Ақтау қаласында жылу электр орталығын салудың техника-экономикалық негіздемесіЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


АҢДАТПА

Дипломдық жұмыста Ақтау қаласында жылу электр орталығын
салудың техника-экономикалық негіздемесі келтірілген. Соның барысында
қаланы толықтай жылу және электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін қуаты
230МВт болатын жылу электр станциясының жылулық есептелуі жүргізілген.
Сонымен қатар жылу электр орталығының негізгі жабдықтары
таңдалып, өміртіршілік қауіпсіздігімен экономикалық бөлімдері бойынша
мәселелер қарастырылған.

АННОТАЦИЯ

В данной дипломной работе рассматривается технико-экономическое
обоснование строительство ТЭЦ в городе Актау. На основе этого
осуществляется тепловой расчет тепло-электростанции мощностью 230 МВт
для полного обеспечения города электрической и тепловой энергией.
.

ANNOTATION

In this thesis work is considered a feasibility study for the construction of
thermal power station in the city of Aktau. On the basis of this calculation is
carried out thermal thermal power capacity of 230 MW for the full supply of the
city of electric and thermal energy. Besides the basic details were chosen CHP,
and examined issues of the economic and life safety.

Мазмұны

Кіріспе

1. Негізгі бөлім
1.1. Теориялық бөлім
1.1.1. ЖЭС-тердің салынуы
1.1.2. Құрылыс ауданының климаттық жағдайы
1.1.3. Бас жоспардың сипатталуы
1.2. Есептік бөлім
1.2.1. ЖЭО-ның негізгі қондырғылар түрін таңдау
1.2.2. ЖЭО-ның бу турбиналы қондырғыларының жылулық сүлбесін
есептеу
1.2.3. ПТ-60-9013 бушығырлы қондырғының қағидалық жылулық
сүлбесінің есебі
1.2.4. Т-110120-130 бу шығырының жылулық сүлбесінің есебі
1.2.5. ЖЭО-ның негізгі жабдықтарының сипаттамалары
1.2.6. ЖЭО-ның бу қазандарының отын шығысының есебі
1.2.7. Мазут шаруашылығының сүлбесі мен жабдықтарын таңдау
1.2.8. Газ шаруашылығының сүлбесін және жабдықтарын таңдау
1.2.9. Жылу сүлбесінің қосалқы жабдықтарын таңдау
1.2.10. Су дайындау жүйенің кестесiн таңдау
2. Өміртіршілік қауіпсіздігі
2.1. Шығыр цехындағы жұмыс жағдайының талдауы
2.2. Шығыр цехындағы өрт қауіпсіздігі.
2.3. Табиғи жарықтандыруды есептеу
2.4. Жасанды жарықтандыруды есептеу
3. Экономикалық бөлім
3.1. Берілген мәліметтер
3.2. ЖЭО-ның жылдық энергия жіберуін анықтау
3.3. Отынға жұмсалатын шығынды анықтау
3.4. Отынды қолданудың ПӘЕ-ін есептеу
3.5. Суға жұмсалатын шығындарды есептеу
3.6. Еңбекақы шығындарын есептеу
3.7. Амортизациялық аударылымдарды есептеу
3.8. Ағымдағы жөндеу шығындарын есептеу
3.9. Шығарындыларға төлемдерді есептеу
3.10. Жалпы стансалық және цехтық шығындарды есептеу
3.11. Энергия жіберудің өзіндік құнын есептеу
3.12. ЖЭО салуды және пайдалануды экономикалық бағалау

7

8
8
8
9

10

15

15
25
39
41
44
46
48
57

59
59
61
63

70
70
71
72
72
73
74
75
75
75
75
77

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

82
83

Кіріспе

Заманауи өндірістер мен адамзаттың тұрмыс тіршілігі үшін электр

энергиясы
мен жылулық энергияның алатын орыны өте зор.

Электр энергиясын табиғи отынның әр түрін қолданатын электр
станцияларында өндіреді. Химиялық байланысқан органикалық отынның
жылулық энергиясының өндірістік мәні үлкен. Бүкіл әлем бойынша электр
энергиясы мен жылулық энергияның 75% электр станциялары мен жылу

электр орталықтарында өндіріледі. Жылуландыру
-
отындық жылу

энергетиканың басты бағыты болып табылады. Электр энергиясын
қиюластырып өндірсе, электр станцияларында қолданылатын отынның едәуір
мөлшері үнемделеді.
Жылуландырудың тиімділігін арттыру үшін ЖЭО жаңа агрегаттарды
орнату керек. Құны арзан болатын жаңа жылу электр орталықтарын жобалап
есептеп, құрылысын жүргізу керек. Сондықтан Қазақстанда жаңадан ЖЭС-
тердің салынуы бірден-бір мәселелердің бірі. Ақтау қаласында салынатын
ЖЭС-де екі ПТ-60-9013 және бір Т-110-130 шығырларының есептелуі
жүргізіледі.
Дипломдық жобаның мақсаты - Ақтау қаласында салынатын ЖЭО
қаланы толықтай электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етуін
қарастыру.
Өміртіршілік қaуіпсіздігі бөлімінде Ақтaу ЖЭО-ның шығыр цехындa
жүргізілген жарықтандыруды ,өрт қaуіпсіздігі мен оның aлдын aлу жолдaры
бойынша тоқталамыз.
Экономикa бөлімінде ЖЭО-ның бaстапқы мәліметтеріне сүйене отырып
жобaға қажетті техника-экономикалық есептеулерді жүргіземіз. Соның
барысындa жобa жоспарынa сәйкес тиімді экономикaлық әсерді aнықтаймыз.
Aнықтау үшін есептеудің оңтайлы әдісін қaрастыру керек. Есептеу
қорытындысы бойынша инвестицияның өтелу мерзімі белгілі болады.

1. Негізгі бөлім

1.1.

