110 35 10 кВ 2х63 МВА қосалқы стансаның релелік қорғанысы


Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 86 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Аңдатпа

Бұл дипломдық жобада 1103510 кВ 2х63 МВА қосалқы стансаның
релелік қорғанысы. Осы жобада қосалқы стансаның принципиалдық сұлбасы,
күштік қондырғылар және жалғаулық аппараттар таңдалынған, қосалқы
стансаның элементтеріне релелік қорғаныс қойылымдары есептелінген.
Өмір тіршілік қауіпсіздігі бөлімінде электр зарядының адамға әсерін
және одан қорғану шараларын қарастырдым, жасанды жарықты есептедім.
Дипломдық жобаның экономикалық бөлімінде қосалқы стансаның
жалпы шығындары есептелінген және оны салғандағы әкелетін пайданы
таптым.

Аннотация

Дипломный проект выполнен на тему "Релейная защита подстанции
1103510 кВ 2х63 МВА. В проекте произведен выбор принципиальной схемы
подстанции, силового оборудования и коммутационной аппаратуры,
произведен расчет уставки элементов релейной защиты подстанции.
В разделе безопасности жизнедеятельности были рассчитаны и
приведены меры безопасности от электрического заряда и сделан расчет
искусственного освещения.
В экономической части рассчитана дипломного проекта технико-
экономическая целесообразность строительство подстанции и возможная
прибыль.

Summary

The degree project is executed on the subject "Relay Protection of Substation
of 1103510 KV 2x63 MVA and to make the Logical Scheme of Protection. In the
project the choice of the schematic diagram of substation, the power equipment and
the switching equipment is made, settled an invoice a setting of elements of relay
protection of substation.
Security measures were calculated and given in the section of health and
safety from an electric charge and have been calculated artificial lighting.
In economic part technical and economic expediency construction of
substation and possible profit is calculated the degree project.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
1 1103510 кВ қосалқы стансаның электрлік бөлігін жасау
1.1 Стансаның бас электрлік сұлбасы
1.2 Жүйе элементтерінің кедергілерін анықтау
1.3 ҚТ токтарынанықтау
1.4 Жабдықтар мен коммутациялық аппараттарды таңдау
1.4.1 Ажыратқыштарды таңдау
1.4.2 Жоғарғы кернеуге айырғышты таңдау
1.4.3 Асқын кернеуді шектеушілерді таңдау
1.4.4Тоқ трансформаторларын таңдау
1.4.5 Кернеу трансформаторларын таңдау
1.4.6Шиналарды таңдау
2 Қосалқы станциядағы трансформатордың релелік қорғанысы
2.1 Негізгі жағдайы
10
11
11
12
15
16
16
32
33
33
38
40
42
42

2.2 Трансформатордың дифференциалды тоқты SIEMENS фирмасыны.

7UT613 типтегі сандық релелік терминалымен қорғау
2.3 110 кВ желінің максималды тоқ қорғанысы (МТҮ)
2.4 Максимал тоқ қорғанысы
2.5 Асқын жүктемеден қорғау
3 Желі қорғанысы
3.1 Желінің қорғанысы
3.2 110кВ желі қорғанысы
3.3 Дистанционды қорғаныс
3.3.1 7SA632 терминалының дистанциондық қорғанысының қолдану
aймағы
3.3.2 Құрылғыдағы қызмет етулер көлемі
3.3.4 Дистанциондық қорғаныс
3.3.5 Бірінші сатыны есептеу
3.3.6 Екінші сатыны есептеу
3.3.7Үшіншісатыныесептеу
3.4 Төрт сатылы нөл реттік тоқ қорғанысын (НРТҚ) есептеу
3.4.1 Бірінші сатыны есептеу
3.4.2 Екінші сатыны есептеу
3.4.3Үшінші сатыны есептеу
4 Өміртіршілік қауiпсіздігі
4.1 Еңбек шарттарын талдау
4.2 Жасанды жарықтандыру жүйесін есептеу
4.3 Табиғи жарықтандыру жүйесін есептеу
4.4 Қосалқы стансадағы шудың деңгейіне акустикалық есеп жүргізу
5 Экономикалық бөлім
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
8
43
62
63
64
69
69
69
70

70
71
73
74
74
77
81
83
86
94
100
100
105
107
110
113
122
123

Кіріспе

Жоғарыда Елбасымыз айтқандай менде осыған өз үлесімді қосу
барысында дипломдық жобамда 1103510 кВ кернеулі қосалқы стансасын
қарастырдым. Осы қосалқы стансаны модернизациялап, яғни жаңа, қазіргі
заман талаптарына сай жабдықтарды таңдап, соның негізінде релелік
қорғаныс есептеулерін келтірдім.
Энергия жүйесінің электрлік бөлігінде электр стансасы, қосалқы станса
және электр жеткізу желілерінің электр жабдықтарының зақымдануы мен
қалыпсыз жұмыс режімі орын алуы мүмкін.
Зақымдалу деп айтарлықтай апаттық токтың пайда болып, ЭС, ҚС
шиналарында кернеудің терең түсуін айтуға болады. Бұл ток үлкен көлемде
жылу бөліп, өзі жүрген жердегі электр жабдықтарын қиратады.
Кернеудің түсуі электр энергиясын тұтынушылардың қалыпты жұмыс
режімін, сондай-ақ энергожүйе электр стансаларының параллельді жұмыс
істеу тұрақтылығын бұзады.
Әдетте қалыпты режімдер кернеудің, токтың және жиіліктің рұқсат
етілген мәнінен ауытқуына әкеліп соғады. Кернеу мен жиіліктің түсуі
тұтынушылардың қалыпты режимін өзгерту қаупін тудырады, ал кернеу мен
токтың жоғарылауы ЭЖЖ мен электр жабдықтарының зақымдалуын
тудырады.Зақымдалу орнында қирауды барынша азайтып, жүйенің
зақымдалмаған бөлігін қалпында сақтап қалу үшін сол орынды тез анықтап,
зақымдалмаған жүйе бөлігінен бөліп алу қажет.
Оны орындайтын релелік қорғаныс болып табылады. Ол энергожүйенің
барлық элементтерінің қалпын үздіксіз бақылап, пайда болған зақымдалу мен
қалыпсыз режимдерге жылдам әрекет етіп отырады.
Бас электрлік сұлбада (Сурет 1) жалпы энергожүйе көрсетілген.Соның
ішінде №5 қосалқы стансаның релелік қорғанысын жасадым. Менде екі
орамды тармақталған 11035 қуаты 63 МВА екі трансформатыры орналасқан.
Жаңа қосалқы стансада заманауи комплектілі басқару жүйесімен, автоматика
және сигнал беру цифрлық құрылғыларымен жабдықталған. 10 кВ жағында 20
фидер орналасқан. Мен өзімнің есептеулеріме байланысты ажыратқыш пен
айырғыштарды швейцариялық АВВ компаниясының өнімдерін таңдадым.
Және осы өнімдерін автоматтандыру барысында RET670, REL670 және
REF615 терминалдары алып, соларды параметрледік. Сонымен қатар нөмері 8,
ұзындығы 11 км, меншікті кедергісі 0,4 Омкм тең желі берілген.

9

1 1103510 кВ қосалқы стансасының электрлік бөлігін жасау

1 Бастапқы берілгендері

Сурет 1.1- Стансаның бас электрлік сұлбасы

1.1 Қысқа тұйықталу тоқтарын есептеу

Бастапқы берілгендері:
С-1 қорек жүйесі: Sкз max 2400 МВА; Sкз min 2200 МВА;
С-2 қорек жүйесі: Sкз max 2700 МВА; Sкз min 2500 МВА;
С-3 қорек жүйесі: Sкз max 2100 МВА; Sкз min 1900 МВА;
С-4қорек жүйесі: Sкз max 2300 МВА; Sкз min 2100 МВА.

U б 115 кВ

Трансформаторлардың параметрлері:
Үш орамды трансформатор (Т2, Т6): ТДТН-400001103510
1.1 Кесте .
Sном=40 МВА; Uвн=115кВ; Uсн=38,5кВ; Uнн=11кВ;
1 . 1 К е с т е - ТДТН-400001103510трансформаторын ың паспорттық
мәліметтері

10

ВН-НН
СН-НН
ВН-СН
min
mid
max
min
mid
max
min
mid
max

17,04

17,5

19,29

-

6,5

-

9,52

10,5

11,56

Үш орамды трансформатор (Т5): ТДТН-630001103510 (К е с т е 1 . 2 ).
Sном=63 МВА; Uвн=115кВ; Uсн=38,5кВ; Uнн=11кВ;

К е с т е 1 . 2 - ТДТН-630001103510трансформаторын ың паспорттық
мәліметтері

Үш орамды трансформатор (Т7): ТДТН-250001103510 (К е с т е 1 . 3 ).
Sном=25МВА; Uвн=115кВ; Uсн=38,5кВ; Uнн=11кВ;

К е с т е 1 . 3 - ТДТН-250001103510трансформаторын ың паспорттық
мәліметтері

Екі орамды трансформатор (Т3): ТРДН-250001101010.
Sном=25 МВА; Uжк=115кВ; Uтк=10,5 кВ; uк(+РПН)=9,84%; uк=10,5%;
uк(-РПН)=11,72%.

Екі орамды трансформатор (Т4): ТДН-1600011010.
Sном=16 МВА; Uжк=115кВ; Uтк=11,0 кВ; uк(+РПН)=9,8%; uк=10,5%;
uк(-РПН)=11,71%.

Екі орамды трансформатор (Т8): ТРДЦН-630001101010.
Sном=63 МВА; Uжк=115кВ; Uтк=10,5 кВ; uк(+РПН)=10,84%; uк=10,5%;
uк(-РПН)=11,9%.

Желілердің кедергілері келесі формуламен анықталады:

X x менш

L

U б2
2

.

(1.1)

Барлық

желінің

меншікті кедергісін 0,4

Омкм-ге

тең

деп

аламыз.Есептеу нәтижелері 1.4 кестесінде көрсетілген.

11

ВН-НН
СН-НН
ВН-СН
min
mid
max
min
mid
max
min
mid
max
17,14
17,5
19,2
-
7
-
10,1
10,5
10,9
ВН-НН
СН-НН
ВН-СН
min
mid
max
min
mid
max
min
mid
max
17,47
17,5
19,5
-
6,5
-
9,99
10,5
11,86
U орт

К е с т е 1 . 4 - Желілердің параметрлері мен кедергілері

12 Желі №
Желі ұзындығы, км
Желі кедергісі, Ом
1
37
14,8
2
37
14,8
3
17
6,8
4
17
6,8
5
22
8,8
6
22
8,8
7
15
6
8
11
4,4
9
21
8,4
10
25
10
11
25
10
12
28
11,2
13
28
11,2
14
13
5,2
15
13
5,2
16
29
11,6
17
29
11,6
18
12
4,8
19
23
9,2
20
17
6,8
21
26
10,4
22
14
5,6
23
21
8,4
24
14
5,6
25
26
10,4
26
13
5,2
27
13
5,2
28
33
13,2
29
33
13,2
30
20
8
31
20
8
32
32
12,8
33
32
12,8
34
12
4,8
35
14
5,6

Екі орамды

трансформатордың

кедергісін

келесі

формуламен

анықталады:

Х тр

2

100 S ном тр

.

(1.2)

Үш орамды

трансформатордың

кедергісін

келесі

формуламен

анықталады:

Х

В

тр

0,5 (U ВС k % U ВН k % U СН k % )
100

0,5 (U k % U k % U k % )
100

U ср2
S ном тр

U 2
S

;(1.3)

;(1.4)

Х

Н

тр

0,5 (U ВН k % U СН k % U ВС k % )
100

U ср2
S ном тр

.

(1.5)

Есептеу нәтижелері 1.5 және 1.6 кестелерінде көрсетілген

К е с т е 1 . 5 - Екі орамды трансформаторлардың кедергілері

К е с т е 1 . 6 - Үш орамды трансформаторлардың кедергілері

Жүйе кедергілері келесідей анықталады:

X ж max

2

S кт max

;

(1.6)

13 №
Типі
Хвтр
Хнтр

Типі
+РПН
0
-РПН
+РПН
0
-РПН
Т2, Т6
ТДТН-400001103510
33,16
35,54
40,25
23,18
22,32
23,52
Т5
ТДТН-630001103510
21,24
22,042
24,25
14,74
14,7
16,06
T7
ТДТН-250001103510
55,43
60,6
65,75
36,97
37,19
37,4

Типі
Хт(+РПН), Ом
Хт, Ом
Хт(-РПН), Ом
Т8
ТРДЦН-630001101010
22,76
22,042
24,981
Т3
ТРДН-250001101010
52,05
55,545
62
T4
ТДН-1600011010
81
88,9
96,79
U орт
U k %
U орт

Еж

U б
3

.

(1.7)

К е с т е 1 . 7 - Максимал

режимдегі

жүйе

кедергілері

мен

фазалық

кернеуліктері

Қысқа тұйықталу
үшінорынбасусұлбасынқұрастырамызжән е
компьютерлік программасының

тоқтарын есептеу
"ELECTRONICSWORKBENCH"
көмегіменқысқа тұйықталу

тоқтардыанықтаймын.Бірінші компьютерлік программада
энергожүйенің

орынбасу сұлбасын жинаймыз
(сурет 1.1).
Энергожүйенің
максимал

режиміндегі 110кВ және 10кВ-тағы қысқа тұйықталу тоқтары 1.2 және 1.3
суреттерінде көрсетілген.

Сурет 1.1 - Энергожүйенің максимал режиміндегі 110кВ-тағы қысқа
тұйықталу тоғы

14

Жүйе №
Uорт= Uб, кВ
Sқтmax,
МВА
Sқтmin,
МВА
Eж, кВ
Хжmax,
Ом
Хжmin,
Ом
1
115
2400
2200
66,4
5,51
6,01
2
115
2700
2500
66,4
4,9
5,29
3
115
2100
1900
66,4
6,3
6,96
4
115
2300
2100
66,4
5,75
6,3

Сурет 1.2 - Энергожүйенің максимал режиміндегі 35кВ-тағы қысқа
тұйықталу тоғы

15

Сурет 1.3 - Электр сұлбаның орташа режиміндегі 10кВ-тағы ҚТ тоғы
1.2 Жабдықтаp мeн коммутациялық аппаpаттаpды таңдаунeгіздepі

Мeнің таңдауымда үш шeтeлдік компанияның өнімдepі баp. Олаp ABB,
Siemens жәнe Mitsubishi Electric. Мeн солаpдың ішінeн АВВ компаниясының
өнімін тандадым. Сeбeбі, ол компания ажыpатқыштаpында үлкeн
аpтықшылық баp. Ажыpатқыш жeтeк peтіндe Motor Drive дeгeн элeктpжeтeгін
қолданады. Басқа eкeуіндe сepіппe пайдаланады. Бұл элeктpжeтeгі
констpукциядағы жалғыз қозғалмалы бөлік, яғни констpукцияда нeғұpлым
қозғалмалы бөлшeк аз болса, соғұpлым констpукция бepікті болады.
Элeктpжeтeк кішкeнтай жәнe тұpақты қуат тұтынады. Сол сeбeпті
элeктpжeтeк сeнімді, әpі ұзақ жұмыс жасайды. Жұмыс жасау дыбысы өтe
төмeн жәнe ол жeңіл монтаждалады. Осы аpтықшылығына байланысты мeн
АВВ компаниясының өнімін таңдадым жәнe болашақта басқа да
элeктpжабдықтаpды осы компанияның өнімдepінeн таңдайтын боламын.
Сeбeбі біp жepдeн өндіpілгeн элeктpжабдықтаp біp-біpімeн үйлeсімді болып
жасалады. Сондықтан олаp сeнімді әpі ұзақ іскe асатын болады.
Ажыpатқыштаpды таңдау шаpттаpы:
U ном U сети .ном ;
I ном I ном. расч ;
kn I ном I прод. расч I раб.нб .
Осыдан кeйін ажыpатқыштың өшіpу қабілeті мына шаpт бойынша
тeксepілeді.

I вкл I П .О ;

iвкл i уд k уд I П ,О 2 ,

мұндағы I вкл - ажыpатқыштың номинал қосылу тоғының пepиодты
құpаушысының бастапқы әсepлік мәні (номинал қосылу тоғын ҚТ eң үлкeн
мәніндe ажыpатқыштың сeнімді өшіpу қабілeті дeп түсіну кepeк);
iвкл - номинал қосылу тоғыың eң шыңы.
Содан соң өшіpілудің симмeтpиялық тоғы тeксepілeді: I откл.ном I П . ,

ҚТ-ң апepиодты құpаушы тоғының мүмкін болу ажыpатылуы кeлeсі
қатынаспeн анықталады:

iа.ном iа. ;

16

iа.ном 2 I откл.ном

норм
100

,

(1.8)

мұндағы iа.ном - ажыpатылудың апepиодты құpаушы тоғының номинал

мәні;

норм -

ажыpатылу тоғындағы апepиодты құpаушының

ноpмаланған пайыздық бөлігі;
iа. - ҚТ тоғының апepиодты құpаушысы (ҚТ-ң бастапқы кeзіндe
ажыpатқыш доғасөндіpгіш түйіспeлepінің таpау тоғы).

Eгep I откл .ном I П . , aл iа.ном iа. болса, онда толық токтаpдың шаpтты мәндepін
салыстыpу кepeк..

2 I откл.ном (1

норм
100

) 2 I П . iа. .(1.9)

Сөндіpудің eсeптік уақыты нeмeсe tоткл өзіндік өшіpілу уақытының
қосындысынан құpалады:ажыpатқыштың өзіндік өшіpілу уақыты tс.в.откл мeн
нeгізгі қоpғаныстың 0,01-гe тeң болатын мүмкін минимал әсepeту уақыты:

tоткл : tРЗ tс.в.отк .(1.10)

Ажыpатқыштың элeктpодинамикалық тұpақтылығы ҚТ-ң шeктік өтпe
тоғымeн тeксepілeді:
I пр.скв I П .0 ;
iпр.скв i уд .
Тepмиялық тұpақтылыққа тeксepу кeлeсі түpдe болады: Eгep tоткл t тер (көп
кeздeсeтін жағдай ), онда тeксepу шаpты:

2

мұндағы, I тер - ажыpатқыштың тepмиялық тұpақтылығының

номинал

тогы;
t тер - тepмиялық тұpақтылығының ноpмаланған тогының
шeктeуліpұқсат eтілeтін уақыты;
Bк - eсeптeу бойынша ҚТ тогының жылулық импульсі.

Әдeттe,ажыpатқыштың қайта қалпына кeлу паpамeтpлepі бойынша тeксepу
жүpгізілмeйді, өйткeні энepгожүйeлepдің көпшілігіндeажыpатқыштың
17I тер t тер Bк ,(1.11)

түйіспeлepіндeгі қайта қалпына кeлу кepнeуі сынақ шаpттаpына сәйкeс кeлeді. Қайта
қалпына кeлу кepнeуінің жылдамдығын кВмкс тeксepу қажeттілігі туындайтын
болса, онда ол тeк әуeлік ажыpатқыштаp үшін іскe асыpылады.
Айыpғыштаpмына шаpттаp бойынша таңдалады:U ном U ном.сети ;
Кeлeсі шаpттаp бойынша ток тpансфоpматоpлаpын таңдаймыз:
I ном I норм. расч ;
i i нeмeсe 2 I1nom kдин i уд ;
2

Z 2nom Z 2 .
ТТ дәлдік классын тағайындалуына сәйкeс таңдалады. Eгep ТТ-на
элe ктp эн ep гиясының eс e птe мe лік счeтчикт ep оp натылса, онда оның дәлдік
классы 0,5 - тe н кe м болмау к epe к.Ал тeк щитті өлш e гіш құ pал қосылатын
болса, ондадәлдік классы 1 болса жeткілікті.
Дәлдік классымeн алынған мән бойынша ТТ жұмыс істeуі үшін,
eкіншілік тізбeктeгі жүктeмe номиналдық мәннeн аспауы кepeк, яғни:

I 22ном 5А ;

S 2 I 22ном Z 2 25 Z 2 S 2ном .

ТТ eсeптeмeлік жүктeмeсі Z 2 р а сч түйіспeлep мeн сымдаpдағы қуат

шығынынан жәнe
өлшeуіш құpалдаpдың жүктeмeлepінeн құpалады.

Тpансфоpматоpдың
eкіншілік тізбeгінe
тізбeктeй қосылған құpал

оpамдаpының қосынды кeдepгісі Z приб фаза бойынша таpалу жәнe қосылу
сұлбасына сәйк e с e с e птeйді. Өлш e уіш құ pалдаpдың үшсызықты қосылу
сұлбасын құpастыpу кeзіндe құpалдың жалғану сұлбасын eсeпкe алу қажeт.
Eкіншілік тізбeк сымның кeдepгісі жолға оpнатылған сымның LTp
ұзындығынан,қимасынан жәнe ТТ-ң қосылу сұлбасына тәуeлді.

110 кВ
қосалқы стансаның
eкіншілік тізбeгіндe
мыс
кабeль

2
талаптаpына сәйкeс таңдайды.
ТТ-ның дәлдік классының жұмысын қамтамасыз eту үшін pұқсат eтілгeн
жүктeмe шаpтына қаpап сымның кeдepгісі мынадай болады:

Z пров. Z 2 ном Z приб Z конт. ,

мұндағы Z конт . - түйіспeлep кeдepгісі.

18I тер t откл Bк нeмeсe (I1ном k тер ) 2 t тер Bk ;
қолданылады (p=0,028 Ом·мм м). Сымның қимасын өлшeу дәлдік

Z пров. rпров. тeңсіздігін тeксepсeк, онда сымның pұқсат eтілгeн қимасы
төмeндeгі өpнeктeн кeм болмау кepeк:

S

L р а сч
rпров

,

(1.12)

мұндағы, - сымның матepиалының мeншікті кeдepгісі;
L р а сч - ТТ - ның қосылу сұлбасына тәуeлді сымның eсeптік
ұзындығы.

Кepнeу тpансфоpматоpлаpды кeлeсі шаpттаp бойынша таңдалады:
1. U1ном = U сeти.ном;
2. Sном = S2pасч.;
3. Дәлдік класы бойынша;
4. Құpылымы жәнe қосылу сұлбасы бойынша.
КТ-ң тізбeгіндeгі сымның қимасы мeханикалық бepіктік жәнepұқсат
e тілe тін кepнeу шығынынан анықталады. Мұндайда алюминді сымның
қимасы мeханикалық бepіктік шаpты бойынша 2,5 мм2 аспауы кepeк.
Шиналаpдың қимасы қызу бойынша (pұқсат eтілeтін ток бойынша)
таңдалынады. Бұл кeздe тeк қалыпты ғана eмeс, сонымeн қатаp апаттан кeйінгі
peжимдep дeeскepілeді жәнe дe жөндeу уақытындағы peжим жәнe шиналаp
сeкциялаpы аpасында токтаpдың біpқалыпсыз таpалу мүмкіндігі.
Таңдау шаpты:

I max I доп,

мұндағы Iдоп - (θ0.ном=250C) кeстeлepдe қабылданғаннан ауа тeмпepатуpалаpын
eскepіп таңдалынған қималы шинадағы pұқсат eтілeтін тоқ.

I доп I доп.ном

доп 0
доп 0.ном

.

Боялған шиналаp үшін θ0.доп=700C; θ0.ном=250C болса,онда:

I доп I доп.ном

70 25
45

I доп.ном ,

мұндағы Iдоп.ном - ауа тeмпepатуpасы θ0.ном=250C болғандағы pұқсат
eтілeтін тоқ;
θ0 - ауаның нақты тeмпepатуpасы;

19

θдоп - жалғасымды peжимнің pұқсат
0

1.3 110 кВ кернеу жағына ажыратқышты таңдау

Трансформатордың 110кВ жағындағы тоқ:

eтілeтін

қызу

Ip

тр
3 Uн

;

Ip

2 63 103
3 110

662,1А.

Осы мәнге қарап үш фирманың ажыратқыштарын тандауға болады.
Олар:"Siemens" 3АР1 DT,"Mitsubishi Electric"100-SFMT-40E,"ABB"121РМ.

Осылардың ішінен
"ABB"
маркасының 121РМтипті элегазды

ажыратқыштарын таңдаймын. Себебі бұл ажыратқыш басқаларына қарағанда
өте жоғары эксплуатациялық сипаттамаларға ие. Менің ҚС-ма ол өте тиімді.
Тағы бір артықшылығы, оның номиналды мәні менің есептік мәндерімнен 2
есе үлкен. Бұл айырмашылық маған болашақта керек. Себебі, менің ҚС-да
болашақта қуат екі есе өседі, сол кезде маған жаңа ажыратқыш таңдау қажет
болмайды. Ажыратқыш парметрлері 1.7 кестеде көрсетілген.

1.8 кесте - "ABB" маркасының ажыратқышының параметрлері

Сөндірудің есептік уақыты 0,01 tс.в.откл 0,01 0,057 0,067c

ҚТ соққы тоғыiуд, кА келесідей анықталады:

iуд 2 к уд I КЗ ,(1.13)

20 Атауы
121РМ
Номинал кернеу, кВ
121
Номинал ток, А
2000
Қ.т. кезіндегі номинал ажыратутогы, кА
40
Номинал қосу тогы, кА
100
Термиялық тұрақтылық тоғы, кА
40
Қ.т. номинал ұзақтығы, с
3
Өшіру уақыты, с
0,057
Апериодты құр.нормаланған бөлігі, %
20
тeмпepатуpасы (ЭҚҚE бойынша шиналаp үшін +70 С).
2 S

мұндағы kуд=1,8 - соқтық коэффициенті;
IКЗ=5,563кА - ЖК жағындағы үшфазалы ҚТ тоғы.

i уд 2 1,8 5,563 14,119кА;

iа .вн
2 I КЗ е
Т а
,
(1.14)

мұндағы Та=0,06 c - ауысым уақыты.

0 , 067

iа .вн 2 5,563 е
0,06
2,57кА .

I I болғандықтан, ажыратқышты сөндіру қабілетіне тексеру
ҚТ толық тоғы бойынша жүзеге асады. Сөндірудің толық тоғы:

Iп.τ.вн=Iп.0.вн;

Iоткл.ном=40 кАIп.τ.вн = 5,563 кА;

ia,ном ia, ;

ia,ном

2 I ОТК.НОМ
100

;

(1.15)

ia,ном

2 20% 40
100

11,28 .

tоткл=0,157,tтер=3 с болғандықтан, жылулық тұрақтылыққа тексеру мына
шартпен орындалады:Та=0,06 с;tоткл= 0,157c; IКЗ = 7,495 кА;Iтер=40 кА.

2

Вк 5,5632 [0,157 0,06] 6,72кА2 с;

2

40 2 3 4800 кА2 с 6,72кА2 с .

21

Вк I КЗ[tоткл Т а ] ;(1.16)
I тер t тер Вк ; (1.17)

1.9 кесте - "ABB"маркасының 121РМ типті элегазды ажыратқыштың
параметрлері

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
110 кВ шинадағы секциондық ажыратқышты таңдау
Желімен ағатын тоқ:

I Р

S
3 Uн

(1.18)

I Р

63 103
3 110

331,05 А .

Аппаттық режимдегі тоқ:

Iа=2∙Іp; (1.19)

Iа=2∙331,05=662,1A.

Осы мәнге қарап үш фирманың ажыратқыштарын тандауға болады.
Олар:"Siemens" 3АР1 DT,"Mitsubishi Electric"100-SFMT-40E,"ABB"121РМ.

Осылардың ішінен
"ABB"
маркасының
121РМ
типті элегазды

ажыратқыштарын таңдаймын. Себебі бұл ажыратқыш басқаларына қарағанда
өте жоғары эксплуатациялық сипаттамаларға ие. Менің ҚС-ма ол өте тиімді.
Тағы бір артықшылығы, оның номиналды мәні менің есептік мәндерімнен 2
есе үлкен. Бұл айырмашылық маған болашақта керек. Себебі, менің ҚС-да
болашақта қуат екі есе өседі, сол кезде маған жаңа ажыратқыш таңдау қажет
болмайды.Ажыратқыш парметрлері 1.10 кестеде көрсетілген

22 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
121
U уст.ном, кВ
110
Iном, A
2000
Iраб.макс, A
662,1
i дин , кА
100
iуд, кА
14,119
ia,ном ,кА
11,28
ia , , кА
2,57
Iотк ,кА
40
IКЗ, кА
5,563
2 2
Iтер ∙tтер, кА ∙с
4800
2
В, кА ∙с
6,72
ж ;

1.10 кесте - "ABB" маркасының 121РМ типті секциондық ажыратқыштың
параметрлері

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
110 кВ шинадағы желіге ажыратқышты таңдау
Желімен ағатын тоқ:

Аппаттық режимдегі тоқ:

I Р

63 103
3 110

Iа=2∙IР;

331,05 А .

(1.20)

Iа=2∙331,05=662,1A.

Осы мәнге қарап үш фирманың ажыратқыштарын тандауға болады.
Олар:"Siemens" 3АР1 DT,"Mitsubishi Electric"100-SFMT-40E,"ABB"121РМ.

Осылардың ішінен
"ABB"
маркасының
121РМ
типті элегазды

ажыратқыштарын таңдаймын. Себебі бұл ажыратқыш басқаларына қарағанда
өте жоғары эксплуатациялық сипаттамаларға ие. Менің ҚС-ма ол өте тиімді.
Тағы бір артықшылығы, оның номиналды мәні менің есептік мәндерімнен 2
есе үлкен. Бұл айырмашылық маған болашақта керек. Себебі, менің ҚС-да
болашақта қуат екі есе өседі, сол кезде маған жаңа ажыратқыш таңдау қажет
болмайды.Ажыратқыш парметрлері 1.11 кестеде көрсетілген. [ Ә 7 , 2 б . ]

1.11 кесте - "ABB" маркасының 121РМтипті айналып өту ажыратқыштың
параметрлері

Ажыратқыштың параметрлері

23
Есептелген мәндері Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
121
U уст.ном, кВ
110
Iном, A
2000
Iраб.макс, A
662,1
i дин , кА
100
iуд, кА
14,119
ia,ном ,кА
11,28
ia , , кА
2,57
Iотк ,кА
40
IКЗ, кА
5,563
2 2
Iтер ∙tтер, кА ∙с
4800
2
В, кА ∙с
6,72

1.11 кестенің жалғасы

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
Трансформатордың ОК (35 кВ) жағындағы ажыратқыштарды таңдау
Трансформатордың ОК жағындағы тоқ:

I Р

63 103
3 35

1040,46 А.

Шыққан мәнге қарап келесідей ажыратқыштар таңдауға болады:
"Siemens" 3AF0144, ВГБ-35-402000У1,"АВВ" 72РМІ.
Осылардың ішінен "АВВ" фирмасының 72РМІ типті вакууымды
ажыратқыштарын таңдаймыз. Себебі, бұл ажыратқыш басқаларына қарағанда
ұзақ мерзімде жұмыс істей алады. Және бұл ажыратқыш техбайқауды қажет
етпейді. Егер техбайқау қажет болмаса, онда ол дегеніміз қаражат шығыны аз
болады. Бұл ажыратқыштың тағы бір артықшылығы, ол кез келген климатқа
төзімді. Ажыратқыш парметрлері 1.12 кестеде көрсетілген.

1.12 кесте - "АВВ"фирмасының ажыратқышының параметрлері

ҚТ-ң соқтық тоғы:

24 1
2
Атауы
72РМІ
Номинал кернеу, кВ
36
Номинал ток, А
2000
Қ.т. кезіндегі номинал ажыратутогы, кА
25
Номинал қосу тогы, кА
62,5
Термиялық тұрақтылық тоғы, кА
40
Қ.т. номинал ұзақтығы, с
3
Өшіру уақыты, с
0,05
Апериодты құр.нормаланған бөлігі, %
30
Iном, A
2000
Iраб.макс, A
662,1
i дин , кА
100
iуд, кА
14,119
ia,ном ,кА
11,28
ia , , кА
2,57
Iотк ,кА
40
IКЗ, кА
5,563
2 2
Iтер ∙tтер, кА ∙с
4800
2
В, кА ∙с
6,72
1
2
3
4
Uном, кВ
121
U уст.ном, кВ
110

iуд 2 к уд I КЗ ,(1.21)

мұндағы kуд=1,8 - соқтық коэффициенті;[Ә1, 149 б.]
IКЗ=2,151 кА - ОК жағындағы үшфазалы ҚТ тоғы.

i уд 2 1,8 1,837 4,662кА .

0,01 tС.Е.откл 0,06 с, tоткл=τ

кезіндегі

ҚТ

тоғының

апериодты

құраушысы:IКЗ=1,837кА;
Та=0,06с.

iа .сн
2 I КЗ е
Т а
;
(1.22)

0 , 06

iа .сн
2 1,837 е
0,06
0,95кА .

I I . , iaном iа. .вн

болғандықтан,

ажыратқышты сөндіру

қабілетіне тексеру ҚТ толық тоғы бойынша жүзеге асады. Сөндірудің толық
тоғы:

Iп.τ.вн=Iп.0.вн;

Iоткл.ном=25 кАIп.τ.вн =2,151 кА;

ia,ном ia, ;

ia,ном

2 Н I ОТК.НОМ
100

;

(1.23)

ia ,

2 30% 25
100

10,605 кА.

tоткл=0,15с, trep=3 с болғандықтан, жылулық тұрақтылыққа тексеру мына
шартпен орындалады:Та=0,06 с;tоткл= 0,15c;IКЗ=2,151 кА;Iтер=40 кА.

2

Вк 1,837 2 [0,15 0,06] 0,71кА2 с,

25Вк I КЗ[tоткл Т а ] ;(1.24)

40 2 3 4800кА2 с 0,71кА2 с .

1.13 кесте - "АВВ" фирмасының 72РМІ типті вакууымды ажыратқыш-тың
параметрлері.

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
35 кВ шинадағы секциондық ажыратқышты таңдау
Желімен ағатын тоқ:

Аппаттық режимдегі тоқ:

I Р

63 103
3 35

1040,46 А.

Iа=Iр;

(1.25)

Iа=1040,46 А.

Шыққан мәнге қарап келесідей ажыратқыштар таңдауға болады:
"Siemens" 3AF0144, ВГБ-35-402000У1,"АВВ" 72РМІ.
Осылардың ішінен "АВВ"фирмасының 72РМІ типті вакууымды
ажыратқыштарын таңдаймыз.Ажыратқыш парметрлері 1.14 кестеде
көрсетілген.

1.14 кесте - "АВВ" фирмасының 72РМІ типті вакууымды ажыратқыш
параметрлері

26 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
36
Uуст.ном, кВ
35
Iном, A
2000
Iраб.max, А
1040,46
i дин , кА
62,5
iуд, кА
4,662
Iном.отк , кА
25
3
I K
1,837
2 2
Iтер ∙ tтер, кА *с
4800
2
В, кА ∙с
0,71
ia,ном, кА
10,605
ia,t , кА
0,95
Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
36
Uуст.ном, кВ
35
Iном, A
2000
Iраб.max, А
1040,46
i дин , кА
62,5
iуд, кА
4,662
Iном.отк , кА
25
ІКЗ, кА
1,837

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
35 кВ шинадағы желіге ажыратқышты таңдау
№5қосалқы станцияның 35 кВ жағына 6 желі, ал 10 кВ жағына 20 фидер
жалғанған. Сол себебті желі қуаты келесідей анықталады:

S Ж

Желімен ағатын тоқ:

SТР 63
20 6 2 13

4,85МВА. (1.26)

Аппаттық режимдегі тоқ:

I Р

4,85 103
3 35

80,1А .

Iа=Iр;

(1.27)

Iа=80,1А.

Шыққан мәнге қарап келесідей ажыратқыштар таңдауға болады:
"Siemens" 3AF0144, ВГБ-35-402000У1,"АВВ" 72РМІ.
Осылардың ішінен "АВВ"фирмасының 72РМІ типті вакууымды
ажыратқыштарын таңдаймыз. Себебі, бұл ажыратқыш басқаларына қарағанда
ұзақ мерзімде жұмыс істей алады. Және бұл ажыратқыш техбайқауды қажет
етпейді. Егер техбайқау қажет болмаса, онда ол дегеніміз қаражат шығыны аз
болады. Бұл ажыратқыштың тағы бір артықшылығы, ол кез келген климатқа
төзімді.Ажыратқыш парметрлері 1.15 кестеде көрсетілген.

1.15 кесте - "АВВ" фирмасының 72РМІ типті вакууымды
ажыратқышпараметрлері

27 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
1
2
3
4
Uном, кВ
36
Uуст.ном, кВ
35
i дин , кА
62,5
iуд, кА
4,662
Iном.отк , кА
25
ІКЗ, кА
1,837
2 2
Iтер ∙tтер, кА *с
4800
2
В, кА ∙с
0,71
ia,ном, кА
10,605
ia,t , кА
0,95
2 2
Iтер ∙tтер, кА *с
4800
2
В, кА ∙с
0,71
ia,ном, кА
10,605
ia,t , кА
0,95

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
35 кВ шинадағы айналып өту ажыратқышын таңдау
Желімен ағатын тоқ:

Аппаттық режимдегі тоқ:

I Р

63 103
3 35

1040,46 А.

Iа=Iр;

(1.28)

Iа=1040,46 А.

Шыққан мәнге қарап келесідей ажыратқыштар таңдауға болады:
"Siemens" 3AF0144, ВГБ-35-402000У1,"АВВ" 72РМІ.
Осылардың ішінен "АВВ"фирмасының 72РМІ типті вакууымды
ажыратқыштарын таңдаймыз. Себебі, бұл ажыратқыш басқаларына қарағанда
ұзақ мерзімде жұмыс істей алады. Және бұл ажыратқыш техбайқауды қажет
етпейді. Егер техбайқау қажет болмаса, онда ол дегеніміз қаражат шығыны аз
болады. Бұл ажыратқыштың тағы бір артықшылығы, ол кез келген климатқа
төзімді.Ажыратқыш парметрлері 1.16 кестеде көрсетілген.

1.16 кесте - "АВВ" фирмасының 72РМІ типті вакууымды ажыратқыш
параметрлері

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
Трансформатордың ТК (10 кВ) жағындағы ажыратқыштарды таңдау

28 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
36
Uуст.ном, кВ
35
Iном, A
2000
Iраб.max, А
1040,46
i дин , кА
62,5
iуд, кА
4,662
1
2
3
4
Iном.отк , кА
25
ІКЗ, кА
1,837
2 2
Iтер ∙ tтер, кА *с
4800
2
В, кА ∙с
0,71
ia,ном , кА
10,605
ia,t , кА
0,95

Трансформатордың ТК жағындағы тоқ:

I Р

63 103
3 10

3641,61А .

Берілген мәнге қарап

мына ажыратқыштарды таңдаса

болады:"Siemens"3AH5 135-2,"АВВ"12VM1, "АВВ"12VD4.
Осылардың ішінен "АВВ" фирмасының 12VD4 типті вакуумды
ажыратқыштарын таңдаймыз. Өйткені, бұл ажыратқыш өте жиі кездесетін
коммутацияларға төзімді және оның приводы ешқандай жөндеуді қажет
етпейді. Басқа артықшылығы оның вакуумдық камерасын тек 30 мың
коммутациядан кейін ауыстырса болады. Басқа ажыратқыштарда бұл

көрсеткіш 15-20 мың.
кестедекөрсетілген. [ Ә 6 , 5 б . ]
ҚТ-ң соқтық тоғы:
Ажыратқыш парметрлері 1.17

iуд 2 к уд I кз ,

(1.29)

мұндағы kуд=1,8 - соқтық коэффициенті;
IКЗ=1,272 кА - ТК жағындағы үшфазалы ҚТ тоғы.

i уд 2 1,8 1,272 3,228кА.

0,01 t . . 0,08 , t откл , τ кезіндегі ҚТ тоғының апериодты

құраушысы:IКЗ=1,272 кА;
Та= 0,06с.

iа .нн
2 I КЗ е
Т а
;
(1.26)

0 , 08

iа .нн
2 1,272 е
0,06
0,47кА .

I откл ном I

п. .вв

, ia ном iа. .вн болғандықтан, ажыратқышты сөндіру

қабілетіне тексеру ҚТ толық тоғы бойынша жүзеге асады. Сөндірудің толық
тоғы:

Iп.τ.вн=Iп.0.вн;

Iоткл.ном=63 кАIп.τ.вн= 1,272кА;

29

ia,ном ia, ;

ia,ном

2 Н I ОТК.НОМ
100

;

ia,

2 30% 63
100

26,72 кА.

tоткл=0,17с tтep=3 с болғандықтан, жылулық тұрақтылыққа тексеру мына
шартпен орындалады:Та= 0,06 с; tоткл=0,17c; IКЗ=1,458кА; Iтер=64 кА.

2

2

Вк 1,272 2 [0,17 0,06] 0,372кА2 с;

64 2 4 16380кА2 с ВК 0,372кА2 с .

(1.27)

Кесте1 . 1 7 - "АВВ"

фирмасының

12VD4типті вакуумды ажыратқыш

параметрлері

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
10 кВ шинадағы секциондық ажыратқышты таңдау
Желімен ағатын тоқ:

I Р

63 103
3 10

3641,61А .

Аппаттық режимдегі тоқ:

30 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
10
Uуст.ном, кВ
10
Iном, A
4000
Iраб.max, А
3641,61
i дин , кА
64
iуд, кА
3,228
Iном.отк , кА
63
IКЗ, кА
1,72
2 2
Iтер * tтер, кА *с
16380
2
В, кА *с
0,372
ia,ном, кА
26,72
ia,t , кА
0,45
Вк I КЗ [tоткл Т а ] ;
I тер t тер Вк ;

Iа=Iр;

Iа=3641,61 A.

Берілген мәнге қарап

мына ажыратқыштарды таңдаса

болады:"Siemens"3AH5 135-2,"АВВ"12VM1, "АВВ"12VD4.

Осылардың ішінен "АВВ"
фирмасының
12VD4типті вакуумды

ажыратқыштарын таңдаймыз.Ажыратқыш парметрлері кесте
1.18

к ө р с е т ул і .

Кесте1 . 1 8 - "АВВ" фирмасының 12VD4 типті вакуумды ажыратқыштың
параметрлері

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
10 кВ шинадағы желіге ажыратқышты таңдау
№5қосалқы станцияның 35 кВ жағына 6 желі, ал 10 кВ жағына 20 фидер
жалғанған. Сол себебті желі қуаты келесідей анықталады:

S Ж

SТР 63
20 6 2 13

4,85МВА.

Желімен ағатын тоқ:

I Р

3 Uн 3 10

3

.

Аппаттық режимдегі тоқ:

Iа=Iр;

31 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
10
Uуст.ном, кВ
10
Iном, A
4000
Iа, А
3641,61
i дин , кА
64
iуд, кА
3,228
Iном.отк , кА
63
IКЗ, кА
1,72
2 2
Iтер * tтер, кА *с
16380
2
В, кА *с
0,372
ia,ном, кА
26,72
ia,t , кА
0,45

ж 4,85 10 280,35А
S

Iа=280,35 A.

Берілген мәнге қарап

мына ажыратқыштарды таңдаса

болады:"Siemens"3AH5 135-2,"АВВ"12VM1, "АВВ"12VD4.

Осылардың ішінен "АВВ"
фирмасының
12VD4типті вакуумды

ажыратқыштарын таңдаймыз.Ажыратқыш парметрлері кесте
1.19

көрсетілген .

Кесте1 . 1 9 - "АВВ" фирмасының 12VD4 типті вакуумды ажыратқыштың
параметрлері

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
10 кВ шинадағы айналып өту ажыратқышын таңдау
Желімен ағатын тоқ:

I Р

63 103
3 10

3641,61А .

Аппаттық режимдегі тоқ:

Iа=Iр;

Iа=3641,61 A.

Берілген мәнге қарап

мына ажыратқыштарды таңдаса

болады:"Siemens"3AH5 135-2,"АВВ"12VM1, "АВВ"12VD4.

Осылардың ішінен"АВВ"
фирмасының
12VD4типті вакуумды

ажыратқыштарын таңдаймыз.Ажыратқыш парметрлері кесте
к ө р с е т ул і .

32
1.20 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
10
Uуст.ном, кВ
10
Iном, A
4000
Iа, А
280,35
i дин , кА
64
iуд, кА
3,228
Iном.отк , кА
63
IКЗ, кА
1,72
2 2
Iтер * tтер, кА *с
16380
2
В, кА *с
0,372
ia,ном, кА
26,72
ia,t , кА
0,45

Кесте1 . 2 0 - "АВВ" фирмасының 12VD4 типті вакуумды ажыратқыштың
параметрлері

Ажыратқыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
2-трансформатор үшін де осы ажыратқышты таңдаймыз, өйткені оның
мәндері 1-трансформатордан аз ғана кіші.
Жоғарғы кернеуге айырғышты таңдау
Әрбір кернеу сатысына сәйкес айырғыштарды таңдаймыз:
-- 110 кВ жоғарғы кернеуге РНДЗ-1-1101000У1 типті;
-- 35 кВ жоғарғы кернеуге РНДЗ-1-35-2000У1 типті.
Айырғыштардың параметрлері кесте 1.21, кесте 1.22,кесте 1.23.

К е с т е 1 . 2 1 - 110 кВ жоғарғы кернеуге РНДЗ-1-1101000У1 типті

Айырғыш барлық шарттарды қанағаттандырады.

К е с т е 1 . 2 2 - 35 кВ жоғарғы кернеуге РНДЗ-1-35-2000У1 типті

Айырғыш барлық шарттарды қанағаттандырады.
Асқын кернеуді шектеушілерді таңдау

Қосалқы станса трансформаторын сыртқы
және
ішкі
асқын

кернеулерден қорғау мақсатында ОПН орнатамыз.

33 Ажыратқыштың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
10
Uуст.ном, кВ
10
Iном, A
4000
Iа, А
3641,61
i дин , кА
64
iуд, кА
3,228
Iном.отк , кА
63
IКЗ, кА
1,72
2 2
Iтер * tтер, кА *с
16380
2
В, кА *с
0,372
ia,ном, кА
26,72
ia,t , кА
0,45
Айырғыштытың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
110
U уст.ном, кВ
110
Iном, A
1000
Iраб.мах, A 662,1
i дин , кА 80
i уд, кА
14,119
1
2
3
4
2 2
Iтер ∙tтер, кА ∙с
992,25
2
В, кА · с
6,72
Айырғыштытың параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
35
U уст.ном, кВ
35
Iном, A
2000
Iраб.мах, A
1040,46
i дин , кА
80
i уд, кА
4,662
2 2
Iтер * tтер, кА *с
992,25
2
В, кА · с
0,71

Номиналдық кернеу бойынша:[Ә13, 293 б.]
Жоғарғы жағында ОПН-ІІ-11070 УХЛ1;
Ортанғы жағында ОПН-3538-10400 (І) УХЛ1;
Төменгі жағында ОПН-ІІ-10 УХЛ1.
Ток трансформаторларын таңдау
110 кВ жағында ТТ-н таңдау:
Мен мұнда ЦЭ6803В санағышты таңдадым. Себебі бұл санағыш маған
керек барлық шарттарды қанағаттандырады. Құрал параметрлері кесте 1. 24
көрсетілген.

К е с т е 1 . 2 3 - Есептегіш құралдар

0,5 класс дәлдігінде номиналды екіншілік жүктемесі 1,2 Ом құрайды.
Түйіспелердің кедергісін 0,05 Ом деп қабылдап, онда сымның кедергісі:

Rприб.

S приб
I 22ном

0,6
25

0,024 ;

R . R2 R . R . ;

Rпров. 1,2 0,024 0,05 1,126Ом .

Мысты өзекшесі бар біріктірілетін сымның ұзындығын Lтр 98 метр
деп қабылдап, екі фазаға ТТ орналасуын ескеріп, олардың қимасын
2
м

Lрасч. Lтр 98м;

34 Құрал
Құрал түрі
Ток өлшегіш
құралдардағы жүктеме,
В*А, фаза бойынша
Құрал
Құрал түрі
А
В
С
Амперметр көрсеткіші
Э-665.1
0,5
0,5
0,5
Санағыш ЭлектроСтиль
ЦЭ6803В
0,1
0,1
0,1
Барлығы

0,6
0,6
0,6
анықтаймыз: Lтр 98м; 0,028Ом мм ;

S

L р а сч
Rпров

;

S

0,028 98
1,126

2,44мм 2 .

2,5 мм2

қимасыменРВГ маркалы бақылау кабелін таңдаймыз. ТТ

парметрлері кесте 1.26 көрсетілген.

К е с т е 1 . 2 4 - JUK 123a ABB

35 кВ жағында ТТ-н таңдау:
Мен мұнда ЦЭ6803В санағышты таңдадым. Себебі бұл санағыш маған
керек барлық шарттарды қанағаттандырады.Құрал параметрлері кесте 1. 25
көрсетілген.

К е с т е 1 . 2 5 - Есептегіш құралдар

ТТ - көбірек жүктелген фазасы - А. Осы фазаға қосылған құралдың
жалпы кедергісі: S приб 0,6ВА ; I 2 5 А .

35 Құрал
Құрал түрі
Ток өлшегіш
құралдардағы жүктеме,
В*А, фаза бойынша
Құрал
Құрал түрі
А
В
C
Амперметр көрсеткіші
Э-665
0,5
0,5
0,5
Санағыш ЭлектроСтиль
ЦЭ6803В
0,1
0,1
0,1
Барлығы

0,6
0,6
0,6
ТТ параметрлері
Есептелген мәндері
Uном, кВ
123
U ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
110 10 10 кВ 2х63 МВА қосалқы стансаның релелік қорғанысы және фазабұрылысы бар трансформатор
№2 қосалқы стансасына релелік қорғанысын жүргізу
110 10 кВ 2х16 МВА қосалқы стансаның релелік қорғанысы және 10 кВ қозғалтқыштың қорғанысының логикалық сұлбасын жасау
110 10кB 16МВА қосалқы стансаның релелік қорғанысы
110 35 10 кВ 2х40 МВА қосалқы стансаның релелік қорғанысы және тиімді жерге қосылған желінің бейтараптамасының әртүрлі режімдердегі жұмысын талдау
Қосалқы стансаның релелік қорғанысын және РЭС-тің электрэнергиячының коммерциялық есебін жүргізудің автоматтандырылған жүйесін құрастыру
АлЭС-1 ЖЭО 6/110 кВ кернеулі генератор-трансформатор блогының релелік қорғанысы және автоматикасы
Қосалқы станциясының релелiк қорғанысы мен автоматты резервтi қосылуының логикалық сұлбасын жасау
Кернеуі 220/35/10 кв-ты қосалқы станциясын жобалау
Қосалқы станцияларда орнатылған күштік трансформаторлардың сипаттамалары
Пәндер