Бастауыш мектеп оқушыларының экономикалық тәрбиесіЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 41 бет
Таңдаулыға:   
Бекітемін

Педагогика және психология
кафедрасының
меңгерушісі
_____________
Ахметова П.А
№ ______
_______________

Педагогика пәнінен бағдарламалық сұрақтар:
(2008-2009 оқу жылы, сырттай бөлім студенттеріне арналған)

1. Педагогиканың ғылым ретінде және оның ерекше білім салаларына бөлінуі.
2. Педагогиканың : зерттеу пәні,туындау тарихы ,негізгі ғылыми
категориялары
3. .Педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері: жетілуі, дамуы
4. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы.
5. ҚР Білім берудің негізін анықтайтын құжаттар:ҚР Білімтуралы
Заңы(2007),ҚР 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасы.
6. .ҚР Білім беру жүйесі ,оның міндеті (ҚР Білімтуралы Заңы(2007))
7. ҚР Білім беру аймағындағы мемлекеттік саясат қағидаларыҚР Білімтуралы
Заңы(2007)
8. ҚР Білім беру үрдісіндегі субектілердің: әлеуметтік
қорғалуы(кепілдігі),құқығы,міндетте рі. ҚР Білімтуралы Заңы(2007)
9. ҚР Білім беру : бағдарламалары ,деңгейі . ҚР Білімтуралы Заңы(2007)
10. ҚР Білім беру аймағындағы :халықаралық қызмет пен білім берудегі
экономика.
11. ҚР Білімтуралы Заңы(2007)
12. ҚРБілім беру мекемелеріндегі тәрбиенің кешендік
бағдарламасы(2000):мақсаты, міндеті,қағидалары,бағыттары,жалпы білім
беретін және қосымша білім беретін мекемелердің тәрбие субьектісі.
13. .Білім беру мазмұны:қазіргі таңдағы білім беру мазмұнына қойылатын
ғылыми талаптар жүйесі. ҚР Білімтуралы Заңы(2007)
14. Мектептегі білім мазмұнын айқындайтын құжаттар:оқу жоспару,оқу
бағдарламалары,оқулықтар,оқу құралдары,оларға қойылатын талаптар. ҚР
Білімтуралы Заңы(2007)
15. Тәрбие:анықтамасы,ерекшелігі,тұлғал ық-әрекеттік тұжырымдама.
16. Тәрбие:заңдылықтары туралы түсінік,жалпы заңдылықтары.
17. Тәрбие:әдістері мен құралдары туралы түсінік,жалпы әдістері,құралдары.
18. Тұлға:индивид,жеке-даралық,тұлға ұғымдарына анықтама,қалыптастырушы
факторлар.
19. Ұжым:түсінігі,белгілері,даму кезеңдері.
20. Ұжым:А.С.Макаренконың даму туралы заңы және қос ықпал қағидасы.
21. ҚР тәрбиенің : негізгі мақсаты, міндеттері, қағидалары, дәуірлердегі
–кезеңдердегі ерекшеліктері
22. Қазақстандық орта тап өкілдерін қалыптастырудың мақсатықұндылық
бағыттары,әлеуметтік функциялары.
23. Өзін-өзі тәрбиелеу:жалпы түсінігі, факторлары, жеке тұлғаны өзін-өзі
тәрбиелеуге итермелеу
24. Өзін-өзі тәрбиелеуге:педагогикалық
басшылық,әдістері,тәсілдері,құралда ры.
25. Тәрбие: негізгі бағыттары, оларды іске асыру шарттары, педагогикалық
талаптар.
26. Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстар:
мақсаты,міндеті,айырмашылығы,ұқсаст ықтары,ұйымдастыру формалары
27. Сынып жетекшісі: функциясы,құқығы,міндеті,жұмысының негізгі бағыттары.
28. Педагогикалық шеберлік: компаненттері,жеке-дара стильі.
29. Балалар ұжымымыен жұмыс: жетекшілік
стильі,формасы,әдістері,құралдары,п едагогикалық талап, жұмыс түрлерін
зерттеу, түрлі педагогикалық қателіктермен жұмыс.
30. Сынып жетекшісінің педагогикалық күнделігі мен тәрбиелік
жоспары:түрлері,формалары,бөлімдері ,талаптар.
31. Сынып жетекшісі мен балалардың қоғамдық
ұйымдары:жұмысы,байланысы,педагогик алық көмек. Атамекен, Елімім-ай
т.б. бағдарламалар.
32. Тәрбие ұйымдарының жалпы тәрбиелік үрдісіне: педагогикалық нұсқау,ықпал
жасау.
33. Тәрбиенің негізгі әдісі-сендіру: әдісін іске асыру,педагогикалық
талап,есебінің шарттылығыжасқа,жынысқа тәуелділігі.
34. Жақсы үлгі көрсету әдісі: іске асырылуы,психолого-педагогикалық
негізі,педагогикалық талап.
35. Жаттығу әдісі: іске асырылуы, педагогикалық талап.
36. Мақұлдау,құптау ынталандыру әдісімадақтау,жазалау: іске
асырылуы,педагогикалық талап.
37. Оқушының мінез-құлқын бақылау және талап қою әдісі. Ауыстыру әдісі :
іске асырылуы,педагогикалық талап.
38. Сынып жетекшісінің сынып оқушыларының үлгерімін жақсарту
жұмысы:әдістері,формалары,тәсілдері .
39. Оқу-тәрбие жұмысына жетекшілік және мектепті басқару:басқару
органдарының құрылымы,функционалдық қызыметі,заңды құжаттары.
40. Мектептегі өзін-өзі басқару: формалары,құрылымы,педагогикалық
жетекшілік.

Құрастырған: Бижанова Ғ.Қ.

2007 жылы қарашада өткен кафедра

отырысында қаралып,талқыланды.№
хаттама.

Педагогика пәнінен емтихан сұрақтары

(сырттай оқу бөлімінің ПП, бөлімдеріне арналған)
1.Педагогика:пәні,туындау тарихы
2.Педагогика ғылымының негізгі ғылыми категориялары
3.Ғылыми педагогиканың негізін салушы:Я.А.Коменский
4.Тәрбие-педагогиканың негізгі категориясы
5.Білім беру- педагогиканың негізгі категориясы
6.Оқыту- педагогиканың негізгі категориясы
7.Педагогикалық зерттеудің негізгі ғылыми әдістері:әдістердің
классификациясы
8.Педагогикалық бақылау-зерттелуші обектіні ұйымдасқан түрде қабылдау
9. Педагогикалық зерттеу әңгімесі-пікіралысушының ішкі әлеміне енуге
нысанды бағыталған әрекет
10. Педагогикалық эксперимент- ғылыми түрде қойылған педагогикалық
процессті зерттеу тәжірибесі.
11.Ұжымдық құбылысты зерттеу әдістері:мақсаты,талаптары,қолданыл у шарттары.
12. Педагогикалық тестілеу:мақсаты,талаптары,әдістерд ің күшті және әлсіз
жақтары
13.Оқушының өнімін- әрекетін және мектеп құжаттарын зерттеу.
14. Педагогикалық озат тәджірибені зерттеу және тарату,оқыту
15. Педагогикалық идеяларды теориялық анализдеу-талдау әдісі
16.Педагогика ғылымының салалары:мазмұны бойынша,обьектінің жасы бойынша,
олардың өзара байланысы бойынша
17.Адам:ұғымы,оның анықтамасының әртүрлілігі(әржақты келу)
18.Индивид:ұғымы,негізгі сипаттамасы
19.Жеке даралық:ұғымы,негізгі сипаттамасы
20.Жеке тұлға:ұғымы,негізгі сипаттамасы
21.Жеке тұлғаны қалыптастырушы негізгі факторлар
22.Даму;анықтамасы,оған әсер етуші факторлар
23.Қалыптасу:анықтамасы,әсер етуші факторлар,
24.Педагогика ғылымының міндеттері

Кафедра меңгерушісі: Ахметова П.Ә.
Құрастырушылар: Бижанова
Ғ.Қ.

2007 жылы қарашада өткен кафедра

отырысында қаралып,талқыланды.№ хаттама.

Педагогика пәнінен емтихан сұрақтары

(сырттай оқу бөліміне арналған)

1.Педагогика:пәні,туындау тарихы
2.Педагогиканың негізгі ғылыми категориялаары:білім беру,оқыту,тәрбие
3.Педагогикалық ғылыми зертеу әдістері:бақылау,эксперимент,зертеу әңгімесі,
тест
4.Оқушы әрекеті—өнімі мен мектеп құжаттарын зерттеу:жолдары,әдістері,озат
педагогикалық тәжірибелерді т.б.
5. Педагогика ғылымының салалары:тәрбие
теориясы,дидактика,мектептану,педаг огика тарихы ,т.б.
6.Білім берудің :түрлері,олардың сипаттамалары(меңгеруіне
,басқарылуына,шеберлігі мен түріне байланыстылығы)
7.Педагогикалық:мамандыққа,біліктіл ікке,әрекеттерге сипаттама
8.Адам :ұғымы,оның анықтамасының әртүрлілігі(әржақты келу)
9.Индивид:ұғымы,негізгі сипаттамасы
10.Жеке даралық:ұғымы,негізгі сипаттамасы
11.Жеке тұлға:ұғымы,негізгі сипаттамасы
12.Жеке тұлғаны қалыптастырушы :негізгі факторлар,оларға сипаттама
13.Даму;анықтамасы,оған әсер етуші факторлар
14.Қалыптасу:анықтамасы,оған әсер етуші факторлар
15Тәрбие:әлеуметтіккең,тармағнасынд а,анықтамасы,мазмұны,мақсаты,оларды ңарасы
ндағы байланыс,қағидалары,заңдылықтары,тү рлері
16.Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық
процесс:белгілері,сипаттамасы,заңды лықтарықағидалары
17. Тұтас педагогикалық процесс:құрылымы,компоненттері,заңд ылықтары
18.Балалар ұжымы:критерийлері,қозғаушы күші,ұйымдастыру
әдістері,заңдылықтары,белгілері
19.Мектеп пен отбасы тәрбиесі:мақсаты,әрекет түрлері
20.Өзін-өзі тәрбиелеу:басталуы,педагогикалық басшылықтың
түрлері,итермелеуші факторлар
21.Сынып жетекшісі жұмысының :әрекеттері,бағыттары,формасы
22.Дидактика:категориялары,принципт ері,заңдылықтары,
факторлары
23.Оқытудың;ұйымдастырутүрлері,құра лдары,әдістері,формалары,
принциптері
24.Сабақ:құрамы,түрлері,формасы,әді стері
25.Оқу материалының құрылымы:сызықтық,концентрлі,спирал ьдық,модульдік.
26.Оқытудың түрлері:дамытушылық, догматикалық, түсіндірмелі-
иллюстративтік,проблемалық,программ алық,модульдік
27.Білім беру
технологиясы:анықтамасы,түрлері(құр ылымдық,логикалық,ойындық,компьютер лік,ди
алогтік,тренингтік)
28.ҚР Білім беру негізін анықтайтын негізгі
құжаттар:сипаттамасы.түрлері,мазмұн ы(Білім беру
заңы,бағдарламасы,тұжырымдамасы)
29.Мұғалім біліктілігін көтеру,жетілдіру жұмысының:түрлері,формасы
30.Білім берудің жаңа формалары: түрлері,сипаттамасы
31.Мектептану:пәні,зерттеу обьектісі,құрылымы
32.Мектептегі:педагогикалық кеңес,әдістемелік бірлестік,ата-аналар комитеті
33.Мектепті басқару ісі:директордың,тәрбие жөніндегі,оқу ісіндегі
орынбасарлары,олардың міндеттері мен мақсаты,формасы,қызмет түрлері,оларға
қойылатын талаптар
34.Оқу пәні:оған сипаттама мен қойылатын талаптар
35.Білім беру стандартына сипаттама
36.Оқытудың сыныптары:білімді таңдамалық,профильдік,үйлесімді құрамдағы
37.Педагогика тарихы:пәні,зерттеу обьектісі,кезеңлері
38.Қазақстан педагогика тарихының түрік кезеңдерінің:өкілдері,олардың
еңбектері мен көзқарастары(Әл-Фараби,Ж.Баласағұн, А.Игнекей,Қорқыт,Орхон-
Енесей ескерткіштері,т.б.)
39.Қазақстан педагогика тарихының ақын-жыраулар
кезеңдерінің:өкілдері,олардың еңбектері мен көзқарастары(Шал
ақын,М.Өтеміслв,Д.Бабатай ұлы,Бұхар жырау,,т.б.)
40.Қазақстан педагогика тарихындағы ғылыми педагогиканың туындау
кезеңінің:өкілдері,олардың еңбектері мен
көзқарастары(Ы.Алтынсарин,М.Жұмабае в,А.Байтұрсынов,Ш.Құдайбердиев,Ж.Ай мауыто
в,т.б.)
41.Қазақстан педагогика тарихының кеңестік кезеңінің:өкілдері,олардың
еңбектері мен
көзқарастары(Ш.Әлжанов,А.Сембаев,А. Сытдықов,Т.Тәжібаев,Р.Лемберг,т.б.)
42.Қазақстан педагогика тарихының қазіргі кезеңінің:өкілдері,олардың
еңбектері мен көзқарастары(Қ.Жарықбаев,С.Қалиев,Н .Хмель
43.Педагогика тарихының:ғылыми зертеу әдістері мен оларға сипаттама
44.Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы-Я.А.Коменский
45.Қайта өрлеу дәуіріндегі педагогикалық ойлардың: өкілдері,олардың
еңбектері мен көзқарастары
46.Шетел педагогика тарихының өкілдері мен олардың еңбектеріне сипаттама
47.Шетел мектептеріндегі білім берудің :түрлері, олардың мақсаты мен
міндеттері,іске асыру жолдары
48.Алғашқы мектептер :олардағы оқытудың түрлері мен білім беруді іске
асыру жолдары
49.Құл иеленуші дәуірдегі мектеп пен білім беру
50.Феодалдық қоғамдағы білім беру мекемелері мен оқыту жайы

Кафедра меңгерушісі: Ахметова П.Ә.

Құрастырушылар: Бижанова Ғ.Қ.

2007 ж. қарашадағы кафедра
отырысында қаралып,бекітілді № хаттама
Педагогика және психология
кафедрасының меңгерушісі:

_______________Ахметова П.Ә.
Педагогика пәнінен курстық жұмыстың тақырыптары
(ПМНОмамандығы бойынша сырттай бөлімнің студенттеріне арналған)
1. Бастауыш мектеп оқушыларының өзін-өзі тәрбиелеуі.
2. Бастауыш мектеп оқушы тұлғасын дамытудағы оқытудың ролі
3. Бастауыш мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру
4. Бастауыш мектеп оқушыларының мінез-құлық мәдениетінің негіздерін
қалыптастыру
5. Бастауыш мектеп оқушыларының саналы тәртібі мен өзін-өзі ұстай білуін
тәрбиелеу.
6. Бастауыш мектепте еңбек тәрбиесін ұйымдастыру
7. Бастауыш мектеп оқушыларына кәсіптік бағдар беру
8. Бастауыш мектеп оқушыларының экономикалық тәрбиесі
9. Сабақтан тыс уақытта бастауыш мектеп оқушыларында Қазақстандық
патриотизм сезімін тәрбиелеу
10. Бастауыш мектеп оқушыларына экологиялық білім беру
11. Бастауыш мектеп оқушыларының ұжымдық оқу-танымдық іс-әрекеті
12. Бастауыш мектептің оқу-тәрбие процесіндегі пән аралық байланыс
13. Бастауыш мектептегі оқушылардың өзіндік жұмыстары
14. Бастауыш мектепте оқытуды компьютерлендірудің психологиялық-
педагогикалық мәселелері
15. Бастауыш мектептің оқыту процесіндегі компьютердің орны
16. Бастауыш мектеп оқушыларының ақыл-ой тәрбиесі
17. Экскурсия- бастауыш мектеп оқушыларының оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың
тиімді формаларының бірі
18. Үй жұмысы- бастауыш мектеп оқушыларын оқытудың тиімділігін арттырудың
құралы
19. Оқыту процесінде бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілеттерін
дамыту
20. Оқыту процесінде бастауыш мектеп оқушыларының танымдық қызығушылығын
қалыптастыру
21. Бастауыш мектеп оқушыларының оқу мотивін қалыптастыру
22. Бастауыш мектеп оқушыларын оқыту процесінде қазақ халқының салт
дәстүрлерін пайдалану
23. Бастауыш мектеп оқушыларының үлгермеуін болдырмаудың педагогикалық
негіздері
24. Бастауыш мектептің оқыту процеснде қазақтың балалар ойындарын
пайдаланудың ерекшеліктері
25. Бастауыш мектептегі оқытудың сөздік әдістері және оларды қолдану
ерекшеліктері
26. Бастауыш мектеп оқушыларының оқу іс-әрекетін ынталандыру әдістері мен
тәсілдері
27. Бастауыш мектеп оқушыларының сабақ үстіндегі құқықтық тәрбиесі
28. Әңгіме-бастауыш мектептегі оқыту әдісі және оны тиімді қолданудың
шарттары

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1.Қоянбаев Ж.Б.,Қоянбаев Р.М. Педагогика. Алматы,2000.
2.Әбиев Ж.,Бабаев С.,ҚұдияроваА. Педагогика .Дарын-2004.
3. Педагогика.Дәріс курсы. Алматы :Нұрлы әлем,2003.
4.Бегалиев Т.Педагогика.Тараз,2001.
5.Бұзаубақова Қ.Ж.Жаңа педагогикалық технология. Алматы,2004.
6.Қалиев С.,Майғаранова Ш.,Нысанбева Г.Тәрбие хрестоматиясы, Алматы ,2001.
7.Сабыров Т.С.Оқыту теориясы. Алматы,2000.
8 .Педагогика Уч.пособиепод.ред.Педкасистого-М,1 998.
9.ПодласыйИ.П.Педагогика:100вопрос- 100 ответов:учебноепособие для
студентов высших учебных заведений,-М,2001.
10.Харламов И.Ф. Педагогика-Минск,1997.
11.Сластенин В.А.,Исаев И.Ф.,Мищенко А.И.,Шленов Е.Н. Педагогика.М,2000.
12.Вульфов Б.З.,Иванов Б.Д.Основы педагогики (в лекциях,в ситуациях,в
первой источниках)Уч.пособие.М,1997.
13.Амоношвили Ш.А.Личностного-гуманная основа педагогического процесса
.Минск,1990
14.Вульфов Б.З.Семь парадоксов воспитания.М,1994
15.Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения
школьников\сос.Бобков Ф.А. под.ред.Марьенко И.С.,М-1982
16.Журавлев В.И.Педагогика в системе наук о человеке.М,1990
17.Жарықбаев Қ.,Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі.Алматы,1990
18.Маленков Л.И.Воспитание в современной школе.М,1999
19.Оконь В.Введение в общую дидактику.-М,1990
20.Беспалько В.П.Слогаемые педагогической технологий обучение-М,1995
21. Педагогические технологии:учебное пособие для студентов педагогических
специальностей \под. общей ред.В.С.Кукушина ,-Ростов на Дону,2002
22.Гребенюк О.С.,Гребенюк Т.Б. Теория обучение .-М,2003.
23.Жарықбаев Қ.,Қалиев С.Қазақстандағы педагогикалық ойлардың антологиясы.-
Алматы,Рауан.1995
24.Подласый И.П.Педагогика начальной школы,-М.,Гуманист.Изд.Центр
Владос,2000

Құрастырған: Бижанова Ғ.Қ.

Бекітемін
П.А.Ахметова
2007 жылы қарашада өткен кафедра

отырысында қаралып,талқыланды.
№ хаттама.

Педагогика пәнінен бағдарламалық емтихан сұрақтары

(күндізгі оқу бөлімінің Ф,М,И,Ик,Т,АНО,КО,Муз,ББ,Х,Б,ЭП, бөлімдеріне
арналған, 1-триместрі, 2007-2008 оқу жылы)

1.Педагогиканың ғылым ретінде және оның ерекше білім салаларына бөлінуі.
2. Педагогиканың : зерттеу пәні,туындау тарихы ,негізгі ғылыми
категориялары
3.Педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері: жетілуі, дамуы
4.Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы.
5. ҚР Білім берудің негізін анықтайтын құжаттар:ҚР Білімтуралы
Заңы(1999),ҚР 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасы.
6.ҚР Білім беру жүйесі ,оның міндеті (ҚР Білімтуралы Заңы(1999))
7. ҚР Білім беру аймағындағы мемлекеттік саясат қағидаларыҚР Білімтуралы
Заңы(1999)
8.ҚР Білім беру үрдісіндегі субектілердің: әлеуметтік
қорғалуы(кепілдігі),құқығы,міндетте рі. ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
9.ҚР Білім беру : бағдарламалары ,деңгейі . ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
10.ҚР Білім беру аймағындағы :халықаралық қызмет пен білім берудегі
экономика.
ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
11.ҚРБілім беру мекемелеріндегі тәрбиенің кешендік
бағдарламасы(2000):мақсаты, міндеті,қағидалары,бағыттары,жалпы білім
беретін және қосымша білім беретін мекемелердің тәрбие субьектісі.
12.Білім беру мазмұны:қазіргі таңдағы білім беру мазмұнына қойылатын ғылыми
талаптар жүйесі. ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
13.Мектептегі білім мазмұнын айқындайтын құжаттар:оқу жоспару,оқу
бағдарламалары,оқулықтар,оқу құралдары,оларға қойылатын талаптар. ҚР
Білімтуралы Заңы(1999)
14.Тәрбие:анықтамасы,ерекшелігі,тұлғал ық-әрекеттік тұжырымдама.
15.Тәрбие:заңдылықтары туралы түсінік,жалпы заңдылықтары.
16.Тәрбие:әдістері мен құралдары туралы түсінік,жалпы әдістері,құралдары.
17.Тұлға:индивид,жеке-даралық,тұлға ұғымдарына анықтама,қалыптастырушы
факторлар.
18.Ұжым:түсінігі,белгілері,даму кезеңдері.
19.Ұжым:А.С.Макаренконың даму туралы заңы және қос ықпал қағидасы.
20.ҚР тәрбиенің : негізгі мақсаты, міндеттері, қағидалары, дәуірлердегі
–кезеңдердегі ерекшеліктері
21.Қазақстандық орта тап өкілдерін қалыптастырудың мақсатықұндылық
бағыттары,әлеуметтік функциялары.
22.Өзін-өзі тәрбиелеу:жалпы түсінігі, факторлары, жеке тұлғаны өзін-өзі
тәрбиелеуге итермелеу
23.Өзін-өзі тәрбиелеуге:педагогикалық
басшылық,әдістері,тәсілдері,құралда ры.
24.Тәрбие: негізгі бағыттары, оларды іске асыру шарттары, педагогикалық
талаптар.
25.Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстар:
мақсаты,міндеті,айырмашылығы,ұқсаст ықтары,ұйымдастыру формалары
26.Сынып жетекшісі: функциясы,құқығы,міндеті,жұмысының негізгі бағыттары.
27.Педагогикалық шеберлік: компаненттері,жеке-дара стильі.
28.Балалар ұжымымыен жұмыс: жетекшілік
стильі,формасы,әдістері,құралдары,п едагогикалық талап, жұмыс түрлерін
зерттеу, түрлі педагогикалық қателіктермен жұмыс.
29. Сынып жетекшісінің педагогикалық күнделігі мен тәрбиелік
жоспары:түрлері,формалары,бөлімдері ,талаптар.
30. Сынып жетекшісі мен балалардың қоғамдық
ұйымдары:жұмысы,байланысы,педагогик алық көмек. Атамекен, Елімім-ай
т.б. бағдарламалар.
31. Тәрбие ұйымдарының жалпы тәрбиелік үрдісіне: педагогикалық нұсқау,ықпал
жасау.
32. Тәрбиенің негізгі әдісі-сендіру: әдісін іске асыру,педагогикалық
талап,есебінің шарттылығыжасқа,жынысқа тәуелділігі.
33. Жақсы үлгі көрсету әдісі: іске асырылуы,психолого-педагогикалық
негізі,педагогикалық талап.
34. Жаттығу әдісі: іске асырылуы, педагогикалық талап.
35. Мақұлдау,құптау ынталандыру әдісімадақтау,жазалау: іске
асырылуы,педагогикалық талап.
36. Оқушының мінез-құлқын бақылау және талап қою әдісі. Ауыстыру әдісі :
іске асырылуы,педагогикалық талап.
37. Сынып жетекшісінің сынып оқушыларының үлгерімін жақсарту
жұмысы:әдістері,формалары,тәсілдері .
38. Оқу-тәрбие жұмысына жетекшілік және мектепті басқару:басқару
органдарының құрылымы,функционалдық қызыметі,заңды құжаттары.
39. Мектептегі өзін-өзі басқару: формалары,құрылымы,педагогикалық
жетекшілік.
40. Дидактика: міндеттері,маңызды зерттеу мәселелері,категориялары.
41. Оқытудың мәні:түсінігі,білім,білік,дағды,қаб ілеттілік.
42. Оқыту процесінің жалпы заңдылықтары:мақсаты,мазмұны,сапасы ,басқару
әдістері.
43. Оқытудың дидактикалық қағидалары:жалпы түсінігі,жіктелуі.
44. Оқыту әдістерінің :түсінігі мен жіктелуі.
45. Оқытуды ұйымдастыру формаларының:түсінігі, даму кезеңдерінің тарихы.
46. Сабақ-оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
ретінде:құрылымы,талаптары,даярлық- әзірленуі.
47. Сабақтардың жіктелуі:ерекшеліктері,негізгі талаптар.
48. Оқытуды ұйымдастырудың сабақтан тыс формалары:оқу
экскурсиялары,факультативтік сабақ,үйірме,ғылыми қоғамдар және оларға
қойылатын талаптар.
49. Компьютерлік оқытудың дидактикалық негіздері:педагогикалық-
психологиялық аспектілері.
50. Оқушылардың үйдегі оқу жұмысы және оның білімді меңгертудегі ролі ,оған
қойылатын талаптар.
51. Үйдегі оқу жұмысындағы: кемшіліктер,оқушының оқу еңбегін ұйымдастыру
ержесі.
52. Педагогика тарихы :курсы, пәні , міндеттері.
53. Тәрбие жұмысының әдістемесі курсының:пәні,міндеттері.
54. Батыс Европа мен АҚШ елдеріндегі мектеп пен білім берудің қазіргі
жағдайы.
55. Азия мен Шығыс елдеріндегі мектеп пен білім берудің қазіргі
жағдайы:Жапония мен Қытай.
56. Қазақстандағы педагогикалық ойлардың тарихы:кезеңдері,дәуірлері.
57. Н.Д.Хмель1928:оқу-тәрбие үрдісінің құрылымын ашу,оқыту процесінің
түсінігі , қалыптастыру заңдылықтары,оқушылардың рухани қызығушылығын
қалыптастыру жолдары.Тұтас педагогикалық процесс
58. Ы.Алтынсарин1841-1889 халықтық білім беру жүйесін ұйымдастыру
туралы:бір сыныптық және екі сыныптық мектеп-интернаттар,училищелер.
59. Ы.Алтынсарин1841-1889-ағартушы педагогтың еңбектеріндегі оқыту мен
тәрбиелеу дегі дидактикалық және әдістемелік аспектілері Қырғыз
хрестоматиясы, Қырғыздарға орыс тілін үйретуге басапқы басшылық
60. Этнопедагогика:пәні,курстың мақсаты,міндеті.
61. Халықтық педагогика:ерекшеліктері,халық тәрбиесінің құралдары мен
әдістері.
62. Этнопедагогика мен халықтық педагогика: анықтамасы,тұжырымдамалық
қалыптасуы,қазіргі жағдайы мен дамуы. ҚР этномәлени білім
берутұжырымдамасы 1996.
63. Үлгерім есебі:ерекшеліктері,негізгі функциясы,шарттары,түрлері,білімді
тексеру,білігі мен дағдысы,бағалау.
64. Педагогикалық бақылау:мақсаты,міндеттері,мүмкінді гі, талаптары.
65. Педагогикалық зерттеу әңгімесі:мақсаты,міндеттері,мүмкінд ігі,
талаптары.
66. Педагогикалық эксперимент:мақсаты,міндеттері,мүмк індігі, талаптары.
67. Ұжымдық құбылыстарды зерттеу
әдістері:түрлері,мақсаты,мүмкіншілі гі,қойылатын талаптары.
68. Педагогикадағы сандық әдістер: мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын
талаптары
69. Педагогикалық тестілеу:мақсаты,міндеттері,мүмкінд ігі, талаптары.
70. Оқушылардың әрекеттері мен мектеп құжаттарын
зерттеу:мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын талаптары.
71. Озат педагогикалық тәжірибені тарату мен зерттеу:
мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын талаптары
72. Педагогикалық идеяларды теориялық анализдеу әдісі:
мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын талаптары
73. Тұтас педагогикалық процесс-ТПП:анықтамасы,мәні,қызымет тік заңдары,оның
білімге қажеттілігі.
74. ТПП белгілері:байланысы,қарама-қайшылығ ы.
75. ТПП-тің тәрбиелік механизмі: шарттары,туындауы,мүмкіндігі.
76. ТПП-тегі жеке тұлғаның орны:автономдығы,тәуелділігі,даму мүмкіндігі.
77. ТПП-тің негізгі заңдылықтары мен қағидалары:шарттылығы,мақсатқа
бағытталғандығы,компоненттерге байланыстылығы.
78. ТПП-ті құрайтын маңызды мазмұндық компаненттері:білім
жүйесі,көзқарастар,сенім,идеялдар.
79. ТПП-тегі тәрбие әдістерінің жүйесі:түрлері,формалары.
80. Дене тәрбиесі:мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
81. Ақыл-ой тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
82. Адамгершілік тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
83. Құқық тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
84. Экономикалық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
85. Экологиялық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
86. Эстетикалық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
87. Еңбек тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
88. Этникалық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
89. Оқу материалдарының құрылу
түрлері:сызықтық,концентрлік,спирал дық,модульдық.
90. Оқытудың түрлері:догматикалықжаттанды,дамы тушы,түсіндірмелі-
иллюстративтік,бағдарламалық,пробле малық,модульдық.
91. Білім беру
технологиясы:анықтамасы,түрлері,мі ндеттік,сюжеттік,диалогтік,компьюте рлік
,тренингтік.
92. Оқытудық көрнекілік қағидасы:анықтамасы,қойылатын талаптар.
93. Оқытудық белсенділік пен саналылық қағидасы:анықтамасы,қойылатын
талаптар.
94. Оқытудық шамаға лайықтылық қағидасы:анықтамасы,қойылатын талаптар.
95. Оқытудық жүйелілік пен бірізділік қағидасы:анықтамасы,қойылатын
талаптар.
96. Оқытудық циклдік пен беріктілік қағидасы:анықтамасы,қойылатын
талаптар.
97. Оқытудық білімбеушілік,дамытушылық,тәрбиелік функцияларының бірліні
қағидасы:анықтамасы,қойылатын талаптар.
98. Мектеп директоры:функционалдық құқығы мен міндеті.
99. Педагогикалық кеңес:жетекшілік түрі,құзырлылығы.
100.Ата-аналар комитеті:функциясы, құзырлылығы.
101.Әдістемелік бірлестік:ТПП-гі ролі,мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі.
102.Сыныптық-сабақ жүйесінің жіктелуі:профильдік,компенсациялық, үйлесімді
құрамда т.б.
103.Мектабтар-орта ғасырлық мұсылмандық бастауыш мектептер:
ұзақтығы,ерекшелігі, негізгі оқыту формасы.
104.Медресе-орта-жоғары типті діни оқу орны : уақыты, оқыту ерекшелігі.
105.М.Жұмабаев1883-1938-оқымысты- педагог, Педагогика,
Әліппеоқулықтарының авторы.
106.А.Байтұрсынов1873-1937:оқулық тардың авторы,халық ағарту ісінің
ұйымдастырушысы,
107.Н.Құлжанова1887-1934-Қазақста ндағы мектепке дейінгі педагогиканың
негізін салушы.
108.Педагогика тарихының негізгі ғылыми зерттеу
әдістері:анализ,синтез,құжаттармен жұмыс т.б.
109.Я.А.Коменский1592-1670 -ғылыми педагогиканың негізін салушы. Ұлы
дидактика
110.Әбу Насыр әль Фарабидің педагогикалық мұрасы870-950.
111.ҚР білім беру аймағындағы тұжырымдамалық мәселелер туралы ҚР президенті
Н.Ә.Назарбаевтің дәрісі-Инновация мен оқу-білімді жетілдіру арқылы білім
экономикасына Астана,26 май 2006 жыл.
112.ҚР білім беруді дамытудағы Мемлекеттік бағдарламасында 2005-
2010анықталған білім берудің қазіргі мақсаты мен міндетері11.10.2004.
113.Педагогикалық
ағымдар:прагматизм,неопозитизм,экзи стенциализм,неотомизм,бихевиоризм.
114.Тәрбие түрлері:алғашқы қауымдағы,әлеуметтік мәдени,шығыстық,батыстық
т.б.
115.Тәрбиенің стилі мен моделдері:негізгі
парадигмалары,жіктелулері,белгілері .
116.Білім беру моделдері:дәстүрлі,дамытушы,феномен ологиялық,институтан
тысқары,ұйымдастырушылық.
117.Қазіргі білім берудің негізгі сипаттамаларының
қасиеттері:гуманитарландыру,диффере нциациялау,диверсификация,стандартт ау,ақп
араттандыру,компьютерлендіру.
118.Дидактикалық теориялар мен
тұжырымдамалар:энциклопедиялық,форм альдық,парадигмальдық,кибернетикалы қ,ассо
циативтік,кезеңдік.
119.Әлемге белгілі жаңа мектептер:мектептегі қоғамдар,еңбектік,дальтон-
жоспар,вальдорфтық т.б.
120.Әлемдік білім беру мәселелеріне арналған халықаралық ірі жобалар мен
бағдарламалар:ЭРАЗМУС,ЛИНГВА,ЭВРИКА ,ЭКСПРИТ,ЕИПДАС,ТЕМПУС,ИРИС,т.б.
121.Педагогиканың әдіснамалық негіздері:историзм,диалектизм,құрыл ымдық,жеке
тұлғалық-іс-әрекеттік.
122.Білім берудің дәстүрлі түрлері:жалпы,политехникалық,кәсіпт ік.
123.Оқытудың нақты
заңдылықтары:дидактикалық,гнесеолог иялық,психологиялық,әлеуметтік,ұйым дастыр
ушылық.
124.Оқытудың танымдық белсенділігі мен ойлау іс-әрекетін сипаттайтын
әдістері:репродуктивтік,түсіндірмел і-иллюстративті,жеке-ізденіс т.б.

Құрастырған: Ахметова П.Ә.
Бижанова Ғ.Қ.

Бекітемін
П.А.Ахметова
2009. ж өткен кафедра

отырысында қаралып,талқыланды.
№ хаттама.

Педагогика пәнінен сырттай бөлім студенттеріне арналған мемлекеттік
бағдарламалық емтихан сұрақтары

(2007-2008 оқу жылы)

41. .Педагогиканың ғылым ретінде және оның ерекше білім салаларына бөлінуі.
42. Педагогиканың : зерттеу пәні,туындау тарихы ,негізгі ғылыми
категориялары
43. .Педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері: жетілуі, дамуы
44. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы.
45. ҚР Білім берудің негізін анықтайтын құжаттар:ҚР Білімтуралы
Заңы(1999),ҚР 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасы.
46. .ҚР Білім беру жүйесі ,оның міндеті (ҚР Білімтуралы Заңы(1999))
47. ҚР Білім беру аймағындағы мемлекеттік саясат қағидаларыҚР
Білімтуралы Заңы(1999)
48. ҚР Білім беру үрдісіндегі субектілердің: әлеуметтік
қорғалуы(кепілдігі),құқығы,міндетте рі. ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
49. ҚР Білім беру : бағдарламалары ,деңгейі . ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
50. ҚР Білім беру аймағындағы :халықаралық қызмет пен білім берудегі
экономика.
51. ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
52. ҚРБілім беру мекемелеріндегі тәрбиенің кешендік
бағдарламасы(2000):мақсаты, міндеті,қағидалары,бағыттары,жалпы білім
беретін және қосымша білім беретін мекемелердің тәрбие субьектісі.
53. .Білім беру мазмұны:қазіргі таңдағы білім беру мазмұнына қойылатын
ғылыми талаптар жүйесі. ҚР Білімтуралы Заңы(1999)
54. Мектептегі білім мазмұнын айқындайтын құжаттар:оқу жоспару,оқу
бағдарламалары,оқулықтар,оқу құралдары,оларға қойылатын талаптар. ҚР
Білімтуралы Заңы(1999)
55. Тәрбие:анықтамасы,ерекшелігі,тұлғал ық-әрекеттік тұжырымдама.
56. Тәрбие:заңдылықтары туралы түсінік,жалпы заңдылықтары.
57. Тәрбие:әдістері мен құралдары туралы түсінік,жалпы әдістері,құралдары.
58. Тұлға:индивид,жеке-даралық,тұлға ұғымдарына анықтама,қалыптастырушы
факторлар.
59. Ұжым:түсінігі,белгілері,даму кезеңдері.
60. Ұжым:А.С.Макаренконың даму туралы заңы және қос ықпал қағидасы.
61. ҚР тәрбиенің : негізгі мақсаты, міндеттері, қағидалары, дәуірлердегі
–кезеңдердегі ерекшеліктері
62. Қазақстандық орта тап өкілдерін қалыптастырудың мақсатықұндылық
бағыттары,әлеуметтік функциялары.
63. Өзін-өзі тәрбиелеу:жалпы түсінігі, факторлары, жеке тұлғаны өзін-өзі
тәрбиелеуге итермелеу
64. Өзін-өзі тәрбиелеуге:педагогикалық
басшылық,әдістері,тәсілдері,құралда ры.
65. Тәрбие: негізгі бағыттары, оларды іске асыру шарттары, педагогикалық
талаптар.
66. Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстар:
мақсаты,міндеті,айырмашылығы,ұқсаст ықтары,ұйымдастыру формалары
67. Сынып жетекшісі: функциясы,құқығы,міндеті,жұмысының негізгі бағыттары.
68. Педагогикалық шеберлік: компаненттері,жеке-дара стильі.
69. Балалар ұжымымыен жұмыс: жетекшілік
стильі,формасы,әдістері,құралдары,п едагогикалық талап, жұмыс түрлерін
зерттеу, түрлі педагогикалық қателіктермен жұмыс.
70. Сынып жетекшісінің педагогикалық күнделігі мен тәрбиелік
жоспары:түрлері,формалары,бөлімдері ,талаптар.
71. Сынып жетекшісі мен балалардың қоғамдық
ұйымдары:жұмысы,байланысы,педагогик алық көмек. Атамекен, Елімім-ай
т.б. бағдарламалар.
72. Тәрбие ұйымдарының жалпы тәрбиелік үрдісіне: педагогикалық нұсқау,ықпал
жасау.
73. Тәрбиенің негізгі әдісі-сендіру: әдісін іске асыру,педагогикалық
талап,есебінің шарттылығыжасқа,жынысқа тәуелділігі.
74. Жақсы үлгі көрсету әдісі: іске асырылуы,психолого-педагогикалық
негізі,педагогикалық талап.
75. Жаттығу әдісі: іске асырылуы, педагогикалық талап.
76. Мақұлдау,құптау ынталандыру әдісімадақтау,жазалау: іске
асырылуы,педагогикалық талап.
77. Оқушының мінез-құлқын бақылау және талап қою әдісі. Ауыстыру әдісі :
іске асырылуы,педагогикалық талап.
78. Сынып жетекшісінің сынып оқушыларының үлгерімін жақсарту
жұмысы:әдістері,формалары,тәсілдері .
79. Оқу-тәрбие жұмысына жетекшілік және мектепті басқару:басқару
органдарының құрылымы,функционалдық қызыметі,заңды құжаттары.
80. Мектептегі өзін-өзі басқару: формалары,құрылымы,педагогикалық
жетекшілік.
81. Дидактика: міндеттері,маңызды зерттеу мәселелері,категориялары.
82. Оқытудың мәні:түсінігі,білім,білік,дағды,қаб ілеттілік.
83. Оқыту процесінің жалпы заңдылықтары:мақсаты,мазмұны,сапасы ,басқару
әдістері.
84. Оқытудың дидактикалық қағидалары:жалпы түсінігі,жіктелуі.
85. Оқыту әдістерінің :түсінігі мен жіктелуі.
86. Оқытуды ұйымдастыру формаларының:түсінігі, даму кезеңдерінің тарихы.
87. Сабақ-оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
ретінде:құрылымы,талаптары,даярлық- әзірленуі.
88. Сабақтардың жіктелуі:ерекшеліктері,негізгі талаптар.
89. Оқытуды ұйымдастырудың сабақтан тыс формалары:оқу
экскурсиялары,факультативтік сабақ,үйірме,ғылыми қоғамдар және оларға
қойылатын талаптар.
90. Компьютерлік оқытудың дидактикалық негіздері:педагогикалық-
психологиялық аспектілері.
91. Оқушылардың үйдегі оқу жұмысы және оның білімді меңгертудегі ролі ,оған
қойылатын талаптар.
92. Үйдегі оқу жұмысындағы: кемшіліктер,оқушының оқу еңбегін ұйымдастыру
ержесі.
93. Педагогика тарихы :курсы, пәні , міндеттері.
94. Тәрбие жұмысының әдістемесі курсының:пәні,міндеттері.
95. Батыс Европа мен АҚШ елдеріндегі мектеп пен білім берудің қазіргі
жағдайы.
96. Азия мен Шығыс елдеріндегі мектеп пен білім берудің қазіргі
жағдайы:Жапония мен Қытай.
97. Қазақстандағы педагогикалық ойлардың тарихы:кезеңдері,дәуірлері.
98. Н.Д.Хмель1928:оқу-тәрбие үрдісінің құрылымын ашу,оқыту процесінің
түсінігі , қалыптастыру заңдылықтары,оқушылардың рухани қызығушылығын
қалыптастыру жолдары.Тұтас педагогикалық процесс
99. Ы.Алтынсарин1841-1889 халықтық білім беру жүйесін ұйымдастыру
туралы:бір сыныптық және екі сыныптық мектеп-интернаттар,училищелер.
100. Ы.Алтынсарин1841-1889-ағартушы педагогтың еңбектеріндегі оқыту мен
тәрбиелеу дегі дидактикалық және әдістемелік аспектілері Қырғыз
хрестоматиясы, Қырғыздарға орыс тілін үйретуге басапқы басшылық
101. Этнопедагогика:пәні,курстың мақсаты,міндеті.
102. Халықтық педагогика:ерекшеліктері,халық тәрбиесінің құралдары мен
әдістері.
103. Этнопедагогика мен халықтық педагогика: анықтамасы,тұжырымдамалық
қалыптасуы,қазіргі жағдайы мен дамуы. ҚР этномәлени білім
берутұжырымдамасы 1996.
104. Үлгерім есебі:ерекшеліктері,негізгі функциясы,шарттары,түрлері,білімді
тексеру,білігі мен дағдысы,бағалау.
105. Педагогикалық бақылау:мақсаты,міндеттері,мүмкінді гі, талаптары.
106. Педагогикалық зерттеу әңгімесі:мақсаты,міндеттері,мүмкінд ігі,
талаптары.
107. Педагогикалық эксперимент:мақсаты,міндеттері,мүмк індігі, талаптары.
108. Ұжымдық құбылыстарды зерттеу
әдістері:түрлері,мақсаты,мүмкіншілі гі,қойылатын талаптары.
109. Педагогикадағы сандық әдістер: мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын
талаптары
110. Педагогикалық тестілеу:мақсаты,міндеттері,мүмкінд ігі, талаптары.
111. Оқушылардың әрекеттері мен мектеп құжаттарын
зерттеу:мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын талаптары.
112. Озат педагогикалық тәжірибені тарату мен зерттеу:
мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын талаптары
113. Педагогикалық идеяларды теориялық анализдеу әдісі:
мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі,қойыла тын талаптары
114. Тұтас педагогикалық процесс-ТПП:анықтамасы,мәні,қызымет тік
заңдары,оның білімге қажеттілігі.
115. ТПП белгілері:байланысы,қарама-қайшылығ ы.
116. ТПП-тің тәрбиелік механизмі: шарттары,туындауы,мүмкіндігі.
117. ТПП-тегі жеке тұлғаның орны:автономдығы,тәуелділігі,даму мүмкіндігі.
118. ТПП-тің негізгі заңдылықтары мен қағидалары:шарттылығы,мақсатқа
бағытталғандығы,компоненттерге байланыстылығы.
119. ТПП-ті құрайтын маңызды мазмұндық компаненттері:білім
жүйесі,көзқарастар,сенім,идеялдар.
120. ТПП-тегі тәрбие әдістерінің жүйесі:түрлері,формалары.
121. Дене тәрбиесі:мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
122. Ақыл-ой тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
123. Адамгершілік тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
124. Құқық тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
125. Экономикалық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
126. Экологиялық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
127. Эстетикалық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
128. Еңбек тәрбиесі: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
129. Этникалық тәрбие: мақсаты,міндеті іске асыру әдістері.
130. Оқу материалдарының құрылу
түрлері:сызықтық,концентрлік,спирал дық,модульдық.
131. Оқытудың түрлері:догматикалықжаттанды,дамы тушы,түсіндірмелі-
иллюстративтік,бағдарламалық,пробле малық,модульдық.
132. Білім беру
технологиясы:анықтамасы,түрлері,мі ндеттік,сюжеттік,диалогтік,компьюте рлік
,тренингтік.
133. Оқытудық көрнекілік қағидасы:анықтамасы,қойылатын талаптар.
134. Оқытудық белсенділік пен саналылық қағидасы:анықтамасы,қойылатын
талаптар.
135. Оқытудық шамаға лайықтылық қағидасы:анықтамасы,қойылатын талаптар.
136. Оқытудық жүйелілік пен бірізділік қағидасы:анықтамасы,қойылатын
талаптар.
137. Оқытудық циклдік пен беріктілік қағидасы:анықтамасы,қойылатын
талаптар.
138. Оқытудық білімбеушілік,дамытушылық,тәрбиелік функцияларының бірліні
қағидасы:анықтамасы,қойылатын талаптар.
139. Мектеп директоры:функционалдық құқығы мен міндеті.
100.Педагогикалық кеңес:жетекшілік түрі,құзырлылығы.
101.Ата-аналар комитеті:функциясы, құзырлылығы.
102.Әдістемелік бірлестік:ТПП-гі ролі,мақсаты,міндеті,мүмкіншілігі.
103.Сыныптық-сабақ жүйесінің жіктелуі:профильдік,компенсациялық, үйлесімді
құрамда т.б.
104.Мектабтар-орта ғасырлық мұсылмандық бастауыш мектептер:
ұзақтығы,ерекшелігі, негізгі оқыту формасы.
105.Медресе-орта-жоғары типті діни оқу орны : уақыты, оқыту ерекшелігі.
106.М.Жұмабаев1883-1938-оқымысты- педагог, Педагогика,
Әліппеоқулықтарының авторы.
107.А.Байтұрсынов1873-1937:оқулық тардың авторы,халық ағарту ісінің
ұйымдастырушысы,
108.Н.Құлжанова1887-1934-Қазақста ндағы мектепке дейінгі педагогиканың
негізін салушы.
109.Педагогика тарихының негізгі ғылыми зерттеу
әдістері:анализ,синтез,құжаттармен жұмыс т.б.
110.Я.А.Коменский1592-1670 -ғылыми педагогиканың негізін салушы. Ұлы
дидактика
111.Әбу Насыр әль Фарабидің педагогикалық мұрасы870-950.
112.ҚР білім беру аймағындағы тұжырымдамалық мәселелер туралы ҚР президенті
Н.Ә.Назарбаевтің дәрісі-Инновация мен оқу-білімді жетілдіру арқылы білім
экономикасына Астана,26 май 2006 жыл.
113.ҚР білім беруді дамытудағы Мемлекеттік бағдарламасында 2005-
2010анықталған білім берудің қазіргі мақсаты мен міндетері11.10.2004.
114.Педагогикалық ағымдар: прагматизм, неопозитизм, экзистенциализм,
неотомизм, бихевиоризм.
115.Тәрбие түрлері:алғашқы қауымдағы,әлеуметтік мәдени,шығыстық,батыстық
т.б.
116.Тәрбиенің стилі мен моделдері:негізгі
парадигмалары,жіктелулері,белгілері .
117.Білім беру моделдері:дәстүрлі,дамытушы,феномен ологиялық,институтан
тысқары,ұйымдастырушылық.
118.Қазіргі білім берудің негізгі сипаттамаларының
қасиеттері:гуманитарландыру,диффере нциациялау,диверсификация,стандартт ау,ақп
араттандыру,компьютерлендіру.
119.Дидактикалық теориялар мен
тұжырымдамалар:энциклопедиялық,форм альдық,парадигмальдық,кибернетикалы қ,ассо
циативтік,кезеңдік.
120.Әлемге белгілі жаңа мектептер:мектептегі қоғамдар,еңбектік,дальтон-
жоспар,вальдорфтық т.б.
121.Әлемдік білім беру мәселелеріне арналған халықаралық ірі жобалар мен
бағдарламалар:ЭРАЗМУС,ЛИНГВА,ЭВРИКА ,ЭКСПРИТ,ЕИПДАС,ТЕМПУС,ИРИС,т.б.
122.Педагогиканың әдіснамалық негіздері:историзм,диалектизм,құрыл ымдық,жеке
тұлғалық-іс-әрекеттік.
123.Білім берудің дәстүрлі түрлері:жалпы, политехникалық, кәсіптік.
124.Оқытудың нақты заңдылықтары: дидактикалық, гнесеологиялық,
психологиялық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық.
125.Оқытудың танымдық белсенділігі мен ойлау іс-әрекетін сипаттайтын
әдістері:репродуктивтік,түсіндірмел і-иллюстративті,жеке-ізденіс т.б.

Құрастырған: Ахметова П.Ә.
Бижанова Ғ.Қ.

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ

1.Педагогиканың ғылым ретінде және оның ерекше білім салаларына бөлінуі.
2. Педагогиканың : зерттеу пәні,туындау тарихы ,негізгі ғылыми
категориялары
3.Педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері: жетілуі, дамуы
4.Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы.
5. ҚР Білім берудің негізін анықтайтын құжаттар:ҚР Білімтуралы
Заңы(1999),ҚР 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасы.
6.ҚР Білім беру жүйесі ,оның міндеті (ҚР Білімтуралы Заңы(1999))
7. ҚР Білім ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамыту
Кіші мектеп жасындағы оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастырудың педагогикалық мәселелері
Жеке тұлғаның тәрбиесі, қалыптасуын зерттеу
Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту барысында еңбек тәрбиесін қалыптастыру
Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамытудағы жанұяның ролін теориялық - әдістемелік тұрғыда негіздеу
Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда этнопедагогикалық материалдарды пайдалану
Дене шынықтыру сабақтарындағы дене тәрбиесінің принциптері
Қыз балалар
Мектеп педагогикалық ұжымының оқушы отбасымен байланыс орнатудың психологиялық-педагогикалық негіздері
Қазіргі мектептегі дене тәрбиесі
Пәндер