Теориялық бөлім

1.1.1. ЖЭС-тердің салынуы

Қазіргі кезде Қазақстан өндірісінің дамуының негізгі бағыттары
энергетика саласының өркендеуіне міндетті талап қояды. Жылу электр
станцияларына (ЖЭС) электр тоғын шығаруы мен қатар өндіріс пен түрғын
үйлерді арзан жылу көзімен қамтамасыз ету жүктеледі.
ЖЭС-ның тұрақты жүмыс істеп тұруы үшін жабдықтары уақытымен
жөдеуден өткізіліп тұруы қажет. Пайдалану және жөңдеу жүмыстары сапалы
жүргізілуі үшін өндірісті үйымдастыруға керекті мамандар дайындау, керекті
аспаптар мен жабдықтар, үлкен ассортиментті материалдар қолдану қажет
болады.
Қазақстанда қазiргi салада көбiнесе ЖЭС-тер салыну мәселесi
көтерiледi. Қазақстан жерi табиғи отын жағынан бай: көмiр, мұнай, газ.
Сондықтан отын көздерiне жақын жерде жылу электр станциялар орнатуға
болады. Газ көздерiн, құбыр арқылы, газды керектi жерге апаруға болады. Бұл
бу-газ қондырғылы электр станция орнатуға мүмкiндiктер туғызады. Бу-газ
қондырғылар өте тиiмдi, айналадағы ортаға зиянсыз болады және қуатын
азайтып көбейтуге қолайлы. Көмiр көздерi жанында қуаты мол қондырғылы
электр станциялар орнатқан дұрыс. Электр станциясымен жылу станциясын
біріктірсе, энергиямен жабдықтаудың сенімділігі артады, қосалқы қуаттың
мөлшері төмендейді. Жеке энергожүйелердегі әртүрлі уақытта қажетті
максималды жүктемемен салыстырғанда жалпы жүктеменің шамасы азаяды.

1.1.2.

Құрылыс ауданының климаттық жағдайы

Ауданның климаттық жағдайы ұзақ жаздық уақытпен, аз қарлы және
суық қысымен, ауа температурасының кенет өзгеруімен, аз жауын-шашынмен
және ыстық күнімен ерекшеленеді.
Құрылыс маңындағы ауаның орташа жылдық температурасы 11,6 С
тең. Көп жылдық ауа температурасының амплитудасы 70 С, жаздағы
тәуліктік амплитуда 15-16 С.
Ең ыстық ай шілде айы, максималды температура +48 оС; . Ең ыстығы
қаңтар айы -30 оС.
Қыс мезгілінде 11-17 оС температура сирек кездеседі. Жылына аязсыз
уақыт 214 күнді көрсетеді.
Жаз мезгілінде жауын-шашындар көбінесе нөсерлі болып келеді, ал
қыста жаңбыр мен қар қатты болады.
Қар қабатының қалыңдығы 20-25 см. Жылына мұз тайғақ орташа 10 күн.
Аудан маңында муссондық желдер байқалады.

Желдің жылдық орташа жылдамдығы 5,2 мс. Жылына 2-10%
шамасында желсіз ауа-райы болады. 12 мс жылдамдықта ауданда құйын
байқалады. Жылына 8-10 күн бойы құйын болады.

1.1.3. Бас жоспардың сипатталуы

ЖЭС - тың құрылысында келесідей факторлар қарастырылуы керек:

1)
Отынменқамдау көзіне жақын болуы. ЖЭС газ және мазутпен

жұмыс істейтін болады. Сондықтан жылуқамдау көзімен ЖЭС-тың ара

қашықтығының жақын болуы манызды
емес,себебі бұл отындарды

тасымалау көмірге қарағанда шығыны неғұрлым төмен.

2)
Суменқамдау көзіне жақын болуы. Құрастырылатын ЖЭС

Каспий тенізінің жағасында орналасқан.

3)
Аймақтың қолайлы бедері. Жерлік жұмыстарды жеңілдету үшін

неғұрлым тегіс жер бедерін қарастыру керек.

4)
Топырақтың құнарлылығы. Литологиялық құрам бойынша

топырақ келесі қабаттардан тұрады. Жоғарғы қабаты ... ..

5)
Жерасты суының төменгі қабаты. Жерасты суы 8-10м

тереңдіктегі аудан аймағын алып жатыр.

6)
7)
Теміржолмен ауыл-аймаққа жақын.
Жеткілікті аймақ өлшемдері. Санитарлық аймақты қарастыру

қажет, минимальды радиусы 500-1000м болатын.
ЖЭО-ның басты корпусының жанында асхана мен әкімшілік-тұрмыстық
корпус орналасқан. Олар бір-бірімен сыртқы өткел жолы арқылы қосылған.
Өнеркәсіптік аймақтың қарсы бетінде қосалқы корпус орналасқан. Оның
құрамына химиялық су тазалау, орталық жөндеу бөлімшесі мен гараж кіреді.
ЖЭО-ның кеңеюі құрылыс нысандарының минималды санымен жүзеге
асады. Станцияның бір блокка кеңеюі басты корпустың 12 метрден 3 ось
бойынша ұзаруына әкеліп соғады. Жоба бойынша ЖЭО-ын жайлыландыру
мен көгалдандыру қарастырылған.
ЖЭО аумағында асфальтталған жаяу жүргіншілерге арналған жолдар
қарастырылған. Құрылыстың бос жерлерінде ағаштар мен гүлдер отырғызылу
ойластырылған.
Бас жоспардың негізгі көрсеткіштері:
1. ЖЭО-ның жалпы ауданы,га 58
2. Негізгі бөлігінің ауданы,га 30
3. Өнеркәсіптік аймақтың қоршаудағы ауданы,га 58
4. Негізгі аумақ құрылысының ауданы,га 26

5. Негізгі аумақ құрылысының тығыздық коэффициенті, %
6. Тасталудың меншікті ауданы, гаМВт
2
40
0,085
32090

8. Аймақішілік теміржол торабының ұзындығы,км 3,07. Аймақішілік автожол жабының ауданы, м

9. Қоршаудың ұзындығы,м

2740

1.2. Есептік бөлім

1.2.1 ЖЭО-ның негізгі қондырғылар түрін таңдау

Берілген мәліметтер:
ЖЭО орналасатын аймағы - Ақтау қаласы;
Есепті маусым температуралары:
- жылуландыру жобасына, tрн = - 30 оС;
- жылдағы ең салқын ай, tхм = - 14,2 оС;
- жылу беру уақытының орташасы, tсрн = - 6,5 оС;
- жазғы уақыт, tлетон = 28,4 оС;
Тұрғын саны, А = 195 мың адам;
Өндіріс бу шығысы, Dп = 320 тсағ;
Өндіріс бу қысымы, Рп = 1,2 МПа;
Өндірістен қайтып келетін шық коэффициенті, К = 0,8;
Өндірістен қайтып келетін шық температурасы, tк = 70 оС;
Ыстық сумен қамтамасыз ететін жүйе түрі - жабық;
Бір адамға жылу мен желдетуге жұмсалатын жылу мөлшері:
q1 = 1,71 кВтадам;
Бір адамға жұмсалатын ыстық су жылуының мөлшері:
q2 = 0,80 кВтадам.

1. Жылу жүктемелерінің есебі
Өндіріске берілетін бу шығысы: Dп = 180 тсағ;
Жылуландыру мен желдету жүктемесі:

Qот+в = А·q1 = 195·1,71 = 333,45 МВт;

Ыстық су жүктемесі:

Qгвс = А·q2 = 195·0,80 = 194,2 МВт;

Жылуландырудың толық жүктемесі:

Q = Qот+в + Qгвс = 333,45 + 194,2 = 527,65 МВт;

Тапсырма бойынша берілген жылу жүйесіндегі температуралық
графигінен:
- тіке магистральдағы судың ең жоғары температурасы, tпм = 150 оС;
- кері магистральдағы судың ең жоғары температурасы, tом = 70 оС;
- жылу желісіндегі судың орташа температурасы, tстс = 115 оС.

