Жеңіл бетонның қасиеттеріЖұмыс түрі:  Диссертация
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 43 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ЖЫЛУБЛОКТАРДЫ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННАН ӨҢДІРУ

Магистрлік жоба
6М073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
мамандығы бойынша
(бейінді бағыт)

Астана, 2018ж.

Мазмұны
НОРМАТИВТІК
СІЛТЕМЕЛЕР ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... .4
АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ... .4
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1 ПОЛИСТИРОЛБЕТОН ҰҒЫМЫНА ЖАЛПЫ СИПАТТАМА ... ... ... ... ... .8
1.1 Полистиролбетон туралы түсінік. Шығарылатын өнім
номенклатурасы ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... .11
2.1 Шикізат пен жартылай фабрикаттарды таңдау және сипаттамаларын
негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.2.Шикізаттың
құрамы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ..18 2.3.Өндіріс режимін таңдау
негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.4Технологиялық схеманы таңдау
негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.5Технологиялық
схема ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... 20
2.6.Полистиролбетон құрылымының қалыптасуының физика-химиялық
процестері ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
2.7.Кәсіпорынның құрылымы мен жұмыс
режимі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...33
2.8.Полистиролбетон өндіріс
бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
2.9.Өндірістің материалдық
балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
2.9.1.Материалдық баланстың
құрастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.9.2.Полистиролды бетон өндірісінің материалдық ағындарының сызбасын
талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
2.10Кәсіпорынның өндірістік
бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
2.11Шикізат қажеттілігін
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
..41
2.12.Жабдықтардың санын таңдау және
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
3.Өнім сапасын
басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ..45
4.Қауіпсіз еңбек
жағдайлары ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... .46
5.Қоршаған ортаны
қорғау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... 47
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
ҚОЛДЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...50

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Магистрлік жобада келесі стандарттарға сілтемелер жасалған:
МЕСТ 51263-99 Полистиролбетон
МЕСТ 25094-2015 Цементке арналған белсенді қоспалар. Белсенділігін
анықтау әдістері;
МЕСТ 310.2-81 Цементтер. Түйіршік ірілігін анықтау әдістері;
МЕСТ 10180-90 Үлгілер бойынша беріктіті анықтау әдістері;
МЕСТ 10060.1-95 Бетондар. Аязға төзімділікті анықтаудың негізгі
әдістері;
МЕСТ 27005-86 Жеңіл, әрі қуысты бетондар. Орташа тығыздығын анықтау
ережелері
МЕСТ 25820-83 Жеңіл бетонадар. Техникалық талаптары
МЕСТ 30402-96 Құрылыс материалдары. Жанғыштығын сынау әдісі
МЕСТ 24211-91 Бетон қоспалары. Жалпы техникалық талаптар
МЕСТ 27006-86 Бетондар. Құрамын дұрыс таңдау талаптары
МЕСТ 12.1.044-89 Өрт және жарылғыш заттар материалдардың қауіпсіздігі.
Көрсеткіштердің номенклатурасы және оларды анықтау әдістері
ОСТ301-05-202-92Е Көбіктенген полистирол. Техникалық талаптар

АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР

Магистрлік жобада сәйкес анықтамаларымен келесі терминдер, белгілеулер
және қыстартылған сөздер пайдаланылған:
ӨСК - өздігінен сөнетін көбіктенгіш;
ТББ - техникалық бақылау бөлімі;
КТҚ - кеуекті-түйіршікті құрылым;
КХҚ - компелекстік химиялық қоспалар;
АШ - ағаш шайыры;
ПЖС - Полистиролбетoнның жоғары сипаттамалары
Viscocrete 105P - Жоғары тиімді поликарбоксилат гиперпластификаторы,
еріткіш және антибропильді компонент

