Дебет 8410 Үстеме шығыстарЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 44 бет
Таңдаулыға:   
БАСҚАРУ ЕСЕБІ

[q]1:1: Өндiрiстiк есептiң мәнi
[a][+]өнiм қорларын бағалау үшiн, сыртқы қорытынды есеп талаптарына сәйкес
өндiрiстiк шығындар жөнiнде мәлiметтердi жинақтау;
[a]өндiрiстiк есеп – есеп ақпараттарын дайындау процесi;
[a]қорытынды есеп принциптерiне сәйкес келетiн шығындар жүйесi;
[a]басқару сипатты iс-әрекеттi жүзеге асыру ақпараттарды жинақтау;
[a]өндiрiстiк есеп басқару есебiнiң бөлiгi.

[q]1:1: Басқарудағы талдаушы-бухгалтердiң ролi
[a]жауапкершiлiк орталықтарын басқарады;
[a]талдау бойынша ақпараттар дайындап ұсынады;
[a][+]бақылау және реттеу процесiн жүзеге асыруға көмектеседi;
[a]шығындарды талдайды;
[a]шығындарды бақылауға көмектеседi.

[[q]1:1: Төмендегi көрсеткiштердiң қайсысы басқару есебiн анық сипаттайды
[a][+]шешiмдер қабылдау, жоспарлау, бақылау және реттеу үшiн қажеттi
ақпараттар дайындау;
[a]запастардың құнын бағалау үшiн ақпараттар дайындау;
[a]сатылатын өнiмнiң құнын бағалау үшiн ақпараттар дайындау;
[a]шешiмдер қабылдау үшiн қажеттi ақпараттар дайындау;
[a]сыртқы пайдаланушылар үшiн қажеттi ақпараттар дайындау;

[q]1:1: Басқару есебi қандай ақпараттарды қамтиды
[a][+]басшыларға iшкi қолдануына өлшенiп, өңделiп берiлетiн есеп
ақпараттарының барлық түрлерi;
[a]кәсiпорын iшiнде және мекемеден тыс есеп ақпараттарын;
[a]бюджетке мiндеттi төлемдер мен салықтар жөнiнде ақпараттарды;
[a]статистикалық ақпараттар;
[a]жоғарыда аталғандардың бәрi де.

[q]1:1: Басқару есебiнiң мақсаты
[a]менеджерлердi ақпаратпен қамтамасыз ету;
[a][+]пайдалы ақпараттарды пайдаланушылар ортасына экономикалық шешiмдер
қабылдауға ұсыну;
[a]салық төлемдерi жөнiнде ақпараттарды ұсыну;
[a]статистикалық ақпараттарды құрастыру;
[a]қаржылық қорытынды есептi жасау;

[q]1:1: Басқару есебiнде қорытынды есептiң жасалуының жиiлiгi
[a]ай сайын;
[a]жыл сайын;
[a][+]қажет болғанда;
[a]белгілі мерзiм бойынша;
[a]тоқсан сайын;

[q]1:1: Басқару есебiндегi талдаудың негiзгi объектiсi
[a][+]әр түрлi құрылым бөлiмшелерi, шаруашылық субъектi;
[a]жылдық жиынтық табыс;
[a]жылдық қаржылық есептілік;
[a]қаржылық қорытынды есеп;
[a]қаржылық жағдай.

[q]1:1: Шығыстар есебiнiң объектiлерi
[a]шығыстардың пайда болу орындары: өндiрiстiк, қызмет көрсетушi;
[a]жауапкершiлiк орталықтары;
[a]кәсiпорынның құрылым бөлiмшелерi;
[a]негiзгi және көмекшi өндiрiстер;
[a][+]шығындардың пайда болу орындары, шығыстар орталықтары, жауапкершiлiк
орталықтары;

[q]1:1: Шығыстар өндiрiс көлемiне қатынасы бойынша қалай жiктеледi
[a]нақтылы және жоспарлы;
[a]жалпы және орташа;
[a]тiкелей және жанама;
[a]өндiрiстiк және коммерциялық;
[a][+]тұрақты және айнымалы (өзгермелі);

[q]1:1: Жиынтық айнымалы шығыстар өндiрiс көлемiнiң өсуiне қарай
[a][+]өседi;
[a]азаяды;
[a]өндiрiс көлемi өзгергенде шұғыл кемидi;
[a]көлем өзгергенде тұрақты болып қалады;
[a]секiрмелi өзгередi;

[q]1:1: Жиынтық тұрақты шығыстар өндiрiс көлемiнiң өсуiне қарай
[a]өндiрiс көлемiнен сызықтық байланыста болады;
[a]азаяды;
[a][+]белгiлi бiр мерзiмде тұрақты болып отырады;
[a]секiрмелi өзгередi;
[a]шұғыл кемидi;

[q]1:1: Өнiм бiрлiгiне шаққан айнымалы шығыстар өндiрiс көлемi өскенде
қалай өзгередi
[a]азаяды;
[a]өседi;
[a][+]тұрақты болып қалады;
[a]секiрмелi өзгередi;
[a]сызықтық байланыста өзгередi;

[q]1:1: Өнiм бiрлiгiне кететiн тұрақты шығыстар өндiрiс көлемi өскенде
[a]өседi;
[a][+]азаяды;
[a]тұрақты шама болып қалады;
[a]секiрмелi өзгередi;
[a]сызықтық байланыста өзгередi;

[q]1:1: Кiретін шығыстар
[a]тапсырыстарды бағалағанда есепке алынбайтын мерзiмдiк шығыстары ретiнде
қарастырылатын ресурстар;
[a]қабылданған шешiмдер әсерiне шалдығатын келешектегi шығыстар мен
табыстар;
[a]келешекте нақтылы ақшалай шығыстарды сипаттайтын шартты есептелген
немесе қосымша жазылған шығыстар;
[a][+]сатып алынған, қолда бар және келешекте табыс әкелуi тиiс активтер;
[a]табыс алу үшiн жұмсалған және келешекте табыс әкелу мүмкiндiгiн
жоғалтқан қаражаттар;

[q]1:1: Мерзiмi өткен шығыстар
[a]қолда бар және келешекте табыс әкелуi тиiс активтер;
[a]запастарды бағалағанда есепке алынбайтын мерзiмдiк шығындары ретiнде
қарастырылатын ресурстар;
[a]қабылданған шешiмдер әсерiне шалдығатын келешек шығыстар мен табыстар;
[a][+]табыс алу үшiн жұмсалған және келешекте табыс әкелу мүмкiндiгiн
жоғалтқан қаражаттар;
[a]келешекте нақтылы ақшалай шығындарды көрсететiн шартты шығындар;

[q]1:1: Өндiрiстiк тiкелей шығындар дегеніміз
[a]жекелеген өнiм түрлерiнiң өзiндiк құнына жанамалап қосылатын шығындар;
[a]бiрнеше өнiм түрлерiнiң өндiрiсi мен байланысты шығындар;
[a][+]белгiлi өнiм түрлерiнiң өзiндiк құнына тiкелей қосылатын шығындар;
[a]негiзгi шығындар;
[a]өнiмнiң толық өзiндiк құнын есептеу үшiн мерзiмдiк шығындарға кiретiн
шығындар

[q]1:1: Өндiрiстiк жанама шығындарды сипаттайды
[a][+]жекелеген өнiм түрлерiнiң өзiндiк құнына жанама әдіспен қосылатын
шығындар;
[a]белгiлi өнiм түрлерiнiң өзiндiк құнына тiкелей қосылатын шығындар;
[a]бiрнеше өнiм түрлерiнің өндiрiсi мен байланысты шығындар;
[a]негiзгi шығындар;
[a]өнiмнiң толық өзiндiк құнын есептеу үшiн мерзiмдiк шығындарға кiретiн
шығындар;

[q]1:1: Өнiмнiң өндiрiстiк өзiндiк құнын анық сипаттайтын
[a]тiкелей шығыстар мен мерзiмдiк шығыстар;
[a]үстеме шығыстар және мерзiмдiк шығыстар жиынтығы;
[a]тек қана тiкелей шығыстар;
[a]тек қана үстеме шығыстар;
[a][+]тiкелей және өндiрiстiк үстеме шығыстар жиынтығы;

[q]1:1: Мерзiмдiк шығындарға жататындар:
[a]шартты-өзгермелi шығыстар;
[a]жалпы және әкiмшiлiк шығыстары;
[a][+]өнiмдi сату бойынша шығыстар, әкiмшiлiк шығыстар,сыйақы бойынша
шығыстар;
[a]жалпы және әкiмшiлiк шығыстары, пайыздар (процент) бойынша шығыстар;
[a]шартты-тұрақты шығыстар;

[q]1:1: Маржиналдық табыстың мәнi
[a]сатудан түскен түсiм мен сатылған өнiмнің (жұмыс, қызмет) өндiрiстiк
өзiндiк құнының арасындағы айырмасы;
[a][+]өнiмдi сатудан түскен түсiм мен барлық айнымалы шығыстар арасындағы
айырмашылық;
[a]өнiмдi сатудан түскен түсiм мен барлық тұрақты шығындар арасындағы
айырым;
[a]түсiм мен өнiмнiң (жұмыс, қызмет) толық өзiндiк құнының айырмасы;
[a]өнiмдi сатудан түскен табыс пен мерзiмдiк шығыстар сомасы;

[q]1:1: Анықтамалардың қайсысы жорамалдағы (вмененные) шығындарды
сипаттайды
[a]қосымша табыс алу немесе өндiрiс көлемiнiң ұлғаюу;
[a]өндiрiс көлемiнiң тұрақтылығында алынған табыс;
[a][+]Әрекеттiң альтернативтiк бағыты таңдалғанда белгiлi бiреуiн таңдап,
тартқанда жойылған немесе жоғалған мүмкiндiк;
[a]өндiрiс көлемiн төмендетуiн талап етпейтiн контракт жасағанда алынатын
зиян;
[a]өндiрiс көлемiн төмендетуiн талап етпейтiн контракт жасағанда алынатын
табыс;

[q]1:1: Инкременттiк (өспелi) шығындар
[a]өнiм бiрлiгiне кеткен өзгермелi шығыстардың өзгеруi;
[a]өнiм бiрлiгiне кеткен тұрақты және сол сияқты өзгермелi
шығыстардың өзгеруi;
[a]белгiлi бiр шешiм нәтижесiнде тұрақты шығыстардың өзгеруi;
[a][+]бұл қосымша өнiм өндiру немесе сату нәтижесiнде қосымша пайда болатын
шығыстар;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Маржиналды (шектi) шығыстардың дұрыс анықтамасы
[a]жалпы шығыстардың жалпы өнiм санына бөлiнуi;
[a][+]сату бағасы мен айнымалы шығыстардың айырмасы;
[a]сату бағасы мен үстеме шығыстардың айырмасы;
[a]мерзiмдiк шығыстар шегерiлген жалпы шығыстар;
[a]өнiм бiрлiгiне кеткен қосымша шығыстар

[q]1:1: Өндiрiс шығындары экономикалық элементтеріне сәйкес қалай
топтастырылады
[a]өндiрiстiк және өндiрiстiк емес;
[a][+]материалдық шығындар, еңбек ақы шығындары, еңбек ақыдан аударымдар,
құралдардың тозуы, басқадай шығындар;
[a]материалдар, еңбек ақы, үстеме шығындар;
[a]тiкелей және жанама шығындар;
[a]тұрақты және айнымалы шығындар;

[q]1:1: Жеке өнiм түрлерiнiң өзiндiк құнына қосылу әдiсiне қарай шығыстар
келесiдей бөлiнедi:
[a]өзгермелi және тұрақты;
[a]жалпы және әкiмшiлiк;
[a][+]тiкелей және жанама;
[a]негiзгi және үстеме;
[a]бiр элементтi, комплекстi;

[q]1:1: Басқару есебi дегенiмiз- бұл
[a]ақша қаражаттарының қорларын қүру процессiнде пайда болатын ақша
қатынастарының жиынтығы;
[a]қаржылық ресурстарды басқару жүзеге асырылатын әдiстер және тәсiлдер
нысандарының жүйесi;
[a][+]басқаруды ақпараттық қолдау жүйесi;
[a]объективтi және субъективтi факторлардың әсерiнен құралатын және
көрсеткiштер жүйесi арқылы бейнеленетiн құбылыстар мен процесстер;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Шығыстар дегенiмiз:
[a][+]пайда табу үшiн жұмсалған қаражаттар мен ресурстар;
[a]активтердiң азаюы мен мiндеттемелердiң көбеюi;
[a]активтер қосылған күрделi қаржы салымдары;
[a]фирма шығындары;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Басқару есебiнде есеп жүргiзу:
[a]мiндеттi түрде, дәлдiктi қажет ететiн дәрежеде;
[a]басшының бұл мәлiметтердi пайдалы деп тануы, заңдылықтар мен
стандарттарға сәйкес;
[a][+]мiндеттi түрде емес, басшыға байланысты;
[a]басқаруда шығындарды төмендетуде бағалы болатын ақпараттарды жинақтау
мен өңдеудiң мағынасы бар;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Басқару есебiндегi ақпарат ашықтық дәрежесiне қарай:
[a]инвесторлар үшiн ашық;
[a]барлық пайдаланушылар үшiн ашық;
[a]банктер үшiн ашық;
[a][+]коммерциялық құпия;
[a]жоғарғы органдар үшiн ашық;

[q]1:1: Өндiрiс процесiнде экономикалық ролiне қарай шығыстар келесiдей
бөлiнедi:
[a]айнымалы және тұрақты;
[a]негiзгi және үстеме;
[a][+]тiкелей және жанама;
[a]баламалық және аралас;
[a]қайтарылмайтын және жорамалдығы;

[q]1:1: Басқару қызметiне қарай барлық шығындар келесiдей бөлiнедi:
[a]өнiмге қатысты және кезең шығындары;
[a][+]өндiрiстiк, әкiмшiлiк, коммерциялық;
[a]жойылатын және жойылмайтын;
[a]жартылай өзгермелi және жартылай тұрақты;
[a] жалпы және орташа;

[q]1:1: Айнымалы (өзгермелі) шығындарға жататындар:
[a]амортизациялық аударымдар;
[a]әкiмшiлiк және басқару шығындары;
[a][+]өндiрiстік жұмыскерлердің еңбек ақысы, шикiзат пен материалдар
шығыны;
[a]өнiмдi өткiзуге байланысты шығындар;
[a]несие бойынша проценттер;

[q]1:1: Өндiрiстегi шығындар пайда болу орны бойынша қалай
жiктеледi.
[a]цех бойынша;
[a]өндiрiс бойынша;
[a]пайда болу орны бойынша;
[a]өнiм түрлерi бойынша;
[a][+] өндiрiс бойынша, цех бойынша, пайда болу орны бойынша;

[q]1:1: Өндiрiстегi шығындар құрамы бойынша қалай жiктеледi (түрi және
бiртектiгi)
[a]тiкелей, бiрдей уақыттағы;
[a]коммерциялық, ағымдағы;
[a][+]бiр элементтi, кешендi;
[a]тiкелей, үстеме;
[a]өзгермелi, үстеме;

[q]1:1: Өндiрiстегi шығындарға жатады
[a][+]тауарлы өнiмдi дайындау және оның өндiрiстiк өзiндiк құнын
қалыптастыруы мен байланысты барлық шығындар;
[a]өнiм өндiрiсi көлемiнің өзгеруiне байланыссыз шығындар;
[a]ешқандай жағдайда болашақ кезеңге жатқызылмайтын өткен кезең шығындары;
[a]өнiмнiң бiр бiрлiгiне есептелген қосымша шығындар;
[a]өнiмдi өндiруге байланысты барлық шығындар;

[q]1:1: Реттелетiн шығындар деген не?
[a]жұмысшы олардың деңгейiне ықпал ете алмайтын шығындар;
[a][+]егер орындаушы шығын деңгейiн реттесе немесе нақты ықпал етсе;
[a]өндiрiстi ұыймдастыру және технологияның жетiспеу салдары болып
табылады;
[a]ешқандай жағдайда болашақ кезеңге жатқызылмайтын өткен кезең шығындары;
[a]қандай да бiр өнiмдер партиясын дайындау жағдайында қосымша пайда
болады;

[q]1:1: Реттелмейтiн шығыстар
[a][+]жұмысшы олардың деңгейiне ықпал ете алмайтын шығыстар;
[a]ешқандай жағдайда болашақ кезеңге жатқызылмайтын өткен кезең шығыстары;
[a]жұмысшы олардың деңгейiне ықпал ете алатын шығыстар;
[a]өнiмнiң белгiлi бiр түрiн өндiруге жұмсалған шығыстар;
[a]өнiмнiң өзiндiк құнына тiкелей жатқызыла алмайтын шығыстар;

[q]1:1: Маржиналдық шығындар дегенiмiз
[a]қандай да бiр өнiмдер партиясын дайындау жағдайында қосымша пайда
болатын шығындар;
[a]сметаны қабылдағанда бекiтiлген ережелер мен мерзiмдер бойынша бөлшектеп
өнiмнiң өзiндiк құнына еңгiзiледi;
[a]есептi кезеңде өндiрiлген жартылай фабрикат құны;
[a][+] өнiмнiң бiр бiрлiгiн есептегендегi қосымша шығындар;
[a]есептi кезеңде өндiрiлген дайын өнiмдер құны;

[q]1:1: Релевантты шығыстар дегенiмiз
[a]болашақта табыс әкелетiн сатып алынған және қолда бар ресурстар;
[a]өнiмнің бiр бөлiгiн есептегендегi қосымша шығыстар;
[a]ресурстар шектеулi болған жағдайда пайда болған;
[a][+]тапсырысты орындауға және қорларды сақтауға байланысты шығыстар;
[a]сметаларды құрған кезде бекiтiлген ережелер және мерзiмдер бойынша
өнiмнiң өзiндiк құнына бөлшектеп еңгiзiледi;

[q]1:1: Дәлдiк дәрежесi бойынша басқару есебiнде пайдаланылады:
[a]абсолюттi дәл мәлiметтер;
[a]дер кезiндегi мәлiметтер;
[a]сандық мәлiметтер;
[a][+]жақындатылған (болжамды) мәлiметтер;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Өндiрiстiк есептi жүргiзу мақсаты:
[a]зиянсыздықты, бөлiмшелер қызметiнiң тиiмдiлiгi, қаржылық салымдардың
тиiмдiлiгi талдауын жасау;
[a][+]өнiмнің өзiндiк құнын калькуляциялау;
[a]қаржылық қорытынды есеп үлгiлерiн жасау үшiн ақпараттар дайындау;
[a]кәсiпорын менеджерлерiне барлық басқару ақпараттарын дайындау;
[a]әрбiр жауапкершiлiк орталығы бойынша ақпараттарды дайындау мен талдау;

[q]1:1: Дебет 8111 “Материалдар” Кредит 1310 “Шикiзат және материалдар –
бухгалтерлiк жазудың алғашқы құжатын, мазмұнын айтыныз, қандай құнымен
көрсетiледi
[a]шектеп –алу картасы, нақтылы өзiндiк құны бойынша материалдар өндiрiстен
қабылданды;
[a]кiрiс ордерi, өндiрiске келiсiм бағасы бойынша негiзгi материалдар
босатылды;
[a][+] шектеп- алу картасы, талаптар, нақтылы өзiндiк құны бойынша
материалдар негiзгi өндiрiске босатылды;
[a]накладнойлар, есептi құны бойынша басқадай материалдар өндiрiске
босатылды;
[a]талаптар, нақтылы өзiндiк құны бойынша босалқы бөлшектер өндiрiстен
қабылданды;

[q]1:1: Материалдардың норма бойынша жұмсалуы жүргiзiледi
[a]накладнойларда;талаптарда;
[a]кiрiс ордерiнде;
[a]қойма есеп карточкасында;
[a]талаптарда;
[a][+]шектеп–алу (лимиттік-алу) картасында;

[q]1:1: Дебет 1350“Басқадай материалдар” Кредит 8110 “Негiзгi өндiрiс”
бухгалтерлiк жазудың алғашқы құжатын және мазмұнын айтыныз
[a]шектеп – алу карталары, басқадай материалдар өндiрiске босатылды;
[a][+]накладнойлар, басқадай материалдар өндiрiстен алынды;
[a]талаптар, басқадай материалдар көмекшi өндiрiске босатылды;
[a]кiрiс ордерi, негiзгi материалдар өндiрiстен кiрiстелдi;
[a]шектеп алу картасы, басқадай материалдар әлеуметтiк саладан қабылданды;

[q]1:1: “Бiрiншi кiрiс - бiрiншi шығыс” әдiсi қалай аталады және ол табыс
пен сатылған өнiмнiң өзiндiк құнына қалай әсер етедi
[a][+]ФИФО әдiсi – зор табыс, сатылған өнiмнiң өзiндiк құны төмен;
[a]ЛИФО әдiсi – зор табыс, сатылған өнiмнiң өзiндiк құны төмен;
[a]ЛИФО әдiсi – төменгi табыс, сатылған өнiмнiң өзiндiк құны жоғары;
[a]ФИФО әдiсi – төменгi табыс, сатылған өнiмнiң өзiндiк құны жоғары;
[a]орташа алынған бағалау әдiсi – сатылған өнiмнiң өзiндiк құны және табыс
орташа шама;

[q]1:1: Соңғы кiрiс – бiрiншi шығыс әдiсi қалай аталады және ол табыс пен
сатылған өнiмнi” өзiндiк құнына қалай әсер етедi
[a]ЛИФО әдiсi – зор табыс, сатылған өнiмнiң өзiндiк құны төмен;
[a]ФИФО әдiсi – зор табыс, сатылған өзiндiк құны төмен;
[a][+]ЛИФО әдiсi – төмен табыс, сатылған өнiмнiң өзiндiк құны жоғары;
[a]ФИФО әдiсi – төменгi табыс,сатылған өнiмнiң өзiндiк құны жоғары;
[a]орташа алынған бағалау әдiсi – сатылған өнiмнiң өзiндiк құны және табыс
орташа шама;

[q]1:1: Цех бастығына есептелген еңбек ақы сомасына шоттар
корреспонденциясын жазыңыз
[a]Дебет 8110 Кредит 3350;
[a][+]Дебет 8412 Кредит 3350;
[a]Дебет 8415 Кредит 3350;
[a]Дебет 7210 Кредит 3350;
[a]Дебет 3350 Кредит 8412

[q]1:1: Негiзгi құралдар амортизациясына мүмкiн болатын шоттар
корреспонденциясын жазыңыз
[a][+] Дебет 7110, 7210, 8415 Кредит 2420;
[a]Дебет 2410 Кредит 2420;
[a]Дебет 8110 Кредит 2420;
[a]Дебет 8410 Кредит 2740;
[a]Дебет 8410 Кредит 2410;

[q]1:1: Машиналар мен жабдықтарды күту және пайдалану шығындары қалай
таратылады
[a]тiкелей шығындарға пропорционалды;
[a]өндiрiс жұмысшыларының еңбек ақысына пропорционалды;
[a][+]орындалған жұмыс көлемiнiң машина-сағатына немесе өндiрiстiк
жұмысшылардың еңбек ақысына пропорционалды;
[a]еңбек шығындары және негiзгi құралдардың тозуына пропорционалды;
[a]нормативтiк ставкаға сәйкес;

[q]1:1: Талаптар бойынша қоймадан негiзгi өндiрiске 850 000 теңгеге
жартылай фабрикаттар босатылды. Осы шаруашылық операция келесiдей
бухгалтерлiк жазу мен көрсетiледi:
[a][+]Дебет 8111 “Материалдар” Сомасы 850000
Кредит 1350“Өзге қорлар” Сомасы 850000;
[a]Дебет 1350“Өзге қорлар” Cомасы 850000
Кредит 8110 “Негiзгi өндiрiс” Сомасы 850000;
[a]Дебет 1350“Өзге қорлар” Сомасы 850000
Кредит 8111 “Материалдар” Сомасы 850000;
[a]Дебет 8110 “Негiзгi өндiрiс” Сомасы 850000
Кредит 8111 “Материалдар” Сомасы 850000;
[a]Дебет 8311 “Материалдар” Сомасы 850000;
Кредит 1350“Өзге қорлар” Сомасы 850000;

[q]1:1: Жол қағаздары бойынша компания басшысының көлiгiне құйылған бензин
құны есептен шығаралды. Шоттар корреспонденциясын анықтаңыз
[a]Дебет 8311 Кредит 1350;
[a]Дебет 8410 Кредит 1350;
[a]Дебет 7110 Кредит 1310;
[a]+Дебет 7210 Кредит 1310;
[a]Дебет 8110 Кредит 1310;

[q]1:1: Дайын өнiмнiң нақты өзiндiк құнының жоспарлық өзiндiк құнынан
артығы қандай әдiспен реттеледi
[a]екі рет жазу әдiсiмен;
[a]қайта бағалаумен;
[a][+]қызыл сторно әдiсiмен немесе кері жазу әдісімен;
[a]корректуралық әдiспен;
[a]қосымша жазу әдiсiмен;

[q]1:1: 8110 “Негiзгi өндiрiс” шотының дебетi бойынша есептеледі
[a]аяқталмаған өндiрiс;
[a]үстеме шығындары;
[a]нақтылы өзiндiк құны бойынша шығарылған өнiм;
[a]барлық негiзгi өндiрiс шығындарының сомасы;
[a][+]негiзгi өндiрiстегi аяқталмаған өндiрiс, ай бойы жинақталған барлық
негiзгi өндiрiс шығындары, негiзгi өндiрiсте анықталған ақау шығындары;

[q]1:1: Көмекшi өндiрiс қызметтерi негiзгi өндiрiс цехтарына есептен
шығарылғандағы бухгалтерлiк жазу:
[a]Дебет 8414 “Негiзгi құралдарды жөндеу“
Кредит 8310 “Көмекшi өндiрiс”;
[a]Дебет 8310 “Көмекшi өндiрiс”
Кредит 8110 “Негiзгi өндiрiс”;
[a][+]Дебет 8111 “Материалдар”, 8114 “Үстеме шығындар”
Кредит 8310 “Көмекшi өндiрiс”;
[a]Дебет 8310 Көмекшi өндiрiс”
Кредит 8111 “Материалдар”;
[a]Дебет 8410 “Үстеме шығыстар”
Кредит 8310“Көмекшi өндiрiс”;

[q]1:1: Көмекшi өндiрiс шығындары жатқызылады
[a]кәсiпорынның қызметiнiң негiзгi түрiне;
[a]өнеркәсiп өндiрiстерiне;
[a]жалпы және әкiмшiлiк шығындарға;
[a]сатуға байланысты шығындарға;
[a][+] орындалған жұмыс, қызмет көлемi мен олардың құнына қарай барлық
қызмет көрсеткен өндiрiс түрлерiне және көмекшi өндiрiсте өндiрiлген
өнiмнiң өзiндiк құнына;

[q]1:1: Жалпы өндiрiстiк мақсатта көмекшi өндiрiсте жұмсалған материалдар
құны келесi шотта көрсетiледi:
[a]8111 “Материалдар”;
[a][+]8311 “Материалдар”;
[a]8411 “Материалдар”;
[a]8110 “Негізгі өндіріс”;
[a]8414 “Негiзгi құралдарды жөндеу”;

[q]1:1: Өнеркәсiптiк кәсiпорында шығындарды иеленушiлерге жататындар:
[a][+]кәсiпорынның жекелеген цехтары;
[a]өндiрiстiк шығындар;
[a]кәсiпорын жұмысшылары;
[a]өнiмнiң өзiндiк құны;
[a]кәсiпорын өнiмi;

[q]1:1: Материалдық шығындар есебiне қолданатын түгендеу әдiсi
[a]өндiрiстiк босалқы қорларды бағалау әдiсi;
[a]қоймадағы қорлардың түгендеуiн жүргiзу әдiсi;
[a][+]материалдардың жұмсалуын бақылау әдiсi;
[a]материалдардың нақтылы өзiндiк құнынын есептi бағасынан ауытқуын
есептеу әдiсi;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Шектеп алу және (сигнальный) ескерту құжаттары материалдардың
жұмсалуын бақылаудың қандай әдiсiне тән
[a]құжаттық рәсiмдеу әдiсiне;
[a]хаттама әдiсiне;
[a][+]нормативтiк әдiсiне;
[a]партиялық әдiсiне;
[a]дұрыс жауап жоқ;

[q]1:1: Өндiрiстен алынған қайтарылмайтын қалдықтар қалай
бағаланады
[a][+]бағаланбайды;
[a]алғашқы шикiзаттың төмендетiлген бағасы бойынша;
[a]қалдықтарға тағайындалған баға бойынша;
[a]алғашқы шикiзаттың толық бағасы бойынша;
[a]нақты өзiндiк құнымен;

[q]1:1: Өндiрiстен алынған қайтармалы қалдықтар қалай бағаланады
[a]алғашқы шикiзаттың төмендетiлген бағасы бойынша;
[a][+]сатуға мүмкiн бағамен;
[a]қалдықтарға тағайындалған бағасы бойынша;
[a]алғашқы шикiзаттың толық бағасы бойынша;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Өндiрiсте пайда болатын қалдықтардың қайсысы есепке алынбайды
[a][+]қайтарылмайтын қалдықтар;
[a]габариттi емес;негiзгi өндiрiсте қолданбайтын;
[a]негiзгi өндiрiсте қолданбайтын;
[a]қайтармалы қалдықтар;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Цех ғимаратын жөндеген көмекшi жұмысшыларға есептелген еңбек ақы
келесi шоттың дебетінде көрсетiледi
[a]8112 Өндiрiстiк жұмысшылардын еңбек ақысы;
[a][+]8414 Негiзгi құралдарды жөндеу;
[a]8412 Жұмыскерлерге еңбек ақы төлеу;
[a]8312 Жұмыскерлерге еңбек ақы төлеу;
[a]8114 Үстеме шығындар

[q]1:1: Жабдықтарды күтіп ұстау және пайдалану шығындары келесiдей болады:
[a]тікелей;
[a]жанама;
[a][+]комплекстi;
[a]дұрыс жауап жоқ;
[a]шартты-тұрақты;

[q]1:1: Үстеме шығыстар деген -
[a]әкімшілік басқару шығындары;
[a][+]негiзгi немесе көмекші өндiрiстi басқару және оған қызмет етуге
байланысты шығыстар;
[a]тауарларды сату шығындары;
[a]дұрыс жауап жоқ;
[a]кәсiпорынға материалдарды жеткiзуге байланысты шығыстар;

[q]1:1: Мерзiмдiк шығыстар қандай есеп регистрлерiнде жинақталады
[a]10 журнал – ордердiң 1 – ведомосiнде;
[a][+]10 журнал - ордердiң 5 – ведомосiнде;
[a]10 журнал – ордердiң 2 – ведомосiнде;
[a]10 журнал – ордердiң 3 – ведомосiнде;
[a]12 журнал – ордердер;

[q]1:1: Қарама - қарсы қызметтер деген не және қандай құнымен
бағаланады
[a][+]көмекшi өндiрiстердiң бiр – бiрiне көрсеткен қызметтерi, ағымдағы
мерзiмде жоспарлық өзiндiк құнымен немесе өткен мерзiмдегi нақтылы өзiндiк
құнымен бағаланады;
[a]негiзгi өндiрiске көмекшi өндiрiстiң атқарған қызметi, нақты өзiндiк
құнымен бағаланады;
[a]көмекшi өндiрiске негiзгi өндiрiстiң атқарған қызметi, нормативтiк
құнымен бағаланады;
[a]смета мөлшерiнде бағаланған көмекшi өндiрiстердiң бiр – бiрiне көрсеткен
қызметi;
[a]есептi құнымен бағаланған көмекшi өндiрiстердiң негiзгi өндiрiске
атқарған қызметтерi;

[q]1:1: Дебет 8415 Негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердiң
амортизациясы Кредит 2420 Негізгі құралдардың амортизациясы бухгалтерлiк
жазу ненi бiлдiредi
[a][+]өндiрiстiк негізгі құралдарға есептелген амортизация;
[a]әкiмшiлiк ғимараттарына есептелген тозу;
[a]өндiрiстi басқару үшiн алынған бағдармалық қамтамасыз етулер
амортизациясы есептелдi;
[a]дайын өнiмдi сақтайтын қойманын тозуы есептелдi;
[a]дұрыс жауап жоқ;

[q]1:1: Өнiм (жұмыс, қызмет) өндiру шығыстары қандай есеп регистрлерiнде
жүргiзiледi
[a]11 журнал – ордерi мен оның ведомостерiнде;
[a]өндiрiс бойынша есеп карточкаларында;
[a][+]10 журнал – ордерi мен оның № 1,2,3,4 ведомостерiнде,
өндiрiс есебi карточкаларында;
[a]өңдеу кестелерi мен № 12 журнал – ордерде;
[a]нормативтiк калькуляция карточкаларында;

[q]1:1: Өндiрiлген дайын өнiмнiң нақтылы өзiндiк құнын қалай анықтайды.
[a]ай бойы шығындар + ай басындағы аяқталмаған өндiрiс - өндiрiстегi ақау;
[a]ай басына аяқталмаған өндiрiс - ай бойы шығындар + өндiрiстегi ақау;
[a][+] ай басындағы аяқталмаған өндiрiс + ай ішіндегі шығындар +
өндiрiстегi ақау - қайтармалы қалдықтар - ай соңындағы аяқталмаған өндiрiс;
[a]ай бойы шығындар - өндiрiстегi ақау + қайтармалы қалдықтар;
[a]ай басына аяқталмаған өндiрiс + ай бойы шығындар + өндiрiстегi ақау +
қайтармалы қалдықтар - ай соңындағы аяқталмаған өндiрiс;

[q]1:1: Негiзгi цехта жөндеуге болмайтын ақау шығысына, қандай бухгалтерлiк
жазу жазылады?
[a]Дебет 81101 Негiзгi өндiрiс
Кредит 81102 Өндiрiстегi ақау;
[a][+]Дебет 81102 Өндiрiстегi ақау
Кредит 1320 Дайын өнiм;
[a]Дебет 1350 Өзге қорлар
Кредит 81102 Өндiрiстегi ақау;
[a]Дебет 81102 Өндiрiстегi ақау
Кредит 81101 Негiзгi өндiрiс;
[a]Дебет 1320 Дайын өнiм
Кредит 81102 Өндiрiстегi ақау;

[q]2:1: Өнiм бiрлiгiнiң өзiндiк құнын анықтаңыз, егер есеп беретiн мерзiм
басына аяқталмаған өндiрiс – 300 000 теңге, есеп беретiн мерзiмдегi өндiрiс
шығындары – 900 000 теңге, есеп беретiн мерзiм соңындағы аяқталмаған
өндiрiс – 100 000 теңге, 1100 өнiм бiрлiгi алынған болса.
[a]1200 тг;
[a][+]1000 тг;
[a]1100 тг;
[a]1300 тг;
[a]1250 тг;

[q]1:1: Өндірістік машиналар мен жабдықтарды күту және пайдалану шығыстары
таратылады
[a]тiкелей шығындарға;
[a]нормативтiк ставкаға сәйкес;
[a]шығарылған өнiм көлемiне сәйкес;
[a][+]машина-сағат немесе жұмыс-сағатқа пропорционалды;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Дайын өнiмнiң нақтылы өзiндiк құнын есептен шығарғанда қандай
бухгалтерлiк жазу жазылады
[a]Дебет 1340 Аяқталмаған негiзгi өндiрiс
Кредит 8110 Негiзгi өндiрiс;
[a]Дебет 8210 Өз өндiрiсiнiң жартылай фабрикаттары
Кредит 8110 Негiзгi өндiрiс;
[a][+]Дебет 1320 Дайын өнiм
Кредит 8110 Негiзгi өндiрiс;
[a]Дебет 8110 Негiзгi өндiрiс
Кредит 1340 Аяқталмаған өндiрiс;
[a]Дебет 1310 Шикiзат және материалдар
Кредит 8110 Негiзгi өндiрiс;

[q]1:1: Алдағы кезеңнiң шығыстары қай шоттарда жүргiзiледi
[a][+]1620, 2920;
[a]1630, 2940;
[a]1290, 2920;
[a]7210, 7220;
[a]1210, 2110;

[q]1:1: Кесiмдi жұмыс нарядтары негiзiнде жөндеу цехының жұмысшыларына
еңбек ақы есептелдi:
[a]Дебет 8113 Кредит 3350;
[a][+]Дебет 8312 Кредит 3350;
[a]Дебет 3350 Кредит 8312;
[a]Дебет 8310 Кредит 3390;
[a]Дебет 8312 Кредит 3430;

[q]1:1: Негiзгi өндiрiс цехының жабдығына жөндеу жасағаны үшiн
мердiгерлерге шоттар акцептелдi:
[a]Дебет 8311 Кредит 8310;
[a][+]Дебет 8314 Кредит 3310;
[a]Дебет 8310 Кредит 3310;
[a]Дебет 8114 Кредит 3310;
[a]Дебет 8415 Кредит 3350;

[q]1:1: Дебет 8110 Кредит 8111-8114 жазуының мазмұнын анықтаңыз:
[a]қосалқы өндiрiстiң шығыстары есептелдi;
[a]экономикалық элеметтерi бойынша өндiрiстiң шығыстары көрсетiлдi;
[a]материалдар мен үстеме шығыстар есептелдi;
[a]үстеме шығыстар есептелдi;
[a][+]негiзгi өндiрiстің барлық шығыcтары ай аяғында жинақтаушы шотта
есептелдi;

[q]1:1: Дебет 7210 Кредит 1250 жазуы ненi бiлдiредi:
[a]материалдық зиян қайта толтырылды;
[a]iс-сапарға аванс берiлдi;
[a]кәсiпорынның басқару персоналының iс-сапар шығындары аванстық есеп
беруге сәйкес есептелдi;
[a][+]iс-сапар шығындары есептелдi;
[a]еңбек ақы есептелдi;

[q]1:1: Өндiрiстiк шығыстар есебiнiң тапсырыстық әдiсiне:
[a][+]шығыстар әр бiр тапсырыс немесе бұйым партиясы бойынша есептеледi;
[a]тұрақты және өзгермелi шығыстар есептеледi;
[a]шығыстар есебi мен өнiмнiң өзiндiк құнын анықтауды әр бiр өндiрiс
сатысы, фазасы, кезеңі бойынша жүргiзедi;
[a]әр бiр объект бойынша тiкелей шығындар есептелген нормативтiк шығыстар
мөлшерiнде және нормативтiк шығыстардан ауытқу сомаларын бөлек есептейдi;
[a]тек айнымалы шығыстар есептеледi;

[q]1:1: Шығыстар есебi және өнiмнiң өзiндiк құнын анықтау әр бiр өндiрiс
сатысы, кезеңі, фазасы бойынша жүргiзiлетiн қай әдiсiнде болады
[a]тiкелей;
[a][+]процесстік әдiс;
[a]тапсырыстық;
[a]нормативтiк;
[a]директ-костинг жүйесi бойынша;

[q]1:1: Нормативтiк әдiстiң мәнi
[a]шығыстарды тiкелей өнiмнiң өзiндiк құны есептелетiн есеп объектiлерiне
жатқызады;
[a]шығыстар есебi мен өнiмнiң өзiндiк құнын анықтауды ауытқуын ажыратпай
норма бойынша жүргiзедi;
[a][+]әр бiр объект шығындары норма бойынша, нормадан ауытқуы және норманың
өзгеруi бойынша тiркеледi;
[a]шығыстарды нақтылы өзiндiк құнмен ауытқуларын ажыратпай есептейдi;
[a]тек айнымалы шығыстары есептеледi;

[q]1:1: Дәл мерзiмде сатып алу кәсiпорынға қандай әсер етедi
[a]келiссөз уақытын қысқартумен қатар тауардың әр түрi бойынша
жабдықтаушылар санын азайтуы мүмкiн;
[a]әр бiр жеке операция бойынша құжаттармен минималды уақыт жұмыс жасай
отырып жабдықтаушылармен ұзақ мерзiмдiк шартқа отыру мүмкiн;
[a][+]материалдың орын алмастыруы, қорларға қаржы салымдарын және
материалдарды босату құжаттарын жүргiзу бойынша едәуiр үнемдеулер мүмкiн;
[a]сатып алушылар алынған тауарлардың саны мен сапасын минималды тексеруi
мүмкiн;
[a]жабдықтаушыға төлем жеткiзiп берудiң әр қайсысына жеке емес, жеткiзудiң
(сериясына) бiрақ жасалады;

[q]1:1: Директ-костинг жүйесiнiң мәнi
[a]өнiмнің өзiндiк құны айнымалы шығыстар бөлiгiнде де, тұрақты шығындар
бөлiгiнде де жоспарланып есепке алынады;
[a]өнiмнiң өзiндiк құны тек қана тұрақты шығыстар бөлiгiнде жоспарланып,
есепке алынады;
[a]өзiндiк құн құрамында үстеме шығыстар есептелмейдi;
[a][+]өнiмнңің өзiндiк құны тек қана айнымалы шығыстар бойынша жоспарланады
және есепке алынады;
[a]өнiмнiң өзiндiк құны белгiленген смета бойынша есептеледi

[q]1:1: Жаппай өндiрiсте калькуляциялау объектiсi болып табылатын:
[a][+]өнiмнiң жеке түрлерi;
[a]жеке тапсырыстар;
[a]жеке өндiрiстiк бөлiмшелер;
[a]барлық жауап дұрыс;
[a]өндiрiстiк операциялар;

[q]1:1: Дербес өндiрiсте калькуляция объектiсi болып табылатын:
[a]барлық шығындары сату бойынша;
[a]әкімшілік шығындары;
[a]жеке өндiрiстiк бөлiмшелер;
[a]өнiмнiң жеке түрлерi;
[a][+]өнiмнiң жеке бiрлiктерi; жеке тапсырыстар;

[q]3:1: Келесiдей мәлiметтердi қолдана отырып, абзорпшен-костинг әдiсiмен
өнiмнiң өзiндiк құнын анықтаңыз: 2200 бұйым бiрлiгi өндiрiлдi, тұрақты
шығындар – 660000 теңге, яғни 1 данаға – 300 тг. 1 данаға айнымалы шығыстар
– 800 тг. Коммерциялық және әкімшілік шығыстары – 250000 тг., оның iшiнде
айнымалы шығыстары – 100000 теңге, тұрақты шығыстары – 150000 теңге,өткізу
көлемi 1500 өнiм бiрлiгi, сомасы 2250000 теңге.
Ответ
[a][+]350000;
[a]400 000;
[a]290 000;
[a]500 000;
[a]390 000;

[q]3:1: Өнiмдi сатудан түскен табысты келесi мәлiметтер бойынша директ-
костинг әдiсi арқылы анықтаңыз: 2200 бұйым бiрлiгi өндiрiлдi; тұрақты
шығыстар – 660000 теңге, яғни 1 өнiмге кеткен тұрақты шығыстар – 300 теңге.
1 өнiмге кеткен айнымалы шығыстар – 800 теңге. Коммерциялық және әкiмшiлiк
шығыстар – 250000 теңге, оның iшiнде айнымалы шығыстар – 100000 теңге,
тұрақты шығыстар – 150000 теңге. Сату көлемi 1500 өнiм бiрлiгi сомасы
2250000 теңге
[a]350 000;
[a]500 000;
[a][+]140000;
[a]290 000;
[a]390 000;

[q]3:1: Кәсiпорнының бухгалтерлiк есебiнен алынған төмендегi мәлiметтер
Шикiзат қорларының көбеюi 15 000
Дайын өнiмнің азаюы 35 000
Сатып алынған шикiзат 430 000
Өндiрiс жұмысшыларының еңбек ақысы 200 000
Өндiрiстiк үстеме шығыстар 300 000
Сатып алушыларға өнімді өткiзу шығындары 45 000
Жыл басында және жыл соңында аяқталмаған өндiрiс болмаған.2009 жылы
сатылған өнiмнiң өзiндiк құны неге тең?
[a]730.000 теңге;
[a]745.000 теңге;
[a][+]910000 теңге;
[a]955.000 теңге;
[a]990 000 теңге;

[q]2:1: Өнеркәсіптік кәсiпорыны мата шығарады. Кәсiпорынның өндiрiстiк
шығындарына еңбек ақы шығындары да кiредi: тоқымашыларға 120 000,
бригадирлерге 45000, слесарларға 30000 тг құрайды. Өндiрiстiк жұмысшылардың
еңбек ақы шығындары қанша болады
[a]165 000 тг;
[a]150 000 тг;
[a]195 000 тг;
[a][+]120 000 тг;
[a]180 000 тг;

[q]1:1: Шығыстардың процестiк калькуляциясы қай өндiрiсте қолданылады
[a]жалпы табысты анықтау үшiн;
[a]есеп беруде ресурстардың төмен деңгейiн көрсету үшiн;
[a]есеп беруде ресурстардың жоғары деңгейiн көрсету үшiн;
[a][+]бiртектi өнiмнiң немесе жаппай өнім өндіретін өндiрiсте өнiмнiң
өзiндiк құнын анықтау үшiн;
[a]әр тауардың тапсырысы бойынша шығыстарды тiркеу;

[q]2:1: Дебет 8112 Кредит 3350 жазуы ненi бiлдiредi:
[a]аяқталмаған өндiрiске шығыстарды аудару;
[a]өндiрiске қатысты бастапқы шығыстарды есептен шығару;
[a]ақаудан болған шығыстарды есептен шығару;
[a]цех шығындарын есептен шығару;
[a][+]негiзгi өндiрiстiң еңбек ақыға кеткен шығындары;

[q]2:1: Дебет 8111 Кредит 1310 жазуы ненi бiлдiредi:
[a]жұмысшылардың еңбек ақысына әлеуметтiк салықтың есептелуi;
[a][+]негiзгi өндiрiс қажетi үшiн материалдардың пайдалануы;
[a]есептi кезеңнiң басында аяқталмаған өндiрiске шығындардың ауысуы;
[a]қосалқы өндiрiсте өнiм өндiруге жұмсалған материалдар;
[a]негiзгi және қосалқы өндiрiсте қолданылатын материалды емес активтерге
амортизация есептеу;

[q]2:1: Негiзгi цехтың цехтық шығыстарын есептен шығаруға қандай
бухгалтерлiк жазу жазылады:
[a]Дебет 8214 Кредит 8410;
[a][+]Дебет 8114 Кредит 8410;
[a]Дебет 8314 Кредит 8410;
[a]Дебет 8410 Кредит 8110;
[a]Дебет 8418 Кредит 8410;

[q]2:1: Аяқталмаған өндiрiс қандай әдiспен бағаланады:
[a]арнайы ұқсастыру бойынша;
[a]түгендеу бойынша;
[a][+]түгендеу немесе дайын болудың орташа дәрежесi;
[a]дайын болудың орташа дәрежесi бойынша;
[a]салмақталған орташа құны;

[q]1:1: Материалдарды өндiрiс шығыстарына жатқызған кезде бағалаудың қай
түрi қолданылады:
[a]арнайы ұқсастыру
[a]НИФО;
[a][+]арнайы ұқсастыру, ФИФО, орташа құн;
[a]нормативтік баға;
[a]орташа құн;

[q]2:1: Шығыстарды есептеу және өзіндік құнды калькуляциялаудың отандық
әдiстерiне жататындар:
[a][+]процестік,тапсырыстық, нормативтік;
[a]процесс бойынша, директ-костинг;
[a]тапсырыс бойынша, абзорпшен-костинг;
[a]стандарт-кост бойынша;
[a]нормативтi әдiс бойынша;

[q]1:1: Өнiмнің өзiндiк құнын калькуляциялау және шығыстарды есептеудiң
тапсырыстық әдiсi қандай өндiрiсте қолданылады;
[a][+]өндiрiсi жеке өзiндiк және кiшi сериялы кәсiпорындарда;
[a]бiр тектi өнiм өндiретiн кәсiпорындарда;
[a]әр түрлi өнiм өндiретiн кәсiпорындарда;
[a]шикiзатты кешендi түрде пайдаланылатын өндiрiстерде;
[a]қайта өңдейтiн өндiрiстерде;

[q]1:1: Материалдардың бағасының ауытқу себептерiн атаңдар:
[a]күрделiлiктiң дәрежелерiнiң әр түрлiгiне байланысты жұмысты алмастыру;
[a]бағаның аяқ астынан өсуi;
[a][+]өнiмнiң түрін ауыстыруына байланысты;
[a]оқу тиiмдiлiгiнiң салдарынан;
[a]еңбек жағдайын қадағалау мен жетiлдiру салдарынан;

[q]2:1: Еңбек ақы ставкалары бойынша ауытқу себептерi;
[a]өнiмнiң сыртқы түрiн өзгерту;
[a]әр түрлi сортты материалдарды ауыстыру;
[a]жабдықтаудың әр түрлi көздерi;
[a][+]әр түрлi деңгейлi қиындықтағы жұмыстарды ауыстыру, сыйақылар;
[a]мерзiмдiк әсер, мысалы қыстағы жылу энергиясы;

[q]2:1: Директ-костинг жүйесiнде өнiмдердiң өзiндк құны қалай есептеледi.
[a]фирманың өзi белгiлеген нормативтер мен нормалар есепке алынады;
[a]энергия тарифтерiнiң өзгерiстерi есепке алынады;
[a]еңбек ақы және қызмет көрсетудiң өзгерiстерi есепке алынады;
[a][+]тек айнымалы шығындар есепке алынады;
[a]стандарттарды әзiрлеу;

[q]2:1: Шығындарды бөлiп- тарату дегенiмiз
[a]шығындар туралы мәлiметтердi жинайтын есептiк өлшемi;
[a][+]шығындарды арнайы объектiлерге жатқызу процессi;
[a]жұмыстың өнiмдiлiгi, процесстердiң құны өлшенедi;
[a]тұрақты шығындар;
[a]ұйымдық бөлiмше, контракт;

[q]2:1: Материалдар бойынша жағымсыз ауытқулар себептерiн таңдаңыз
[a]қажет болмаса да, жоғары квалификациялы мамандарды пайдалану;
[a]уақыттың босқа кетуi;
[a]жұмыстың жүруiн нашар бақылау;
[a][+]материалдардың уақытында жеткiзiлмеуi, қымбат бағада болуы;
[a]жөндеуге жатпайтын машиналар мен жабдықтар;

[q]3:1: ”А” компаниясы қарапайым өнiм өндiредi және бiр бiрлiкке келесiдей
сметасы бар $
өткiзу бағасы 10
негiзгi материалдар 3
негiзгi еңбек ақы 2
айнымалы ӨАШ 1
(өндiрiстiк ағымдық шығыстар)
тұрақты ӨАШ 10 000
бiр айдағы өндiрiс көлемi 5 000
Шығыстарды толық бөлiп-таратуды пайдаланып өзiндiк құнын есептеп
шығарыңыз
[a]6;
[a]5;
[a][+]8;
[a]4;
[a]9,6;

[q]3:1: ”А” компаниясы қарапайым өнiм өндiредi және бiр бiрлiкке келесiдей
сметасы бар $
өткiзу бағасы 10
негiзгi материалдар 3
негiзгi еңбек ақы 2
айнымалы ӨАШ 1
(өндiрiстiк ағымдық шығыстар)
тұрақты ӨАШ 10 000
бiр айдағы өндiрiс көлемi 5 000
Есептiң мәлiметтерiн пайдаланып айнымалы шығыстар бойынша өзiндiк құнын
есептеп шығарыңыз.
[a][+]6;
[a]5;
[a]9,5;
[a]4;
[a]8;

[q]2:1: Зиянсыздық нүктесiн есептеу үшiн мынандай әдiстерді қолдануға
болады:
[a]тұрақты шығындар;
[a]айнымалы шығындар;
[a]толық емес әдіс;
[a]тапсырыстық әдіс;
[a][+]теңдеу; маржиналдық табыс; графикалық;

[q]2:1: Инвестициялық жобалардың талдау әдiстерiн атаңыз:
[a]келтiрiлген таза құн;
[a][+]жазылған жауаптардың бәрi;
[a]рентабельдiлiктiң iшкi мөлшерi (нормасы);
[a]өзiн-өзi өтеу;
[a]түзетiлмеген инвестицияға қайтарым;

[q]2:1: Зиянсыздық нүктесi дегендi қалай түсiндiремiз
[a]ол нүктеде тұрақты шығындар нөлге тең;
[a]түсiм минус өзгермелi шығындар;
[a]тұрақты плюс өзгермелi шығындар;
[a][+] шығындар түсiмге тең болғандағы сату көлемiнiң нүктесi;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Инвестицияларды қайтаруды қалай түсiнесiз
[a][+] несиенiң негiзгi сомасын қайтару;
[a]кредиттi пайдалану мерзiмiнде сый ақы бойынша төлемдер ағыны;
[a]егер компания ұсынылған жобаны орындауға қабылдаса, оның тәуекелмен
салған капитал көлемi;
[a]барлық жауап дұрыс;
[a]дисконттелген құн;

[q]1:1: Инвестицияны қалай түсiнесiз
[a]инвестициялардың түсiмге қатынасы;
[a]есептеу принципiне сәйкес қаржы салымының нәтижесiнде амортизацияға
құрылған резервтi қоса жылма-жыл алынатын таза табыс;
[a]барлық жауап дұрыс;
[a]дисконттелген құн;
[a][+]егер компания ұсынылған жобаны орындауға қабылдаса, оның тәуекелмен
салған капитал көлемi;

[q]2:1: Рентабельдiлiктiң iшкi нормасы (өз өзiн өтеудiң iшкi коэфициентi)
[a]инвестициялардың түсiмге қатынасы;
[a]есептеу принципiне сәйкес қаржы салымының нәтижесiнде амортизацияға
құрылған резервтi қоса жылма-жыл алынатын таза табыс;
[a][+]қаржы салымының таза келтiлiлген (ағымдағы) құны нөлге тең болғандағы
дисконт ставкасы (мөлшерi);
[a]ақша түсiмi дисконттелетiн ставка;
[a]капиталды” максималды мөлшерi;

[q]3:1: Өнiм бiрлiгiнiң сату бағасы 200 теңге. Бiрлiгiнiң айнымалы
шығыстары – 120 теңге. Бiр аптадағы тұрақты шығындар 2000 теңге. Зиянсыздық
нүктесiн анықтаныз.
[a][+]25 бiрлiк;
[a]15 бiрлiк;
[a]30 бiрлiк;
[a]28 бiрлiк;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]2:1: Зиянсыздықты талдаудың мақсаты:
[a]өнiмнiң өзiндiк құнын калькуляциялау;
[a]кәсiпорын күтiлетiн пайда сомасын алатындай өнiм өндiру және сату
көлемiн анықтау;
[a][+]өндiрiс көлемi, жиынтық табыс және шығындар өзгеруiнiң арасындағы
қатынастарды зерттеу;
[a]кәсiпорын зиян шекпейтiндей өнiмдi өндiру және сату көлемiн анықтау;

[q]2:1: Зиянсыздықтың моделдерi
[a]экономикалық және қаржылық;
[a][+]экономикалық және бухгалтерлiк;
[a]бухгалтерлiк және аудиторлық;
[a]дифференциалданған және статикалық;
[a]функционалдық және графикалық;

[q]2:1: Зиянсыздықты талдауда басқару есебiнiң қандай мәлiметтерi қажет
[a]дайын өнiмнiң толық емес өзiндiк құны;
[a]жиынтық тұрақты емес шығыстар мөлшерi;
[a]өнiм бiрлiгiнiң өзгермелi шығыстар мөлшерi;
[a]өзгермелi шығыстар мен сату бағасы;
[a][+]дайын өнiмнiң толық өзiндiк құны; жиынтық тұрақты шығыстар мөлшерi;

[q]2:1: Өндiрiстiк қызметтi шектейтiн фактор
[a]өндiрiстiк босалқы қорларды нақтылы өзiндiк құны;
[a][+]өнiмге деген сұраныс;
[a]дайын өнiмнiң өзiндiк құны;
[a]негiзгi өндiрiстiк жұмысшылардың еңбек ақысы;
[a]өндiрiс қуаты;

[q]2:1: Ұзақ мерзiмдi дифференциалданған есептi жүргiзу мақсаты:
[a]оптималды өнiм көлемiн анықтау;
[a][+]күрделi қаржылық салымдар жобаларының пайдалылығын бағалау;
[a]жауапкершiлiк орталықтарының қызметiн бақылау;
[a]өндiрiс шығыстары есебiн жүргiзу;
[a]өнiмнiң өзiндiк құнын есептеу;

[q]3:1: Инвестициялар өтiмдi болу үшiн таза келтiрiлген құн (ТКҚ) қандай
болу керек.
[a]ТКҚ - пайдаланған (инвестицияланған) капитал құнына тең болу керек;
[a]барлық қолма-қол ақша ағымының ағымдағы құн сомаларына тең болуы керек;
[a]нөлге тең болу керек;
[a][+]пайдаланған капитал құнынан артық болу керек;
[a] пайдаланған капитал құнынан кем болу керек;

[q]1:1: Зиянсыздықты талдау мынадай шешiм қабылдауға көмектеседi:
[a] қажеттi өндiрiс көлемi жөнiнде;
[a]жеке өнiм түрлерiнiң өндiрiсiн тоқтату жөнiнде;
[a][+]барлық жауаптары дұрыс;
[a]құрылым бөлiмшелерiнiң қызметiн доғару туралы;
[a]шектеушi факторы болған жағдайда өнiм өндiру жоспары жөнiнде;

[q]3:1: Зиянсыздық нүктесi келесiдей пайымдаумен сипатталады:
[a]баға=жалпы шығындарға;
[a]баға=айнымалы шығындарға;
[a]тұрақты шығындар=пайдаға;
[a]пайда да, шығын да бар;
[a][+]түсiм=жалпы шығындарға; не пайда, не зиян жоқ;

[q]2:1: Зиянсыздықты талдауда пайданы келесiдей есептеуге болады:
[a]түсiм - жалпы шығындар;
[a]жалпы пайда - жиынтық тұрақты шығындар;
[a][+]түсiм - жиынтық айнымалы шығындар;
[a]маржиналдық табыс - тұрақты шығындар;
[a]операциялық пайда - мерзiмдiк шығындар;

[q]3:1: Кәсiпорын үшiн қаржы салымы жобасын тиiмдi деп санауға болады,
егер:
[a]таза дисконттелген (келтiрiлген) құн ТКҚ = 0;
[a]таза дисконттелген (келтiрiлген) құн ТКҚ 0;
[a]iшкi өтiмдiлiк коэфициентi банкке салынған салымдар бойынша процент
ставкасынан;
[a]iшкi өтiмдiлiк коэфициентi = банкке салынған салымдар бойынша процент
ставкасынан;
[a][+] таза дисконттелген (келтiрiлген) құн ТКҚ 0; iшкi өтiмдiлiк
коэфициентi банкке салынған салымдар бойынша процент ставкасынан;

[q]2:1: Қаржы салымы бойынша жорамалдағы шығындар ретiнде әдетте
қарастырылатын
[a]жобаға салынған алғашқы салымдар сомасы;
[a]жоба бойынша пайда сомасы;
[a]кәсiпорын ақша қаражатын басқа жобаға жұмсаған жағдайда ала алатын пайда
сомасы;
[a]барлық жауап дұрыс;
[a][+]дұрыс жауабы жоқ;

[q]2:1: Өз өзiн өтеудiң әдiсiн қолданғанда инвестицияларды бағалау үшiн
қандай көрсеткiш есептеледi?
[a]инвестициялардың түсiмге қатынасы;
[a]есептеу принципiне сәйкес қаржы салымының нәтижесiнде амортизацияға
құрылған резервтi қоса жылма-жыл алынатын таза табыс;
[a][+]қаржы салымының таза келтiрiлген (ағымдағы) құны нөлге тең болғандағы
дисконт ставкасы (мөлшерi);
[a]ақша түсiмi дисконттелетiн ставка;
[a]капиталдың максималды мөлшерi;

[q]2:1: Жауапкершiлiк орталықтары бойынша есеп дегенiмiз – бұл:
[a]шығыстар мен табыстар есебi;
[a]өндiрiстiк өзiндiк құн есебi;
[a]балама таңдау негiзiнде шешiмдер қабылдау үшiн дифференциалданған
шығыстар мен түсiмдер жөнiнде ақпараттарды жинау, талдау және дайындау;
[a][+] жауапкершiлiк орталықтарының кiрісі мен шығысы жөнiнде жоспарлы және
нақты бухгалтерлiк ақпаратты өңдейтiн басқару бухгалтерлiк жүйесi;
[a]өзiндiк құнды есептеу;

[q]2:1: Бақыланатын шығыстар
[a]пайда болуы мен санын анық бағалануға болатын шығындар баптары;
[a][+]жауапкершiлiк орталығының менеджерi мөлшерiне тиiмдi әсер ететiн
шығыстар;
[a]жауапкершiлiк орталығы менеджерiнiң қарауына қарай санын өзгертуге
болатын шығындар баптары;
[a]бұрын келiсiлген мiндеттемелердiң құтылмас нәтижесi болып табылатын
шығындар баптары;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]1:1: Есептi жауапкершiлiк орталықтары бойынша жүргiзгенде қандай
сметалар (бюджет) жасалынады
[a]жоспарлық және нормативтiк;
[a]сыртқы және iшкi;
[a]операциялық және қаржылық;
[a][+]икемді;
[a]барлық жауап дұрыс;

[q]2:1: Икемді бюджеттi сипаттайтын дұрыс анықтаманы табыңыз
[a]икемді бюджетте келтiрiлген мәлiметтер қатаң түрде берiлген мөлшерде
орындалуға тиiс;
[a]икемді бюджеттегi мәлiметтер қатаң түрде белгiленген өндiрiс және сату
көлемi бойынша келтiрiледi
[a][+]икемді бюджеттегi мәлiметтер дифференцияланған өндiрiс және сату
көлемi бойынша келтiрiледi;
[a]барлық жауаптар дұрыс;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]3:1: Нақтылы өндiрiлгенi 162500 өнiм бiрлiгi. Нақтылы тұрақты шығыстары
(87 000 тг) жоспарланғанға тең. Бiрақ, барлық нақтылы шығыстары (300 000
тг) жоспардан 18 000 теңгеге артық болды. Өнiм бiрлiгiне жоспарланған
айнымалы шығыстарды анықтаңыз:
[a]1,85 тг;
[a]1,31 тг;
[a]1,25 тг;
[a][+]1,20тг;
[a]қосымша ақпаратсыз анықтау мүмкiн емес;

[q]1:1: Қорлардың оптималды деңгейiн анықтауда ескерiлетiн релеванттық
шығыстарға түсiнiк берiңiз:
[a]Қорлар инвестициялары бойынша жорамалдағы шығындар;
[a]қорларды қоймада сақтауға қосымша шығыстар және сақталу құны;
[a]материалдарды өңдеуге кеткен қосымша шығындар;
[a][+]Қорларды сақтау құны және тапсырысты орындау құны;
[a]тапсырысты орындау құны;

[q]2:1: Тапсырыстың оптималды деңгейiнiң формуласы қандай есептеулердi
қажет етедi
[a][+] төменде аталғанның бәрi;
[a]жылма-жылғы сату көлемi;
[a]тапсырысты орналастыруға кеткен шығындар;
[a]бiрлiгiнiң сатып алу бағасын;
[a] қорларды сақтауға кеткен шығындар;

[q]3:1: А және Б кәсiпорындарының өнiмдерiне сұраныс төмендедi. А кәсiпорны
бағаны түсiру арқылы өткiзудiң батапқы натуралды көлемiнің сақталуын
қамтамасыз еттi, Б кәсiпорны сатудың натуралды көлемiн азайту арқылы
бастапқы бағаларды сақтап отыр. Қай кәсiпорынның iс-әрекетi дұрыс?
[a][+]А кәсiпорны;
[a]Б кәсiпорны;
[a]екеуіде дұрыс емес;
[a]екеуi де;
[a]дұрыс жауабы жоқ;

[q]3:1: №1 және №2 кәсiпорындардың айнымалы шығындары және салық салынғанға
дейiнгi табыстары бiрдей, бiрақ бiрiншi кәсiпорынның өнiмдi өткiзуден
түскен табысы екiншi кәсiпорынға қарағанда жоғары. Қай кәсiпорында
өткiзудiң күйзелiс көлемi жоғары болады:
[a][+]№1 кәсiпорында;
[a]№2 кәсiпорында;
[a]екеуiнде де;
[a]дұрыс жауабы жоқ;
[a]№1 кәсiпорынға қарағанда,№2 кәсiпорында төмен;

[q]2:1: Қаржылық кұштiлiктiң қоры ненi көрсетедi?
[a]ортасалалық компаниялардың тиiмдiлiгiн арттыру дәрежесiн;
[a]компанияның төлем қабiлеттiлiгi мен өтiмдiлiгiнiң жоғары деңгейiн;
[a]тиiмдiлiк табалдырығын;
[a][+]қосымша, зиянсыздық нүктесiнен жоғары, сату көлемi;
[a]жалпы табыс;

[q]1:1: Коммерциялық шығыстарға жататындар:
[a]жалпы цехтық шығыстар;
[a]негiзгi ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Өндірістік жабдықтарды пайдалану шығыстары
Өндірістік және үстеме шығындар есебі
ЖШС «Камаш-Строй» құрылыстағы өндіріс шығындарын есепке алудың әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау
Өндіріс шығындар
Негізгі өндірістегі шығындар есебі
Өндіріс шығындарының есебі және өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы
Көмекші өндірістің сипаттамасы
Қаржылық есептің ауыл шаруашылығындағы ерекшеліктері
Нарықтық экономика жағдайындағы өндірістегі тікелей және жанама шығындардың есебі
Үстеме шығындар
Пәндер