2. ЖЭО-ның жылуландыру қондырғысының жылу есебі
ЖЭО-ның жылуландыру қондырғысының сүлбесі 2.1-ші суретте
көрсетілген.
Жылу желісінің көлемі:

Vтс = (Qотв + Qгвс)·(А1 + А2) = (333,45 + 194,2)·(8,6 + 26) = 18256,7 м3 ;

мұнда жылу желісінің меншікті көлемі:
- сыртқы желілер, А1 = 8,6 м3МВт;
- ішкі желілер, А2 = 26 м3МВт;
Жылу желісінің су шығынының негізгі мөлшері шарт бойынша жылу
желінің көлемінен 0,5% құрайды:

Gут = (0,5100)·Vтс = (0,5100)· 18256,7 = 91,3 тсағ;

Жылу желісінің су шығынына байланысты жылу шығыны:

Qут тс = Gут тсСр(tтс - tхв )3600 = 91,3∙4,19∙(115 - 5)3600 = 11,7 МВт;

Су шығынын өтейтін сумен келген жылу мөлшері:

Qподп = Gут тсСр(tподп - tхв )3600 = 117,2∙4,19∙(40 - 5)3600 = 4,7 МВт;

мұнда су шығынын өтейтін су температурасы, tподп = 40 оС;
салқын су температурасы, tхв = 5 оС;
Жылуландыру қондырғының жылулық қуаты:

Qту = Qот+в + Qгвс + Qут тс - Qподп =333,45 + 194,2+ 11,7 - 4,7= 534,65 МВт;

Жылуландыру коэффициентін ескергендегі жылуландыру қондырғының
жылу қуаты (αтэц = 0,55):

Qосп = αтэц·Qту = 0,55·534,65 = 294,05 МВт;

Су жылытқыш қазандарының қуаты:

Qпвк = Qту - Qсп = 534,65 - 294,05 = 240,6 МВт.

1-ші сурет. Жылуландыру қондырғының сүлбесі.

ПМ и ОМ - тіке және кері бас жолдар; СН1 и СН2 - желі сорғылары;
ПВК - шыңдық су жылытқыш қазан; СПВ и СПН - астыңғы және үстіңгі
су жылытқыштар; ВД - желі суының вакуум газсыздандырғышы;

3. ЖЭО-ның шығыр және бу қазан қондырғыларын таңдау
Өндіріске бу және жылуландыру жүктемесін өтеуге бу шығырлы
қондырғылар таңдаймыз:
№1 ПТ-60-9013 өндіріске бу және жылуландыру жүктемесін:
өндіріске бу Dп = 160 тсағ;
жылуландыру жүктемесі Qт1 = 63 МВт;
№2 ПТ-60-9013 өндіріске бу және жылуландыру жүктемесін:
өндіріске бу Dп = 160 тсағ;
жылуландыру жүктемесі Qт2 = 63 МВт;
№3 Т-110120-130 жылуландыру жүктемесі Qт3 = 204 МВт;
Толық жылуландыру жүктемесі Qт = 330 МВт.
Анықталған жылуландыру коэффициенті:

αтэц = Qт Qту = 330 534,65 = 0,617;

Анықталған шыңдық (су жылытқыш қазандар) жүктемесі:

Qпвк = Qту - Qт = 534,65 - 330= 204,65 МВт;

Шыңдық су жылытқыш қазандар түрі КВГМ-100;

КВГМ-100 (116 МВт)
2 дана

Су жылытқыш казандарының жылу қуаты;

Qпвк = 2·116 = 232 МВт;

Бу шығырларының қыздырылған бу шығысы:

№1 ПТ-60-9013
№2 ПТ-60-9013
№3 Т-110120-130
Dо1 = 390 тсағ;
Dо2 = 390 тсағ;
Dо3 = 485 тсағ;

D100o = nпт·Dптo = 2·390 = 780 тсағ;
D140o = nт·Dтo = 1·485 = 485 тсағ;

Бу қазан өнімділігі:

D100ка = (1 + α + β)∙D100o = (1 + 0,03 + 0,02)∙780 = 819 тсағ;
D140ка = (1 + α + β)∙D140o = (1 + 0,03 + 0,02)∙485 = 510 тсағ;

мұнда α = 0,03 - бу өнімділігіне берілетін қор мөлшері;
β = 0,02 - өзгілік пайдалануға бу шығынының мөлшері.
4. Жылу жүктемелерін маусым тәртібіне есептеу және негізгі
қондырғылардың таңдауын анықтау
а) маусымдық шартты температуралары:
- жылуландыру, tрн = - 30 оС;
- жылдағы ең салқын ай, tхм = - 14,2 оС;
- жылуландыру уақытының орташа, tсрн = - 6,5 оС;
- жаз уақытының, tлетон = 28,4 оС;
б) Қысқы ең жоғары тәртіп (I - тәртіп):
жылуландыру және желдету:

Qотв1 = Qотв + Qут - Qподп = 333,45 + 11,7 - 4,7= 340,45 МВт;

Ыстық сумен: Qгвс = 194,2 МВт;

Q1 = Qотв1 + Qгвс = 340,45 +194,2 = 534,65 МВт;

в) Есепті-тексеріс тәртіп (II - тәртіп):

Q2 = Qотв2 + Qгвс = 228,38 + 194,2 = 422,58 МВт;
бұның ішінде ыстық суға: Qгвс = 194,2 МВт;
жылуландыру мен желдетуге;

Qотв2 = Qотв1(tвн - tхм )(tвн - tрн ) = 340,45 (18 + 14,2)(18 + 30) = 228,38 МВт;

г) Жылуландырудың орташа тәртібі (III - тәртіп):

Q3 = Qотв3 + Qгвс = 173,7 + 194,2 = 368 МВт;

бұның ішінде ыстық суға:
жылуландыру мен желдетуге:

Qгвс = 194,2 МВт;

Qотв3 = Qотв1(tвн - tсрн )(tвн - tрн ) = 340,45 (18 + 6,5)(18 + 30) =173,7 МВт;

д) Жазғы тәртіп (IV - тәртіп):
Q4 = Qлетогвс = Qгвс(tгв - tлхв )(tгв - tхв ) = 194,2 (65 - 15)(65 - 5) = 161,83 МВт.

Есептелген мөлшерлерді 1-ші кестеге түсіреміз:
1-ші кесте.

Есептеп табылған көрсеткіштер арқылы, таңдап алынған негізгі
қондырғылар түрі анықталады. Норма бойынша, бір бу қазан тоқтаған кезде,
жұмыста қалған қондырғылар II - тәртібінің жүктемесін толық қабылдап
беруі қажет. Есеп бойынша:

II - тәртіп жүктемесі:
Q2 = 422,58МВт;

Жұмыста қалған бу қазандар өнімділігі: Dка = 3∙420 = 1260 тсағ;

Шығырлардың бу алымының қуаты:
- өндіріске бу Dп = 320 тсағ,
- жылуландыру қуаты Qотб = 173,7 МВт.

Шыңдық су жылытқыш қазандар: Qпвк = 232 МВт.
Қорытынды: Бір қазан тоқтап қалған кезде ЖЭО-ның қалған қондырғылары
II-тәртіп жүктемесін алып кетеді, қондырғылар дұрыс таңдалған.

1.2.2. ЖЭО-ның бу турбиналы қондырғыларының жылулық сүлбесін
есептеу.№
Мөлшерлердің аты
Белгісі
Өлшем
бірлігі
Тәртіптері

Мөлшерлердің аты
Белгісі
Өлшем
бірлігі
I
II
III
IV
1
Өндіріске бу шығысы
Dп
тсағ
194,2
194,2
194,2
194,2
2
Жылуландыру желдету
Qотв
МВт
340,45
228,38
173,7
0
3
Ыстық су
Qгвс
МВт
194,2
194,2
194,2
161,83
4
Барлығы бірге:
Qi
МВт
534,65
422,58
368
161,83
5
Су жылытқыштар

МВт
330
330
330
161,83
6
Су жылытқыш қазандар
Qпвк
МВт
204,65
92,58
38
0

ЖЭО-ның түрі ПТ бу турбинасының жылулық сүлбесінің есебі
Жылулық есептің шарттары
ЖЭО сүлбесінің түрі ПТ екі блоктың жылулық сүлбесінің есебі тек бір
блокқа өткізіледі.
Турбиналар электірлік графикпен жұмыс атқарады, шықтағыштағы
жылулық құбырлар беті жұмыс атқармайды.
Шыңдық жылулық жүктеме су қыздырғыш қазандар (ПВК) арқылы
өтеледі.
Турбина кірісіндегі будың алғашқы көрсеткіштері завод мәліметтерінен
алынады.
ПТ-60-9013 бу турбинасының жылулық сүлбесі заводтық типті
сүлбемен алынады.

1.2.3 ПТ-60-9013 бушығырлы қондырғының қағидалық жылулық
сүлбесінің есебі.

1. БШҚ қағидалық жылулық сүлбесі және жалпы мәліметтері
ПТ-60-9013 бушығырлы қондырғының қағидалық жылулық сүлбесі
2-суретте көрсетілген. Қағидалық жылулық сүлбенің есебі ПТ-60-9013
шығыр қондырғысының төлқұжат мәліметтеріне сәйкес жүргізіледі.
Жылулық сүлбеде көрініп тұрғандай, келесі жылулық жүктемелер қамтамасыз
етіледі:
- өндірістік, бу түрінде Р = 1,275 МПа;
- жылуландыруға Qт = 250 ГДжсағ = 60 Гкалсағ.
Жылулық желілерінің ыстықтық сызбағы 150 - 70 оС.

2-сурет. Түрі ПТ-60-9013 шығыр қондырғысының қағидалық жылулық
сүлбесі.
Сүлбе бойынша қазаннын өндіріліп шыққан бу турбинаға жіберіледі, ал
турбинада жұмыс атқарып шыққан бу шықтағышқа (конденсаторға)
жіберіледі. Шықтағыштан шыққан шық сорғымен төмен қысымды су
қыздырғыштарынан өтіп газсыздандырғышқа түседі. Газсыздандырғышта
шықтан ауа (оттегі) бөлінген соң шық қорек су болып аталады.
Қорек су сорғымен жоғары қысымды су қыздырғыштардан өтіп бу
қазанға жіберіледі. Қазанның тоқталмайтын үрлеу суы екі сатылы сепараторға
жіберіледі. Бу турбинада реттелмейтін бу алымдары және реттелетін өндіріске
бу және жылуландыруға бу алымдары бар.
Жаңғыртулық қыздыру есебі бойынша келесі түрдегі қыздырғыштар:
үш ЖҚҚ, қысымы 0,6 МПа газсыздандырғыш 3-ші алымнан қысым реттегіш
арқылы қоректенеді, шығырдың төменгі жүктемелерінде де керекті қысымды
ұстап тұруға болады. ТҚҚ тобы 4 қыздырғыштан тұрады. Шық шықтағыштан
кейін майлық қыздырғышта алдын - ала қыздырылады.
Регенеративті бу алымдарындағы қысымдар мөлшерін заводтық
мәліметтер арқылы аламыз, 2-кесте.

2-кесте

2. Бу турбинадағы негізгі кеңею құбылысты hs-диаграммасында салу
Жылулық сүлбені есептеу үшін, бастапқы мәліметтер бойынша, hs-
көрнек сызбағында шығырдағы будың кеңею құбылысын тұрғызу керек, 3-
сурет. hs-көрнек сызбағынан алынған көрсеткіштер мен мәліметтерді
қолданып, су мен будың көрсеткіштерінің кестесі құрылады, 3-кесте.
hs-көрнек сызбағында будың бастапқы көрсеткіштері Ро=9,0 МПа және
tо=540 оС арқылы "0" нүктесін табамыз, қажыры hо = 3489 кДжкг.
Реттегіш қақпақшаларындағы 5% қысым шығындарын ескеріп табамыз:
0' нүктесінің қажыры h'о = 3489 кДжкг және қысымы

Р'о = 0,95·Ро = 0,95·9,0 = 8,55 МПа,

0' нүктесінен "3а" нүктесіне дейін қысымы Р3 = 1,275 МПа адиабата
түсіреміз, қажыры h3а = 3112 кДжкг, шығырдың ЖҚЦ келтірілген ішкі ПӘК
ηоiцвд = 0,8 деп ескеріп, кеңеюі біткен кездегі нақты қажырды h3 және "3"
нүктесін табамыз.

h3 = hо - (hо - h3а)·ηоiцвд = 3489 - (3489 - 2928)·0,8 = 3040 кДжкг,

ОҚЦ шыққандағы будың қажыры: Р6 = 0,117 МПа болған кездегі
қажыры:

h6 = h3 - (h3 - h6а)·ηоiцсд = 3040 - (3040 - 2575)·0,8 = 2668 кДжкг,

Шығырдың шықтағышындағы қысым Рк = 0,004 МПа болған кездегі
жұмыс атқарған будың нақты қажыры, адиабаталық кажыр hка=2220 кДжкг
тең болған кезде:

hк = h6 - (h6 - hка)·ηоiцнд = 2668 - (2668 - 2220)·0,8 = 2310 кДжкг,

hs-көрнек сызбағында 0 - 0' - 2 - 6 - К нүктелерін қосып құбылысты
тұрғызамыз.
Шығырдың мінездемесіндегі алымдардағы будың қысымының
мәндеріне сәйкес, құбылыстың 1,2,3,4,5,6,7 нүктелерін тауып, қажырларын
және басқа да мәндерді 1 - кестеге енгіземіз. №
1
2
3
Д
4
5
6
7
Рi, МПа
3,7
2,158
1,275
1,2750,59
0,52
0,36
0,117
0,07

3-сурет. ПТ-60-9013 шығырындағы будың кеңею құбылысы

3. Реттелмейтін регенеративті бу алымдарының көрсеткіштерін анықтау.
Әр қыздырғыштарында судың қызуы бірдей деп санап жоғары және
төмен қысымды қыздырғыштар тобындағы судың температурасы табылады

Δhпвд = (hпв - hпн)nпвд , кДжкг;

Δhпнд = (hв4 - hвк)nпнд , кДжкг;

мұнда hпв - қазанға жіберілетін (ПВД-1 ден соң) қорек судың энтальпиясы,
қорек су температурасы tпв мен қысымы Рпн арқылы табылады, завод
мәліметтерімен tпв = 230 оС, сондықтан hпв = hв1 = 1016 кДжкг.
Қоректендіру сорғыдан (ПН) шыққан судың энтальпиясы

hпн = hвд + Δhпн = 671 + 22,5 = 693,5 кДжкг;

мұнда газсыздандырғыштан шыққан қысымы Рд = 0,59 МПа қорек судың
энтальпиясы қанығу температура арқылы табылады, hвд = 667,6 кДжкг, ал
қорек сорғыда судың энтальпиясының жоғарлау мөлшері Δhпн сорғының
ПӘК-і ηнi = 0,85 мен меншікті көлемін υср = 0,0011 м3кг ескеріп, судың орташа
қысымы Рпнср = (Рпн + Рд)2 = (18 + 0,59)2 = 8,7 МПа-ға тең кезінде

Δhпн = υср·(Рпн - Рд)·ηнi = 0,0011·(18 - 0,59)·0,85 = 22,5 кДжкг;

ПВД-да судың қызуы

Δhпвд = (hпв - hпн)nпвд = (1016 - 693,5)3 = 107,5 кДжкг;

Қорек судың энтальпиясы:

ПВД-3 тен соң hв3 = hпн + Δhпвд = 693,5 + 107,5 = 801 кДжкг;

ПВД-2 ден соң hв2 = hв3 + Δhпвд = 801 + 107,5 = 908,5 кДжкг;

3-кесте. Су мен будың көрсеткіштері

4.Негізгі су жылытқыш есебі:№
Мәліметтер аты
Белгі
Нүктелер

Мәліметтер аты
Белгі
0
1
2
3
Д
4
5
6
7
К
1
Бу алымдағы
қысым, МПа
Pi
9,0
3,72
2,16
1,275
0,59
0,52
0,363
0,118
0,07
0,005
2
Бу энтальпиясы,
кДжкг
hi
3489
3277
3150
3040
3040
2926
2831
2668
2360
2310
3
Дренаж
энтальпиясы,
кДжкг
hдрi

1066
926
810
667
646
589
437
376
137
4
Қыздырғыштан
шыққан су
температурасы,
град
tвi

235
212
186
159
151
138
102
87
32
5
Қыздырғыштан
шыққан су
энтальпиясы,
кДжкг
hвi

1016
908
801
671
640
577
427
364
130

4-сурет. Негізгі желі су жылытқыштың сүлбесі.

Желі су шығысы:

G св= Qт С·(tоб - tом)
Qт=60 Гкалсағ
С = 1 ккал(кг·оС)
G св=60·1061·(110 - 70) =1500 тсағ
tоб=toc + αтэц (tпм - toм) =70 + 0,5(150 - 70) =110 оС

Негізгі жылытқыштың жылулық теңестік теңдеуі:

Dнб (h6 - hдр6)·ηп= G св· С·(110-70)

Негізгі жылытқышқа бу шығысы:

Dнб=[G св· С·(tнб-tом)](h6 - hдр6)·ηп =[1500·4,187·(110-70)(2668-437) =31,2 кгс

5. Жаңғыртулық су қыздырғыштарға бу үлесін анықтау.
ПТ-60-9013 бу турбинасының жұмыс тәртіп диаграмма арқылы,
берілген жылулық жүктемелер арқылы турбина кірісіндегі бу шығысын
анықтаймыз Dо = 105 кгс.
Будың шығындары мен үрлеу мөлшерлерін ескеріп, қорек су шығысы
анықталады Dпв:

Dпв = Dо + αут·Dпв = 105 + 0,016·Dпв ;

Dпв - 0,016·Dпв = 105;

Dпв·(1 - 0,016) = 105;

Dпв = 105 (1 - 0,016) = 106,7 кгс;

бу шығынының мөлшері Dут = αут·Dпв = 0,016·Dп

Регенеративті су қыздыру сүлбесінің есебі су қыздырғыштардың
жылулық баланс теңдеулері арқылы өткізіледі. Жылулық есептер жоғары
қысымды (ПВД) қыздырғыштардан басталады, содан соң газсыздандырғыш
және төмен қысымды қыздырғыштар (ПНД) тобы есептеледі. ЖҚҚ сүлбесі 5-
суретте келтірілген.

5-Сурет. ЖҚҚ қыздырғыштар тобының жылулық сүлбесі

ЖҚҚ-1 қыздырғышының жылулық балансы

D1·(h1 - hдр1)·ηп = Dпв·(hв1 - hв2);

ЖҚҚ-1 қыздырғышына бу шығысы

D1=Dпв·(hв1 - hв2)(h1 - hдр1)·ηп=106,7·(1016 - 908)(3277 - 1066)·0,98=5,37 кгс;

ЖҚҚ-2 қыздырғышының жылулық балансы

D2·(h2 - hдр2)·ηп + D1·(hдр1 - hдр2)·ηп = Dпв·(hв2 - hв3);

ЖҚҚ-2 қыздырғышының жылулық балансынан бу шығысы

D2 = [Dпв·(hв2 - hв3) - D1·(hдр1 - hдр2)·ηп](h2 - hдр2)·ηп = [106,7·(908 - 801) -
5,37·(1066 - 926)·0,98](3150 - 926)·0,98 = 4,85 кгс;

ПВД-3 қыздырғышының жылулық балансынан бу шығысы

D3·(h3 - hдр3)·ηп + (D1+ D2)·(hдр2 - hдр3)·ηп = Dпв·(hв3 - hпн);

ПВД-3 қыздырғышының жылулық балансынан бу шығысы табылады

D3 = [Dпв·(hв3 - hпн) - (D1 + D2)·(hдр2 - hдр3)·ηп](h3 - hдр3)·ηп = [106,7·(801 - 693) -
(5,37+4,85)·(926 - 810)·0,98](3040 - 810)·0,98=4,79 кгс;

ПВД тобынан газсыздандырышқа берілетін шық (дренаж) мөлшері

Dпвд = D1 + D2 + D3 = 5,37 + 4,85 + 4,79 = 15,01 кгс;

Газсыздандырғыш (деаэратор) есебі
Газсыздандырғыштың сүлбесі 6-суретте келтірген. Газсыздандырғышқа
бу үшінші бу алымынан беріледі және ПВД тобының шығы мен ПНД-4
қыздырғыштан соңғы шық жіберіледі.

6-сурет. Газсыздандырғыштың сүлбесі.

Газсыздандырғыштың материалды баланс теңдеуі

Dпв - Dд - Dпвд = Dкд ,

Газсыздандырғыштың материалды баланс теңдеуінен берілетін ПНД-4
қыздырғыштан соңғы негізгі шық мөлшері

Dкд = Dпв - Dд - Dпвд = 106,7 - Dд - 0,5 - 15,01 = (92,29 - Dд);

Газсыздандырғыштың жылулық баланс теңдеуі

Dпв·hвд = Dд·hд + Dкд·hв4 + Dс1·hс1 + Dпвд·hдр3 ;

Теңдеулердің есебі өткізіледі

Dпв·hвд = Dд·hд + (92,29 - Dд)·hв4 + Dпвд·hдр3 ;

106,7·671 = Dд·3040 + (92,29 - Dд)·640 + 15,01·810;

Газсыздандырғышқа қажетті бу шығысы Dд = 1,4 кгс ;
ПНД-4 қыздырғыштан берілетін негізгі шық мөлшері

Dкд = 92,29 - Dд = 92,29 - 1,4 = 90,89 кгс.

ПНД тобының жылулық есебі
ПНД тобының жылулық сүлбесі 7 - суретте келтірген.

7-сурет. ПНД тобының жылулық сүлбесі.

ПНД-4 қыздырғышының жылулық теңестігі

D4·(h4 - hдр4)·ηп = Dкд·(hв4 - hв5);

ПНД-4 қыздырғышына бу шығысы

D4=Dкд·(hв4 - hв5)(h4 - hдр4)·ηп=90,89·(640 - 577)(2926 - 646)·0,98=2,56 кгс;

ПНД-5 қыздырғышының есебі
Араластырғыштың материалдық баланс теңдеуі

Dк1 = Dкд - Dтоб - Dп - (D4 + D5 + D6) = 90,89 - 31,2 - 45,8 - (D4 + D5 + D6) = 11,33
- (D5 + D6)

Араластырғыштың жылулық теңестік теңдеуі

Dк1· hв6 = Dкд·hсм - Dтоб·hдр6 - Dп· hвк - (D4 + D5 + D6)·hдр6
Dк1·427 = 90,89·hсм - 31,2·437 - 45,8·334 - (2,56 + D5 + D6)·hдр6
hсм = 383,8 + 0,11·D5 + 0,11·D6

ПНД-5 қыздырғыштың жылулық баланс теңдеуі

D5·(h5 - hдр5)·ηп + D4·(hдр4 - hдр5)·ηп = Dкд·(hв5 - hсм);
D5·(2831 - 589)·0,98 + 2,56·(646 - 589)·0,98 = 90,89·(577 - hсм)
2207,06·D5 = 17416 - 9,9·D6 ;
D5 = (7,8 - 0,004·D6) кгс,

ПНД-6 қыздырғыштың жылулық баланс теңдеуі

D6·(h6 - hдр6)·ηп + (D4 + D5)·(hдр5 - hдр6)·ηп = Dк1·(hв6 - hв7);
D6·(2668 - 437)·0,98 + (2,56 + 7,8 - 0,004·D6)·(589 - 437)·0,98 = (3,5 - 0,996
D6)·(427 - 364);
2248·D6 = 1322;

D6 = 13222248 = 0,6 кгс,
D5 = (7,8 - 0,004·D6) = (7,8 - 0,004·0,6) = 7,7 кгс,
Dк1 = 11,33 - (D5 + D6) = 11,33 - 7,7 - 0,6 = 3,03 кгс

ПНД-7 қыздырғыштың жылулық баланс теңдеуі

D7·(h7 - hдр7)·ηп = Dк·(hв7 - hвк);

ПНД-7 қыздырғышына бу шығысы

D7 = Dк·(hв7 - hвк)(h7 - hдр7)·ηп =

= 2,43·(364 - 130)(2360 - 376)·0,98 = 0,29 кгс.

Dк = Dк1 - D6 = 3,03 - 0,6 = 2,43 кгс

6. Қуаттар теңдеуі
Турбинадағы бу ағынының қуаты
Бірінші бу алымының

NiI = D1·(hо - h1) = 5,37·(3489 - 3277) = 1138,44 кВт;

Екінші бу алымының

NiII = D2·(hо - h2) = 4,85·(3489 - 3150) = 1644,15 кВт;

Үшінші бу алымының

NiIII = (D3 + Dп + Dд)·(hо - h3) =
= (4,79 + 45,8 + 1,4)·(3489 - 3040) = 23343,51 кВт;

Төртінші бу алымының

NiIV = D4·(hо - h4) = 2,56 ·(3489 - 2926) = 1441,28 кВт;

Бесінші бу алымының

NiV = D5·(hо - h5) =
= 7,7 ·(3489 - 2831) = 5066,6 кВт;

Алтыншы бу алымының

NiVI = (D6 + Dтоб)·(hо - h6) =
= (0,6 + 31,2)·(3489 - 2668) = 26107,8 кВт;

Жетінші бу алымының

NiVII = D7·(hо - h7) = 0,29·(3489 - 2360) = 327,41 кВт;

Шықтағышқа жіберілетін бу ағынының қуаты

Nк = Dк·(hо - hк) = 2,67·(3489 - 2310) = 3147,93 кВт;

Турбинадағы бу ағынының толық қуаты

Ni = NiI + NiII + NiIII + NiIV + NiV + NiVI + NiVII + Nк =
= 1138,44 + 1644,15 + 23343,51 + 1441,28 + 5066,6 + 26107,8 + 327,41 +
3147,93 = 62217,12 кВт;

Электр генератордың қуаты

Nэ = Ni ·ηм·ηэг = 62217,12·0,982·0,988 = 60364 кВт.

