін анықтайды
- Өріс өлшемі – берілген өріске енгізілетін символдардың ақырғы
ұзындығын анықтайды
- Енгізу қалқасы – Енгізудің түрін анықтайды
- Қолтаңба – берілген өріс үшін кесте бағанының тақырыбын анықтайды
- Үнсіз келісім бойынша қабылданатын мән – ұяшықа автоматты түде
енгізілетін мән.
- Мәнге қойылатын шарт – мәліметтерді енгізудің дұрыстығын тексеру үшін
қолданылатын шектеу
- Қате туралы хабар – Қате мәліметтерді енгізу кезінде пайда болатын
ескерту
- Міндетті өріс – Мәліметтер базасын толтырғанда берілген өрісті
міндетті түрде толтыру қажеттігін анықтайтын қасиет
- Бос жолдар – бос жолдан тұратын мәліметтерді енгізуге рұқсат беретін
қасиет
- Индекстелген өріс – егер өріске осы қасиет берілсе, онда осы өрісте
сақталынған жазбаларды сұрыптаумен, іздестірумен байланысты амалдар
жылдамдылатылады. Индекстелген өрістер үшін жазбалардағы мәндердің
қайталануын тексеруді ұйымдастыруға болады.

Мәліметтер типі
Мәліметтер базасының кестесі көптеген мәліметтер типімен жұмыс істеуге
мүмкіндік береді. Олар:
- Мәтіндік - өлшемі ақырлы кәдімгі мәтіндік ақпаратты сақтауға арналған
мәліметтер типі
- ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ұялы телефондар дүкені
Ұялы телефония
КОМПЬЮТЕР ДҮКЕНІ МҚБЖ-Н ҚҰРУ
Ұялы байланыс желілерінің элементтері
Ұялы байланыстың негізгі стандарттары
Ұялы телефондардың алып келетін зардаптары
Ұялы телефон тарихы
Ұялы телефондардың зияны
Ұялы телефондарды зарядтау құрылғысы
«Компьютерлік техника дүкені» мәліметтер қоймасын өңдеу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь