Педагогика және психология мамандығында арнайыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
050103 Педагогика және психология мамандығының 2007-2008 оқу жылындағы
оқу-әдістемелік істер бойынша жүргізген жұмыстарының есебі

2007-2008 оқу жылының басында әдістемелік жұмысқа арналып:оқу-
әдістемелік,ұйымдастырушылық-әдісте мелік, ақпараттық жаңа технологияларды
пайдалану мен ендіру бағыттарын қамтитын жоспар (№1 хаттама 27.08.07.)
құрылды.
Кафедраның әдістемелік қызметінің мақсаты: ғылыми-әдістемелік
қажеттілікті дамыту ,кафедра оқытушыларының кәсіби шеберлігін
көтеру.Әдістемелік жұмыстың мақсатын іске асыру үшін:
-мектептердегі психологиялық-педагогикалық мәселелерге ұсыныс білдіру мен
жалпы дидактикалық, әдістемелік өңдемелер жасау;
-кафедра оқытушыларының оқыту процесіне жаңа ақпараттық технологияларды
ендіруі т.б. міндеттерді орындалды.
Кафедра мамандығына сәйкесті 2006ж. мемлекеттік жалпы білім
стандарты, базалық 20 пәннің типтік, жұмыстық бағдарламалары мен
силлабустары бар және олармен студенттер толық қамтылған. Мамандық
студенттеріне ағымдық рубеждік бақылаудың бағалау өлшемдері кафедра
мәжілісінде талданып, бекітілді. Педагогика,психология пәндерінен
курстық,дипломдық жұмыстардың тақырыптары бекітіліп, талапқа сай
орындалды.Күндізгі және сырттай бөлімдер мен оқудың жеделдетілген түріндегі
студенттер жұмыстық оқу жоспарларына сай білім алуда.Әрбір курсқа арнайы
Ғылыми кеңесте бекітілген элективті –таңдамалы пәндер
енгізіліп,студенттердің қалауы бойынша дәрістер жүргізілді. Оқу-
ұйымдастыру жұмысының негізгі түрі бойынша кафедра институттың редакциялық
баспа бөлімінен: үздіксіз тәжірибе бойынша студенттерге, әдістемешілерге,
мектеп басшылары мен мұғалімдерге арналған (6 қазақ және орыс тілдерінде),
050103-Педагогика және психология мамандығындағы барлық тәжірибе (кәсіптік
әрекетке кіріспе, ғылыми-зерттеу жұмысының әдістемесі, психологиялық-
педагогикалық әлеуметтік тәжірибе, колледждегі өндірістік тәжірибе)
түрлерінен, қысқаша дәріс курстары, тірек схемалары мен таблицалар, курстық
және дипломдық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқау, мемлекеттік аралық
тестіге әзірленуге студенттерге көмек көрсету мақсатындағы:педагогика,
психология, дене шынықтыру , спорт педагогикасы мен психологиясы пәндерінен
тест жинақтары т.б. ( қазақ және орыс тілдерінде )- 39 әдістемелік құрал
мен нұсқаулықтар жоспарланды.Соның ішінде:кафедрада өтетін іс-тәжірибе
түрлеріне , практикалық, дәріс сабақтарын оқытудың белсенді әдісін
қолдануға негізделген, 27 (85 баспа табақтық)- әдістемелік нұсқаулық
институт баспасынан шықты.Олардың электрондық мәтіні институттың ақпараттық
бөлімдері-электронды кітапхана мен залдары арқылы студенттердің қолдануына
мүмкіндік жасалынған. Педагогика және психология мамандығында арнайы 5
түрлі іс-тәжірибенің түрі өтеді. Барлығынан бағдарламалар бар, кестеге
сәйкесті алдын-ала және қорытынды конференциялар өткізіліп, хаттамалары
тігілген, тәжірибе базаларымен келісім- шарт жасалынып, екі жақты үйлесімді
жұмыс жүруде. Мысалға, өндірісті тәжірибені Н.Құлжанова атындағы Торғай
гуманитарлық колледжін өтсе, ал дипломдық тәжірибені әр студент өзінің
дипломдық жұмысын зерттеу тақырыбына байланысты өтеді: жалпы мектеп,
гимназия, түзету мектебі, балалар үйі, интернат т.б. Студенттер барлық
өтетін тәжірибе түрінен бағдарламалармен, (10) - әдістемелік нұсқаулармен
қамтамасыз етілген.Оның 6-уы- 050100 –Білім мамандықтарына ,4-уі-050103 –
Педагогика-психология мамандығының барлық курсына арналып,орыс-қазақ
тілдерінде жарияланды.
Студенттердің мемлекеттік аралық бақылаудан өтуіне көмек көрсету
мақсатында педагогика және психология пәндерінен тест сұрақтарының қоры
жасалып, институт баспасынан (5)әдістемелік тест жинағы орыс – қазақ
тілдерінде жарыққа шықты.
Кафедра оқытушылары даярлаған оқу-әдістемелік нұсқаулар
материалдарды әзірлеген кезде:мазмұны, редакторлық жазылуы, типогрфиялық
орындалуы бойынша қойылатын талаптарға сай кафедра, факультет және институт
кеңестерінің мәжілістерінде талқыланып, хаттамаланды.
Жоспарланған іс-шараларға сәйкесті: пән силабустарын және
бағдарламаларын жазу, электрондық және мультимедиялық құралдарды қолданысқа
енгізу , дипломдық жұмысты жазу талаптары жайында(күндізгі және сырттай
бөлім студенттеріне арнап)-3 әдістемелік семинар өткізіліп, хаттамалары
тіркелді.Дипломдық және курстық жұмыстардың орындалуына сәйкесті
студенттерге әдістемелік көмек беру мақсатында 1-орыс тілінде әдістемелік
нұсқаулық институт баспасынан шықты.
Кафедрада П.Ә. Ахметова, Ғ.Қ.Бижанова, Т.М. Бузулуцкая -3
конкурстан өткен аға оқытушы, 7 оқытушы жұмыс жасайды. Педагогика
ғылымының кандидаттар мен докторлары, профессорлар: К.С.Успанов,
С.Ж.Баяндина, Н.С.Әлқожаева т.б.кафедрада қосымша қызмет атқарады.
Кафедраның әдістемелік жұмыс жоспарында белгіленген күндері үнемі
оқытушылар өзара көмек, әрі тәжірибе алмасу жұмысы ретінде ашық сабақтар
өткізіп келеді. Ахметова П.Ә., Бижанова Ғ.Қ., Бузулуцкая Т.М., Әлқуатова
Ә.Л.сынды оқытушылар дәрістерінде электрондық ақпараттық құралдарды
пайдалануларымен, жаңа: сын тұрғысынан ойлау, Венн диаграммаларын ,
психологиялық-педагогикалық тест,тренингсекілді технологияларды пайдаланып,
өткізулерімен сабақтарын ерекшелеп, жас оқытушыларға үлгілі бола білуде
Сонымен қатар жас оқытушылар: Г.В.Заварыкина, З.Ж.Искакова,
Г.С.Шаумен, Е.А.Сысоева т.б. сабақтарында электрондық құралдар мен
оқулықтарды, интерактивті тақталарды қолданып, мультимедиялық кабинеттерде
өткізіп келеді.
Оқу үрдісінде 719 оқу фильмі пайдаланылады. Кафедрада өтетін
сабақтарға студенттер қызыға қатысып, оқытушылармен өз ойларын үнемі ортаға
салып бөлісіп отырады.
Кафедра оқытушылары ақпараттық кітапхана кешенінің мүмкіндігіне сай
интернет пен мультимедиялық құралдарды толығынан қолдануда. Педагогика
сабақтарында мектеп оқулықтарын электрондық нұсқада қолданады. Оқу
үрдісіне жаңа технологиялар мен әдістер қолдануда, оның ішінде бүгінгі
таңда жалпы психология, педагогика, зоопсихология, экспириментальдық
психология, әлеуметтік педагогика және т.б. сабақтарда Калимжанова
Р.Л.,Алькуатова А.Л., Бузулуцкая Т.М., Есіргепова В.Ж. мультимедиялық,
видиозал, мүмкіндіктерін кеңінен қолданады.Практикалық психология
сабақтарында доктор Курпатовтың видеокурстарын пайдаланады,
Зоопсихология курсын жүргізгенде ВВС фильмдерін, Психологиялық
менеджмент пәнінен НЛБ практикалық курстарын DVD арқылы қолданса,
Психологиялық даму сабақтарында ВВС Адам денесі т.б. фильмдерінде
демонстрациялайды. Аудиторияларда сабақтарды интерактивтік тақтада слайд-
лекция, тірек схемалары және т.б. видео материалдармен өткізеді.
Педагогика психология мамандығының күндізгі бөлімінде 8
академиялық топтарда (4-қазақ, 4-орыс) 68 студент, сырттай оқу бөлімінде
77: 5 жылдықта 41 студент, 3 жылдықта 24 студент, 2 жылдықта 12 студент
оқиды.
Күндізгі оқу нәтижесі жыл бойынша төмендегідей болды:

2007-2008 оқу жылындағы педагогика және психология мамандығы бойынша
оқитын топтардың оқу үлгірімінің нәтижесі

№ топтар Студент саныөте жақсы жақсы
өте жақсы

балы % балы % балы % 1. Ерманова.Т.Н 18 72 20 80 38 76
2. Мельникова.О. 18 72 19 76 37 74 3. Якимова.Э.Р 15 60 21
84 36 72 4. Твердохлеб.А.С 16 64 18 72 34 68 5.
Кулетова.А.С 15 60 19 76 34 68 6. Курбангалиева.О.В 10 40 10
40 20 40 7. Букачева.Н.В 16 64 16 64 32 64 8. Касенова.Н.Р
11 44 12 48 23 46 9. Завалина.Е.Г 14 56 13 52 27 54 10.
Козаев.Ч.С 15 60 15 60 30 60 11. Алпысбаева.Ж.Д 17 68 23 92
40 80 12. Нурмышова.М. 19 76 22 88 41 82 13. Сатыбалдина.М
21 84 21 84 42 84 14. Аймагамбетова.Г.И 23 92 23 92 46 92
15. Маханбетова.А 20 80 20 80 40 80 16 Тумабаева.Ж.С 17 68
17 68 34 68 17 Турсынбекова.Д.М 20 ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақ тілін орыс тілді аудиторияларда жаңаша жаңғыртып оқыту мәселесі
Оқу - тәрбие жұмыстары және педагогикалық жүктеме
Музыкант-оқушылардың еріктілік тәрбиесі
Абай мұрасындағы тәлім-тәрбиелік ой-пікірлерді болашақ педагогтардың кәсіби дайындығында пайдалану
Педагогикалық психология
Мұғалім мамандығының ерекшелігі мен оның даму жолдары
Әдістемелік жұмыстың мысал ретіндегі түрлері
Педагог-ұйымдастырушының құзырлығын дамытудағы шеберлігі
Мұғалім мен оқушылардың қарым-қатынас мәдениеті
Педагогикалық мамандықтың өзгешілігі
Пәндер