КІРІСПЕ
Зeрттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргi таңдa дамып келе жатқан
құрылыс саласында, жеке және кoммерциялық құрылыс та, экономикалық тиімді,
жылулық, экологиялық жaғынан таза және өрт қауіпсіздігі жоғары, тиімді және
қысқа мерзімде тұрғызуға мүмкіндік бeретін құрылыс материалдарға мұқтаж.
Дәстүрлі қабырғалардың орнына, жеңіл жылублоктарды қолдансақ,
oлардың салмағы азайып қалыңдығы жұқартылады. Сoның нәтижесінде фундаментке
түсетін жүк азайып, пайдалы аудан артады. Бұл ретте құрылыс мерзімі
төмендеуі мүмкін және техникалық-экономикалық көрсеткіштері жоғарлайды.
Жәнеде қазіргі таңда үлкен глобалды прoблемалардың бірі,
Бүгінгі таңда үй-коммуналды сектор ең көп яғни, бүкіл
энергоресурстардың 13 бөлігін құрайды. Қoлданыстағы энергияны үнемдеулік
осы салада шамамен 25-27%-ды құрайды. Осыған байланысты сапасы жоғары
энергoэфективті жылуoқшаулағыш материалдарды өңдіру кең алқапты oрын алуда.
Басым жолдардың бірі, тығыздығы төмен, жылуоқшаулағыш аралық
қабырғаларды жаппай өңдіру болып табылады.
Заманауи құрылыста энергияның бағасының тұрақты өсуіне байланысты,
жылу және энергия үнемдеу мәселелеріне ерекше мән берілуде.
Бұл мәселені шешудің ең оңай және экономикалық тиімді әдістерінің
бірі: құрылымдық және жылу oқшаулау қасиеттерін біріктіретін материалдарды
немесе құрылыс конструкцияларын пайдалану. Oсындай материалдардың бірі,
құрылыс саласында жана, бірақ кеңінен белгілі бoлып келе жатқан
материалдардың бірі – жылутиімді полистиролбетон бoлып келеді.
Пoлистиролбетoн - Қазақстан нарығында 10 жылдай, ал батыс нарығында 40
жылдан астам уақыттай белгілі. Ол құрылыс материалдары өндірісіне, атап
айтқанда, жылу oқшаулау қасиеттеріне ие және жақсартылған құрылымдық
сипаттамалары бар, кеңейтілген жеңіл бетoн өнімдеріне жатады.
Пoлистиролбетон - бұл компoзициялық материалдарға жатады, oның
функциoналдық жағынан қуысты бетoнға жақын. Полистиролбетонның құрамына
келсек: цемент – байланыстырғыш және жеңіл тoлтырғыш ретінде көпіртілген
полистиролды келтірсек болады. Бұл материалдың көптеген қасиеттері бар және
басқа бетoн бұйымдарына қарағанда артықшылықтары өте көп.
Тығыздығы төмен пoлистирбетонның беріктік сипаттамалары жеткілікті,
жүктеме кезінде дефoрмацияланбайды, төмен жылу өткізгіштікке ие және жoғары
дыбыс оқшаулағышы болып келеді.
Полистирoлбетон басқа жылуoқшаулағыш материалдарға қарағанда, отқа
және аязға төзімділігі жоғары, су сіңіргіштігі төмен, химиялық және
биолoгиялық әсерлерге тұрақты төзімді көрсеткіштерге ие.
Сонымен қатар, полистирбетон оңай кесіліп, оңай тасымалданады және
тез төселінеді. Ғимараттарды тұрғызғанда, еңбек шығындарын азайтады.
Жеңіл бетонның қасиеттері.  Беріктік қасиеті бетонның маркаларымен
сипатталынады. Мысалы, жылу өткізбейтін жеңіл бетонның маркалары (кгссм2)
М5-М25, конструктивтік-жылу өткізбейтіндерінікі – М35-М100, ал
конструктивтік жеңіл бетондардікі – М150-М500. Жеңіл бетонның беріктігі
кәдімгі ауыр бетонның беріктігіндей, цементтің активтігіне және цементпен
судың қатынасына байланысты.Мысалы, беріктігі жоғары тығыздығы 1600-1800
кгм3 жеңіл бетон алу үшін беріктігі жоғары, тығыздығы 600-800 кгм3 ірі
толтырғышты пайдаланып, уақ толтырғышты жартылай немесе түгел тығыз уақ
толтырғышқа (құмға) ауыстыру керек. Жасанды малта мен жарықшақ тастың
нұсқалық коэффициенті толтырғыш түрінің ең жоғары өлшемінің ең төмен
өлшеміне қатынасы төмен (аз) болған сайын, толтырғыштардың сапасы
жақсарады. Жоғары сапалы толтырғыштар үшін бұл коэффициенттің мөлшері 1,5-2
және 2,5 аспауы керек.
Тығыз құрылымды, яғни цемент қамыры толтырғыштар түйірлерінің
қуыстарын түгел толтырып және түйірлер арасындағы кеуектілік азайған
жағдайда жеңіл бетон, жеңілдігіне қарамастан берік, су өткізбейтін және
аязға төзімді болады. Өйткені жеңіл толтырғыштардың көбінде (керамзитте,
аглопоритте) аморфты кремний оксиді (SiO2) болады; ол қатайғанда цементтен
бөлінетін Са(OH)2 (кальцийдің гидроксидімен) әрекеттесіп кеуек түйір-
цемент тас арасындағы қабатты берік өтетін, суда ерімейтін кальцийдің
гидросиликатын (CaO(SiO2(nН20) түзеді. Осының салдарынан көлемінің 75-80%
кеуек толтырғышпен толғанына қарамастан жеңіл бетон, су, т.б. сұйықтарды,
тіпті олардың қысымы үлкен (1,2 МПа) болса да, өткізбейді. Мұндай бетон
аязға да төзімді келеді.
Жеңіл бетон беріктігінің негізгі көрсеткіші – ол бетонның класы. Жеңіл
бетон сығу беріктігі бойынша (МПа) халықаралық 14 класқа бөлінеді: В2;
В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; ВІ2,5; В15; В17,5; В20; В22,5; В25; В30; В40,
жылу өткізбейтін және бетон үшін бұлардан басқа үш класс: В0,35; В0,75 және
В1 белгіленген. Беріктігімен бірге жеңіл бетонның маңызды көрсеткіштеріне,
оның тығыздығы жатады. Құрғақ күйіндегі орташа тығыздығына байланысты жеңіл
бетон 19 маркаға бөлінеді: D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900,
D1100, D1200, D1300, D1400, D1500, D1700, D1800, D1900, D2000. Жеңіл
бетонның жылу өткізгіштігі негізінде оның тығыздықтарына байланысты Кұрғақ
жеңіл бетонның жылу өткізгіш коэффициенті әдетте 0,1-0,8 Вт(м(°С)
аралығында болады.
Жылу өткізгіштігіне сәйкес бұл бетоннан салынған тұрғын үй сыртқы
қабырғасының қалыңдығы 20 см-ден 40 см-ге дейін өзгеруі мүмкін. Егер
бетонның ылғалдылығы 1 %-ға өссе, ал жылу өткізгіштігі 0,016-0,035
Вт(м(°С) өседі.Жеңіл бетон су өткізбейтін қасиеті бойынша W0,2; W0,4;
W0,6; W0,8; W1; W1,2 маркаға, ал аязға төзімділігі бойынша: F25, F35, F50,
F75, F100, F150, F200, F200, F300, F400, F500 маркаға бөледі.
Жеңіл бетондардың кейбір түрі, мысалы уақ толтырғышсыз жеңіл бетон
қуысты болып келеді де, ондағы болат арматураларды коррозиядан жөнді қорғай
алмайды. Сондықтан, мұндай бетоннан жасалған темірбетон конструкцияларының
күш көтеретін (жұмыс істейтін) арматураларын, басқа тәсілдер арқылы
коррозиядан қорғау керек. Ал тығыз құрылымды жеңіл бетондарда, арматура
коррозияға ұшырамайды
Диссертациялық жұмыстың негізгі міндеттері:
* Полистиролбетонның номенклатурасын анықтап, оның қасиеттерін зерттеу,
оларды пайдаланудың ұтымды жағдайларын анықтау;
* Қоспаға қосылатын, бастапқы материалдарды таңдауын негіздеу және
олардың құрамының, күйінің, қасиеттерінің сипаттамасын беру;
* Полистиролбетоннан жасалған жылублоктарының технологиясын терең
зерттеу, әдістері мен технологиялық схемасын таңдауды негіздеу, oсы
өнімді өңдіру процесін толық сипаттау;
* технологиялық есептерді oрындау;
* өндірістің материалдар балансын есептеу, технологиясын меңгеру,
материалдық ағындардың схемасын құрастыру және талдау;
* негізгі жабдықтардың мөлшерін таңдау және есептеу.
Жұмыстың мақсаты: Құрылыс шығындары мен экологиялық ластануды
төмендету мақсатында, пенополистиролбетоннан жасалған жылублоктарды
өңдіретін, тиімді және арзан өңдіріс технологиясын құру.
Полистиролбетон – құрамында композитті материалдар бар, жеңіл кеуекті
бетонның түрі. Оның құрамында атап айтқанда: портландцемент,полистирол
туйіршіктері жіне модивикациялық қоспалар бар. Қазақстан нарығында ұқсас
өнімдер болмағандықтан, өңдірілетін жылублоктар, құрылыс нарығын бірегей
жаулап алуға қабілетті, бәсекеге қабілетті және жоғары сұраныстағы тауар
болып табылады.
Курстық жоба өндірістің технолoгиялық сызбасын және түсіндірме
жазбасын, өнімнің эскизін қамтиды.
Диссертацияының құрылымы. Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі тараудан,
қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Жұмыстың апробациясы мен жариялынымдары:
Диссертациялық жобаның негізгі ережелері Л.Н.Гулилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті 2017 жылдың 14 сәуірінде өткен студенттер мен жас
ғылымдардың Ғылым және білім – 2017 атты XII Халықаралық ғылыми
конференциясында Полистиролбетон-жылуоқшаулағыш материал атты мақалада
талқыланып, баспаға шықты.
Диссертацияның құрылымы және көлемі:
Жұмыс кіріспеден, 2 бөлімнен, жалпы қорытындыдан, 20 аталымды
пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады, жұмыс көлемі 51 бет, 18 сурет, 9
кесте, 43 формуладан тұрады.

1. ПОЛИСТИРОЛБЕТОН ҰҒЫМЫНА ЖАЛПЫ СИПАТТАМА

1.1 Полистиролбетон туралы түсінік. Шығарылатын өнім номенклатурасы

Полистиролбетон - қуысты-түйіршікті құрылымы бар (аралас) жеңіл бетон.
Оның құрамына байланыстырғыш компоненттер (портландцемент,
шлакопортландцемент немесе гипс) және толтырғыштар (қөбіктелген полистирол
түйіршіктері), сондай-ақ су және химиялық қоспалардан (пластификаторлар,
байланыс үдеткіштері және т.б.) тұрады. Полистиролбетон жылублоктарынан
жасалған қоршау құрылмалары мен сыртқы қабырғалар, жылу оқшаулауды қажет
етпейді.
Полистиролбетонды – жылуоқшаулағыш блоктарды өңдіргенде, қасбет
қабырға жылуоқшаулағыш панельдері мен плиталарында, сондай-ақ осы
өндірістің қалдықтарын жылу толтырғыш ретінде қолдануға болады.
Диссертациялық жұмыс үшін D 300 маркалы полистиролды бетоннан жасалған
қабырғалы блоктар таңдалып алынды, өйткені полистиролды бетон екі санатқа
бөлінеді:тығыздығы бар,жылу оқшаулаушы- D 150 - D 350; - тығыздығы бар
,құрылымдық - D 350 - D 500. Және жылублоктарының тағы бір маңызды
ерекшелігі – олардың тығыздығы төмен, яғни құрыс жұмыстарын жеңілдетеді, ал
жылублоктардың өлшемдері әртүрлі болғандықтан, көптеген құрылыс салаларында
өнімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Полистиролбетон жылублоктарының айрықша сипаттамалары:

• Монтаждаудың қарапайымдылығы мен жылдамдығы. Жылублоктардың
іргетасқа бекітілуі маяк әдісімен клей арқылы бекітіледі және
вертикальды тұрғызу үшін ғана қолдануға арналған

• Суды аз сіңіру (материалдың жабық қуысты құрылымына байланысты
массаның 4%-нан аспайды), ол қосымша гидроизоляцияны талап
етпейді;

• Материалдың жоғарғы жылу кедергісі (жылу өткізгіштік коэффициенті
0,085 Вт м º С);

Полистиролбетонның тағы бір ерекшелігі - кеуекті-түйіршікті
құрылымында. Онық қуыстары түйіршік тәрізді пішінде болып келеді. Кеуекті
болуымен сипаттала отырып, сонымен қатар тесіктер түйіршік аралық тесік
түрінде, түйіршікті материалдың массасы бойынша жасалынады (1-сурет).

Сур. 1. Полистиролбетонның құрылымы

Полистиролбетон жылублоктары бір жағынан, су өткізбейтін мембраналарды
механикалық зақымданудан сенімді түрде қорғайды және оған оң температура
режимін қалыптастырады, бұл өз кезегінде қызмет мерзімін едәуір арттырады,
ал екінші жағынан, жер асты үй-жайларында қажетті температуралық режимді
сақтайды.
Полистиролбетон жылублоктар - бұл тиімді жылуоқшаулағыш болып
табылатын бірегей материал. Полистролбетон жылублоктарынан жасалған
құрылыс конструкциялары мүлдем жылу оқшаулауды талап етпейді.

Полистиролбетоннан жасалған жылублоктардың артықшылықтары:

o сыртқы қабырғалардың минималды қалыңдығына байланысты, бөлменің
пайдалы алаңының кеңейуі;
o энергия шығындарының азайуы (3 немесе одан да көп);
o қосымша жылуоқшаулау және буоқшаулау талап етілмейді;
o өнім формасының жақсы болу есебінен байланыстырғыш заттардың
төмен тұтынуы (1 м3 блоктарға, небәрі 25 кг желім қолданылады,
қалыңдығы 1,5-2,5 мм);
o іргетасқа жүктеменің аз түсуіне байланысты, күрделі инженерлік-
геологиялық жағдайларда құрылыс жүргізуге оңай
o материал ағашпен салыстырғанда, бу өткізгіштігі мен жылу
өткізгіштігі өте ұқсас, яғни, демалады;
o дыбыссіңіргіштігі доғары (10 см 36 дБ жұту);
o қыс мезгілінде жылуды жақсы сақтайды және жазда салқын (Қысты
күні жылытқышты өшіргенде, не бәрі 1°C өзгереді);
o қыс кезеңде салу мүмкіндігі (желімнің суыққа қарсы арналған
қоспамен қолданылуы арқасында);
o қабырғаларды монтаждау кезде көтергіш жабдықтары мен арнайы
механизмдер пайдалану қажет емес;
o механикалық өңдеуде, жеңіл және қарапайым (оны ағаш арамен
араласа да болады);
o жұмыстың жоғары өнімділігі (1 тас қалаушы 8 сағатта орташа
есеппен - 35 м2 қабырғаны монтаждайды);
o сығылуға беріктілігі және аязға төзімділігі 100 циклден жоғары
болғандықтан, эксплуатация кезінде, қабырғада жарықтар пайда
болмайды
o кеміргіштерді ағашқа қарағанда, жолатпайды;
o Бұл материал көгермейді

Химиялық қасиеттеріне байланысты, жөндеу және құрылыс жұмыстарының
мақсатына байланысты, панельдер әрлеудің сенімді түрі болып табылады, жылу
оқшаулаудың жоғары деңгейіне ие және ұзақ уақыт бойы қызмет етуге дайын.
Панельдер ғимаратқа толық көрініс береді және осы материалдың көмегімен
жұмыстарды орындау оңай, өйткені олар қабырғаларды орнату үшін арнайы
дайындықты қажет етпейді.

2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ.
1. Шикізат пен жартылай фабрикаттарды таңдау және сипаттамаларын
негіздеу

Шикізат – кез - келген технологияның негізі. Полистиролбетон өңдірісі
үшін керекті шикізаттар:
- жеңіл толтырғыштар;
- портландцемент;
- қоспа (қажет болған жағдайда қосымша компонент);
- су;
Полистирол. Полистирол 100°С жоғарғы температурада алынған
болса,полимер арқылы тізбектіңберілу реакциясы салдарынан тармақталған
болып келеді.
Полистиролдың макромолекулаларының құрылысы сызықты болып келеді.
Полимердің орташа молекулалық салмағы 3000-нан 900000-ға дейін болып
келеді, бұл полимерлеу әдістеріне және жағдайларына байланысты болады.
Макромолекула буындары “бастың соңына” типі бойынша бір-бірімен жалғанады.
Полистирол винильді полимер болып келеді. Құрылымдық жағынан ұзын
көмірсутекті тізбектен және әрбір екінші көмірсутекке қосылған фенилді
топардан тұрады. Тармақталған құрылым түзілген гомополимер молекулалары мен
өсуші радикалды арасындағы тізбекті беруреакциясының нәтижесінде түзіледі.
Тармақтардың саны және өлшемі полимерлеу жағдайына және дәрежесіне
байланысты өзгереді.(2-сурет)

Сур.2. Полистиролдың молекула құрылысының схемасы

Техникада қолданылатын полистирол аморфтық құрылымға ие. Негізгі
тізбекпен салыстырғанда фенилді топтар ретсіз орналасады. Бұл сутегі
атомдарымен салыстырғанда фенилді топтардың үлкен өлшеміне байланысты
кристалдық бөліктердің түзілуіне кедергі жасайды.
Аморфты полистирол қалыпты температурада қатты, мөлдір және
жоғары атмосфераға тұрақтылыққа ие. Полимер төмен
тығыздықпен
(1,05 гсм3), жоғары суға тұрақтылықпен, жақсы диэлектрлік
қасиеттерімен (диэлектрлік өткізгіштік 2,6, электрлік беріктілік 50
кммм) сипатталады.
Аморфты полистиролдың құрылымын жоғары температурада оны ұзарту
арқылы реттеуге болады. Бұл полимер беріктігінің өсуіне және
тегістігінің жоғарылауына әкеледі.
Стереоретті полистиролды TiCl3 және Al(C2H5)3 катализаторы
қатысында 60-750С температура кезінде бензолда ерітілген стиролдың
аниондық полимерленуі арқылы алуға болады. Алынатын изотактикалық
полимер құрамында 50% дейін кристалдық фаза болады [6].
Синдиотактикалық полистирол деп аталатын полистиролдың жаңа типі
бар. Оның басқа полистирол түрлерінен ерекшелігі: тізбектелген фенилді
топтар оның негізгі тізбегінде әр жақтан қатарласып орналасады. Ал
қарапайым немесе атактикалық полистиролда макромолекуланың негізгі
тізбегіне деген фенилді топтарының осындай реттілігі болмайды, яғни
ретсіз болады. (3-сурет)

Полистиролдың негізгі қасиеттері

Тығыздық, кгм3
1040-1060
Шынылану температурасы, °С 78-85
Мартенс бойынша жылутұрақтылғы, °С 75-85
Үлестік жылу сыйымдылығы, кДжкг°С 1,34
Жылу өткізгіштік коэффициенті, Втм°С 0,09-0,16
Сызықты температуралық ұзару коэффициенті (6-8)-10
24 сағат ішінде су сіңіргіштігі, %
0,04
Сыну көрсеткіші
1,59-1,60
Жанғыштығы,сммин
1,27-2,54
Ұрылу тұтқырлығы, кДжм2
12-22
Беріктілік шегі, МПа:
Ұзару кезінде
35-60
Иілу кезінде
55-130
Бринелль бойынша қаттылығы, МПа 140-160

Қалыпты температурада полистирол қатты мөлдір материал, шыныға
ұқс ас болып келеді, спектрдің көрінетін бөлігінің сәулелерін 90% дейін
өткізеді. Полистирол түссіз, оның дәмі және иісі болмайды, физиологиялық
жағынан зиянсыз және басқа пластмассалармен салыстырғанда жеңіл
болады.
Полимердің қатты аморфты күйі 80°С дейін сақталады. Осы
температурадан жоғары болғанда полимер эластикалық күйге өтеді,
жайлап температураның жоғарылауымен эластикалық деформация өседі.
Шамамен 300°С температурада полистирол бұзылады. Полистиролдың
термиялық деструкциясы 260°С кезінде, термототықтырғыш — 200°С кезінде
басталады. Азот атмосферасында полимердің деструкциясы анағұрлым
жоғары температуралар кезінде жүреді: 300°С кезінде полистирол
азотта өте жай полимерсізденеді және 375-400°С –та полимерсіздену
жылдамдығы ауада 200°С температурада полистирол полимерсіздену
жылдамдығына жақындай бастайды. Полистиролдан жасалған бұйымдарды
қолданудың анағұрлым жұмыс температурасы 70°С аспау керек. Жылу және
жарыққа тұрақтылықты жоғарылату үшін полистиролға тұрақтандырғыш
қосады. Полистиролды 220°С температураға дейін ысытқанда деструкция
өнімдердің негізгі компоненті стирол пайда болады.
Полистирол иондаушы сәулеленуге анағұрлым тұрақты полимерлердің
бірі болып табылады. 5800 Мфэр дозасы тек қаттылық модулін кішкене
жоғарылатады, сонымен қатар полимердің мөлдірлігі 50%-ке төмендейді.

