Уви-0,15 инъекциясын үшін су алуға арналған қондырғыМАЗМҰНЫ

1. Техникалық талаптар

2. Қабылдау ережесі

3. Сынау әдістері

4. Тасымалдау және сақтау

5. Эксплуатациялау бойынша нұсқаулар

6. Дайындау кеілдігі
Қосымшалар:
1. Қондырғының УВИ-0,15 габариттік сызбасы
2. Осы техникалық шартта сілтемелер берілген құжаттамалар тізімі
3. Қондырғыны бақылау үшін қажтті материалдар және сынау жабдықтарының, приборлардың тізімі

Осы аталып отырған УВИ-0,15 арналған техникалық шарт ТУ УВИ-0,15 инъекциясы үшін суды алуға арналған қондырғыларға таралады (бұдан ары мәтін бойынша - қондырғы) ФС 42-2620 бойынша екі сатылы кері осмотикалық сүзгілеу жолымен суды тазартуға, активті көмірде сорбциялау жән заласыздандырумен жүргізілетін сүзгілеу процесін жүргізуге арналған.
Қондырғы сонымен қатар ФС-42-2619 бойынша тазартылған суды алу үшін пайдаланылуы мүмкін.
Қондырғы негізінен климаттық атқарылуға УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 сәйкес келуі қажет.
Қондырғы келесілерден тұруы тиіс:
- ас суын механикалық қоспалардан алдын ала тазалау блогы, рН коррегирлеу және араластыру ыдысында қыздыру үшін арналған блок;
- суды иондардан, коллоидтардан, тотықсыздандырушы заттардан, еріген газдардан, миукроорганизмдерден, пирогендерден ФС 42-2620 «Инъекциялау үшін арналған» соңғы біржола тазалау блогынан;
- басқару блогы және УВИ-0,15 қондырғысының жұмысын бақылау түйінінен.
Қондырғыны эксплуатациялау шарттары:
- ас суын пункті 1.2.6 сай беру;
- кернеуі 380 В, жиілігі 50 Гц үш фазалы үздікті ток желісінен электрлік қоректендіру;
- ғимараттарды жермен байланыстыру жүйесінің барлығы;
- шартты өту диаметрі кемінде 30 мм болатын канализациялық троп болуы;
- жұмысшы бөлмелер санитарлы сипаттамалары бойынша 1 категорияға сәйкес келуі тиіс. Компенсацияланған сору және үрлеу арқылы жұмыс істейтін желдету ағыны бойынша ауа көлемінің жиілігіне ие болуы қажет – кемінде үшеу, ал сору бойынша – кеміде төртеу болуы қажет;
- жұмысшы бөлмелер бөлменің аралас асептикалық блогында орналасуы, инъекциялау үшін арналған суды беру құбырының ұзындығы қондырғыдан сол суды алу орнына дейін минимальды болатындай есеппен орнатылуы тиіс.
Қондырғы ішкі нарыққа арналған.
Қондырғының белгіленуі тапсырыс бергенде және басқа бұйымдар үшін арналған құжаттамалар: УВИ-0,15 инъекциясын алу үшін қолданылатын суды алуға арналған қондырғы болып белгінеді, ТУ 9452-001 – 17146481-99.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 20 бет
Таңдаулыға:   
УВИ-0,15 Инъекциясын үшін су алуға арналған қондырғы
МАЗМҰНЫ

1. Техникалық талаптар
2. Қабылдау ережесі
3. Сынау әдістері
4. Тасымалдау және сақтау
5. Эксплуатациялау бойынша нұсқаулар
6. Дайындау кеілдігі

Қосымшалар:
1. Қондырғының УВИ-0,15 габариттік сызбасы
2. Осы техникалық шартта сілтемелер берілген құжаттамалар тізімі
3. Қондырғыны бақылау үшін қажтті материалдар және сынау
жабдықтарының, приборлардың тізімі

Осы аталып отырған УВИ-0,15 арналған техникалық шарт ТУ УВИ-0,15
инъекциясы үшін суды алуға арналған қондырғыларға таралады (бұдан ары мәтін
бойынша - қондырғы) ФС 42-2620 бойынша екі сатылы кері осмотикалық сүзгілеу
жолымен суды тазартуға, активті көмірде сорбциялау жән заласыздандырумен
жүргізілетін сүзгілеу процесін жүргізуге арналған.
Қондырғы сонымен қатар ФС-42-2619 бойынша тазартылған суды алу үшін
пайдаланылуы мүмкін.
Қондырғы негізінен климаттық атқарылуға УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 сәйкес
келуі қажет.
Қондырғы келесілерден тұруы тиіс:
- ас суын механикалық қоспалардан алдын ала тазалау блогы, рН
коррегирлеу және араластыру ыдысында қыздыру үшін арналған
блок;
- суды иондардан, коллоидтардан, тотықсыздандырушы заттардан,
еріген газдардан, миукроорганизмдерден, пирогендерден ФС 42-
2620 Инъекциялау үшін арналған соңғы біржола тазалау
блогынан;
- басқару блогы және УВИ-0,15 қондырғысының жұмысын бақылау
түйінінен.
Қондырғыны эксплуатациялау шарттары:
- ас суын пункті 1.2.6 сай беру;
- кернеуі 380 В, жиілігі 50 Гц үш фазалы үздікті ток желісінен
электрлік қоректендіру;
- ғимараттарды жермен байланыстыру жүйесінің барлығы;
- шартты өту диаметрі кемінде 30 мм болатын канализациялық троп
болуы;
- жұмысшы бөлмелер санитарлы сипаттамалары бойынша 1 категорияға
сәйкес келуі тиіс. Компенсацияланған сору және үрлеу арқылы
жұмыс істейтін желдету ағыны бойынша ауа көлемінің жиілігіне
ие болуы қажет – кемінде үшеу, ал сору бойынша – кеміде төртеу
болуы қажет;
- жұмысшы бөлмелер бөлменің аралас асептикалық блогында
орналасуы, инъекциялау үшін арналған суды беру құбырының
ұзындығы қондырғыдан сол суды алу орнына дейін минимальды
болатындай есеппен орнатылуы тиіс.
Қондырғы ішкі нарыққа арналған.
Қондырғының белгіленуі тапсырыс бергенде және басқа бұйымдар үшін
арналған құжаттамалар: УВИ-0,15 инъекциясын алу үшін қолданылатын суды
алуға арналған қондырғы болып белгінеді, ТУ 9452-001 – 17146481-99.
Осы техникалық шартта сілтемелер келтірілген құжаттамалар тізімі
қосымшада 2 келтірілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1. Қондырғы ГОСТ 50444, осы техникалық шарт талаптарына және
УВИ0,15.00.000 конструкторлық құжаттама комплектілігіне сай
болуы қажет.
2. Негізгі параметрлер және өлшемдер
1. Габариттік және қосу өлшемдері қосымшада №1 келтірілген
габариттік сызбаларға сай болуы қажет.
2. Қондырғының массасы 140 кг жоғары болмауы қажет.
3. Қондырғы кернеуі 380 В болатын және жиілігі 50 Гц
болатын үш фазалы үздікті ток желісімен жұмыс істейтін
болуы қажет.
4. Тұтынатын қуаты 12 кВА жоғары болмауы қажет. Қондырғы
ФС 42-2620 талаптарына жауап бере алатын инъекция алу
үшін жарамды болып табылатын және орындалудағы 182-183
беттегі әдістеме ГФ№1 2 уыттылыққа сынаудан өте алатын
суды алуды қөамтамасыз етуі тиіс.
5. Қондырғы ГОСТ 2674 талаптарына жауап бере алатын
суқұбыры желісімен, 0,05-0,4 мПа қысымдағы сумен жұмыс
істейтін болуы қажет. Қондырғыға берілетін су
температурасы ГОСТ 2874 талаптарына сау болуы қажет. Су
температурасы 80-1000С аралығында болуы қажет;
6. Инъекциялау ерітіндісін алу үшін алынатын судың
меншікті электрлік өткізгіштігі 103 С аралығында және
кемінде 5 мк Смсм болуы қажет
7. Үздіксіз жұмыс істеу уақыты кемінде 8 сағат болуы тиіс.
3. Сипаттамалар
1. Суды алу үшін арналған қондырғының жұмыс істеу ұзақтығы
температурасы 300С болатын инъекция үшін кемінде 1000
дм3сағ болуы тиіс.
2. Ас суының шығыны 4000 дм3сағ аспауы тиіс.
3. Ас суының меншікті шығыны шамамен 4 дм3дм3 болуы
тиіс.мембраналық модульдерден шығу орнындағы жұысшы
қысым келесідей болуы қажет:
- тазалаудың бірінші сатысында – 1,5 ... 1,6 МПа;
- тазалаудың екінші сатысында – 0,8 ... ...1,0 МПа болуы қажет.
1.3.5 Қондырғы конструкциясы ГОСТ 42-21-2 сай сутегінің асқын
тотығының 1 пайыздық ерітіндісімен дезинфекциялауды және алдын ала УВИ-0,15
қондырғысында алдын ала механикалық қоспалардан тазартылғансумен жууды,
сонымен қатар ФС 42-2619 бойынша қондырғының жинағышын УВИ-015
дезинфекциялау және жууды қамтамасыз ететіндей болуы қажет.
1.3.6 Қондырғы бастапқы судың рН мәнін5-7 аралығында коррегирлеу
құрылғысына ие болуы қжет.
Қондырғының гидравликалық жүйесінің бөлшектері және түйіндерін
байланыстыру бастапқы суды сынау қысымда кірісінде 0,25 – 0,02 МПа
шамасында және мембраналық тазалауға суды бірінші с атыға берудегі қысыммен
сәйкес келетін шамада герметикалы болуы қажет – ол шамамен 1,7 – 0,05 МПа
арасында болады.
1.3.8 Электрэнергиясын меншікті тұтыну 0,08 кВт сағдм3 жоғары болмауы
тиіс.
1.3.9 Қондырғының меншікті массасы 0,93 кгдм3 жоғары болмауы тиіс.
Жұмысшы режимді орнату уақыты 20 минуттан жоғары болмауы тиіс.
Қондырғы сонымен қатар гидравликалық жүйеге канализациялық газдардың
түсуін болдырмайтын арнайы жасақталған құрылғыға ие болуы қажет (сулы
ілмекті жаппалы), сонымен қатар 1 сатыда мембраналық тазалаудан сынама алу
құрылғысымен жабдықталуы тиіс.
Қондырғы төмендегілерді қамтамасызт ете алатын индикациялау және
блокировкалау жүйелеріне ие болуы қажет:
- басқару пультындағы жарытық басқару меншікті электрлік
өткізгіштік шамасы инъекция үшін алынатын су үшін 7 мк Смсм
жоғары болуы қажет.
- Араластыру ыдыстарының электроқыздырушыларын ыдыстағы бастапқы
судың темпратурасынан 150С – қа төмен болуы тиіс және берілген
температураны ұстап тұру қамтамасыз етілуі тиіс.
- Ыдыстағы су деңгейі бетті толық жаппайтын деңгейде
электроқыздырғыштарды ажырату қажет;
- Ыдыста су жоқ болған жағдайда жоғарғы қысым сораптық агрегатын
ажырату қажет.
Инъекцияны дайындау үшін қолданылатын суды алу автоматты режимде,
мембраналарды тазалау, дезинфекциялау және гидравликалық және
араластырғыштар жуу – қолмен басқару режимінде жүзеге асырылуы тиіс.
Қондырғыны бастапқы ас суымен қоректендіруде сүзгілердің орташа
ресурсы су құбыры желісінде төмендегілерден кем болмауы тиіс:
- алдын ала тазалау бөлімінің механикалық алдыңғы сүзгілері –
1000 сағат\;
- І саты мембраналық модульдері – 1000 сағат;
- ІІ саты мембраналық модулі – 1000 сағат;
- Көмірлі сорбциялық сүзгі – 2000 сағат;
- Мембраналық стерилдеу сүзгісі – 2000 сағат.
Қондырғының жұмысшы режимге ауысу периодында пункті 1.3.11 бойынша,
сонымен қатар сынама алу жоқ болғанда мембраналық модуль фильтрат ІІ сатыда
араластыру ыдысына және гидравликалық жүйеде рециркуляциялауға қайтарылуы
тиіс.
Қондырғыда пайдаланылатын сумен жанастырушы, жуушы және
дезинфекциялаушы ерітінділермен жанасатын материалдар, соның ішінде
комплектілеуші бұйымдар оларға инертті және медициналық практикада
қолданылуы үшін мүмкін болатын уытсыз болуы қажет
- бесмикронды сүзгілер – маркісі 12х18 Н10 тат баспайтын
болаттар; маркісі ФВИТ -0,25-5 сүзу элементі, полиэтилен НД
ГОСТ 16338, лавсан ТУ 6-13-1;
- ортадан тепкіш типтег ПНС типтегі электросорапты агрегат, тат
баспайтын болат, маркісі 12 х 18 Н 10 Т ГОСТ 5632;
- сорбциялық колонна – тат баспайтын маркісі 12х18 Н 10 Т ГОСТ
5632, лавсан (ПТФ) ТУ 6-13-1, активтендірілген марксі ФАС ТУ
-6-16-3096 көмір;
- стерилдеуші сүзгілер – болат маркісі 12х18 Н 10 Т ГОСТ 56332,
сүзуші элемент ЭПИК-0,20-А-250 ТУ 6-55-1040 жауап беретін
сүзуші элемент;
- тазалаудың бірінші және екінші сатысының мембраналық сүзгілері
– тат баспайтын маркісі 12 х 18 Н 10 Т маркілі болаттар,
рулонды типтегі кері осмотикалық мембраналық элементте ЭРО –
100-1016; полиаминоамид ТУ 6-55-221-1302 болатын мембрана; тор
пропилен ТУ 11-87, желім – эпокситі шайыр ЭД-20 ГОСТ 10567,
қатайтушы – УП533Д ТУ 6-05-241-231, түтікше – ТУ 6-9-051-579;
- ыдыстар, құбырлар, ілмекті арматура - тат баспайтын маркісі
12х18Н10Т болат, селиконды резина ТУ 38-103321.
Қондырғының сыртқы беттері дезинфекциялауға ГОСТ 42-21-2 сай ТУ 6-01-
4689387 бойынша 1 пайыздық хлорамин ерітіндісімен дезинфекциялауға төзімді
болуы қажет.
Электрлік тізбектерді монтаждау РДТ 25.106 және Электр
қондырғыларының құрылыс ережелеріне талаптарына жауап беруі қажет.
Қондырғының жұмысын басқару блогы және бақылау түйіні бүркімеге
тұрақты болып келетін жағдайда орындалуы тиіс, оның алдыңғы панелінде ГОСТ
12.4.06 бойынша қауіпсіздік белгісі орнатылады.
Металдық және метал емес беттерде ГОСТ 9.301 және ГОСТ 9.303
талаптарына сай эксплуатациялаудың 3 тобының шарттарына сай бейорганикалық
қаптамалар болуы тиіс.

Сенімділігіне қойылатын талаптар
Бастартуға дейінгі орташа жұмыс істеу мерзімі кемінде 2000 сағат
құрауы тиіс. Бас тарту деп 1.2.5, 1.2.7, 1.3.1 жәе 1.3.7 пунктілері
талаптарына сәйкес еместік қабылданады. Бастартулар салдары бойынша
қондырғының бас тартуы ГОСТ Р 50444 бойынша Г жатқызылады.
Қондырғының орташа қызмет ету мерзімі кемінде 5 жыл құрауы тиіс.
Эксплуатациялаудың орташа интенсивтілігі – тәулігіне 8 сағат құрайды.
Қондырғының шекті жағдайда болу критері ретінде мүмкін еместік немесе оны
қалпына келтірудің техника – экономикалық тұрғыдан мақсатты емес екендігі
есептеледі.

Қауіпсіздік талаптары
Қондырғының конструкциясы эксплуатациялаудың, жөндеудің,
дезинфекциялау, жуу, ГОСТ 12.2.007 сай қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Электрлік сымдардың төсемдері металдық құбырларға немесе иілімді металдық
жеұштарға жүргізіледі. Клемді қосылыстар оларға тиіп кетуден қорғалған
болуы тиіс.
Қондырғылардың электрқауіпсіздігі ГОСТ Р.50267,0 сай жұмысшы
бөліктерсіз 1 қорғалған класына жатқызылуы тиіс.
Жиіліктердің октавты жолақтарындағы дыбыстық қысым деңгейін
корректирлеу Санитарлы нормалар СН 3057-84 және 30.07.84 жылдан бастап
күшіне енген талаптардан асып кетпейтін болуы тиіс.
Қондырғы сораптарының электроқозғалтқыштары қабыршақтар қорғалу
дәрежесіне ГОСТ 142544 ие болуы қажет.

Төзімділігіне және климаттық және механикалық әрекеттер талаптары

Қондырғы эксплутациялану кезінде климаттық атқарылуда УХЛ 4.2 ГОСТР
50444 әрекеттерге төзімді болуы қажет.
Эксплуатациялау кезінде ГОСТ 15150 бойынша сақтау үшін арналған
климаттық факторларға төзімді болуы тиіс.
Қондырғы тасымалдау бумаларында климаттық шарттарға және тасымалдау
шарттарына ГОСТ 50444 бойынша жауап беруі тиіс.
Комплектілігі
1.7.1 Қондырғының УВИ-0,15 жеткізіп беру кезіндегі комплектілігі
кестеде көрсетілген мәліметтерге сай болуы тиіс.
Кесте 1
Аталуы Құжаттаманың белгіленуі Саны
1. УВИ-0,15 инъекциясын жасау үшін УВИ 0,15.00.000 1
пайдаланылатын суды алу қондырғысы
2. Сүзуші элементтері жоқ кері осмотикалықУВИ 0,15.01.000 2
тарату аппараттары УВИ 0,15.01.000
3. Көмірлі көмірсіз сорбциялау колоннасы УВИ 0,15.03.1000 1
4. Сүзуші элементі жоқ суды алдын ала УВИ 0015.04.000
тазарту үшін арналған сүзгі. 4
5. Электросораптық агрегт 1
6. 8040 ЕСРА кері осмотикалық рулонды І-сатыда 2 дана 3
элемент (жеке бумада жеткізіледі) ІІ сатыда 1 дана
7. Техникалық манометр ТУ 25-05.1454-79 3
8. Қалқымалы ротаметр УВИ 0,15.05.000 2
9. Сүзгілеуші элементтерсіз стерилдеуші УВИ 0,15.06.000 1
сүзгі
10. Алдын ала тазалау микросүзгілеу ТУ 6-55-1042-89 1
элементі ФП.ПТ – 6-5
11. Кабель КВВГ 3х2,5+1х1,5 ГОСТ 1508-78Е 1
12. ПАтронды стерилдеуші сүзгілеуші элементТУ 6-55-1040-89 4
ЭПИК-0,20-А-250
13. Активті көмір ФАС ТУ 6-16-3096-89 4
14. Арматура құбырлары комплекті УВИ 0,15.10.000 1
15. Басқару және бақылау блогы УВИ 0,15.30.000 1
16. Мембраналық сүзгілерді регенерациялау УВИ 0,15.30.000 6
станциясы
Қор бөлшектері
17. ПР-2 типтегі қалқыма қондырғы 6
18. Құбырлы электроқыздырушы 2
19. Жарықдиоды 2
20. Бөлгіш керіосмотикалық аппаратқа УВИ 0,15.02.016 3
қойылатын төсем
21. Сорбциялық колоннаға жалғанатын УВИ 0,15.04.023 10
стерилдейтін сүзгілі сүзгіден алдын
орнатылатын төсем
22. Құбырлар және шлангалық вентильдерге УВИ 0,15.10.041 10
қосылатын алмалы – салмалы төсем
23. Силиконды шланга ТУ 38-103321-76 2
Құралдар және керек жарақтылар
23. Қондырмалы түйінді кілт УВИ 0,15.60.000 2
24. Клеммамен ВШ30-м, УХЛ 4 жермен ТУ 16-526.372-80 1
байланыстыратын техникалық розетка.
Эксплуатациялық құжаттама
25. Эксплуатациялау бойынша құжаттамалар УВИ 0,15 РЭ 1
26. Инъекциялау үшін суды алу қондырғысыныңУВИ 0,15 ПС 1
құжаттамасы
27. Кері осмотикалық элемент үшін арналған 1
құжаттама жазбасы
28. Стерильдейтін патронды сүзгілеу 1
элементі үшін жасалған құжаттама жазбасы
29. Микросүзуші тазалаудан алдыңғы 1
элементке жасалған құжаттама
30. электросорапты агрегат үшін жасалған 1
құжаттама

Маркілеу және пломбылау
Маркілеу негізінен ГОСТ Р 50444 сай жүргізілуі тиіс.
Әрбір қондырғыда негізінен ГОСТ 12969 бойынша жасалған кесте болуы,
және оларда келесілер көрсетілген болуы қажет:
- кәсәпорын – дайындаушының тауарлық белгісі;
- қондырғының типін белгілеу;
- кәсіпорын – дайындаушы нөмірлеу жүйесі бойынша бұйымның
нөмірі;
- желінің номиналды кернеуі;
- тұтынатын қуаты,
- бұйымның шығарылған жылы;
- техникалық шарттардың белгіленуі.
Кестедегі жазбалар рельефті орындалуы тиіс.
Жүктерді тасымалдаушылық маркілеу ГОСТ 14192, ГОСТ 50444 талаптарына
сай орындалуы тиіс.
Маркілеу әрбір тиелетін жүктерге қара эмальмен ПФ – 115, ГОСТ 6465
бойынша жүргізілуі тиіс.
Маркілеу қондырғының алмалы салмалы бөліктерінде картоннан ГОСТ 7950
бойынш бипркаларда жүргізілуі тиіс.
Тасымалдау жәшіктерінде келесілер жазылуы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Екінші көтеру станциясы
Қант диабеті, этиологиясы
Тауарлы бекірені өсіру
Дәрілік түрді ағзаға енгізу жолы және агрегаттық жағдайы бойынша жіктелуі
Көбікбетон құрамын жобалау
Белсенді туризм
Антигендерді және антиденелерді алу
ДӘРІ - ДӘРМЕК ЗАТТАРДЫ ЕНГІЗУ ТӘСІЛДЕРІ
Мейірбикелік үрдіс түсінігі
Ауыл шаруашылық зиянкестерін жоятын өрмекшілер
Пәндер