Қуатты анықтаудың қателігі 0,6 %

1.2.4. Т-110120-130 бу шығырының жылулық сүлбесінің есебі

1. Т-110120-130 бу турбинаның жылулық сүлбесінің есебін өткізу
шарттары
Жылулық жүктемелер:
жылумен қамтамасыздандыруға Qот = 690 ГДжсағ;
ыстық сумен қамдауға Qгвс = 40 ГДжсағ;
толық жүктеме суммарная нагрузка QТ-100 = 730 ГДжсағ.
Жылумен қамтамасыз ететін жүйе түрі ашық.
Температуралық график 15070 оС.
Химиялық су тазарту (ХСТ) жүйесіне жіберілетін су шықтағыштағы
арнайы құбырларда t = 30 оС температураға дейін қыздырылады. Алғашқы су
температурасы 5 оС.

2. Т-110120-130 бу турбинасының техникалық сипаттамалары
Турбинаның номиналды қуаты 110 МВт.
Жылулық бу алымдарының номиналды жүктемесі 733 ГДжсағ.
Жылулық бу алымдарының максималды жүктемесі 770 ГДжсағ.
Турбина кірісіндегі бу сипаттамалары
қысым Ро = 12,75 МПа;

температура tо = 555 оС.

4-кесте. Турбинаның регенеративті бу алымдарының сипаттамалары

Турбинаның төмен қысымды цилиндрындағы (ЦНД) ішкі келтірілген
ПӘК ηцндоі = 0,70.
Турбинаның шықтағышындағы қысым мөлшері Рк = 5,0 кПа.

3. Жылулық сүлбенің сыртқы элементтерінің есебі
a) Тұзсыздалған судың бір блокқа қажетті мөлшері, [1]

Dблхов = 0,02·Dка + 25 = 0,02·500 + 25 = 35 тсағ

мұнда бу қазанның өнімділігі Dка = 500 тсағ.

б) Жылулық жүйеге қажетті химиялық тазартылған су шығысы

Dтсхов = 0,0075·Vтс + 1,2·Dгв = 0,0075·10725 + 1,2·174 = 290 тсағ

мұнда жылулық желінің көлемі Vтс = q·Qот = 65·165 = 10725 м3,
жылуландыруға арналған бу алымдарының жүктемесі
Qот = 690 ГДжсағ = 165 Гкалсағ;
жылулық желінің меншікті көлемі q = 65 м3Гкалсағ.
Ыстық сумен қамтамасыздандыруға ыстық су шығысы

Dгвс = Qгв·103(tгв - tхв)·C = 40·103(60 - 5)·4,19 = 174 тсағ

в) ХСТ-ға алғашқы су шығысы

Dв = 1,25· Dтсхов + 1,4·Dблхов = 1,25·290 + 1,4·35 = 411 тсағ.
г) ХСТ-ға алғашқы суды қыздыруға жылу мөлшері

Qв = Dв·С·(tвых - tвх) = 411·4,19·(30 - 5) = 41 ГДжсағ №
Қыздырғыш
Қысым, МПа
о
Температура, С
1
2
3
4
5
6
7
ПВД-7
ПВД-6
ПВД-5
Газсыздандырғыш
ПНД-4
ПНД-3
ПНД-2
ПНД-1
3,32
2,28
1,22
0,6
0,5
0,3
0,1
0,038
379
337
266
266
190
145
-
-

д) Турбина шықтағышындағы жылу мөлшері
Диафрагма толық жабық кезінде [4] бойынша

Qквент = 184 - 175 = 9 Гкалсағ = 9·4,19 = 38 ГДжсағ

Желдету бу ағынымен жылудан бөлек қосымша жылу мөлшері

Q′к = Qв - Qквент = 41 - 38 = 3 ГДжсағ

Жылумен және ыстық сумен қамтамасыздандыруға жылуландыру бу
алымынан берілетін жылу мөлшері

Q′от = Qот - Q′к = 733 - 3 = 730 ГДжсағ

Желі су шығысы

Dсв = Q′от·103С·(tпм - tом) + Dтсхов =
= 730·1034,19·(150 - 70) + 290 = 2468 тсағ

ж) Үрлеу судың кеңейткішінің (РНП) есебі
Бу қазан дағырасындағы (барабандағы) қысым Рб = 15,5 МПа.
Үрлеу судың мөлшері

Dпр = р·Dка = 0,01·500 = 5 тсағ;

мұнда р = 0,01 - үрлеудің бөлігі;
Dка = 500 тсағ - бу қазанның өнімділігі.
РНП қосылу сүлбесі 4 - суретте келтірілген.

РНП-1 бөлініп шыққан бу мөлшері

Dс1 = Кс1·Dпр = 0,44·5 = 2,2 тсағ;

мұнда бөлініп шығу еселеушісі

Кс1 = (hпр·ηс1 - h'пр1)( hс1 - h'пр1) = (1630·0,98 - 670,5)(2757 - 670,5) = 0,44;

мұнда үрлеу судың энтальпиясы hпр дағырадағы қысым Рб = 15,5 МПа
мөлшерімен су мен бу кестелері арқылы табылады, hпр = 1630 кДжкг.
РНП-1 қысымы Рс1 = 0,6 МПа кезінде, қаныққан құрғақ будың
энтальпиясы hс1 = 2757 кДжкг;
h'пр1 = 670,5 кДжкг - үрлеу судың энтальпиясы;

РНП-1 ПӘК мөлшері ηс1 = 0,98.
РНП-1 ден РНП-2 берілетін су мөлшері

D'пр = Dпр - Dс1 = 5 - 2,2 = 2,8 тсағ;

РНП-2 ден бөлініп шыққан бу мөлшері

Dс2 = Кс1·D'пр = 0,616·2,8 = 2,2 тсағ;

мұнда бөлініп шығу еселеушісі

Кс2 = (h'пр1·ηс1 - h'пр2)(hс2 - h'пр2) =(670,5·0,98 - 483,2)(2699 - 483,2)=
0,616;

РНП-2 дегі қысым бойынша су мен будың энтальпиялары

Рс2 = 0,17 МПа, hс2 = 2699 кДжкг; h'пр2 = 483,2 кДжкг; h'пр1 = 670,5
кДжкг.
РНП-2 ден шығатын су мөлшері

D"пр = D'пр - Dс2 = 2,8 - 0,22 = 2,58 тсағ.

4. Турбинадағы кеңею құбылысты hs-диаграммада салу
Турбина кірісіндегі бу сипаттамалары (Ро = 12,75 МПа, tо = 555 оС)
ескеріліп оның энтальпиясы hо = 3488 кДжкг табылады.
Турбинаның регенеративті бу алымдарының сипаттамалары арқылы
Р1 = 3,32 МПа, t1 = 379 оС; Р2 = 2,28 МПа, t2 = 337 оС;
Р3 = 1,22 МПа, t3 = 266 оС; Рд = 0,6 МПа, tд = 200 оС;
Р4 = 0,52 МПа, t4 = 160 оС; Р5 = 0,32 МПа, t5 = 130 оС;

hs-диаграммада кеңею құбылыста нүктелер табылып, энтальпиялары
5-кестеге толтырылады.
5 нүктеден адиабата Ка нүктеге (қысымы Рк = 5 кПа) түсіріледі де
энтальпия мөлшері hка = 2140 кДжкг табылады.
Төмен қысымды цилиндрдың ПӘК-ін ηцндоі = 0,70 ескеріп, шықтағышқа
берілген бу энтальпиясының мөлшері табылады

hк = h5 - (h5 - hка)·ηцндоі = 2730 - (2730 - 2140)·0,7 = 2320 кДжкг.

5 және К нүктелерін қосатын сызықта қиылысатын қысымдар Р6 = 0,10
МПа мен Р7 = 0,038 МПа арқылы 6 және 7 нүктелерде энтальпия мөлшерлері
табылады h6 = 2600 кДжкг және h7 = 2520 кДжкг.

5. Су мен шықтың сипаттамаларын анықтау.

Бу алымдардағы қысым мөлшерлері арқылы қанығу температуралар tн
мен шық (дренаж) энтальпиялары hдр табылады.
Қыздырғыштардан шыққан су температуралары tві судың қызбау мөлшері
Δtн арқылы табылады. Судың қызбау мөлшері ПВД да Δtн = 1-3 оС, ПНД да Δtн
= 4-5 оС, сонымен
tві = tні - Δtн , оС.
Судың (шықтың) энтальпиясы қысым мен температураға байланысты
табылады, ал қоректендіру судың қысымы Рпв = 18,5 МПа тең, ал нагізгі
шықтың қысымы Ркн = 2,5 МПа тең. Табылған мәліметтер 5-кестеге жазылады.

8-сурет. hs-диаграммада турбинадағы кеңею құбылысы

Турбинаның бу алымдарының жылулық құламасы

Ні = hі - hк , кДжкг
Турбина бу алымдарының электр энергияны өндірмеу коэффициенттері
табылады. Электр энергияны өндірмеу коэффициенттер мөлшері
уі = (hі - hк)(hо - hк);

мұнда hі - бу алымындағы энтальпия, hк - турбина кірісіндегі бу
энтальпиясы, hк - турбинада жұмыс атқарып шыққан будың энтальпиясы.
Т-110120-130 бу турбинаның жылулық сүлбесі 9-суретте келтірілген.

6. Жылулық сүлбенің есебі
Турбинаға берілетін болжамалы будың шығысы

Do = β∙[N((hо - hк)∙ηм∙ηг) + у6∙Dспв + у7∙Dспн] =
3

мұнда β - регенерация коэффициенті, регенеративті бу алымдарына бу
шығысының мөлшерін ескереді, турбина түріне байланысты β мөлшері 1,05-
1,2 аралығында алынады;
N = 110∙103 кВт - турбинаның номиналды қуаты;
hо = 3488 кДжкг - турбина кірісіндегі бу энтальпиясы;
hк = 2400 кДжкг - жұмыс атқарған будың энтальпиясы.= 1,2∙[110∙10 ((3488 - 2400)∙0,98∙0,98) +0,211∙28,3 + 0,143∙40] = 140 кгс

9-сурет. Т-110120-130 бу турбинаның жылулық сүлбесі.

Жылуландыруға бу шығысы:
Жоғарғы желі су қыздырғышқа (СПВ):

Dспв =[Gсв∙(tспв - tспн)∙Ср(h6 - h'6)∙ηп] =
= [608∙(118 - 94)∙4,19(2630 - 429)∙0,98] = 28,3 кгс;

мұнда желі су шығысы

Gсв = Qт св(tпм - tом) = 204∙1034,19∙(150 - 70) = 608 кгс = 2189 тсағ;

tспв = 118 оС - СПВ-дан шыққан ыстық судың температурасы арқылы
қысым мөлшері табылады Рспв = 0,185 МПа, (негізінде Рспв = 0,180,25 МПа,
Рсрн = 0,215 МПа, tсрн = 123 оС, судың қызбау мөлшері 5 оС ескерілсе,
tспв = 123 - 5 = 118 оС);

о

Төменгі желі су қыздырғышқа (СПН):
Рспн = 0,1 МПа (негізінде Рспн = 0,080,12 МПа, Рсрн = 0,1 МПа, tсрн = 99
С, судың қызбау мөлшері 5 оС, tспн = 99 - 5 = 94 оС).

СПН-ға бу шығысы

Dспн = [Gсв∙(tспн - tвп)∙Ср - Dспв∙(h'6 - h'7)∙ηп](h7 - h'7)∙ηп =
= [608∙(94 - 57)∙4,19 - 28,3∙(429 - 265)∙0,98](2556 - 265)∙0,98 = 40 кгс;

Қазанның бу өнімділігі

Dка = (1 + α)∙Dо = (1 + 0,05)∙140 = 147 кгс;

мұнда α = 0,05 - бу шығынының бөлігі 0,02 мен өзіндік мұқтаждарға 0,03
бу бөлігі.
Қоректендіру су шығысы

Dпв = (1 + αпр)∙Dка = (1 + 0,01)∙147 = 149 кгс;

мұнда үрлеу судың бөлігінің мөлшері αпр = 0,010.
Жылулық сүлбенің есебі регенеративті су қыздырғыштарының ПВД,
газсыздандырғыш және ПНД жылулық баланстары арқылы өткізіледі.
ПВД тобының сүлбесі 10-суретте келтірілген.

10-сурет. ПВД тобының сүлбесі.

ПВД-1 қыздырғыштың жылулық баланс теңдеуі
D1·(h1 - hдр1)·ηп = Dпв·(hв1 - hв2);
ПВД-1 қыздырғышқа бу шығысы:
D1 = Dпв·(hв1 - hв2)(h1 - ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қызылорда қаласында БГҚ-сы құрылысын салудың техника-экономикалық негіздемесі
Ақтөбе жылу электр орталығын қалпына
Астана қаласындағы ЖЭО-ын салудың техника-экономикалық негіздемесі
Жобаның технико-экономикалық негіздемесі
Қазақстандағы электр және жылу энергетикасы
400 МВт қуатты жылу электр станциясын жобалау
Арнайы экономикалық зона – «Морпорт Ақтау»
Мүлікке салық салудың экономикалық мазмұны
Салық салудың экономикалық бейтараптығы
Жылу электр станциясының қазандық цехтың жұмысын жетілдіру
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь