Алымдар мен төлемақы түрлері және оларды есептеу мен төлеу тәртібіЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 25 бет
Таңдаулыға:   
Алымдар мен төлемақы түрлері және
оларды есептеу мен төлеу тәртібі
Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым (бұдан әрi - алым) заңды
тұлғаларды және олардың филиалдары мен өкiлдiктерiн құру мен қызметiн
тоқтатуды мемлекеттік (есептiк) тiркеу, оларды қайта тiркеу, сондай-ақ
олардың мемлекеттiк (есептiк) тiркеу (бұдан әрi - тiркеу) туралы куәлiктiң
дубликатын алуы кезiнде алынады.
Тiркеудi Қазақстан Республикасының заң актiсiнде белгiленген тәртiппен
және жағдайларда уәкiлеттi орган (бұдан әрi - тiркеушi орган) жүзеге
асырады.

Қазақстан Республикасының заң актiсiне сәйкес тiркелуге тиiс заңды
тұлғалар, сондай-ақ олардың филиалдары мен өкiлдiктерi алым төлеушiлер
болып табылады.

Алым сомасы Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
төленедi.
Алым сомасы салық төлеушi ретiндегi алым төлеушiнiң мемлекеттiк тiркеу
орны бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасы
қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым (бұдан әрi - алым)
жеке кәсiпкерлер ретiнде Қазақстан Республикасының аумағында заңды тұлға
құрмай кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлғаларды мемлекеттiк
тiркеу (бұдан әрi - тiркеу) кезiнде, сондай-ақ олар мемлекеттiк тiркеудi
куәландыратын құжаттың дубликатын алған кезде алынады.
Тiркеудi Қазақстан Республикасының заң актiсiнде белгiленген тәртiппен
және жағдайларда салық органдары (бұдан әрi - тiркеушi орган) жүзеге
асырады.
Қазақстан Республикасының заң актiсiне сәйкес тiркелуге тиiс жеке
тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
Шаруа (фермер) қожалықтары, I, II және III топтағы мүгедектер, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейiн заңды тұлға құрмай
кәсiпкерлiк қызметпен шұғылданатын репатрианттар (оралмандар) алым
төлеушiлер болып табылмайды.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
төленедi.
Алым сомасы тiркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге
дейiн тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым
сомасы қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Жылжымайтын мүлiкке және онымен жасалатын мәмiлелерге құқықтарды
мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым (бұдан әрi - алым) жылжымайтын мүлiкке және
онымен жасалатын мәмiлелерге құқықтарды мемлекеттiк тiркеу кезiнде, сондай-
ақ мемлекеттiк тiркеудi (бұдан әрi - тiркеу) куәландыратын құжаттың
дубликатын алған кезде алынады.
Тiркеудi Қазақстан Республикасының заң актiсiнде белгiленген тәртiппен
және жағдайларда уәкiлеттi орган (бұдан әрi - тiркеушi орган) жүзеге
асырады.
Қазақстан Республикасының заң актiсiне сәйкес тiркелуге тиiс,
жылжымайтын мүлікпен іс-қимылды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар
алым төлеушiлер болып табылады.
Мыналар:
Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестiрiлген адамдар;
I және ІІ топтағы мүгедектер;
бөлек тұрып жатқан зейнеткерлер;
Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейiн - репатрианттар
(оралмандар) алым төлеушiлер болмайды;
кадрларды даярлаумен және оқытумен шұғылданатын шағын кәсiпкерлiк
субъектiлерi мемлекеттiк тiркелген кезден бастап үш жыл iшiнде жылжымайтын
мүлiкке құқықтарды тiркегенi үшiн төлемнен босатылады.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
төленедi.
Алым сомасы тiркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге
дейiн тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым
сомасы қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым (бұдан әрі - алым)
жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ мемлекеттік
тіркеуді (бұдан әрі - тіркеу) куәландыратын құжаттың дубликатын алған кезде
алынады.
Тіркеуді Қазақстан Республикасының заң актісінде белгіленген тәртіппен
және жағдайларда уәкілетті орган (бұдан әрі - тіркеуші орган) жүзеге
асырады.
Алым төлеушілер
Қазақстан Республикасының заң актісіне сәйкес тіркелуге тиіс жылжымалы
мүлік кепілін тіркеуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар алым
төлеушілер болып табылады.
Мыналар:
Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген адамдар;
I және II топтағы мүгедектер;
Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейін - репатрианттар
(оралмандар) алым төлеушілер болып табылмайды.
Алымды есептеу, төлеу және төленген сомаларды қайтару тәртібі
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ставкалар
бойынша есептеледі және тіркеуші органға тиісті құжаттарды бергенге дейін
төленеді.
Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылатын жер бойынша бюджетке енгізіледі.
Алымды төлеген тұлғалар тіркеуші органға тиісті құжаттарды бергенге дейін
тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасын
қайтару жүргізілмейді.
Бұл ретте қайтару тиісті тіркеу органы берген, тіркеу іс-әрекеттерін
жасауға арналған құжаттарды көрсетілген тұлғаның табыс етпегенін растайтын
құжатты төлеуші табыс еткеннен кейін жүргізіледі.
Радиоэлектрондық құралдарды және жоғары жиiлiктегi құрылғыларды
мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым (бұдан әрi - алым) радиоэлектрондық
құралдар мен жоғары жиiлiктегi құрылғыларды тiркеу кезiнде, сондай-ақ
мемлекеттiк тiркеудi (бұдан әрi - тiркеу) куәландыратын құжаттың дубликатын
алған кезде алынады.
Тiркеудi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен
және жағдайларда байланыс саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi - тiркеушi
орган) жүзеге асырады.
Тiркеушi орган тiркеген кезде мүдделерi көзделетiн жеке және заңды
тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
Мемлекеттiк мекемелер алым төлеушiлер болмайды.
Алым сомасын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша тiркеушi орган есептейдi.
Алым сомасы тiркеу жүзеге асырылғанға дейiн тiркеу жүзеге асырылған жер
бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасы
қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi мемлекеттiк тiркегенi
(қайта тiркегенi) үшiн алым (бұдан әрi - алым) механикалық көлiк құралдары
мен тiркемелердi мемлекеттiк тiркеу (бұдан әрi - тiркеу) кезiнде, сондай-ақ
мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжаттың дубликатын алған кезде алынады.

Тiркеудi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен және
жағдайларда уәкiлеттi орган (бұдан әрi - тiркеушi орган) жүзеге асырады.
Тiркеуге жататын механикалық көлiк құралдарымен тiркемелердi пайдаланатын
жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және тиiстi құжаттарды тiркеушi органға бергенге дейiн
төленедi.
Алым сомасы тiркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге
дейiн тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым
сомасы қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Теңiз, өзен кемелерi мен шағын көлемдi кемелердi мемлекеттiк тiркегенi
(қайта тiркегенi) үшiн алым (бұдан әрi - алым) теңiз, өзен кемелерi мен
шағын көлемдi кемелердi мемлекеттiк тiркеу (бұдан әрi - тiркеу) кезiнде,
сондай-ақ мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжаттың дубликатын алған
кезде алынады.
Тiркеудi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен және
жағдайларда көлiк саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi - тiркеушi орган)
жүзеге асырады.

Тiркеуге жататын кемелерi бар заңды және жеке тұлғалар алым төлеушілер
болып табылады.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және тиiстi құжаттарды тiркеушi органға бергенге дейiн
төленедi.
Алым сомасы тiркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасы
қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу үшін
алым (бұдан әрі - алым) кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын
мемлекеттік тіркеген кезде, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (бұдан әрі -
тіркеу) куәландыратын құжаттың дубликатын алған кезде алынады.
Тіркеуді көлік саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - тіркеуші орган)
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және жағдайларда
жүзеге асырады.
Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотека шартын жасасқан жеке және
заңды тұлғалар алым төлеушілер болып табылады.
Алымды есептеу, төлеу және төленген сомаларды қайтару тәртібі
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ставкалар
бойынша есептеледі және тіркеуші органға тиісті құжаттар берілгенге дейін
төленеді.
Алым сомасы тіркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке енгізіледі.
Алымды төлеген тұлғалардың тіркеуші органға тиісті құжаттарды бергенге
дейін тіркеу жасаудан бас тартқан жағдайларын қоспағанда, төленген алым
сомасы қайтарылмайды.
Бұл ретте қайтару аталған тұлғаның тіркеу әрекеттерін жасауға арналған
құжаттарды табыс етпегенін растайтын тиісті тіркеу органы берген құжатты
төлеуші табыс еткеннен кейін жүргізіледі.
Азаматтық әуе кемелерiн мемлекеттiк тiркегенi (қайта тiркегенi) үшiн алым
(бұдан әрi - алым) азаматтық әуе кемелерiн мемлекеттiк тiркеу (бұдан әрi -
тiркеу) кезiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжаттың
дубликатын алған кезде алынады.
Тiркеудi Қазақстан Республикасының заң актiсiнде белгiленген тәртiппен
және жағдайларда көлiк саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi - тiркеушi
орган) жүзеге асырады.
Тiркеуге жататын азаматтық әуе кемелерi бар жеке және заңды тұлғалар алым
төлеушiлер болып табылады.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және тиiстi құжаттарды тiркеу органына бергенге дейiн
төленедi.
Алым сомасы тiркеу жүзеге асырылған жер бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасы
қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Дәрi-дәрмек құралдарын мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым (бұдан әрi - алым)
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасында
қолдануға рұқсат етiлген дәрi-дәрмек құралдарын мемлекеттiк тiркеу (қайта
тiркеу) кезiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркеудi (бұдан әрi - тiркеу)
растайтын құжаттың дубликатын берген кезде алынады.
Тiркеудi дәрi-дәрмек құралдарына бақылау жасау саласындағы уәкiлеттi
орган (бұдан әрi - тiркеушi орган) Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртiппен және жағдайларда жүзеге асырады.
Дәрi-дәрмек құралдарын тiркеушi органға тiркеуге ұсынған жеке және заңды
тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
Алым ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Алым сомасы белгiленген ставкалар бойынша есептеледi және тиiстi
құжаттарды тiркеушi органға бергенге дейiн төленедi.
Алым сомасы салық төлеушiнiң есепке тiркелген жерi бойынша бюджетке
енгiзiледi.
Алым төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасы
қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн
жасауға арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын
құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүргенi
үшiн алым (бұдан әрi - алым):
халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды жүзеге
асыратын отандық автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан
кетуi;
халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды жүзеге
асыратын шетел автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасы аумағына келуi
(кетуi), Қазақстан Республикасы аумағы бойынша транзитi;
iрi көлемдi және (немесе) ауыр салмақты отандық және шетелдiк автокөлiк
құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүруi;
отандық және шетелдiк автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының
ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдары бойынша жүруi үшiн өндiрiп алынады.
Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автомобиль құралдарының жүруi,
егер ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдары бойынша жүру үшiн Қазақстан
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көлік саласындағы уәкiлеттi
орган берген рұқсат құжаттары негiзiнде жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүру және
рұқсат құжаттарын беру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi
белгiлейдi.
Осы Кодекстiң 419-бабының 1-тармағында белгiленген жағдайларда, Қазақстан
Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүруiн жүзеге
асыратын жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және рұқсат құжаттарын алғанға дейiн төленедi.
Қазақстан Республикасының ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарын
пайдаланған кезде алым сомасы осындай автомобиль жолдарымен жүргенге дейiн
төленедi.
Алым банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдар арқылы бюджетке аудару жолымен не көлiк саласындағы
уәкiлеттi органның арнаулы пункттерiнде қатаң есеп бланкiлерi негiзiнде
қолма-қол ақшамен төленедi.
Қатаң есеп бланкiлерiнiң нысанын және қолма-қол ақшамен енгiзiлген
алымдар сомасын бюджетке есептеудің тәртiбiн Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлiгi белгілейдi.
Алым сомасы рұқсат құжаттары алынған жері бойынша немесе ақылы
мемлекеттiк автомобиль жолдарын пайдалану орны бойынша бюджетке енгiзiлуге
тиiс.
Алымдардың төленген сомалары қайтарылмайды.
Аукциондардан алынатын алым (бұдан әрi - алым) аукциондарда мүлiктi (оның
iшiнде мүлiктiк құқықтарды) сату кезiнде алынады.
Аукциондарда мүлiктi (оның iшiнде мүлiктiк құқықтарды) сатуға шығаратын
жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
Мүлiктi (мүлiктiк құқықтарды) сатудың аукцион өткiзу нәтижелерi бойынша
белгiленген құны алым алу объектiсi болып табылады.
Сатылатын мүлiк (мүлiктiк құқықтар) құнына:
мемлекеттік мүлік объектілерін иелену, пайдалану және оған билік ету
құқығын жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган, оның аумақтық
органдары өткізетін аукциондардан;
мемлекет пайдасына атқарушы құжаттарды мәжбүрлеп орындату бойынша
атқарушы iс жүргiзу органдары өткiзетiн аукциондардан;
мыналарды:
салық органдары иелiк етудi шектеген мүлiктi;
салық мiндеттемелерiн қамтамасыз ету мақсатында кепiлге салынған мүлiктi;
соттың шешiмi бойынша мәжбүрлеп шығарылған жарияланған акцияларды
орналастыруды сату бөлiгiнде мамандандырылған ашық аукциондардан;
мыналарды:
соттардың атқарушы құжаттарының негiзiнде мемлекет кiрiсiне тәркiленген
мүлiктi;
белгiленген тәртiппен иесiз деп танылған мүлiктi;
белгiленген тәртiппен мемлекетке өткен мүлiктi сату жөнiндегi
аукциондардан;
банкрот кәсiпорындардың конкурстық массасын сату жөнiндегi
аукциондардан;
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз қызметiн жүзеге асыратын
қор биржасындағы сауда-саттықта;
бағалы қағаздарды сату бойынша аукциондардан алым алынбайды.
Алым ставкасы аукцион өткiзу нәтижелерi бойынша белгiленген мүлiктi
(мүлiктiк құқықтарды) сату құнының 3 процентi мөлшерiнде белгiленедi.
Төлеушiлер алым сомасын салық салу объектiсiне ставка қолдану арқылы
дербес есептейдi.
Атқарушы құжаттар арқылы атқарушы iс жүргiзу органдары өткiзетiн
аукциондар бойынша алым сомасын есептеу кезiнде бюджетке есептелетiн атқару
санкциясының сомасына қарай салық салынатын объектiге түзету жүргiзiледi.
Алымды төлеу аукцион өткiзгеннен кейiн он бес күнтiзбелiк күннен
кешiктiрiлмей жүзеге асырылады.
Сот аукцион заттарын сатып алу-сату мәмілелері жарамсыз деп таныған
жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомалары қайтарылуға жатпайды.
Алым төлеушiлер аукциондар өткiзгеннен кейiн он күнтiзбелiк күннен
кешiктiрмей салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркеу орны бойынша салық
органдарына алым жөнiнде декларация тапсырады.
Аукцион ұйымдастырушылар тоқсан iшiнде өткiзiлген аукциондар бойынша
тоқсан сайын есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-не дейiнгi мерзiмде
уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша ақпаратты салық
төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркелген жерi бойынша салық органдарына табыс
етуге мiндеттi.
Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алым (бұдан
әрi - алым) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензиялануға
тиiстi белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысуға лицензия (лицензияның
дубликатын) беру кезiнде алынады.
Лицензия берудi Қазақстан Республикасының заң актiсiнде белгіленген
тәртiппен және жағдайларда уәкiлетті орган (бұдан әрi - лицензиар) жүзеге
асырады.
Лицензия алатын жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және лицензиарға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
төленедi.
Алым сомасы алым төлеушiнiң салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркелген
жерi бойынша бюджетке енгiзiледi.
Алым төлеген тұлғалар лицензиарға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн
лицензия алудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасы
қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi лицензиар берген, лицензия алуға арналған
құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын құжатты төлеушi табыс
еткеннен кейiн қайтарылады.
Телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиiлiк спектрiн
пайдалануға рұқсат бергенi үшiн алым (бұдан әрi - алым) байланыс
саласындағы уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының телевизия және радио
хабарларын тарату ұйымдарына радиожиiлiк спектрiн пайдалануға рұқсат
(рұқсат дубликаты) (бұдан әрi - рұқсат) берген кезде алынады.
Осы тараудың ережелерi бұқаралық ақпарат құралдары жөнiндегi уәкiлеттi
органмен келiсе отырып байланыс саласындағы уәкiлеттi орган берген лицензия
негiзiнде жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасының телевизия және радио
хабарларын тарату ұйымдарына қолданылады.
Рұқсат беру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Радиожиiлiк спектрiнiң белдеулерiн (номиналдарын) бөлу Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес конкурстық негiзде жүргізілуі мүмкін.
Радиожиiлiк спектрiнiң белдеулерiн (номиналдарын) конкурс өткізу арқылы
бөлу кезiнде алынатын бiр жолғы сомалар осы тарауға сәйкес төленуге тиiстi
алымның есебiне жатқызылмайды.
Байланыс саласындағы уәкiлеттi орган тоқсан сайын, есептi тоқсаннан
кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрмей, салық төлеушiнi есепке алып, тiркеген
жер бойынша салық органына уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысанда
ақпарат табыс етедi.
Осы Кодекстiң 441-бабының 1-тармағында аталған телевизия және радио
хабарларын тарату ұйымдары алым төлеушiлер болып табылады.
Өздерiне жүктелген негiзгi функционалдық мiндеттерiн орындау үшiн
радиожиiлiк спектрiн пайдалануға рұқсат алған мемлекеттiк мекемелер алым
төлеушiлер болып табылмайды.
Алым ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ставкалар
бойынша есептеледi және байланыс саласындағы уәкiлеттi органнан рұқсат
алғанға дейiн бюджетке төленедi.
Алым сомасы салық төлеушiнi есепке алып, тiркеген жер бойынша бюджетке
енгізiледi.
Алым төлеген тұлғалар байланыс саласындағы уәкiлеттi органға тиiстi
құжаттарды бергенге дейiн, рұқсат алудан бас тартқан жағдайларды
қоспағанда, төленген алым сомасы қайтарылмайды.
Бұл орайда алым сомасы тиiстi уәкiлеттi орган берген, рұқсат алуға
арналған құжаттарды аталған тұлғаның табыс етпегенiн растайтын құжатты
салық төлеушi табыс еткеннен кейiн қайтарылады.
Мемлекеттiң жер учаскелерiн өтемiн төлеп (жалға) уақытша жер пайдалануға
бергенi үшiн жер учаскелерiн пайдалану төлемақысы (бұдан әрi - төлемақы)
алынады.
Жер учаскелерiн өтемiн төлеп уақытша жер пайдалануға беру тәртiбi
Қазақстан Республикасының заң актiсiмен белгiленедi.
Жер ресурстарын басқару жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi
тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрмей өзiнiң
орналасқан жерi бойынша салық органына уәкiлеттi мемлекеттiк орган
белгiлеген нысан бойынша мәлiметтер табыс етедi.
Жер учаскесiн өтемiн төлеп уақытша жер пайдалануға алған жеке және заңды
тұлғалар төлемақы төлеушiлер болып табылады.
Төлемақы ставкалары Қазақстан Республикасының жер заңдарына сәйкес
белгiленедi. Бұл орайда, осы Кодекстiң 338-бабының 2-тармағында көзделген
ережелердi есептемегенде, төлемақы ставкалары жер салығы ставкаларының
мөлшерiнен кем белгiленбейдi.
Төлемақы сомасы жергілікті атқарушы органмен жасаған өтемiн төлеп
уақытша жер пайдалану шартының негiзiнде есептеледi.
Төлемақының жыл сайынғы сомалары жергілікті атқарушы органдар жасаған
есеп-қисаптарда белгiленедi.
Шарт талаптары, сондай-ақ осы Кодексте белгiленген жер салығын есептеудің
тәртiбi өзгерген жағдайларда жергілікті атқарушы орган төлемақы сомаларының
есеп-қисаптарын қайта қарайды.
Салық кезеңiнде төленуге тиiс төлемақы мөлшерi есеп-қисаптарда
көрсетiлген төлемақы ставкаларына және жер учаскесiн салық кезеңiнде
пайдалану кезеңiне қарай белгiленедi.
Төлемақы мөлшерi осы Кодекске сәйкес осы жер учаскесi бойынша есептелген
жер салығының сомасынан кем болмайтындай мөлшерде белгiленедi.
Төлемақы төлеушiлер төлемақының ағымдағы сомаларын ағымдағы жылдың 20
ақпанынан, 20 мамырынан, 20 тамызынан және 20 қарашасынан кешiктiрiлмейтiн
мерзiмде тең үлестермен бюджетке төлейдi.
Төлеудің белгiленген мерзiмдерiнен кейiн өтемi төленетiн уақытша жер
пайдалануға мемлекет жер учаскелерiн берген жағдайларда, төлеудің келесi
(кезектi) мерзiмi төлемақыны бюджетке енгiзудiң алғашқы мерзiмi болып
табылады.
Мемлекет өтемiн төлеп уақытша ақы төлеп жер пайдалануға жер учаскелерiн
төлемнің соңғы мерзiмiнен кейiн берген жағдайларда, жер учаскесi берiлген
айдан кейiнгi айдың 20-күнi бюджетке төлем төлеу мерзiмi деп есептеледi.
Өтемiн төлеп уақытша жер пайдалану шартының мерзiмi бiткен немесе салық
кезеңi басталғаннан кейiн ол бұзылған жағдайда, қалған мерзiм үшiн бюджетке
енгiзiлуге тиiс төлемақы сомасы, шарттың қолданылу мерзiмi аяқталған күннен
бастап он бес күннен кешiктiрілмей төленедi.
Төлемақы сомасы жер учаскелерiнiң орналасқан жерi бойынша бюджетке
енгiзiлуге тиiс.
Артық төленген төлемақы сомасы осы төлемақы бойынша өсiмпұлдар мен
айыппұлдарды өтеу есебiне есепке жатқызу жүргiзiлгеннен кейiн осы төлемақы
бойынша алдағы төлемдердiң есебiне жатқызылуға немесе салық төлеушiнiң
өтiнiшi бойынша оның банк шотына аударылуға тиiс.
Жер учаскелерiн пайдалану төлемiнiң сомаларын есептеу мен төлеу үшiн
салық кезеңi осы Кодекстің 136-бабына сәйкес белгiленедi.
Арнайы салық режимi қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелерi
бойынша ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiруші заңды тұлғалар үшін арнайы
салық режимiн қолданатын салық төлеушілердi қоспағанда, ақы төлеушiлер, жер
учаскелерiнiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына ағымдағы төлемдер
ақысы сомасының есебi мен декларацияны табыс етедi.
Төлеушiлер ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын есептi салық
кезеңiнiң 15 ақпанынан кешiктiрмей табыс етедi.
Салық кезеңi басталғаннан кейiн өтемiн төлеп уақытша жер пайдалану туралы
шарт жасасқан тұлғалар шарт жасалғаннан кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрмей
ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын табыс етедi.
Жер учаскелерiн пайдалану төлемақысы бойынша декларацияны төлемақы
төлеушiлер есептi жылдан кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей табыс
етедi.
Бiрiншi салық кезеңiнде ағымдағы төлемдер сомасының есебiмен бiрге
жергілікті атқарушы органмен жасалған өтемiн төлеп уақытша жер пайдалану
туралы шарттың нотариат арқылы куәландырылған көшiрмесi табыс етiледi.
Одан кейiнгi кезеңдерде шарттың нотариат куәландырған көшiрмесi төлем
сомалары немесе шарттың талаптары өзгерген кезде ғана табыс етiледi.
5. Уақытша жер пайдалану туралы шарттың қолданылу мерзiмi аяқталған
немесе салық кезеңi басталғаннан кейiн жергілікті атқарушы органмен оны
бұзған кезде декларация шарттың қолданылу мерзiмi аяқталған (бұзылған)
күннен бастап күнтізбелік он күннен кешiктiрiлмей ағымдағы төлемдер
сомаларының есебі табыс етiледi.
Жер үстi көздерiнiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн төлемақы (бұдан әрi
- төлемақы) жер үстi көздерiнен суды ала отырып немесе оны алмай, арнаулы
су пайдаланудың барлық түрлерi үшiн алынады.
Арнаулы су пайдалану су ресурстарын басқару жөнiндегi уәкiлеттi орган
беретiн рұқсат беру құжаты негiзiнде жүзеге асырылады.
Су пайдаланудың арнаулы түрлерi Қазақстан Республикасының су заңдарымен
белгiленедi.
Су ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық уәкiлеттi органдар есептi
тоқсаннан кейiнгi екiншi айдың 1-iнен кешiктiрмей облыстар, Астана және
Алматы қалалары бойынша салық комитеттерiне уәкiлеттi мемлекеттiк орган
белгiлеген нысан бойынша мәлiметтер бередi.
Құрылыстарды, техникалық құралдарды немесе құрылғыларды қолдана отырып,
жер үстi көздерiнiң су ресурстарын пайдалануды жүзеге асырушы жеке және
заңды тұлғалар төлемақыны төлеушілер болып табылады.
Төлемақы салынатын объектiлер:
жер үстi су көзiнен алынған судың көлемi;
өндiрiлген электр энергиясының көлемi;
су көлiгiмен тасымалдау көлемi;
балық аулау көлемi және су пайдаланудың басқа да көлемдерi болып
табылады.
Су ресурстарын жекелеген азаматтарға бекiтiп бермей және судың жай-күйiне
әсер ететiн құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолданбай жүзеге
асырылатын кеме тiркемесiнсiз ағашты ағызуға, рекреацияға, жер қазатын
техниканы қолдануға, батпақты құрғатуға, жалпы су пайдалануға төлемақы
қолданылмайды.
Төлемақы ставкаларын облыстың (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) жергілікті өкілді органдары белгiлейдi.
Су жинаудың нақты көлемi су ресурстарын басқару жөнiндегi уәкiлеттi орган
белгiлеген лимиттен асып кеткен жағдайда, осы баптың 1-тармағында
белгiленген төлемақы ставкалары осындай асып кеткен бөлiгiнде үш есе
ұлғайтылады.
Су объектiлерiн тиiстi рұқсат беру құжатынсыз пайдаланған кезде осы
баптың 1-тармағында белгiленген төлемақы ставкалары бес есе ұлғайтылады.
Төлем сомасын су пайдаланудың нақты көлемi мен белгiленген ставкаларды
негiзге ала отырып төлеушi дербес айқындайды.
Төлеушiлер (шаруа (фермер) қожалықтарына және ауыл шаруашылық өнiмiн
өндiрушi заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимдерiнде бюджетпен
есеп айырысуды жүзеге асыратын салық төлеушiлерден басқа) нақты
пайдаланылған су көлемi үшiн ағымдағы төлем сомаларын есептi айдан кейiнгi
айдың 20-сынан кешiктiрмей ай сайын бюджетке енгiзуге мiндеттi.
Төлем рұқсат құжаттарында аталған арнаулы су пайдаланылатын жер бойынша
бюджетке төленедi.
Артық төленген төлем сомасы осы төлем бойынша өсiмпұлдар мен айыппұлдарды
өтеу есебiне жатқызу жүргiзiлгеннен кейiн осы төлем бойынша алдағы
төлемдердiң есебiне жатқызылуға немесе салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша
оның банк шотына аударылуға тиiс.

Шаруа (фермер) қожалықтары және ауылшаруашылық өнiмiн өндiрушi заңды
тұлғаларға арналған арнаулы салық режимiнде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге
асыратын салық төлеушiлер төлем сомаларын төлеудi мына тәртiппен жүргiзедi:

ағымдағы салық кезеңiнiң 1 қаңтарынан 1 қазанына дейiнгi кезеңге
есептелген ағымдағы төлемдер сомасы ағымдағы салық кезеңiнің 20 қазанынан
кешiктiрiлмейтiн мерзiмде төленедi;
1 қазаннан 31 желтоқсанға дейiнгi кезеңге есептелген сома есептi кезеңнен
кейiнгi салық кезеңiнiң 20 наурызынан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде төленедi.
Өнеркәсiп орындары өндiрiстiк қажеттер үшiн су шаруашылығы жүйелерiнен
алатын суға, ол тiкелей су шаруашылығы жүйелерiнен, басқа өнеркәсiп
орындарынан немесе тұрғын үй пайдалану және коммуналдық қызмет көрсету
ұйымдарынан келетiнiне қарамастан, төлемақы төлейдi.
Тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық қызмет көрсету ұйымдары өнеркәсiп
орындарына берiлетiн судың көлемiн шегере отырып, жер үстi көздерiнен
алынатын су үшiн бюджетке төлемақы төлейдi.
Жеке және заңды тұлғалар суды қысыммен ағызатын және суды реттейтiн
құрылыстары бар су көздерiнде жүк тасымалы үшiн төлемақы төлейдi.
Жылу энергетикасы кәсiпорындары тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық
қажеттер үшiн жылу энергиясын өндiруге жұмсалатын су үшiн төлемақы мөлшерiн
тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық қызмет көрсету ұйымдары үшiн көзделген
ставкалар бойынша белгілейдi.
Агрегаттарды суыту (суды қайталап тұтыну) үшiн технологиялық қажеттерге
суды жинау лимитi шегiнде су алатын жылу энергетикасы кәсiпорындары
төлемақы мөлшерiн тұрғын үй-пайдалану және коммуналдық қызмет көрсету
ұйымдары үшiн көзделген ставкалар бойынша белгiлейдi. Суды қайтарусыз
тұтыну төлемақысының мөлшерi өнеркәсiп орындары үшiн белгiленген ставкалар
бойынша айқындалады.
Жер үстi көздерiнiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн бюджетке төлемдi
есептеу және енгiзу үшiн салық кезеңi осы Кодекстiң 136-бабына сәйкес
белгiленедi.
Төлемақы төлеушiлер арнаулы су пайдалану орны бойынша салық органдарына
ағымдағы ақы төлемдерi сомасының есеп-қисабы мен декларацияны табыс етедi.
Төлемақы төлеушiлер ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын, осы баптың
4-тармағында аталған төлемдердi қоспағанда, тоқсан сайын, есептi тоқсаннан
кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрмей табыс етедi.
Төлеушiлер су үшiн төлемақы жөнiндегi декларацияны, осы баптың 4-
тармағында аталғандарды қоспағанда, есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың
31 наурызынан кешiктiрмей табыс етедi.
Шаруа (фермер) қожалықтарына және ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да төлемдер мен алымдардың экономикалық мәні
Мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да төлемдер төлемақылардың экономикалық мәні
Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру түрлері
Салық жүйесінің мәні мен мазмұны. Қазақстан Республикасының салық жүйесі
Алымдар және оларды есептеу мен төлеу тәртібі
Табыстарға салынатын салық
Салық ұғымы, түрлері және оның әлеуметтік-экоеомикалық мәні
Жарнамаға салынатын салық
Қазақстан Республикасының салық жүйесі және оның элементтері
Салықтар, салық салу және мемлекеттің салық жүйесі
Пәндер