Конвергентті базалық станцияЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


5

6

7

8

Аңдатпа

Бұл дипломдық жұмыста Қызылорда қаласында LTE дамыған
байланысты ұйымдастыру мәселесі қаралады.
Ұялы LTE байланыс жүйелерінің кабельдік инфрақұрылымдық тарату
жүйесіне қарағандағы басты артықшылығын көрсетіп, мемлекеттік
бағдарламаға сәйкес көліктік инфрақұрылымды сымсыз кеңжолақты байланыс
арқылы қамтамасыз етуді негіздеу козделген. Алғашқы кезеңде берілген
параметрлерге тура келетін салыстыру және жабдықтың таңдауы жасалынған.
Қажетті техникалық есеп көрсеткіштері жүзеге асырылды.
Тіршілік әрекет қауіпсіздігі мәселелері қарастырылып, жерлендіру,
өртсөндірудің автономдық жүйелерінің есептері келтірілген. Ұялы байланыс
желілерін ұйымдастыруды есептеуді техника-экономикалық тиімділігі
ұсынылған.

Аннотация

В этом дипломном работе рассматривается вопрос организации развития
связи 4G в городе Кызылорда.
Беспроводная 4G система связи, несмотря на кабельную
инфраструктурную систему передачи, показывает его главное преимущество,
соответствуя государственным программам, с помощью транспортной
инфраструктурной беспроводной широкополосной связи нацеливалось
обоснование обеспечении. На первых этапах проводился отбор приборов и
сравнений, соответствуемых заданным параметрам. Реализованы нужные
технические расчетные показатели.
Рассматривая вопросы безопасности жизни, приведены задачи
автономных систем заземления и ликвидации пожара. Техника - экономическое
обоснование предоставлено для расчета оптимальности сетей сотовой связи.

9

Мазмұны

Кіріспе

1 Қолданыстағы телекоммуникация желісін талдау
1.1 Қызылорда қаласындағы байланыс желісінің қазіргі кездегі
жағдайы
1.2 Төртінші ұрпақ түсінігі мен ерекшелігі
1.3 Long-Term Evolution технологиясының басты ерекшеліктері
1.4 LTE стандартының желілік архитектурасы
1.5 LTE желісі ұсынатын қызметер
1.6 Мәселенің қойылымы
2 LTE желісін құру үшін құрылғыны таңдау
2.1 4G желілерінің принциптері
2.2 Alcatel - Lucent компаниясының LTE радиожүйесі
2.3 WiMax 16e және LTE Rel.8 радиоинтерфейстерінің негізгі
ерекшеліктері
2.4 Жиіліктерді қайта қолдану коэффициенті
2.5 Жиіліктік ресурстардың диспетчерленуі және қуатты
басқару
2.6 LTE Alcatel - Lucent 700 базалық станциясы
2.7 OmniStackLS 6224 коммутаторы
2.8 Alcatel - Lucent 7750 SR маршрутизаторы
2,9 Huawei фирмасының секторлы антеннасы
2,10 Радиорелейлiк байланыс жолдары мен БС арасына
арналған құрылғы
2,11 Абоненттік станция
3 Есептеу бөлімі
3.1 LTE технологиясының параметрлерін есептеу
3.2 Қызылорда қаласының аумағында LTE желісі үшін қамту
аумағын есептеу
3.3 Қызылорда қаласының аумағында eNB-ның жиiлiкті -
аймақтық бөлiнуі және жағдайға байланысты орналастырылуы
3.4 Желінің өткізу қабілетін есептеу
3.5 Потенциалдық абоненттердiң санын есептеу
3.6 Базалық стансалардың санын есептеу (Node B)
3.7 Қажетті қуатты есептеу
3.8 БС тиесілі жүктемені есептеу
3.9 РРЖ пролетін есептеу
3.10 Байланыстың тұрақтылығын есептеу
3.11 Қабылданатын дабыл қуатын есептеу
3.12 Көп сәулененудің таралуының нәтижесіндегі кідіріс
3.13 Пайдалы дабылдың қуатын есептеу
4 Өмір тіршілік қауіпсіздігі

10
8

8
10
12
13
15
16
17
17
19

20
21

24
26
29
30
31

34
35
36
36

36

40
41
42
44
46
47
47
49
55
56
57
59

4.1 Өнеркәсіп бөлмелеріндегі еңбек жағдайына талдау жасау
4.2 Жерлендірудің қорғаныш өткізгішіне қойылатын талаптар

59
61

4.3
Өрттің пайда болу көздерін талдау және өртке қарсы

техниканы тиімді таңдау
4.4 Жұмыс орнындағы табиғи жарықтандырудың параметрлері
4.5 Ауа алмасу
4.6 Маркетинг стратегиясы
4.7 Жерлендіруді есептеу
4.8 Автоматты өрт сөндiру жүйесінiң қалыпты жұмыс жасауын
қамтамассыз ету үшiн параметрлерін есептеу
5 Бизнес жоспар
5.1 Түйін
5.2 Компания және сала
5.3 Қызметтерді (өнімдерді) бейнелеп жазу
5.4 Нарықтық өтімді талдау. Нарық қызметтерін зерттеу
5.5 Менеджмент
5.6 Маркетинг стратегиясы
5.7 Қаражат жоспары
5.8 Табысты есептеу
5.9 Пайдалану шығындары
5.10 Экономикалық тиімділіктің көрсеткішін есептеу
Қорытынды
Қысқартылған сөздер тізімі
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымша А
Қосымша Ә
Қосымша Б
Қосымша В

11
62
63
66
54
67

70
72
72
72
73
73
74
75
75
76
79
83

Кіріспе

Қазіргі таңда үшінші ұрпақтың ұялы байланыс желілері кең таралуда.
Үшінші ұрпақтың стандарттары - CDMA2000 стандартының дамыған түрі
америкалық IMT2000-MC стандарты, GSM желісінің UMTS стандартымен
белгілі еуропалық IMT2000-MC стандарты екінші ұрпақ желілерінде мүмкін
емес мультимедиялық ақпараттарды тарату, жоғарғы жылдамдықты интернет
қызметтерін қамтамасыз етті.
Ұялы байланыс аймағында әлемдік телекомуникациялық
технологиялардың дамуы дүниеге төртінші ұрпақты алып келді. Ол
телекомуникациялық құрылғылардың сапасын арттырды. Бұл дегеніміз
көрсетілетін қызметтердің сапасының жоғарылығы және мәліметтер жіберу
жылдамдығының артуы. Аталған қызметтерді жүзеге асыратын
технологиялардың бірі Long Term Evolution технологиясы, қысқаша LTE.
Осыған орай LTE технологиясының көмегімен жұмыс істейтін ұялы байланыс
желілері LTE желісі деп аталады.
LTE технологиясы - бұл ең алдымен жылдамдық. "ВымпелКом" бизнесі
Қазақстанда байланыстың 4 буынымен дамып келеді, сондай-ақ компания
әлемдік телекоммуникация нарығындағы соңғы жаңалықтарды қолдануда.
Қазақстандық LTE байланыс жүйесі -- ТМД елдері ішіндегі 700 МГц
диапазонында жұмыс істеуші алғашқы жүйе.
LTE технологиясы - ұялы байланыс саласының үшінші және төртінші
буынындағы негізгі бағыт болып табылады. Ол байланыс операторы ретінде
ғана емес, байланыс аясын кеңейту, тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын
көтеру секілді қызметтер бойынша да діттелген бағыттың қосымша
мүмкіндіктерін кеңейтеді. Жаңа буынның байланыс қызметі арқылы сымсыз
ғаламтормен жоғары жылдамдықта байланыса аламыз, оған қоса үзіліссіз
жұмыс істеу мүмкіндігіне де ие боламыз. Жүйе 3G жүйелерінің
жылдамдығынан 2 есеге жоғары. LTE ұялы байланыс жүйесі байланыс
сапасының артуына және интернет тұтынушыларының саны бойынша әлемдегі
ең дамыған 50 мемлекеттің қатарына кіруіне себебін тигізеді және біздің
мемлекеттің әлемдік ақпараттық кеңістікке интеграциясы үрдісін
жылдамдатуға мүмкіндік береді.
Бұл дипломдық жоба LTE технологиясы көмегімен жобаланатын
Қызылорда қаласындағы ұялы байланыс жүйесіне арналған. LTE
технологиясын бүкіл еліміз бойынша енгізуді қарастыру керек. Өйткені, 3 G
технологиясын енгізуді созып алған сияқтымыз. Жеке өзім LTE
технологиясының болашағы зор деп есептеймін

12

1 Қолданыстағы телекоммуникация желісін талдау

1.1

Қызылорда қаласындағы байланыс желісінің қазіргі кездегі

жағдайы

Қызылорда - ҚР қарқынды дамып келе жатқан облыстарының бірі, мұнай
өндіру саласында күрделі орынды алады. Облыстың іскерлік белсенділігі
Қызылорда қаласында шоғырлануына байланысты, телекоммуникация қызмет
түрлеріне сұраныс пен сапа талаптары күшейе түсуде.
Қызылорда облысының халық саны 639 900 адам. Әкімшілік орталық -
Қызылорда қаласы. Қаланың халық саны 205 305 адам.
Қызылорда облысы Қазақстанның оңтүстік бөлігінде орналасқан.
Қызылорда облысында 7 аудан бар.
Территория ауданы - 240 шаршы км, Қызылорда қаласы Сырдария
өзенінің оң жағалауында орналасқан. Қала аумағы Ұлттық Ақпараттың

супермагистралінің басты тармағымен қиылысуда. Батыс
- Қазақстан

теміржолы және Шымкент - Самара автомагистральдары облыс орталығынан
Қызылорда - Павлодар автомагистралінан бастау алады.
Қызылорда облыстың әкімшілік, саудалық, өндірістік және қоғамдық -
саясатты орталығы болып табылады. Облыс орталығында пәтер - аула саны -
57490, 100 тұрғындардың телефон тығыздығы - 23,1.
Даму бағытына байланысты, облыс индустриалды - аграрлық болып
келеді, физикалық көлем индексі 105,4%, өнім өндіру көлемі (жұмыс, қызмет)
қазіргі кәсіпорындық бағамен 2013 жылдың көрсеткіші бойынша, 886582 млн
теңге құрды.
Қалада байланыс қызметтерін Қызылорда облыстық телекоммуникация
дирекциясы АҚ Қазақтелеком филиалы қамтамасыз етеді. KCell, Beeline,
Dalacom сияқты байланыс операторлары жұмыс істейді. Байланыс желісі
толығымен дерлік цифрлық, ҚТС - да абоненттік желіде алтысандық нөмірлену
жүйесі қабылданған.
ҚТО Қазақтелеком келесі қызмет түрлерін ұсынады:
- дауыс телефониясының барлық негізгі қызметтерін (жергілікті,
қалааралық, мемелекетаралық);
- мәліметтерді тарату желінің қызметтері, Internet - ке кіру;
- "Кулан" спутниктік желінің қызметтері;
- интелектуалды желі;
- Tarlan Card - алдын ала төленген телефондық карталардың қызметі;
- Internet Card (IDC - Card);
- ҚҚТ қызметтері (қосымша қызмет көрсету түрі).
Қазіргі уақытта Қызылорда қаласында RSU - 22, RSU - 24, АТС - 23,
АТС - 21, АТС - 2627 бар. АТС - ң құрылған және қолданыстағы

13

сыйымдылықтары туралы 10.01.13 жылғы көрсеткіштері бойынша мәліметтер
А және Б қосымшасында келтірілген.
Қазіргі қолданыстағы АТС - 2627 цифрлы АТС DMS100200 болып
табылады және ол мемлекеттің жалпы мемлекеттік автоматты
коммутацияланатын желісіне кіретін басқа қалалардың телефондық желісімен
қалааралық автоматты байланысты қамтамасыз етеді.
Желі топологиясы бір STM - 4 (622 Мбитс) сақинасынан тұрады. SDH
сақинасына келесі станциялар қосылған: RSU - 22, RSU - 24, АТС - 23, АТС -
21, АТС - 2627. Стантцияаралық қосылу жолдары ретінде ТОБЖ (ВОЛС)
қолданылады. Станциондық құрылғы ретінде негізгі коммутациондық
элементтер мен басқару әдістерімен ерекшелінетін әртүрлі АТС жүйелелері
қолданылады. АТС жүйесінің коммутационды элементтерін пайдалануына
байланысты электромеханикалық (координаттық) және электронды болып
бөлінеді. Қызылорда қаласының құрылымдық сұлбасы А қосымшасында
келтірілген.
Соңғы кезеңдерде Қызылорда облысы телекоммуникация жүйесінің
желілі - кәбіл шаруашылығын жаңартуда кешенді шаралар атқарылды.
Біріншіден, Ұлттық ақпараттық супермагистраль талшықты оптикалық
байланыс желісі батыс бөлігінің облыс аймағындағы құрылысын аяқтап
пайдалануға тапсыру. Облысымыздың географиялық орналасу ерекшелігін айта
кету керек: барлық аудан орталықтары өтетін магистралдың бойына орналасқан
және санды ағымға қосылды. Жоғары жылдамдықтағы магистраль арқылы
қазіргі заман тарату жүйелерін пайдаланып Қызылорда облысы жоғарғы сапалы
санды арналар арқылы ТМД және әлемнің көптеген елдерімен байланыс
орнатты. Санды арналардың пайдалануға берілуімен қатар бірмезгілде деректер
беру қызметі енгізіліп, қондырғылары орнатылды.
Бұл қалада локальды жүйе ұйымдастырылып, ADSL, HDSL технология-
сымен жоғарғы жылдамдықтағы деректерді беру қызметін көрсетуге мүмкіндік
жасады. Барлық аудан орталықтарында "Сайлау" жобасымен деректерді беру
қондырғылары пайдалануға беріліп, қазіргі уақытта абоненттерге қымет
көрсетуге пайдаланып отыр.
Қазіргі уақытта СТЖ талшықты - оптикалық байланыс жолының өткізу
қабілеттілігі өсіп келе жатқан тұтынушылардың сұранысын
қанағаттандырмайды. IP - телефония, ғаламторға кеңжолақты мүмкіндік,
электрондық пошта, ағындық бейне және мәліметтерді тарату,
бейнеконференция, виртуалдық жеке компьютерлік желілер және т.б. қазіргі
кездегі жаңа қызметтерді енгізу қажеттілігі артуда. Сол себептен қазіргі замауи
талапқа сай төртінші ұрпақ 4G технологиясын енгіземіз.
LTE технологиясы бойынша кең жолақты қатынауды ұйымдастыру үшін
бізге үш базалық станция қажет. Әрбір eNB үшін өткізу қаблеті бастапқыда 158
Мбитс, ал толық LTE жүйесінде 474 Мбитс болады. Осы желіні іске
қосқаннан кейін оңтайландыру басталады. Оңтайландырудың арқасында
базалық станцияның өткізу жолағы жоғарылауы мүмкін.

