Деректер базасын қалыпты формаға келтіруЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 29 бет
Таңдаулыға:   
Аннотация

Бұл курстық жұмыс Кеңсе тауарларын сату атты деректер қорын жобалау тақырыбында жазылды.
Жұмыста Кеңсе тауарларын сату атты деректер қорын жобалау тақырыбы бойынша деректер жобасын құру және қосымшалар туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру, қосымшаларды өңдеу барысындағы қолданылған технологиялар туралы түсініктер ұйымдастырылды. Жасалған деректер базасын мекеменің тұтынушылары жайлы мәліметтерді қамтитын, мәліметтер қорына тез және қатесіз енгізу және керекті мәліметтерді оңай табу мақсатында әртүрлі өзгерістер мен түзетулер енгізу, ыңғайлы формада көру, барша мәліметтермен танысу қарастырылған.
Курстық жұмыстың түсіндірме жазбасы кіріспеден, 2 тараудан тұратын негізгі бөлімнен, қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
Беттер саны - 38
Суреттер - 38
Курстық жұмыстың бағдарламасын іске қосу үшін дисктегі мәліметтер қорын көрсетіп MS SQL Server Management Studio деректер базасын басқару жүйесінде орындалған.
Жетекші: Исмаилов Х. т.ғ.к. доцент
Орындаған: Мәлік Н. ИП-15-3к1 тобының студенті

Мазмұны

Нормативті сілтемелер 6
Анықтамалар 7
Белгілеулер мен қысқартулар 8
Кіріспе 9
1 Аналитикалық бөлім 10
1.1 Кеңсе тауарлары туралы мәліметтер және оларды сату міндеттері 10
1.2 Кеңсе тауарларын сату пәндік облысындағы қолданылған ақпараттық қамтамаларына сипаттама 13
2 Жобалау бөлімі 15
2.1 ABDI дүкені атты мәліметтер базасын жобалау 15
2.1.1 Деректер қорының инфологиялық және даталогиялық моделін құру 15
2.1.2 Деректер базасын қалыпты формаға келтіру 17
2.2 ABDI дүкені деректер базасын нақты бағдарламалық жүйелермен
іске асыру 21
2.2.1 "SQL Server" бағдарламалық жүйесінің жалпы негіздері 21
2.2.2 Деректер қорының физикалық моделін құру 22
2.2.3 Мәліметтер базасында сұраныс, сүзгі және т.б функцияларды құру 29
Қорытынды 34
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 35
Қосымша 37

Нормативті сілтемелер

Курстық жұмыста келесі құжаттарға сілтемелер қолданылады:
СТРК 34.006 - 2002 - Ақпараттық технология мәліметтер қоры негізгі терминдер және анықтамалар;
СТРК 34.007 - 2002 - Ақпараттық технология мәліметтер қоры негізгі терминдер және анықтамалар. Телекоммунациялық жүйелер;
MECT UCO 8790 - 95 - Ақпаратты өңдеу жүйесі. Есептеуіш жүйелердің конфигурация сұлбасы, шартты белгілері және символдары;
MECT 28195 - 99 Бағдарламалық құралдардың сапа бағасы.

Анықтамалар

Бұл курстық жұмыста сәйкес анықтамалармен келесі терминдер қолданылады:

Деректер базасы (франц. base, грек. basis - негіз) - ұзақ мерзімге сақтауға (әдетте, компьютердің жадында), өңдеуге және күнделікті қолдануға арналған деректердің (мәліметтердің) реттелген жиынтығы.
Деректер қорының басқару жүйесі (ДҚБЖ) - бұл деректер қорынан ақпаратты сақтауға және алуға мүмкіндік беретін құрылғы.
Мәліметтер қоры дегеніміз - құрылымы арнайы тәсіл бойынша ұйымдастырылған берілген форматтағы файлдар жиынтығы болып есептеледі.
Кестелер - жазулар жиынтығы болып табылады. Деректер базасында не сақталынады соның бәрі оның кестелерінде сақталынады.
Сұраныс дегеніміз - мәліметтер қорынан өзімізге керекті информацияны бір немесе бірнеше кестелерден алуға мүмкіндік беру болып табылады.
Формалар - кестенің деректерін енгізу және бір жазуды көру үшін және т.б. мақсаттары үшін қолданылатын экранның арнайы форматы болып табылады.
Есептер - бұл деректерді ұйымдастыру, және баспаға пайдаланушыға қажетті тұрде шығарудың ең тиімді құралы.
Макростар - бұл белгілі бір операцияларды орындайтын макрокомандалар жиынтығы. Ол базамен жұмыс жасауын автоматтандырудың құралы болып табылады.
Image - элементі экранда формаға бейнелерді орналастыруға арналған.
Ақпарат - (лат. information - түсіндіру, мазмұндау) үғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым.

Белгілеулер мен қысқартулар

ДҚБЖ - Деректер қорының басқару жүйесі
ДҚ - Деректер қоры
АЖ - Ақпараттық жүйе
ҚР - Қазақстан Республикасы
ЖШС - Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ТОО - Товарищество с ограниченной ответственностью
SQL - Select Query Language
ҚФ - Қалыпты форма
1ҚФ - Бірінші қалыпты форма
2ҚФ - Екінші қалыпты форма
3ҚФ - Үшінші қалыпты форма
BCNF - Boyce-Codd normal form
DKNF - Domain-key normal form
MS - Microsoft
ЖСН - Жеке сәйкестендіру нөмірі

Кіріспе

Бізді қоршаған әлемдегі айналып жүрген ақпараттар ағыны үлкен. Уақытына қарай олардың көбеюге беталысы бар. Сондықтан кез келген ұйымда, үлкенінде де, кешісінде де осындай мәліметтермен басқаруды ұйымдастыру мәселелері туындап жатады. Ол нәтижелі жұмысты қамтамасыз еткен болар еді. Кейбір ұйымдар мұндай мақсатта папкалары бар сөрелерде жөн көрсе, көпшілігі компьютерленген әдістерді - мәліметтер базасын, яғни мәліметтердің үлкен көлемін тиімді сақтауға, құрылымын жасауға және жүйелеуге мүмкіндік беретінді тыңдайды. Қазіргі кезде мәліметтер базасынсыз көптеген қаржы, өнеркәсіптік, сауда т.б. үйымдардың жұмысын елестету мүмкін емес. Егер деректер қоры болмай қалса, олар ақпараттар көшкініне тұншығып қалар еді.
Қазіргі тағдағы ДҚБЖ - мәліметтер базасымен басқаруды көпшілік пайдаланатын жүйесі. Ол ақпараттар массивін басқаруды бір немесе бірнеше пайдаланушы бір мезетте жұмыс істегенде іске асыруға мамандандырылған.
Қазіргі кездегі ДҚБЖ қамтамасыз етеді:
кестелерді және бір-бірімен байланысты кестелер қатынасын сүйемелдейтін құралдар жинағын;
жоғары деңгейдегі бағдарламалау құралы, бұның көмегімен жеке өзінің (жекеменшік) қосымшасын жасап алуға болады;
Менің курстық жобамның тақырыбы: ABDI дүкені атты деректер қорын жобалау.
Курстық жұмыстың мақсаты: Дүкеннің деректер жобасын құру және қосымшалар туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру, қосымшаларды өңдеу барысындағы қолданылған технологиялар туралы түсініктер, яғни SQL Server және соның Management Studio бағдарламаларымен жұмыс.
Курстық жұмыстың міндеттері. Кеңсе тауарларын сату тақырыбы бойынша пәндің облысты талдау, қолданушыға және қызметкерге қажетті функционалдылықты анықтау;
Курстық жұмыстың тапсырмасы. Кеңсе тауарлары дүкеніне жаңадан тауарларды қосу немесе оларды сату, сол мәліметтерді өңдеу, сақтау жұмысын іске асыру.
Курстық жұмыстың жаңалығы. SQL Server бағдарламасында триггерлерді қолдану жұмысын көрсету.
Тақырыптың өзектілігі. Дүкендерде көптеген тауарлардың бар болуына байланысты, қазіргі таңда барлық дүкендер өз жұмыстарын компьютерлермен байланыстыруда. Оның ең басты себебі - оңайлығында. Барлық тауарлардың штрих-кодтары, құны, шығарған елі, және т.с.с. сипаттары сақталып тұрады. Және де соған орай сатушыға да, сатып алушыға да жылдам әрі оңай келеді.
Зерттеудің нысаны. ABDI дүкеніне арналған қосымша құру және оны пайдалану.

1 Аналитикалық бөлім

1.1 Кеңсе тауарларының тарихы және олардың міндеттері

Кеңсе тауарлар -- бұл хат-хабарлар мен құжаттарға арналған өнімдер мен керек-жарақтар. Кеңсе тауарлары кез-келген кәсіпорынның шығындарынан бөлек алынатын зат. Кеңсе тауарларына мыналар жатады: блокнот, қағаз, тескіш. қарындаш, конверт, кеңсе корректоры, сызғыз, маркер, папка, қалам, степлер, стиккер, өшіргіш, дәптер, күнтізбе, файл, фломастер, сия, күнтізбе, ашықхат және т.б.[1]
XIX ғасырдан бастап, кеңсе тауарлары (әсіресе жазуға арналған керек-жарақтар) этикеттің маңызды бөлігіне айналды; мысалы, үйлену тойына шақыру қағазын жіберу, кейбір жағдайларда оларды қолдану өте көп таралған, ал бұрын ол қорлану деп саналды. Осы мінез-құлық ережелерінің көбін кеңсе керек-жарақтарының өндірушілері ойлап табуы мүмкін, мысалы, Crane's Blue Book of Stationery кітабы Crane & Co компаниясымен байланысты.
Бүгінгі күні, тіпті көптеген электронды бұқаралық ақпарат құралдары бар болса да, кеңсе керек-жарақтары бұрынғыдай өте сұранысқа ие. Бүгінгі таңда фурнитураны көтерме сатып алуға болады, бұл ең жақсы баға бойынша ең жақсы кеңсе тауарларын сатып алу дегенді білдіреді. Тоғызыншы ғасырға дейін кеңсе тауарлары ресми хат-хабарлармен айналысатын лауазымды адаммен бірліктердің қажетті атрибуты болған. Тоғызыншы ғасырдың ортасында кеңсе тауарлары тек зайырлы этикеттің өте маңызды және міндетті бөлігі болды. Бірақ сол кездерде бүгінгі таңда сәнді және тәжірибе алмаспады - кеңсе тауарларын көтеру.[2]
Бұрын офис термині қазіргі уақытқа қарағанда мүлдем өзгеше еді. Бұл 13-ші және 15-ші ғасырлар аралығында қолданыла бастады. Орта ғасырлық Еуропадағы феодалдық жайларда канцлер мемлекеттік рәміздерді сақтаған патшалық билік пен мұрағатты басқарды. Ал Ресейде мемлекеттінде канцлер - ең жоғары азаматтық тұлға. 1722 ж. кесте рангісі бойынша жалпы өріс маршалының әскери атағына сәйкес келеді. Германияда (1871-1945) Рейч Канцлер үкіметтің жетекшісі (1934 жылдан бері ол мемлекет басшысының беделіне ие). Германия мен Австрияда Федералдық канцлер үкіметтің басшысы болып табылады. Ұлыбританияда Қаржы министрінің орынбасары - Лорд Канцлер Лордтар палатасының төрағасы болып табылады.
Сондай-ақ, осы уақытқа дейін канцелярия заңгерлер, лауазымды тұлғалар деп аталады, олар кез-келген мемлекеттік мекемелердің басшыларымен, сондай-ақ олармен жұмыс істейтін бөлмелермен қосалқы бөлім болып табылады. Қазіргі адамдар кеңсе қызметкерлерінің тұжырымдамасына қол жетімді: хатшылар мен офис-менеджерлер, бұл лауазымдардың қызметкерлері ауыстырды.
19-шы ғасырдың кеңсе тауарлары (әсіресе жаздық керек-жарақтар) этикеттің маңызды бөлігіне айналды. Кез-келген маңызды оқиға - бұл кешкі ас, бал немесе үйлену тойы, әдемі әзірленген шақырудың сүйемелдеуімен, қонақтарға арналған карталардан басталатын.
Біздің заманымызда, компьютерлік технологияның қарқынды дамуына қарамастан, сіз кеңсе керек-жарақтарының сұранысқа ие болуын және күнделікті өмірімізді жеңіл әрі ыңғайлы етіп жасай алатынын айтуға болады.
Енді кеңсе тауарлары көптеген аксессуарларменен, және әр түрлі үлгілермен пайда болған және олардың даму тарихы да бөлек болып келеді. Мен әлемдегі ең танымал кеңсе тауарларының пайда болу тарихын білгім келеді.
Қағаз барлық материалдардың ең танымал. Бес мыңжылдықтар бойы Мысырда папирус жасау басталды, бұл қағаз тарихының басы. Екінші ғасырда Киелі Кіші Азияда қағаз түрінің жаңа түрі пайда болды - пергамент. Тек екеуін де жасау үдерісі өте күрделі және көп ақша талап етілді, сондықтан адамдар қағаздың жаңа түрлерін іздей бастады. Шын мәнінде, қағаз тарихының басы біздің дәуіріміздің 105-ші жылы деп саналады, оның отаны - Қытай.[3]
Шарикті қалам. Американдық Джон Д. Лауд бірінші 1888 жылы шарикті қаламға ұқсас өнімді патенттеді. 1944 жылы Журналист Ласло Бло заманауи шарикті қаламды ойлап тапты, бұл ретте әрбір адамдар бұл қаламсыз өмір сүру қиын заманы болып табылады. Алайда жақында армяндық археологтар 1166 ж.т. заманауи қаламға ұқсайтын нысанның бейнесі болған шиыршықты тапты.
Маркер. Маркер 1960 жылы Edding фирма тарапынан жасалды.
Өшіргіш. Бұл нысан жиі резеңкеден, ол резеңкеден жасалса да, серпімді жиек деп аталмайды. Өйткені, бірінші резеңкеден резеңкеден жасалған, бірақ қазір резеңке қолданылмайды. Өшіргіш сияқты бір нәрсені бірінші рет 1770 жылы жасаған болатын, ал биылғы жылы оның дамуы басталды. Бірнеше түрі бар: резеңке, синтетикалық және механикалық.
Кескін. ол XIII ғасырда сияқты мата таспамен бастап, кеудеше жоғарғы сол жақ бұрышында разрездерін арқылы салынғанын XIX ғасырда тігін түйреуіш және сым бұлақтар бұрын - 1899 жылы норвегиялық инженер Юхана Voler көктемнің дана тәжірибе кезінде осы эволюциялық жолы, қағаз қыстырғыш алды сым, бірнеше табысты қапсырманың дизайны болмады. Алайда, Voler сіздің жобаға жеткілікті назар аудармаған, және 1900 жылы американдық өнертапқыш Корнел Brosnan Konaclip деп аталатын клип патенттелген болатын. алғаш рет сол жылы Британ компаниясы Gem Manufacturing классикалық қос-сопақша түрінде Gem скрепка жаппай өндірісін іске қосты. Сондай-ақ, 1902 жылы неміс азаматы Е. Либинг қағаз кескінінің он нұсқасын ұсынды. Солардың бірі, әдемі бұйра көп клип, оның өндірісін бастады компанияны Stral, дәміне қарай келді.[4]
Қарындаш. Қазіргі қарындаш 1794 жылы талантты француз ғалымы және өнертапқышы Никола Жак Коктемен ойлап тапты. XVIII ғасырдың аяғында Британ парламенті Камберлендден бағалы графитті экспорттауға қатаң тыйым салған. Бұл тыйымның бұзылуы үшін жаза өте ауыр болды, өлім жазасына дейін. Бірақ қарамастан, графит континентальды Еуропаға әкелініп, оның құнының күрт өсуіне әкелді. Француз ғибадатханасының нұсқауларына сәйкес, Conte графитті балшықпен араластыруға және осы материалдардан жоғары сапалы шыбықтарды шығаруға арналған формула әзірледі. Жоғары температурадағы өңдеу арқасында жоғары беріктікке қол жеткізілді, алайда қоспаның үлес салмағы әртүрлі қаттылықты жасауға мүмкіндік берді, бұл қаттылық қаруларының қазіргі классификациясы үшін негіз болды.
Механикалық қарындаштың пайда болуына американдық Alonso Townsend Cross ризашылығын білдіреді. Қарапайым қарындашты құрайтын материалдың үштен екісі оның өткір болған кезде қалдықтарға кетіп жатқанын байқады. Бұл оған 1869 жылы металды карандаш жасауды ұсынды. Графит штоктарын металл түтікке орналастырып, қосымша ұзындығына қарай ұзартылуы мүмкін.
Кенселік батырды 1989 жылы 1902 және 1903 жылдары Германиядағы Люшен қаласындағы сағатшы Иоганн Кирстен ойлап тапты. Ол 1904 жылы ағасы Павел оны патенттеген саудагер Отто Линдстедтке сатты. Линдстедт патент арқасында миллионер болды, сағатшы кедей болып қалды.
Скотч. Он жылдан астам уақыт бойы скотч сөзі әдеттегідей әртүрлі мақсаттарда қолданылатын әдеттегі жабысқақ лента дегенді білдіреді. Scotch(R) - тіркелген сауда белгісі, оның аты үйдің атына айналды. Скотч өзіндік түрлерге бөлінеді: ораушы таспа, скотч сібір, скотч бояу, екі жақты желім таспасы және т.б. Скотч сөзі ағылшын тілінде Шотландия немесе шотланд дегенді білдіреді. Дегенмен, ол Шотландияда емес, тіпті Шотландия мен Шотландияда да ойлап тапты. Scotch таспасы алғаш рет Америкада ойлап тапты. 1923 жылы Ричард Дрю есімді жас жігіт қысқышты қарапайым түрде өндіретін компанияда лаборант болып жұмысқа орналасты. Компания Миннесота тау-кен өндірісі деп аталды және сол кезде дүкендер мен автосервис орталықтары үшін жаңа Wetordry терісін белсенді түрде сынап көрді.[5]
Гараж ал кейін, Ричард мастер автокөлік органдар, автомобиль екі түрлі түске боялған керек еді тәжірибелі қиындықтарды кескіндеме айналысады байқадым. Олар қазірдің өзінде боялған бетті сенімді қорғай алмады, ал гүлдер арасындағы шекара дәл емес болды.
Дрю суретшілер біраз уақыт өткен соң, бір нәрсе шығып уәде және 2 дюйм (5 см - қазір орау скотчпен стандартты ені) шеберхананы таспа ені әкелді әрбір шетіне желіммен. Мастерлердің бірі іс бойынша прототипін қолдануға бел буды, бірақ ол басқа түске бояуды бастаған кезде, Дрюдің таспасының қирағанын байқады. Экономиканың себептері бойынша Ричард таспаны шеттерге жабысып, ал ортасында - жоқ. Ал шотланд ұсынақты аңыздары болды сол күндері, жүрегінде риза суретші, дауыстап, өйткені бұл таспа алыңыз сіздің Scotch Босс жіберуге және оны одан жабысқақ жасауға айтыңыз! Бұл Drew жоқ Scotch Босс емес екенін анық , бірақ таспаға арналған сөз тоқтап қалғандай көрінді. Осылайша, Шотландияның нәзіктігінің құрметіне скотч таспаны шақырды.
Ал өнертапқыш эксперименттерді жалғастырды. Тексеру бірнеше жыл болды, ал 1930 жылғы 8 қыркүйекте Чикагодағы шотланд целлофан таспасының клиенті жіберілді.
Осылайша, қарапайым, бірақ өте пайдалы өнертабыстың тарихы басталды, ол тез жаңа қосымшаларды табуға кірісті. Скотч кітаптар, ескі банкноттарды, терезелер мен сынған жұмыртқа тіпті қысқы сақтау жыртылған беттерін нығыздаушы, киім жөндеу сынған ойыншықтар азық-түлік пакеттерін үшін пакеттерін бекітетін үшін пайдаланылды.
900-ден астам атауларын, Бүгінгі күні .. т.б. таспаны, кеңсе таспаны, екі жақты скотч, маскировки, орау таспа Scotch ZMTM отбасы: Уақыт өте, 3M үнемі жаңа нұсқалары шығара таспаны жақсарды.
Өнертапқыш Ричард Дрюдің өмірі қаншалықты сәтті болса, айту қиын. Ол сондай-ақ, ол әйгілі бай немесе қайыршылықтан қаза болғаны туралы хабардар емес. Мен бір нәрсе білемін, - деді ол ұзақ өмір (- 96 жыл, екінші жағынан - кейбір көздеріне сәйкес '81) өмір сүрген және бүгінде кез-келген үй істеу мүмкін емес, онсыз өнімнің өнертапқыш ретінде өз атын мәңгі.
Кеңседегі үстелде орналасқан барлық заттар, негізінен, кеңсе тауарларының санатына жатады. Кеңседегі кеңсе жабдықтары өнімнің кең топтамасын қамтиды: қағаз жеткізгіштері, қағаз және қайшылар, қағаздар мен файлдарға арналған қалталарға. Кеңсе қағазы, жұмсалатын материалдардың бірі, сондықтан әрқашан көп болуы керек. [6]

1.2 Кеңсе тауарларын сату пәндік облысындағы қолданылған ақпараттық қамтамаларына сипаттама

Microsoft SQL Server -- реляциялық деректер базасын (РСУБД) басқару жүйесі Microsoft корпорациясы әзірленген. Негізгі пайдаланылатын сұраныстар тілі -- Transact-SQL, Microsoft және Sybase бірлесіп құрды. Transact-SQL ANSIISO стандартын іске асыру болып табылатын структураланған сұраныстар тілі (SQL) бойынша кеңейтулері бар файлдарды жүктеуге болады. Өлшемі жағынан дербестен кәсіпорынның ірі деректер базасына дейін масштабтағы деректер қорымен жұмыс жасау үшін пайдаланылады; нарық бұл сегментіндегі басқа ДҚБЖ бәсекелесі.[7]
80-ші жылдардың екінші жартысында клиенттік-серверлік технологиялардың дамуы 70-жылдардың соңынан бері белсенді дамып келе жатқан екі негізгі саланың дамуына байланысты болды: бір жағынан дербес компьютерлер және екінші жағынан компьютерлік желілер. Ұзақ уақыт бойы дерекқор тек мейнфреймдер үшін қол жетімді болды, және тек үй компьютерлер мен ЭЕМ дерекқор әзірлеушілер үшін процессорлар өнімділігінің өсуіне арқасында (мысалы, Oracle) өз өнімдерін тиісті нұсқаларын жасауға кірісті. Компьютерге арналған алғашқы RDBMS бірі 1983 жылы шығарылған Oracle v3 болды. Сол кезде бірнеше компьютер иелері оларды негізінен қолданбаларды әзірлеу және тестілеу үшін пайдаланды.[8]
ДББЖ-ны дамытудағы негізгі кезеңдердің бірі 1986 жыл болды. Осы уақыт кейбір дерекқор бағдарламалық қамтамасыз компаниялар әлі де болды, бұл ең елеулі бірі екі жыл бұрын құрылған Sybase компания болды. 1986 жылға қарай, деректер базасының серверлерін Sybase толық интеллектуалдық жұмыс станцияларына (әдетте Sun Microsystems және Аполлон Компьютер дамыту) басталуы (мысалы, Oracle әзірленген). өзі осы клиент-сервер технологиясы мүмкін интерфейс модульдерінің (т. Н. Алдыңғы соңы) түскен ақпаратты өңдеу модульдерді (т. Н. кері соңы) айыра жасады. орталықтандырылған шешімдерді (сақтау және деректерді қорғау талап тек тапсырмаларды орындау үшін сервер қалдырып, жұмыс станциялары желісі арасында (мысалы, есептерді, тест деректерді және т.б.. D. пішімдеу) шешім провайдерлері қалған міндеттерді бөлу мәселелері көшіп, назарға компьютерлік желілер ену тұрақты өсуін ескере отырып, оңтайландыру сұранысты орындау ағыны және т.б.)
ДББЖ әзірлеушілері иерархиялық дерекқордан реляциялық деректерге көшу кезінде маңызды рөл атқарды. IBM осы уақытқа дейін біртіндеп өз клиенттерін иерархиялық дерекқордан (IMS сияқты) DB2 DRD және SQL DS-қа ауыстырады. Жаңа ДҚБЖ, бірақ IMS жылдамдығынан төмен, бірақ бағдарламалау мен техникалық қызмет көрсету ыңғайлығына қарағанда жоғары. DB2-нің жеткізілімдері күтілетін нәтижелерден асып, сатылымның бірінші жылы нарықтағы айтарлықтай үлеске ие болды. 1986 жылдың қыркүйегінде Gupta Technologies өзінің SQL базасын құруға кірісті, ол желіге қосылған компьютерлер үшін тұжырымдамалық дерекқор серверін қамтиды. Гупта сондай-ақ бірінші пайдаланушының жұмыс станциясына файлдарды немесе кестелерді жүктеп қажеттілігінсіз онда сақталған деректерге тікелей қол жеткізуді қамтамасыз ететін, оларға озық DB2 бар IBM мейнфреймдер қол ашықтығын жүзеге асырылып бірі болып табылады.[9]
1986 жылдың аяғында ДББЖ-да деректермен жұмыс істеу үшін SQL-ті негізгі тіл ретінде қолдану әмбебап болды. IBM, Oracle, Sybase және Gupta клиенттердің алдыңғы жағындағы клиенттің артқы жағына хабарламаларды жіберу үшін ұқсас SQL синтаксисін пайдаланды, бұл әртүрлі жеткізушілерден клиент пен сервер бөліктерін біріктіруге мүмкіндік берді. Сол жылы Американдық ұлттық стандарттау институты SQL тілінің нұсқасын деректерді өңдеудің халықаралық стандарты ретінде мақұлдады, ол SQL қолдауы жоқ дерекқорлардың әл-ауқатына қауіп төндірді. Мысалы, Cullinet, SQL-ге өздерінің шағын компьютерлерге арналған деректер базасында қолдау көрсететінін мәлімдеді, бірақ оның кешігуіне байланысты дерекқордың нарықтық үлесі жоғалды, IBM және оның DB2 өніміне жоғалтты.[10]

2 Жобалау бөлімі

2.1 ABDI дүкені атты мәліметтер базасын жобалау

2.1.1 Деректер қорының инфологиялық және даталогиялық моделін құру

Кез келген деректер қорын құру үшін, құрушысы бірнеше модель жасайды. Бірінші модель - инфологиялық мәліметтер моделі. Бұл кезеңде деректер қорын құрушы пәндік аймақ туралы мәліметтер жинақтайды және сол жинақталған мәліметтер табиғи тіл арқылы, кестелер арқылы, математикалық формулалар арқылы графикалар арқылы сипаттайды. Бұл кезде ДҚ құрушы ешқандай МҚБЖ қолданбайды. Екінші модель - мәліметтердің даталогиялық модулі - қандайда бір МҚБЖ тілінде ДҚ сипаттау. Үшінші модель - мәліметтердің физикалық моделі сипаттайды. Инфологиялық моделінің мақсаты жиналған модель ақпараттық жүйелік оны ДҚ қалай сақтайтындығын бейнелеу. Мысал ретінде дүкеннің базасын құруға болады.
Инфологиялық моделін иерархиялық ER - диаграммалары немесе (ақпараттық модель) деп те атайды. ER - диаграммаларда қолданатын белгілер: тіктөртұрыштың ішінде - стержн. Домалақта кілт. Домалақта атрибут. Трапецияда - характеристика. Ромбыда - ассоция. Параллелограмда - белгі. Бұнда белгілер үшке бөлінеді. Біреуі - стерженді. Екіншісі - ассоциясы. Үшіншісі - мінездемелік. Ассоцотивті қатынастарды ішкі классқа бөлінуі - белгілеу деп аталады. Мысалы, кеңсе тауарлары дүкені инфологиясының моделін құру. Бұл базада дүкен жайлы ақпарат күнделікті ауысып тұруы және де сатып алушылардың соған қатынасын айтамыз.[11]
Пәндік облысқа сәйкес деректер базасы келесі ескертулерді ескеріп құрылады:
Әрбір сатып алушы келісім негізінде кез-келген тауарды сатып ала алады;
Әрбір сатып алушы келісім негізінде сатып алған тауары бұзылған болса, қайтадан ақшасын қайтарып алуға болады;
Әрбір сатып алушы келісім негізінде сатып алған тауары бұзылған болса, сол тауардың құнына сәйкес басқа тауарды ала алады;[12]

Пәндік облыстың базалық маңыздарын қарастырайық.
Сотрудники атты кестенің атрибуттары: код сотрудника, фамилия, имя, отчество, год рождения, иин, почт. индекс, пол, код работы. Мұнда дүкеннің қызметкерлері жайлы кішкене мәліметтері.
Данные сотрудников атты кестенің атрибуттары: код сотрудника, область, городсело, район, улица, дом, квартира, телефон. Ал мұнда қызметкерлердің мекен-жайымен толық мәліметтері. Бұл кестеде Код сотрудника" атрибуты арқылы бір-бірімен байланыстырған.
Работы атты кестенің атрибуттары: код работы, название работы, оклад. Сотрудники кестесінде байқаған болсақ "Код работы" деген атрибут бар. Яғни осы кестемен осы атрибут арқылы байланысқан.
Товары атты кестенің атрибуттары: код товара, название товара, ID группы, единица измерения, количество, цена закупки, цена реализаций. Бұл дүкеннің тауарлар кестесі.
Группы товаров кестенің атрибуттары: ID группы, код сотрудника, название группы. Бұл кесте кеңсе ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Кадрлар бөлімінің функциялары
Деректер қорының физикалық моделін құру
Байланыстың нормалық түрлері
Деректер базасының кестесін компонентпен байланыстыру
MS Access деректер қорында кесте құру
Байланыстардың нормалық түрлері 1-ші ,2-ші,3-ші,4-ші нормалық түрлері
Кестені қолдан құру
Жатақхана меңгерушісінің жұмысын автоматтандыру
Қалыпқа келтіру. мәліметтерді сақтаудың теориялық негіздері
Деректер базасын жобалау
Пәндер