Полистиролдың кристалдануын 150°С температура кезінде полимерді
ұзақ ысыту арқылы жеңілдетуге болады. Кристалды полистиролдың негізгі
тізбегі спираль тәріздес формада болады.
Полистирол майлардың, спирттердің, судың, араласқан және
концентрлі тұздардың, галоген сутектік қышқылдардың және сілтілердің
әсеріне тұрақты болады. Ол стиролда, ароматты және хлорланған
көмірсутектерінде, күрделі эфирлерде, кетондарда жақсы ериді.
Тотықтырғыш агенттердің, сутегінің асқын тотығының, калий
перманганатының, күкірт және азот қышқылдарының, мұзды сірке және
сүт қышқылдарының әсерімен бұзылады. Керосин және жоғары спирттер
полистиролдан жасалған бұйымдардың сынуына әкеледі.
Полистиролдың артықшылығы — суға жоғары тұрақты және қышқылдардың
сулы ерітіндісінің, сілтілердің және тұздардың әрекетіне тұрақты,
өте жақсы диэлектрлік қасиеттері, қанағаттанарлық механикалық
қасиеттері, жеңіл боялуы болып келеді.
Полистиролдың кемшіліктері — күн сәулесінің әсерінен ескіруі,
жеткіліксіз жылу тұрақтылығы, ұрылу жүктердің әсерінен жоғары емес
беріктілігі, органикалық еріткіштер әсеріне тұрақсыз. Оның атмосфераға
тұрақтылығы: ашық ауада ол сары түске айналады және сынады.
Жеңіл толтырғыштар ретінде көпіршікті полистирол қолданылады.
Көпіршікті полистирол арнайы көбіртетін құрал арқылы шығарылады. Бұл
технологиялық процесс үшін шикізат ретінде ӨСК полистирол қолданылады.
Өздігінен сөнетін көбіктенгіш полистирол түйіршіктері - диаметрі шамамен 1
мм болатын майда моншақ тәріздес болып келеді. Көбіктенуден кейін
түйіршіктер мөлшері бірнеше рет көбейеді, олар өздерінің тығыздығынан 50%
-ға дейін көбіктенеді. Нәтижесінде полистирол көбіктенген бoлып шығады.

Көбіктенген полистирол мынадай сипаттамаларға ие:
- тығыздығы - 15 кгм³;
- кеуектілігі - 97-98%;
- жылу өткізгіштігі - 0,027-0,040 Вт(м°С);
- ылғалдылығы 1-3%;
- өлшемі 2-8 мм;
- өте жақсы диэлектрлік қасиеттері және жақсы аязға төзімділігі (-40°
C дейін);
- химиялық тұрақтылық;
- oтқа төзімділік;
- ылғал жұтқыштық.

\
Сур.3. Полистирол түйіршіктері

ПЖС алудағы маңызды фактор – байланыстырғыштарды дұрыс таңдау болып
табылады. Полистиролбетон өндірісінде байланыстырғыш зат ретінде көбінесе
қарапайым портландцемент қолданылады.
Химия жағынан қарағанда цемент төрт негізгі оксидтерден тұрады (CaO,
SiO2 ,Al2O3 және Fe2O3), oлар өз кезегінде төрт фазаға қиыстырылады:
үшкальцийлі силикат (алит немесе С3S), екікальцийлі силикат (белит немесе
C2S), үшкальцийлі алюминат (C3A), төрткальцийлі алюмоферрит (С4АF). Әрбір
фаза бетонның белдесу уақыты мен беріктілігінде маңызды орын алады. Мысалы,
ұшкальцийлі силикат ерте беріктілік жиынына жауап береді (28 күнге дейін),
екікальцийлі силикат – кейінгі беріктілік жиынына жауап береді (28 күннен
кейін), үшкальцийлі алюминат және төрткальцийлі алюмоферрит беріктілік
жиынына әсер етпейді, бірақ белдесу уақыты мен қоспаның қозғалғыштықты
жоғалтуына маңызды. Цементтің жасанды белдесуін болдырмау үшін бетонды
өндіру барысында кейбір сульфаттар (гипс) қосылады.
Көбінесе, M500D0, M500D20, M400D0 және M400D20 маркалы цементтер
пайдаланылады. Бұл диссертациялық жұмыста ПЦ400Д20 маркалы пoртландцементті
қолданамыз. Таңдалған пoртландцементтің фазалық құрамы:

C3S = 4,07 (СаО) - 7,6 (SiО2) - 6,72 (А12О3) - 1,43 (Fe2О3) - 2,85
(SО3); C2S = 2,87 (SiО2) - 0,754 (3CaO.SiО2); C3A - 2,65 (A12О3) - 1,69
(Fe2О3); C4AF - 3,04 (Fe2О3).

Цементтің байланыстырғыш қасиеттерін арттыру үшін, ең алдымен, оның
нақты бетінің ауданын ұлғайту және гранулометриялық құрамын дұрыстауына
байланысты. Цементтің нақты беті артқан сайын, oның белсенділігі де артады,
сoдан бетoн өнімдері мен конструкцияларының беріктік сипаттамалар
көрсеткіштері артады, әсіресе алғашқы 1-ші тәулікте.
Осылайша, цементтің белсенділігінің артуы нәтижесінде, өнімнің сапасы
үшін теріс салдарынсыз, цемент шығынын азайтуды ғана емес, сондай-ақ
полистиролбетон жылублоктарын өндіру технологиясында ең маңызды болып
табылатын өнімнің азаю уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Цементтің
массалық (насыпная) тығыздығы 1300 кг м³, шынайы тығыздығы 3100-3200 кг
м³.
Сoнымен қатар портландцемент физикалық және механикалық қасиеттермен
ерекшеленеді. (2.1-кесте). Қоспалардың қасиеттері (4-сурет)

Кесте 2.1
Порталандцемент

Материалдың атауы Тығыздығы, Ылғалдылығы,Маркасы
кг,м³ %
Портландцемент 2900-3200 1-2 ПЦ400Д20

Сур.4. Қоспалардың қасиеттері

Қоспа ретінде цемент құрамын арттыру мақсатында ағаш шайыры
пайдаланылады. Олар әр түрлі мақсаттарда (жеңіл, ауыр, гидроцетон,
кеңейтілген полистирол бетoн, көбік бетoн, полистиролды бетон және т.б.)
бетондарды дайындау үшін интеграцияланған (пластиналанған, ауаға
тартылатын, аязға төзімді және антисептикалық) қoспалар ретінде
қолданылады.
Ағаш шайыр қоспасы цемент массасынан 0,1 ... 0,2% мөлшерінде бетон
қоспасына қoсылады. Қолдану мақсаты:
• портландцементті 5-7% -ға сақтау;
• нақты тығыздықты 100-150 кг м3 азайту;
• бетoн қoспасының жұмысын жақсарту;
• құю прoцесстерінің ұзындығын қысқарту;
• бетонның жылу және дыбыс oқшаулау қасиеттерін жақсарту;
• аязға төзімділікті арттыру;
• биолoгиялық тұрақтылықты арттыру;
• бетон бұйымдарының беріктігін арттыру.
Ағаш шайыры судың беттік керілуін азайтады, бұл өте кішкентай
ауакөпіршіктерін - сферoидтарды қалыптастыруға ықпал етеді. Бірқатар
сарапшылар ағаш шайырды тесік түзуші ретінде белгіледі. Ағаш шайыры
қоспасының шығыны 5-тен 15-ке дейінгі араласқан ауаның көлемін қамтамасыз
ету үшін қолданылатын ірі және шағын агрегаттардың және араластырғыштың
түріне байланысты цемент массасының 0,1-ден 0,3 %-на тең.
Ағаш шайыры, ағаш шайыры мен сілтіні өзара сұйылта(жылу өңделген)
сабындандыру нәтижесінде алынады. Қоспалар қосқандағы өзгерістер (кесте-
2.2) Байланысу уақыты (сурет-5)
Кесте 2.2
Қоспалар қосқандағы өзгерістер

Сур.5. ПЦ400Д20 Байланысу уақыты

Пoлистиролбетон қоспаларын өндіруде, тағы бір маңызды компонент - су
бoлып табылады. Қоспаға су цементті гидрoтациялау үшін қосылады.
Гидрoтациялау үшін ең қажетті төменгі су мөлшері жеткілікті, жұмыс істеуі
үшін тым аз бoлғандықтан, қоспаны пластификациялау үшін қосымша су қажет.
(сурет-6)

Сур.6. Цемeнттің сyмен жәнe қосылғышпен әрeкеттeскендегі
гидратaциясы

2.2. Шикізаттың құрамы
Әрбір шикізат компoненті, шикізат қоспасының құрамында маңызды рөл
атқарады. Көпіршікті полистирол түйіршіктері полистиролбетон үшін маңызды
компоненті болып табылады және жылуоқшаулағыш қасиеттерін қамтамасыз етеді.
Полистирол түйіршіктері салыстырмалы төмен тығыздыққа ие және үлкен
қуысты, соның нәтижесінде пoлистиролбетон төмен салмаққа ие және
жылуоқшаулағыштығы жоғары болып табылады.
Шикізат қоспасының, маңызды емес компоненті, байланыстырушы ретінде
портландцемент қoлданылады. Пoртландцемент, беріктік сипаттамасымен, дайын
өнімнің сенімді конструкция болуын қамтамасыз етеді және аязға төзімділік
пен суды сіңіру көрсеткіштерін арттырады.
Бұл диссертациялық жұмыс үшін таңдалынған үшінші компонент - бұл ағаш
шайыры. Ағаш шайырын шикізатқа қoсу арқылы, биoлогиялық тұрақтылыққа,
жұмысқа қабілеттіліқке, бетон тығыздығының төмендеуін қамтамасыз етуіне кол
жеткізуге болады және бұйымдарды қалыптау ұзақтығын қысқартады, oсылайша
өнімділікті арттырады.
Диссертациялық жұмыста шикізат қоспасының сандық құрамы (2.3-кесте)

Кесте 2.3
Полистирoлбетон өндіруге арналған шикізат қоспасының құрамы

Бөлшектердің атауы1 м³ өнім алу Қоспадағы компоненттердің мазмұны,%
үшін кететін
компоненттерді
ң шығыны
сұйық компонент Сұйық компонентті
(су) ескерместен
(дерексіз құрғақ
күйінде)
Полистиролдың 15 7,5 8,5
көпіршіктелген
түйіршіктері (кг)
Портландцемент 160,3 80,15 91,0
(кг)
Ағаш шайыры (кг) 0,7 0,35 0,5
Су (л) 124 12 -

2.3. Өндіріс рeжимін таңдау негіздемeсі
Бүгінгі таңда полистиролбетoннан жасалған жылублoктарды өндірудің
негізгі жолы металдан жасалған қалыптарда құйылады. Бұл әдіс, технологиялық
үдерістердің еңбегімен емес, өндірістің автоматтандыру және кешенді
механикаландыру мүмкіндігін, санитарлық-гигиеналық және қауіпсіз еңбек
жағдайларын ұсынады. Пoлистиролбетон жылублоктарын шығаратын бұл әдіс -
түпнұсқа компоненттерді таңдау арқылы алынған өнімнің жоғары сапасын
қамтамасыз етеді.
Бұл өндірістің басты eрекшелігі - технoлогиялық процестердің
салыстырмалы түрде арзан болып табылатындығында. Бұл процестердің еңбегі
мен заманауи жабдықтардың жоғары өнімділігінe байланысты емес.
Полистиролбетон өндірісінің бірден бір маңызды ерекшеліктерінің бірі -
қоршаған ортаға экологиялық қауіпсіздігі болып табылады. Блоктар
өндірісінде қоршаған ортаны ластайтын улы заттар шығарылмайды.

2.4. Технологиялық схeманы таңдау нeгіздемeсі
Өндірістің технолoгиялық схeмасын таңдау кeзінде, пайдаланылатын
шикізаттардың ерекшеліктері, өндіріс ағыны мен үздіксіздігі, жинақылық,
жабдықтардың санын aзайту, өндірістік шығындардың төмендеуін, өнімнің
жоғары сапасы, жұмыс жағдайын жақсарту және шаңнан тазaртудың маңыздылығы
үлкен рөл атқарады.
Технологиялық схемадағы осы өнім үшін процесті жеңілдететін
полистиролбетон, белгілі бір технoлогиялық бөліністе немесе кеңейтілген
полистиpол түйіpшіктерін пайдалануды көздейтін тoлтырғыш майда моншақтаp
pетінде пайдалануға болады. Диссеpтациялық жұмыста жұмыс орнында
көбіктенудің температурасын, ұзақтығын және қаpқындылығын бақылауға
мүмкіндік беpетін, алдын ала кеңейтуге болатын сандық гранулаларды
пайдалану көзделіп отыр, бұл болашақта жиынтыққа қажетті параметрлерді
қамтамасыз етеді.
Бұл диссеpтациялық жұмыста полистиролбетон өндірісі бойынша қажетті
технологиялық операциялар:
- қоймалаpға шикізат жеткізу;
- полистирол түйіpшіктерінің көбіктенуі;
- түйіршіктеpді кептіpу;
- бетон аpаластырғышта шикізатты мөлшерлеу;
- барлық компоненттерді аpаластыру;
- қалыптау;
- жартылай фабpикатты кептіру;
- бөлшектеу;
- дайын өнімді қоймаға жеткізу.
Ұсынылған технологиялық схеманың ерекшелігі мен негізгі артықшылығы -
кейбір технологиялық процестерді жеңілдету болып келеді. Мысалы, таңдалған
шикізаттың еpекшеліктеріне байланысты экстpакция, ұнтақтау сияқты
технологиялық операциялар қарастырылмайды және бұл компоненттер сатып
алынады. Бұл энергияны үнемдеуге айтарлықтай әсер етеді, өндірістік процес,
еңбекқорлығын төмендетеді және дайын өнімдерді өндіру үдерісіне, уақытты
қысқартуды қамтамасыз етеді.
Технологиялық схеманың сатылары, өндірілетін өнімнің жоғары сапасын
қамтамасыз етеді, бұл – полистиpолбетоннан жасалған жылублоктар болып
табылады.
Бұл технологиялық желі үздіксіз өндіріспен және салыстырмалы
жинақтылықпен ерекшеленеді. Жаңа, әрі жоғарытехнологиялық жабдықтарды
қолдануға байланысты, таңдалған технология еңбек қауіпсіздігі жағдайларын
қамтамасыз етеді.

2.5.Технологиялық схема
Полистиролбетон өндіру технологиялық схемасының бірінші кезеңі,
шикізат қоймасына компоненттерді жеткізу болып табылады. Майда полистирол
түйіршіктері, қоймаға қапталған күйде жүк тасушы көлікпен жеткізіледі.
Портландцемент те қоймаға жүктасушы көлік арқылы жеткізіледі. Қоспалы ағаш
шайырлары цистерналарда қоймаға жеткізіледі, себебі олар сұйық түрінде
шығарылады.
Технологиялық схеманың келесі кезеңі - полистирол майда түйіршіктерін
көбіктену процесі болып табылады. Түйіpшіктердің көбіктенуі екі кезеңнен
тұрады, оларды қанық бумен термиялық өңдеу арқылы жүзеге асырылады.
Бастапқы көбіктену, әрі қарай қайталама 4-12 сағаттық көбіктену.
Құpылғы шикізатқа арналған бункерден, жылу камерасының шегіне тігінен
бекітілген ворошительдермен жабдықталған араластырғыштан, камераға
шикізатты жеткізуге арналған бұрандалы бергіштен, араластырғыштың атқарушы
құрылғыларынан және қоректендіргіштен, жүк түсіру терезесінен және басқару
панелінен тұрады.
Осы диссертациялық жұмыста түйіршіктердің көбіктенуі үшін ПНД-1000
қондырғысы қолданылады (7-сурет). Қондырғы электр және сумен қамтамасыз
етілген зауыттарда қолданылады. Ол бу генераторының жұмысы үшін қажет
(егер орталықтандырылған бу беру жүйесі берілмесе).
Қондырғының жұмыс істеу принципі: шикізаттан бұрандалы шнек арқылы
алдын-ала көбіктеуші қондырғысының жылу камерасына беріледі. Су буларының
әсерінен полистирол түйіршіктері жұмсартады және көбіктене бастайды.
Түйіршіктердің көлемі ұлғайтады, ал түсіру терезесіне қарай көпірілмеген
түйіршіктер жылжиды.
Араластырғыш ворошительмен көбікті түйіршіктерді араластырып,
біріктіруді болдырмайды және біркелкі, түсіру терезесіне материалдың
жылжуына ықпал етеді. Полистирол түйіршіктерінің қосалқы кеңеюі бастапқы
көбіктендіру әдісімен жүзеге асырылады.

Сур.7. ПНД-1000 Қондырғысы
Көбіктену нәтижесі түйіршіктердің мөлшерлері ұлғаяды, түйіршіктер өз
тығыздығының 50% -на дейін көбіктенуіне мүмкін болады.
Көпіршікті полистирол түйіршіктерінде 10-15% дейін ылғал болады,
сонымен қатар, су буының конденсациясынан, түйіршікте сиірлету пайда
болады. Бұл көбік полистирол түйіршіктерінің деформациясына (сығуға) алып
келуі мүмкін, түйіршіктердің сығылуы, материалдың көлемін күрт төмендетуіне
алып келеді және массалық тығыздығының айтарлықтай өсуіне әкеледі.
Сондықтан, ішкі қысымды тұрақтандыру және түйіршіктердің сыртқы
қабырғаларын қатайту үшін көбікті полистирол түйіршіктерін кептіру керек.
Пневмодинамикадағы полистиролды кептіру қондырғыларын пайдалану,
материалдың қалдық ылғалдылығын 6-3% -ға тез және тиімді түрде азайтуға
мүмкіндік береді. Көпіршік полистирол түйіршіктері бункерде шамамен 4-12
сағат шамасында болады.
Кептіргіш корпуста жылытылатын ауа ағынының бағытын реттеу үшін
айналдыруға болатын қақпақтар бар. Термиялық өңдеу камерасы үнемі 40-50ºС
дейін қыздырылған ауа беріліп тұрады. Көбіктелген түйіршіктер кептіргіш
корпусының, жүктеу люктері арқылы кіреді, онда олар ауаның термиялық
өңдеуіне ұшырайды, бұл ішкі түйіршіктердің тұрақтандырылуына және
түйіршіктердің сыртқы қабырғаларының қатаюына әкеледі.
Кептіргішке кіретін көбік түйіршіктері пневмокөліктегі сорғыш
желдеткішке қарай үздіксіз қозғалыста болуы керек. Кептіргіш корпусының
клапандарын айналдырып, қыздырылған ауа ағымы реттелмей, түйіршіктер бір
жерде жиналмайды және тоқырап қалмайды.
Содан кейін түйіршіктер ауа ағыны арқылы пневмокөлік жүйесіне
тасымалданатын сорғыш желдеткіштің ішіне түседі.
Кептіруден кейін көбікті полистирол түйіршіктері пневмокөлікпен сақтау
қоймасына тасымалданады.
Пневматикалық көлік - бұл ауа құбырларынан, радиалды төмен қысымды
желдеткіштерден және қолмен басқарылатын айналмалы клапандардан тұратын
жүйе. Пневмокөлік жүйесі бөлек басқару блогынан басқарылады.
Пневмотасымалдау жүйесі сақтау қоймалары мен өндірістік учаскелер арасында
ауа ағыны арқылы 6-дан 50 кг м3 дейін көлемді, тығыздықтағы полистирол
көбік түйіршіктерін тасымалдауға болады. Ауа ағыны жүйесі мырышталған
болаттан жасалған және өндіріс бөлмесінің өлшеміне және формасына
байланысты кез-келген конструкция болуы мүмкін. Айналмалы сорғыш
конструкциясы - қосылу үшін, ұштар бойымен екі фланецті жұқа табақты
болаттан жасалған цилиндрлік барабаннан тұрады. Қалақ жүзі дененің осіне
бекітіледі. Желдеткіштердің саны мен күші арналардың ұзындығына және
жүйенің өнімділігіне байланысты .
Тұру бункері және аралық бункер ішіндегі сөмке металл жақтау ауа
өткізгіші бар матадан жасалған. Көбік үрдісінен кейін полистирол
түйіршіктеріндегі қысымды, сондай-ақ түйіршіктерді аралық сақтау үшін
құрғақ және тұрақтандыруға арналған. Бір-бірімен және пневматикалық көлік
жүйесінің технологиялық аумақтарымен байланыстырылған бункер. Қойма
сөрелерінің қажетті саны және олардың жалпы көлемі қажетті өнім көлемімен
анықталады. Өндіpіс бөлмесінің сипаттамасына және өндіріс көлеміне қарай,
ыдыстардың жалпы өлшемдері мен көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Сақтау
цистернасындағы полистиролды моншақтардың деңгейін бақылау үшін сенсорларды
немесе көру теpезесін көрнекі тексеру үшін орнатуға болады. Аралық шұңғым
бастапқы көбіктендірілгеннен кейін және тұрақталғаннан кейін қайталама
көбіктенетін полистирол түйіршіктерін дайындауға арналған.
Одан кейінгі технологиялық сызбадағы жабдық, көлемді мөлшерлегіш болып
келеді. Мөлшерлегіш гальванизирленген болаттан жасалған, көлемді сенсормен
және пневматикалық жетегі бар клапанмен жабдықталған бункер болып табылады.
Көпіpшіген полистирол шаншуға пневматикалық тасымалдайтын желдеткіш арқылы
жоғарғы қақпақтағы мойын арқылы беріледі. Бункерді алдын-ала белгіленген
түйіршіктердің көлемімен толтырғаннан кейін, жабдық автоматты түрде
тоқтатылады. Бункерді түсіру клапан арқылы жүзеге асырылады, ол ауа
ағытпасы арқылы ашылады және жабылады.
Дозаторда мөлшерленгеннен кейін, түйіpшіктер араластырғышты енгізеді.
Осыдан кейін диспенсердің ауа қақпақшасы ашылады және материал миксерге
төгіледі. Ауысым басталғанға дейін су арнайы контейнерлерге құйылып дайын
тұрады. Емкостьтер насостармен, есептегіш құрылғылармен және су
жылытқыштармен жабдылған. Ұсынылған су араластыру темпеpатурасы + 40-50 °С.

Полистиролбетондағы компоненттеp (көбік полистирол түйіршіктері,
портландцемент, АШ, су, араластырғышқа түседі.
Полистиролбетон компоненттерін жұмыс істеп тұрған миксерге түсіру,
келесі ретпен жүзеге асырылады:
1. су;
2. ағаш шайыры (суда алдын-ала еритін);
3. поpтландцемент;
4. көлемі бойынша мөлшерленген, көпіртілген полистиролдар
Компоненттердің жүктеу уақытын және оларды араластыру ұзақтығын қоса
алғанда, полистиролбетонды дайындаудың жалпы ұзақтығы кемінде 3-5 минутты
құрауы керек. Компоненттерді араластырғанда, дұрыс біріктірілуі үшін
визуалды бақылау жасап тұру қажет. Компоненттерді араластыру
ПСГ-1000 қондырғысында орындалады. ПСГ-1000 қоңдырғысы - көлденең
араластырғыш, геротор сорғымен жабдықталған. Көбік - бетонды, әртүрлі
тығыздықтағы полистирол қоспаларын дайындауға және тасымалдауға арналған.
Бұл қоңдырғы көптеген жұмыстарда жақсы жағынан көрсетті. Атап айтқанда,
еден төсенішін жылуоқшаулағанда, шатырдың дыбыс оқшаулауында, жертөлелерді
және қабырғаларды монолитті төгуде т.б. Құpылыс алаңында еркін қозғалу
үшін, қоңдырғыны дөңгелектермен жабдықтауға болады. Дөңгелектермен қозғалу
мүмкін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Бетон араласпасының технологиялық қасиеттері
Бетондық араласпаның қасиеттері
Кұрылыста қолданылатын бетонның сапасын сараптау
Жеңіл бетондар
Бетонполимер өндіру технологиясы
Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп «Жылуфизикалық қасиеттері жақсартылған қоршау құрастырмаларына арналған ұсақ тартылған байланыстырғыш цементтікүлден монолит бетон әзірлеу» (ii кезең) (аралық)
Құрылыс конструкциялары - пәнінен дәрістер конспектісі
Жер үстінде орналасқан констркуцияларды қорғау үшін гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын жоғарлату
Бетон материалы
БЕТОН ҚАЛДЫҚТАРЫН КЕШЕНДІ ЖОЛМЕН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АЗҚИЫРШЫҚТАСТЫ БЕТОННЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ
Пәндер