14

Gigabit Ethernet 1000 BASE-LX (IEEE 802.3z) стандандарты бойынша
әрбір базалық станция оптикалық талшықты жолмен трафикты OmniStackLS -
6224 коммутаторға береді. OmniStackLS - 6224 коммутаторына үш базалық
станцияға дейін қосуға болады. OmniStackLS - 6224 коммутаторы міндетті
түрде бөлме ішінде болуы қажет.
Коммутатордан желілік трафик Alcatel-Lucent 7750 SR
маршрутизаторға беріледі, олардың арасындағы байланыс Gigabit Ethernet
1000 BASE-LX (IEEE 802.3z) стандарты бойынша оптикалық талшықты
желімен орнатылады. Содан соң желілік трафик EPC LTE желісіне жіберіледі.
Мұнда да маршрутизатор мен платформа арасындагы байланыс оптикалық
талшықты желі арқылы қосылады. EPC LTE желісі желіні басқарады,
абоненттік байланыс түрлерін ұйымдастырады, қызметтерді басқарады, тарифті
жүзеге асырады. Белгілі интерфейстермен, оның ішінде шлюз және сырқы: 2G,
3G, 3GPP, Intеrnet, ISDN, IMT. желілерін де қосу мүмкіндігі бар.

1.1 - сурет. Қызылорда қаласындағы Мерей ықшам ауданына жобалау сұлбасы

1.2 Төртінші ұрпақ түсінігі мен ерекшелігі

4G - ұялы байланыстың төртінші ұрпағы, мәліметтер таратудың жоғары
жылдамдығын және байланыс сапасының жоғарлауын сипаттайды. Төртінші
ұрпаққа мәліметтерді таратуда 100 Мбитс - тан асатын жылдамдық көрсететін
технологиялар жатады. Мысалы 4G ретіндеLTE және WiMax технологиялары
саналады да, 1 Гбитс теориялық жылдамдықта мәліметтер таратады.
Салыстырмалы түрде максималды жылдамдық GSM (2G) үшін 240 кбитс, ал
3G үшін 10 Мбитс.4G - дің ерекшелігі сол бұнда тұтынушыға 326,4
15

Мбитсекундқа және кері бағытқа 172,8 Мбитсекундқа (3G - ден 2 есе жылдам)
дейін мәлімет жіберуді жүзеге асыра алатын жылдам ғаламтор, бейнеқоңырау
мен ұялы телекөрсетілімді көруге, т.б көптеген қызметтерге қол жеткізе алады.
Төртінші ұрпақ жүйелерінің көмегімен мәліметтерді таратудың
кеңжолақты қызметтерін, Ғаламтор желісіне қосылу, телефония, бейне және
телебейнелерді нақты уақыт масштабында тарату, әртүрлі ұйымдастыру
жолдарымен құрылған мультимедиялық ақпаратты тарату секілді қызметтерді
көрсету орындалады. Ең алдымен жоспар бойынша локальды аймақтарды
біріктіру, одан кейін бүкіл қалаларды кез келген тұтынушының жұмыс істеуіне
ыңғайлы болатындай бір ірі локальды аймаққа біріктіру көзделуде. Атап
айтқанда, Wi - Fi немесе HotSpot байланыс қызметтеріне еркін рұқсат локальды
аймақтарының және кеңсе сыртында қала масштабында WiMAX және
LTEбайланыс қызметтеріне еркін рұқсат локальды аймақтарының
концепциялары дамиды. Тұтынушы өзінің локальды желісінде де, қала ішіндегі
желіде де байланыс қызметтерін пайдалана алады.
802.11 және 802.16 топтарындағы стандарттардың одан әрі дамуы 6 ГГц
диапазондарында 150 кмсағ жылдамдықпен қозғалыс кезінде байланыс
қызметтерін көрсетуді көздейді. Бұл орнатылған байланыс қызметтеріне
сымсыз рұқсат көрсеткіштерінен асады және үшінші және одан кейінгі
ұрпақтардың ұялы байланыс жүйелерінің мүмкіндіктерімен қосылады.Үшінші
ұрпақ радиорұқсат жүйелерінің өзінде радиоинтерфейстерді жетілдіру, олардың
спектральды тиімділігі мен өнімділігін арттыру қажеттілігі туындай бастаған
еді.
Бұл жетілдіру спектральды - тиімді модуляция және кодтау әдістерін
қолдану есебінен орындалды. Мұндай жүйелерде бір тасушыға 100 Мбитс
жылдамдыққа дейін қол жеткен болатын. Нақты классификация - радиорұқсат
жүйелерінің құрылымы орындалды. Енді ғана соңғы тұтынушы желісін құру
үшін қандай, ал абонентке рұқсат үшін қандай мәселелерді қарастыру керектігі
анық бола бастады. 802.11a стандарты үшін байланыс арнасындағы
мәліметтерді тарату жылдамдығы 54 Мбитс және ортогоналді жиіліктік
модуляциямен бірге 30 Мбитс жылдамдығының арқасында абонеттің қалалық
немесе локалді желінің кез келген нүктесінде жұмыс істеуі оңай болды. Бұл

OFDM
-
модуляция көмегімен дабылдың тоқтап қалуларға жоғары

тұрақтылығы, яғни базалық станцияны тікелей көрусіз (NLOS) және рұқсат
нүктесін көрусіз (АР) дабылмен жұмыс істеу мүмкіндігі орындалады.
Төртінші ұрпақ жүйелерінде ортақ арнаның қорына рұқсат технологиясы
ретінде барлық мүмкін болатын арналарды бөлу түрлері қолданылады:
жиіліктік бөлу (FDMA) және оның жетілдірілген түрі - ортогоналді жиіліктік
бөлу (OFDMA), уақыттық бөлу (TDMA), кеңістіктік бөлу (SDMA), арналарды
код бойынша бөлу (CDMA).
Ғаламтордың мобильді кеңжолақты ену әдісін мынадай мобильді
байланыстың технологиялары қолданады: WCDMAHSPA (3.5G), HSPA+ (
3.75G) жәнеWiMax пен LTE (4G). 4 - ұрпақ өкілдерінің бірі LTE болғандықтан

16

оның кез келген тұрғыдан қарағанда мобильді байланыстың ең сапалы әрі
жылдам қызметтерін көрсетері хақ. 1.1 -ші суреттен мобильді трафиктің ең көп
тұтынушылары ноутбук, компьютер, планшетке тиісті екенін көреміз. Бұл LTE
желісінің болашағының жарқын екендігінің бірден бір дәлелі болса керек [1].

1.3

Long - Term Evolution технологиясының басты ерекшеліктері

LTE - (ағылшынның Long Term Evolution) -- ғаламтор қолданушыларды
жоғары жылдамдықты ғаламтормен қамтамасыз ететін мобильді ғаламтордың
төртінші кезеңі.LTE технологиясы мәліметтерді алдынғы технологиялардың
жылдамдығынан он есе артық жылдамдықпен жіберуге мүмкіндік береді.
Теория жүзінде қабылдауға 326 Мбитс, жіберуге 178 Мбитс өткізу қабілетіне
ие. Осыған сәйкес бүгінгі таңда ғаламторды пайдаланушылар саны анағұрлым
артуда.
LTE технологиясы үшінші және екінші кезең ұялы байланыс желісі
эволюциясының негізгі бағыты болып табылады. LTE базалық станциядан
пайдаланушыға мәліметтерді жеткізуде 326,4 Мбитс, кері бағытта секундына
172,8 Мбит теориялық жылдамдықпен қамтамасыз етеді.
Байланысшылардың көзқарасынша LTE технологиясын игеру жабдықтың
өнімділігінің, қамту аймағының, тұтынушыларға қызмет көрсету сапасының
артуына мүмкіндік бермек. Сондай - ақ, LTE жаңа мүмкіндіктерінің арқасында
радиожиіліктік ресурстарды пайдаланып контент беріп, теледидар, радио және
басқа да медиамен бәсекелесе алатын болады.
2G және 3G желілерінің пайдаланушылары өз кезегінде жаңа кезең
байланысы қызметтеріне көшу арқылы айтарлықтай жоғары жылдамдықты
сымсыз Ғаламторға қол жеткізіп қана қоймайды, мультимедиялық
қосымшалардың бір мезетте ашылуын, дербес медиа - сервис т.б. қызметтердің
іркіліссіз жұмысын бағалау мүмкіндігіне ие болады.
2009 жылдың қазан айында КаР - Тел ЖШС - сі Қазақстан
Республикасының Ақпараттандыру және байланыс агенттігі тарапынан LTE
технологиясы негізінде ғимараттар ішінде 4G стандарты байланысын көрсету
аумақтарын құруға рұқсат алған болатын. Alcatel - Lucent компаниясымен
ықпалдастығы арқасында сынақ аймақтары Алматы қаласында Ашық сату
кеңсесі мен Астананың бизнес орталығында ашылды.
Екінші кезеңді 2G желілері теория жүзінде GPRS технологиясы негізінде
деректерді тасымалдаудың ең жоғарғы жылдамдығы секундына 56 - 114 Кбит
шамасын құрайды,ал EDGE технологиясы негізінде секундына 473,6 Кбит
құрайды. Коммерциялық пайдалануға енгізілгеннен кейін үшінші ұрпақты 3G
желілерінде теориялық тұрғыда деректерді тасымалдаудың секундына 28 Мбит
жылдамдығы қол жетімді.
Long Term Evolution - IP - технологиясы базасында жоғарғы
жылдамдықта мәлiметтер тарататын 3G ұрпақты сымсыз байланыстың

17

желiлерiн құратын технология. 3GPP халықаралық әрiптестiк бiрiктiруiмен
тиiстi стандарт бойынша өңделген және орнатылған.
LTE стандартын қолдану мақсаты - ұялы байланыс жүйесінің жоғары
жылдамдықты мүмкiндiгiмен қамтамасыз ету.
LTE технологиясын жасаудағы мақсат:
- жоғары жылдамдықты ұялы байланыстың мүмкіндіктерін арттыру;
- мәлімет алмасу бағасын арзандату;
- мәлімет алмасудағы ғаламтор жылдамдығын арттыру;
- қолданыстағы жүйені жақсарту;
- қолжетімді бағада басқа да қызметтерді ұсыну.
LTE технологиясының мүмкіндіктері:
- Мобильді телефондар арқылы бейнеқоңырау шалуға болады;
- Мобильді телефондарға арналған теледидарлар іске қосылады (бізді
мобильді журналистика күтіп тұр);

-
интерактивті ойын ойнау, спутникті картаны жылдам ашу,

жаңалықтардан бастап фильмдерге дейінгі бейнеконтентті смартфон арқылы
қарау;
- Ноутбуктар мен нетбуктарда HD форматындағы әндер мен фильмдерді
жоғары жылдамдықты ғаламтормен жүктеуге болады.
LTE жиіліктік спектрді жақсы пайдаланады, жоғарғы сыйымдылықпен
және аялдаудың аз көрсеткішімен ерекшеленеді, мысалы 5 мс дейін төмендейді.
Мәліметтер жіберу жылдамдығының жоғарылауы ұсынылатын қызметтер
сапасының артуына мүмкіндік туғызады да, жаңа мультимедиа сервистерiнiң
таралуын тездетедi (көп қолданушы ойындар, әлеуметтiк желiлер,
бейнеконференция, бақылаудың жүйесi, интерактивті онлайндары тағы
басқалар). Оның 5 МГц жолағын талап ететін WCDMA - ден тағы да бір
артықшылығы 1.5 МГц - тен 20 МГц дейінгі аралықта жұмыс атқара алады.
LTE технологиясы операторларға күрделi және операциялық шығындарды
кiшiрейтуге рұқсат бередi, желiнiң иелiгiнiң жиынтық құнын азайтады,
технологиялар және қызметтер конвергенциясының төңiрегінде өз

мүмкiндiктерін кеңейтеді, мәлiметтерлердi жіберуді
беру қызметінің

табыстарын жоғарылатады. Желі жылжымалы ТВ DVB - H сияқты қызметтер
енгiзуге рұқсат беретінMBSFN - ді (Multicast Droadcast Single Frequency
Network) қолдайды [2].

1.4 LTE стандартының желілік архитектурасы

LTE желiнiң архитектурасы сымсыз қозғалғыштық пен дестелік трафиктi
қолдаумен қамтамасыз ету, дестелердің жеткiзуiнiң ең төменгi кешігулері және
қызмет етудің биiк сапа көрсеткiштерiмен жасалған. LTE стандартының UMTS
жүйесіне тән өңдеушiлерiнің негiзгi мақсаты желiнiң құрылымының

18

мүмкiндігінше максималды жеңiлдетілуi

және

желілік

хаттамаларды

қайталайтын функцияларының шығарылуы.

1.2 - сурет. LTE желісінің жалпылама құрылымы

LTE стандартының архитектурасында барлық жүйелік әрекеттесулер екi
түйiндердiң аралығында болады: (eNB ) базалық станциядан және (Gateway )
GW желілік шлюздан тұратын (MME ) қозғалғыштықты басқару блогынан.
LTE желісінің физикалық деңгейі екі компоненттерден тұрады: E -
UTRAN радиоқатынау желісінен және SAE (System Architecture Evolution)
базалық желіден. E - UTRAN желісі eNB базалық станциялардан тұрады.
Базалық станциялар толық байланыстың элементі болып табылады және бір -
бірімен әрқайсысы - әрқайсысымен приципы бойынша байланысады.
Коммутация дестелерін құру приципі бойынша әрбір eNB - да SAE базалық
желісімен S1 интерфейсі болады.
LTE желiсінің құрылысының мысалы ретінде 1.3-ші - суретте көрсетiлген
сұлба қызмет көрсете алады.
LTE - нің eNBжелiсіне келесi функциялар жатады: радиоресурстармен
басқару, қолданбалы мәлiметтердiң ағынының шифрлануы, қызмет етушi
шлюзге бағытталған бойымен мәлiметтер дестелерінің қолданбалы
жазықтығында бағытталуы, шақырушы және берiлуші ақпаратты тарату,
қозғалғыштықты басқаруы үшiн есептердi құрастыру және өлшеу. LTEжелiсін
жоспарлау үшін транспорттық желілерінің және E - UTRA радиоқатынау
желiсiнің шешiмi қандай жағдайда құрылғанын анықтау керек.

19

1.3 - сурет. LTE желісінің тармақталған архитектурасы

1.5 LTE желісі ұсынатын қызметтер

2G3G желісінің қызметтерімен салыстырғанда LTE желісінің қызметтері
кең спектрге ие болады. Бірінші кезекте бұл желінің жоғары өткізу
қабілеттілігімен және мәліметтер жіберудің жоғарылатылған жылдамдығымен
байланысты, және де бәрi IP арқылытұжырымдамасына сәйкес. LTE желісі
ұсынатын басты қызметтері болып мыналар табылады:
- сөздердің дестелік таратылуы;
- ғаламтор - файлдардың жіберілуі;
- электрондық поштаның жеткiзуi;
- мультимедиа хабарламаларын жіберу;
- файлдарды жүктеу қызметтерiн, телевизиондық және ағындық
қызметтерін атқаратын мультимедиалық хабар таратуы;
- ағындық бейне;
- VoIP және жоғары сапалы бейне конференциялар;
- жылжымалы және әртүрлi түрлердi белгiленген терминалдар арқылы
онлайн - ойындары;
- реквизиттердiң жоғары жіберуiмен мобильді төлеулерi және
идентификациялық теңестiру ақпараттары.
LTE технологиясы үшінші және екінші кезең ұялы байланыс желісі
эволюциясының негізгі бағыты болып табылады. LTE базалық станциядан
пайдаланушыға мәліметтерді жеткізуде 326,4 Мбитс, кері бағытта секундына
172,8 Мбит теориялық жылдамдықпен қамтамасыз етеді [3].

20

1.6 Мәселенің қойылымы

Дипломдық жобада берілген тапсырманы сипаттаймыз және есептердi
орындау үшiн қажеттi бастапқы мәлiметтерді талдаймыз.
Жобада LTE негiзінде төртiншi ұрпақты желiнiң құрылысының
мүмкiндiктерін зерттеу керек:
- құрылғыны таңдау;
- станциялардың санын анықтау;
- жамылғының аймағын есептеу;
- жергілікті жерде тұрған БС - ның желiсінiң жоспарын келтіру;
- базалық станциялардың өзара байланысын iске асыру;
- желiнi енгiзудегі экономикалық әсерді есептеу;
- еңбектi қорғау және тiршiлiк қауiпсiздiк негізінде қажеттi өлшемдерді
есептеу.

21

2 LTE желісін құру үшін құрылғыны таңдау

2.1 4G желілерінің принциптері

Сымсыз байланыстың барлық қазіргі заманғы технологиялары OFDM -
MIMO базасындағы жүйелерге және 4 - ші ұрпақ жүйелеріне(немесе ITU
терминологиясындағы IMT - advanced) бір бағытта қозғалады.
Alcatel - Lucent көзқарасымен қарағанда LTE жаһандық ұялы нарықты
есепке ала отырып неғұрлым келешегі бар технология болып табылады.
WiMax жүйесінің алға басуы және жасауға кеткен шығындар мен күштер кең
түрде дамыған желілерге кеткен шығындарға қарағанда салыстыруға келмейді.
Alcatel - Lucent компаниясының жинағында WiMax IEEE 802.16e бағалы
шешімдері бар. Біз WiMax операторларына LTE бағытына қарай ауысуды
ұсынамыз.
Alcatel - Lucent стандарттаумүшелерінің жұмысында белсенді қатысады,
соңғы 6 айда RAN 1, 2 және 4 3GPP жұмыс топтарында 30 - дан аса ұсыныс

енгізілді.Alcatel - Lucent
компаниясының негізгі күші 3GPPMIMO жаңа

сұлбасының алға басуына бағытталды. LTE нарығының жаһандануын айтсақ,
бірінші кезекте, біз ұялы желілер нарығын және LTE FDD нарығын көптеген
ұялы байланыс операторлары бірдей жиіліктік жолағына ие екенін
білгендіктен, көп мөлшерде қарастырамыз. LTE FDD үшін 2G3G желілері
қолданатын, сол сияқты 2,6 ГГц, 700 МГц и 800 МГц жиіліктері талап етіледі.
LTE FDD және TDD техникалық ұстанымдары тәжірбиелік түрде барлық
жағынан келеді, TD - LTE технологиясының дамуы белгілі бір инвестицияны
талап етпейді. Маңыздысы: TDD нарығының - КСҚ нарығының және
Қытайдағы ұялы нарық көлемі неғұрлым аз екенін ескереміз.

2.1 - сурет. TD - LTE лицензиясының нарық болжамы

Қытай технология ішінде 2,3 ГГц жиілікте жұмыс атқаратын, TD - LTE
дамуы үшін алғашқы және негізгі нарық болып табылады. Осы нарықтың үлкен

22

көлемі арқасында 2.3 ГГц (2.1 сурет) диапазондағы TD - LTE технологиясының
көшбасшылығы және жеңісіне кепілдік береді. TD - LTE нарығының келесі
дамуы Индия, АҚШ, Жапония және Еуропада дәл сол диапазонда және 2,5ГГц
диапазонында болады.
3,5 ГГц диапазонындағы нарық көлемі бойынша екінші болуы мүмкін,
егер диапазон 3GPP Rel.10. - да стандартталса (2.1 - кестеден көреміз).
Егер WiMax және TD - LTE жиіліктік диапазонын салыстырсақ, онда 2,3
ГГц - те және 2,5ГГц - те толықтай сәйкес келетінін байқаймыз; FDD және TDD
арналған 3,5 ГГЦ диапазоны 3GPP Rel. 10 - да стандартталады. Осылайша,
спектр көзімен қарағанда LTE - ге жағына WiMax көшу алғы шарттары болады.

2.1 - к е с т е . TD - LTE 3GPP - ғы жиілік диапазоны.

Терминал құрылғысы.

Жаңа технология сәттілігінің маңызды

факторларының бірі болып абоненттік терминалдардың бар болуы және
олардың әр түрлілігі болып табылады. Қазіргі уақытта LTE абоненттік
терминалдарының өндірушілері бар. Сонымен қатар 3GSM - да да WiMax - та да
жұмыс атқаратын LTE терминалдары мен чипсет өндірушілері де бар. Сыртқы
келбеті WiMax және TD - LTE технологиялары ұқсас болғандықтан WiMax
өндірушілеріне WiMaxTD - LTE екі режимді терминалын шығару қиындық
23 Диапозон
Жиілік МГц
Белгілеу
Ескертпе
33
1900 - 1920
TDD2.1
Спектр UMTSTDD в еврада
34
2010 - 2025
TDD2.1
Спектр TDDқытайда Спектр
UMTSTDD в еврада
35
1850 - 1910

36
1930 - 1990

37
1910 - 1930
FDD мен PCS
жолақтарының
арасында

38
2570 - 2620
FDD мен IMT
extension
жолақтарының
арасында
Диапазон үзінді WIMAX2.2ГГц
көптеген қалаларда аукциондар
ұйымдастырылып жатыр FDD
жиілігі үшін
39
1880 - 1920

Спектр TDD қытайда
40
2300 - 2400

Қытай WIMAX2.3ГГц
41
3400 - 3600

Диапазон алдағы уақыта
айрыкшаландырылған Rel10
сәйкес келетін диапазон
FDD20(3410 - 35003510 - 3600)

туғызбайды. Осылайша, 3GSM - WiMax бірлескен эко - жүйесін құрудың барлық
алғы шарттары бар.

2.2 Alcatel - Lucent компаниясының LTE радиожүйесі

Alcatel - Lucent компаниясымен бір немесе бірнеше технологиялар
базасында сымсыз желі құрудың конвергенттік шешімдері өңдіріліп
шығарылды. 2G3GLTE радиоқатынауының жүйеішілігі әмбебапты
мультистандартты кірпіштерден құрылады: мультистандартты базалық
станциялар, комбинирленген контроллерлер, басқарудың бірлескен жүйесінің
транспорттық универсиалды шешімдерінен.
2G3GLTE мультистандартты базалық станциясы біріктірілген
макростанция және таратылған архитектурасы бар станциялар түрінде
орындалуы мүмкін. (2.2 сурет)

2.2 - сурет. Конвергентті базалық станция

Біріктірілген және таратылған шешім үшін цифрлық өңдеудің тек
бір ғана модулі қолданылады. Шкафқа MC - TRX мультиқалыпты қабылдап -
таратқыштар немесе біррежимді TRDU орнатылады. Таратылған шешімде MC -
RRH мультиқалыпты шығарылған радиомодульдер немесе бір режимді RRH

қолданылады.
Болашақта толығымен комбинирленген шешімді ATCA

платформасындағы 2G3GLTE арналған BSCRNCMME пайда болады. (2.3

24

сурет). Бұл платформада басқа модульдерде PCRF, IMS, SGSN, HLR жүзеге
асырылады.
Мультиқалыпты желіде басқару жүйесіне талаптар және әр түрлі
сегменттер мен желінің иерархиялық деңгейлеріне талаптар артады. Alcatel -
Lucent компаниясымен бір технология деңгейінен келесі технология деңгейіне
өткен кездегі тұтынушыларға жіпсіз хэндоверлер кепілдеме беретін және
мультистандартты желілерді басқару жүйелерінің тиімділігін атқаратын
шешімдер өңдіріліп шығарылған. LTE FDD және TDD технологияларының
біртиптілігі арқасында бұл модульдер ШБД радиожелілерін құру үшін де
қолданыла алады.

2.3 - сурет. Конвергентті контроллерлер

2.3 WiMax 16e және

LTE Rel.8 радиоинтерфейстерінің негізгі

ерекшеліктері

Бұл екі технология MIMO - OFDM радиоинтерфейсінде негізделген, LTE
технологиялары желілерінің төменгімен жоғарғы желілерінде және WiMax
технологияларының төменінде OFDMA қолданылады - жиіліктік ортогональді
мультиплексирлену базасындағы көпстанциялы қатынау (OFDM).
LTE - де жоғарғы желілері OFDM - нан бас тартты, ортогональды
қосқанда үлкен пикфакторы бар сигналдар қалыптасады. Бұл сигналды
бұрмаланусыз тарату үшін жоғары сызықты, яғни қымбат күшейткіштер
қолданылады. Терминалдарды азайту үшін SC - FDMA - бір тасушыдағы
мультиплексирлеу технологиясын қолдану керек екені шешілді. SC - FDMA

25

сигналы аз пикфакторға ие, нәтижесінде күшейткіш эффективті режимде және
үлкен ПӘК - пен жұмыс атқаруы мүмкін.

WiMax технологиясында MIMO
- ны қолдану кезінде ресурстар

тұтынушыларға слоттармен бөлінеді: OFDM символдары және тасушылармен
қалыптасатын бұл жағдайда тасушылардың орнату әдістері PUSC(Partial Usage
of Subcarriers) қолданылады. Тасушылар субарналарға бірігеді (2,4 сурет):
тасушылармен таратылған: төмен желіде 1 субарна= 24 мәліметтер тасушысы +
4 пилот - тасымалдаушы (пилот тасымалдаушылар үлесі 14,2 %); жоғары
желіде 1 субканал =16 мәліметтер тасымалдаушысы + 8 пилот - тасымалдаушы
(пилот тасымалдаушылар үлесі 33,3 %).

2.4 - сурет. WiMax жиіліктік арнасының субарнасы

2.4 Жиіліктерді қайта қолдану коэффициенті

WiMax жиіліктерін қайта қолданудың базалық сұлбасы үш жиіліктік

арналарда құралады. Әр сектордағы
сайттардың
үш
секторлық

үйлесімікезінде үш жиіліктік арналардың біреуі қолданылады (2.5 сурет).
Бұл жағдайда жиіліктерді қайта қолдану коэффициенті үшке тең.
LTE желісінің жұмысы жиіліктерді қайта қолдану коэффициенті бір
болғанда орындалады, яғни барлық базалық стансалар бір тасушыда жұмыс
істейді. Берілген жүйедегі жүйе ішіндегі кедергілер жиіліктік - селективті
диспетчетлендіру, ұяшықтар арасындағы кедергілер координациясы, икемді
жиіліктік жоспар көмегімен минимал күйде болады. 2,5 - суретте, оң жақта,
икемді жиіліктік жоспардың бір нұсқасы көрсетілген. Тұтынушылар үшін кез
келген ұяшықтың орталығында арнаның барлық жолақтарынан қор бөліне
алады (сұр аймақ). Ұяшықтың шетіндегі тұтынушыларға тек белгілі бір
диапазон асты ғана қор бөлінеді (сәйкес түспен көрсетілген). Осылайша, әр
ұяшыққа оның шекарасындағы қай диапазон асты кедергілер шоғырланғыны
белгілі.Ұяшық шетінде немесе базалық стансаға жақын UE орналасуы көрші
соталар сигналдарының деңгейлері туралы UE периодты есеп берулері
бойынша анықталады (хэндоверді қолдау үшін).

26

2.5 - сурет. WiMAXжәне LTE желілерінде жиіліктерді қайта қолдану
коэффициенті

2.2 - кестеде екі жүйе арасындағы барлық ерекшеліктер келтірілген.
Енді біз радиоинтерфейстегі ерекшеліктер радиоқамтуға қалай әсер
ететінін көре аламыз. Екі жүйеге арналған радиоқамту талдауы
қондырғылардың конфигурациясы үшін жасалған, 2.6 - суретте көрсетілген:
үш секторлы таратылған базалық станса, абоненттік терминал - компьютер
(PCMCIA картасы). Салыстыру үшін бастапқы мәндер 2.2 - кестеде көрсетілген.

2.6 сурет - Желінің радиоқамту сұлбасы

27

2.2 - к е с т е . Wimax 16e және LTE Rel.8 радиоинтерфейстеріндегі
ерекшеліктер

Радиоқатынау талдауын энергетикалық бюджет немесе MAPL (Maximum
Allowable Path Loss) жолындағы максималды мүмкін болатын жоғалтуларды
есептеуден бастайды. LTE үшін секілді, WiMax үшін де (UE таратқыштары мен
базалық стансалардың қуаттарының үлкен үйлесімсіздік~ 20 дБ үшін) көп
жағдайда байланыс алыстығы бойынша шектегіш жол болып жоғарыға
бағытталған жол саналады, сол себепті MAPL есептеуі жоғарыға бағытталған
жол үшін жасалған. Энергетикалық бюджет UE үшін ұяшық шетінде және
максималды қуатпен таралатын сигнал үшін есептеледі.

28 Сипаттама
LTE
WIMAX
Жүйеге әсер етуі
Көп станциялық
мүмкіндік
OFDMA DL ға
SC - FDMA
ULға
OFDMA DL ға
Ulға
SC - FDMA пик
факторды төмендетеді,
терминалды жеңілдетеді,
ПӘК жоғарылайды
Жиілік қорларды
диспетчерлендіру
Іркелмелі
Рандомдалған
Қосымша энергетикалық
ұтыс
Тақырыбы
қызмет ақпараты
Салыстырмалы
аз тақырыпты
Көп
тақырыпты
Тақырыпшалары аз
болған сайын спектралді
тиімділік өседі
Пакеттерді
біріктіру HARQ
Incremental
redundancy
Chase
combining
Қосымша энергетикалық
ұтыс Incremental
Redundancy қолданғанда
Пакеттерді өңдеу
кезіндегі кедергі
10мс
30мс
LTE жеңілдетілген
архетектурасы кедергі
уақытын азайтады
Жүйенің каналға
дағдылануы
Жоғарғы
дәлдік(1 - 2дб)
Қатқыл күйге
келтіру(2 - 3дб)
Жүйенің жағарғы
дәлдікке беймделуі
спектралдық тиімділікке
әсер етеді
Қуатты басқару
Қуатты іншара
басқару
Классикалық
алгоритм
Қуатты іншара басқару
өтімділік пен сота
арасындағы ымыра
Жиілікті қата
колдану
Коэффициент 1
Коэффициент
3
Коэффициент аз болған
сайын спектралдық
тиімділік оседі
Схема MIMO
CL -
MIMOпаралелді
кодтау
MIMO сатылы
кодтау
Кері байланыс, MIMO
ның қайта
кодтауымен,қабылдағыш
SICқосымша
энергетикалық ұтыс

2.5 Жиіліктік ресурстардың диспетчерленуі және қуатты басқару

WiMax - та ресурстардың диспетчерленуі жиілік облысында "frequency
diversity scheduling" принципі бойынша жүзеге асады. Тұтынушыға бөлінетін
тасушыларканалдың барлық спектрі бойынша үлестірілген. Бұл рандомизация
және кең жолақты каналға жиілікті - селективті тына қалулар әсерін орталау
үшін жасалады.
LTE - де жиілікті - селективті тына қалулармен күрестің басқа техникасы
жүзеге асқан: "frequency selective scheduling" ресурстардың жиілікті - селективті
диспетчерленуі. Әрбір UE (User Equipment) абоненттік станция үшін және әрбір
тасушының жиіліктік блогы үшін CQI (Channel Quality Indicator) каналының
сапа индикаторлары қалыптасады ( 2.7 сурет). UE үшін базалық
станцияменталап етілген мәліметтер тарату жылдамдығы осы немесе басқа
тұтынушыға бөлінетін ресурстық блоктар саны туралы шешім қабылданады, ал
нақ қайсы жиіліктік блоктарды тұтынушыларға бөлу керектігі CQI - ге тәуелді.
Тұтынушыларға ең үлкен CQI ие болатын ресурстық блоктарбөлінеді, яғни
сигналшуыл қатынасы ең жақсы. Ресурстарды үлестірудің бұл тәсіліжиіліктік
ресурстардың рандомизирленген таратуымен салыстырғанда тұтынушылар
арасында көрінетін энергетикалық ұтыс береді.

2.7 - сурет. LTE ресурстарының жиіліктік - селективті диспетчерленуі

Екі жүйеде де HARQ (HybridAutomaticRepeatreQuest) қайталап тарату
үрдісі қ олданылады ( 2.8сурет).LTE - нің қарапайымдатылған архитектурасының
арқасындадестелерді өңдеу уақыты WiMax - тағы 30 мс - қа қарсы 10 мс - ға
дейін төмендеді (WiMax радио жүйе астында базалық станцияның контроллері
бар, ал LTE - де жоқ).

29

Сонымен бірге қайталап таратылған дестелердің бірігуі үшін бұл
технологияларда әртүрлі үрдістер қолданылады:Chase combining - WiMax -
тажәне Incremental redundancy - LTE - де.
Chase combining үрдісінде дестелердің қарапайым қайталауы жүзеге
асады, ал қабылдаушы құрылғыда әрбір қайталап таратуда энергия
жинақталады. Incremental redundancy үрдісіндеәрбір келесі қайталап таратуда
турбокодалау үрдісінде биттерді қағып жіберу үлгісі өзгереді. Декодалаушы
құрылғыда әрбір келесі таратуда декодалаушы дестедегі тексеруші биттердің
саны өзгереді. Екінші тәсіл тиімдірек және анық энергетикалық ұтыс береді.

2.8 - сурет. HARQ үрдісі

Кез келген ұялы желітына қалуларменкүрес және желідегі
жоғалтулар компенсациясы үшін абоненттік станция таратқыштарының
қуатты басқару үрдісін қолдайды. Классикалық алгоритмде тұтынушылар
сигналының шағылысу қуаты әртүрлі.Тұтынушылардың сигналдар деңгейі
базалық станция қабылдағышының кірісіне белгілі бір шектік мәнге тең
сигналшуыл қатынасымен түсетіндей орнатылу керек. Дәл осы алгоритм
WiMax - та қолданылады.
LTE - де модифицирленген алгоритм қолданылады - FPC (Fractional Power
Control) қуатты бөліктеп басқару. Тұтынушылар үшін сигналшуыл шектік
қатынасы ұяшық ішіндегі олардың орналасуына байланысты өзгереді:UE
базалық станцияға жақын болған сайын, қуатты келтіру белгісі ретінде
сигналшуыл қатынасының шегі жоғары. Соған сәйкес, UE базалық станциясы
жақын жерде жоғары сигналшуыл қатынасында,кодалау жылдамдығында және
модуляция еселігімен, яғни жоғары спектральды тиімділікпен жұмыс жасайды.

30

Одан бөлек, жоғары қуатпен жұмыс жасай отырып, UE ішкі жүйелік
интерференцияны жеңіп шығады - каналдағы бөгеулерді басады.
Бұдан басқа LTE - нің әрбір базалық станциясы көрші ұящық бөгеулерінің
деңгейін қадағалайды. Базалық станция периодты түрде қай ресурстық блокта
бөгеулер деңгейішектік мәннен асатынын көрсететін OI (Overload Indicator)
қайта жүктеу индикаторларымен алмасып отырады. OI индикаторы базалық
станциямен ұяшықтағы әрбір жеке блок үшін бөгеулер деңгейі және фондық
шудың өлшеулер нәтижелері бойынша жүзеге асады. Қуатты
басқарупараметрлеріқабылданған OI - ға байланысты орнатылады:егер қайсыбір
блок үшін бөгеулердің жоғары деңгейі көрсетілсе, онда берілген ресурстық
блокта шағылысатын базалық станция UE қуатын төмендету командасын
жібереді (2.9сурет).

2.9 - сурет. Көрші базалық станцияның қуатын басқару

2.6 LTE Alcatel - Lucent 700 базалық станциясы

LTE жүйелері үшін қондырғыны өндірумен қазіргі кезде әлем бойынша
көптеген компаниялар айналысады. Сымсыз рұқсат қондырғысына деген
сұраныстың артуы және қазіргі заманы технологиялардың дамуы шешілуге
арналған мәселері бойынша да, құны бойынша да ерекшеленетін
қондырғылардың кең спектрінің пайда болуына алып келеді. Сондықтан
қондырғыны таңдау үшін Alcatel - Lucent сымсыз рұқсат қондырғыларын
қарастырамыз.
Alcatel - Lucent - LTE төңiрегiдегi жаhандық көшбасшы. Сол себептен
Alcatel компаниясының Alcatel - Lucent LTE 700 базалық станциясын
тандадым (2.10 сурет).

31

2.10 - сурет. Alcatel - Lucent LTE 700 базалықстанциясының сыртқы
көрінісі

Alcatel - Lucent LTE 700 жүйесі Alcatel компаниясының жаңа өнімі, ол
жетекші LTE технологиясына негізделген. Жоғары өнімділік пен өткізу

қабілеттілігі
-
базалық станцияның жартылай дуплексті және көпарналы

функционалдық мүмкіндіктері жалғыз базалық станцияға өте көп абоненттер
санын қабылдауға мүмкіндік береді.

2.11 - сурет. Alcatel - Lucent LTE 700 базалықстанциясының ішкі
көрінісі

Сол жағында тiк орнатылған baseband - unit - негiзгi станцияның төмен
жиiлiктi бөлiгi, радиотрансиверлермен басқарушы компьютер. Оның оң
жағында - eNodeB LTE үшсекторлы конфигурациясын құрастыратын Alcatel -
Lucent RDU 700 МГц үш модулді радиотрансивері.

32

Alcatel - Lucent LTE 700 МГц кабинет түрiндегi (indoor - үшiн) базалық
станцияның жоғарғы панелiне фидердiң және GPS - антенның қосылуы үшiн
тіркеуіш шығарылған (2.12сурет).

2.12 - сурет. Alcatel - Lucent LTE 700 базалықстанциясының үстіңгі
көрінісі

2.13 - сурет. Базалық станция қорегiнің аппаратурасы

Үстiнде түзеткiш, төменінде бiрнеше сағат ағымында сайттың үздiксiз
қорегiн қамтамасыз етуге қабiлеттi аккумуляторлық батареялардың блогы 2.14-
ші суретте келтірілген. Тұтыну қуаты 3 кВт, бұл 2G жабдықты қоса алғандағы
барлық сайт үшін.

33

2.14 - сурет. SDH жабдығы мен тiректік оптоталшық желiсi бар
сайттардың түйiндесiнен тұратын екi баған.

"КаР

-

Тел" компаниясы жүргізген және сәтті өткен LTE

технологияларын алдын - ала тексерілуінен кейін "Вымпелком" және Alcatel -
Lucent компаниялар тобы, бұқара нарығында Ғаламторды таратуды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Телімдік станция
Аралық станция
Электрлік станция мен қосалқы станция жайлы жалпы сипаттама
Радиорелелік станция жабдықтары
Станция және станциялардың түрлері
Қосалқы станция туралы түсінік
Сызықты өндірістік диспечерлік станция және басты айдау станция
Станциялардың түрлері. Аралық станция
Сорапты станция жұмысын реттеу
CENTUM VP Станция Операторы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь