Ахмет Жұбанов атындағы мемориалды ескерткішЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 58 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Копабаева Аягүл

Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени нысандарына жаңа туристік маршруттарды құру

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ

Мамандығы: 5В090200 - Туризм

Ақтөбе - 2019

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Қорғауға жіберілді
География кафедрасы
меңгерушісі___________А.Әбденов

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ

Тақырыбы: Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени нысандарына жаңа туристік маршруттарды құру

5В090200 - Туризм мамандығы бойынша

Орындаған:__________ Копабаева А.М.

Ғылыми жетекшісі: __________Әбденов А.Ж.

Ақтөбе - 2019

Бекітемін
Кафедра меңгерушісі
т.ғ.к., аға оқытушыА.Ж.Әбденов
_________________________
___________________2019ж.

Диплом жұмысын орындау
ТАПСЫРМАСЫ

Студент _Копабаева Аягүл
(аты-жөні)

Жұмыстың тақырыбы: Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени нысандарына жаңа туристік маршруттарды құру.

Жұмыстың аяқталу уақыты:_20.04.19__

Жұмыстың шығыс мәліметтері:
Душина И.В., Понурова Г.А. - Методика преподавания географии. Москва. Московский лицей. 1996.
Давыдова М.И.- Самостоятельная работа учащихся по физической географии. Просвещение. 1982.
Методика обучения географии в средней школе. (Под ред. Панчешниковой Л.М.) М., Просвещение. 1983.

Диплом жұмысында қарастырылуы тиіс сұрақтар тізімі немесе қысқаша мазмұны:

1. Жағдаяттық тапсырмалардың мақсаты мен міндеті
2. Жағдаяттық тапсырмаларды құрастырудың әдістемесі
3. Жағдаяттық тапсырмалар үлгісі

Ұсынылатын негізгі әдебиеттер: Павленко Е.К. Методика использования ситуационных задач при интерактивном изучении школьного курса География России Эмиссияға хаттар. Оффлайн (The Emissia.OfTline Letters): электронды журнал. - Қаңтар 2012, Павленко Е.К. Ситуационные задачи как форма интерактивного изучения школьного курса географии Білім мен ғылымның заманауи мәселелері. - 2012. - № 2; URL: http:www.science-education.ru102 - 6101, Павленко Е. К. Ситуационные задачи в школьном географическом образовании Мектептегі география. - М.: Школьная пресса - Баспасы, 2012. -№ 7.

Графикалық материалдар тізімі (кесте, схема, сызба, диаграмма т.б.): Жағдаяттық тапсырмалар шығу тегі, Жағдаяттық тапсырма құрастырушы, Жағдаяттық тапсырмаларды пайдалану және құрастыру кезеңдерінің құрылымы, т.б.

Тапсырма берілген күн: 11.09.15

Ғылыми жетекшісі: Әбденов А.Ж.

Тапсырманы орындауға алушы студент Копабаева А.М.
Бекітемін
Кафедра меңгерушісі
т.ғ.к., аға оқытушы А.Ж.Әбденов
_________________________
___________________2019 ж.

Диплом жұмысының күнтізбелік жұмыс кестесі
Диплом жұмысының тақырыбы: Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени нысандарына жаңа туристік маршруттарды құру.
Студенттің аты-жөні: Копабаева А.М.


Жұмыс кезеңінің негізгі мазмұны
Орындалу мерзімі
1
Зерттеу пәнін анықтау
Қыркүйек
2
Кітапхана қорымен және электронды ресурстармен танысу
Қыркүйек
3
Жұмыстың құрылымын анықтау
Қазан
4
Диплом жұмысының тақырыбын бекіту
Қарашаның соңғы - желтоқсанның алғашқы онкүндіктері
5
Құжаттар мен дерексөздерін жинау және оқу
Қыркүйек-қаңтар
6
Тәжірибе жүргізу материал жинау, бар материалды саралау
Желтоқсан-сәуір
7
Жеке бөлімдерді жазу
Шолу - желтоқсан
1-б. - қаңтар
2-б. - ақпан
3-б. - наурыз
8
Жұмыстың жалпы тұжырымдарын анықтау
Наурыз
9
Баяндама текстінің тезисін жазу
Наурыз
10
Атауын, мақсатын негізгі міндеттерін және тұжырымдарға сәйкестігін нақтылау жұмыс мәтінінің жоба нұсқасын дайындау және жетекшіге ұсыну
Наурыз
Сәуір
11
Түзету енгізу
Сәуір
12
Жұмысты безендіру
Сәуір
13
Кафедрада диплом жұмысын алдын-ала қорғауын өткізу
Сәуір
14
Студенттер конференциясына баяндамамен қатысу
Жыл бойы
15
Жұмысты кафедраға тапсыру
қорғаудан он күн бұрын

Ғылыми жетекші ________________________ Әбденов А.Ж.
қолы

Студент _______________________________ Копабаева А.М.
қолы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1.
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ, ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАЛАРЫ

1.1
Ақтөбе облысындағы табиғи ескерткіштер

1.2
Ақтөбе облысындағы тарихи-мәдени ескерткіштер

1.3
Ақтөбе облысының көрікті жерлері

2
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЖАҢА ТУРИСТІК МАРШРУТТАР

2.1
№ 1 маршрут Жұбановтар әлемі

2.2
№ 2 маршрут Спорт-денсаулық кепілі

2.3
№ 3 маршрут Мәдени мұра- қала көркі

2.4
№ 4 маршрут Батыс-2 - жаңа қала!

2.5
№ 5 маршрут Ер есімі - ел есінде

2.6
№ 6 маршрут Ақтөбе қаласының жоғары оқу орындары

2.7
№7 маршрут Ақтөбе өз қаһармандарын ұмытпайды

3
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІ ТУРИСТІК МАРШРУТТАРЫ

3.1
Ұлы Қобда - батырлар мекені

3.2
"Есет Көкіұлы кешені"

3.3
Тарихи көне ескерткіш "Қобыланды күмбез" мазары

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

ҚОСЫМШАЛАР

КІРІСПЕ
Диплом жұмысының өзектілігі: Елбасы Н.Назарбаевтың қазандағы жолдауында Рухани жаңғыру бағдарламасының қоғамда жаппай жүзеге асырылып отырғандығын айта келе, Өз жеріңді танып біл жаңа бастамасы аясында мектеп туризмін дамытуға көңіл бөлу керектігіне ерекше назар аударды. Туризм белсенді демалыстың ең танымал түрлерінің бірі ретінде адам өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады, оның жаңа аймақтарды, табиғат, тарих және мәдениет ескерткіштерін, әр түрлі халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын ашуға және тануға табиғи талпыныстары бар. Белсенді, мазмұнды демалысты ұйымдастыру маңызды әлеуметтік міндет. Туризм адамды сауықтырудың, оның шығармашылық белсенділігін арттырудың, ой-өрісін кеңейтудің маңызды факторы болып табылады.
Қазақстандағы туризмді дамытуға елбасымыздың "Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 тұжырымдамасының" маңызы зор. Осы тұжырымдаманың мәні Қазақстандағы туризмнің даму деңгейін жоғарлату, туризмді табыс көзіне айналдыру халықаралық туризммен қоса ішкі туризмді де дамыту. Халықаралық туризмнің индикаторы болып ішкі туризм саналады. Сондықтан да Қазақстанның облыстарында ішкі туризмді дамыту керек. Ақтөбе облысында ішкі туризм бойынша обьектілері өте көп. Ақтөбе облысында 12 аудан бар. Әрбір аудан өзінің табиғи, тарихи-мәдени ескерткіштерімен ерекшеленеді, яғни Ақтөбе облысы қазіргі таңда туристердің әр түрлі деңгейдегі сұраныстарын қанағаттандыра алуға қабілетті әрі кең көлемдегі туристік потенциалы бар аймақ.
Туризм - тәрбиенің маңызды құралы, ол өзінің алуантүрлілігі мен әмбебаптылығы арқасында әр азаматқа кең мүмкіндіктер ашады.
Туризм экономиканың жоғары табысты салаларының бірі ретінде өз дамуының жылдам қарқыны үшін жүзжылдықтың экономикалық феномені болып танылды. Көптеген елдерде туризм жалпы ішкі өнімді қалыптастыруда , сыртқы сауда балансын жандандыруда , халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуде және қосымша жұмыс орындарын құруда маңызды рөл атқарады, экономиканың көлік және байланыс, құрылыс, ауыл шаруашылығы, мәдениет, өнер, халық тұтынатын тауарлар өндірісі және басқалар сияқты негізгі салаларына оң әсерін тигізеді.
Бұл дипломдық жұмысты әзірлеу Ақтөбе облысының тарихы мен мәдениетіне деген қызығушылықты арттыруға бағытталған. Туған өлкенің табиғи, тарихи-мәдени ескерткіштеріне экскурсиялық маршруттарды ұйымдастыру арқылы балалар мен ересектердің Отан тарихына қызығушылығын туғызу.
Диплом жұмысының өзектілігі біріншіден, Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени мұрасын зерттеуге үлкен қызығушылықпен, екіншіден, оның өңірдегі туризмді дамыту үшін практикалық маңыздылығымен байланысты.
Дипломдық жұмыс "Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени нысандарына жаңа туристік маршруттарды құру" тақырыбына арналған. Туризмді дамытудың заманауи жағдайында бұл зерттеудің тақырыбы өзекті сипатқа ие. Туристік саланы дамыту өңірлік қонақжайлылық индустриясын жандандыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға және өңірдің экономикалық нығаюына ықпал етеді. Туристік бизнестің өрлеуі, өз кезегінде, осы өңірдегі демалыс мүмкіндіктерінің әртүрлілігіне айтарлықтай ықпал етеді.
Кез келген аймақтың мәдени-тарихи әлеуеті оның тарихи мұрасында көрсетілген. Бірегей тарихи нысандардың болуы өңірдегі туризмнің табысты дамуын алдын ала анықтай алады. Тарихи оқиғаларға, тарихи тұлғаларға және тарихи объектілерге деген қызығушылық - ең күшті тартысты туристік мотив.
Ақтөбе облысының туристік әлеуеті табиғаттың алуан түрлілігі мен сұлулығына, табиғи, тарихи-мәдени мұраның бірегейлігіне негізделеді және тарихи, мәдени, сәулеттік маңызы бар Мемлекеттік тізіміне енгізілген 659 ескерткіш бар, оның 9-республикалық, 650-жергілікті маңызы бар ескерткіштерді, сондай-ақ тарих пен мәдениеттің көрнекті қайраткерлерінің есімдерімен байланысты естелік орындарды қамтиды.
Ақтөбе қаласының тарихы 1869 жылдың 28 мамырында басталған. Бұл күні Ақ төбе деп аталған әскери бекінісінің негізі қаланған. 1869 жылдың мамырында Хобда мен Елек өзендерінің аралығына флигель-адъютант, граф фон Бог басқарған жасақ жіберілген. Осылай, Лев Баллюзек атындағы өлкенің әскери губернаторы Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылысқан жерінде Ақ төбе бекінісін салуды тапсырған. Осы күні қаланың тарихы басталған.
Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасының солтүстік-батыс бөлігінде орналасқан. Ақтөбе облысының әкімшілік орталығы болып табылады. Ақтөбе қаласының әкімшілік аумағы 2,3 мың шаршы километрді құрайды. Ақтөбе қаласы биіктігі 250-400 метр болатын Орал үстіртінің оңтүстік бөлігіндегі Орал өзенінің сол жақ құйылысы - Електің сол жақ жағалауында орналасқан. Қала солтүстік-батыс жағында Ақтөбе облысының Мәртөк ауданымен, солтүстік - шығыста Қарғалы ауданымен, шығысында Хромтау ауданымен, оңтүстігінде және оңтүстік - батысында Алға ауданымен шекараласады.
1932 жылғы 10 наурызда Ақтөбе Ақтөбе облысының орталығы болды. 60 - жылдардың ортасынан бастап шағын тұрғын аудандар мен массивтер құрылысы басталды. 1977 жылы Ақтөбе Батыс-Қазақстан темір жолы орталығына айналды. 1999 жылғы 11 наурызда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы бойынша Актюбинск қаласы Ақтөбе деп атала бастады. Бұл Ақ төбе деген ұғымды білдіреді
Әсіресе, соғыс кезінде қаланың маңызы арта түсті. 101-ұлттық атқыштар бригадасы, 312-атқыштар дивизиясы, 29-миномет полкы және басқа да әскери бөлімдер, бөлімшілер осында жасақталған.
1950 жылдар, Ленин көшесі 1940-1960 жылдары ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар бой көтерді: хром қосындылары зауыттары, ауылшаруашылық машина жасау саласы, рентген аппаратурасын шығару саласы, сүт және ет комбинаттары, тігін фабрикалары және басқалар.
Қаланың бейнесі тарих тегеурінінде көп өзгерістерге ұшырап, бүгінде шырайлы шаһарға айналған. Бүгінгі Ақтөбе - өнеркәсібі, кәсіпкерлік және қаржылық құрылымдары, құрылысы, оның ішінде тұрғын үй құрылысы дамыған, сондай-ақ қолайлы коммуникациялары бар қазіргі заманға сай қала.
Жергілікті атқарушы органдардың, бизнес құрылымдарының және Ақтөбе тұрғындарының табанды да біріккен еңбегінің арқасында Ақтөбе Қазақстанның дамыған қалаларының біріне айналды, еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына зор үлес қосып отыр, дамыған өнеркәсібі, кәсіпкерлігі, қаржы және ғылыми құрылымы, қолайлы коммуникациясы бар.
Диплом жұмысының мақсаты: Ақтөбе облысындағы ішкі туризмді дамыта отырып, аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларды Ақтөбе облысындағы туристік аймақтармен таныстыру. Біздің топ мүшелері туризм мамандығы студенттері болғандықтан, біз балаларды Ақтөбе облысындағы туристік орындарымен, соның ішінде облыс аудандарындағы тарихи-мәдени ескерткіштермен таныстырып, осы орайда 120-ға жуық балаларға туған өлкесін кеңінен танып-білуге мүмкіндік бердік.
Диплом жұмысының міндеттері:
oo жеке тұлға ретіндегі еркін шығармашылық ойларын қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқыту технологияларын топтастыру;
oo география сабақтарын өткізу барысында өздік жұмыстар жүйесін орындау барысында қолданылатын оқыту әдістерінің оқушыларды қарқынды ой әрекетіне жұмылдырудағы маңызын, ұйымдастырудың тиімді жолдарын көрсету;
oo оқу үрдісінің барысында білім алушылардың жас ерекшелігімен қабылдау мүмкіндіктерін ескерудің өздік және сарамандық жұмыстарды оқу-танымдық маңызын ашып көрсету;
oo физикалық география курстарында қолданылатын өзекті тапсырмалар мен шынайы өзекті тапсырмалардың мәнін анықтау.
Диплом жұмысының зерттеу нысаны: Ақтөбе өңіріндегі табиғи, тарихи-мәдени нысандар болып табылады. Сонымен қатар, өңірдегі туристік нысандарға жаңа туристік маршрут жасау.
Диплом жұмысының теориялық-әдіснамалық негізі: теориялық және әдіснамалық негізі ретінде М.И.МахмудовтыңСовремененый урок,. П.Я.Гальпериннің Методы обучения и умственное развитие., Е.А.Тоқпановтың Географиялық білім беру жүйесіндегі жаңа инновациялық технологиялар., Виноградова М.Д., Первин И.Б. Коллективная деятельность и воспитание школьников, В.К. Дьяченконың Сотрудничество в обучении, Г.С. Альтшуллердің Творчество как точная наука, .А.В.Брушлинскидің Психология мышления проблемного обучения атты еңбектеріндегі ғалымдардың ой пікірлері басшылыққа алынып, салыстыру, талдау, мектеп тәжірибесін оқып-үйрену әдістері қолданылды.
Диплом жұмысының практикалық маңызы: диплом жұмысында көрсетілген оқыту технологияларын орта мектептерде география пәнінің мұғалімдері оқушыларды қарқынды ой әрекеттеріне жұмылдыра отырып теориялық білімді меңгерту мақсатында қолдана алады. Сонымен қатар жоғарғы курс студенттері мемлекеттік педагогикалық іс тәжірибеден өту барысында кәсіби іскерлік-дағдыларын арттыру мақсатында пайдалана алады.
Диплом жұмысының құрылымы мен мазмұны: Диплом жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытынды, қосымша және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде диплом жұмысының өзектілігі, мақсаты мен міндеттері практикалық маңызы анықталған.
Бірінші тарауда географиялық білімді меңгертіп іскерлік дағдыларды қалыптастырудағы балалардың жас ерекшелігі мен қабылдау мүмкіндігін ескерудің маңызы, оқытудың тиімді әдістерін топтастыру және олардың оқушыларды қарқынды ой әрекетіне жұмылдырып, қызығушылықтарын арттырудағы маңызы қарастырылып, негізгі түсініктерге талдау жасалады.
Екінші тарауда оқушыларды қарқынды танымдық ой әрекетіне жұмылдырып, оқу үрдісін тиімді ұйымдастырып басқаруға мүмкіндік беретін өздік жұмыстар жүйелерін физикалық география сабақтарында пайдалану мәселелері қарастырылады.
Дипломдық жұмыстың сыннан өтуі: 2004-2012 жылдары Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры қызметін атқарған экономика ғылымдарының докторы, профессор Ғ.Ж.Нурышевтің 60 жылдығына арналған Қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту аясында педагог кадрларды дайындау тақырыбындағы Республикалық ғылыми-практикалық конференция баспасына енгізілді.

№1 маршрут Жұбановтар әлемі
Жұбановтар әлемі Батыс 2 мұражай-үйі
Ағайынды Жұбановтар көшесі
Қ.Жұбанов атындағы университет
Қ.Жұбанов ескерткіші
Облыстық Ғазиза Жұбанова атындағы филармония
Ахмет Жұбанов атындағы мемориалды ескерткіш
А.Жұбанов атындағы музыкалды колледжі

Жұбановтар әлемі Батыс 2 мұражай-үйі. Жұбановтар отбасы- ақтөбеліктердің мақтанышы. Композитор және филолог-ағайынды Ахмед пен Құдайберген ел тарихына мәңгі енді. Жұбановтар отбасының арқасында әлем қазақтың классикалық музыкасын білді.
Ахмет Қуанұлы Жұбанов атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің негізін қалаушы. Құрманғазы, сүйікті композитордың құрметіне операны жазуды армандаған. Әкесінің арманын үлкен қызы Ғазиза Ахметқызы іске асырды. Ғ. Жұбанованың шығармашылығы ұлттық мәдениетті әлемдік деңгейге көтерді.
Ағайынды Ахмет пен Құдайберген Жұбанов-Ақтөбе жерінің мақтанышы. Олар ел тарихына мәңгі енді. Бірақ осы талантты отбасының тағы бір жарқын тұлғасы-атақты композитор Ахмет Жұбановтың қызы. Ол-кәсіби композитор болған алғашқы қазақ әйел.
Қазақ мемлекеттік консерваториясының ректоры Құрманғазы, Қазақ КСР Композиторлар одағының басқарма төрағасы, КСРО Композиторлар одағының басқарма мүшесі, профессор Ғазиза Жұбанова әкесінің өмірін лайықты жалғастырып келеді.
"Жұбановтар әлемі" мұражай-үйі.Ақтөбеде "Жұбановтар әлемі" мұражай-үйі ашылды. Жұбановтар отбасы-ақтөбеліктердің мақтанышы. Композитор және филолог -- ағалар Ахмет пен Құдайберген ел тарихына мәңгі енді. Жұбановтар отбасының арқасында әлем қазақтың классикалық музыкасын білді.
Ахмет Қуанұлы Жұбанов атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің негізін қалаушы. Құрманғазы, сүйікті композитордың құрметіне операны жазуды армандаған. Әкесінің арманын үлкен қызы Ғазиза Ахметқызы іске асырды. Ғ. Жұбанованың шығармашылығы ұлттық мәдениетті әлемдік деңгейге көтерді.
"Туған жерге тағзым" акциясы аясында Ақтөбе облысында меценат Қайрат Майтеков салған Қазақстандағы тұңғыш мәдениет орталығы -- "Жұбанов әлемі" салынды.
Осы әлеуметтік жобаға 100 күн ішінде кәсіпкер 300 миллион теңге салды. Ауданы 1500 шаршы метр үш қабатты ғимарат концерттік залдан, мұражайдан, музыкалық студиядан, түрлі мәдени іс-шараларды өткізуге арналған жарқын және кең үй-жайлардан тұрады.
"Жұбанов әлемі" даму Тұжырымдамасы бойынша мәдениет орталығы, шығармашылық одақтарға, ҚР мәдениет қайраткерлеріне, зияткерлік және көркем элитаға арналған алаң болуы тиіс. Мұражай-үй өнер орталығы, шығармашылық зиялы қауыммен кездесу орны, дарынды балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту орталығы болуы тиіс.Ағайынды Жұбановтар көшесі.
Ағайынды Жұбановтар көшесі - Ақтөбенің көрікті, ұзын, сәнді көшелерінің бірі, қазақ тіл білімінің көсбасшыларының бірі профессор Қ.Жұбановтың, сазгер, академик, Құрманғазы атындағы ұлттық оркестрді ұйымдастырушы Ахмет Жұбановтың құрметіне аталған.
Бұл көшеде Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті орналасқан. 1966 жылы Ақтөбе педагогикалық институты құрылды, ол екі факультеттен (физика-математикалық және филологиялық) тұрады, онда физика және математика, орыс тілі мен әдебиеті, қазақ мектептерінде орыс тілі мен әдебиеті мамандықтары бойынша 250 адам оқыды.
1990 жылы институтқа бірінші қазақ лингвист-профессоры Құдайберген Жұбановтың есімі берілді.
1996 жылы 7 мамырда Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе университеті болып өзгертілді. 2001 жылдың 31 қаңтарында университет "мемлекеттік" мәртебесіне ие болды.
1998 жылы осы көрнекті ғалымға 100 жыл толуына орай Ақтөбе университетінің басшылығы облыстық әкімшіліктің қолдауымен Құдайберген Қуанұлы Жұбановқа ескерткіш -- мүсінді сыйға тартты. Ескерткіштің авторы Жадигер Кенбай.

Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясы.
1944 жылдың 16 қыркүйегінде Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясы құрылған мәдени-концерттік ұйым. 1997 жылдан бастап композитор Ғазиза Жұбанованың есімі берілген. Филармонияның құрамында эстрадалық-үрмелі музыкалық оркестр, қазақ камералық хоры, "Домбыра-Дастан" фольклорлық ансамблі, шығыс би ансамблі бар. Ақтөбе облыстық филармониясында әр жылдары Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері -- Р. Ақжарова, Г. Қойшыбаева, Т. Оспанов, Ж. Сеилов және т. б. жұмыс істеді. 1998 жылы ҚР көрнекті музыка қайраткері, КСРО Халық әртісі, композитор Ғазиза Жұбанованың есімі берілді. 2004 жылы жүргізілген күрделі толық ауқымды жөндеуден кейін, ғимарат жоғары деңгейде мәдени іс-шараларды дайындау және өткізу үшін қазіргі заманғы стандарттарға сәйкес келе бастады, әрбір ұжымның кең дайындық залдарында күнделікті сабақ алуға мүмкіндігі пайда болды, сондай-ақ 401 орынға арналған көрермендер залы бар. Ұжымдарда музыкалық аспаптар мен сахналық костюмдер бар. Сахна заманауи дыбыстық және жарық техникалық жабдықтармен жабдықталған.
Облыстық филармония "Жұбанов көктемі" сияқты республикалық және халықаралық деңгейде түрлі жанрдағы дәстүрлі фестивальдар өткізеді, осы іс-шаралармен қатар халық аспаптары оркестрлерінің фестивальдары, хор және джаз музыкаларының, жас вокалисттердің фестивальдері және "Классика"жас таланттар фестивалі өткізіледі.

Ахмет Жұбанов атындағы мемориалды ескерткіш
2006 жылы қазақтың ұлы композиторларының 100 жылдығына орай ашылды. Ескерткіш облыстық филармонияға қарама - қарсы орналасқан. Мемориалдық кешен-қызыл гранит плиталарымен қапталған, рояль алдында отыратын қола фигура орналасқан тас тұғыры. Ескерткіштің жалпы биіктігі 5,2 м. оның сол жағында биіктігі 7 М жеті баған орналасқан. Колоннаның сол жағында композитордың фигурасына қарама-қарсы қызы Ғазиза Жұбанованың ескерткіш-мүсіні салынған. Ескерткіш алдында концерттер мен шығармашылық іс-шараларды өткізуге арналған ашық алаң бар. Жанында фонтан мен сквер бар.
Кешен авторлары-мүсінші, Т. Жүргенов атындағы Ұлттық Өнер академиясының профессоры Ескен Сергебаев және сәулетші Жексен Айнабеков. Ахмет Жұбанов-композитор, музыкатанушы, педагог, дирижер, музыкалық-қоғам қайраткері. Оның қазақ музыкалық мәдениетіне қосқан үлесі зор. Ол Ақтөбе облысының қазіргі Темір ауданы аумағында Қосуақтам шатқалында дүниеге келген. Бірнеше музыкалық білім алып, Ахмет Жұбанов тек керемет музыкант, композитор және өнер қайраткері ғана емес, сонымен қатар өз заманының жаңашыл педагог, Қазақ халық және қазіргі заманғы музыка, театр және орындаушылық өнер зерттеушісі болды. Ол қазақ тілінде алғашқы "музыкалық әліппе" құрастырды, қазақ халық аспаптарын жетілдіру бойынша музыкалық кабинет пен тәжірибелік шеберхана ұйымдастырылды.
1934 жылы Жұбанов домбырашылар ансамблін құрды. Құрманғазы. Жұбанов атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының ашылуына ықпал етті. КСРО Композиторлар одағының басқарма мүшесі, Қазақстан Композиторлар одағының ұйымдастыру комитетінің мүшесі. Жұбановтың ғылыми-зерттеу, музыкалық-қоғамдық, педагогикалық қызметі белсенді шығармашылықпен ұштасып, қазақтың кәсіби музыкасына үлкен үлес қосты. Ол түрлі жанрдағы көптеген шығармалардың авторы. Олардың арасында симфониялық шығармалар мен опера, аспаптық және хор шығармалары, әндер мен романстар, драмалық спектакльдер мен кинофильмдерге арналған музыка бар. Мысалы, Ғ. Мүсіреповтың "Қозы-Көрпеш - Баян Сұлу" пьесасына, "Амангелді" фильміне (м. Ф. Гнесинмен бірге), М. Ақынжановтың "Исатай-Махамбет", М. Әуезовтың "Абай" драмалық спектаклдеріне және т.б. Ахмет Жұбанов ҚазКСР Халық әртісі, өнертану докторы, профессор, ҚазКСР ҒА академигі атағына ие.

А. Жұбанов музыкалық колледжі
1971 жылдың 18 тамызында Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің Ақтөбе музыкалық училищесін ұйымдастыру туралы қаулысы шықты. Осыдан 40 жыл бұрын оның даңқты тарихы басталды.
Жаңадан құрылған мекеменің бірінші директоры-А. Қ. Жұбанов атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының жас түлегі Қайырғали Үсенғалиұлы Қожанбаев болды. Айтпақшы, қазақ кәсіби музыкасының негізін қалаушы өзінің тәрбиеленушісі туралы жылы жазған. Шынында да, бұл тамаша орындаушы-домбырашы және әнші, Мұқият педагог, сезімтал дирижер және өзіндік композитор, зиялы адам тәжірибелі ұйымдастырушы және әкімші бола алды, соның арқасында музыкалық училище дүниеге келді.
Қ. У. Қожанбаевтың айтуынша, қалада болған мәдени-ағарту училищесі кәсіби музыканттардың жетіспеушілігін жою мүмкін емес, сондықтан балалар музыка және жалпы білім беру мектептерінде мамандар жетіспеді. Осылайша, жаңа оқу орнының пайда болуы уақыттың талабы болып, бүкіл қала үшін маңызды оқиға болды. Қала биліктері музыкалық училищеге қаланың ескі бөлігінің ортасындағы ең әдемі ғимараттардың бірін таң қалдырды. Ол қазір де назар аудармай, Ақтөбе қаласының барлық тұрғындарына жақсы таныс.

№2 Маршрут Спорт-деңсаулық кепілі
Шағала бассейні
Қоныс
Қобыланды батыр атындағы Орталық стадион
ACE теннис орталығы
Достық бассейні
Жекпе жек сарайы
Мұз айдыны
Олимп хоккей модулі

Чайка спорттық-сауықтыру кешені. 2014 жылдың шілде айында ашылды. Осы уақыт ішінде спорттық өмір салтын ұстанып қана қоймай, келушілердің денсаулығын сақтауға және көтермелеуге бағытталған қазіргі заманғы оқу бағдарламаларын белсенді енгізіп, дамытатын жаңа спорт орталығында жас мамандар тобы құрылды.
Чайка спорттық-сауықтыру кешенінің базасында келесі бағыттар ұсынылған:
:: Бассейн:
Рекреациялық жүзу, балалар мен ересектерге арналған жүзу, балалар синхронды жүзу топтары, аква аэробикасы.
:: жаттығу залы, жеке жаттығу.
Топтық бағдарламалар:
аэробикалық жаттығулар, күштік жаттығулар, Cross Fit (функционалдық айналасында), Pilates, йога, би бағыттары (Dance mix, Belly dance).

Коныс ғимараты . 1976 жылы спорттық ойындарға арналған. Сондай-ақ мәдени іс-шаралар өткізу үшін тиісті жабдықты орнатқанда. Дыбыс және жеңіл жабдықпен жабдықталған.

Қобыланды батыр атындағы Орталық стадион
Орталық стадион - Ақтөбедегі футбол стадионы, Ақтөбе футбол клубының үй стадионы. 1975 жылы салынған. 1975 жылдың 28 тамызында Ақтөбе клубымен (қазіргі Ақтөбе) ашылған ЦСКА-мен матчта 1: 0 есебімен ЦСКА жеңіп алды. Стадион - елімізде ең көп баратындардың бірі. Оның аумағында 13,5 мыңға дейін адам орналасады. Тек футбол матчтары үшін арналған (ешқандай жүгіру жолы жоқ). Стадион халықаралық стандарттарға сәйкес келеді және техникалық жабдықтау және құрылымның өзіндік ерекшелігі үшін Қазақстандағы ең үздік деп танылады. Оның төрт ұпайлары бар, олар негізгі нүктелерге шақырылған. Негізгі трибунасы - батыс, комментаторларға арналған орындар және VIP-қорап. Шығыс стендінде мүгедектерге арналған арнайы орындар бар. Стадионда барлық орындықтар төбесінде үлкен экран бар. Стадион Ақтөбедегі кассир офисінде орналасқан.
Бес жылдан астам уақыт бойы Ақтөбе барлық турнирлерде (Қазақстан Чемпионаты, Қазақстан кубогі, УЕФА Чемпиондары Лигасы және УЕФА Еуропа Лигасы) 2004 жылғы 2 қазаннан бастап 2009 жылғы 27 тамызға дейін (1790 күн, Қазақстан чемпионатының рекордында) жоғалтқан жоқ. Қазақстандық футбол тарихындағы рекордты жеңімпаздар сериясы Германияның Вердер қаласындағы аялдамасы болды.
2010-2011 жылдары Ақтөбеде стадионда жеңіліс таппады, серия 2012 жылғы 6 мамырда Тобылға жеңіліп қалды. Сондай-ақ, 2012 жылы клуб Ақжайық пен бельгиялық Генкке ұтылды.

ACE теннис орталығы. Мемлекет-жекеменшік серіктестік аясында Батыс-2 шағын ауданынан жаңа теннис орталығы - ACE теннис орталығы ашылды.Қазан айында ашылған бұл кешеннің ашылу салтанатына ҚР президенті Нұрсұлтан Назарбаев келіп, жас спортшылармен әңгімелесіп, теннис добына естелік қолтаңба қалдырды, сондай-ақ осы орталықтың қонақ үй кешені мен басқа да орындарын аралап көрді.Өңірлерде осындай спорт инфрақұрылымдарының ашылуы салауатты өмір салтын насихаттауға және елімізде теннистің даму деңгейін арттыруға мүмкіндік беретінін атап өтті. Жаңа теннис орталығында бірнеше бағытта жұмыстар жүргізіледі. Олар -- теннис спорты мектебін құру, спорттық жарыстар ұйымдастыру, дене шынықтыру және спорт басқармасы ұсынған ақысыз топтарда жыл сайын теннис сабақтарын өткізу.
Мемлекет пен жекеменшік әріптестігі бизнес-жоспарын Бонус Корпорэйшн серіктестігі әзірледі. Жаңа кешеннің алаңында 4 ашық теннис корты болмақ. Сондай-ақ жарысқа келген спортшыларға арналған арнайы қонақүйі де жұмыс істейтін болады.

Достық бассейні
2013 жылғы 28 желтоқсанда Достық су спортында Өскемен КМУ пайдалануға берілді.
Орталық барлық халықаралық стандарттарға жауап береді және кез-келген деңгейдегі жарыстарды, соның ішінде 2012 жылғы FINA стандартындағы Әлем чемпионаты мен Олимпиада ойындарын және синхронды жүзу, су полосын өткізуге арналған.
Орталықта 10 спорттық трассасы бар 50 метрлік спорттық жүзу бассейні, спорттық гимнастика жаттығу залы, жаттығу залы және дайындық сабақтарына арналған бөлме бар. Бассейннің максималды сыйымдылығы ауысымда 250 адамды құрайды, тәулігіне 10 ауысымға дейін.
Ұлттық және халықаралық жарыстарда бассейнде әртүрлі спорттық жолдармен 6x9 метрлік ақпараттар тақтасы орнатылды.
Орталық шеберханамен, душ бөлмелерімен, мектеп әкімшілігі бөлмесімен, дәрігермен, массаж-терапевтпен, әдістемелік және жаттықтырушылармен жабдықталған. Жергілікті және халықаралық деңгейде жүзудегі бәсекеге қабілетті және оқу үдерістерін ұйымдастырудың кешенді нысаны ретінде аймақтық маңызы бар.
2014 жылдың 23 маусымында Ақтөбеде ресми сапарда болған мемлекет басшысы
Н.Ә.Назарбаев Ақтөбелік спортшылар мен жаттықтырушылармен кездесті және Достық су спорттық орталығын мақтады.
Құрылыс алаңы 9,036 шаршы метрді құрайды. м, бассейн - 3 985,3 шаршы метр. м, орындықтар - 300.
Мектеп құрамында жоғары дене тәрбиесі және орта арнайы дене шынықтыру тәрбиесі бар 13 жаттықтырушы жұмыс істейді, оның ішінде жоғары санатты жаттықтырушылар - 2, екінші санаттағы жаттықтырушылар - 2. 2014 жылдың желтоқсанында су полосы топтары ашылды.
Мектепте 43 топта 562 студент бар, сонымен қатар спорттық-фитнес-топ бар. Барлық балалар тегін оқытады.

Жекпе-жек жекпе-жек өнері сарайы
Сарай 2017 жылы салынған. Бокстан, күреспен, дзюдодан және басқа да жарыстармен қамтамасыз ету үшін әмбебап пайдалану үшін әзірленген жарыстарға арналған зал, алаңда платформаларда, күрделі кілемдерде, татамиде және жаттығуға арналған спорттық құрал-жабдықта заманауи сақиналар қолданылады. Жоба көрермендерге мүгедектер арбасында жүретін стендтер түрінде, орындарды ұсынады. Спорт залы, күрес және бокс алаңы, 2-қабатта аэробика. Сондай-ақ, 40 орындық кафе бар. Жекпе-жек жекпе-жек өнері сарайы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында салынған. Болашақта спорт кешені мемлекеттік-жеке меншік серіктестік шеңберінде мемлекеттік тапсырысты орындайды деп есептеледі. Мысалы, халықаралық жарыстар өткізіледі.
Инвестор рөлінде Нектар ДК болып табылады. Компанияның директоры Шамиль Каспрановтың айтуынша, алдымен осы сайтта сауда үйін салу жоспарланған. Дегенмен, содан кейін бұл нысан спортқа бағдарланған деп шешілді.
- Менің ойымша, бүгінгі күннің қажеттілігі. Біздің балалар балабақшаның жертөлесінде жекпе-жек өнерімен айналысады. Оларға қалыпты жағдай қажет, - дейді инвестор.
Объект заманауи талаптарға сай салынған. Жарыстарға арналған зал бокс, күрес, дзюдо және жекпе-жектің басқа түрлері бойынша жарыстарды өткізуді қамтамасыз ететін әмбебап мақсатпен жасақталған. Жоба заманауи сақина, кілемдер, татами, жаттығуға арналған спорттық жабдықтарды ұсынады.
Екінші қабатта тренажер залы, күрес, бокс, дзюдо және таеквондо залдары орналасады. 40 орындық кафе бар.
Инвестициялар көлемі 1,5 млрд. Теңге. Ғимараттың жалпы ауданы 5 878,6 шаршы метрді құрайды. Сарай 720 адамды қабылдай алады.

Мұз айдыны
Қазіргі заманғы халықаралық стандарттарға сай келетін Ақтөбе қаласында мұз сарайы салынып, оның құны 3,8 млрд. Теңгені құрайды, оның 70% -ын шетелдік инвестор қаржыландырады. H + H ТЕХНИКА әртүрлі қуаттылықтар мен кілттерді логистикамен айналысатын мұз ареналарын құруға арналған кешенді тәсілді жүзеге асыратын халықаралық компания болып табылады.Оқ мұз айдыны жыл сайын кәсіби хоккей жарыстарына ғана емес, сонымен қатар мәнерлеп сырғанау, баскетбол, мини- футбол, бокс, теннис, гимнастика, сондай-ақ тиісті техникалық деңгейде ойын-сауық мәдени іс-шараларын өткізуге мүмкіндік береді. Спорт кешенінің жалпы ауданы 8500 шаршы метрді құрайды. м, мұз айдыны - 28 x 58 м Арена 2500-ден астам көрерменге орналаса алады.
Мұз сарайының есіктері кәсіби спортшылар үшін ғана емес, әуесқойлар үшін, сондай-ақ жаппай конькиге қатысқысы келетіндерге де ашық болады. Аренадан басқа кешенде конференц-зал, тренажер залы, спорттық тауарлар дүкені, кеңсе және кафе бар.
Жаңа мұз сарайында ашылу күнінде Ақтөбе хоккейшілерінің алғашқы ойындары жастар арасындағы Қазақстан чемпионатында өтті. Ақтөбе өзінің алаңында Петропавлдан Құлагер командасын алды.

Олимп хоккей модулі
Ақтөбе жастар хоккей командасы Ақтөбе облысының әкімдігі мен Қазақстан хоккей федерациясының бастамасымен құрылған.
Ақтөбедегі Олимп хоккей модулі - тәуелсіздік жылдары аймақта салынған қысқы спорт түрлерін дамытуға арналған алғашқы спорттық нысан.
Жаңа спорт мектебінде хоккей ойыншылары дайындалады.
Мұнда орнатылған хоккей қорабы халықаралық стандарттарға сәйкес келеді және кәсіби спортшыларға арналған. Ресей компаниясы мұз жамылғысын жасауға, 2014 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарына (Сочиге) стадиондарды дайындауға және Мәскеудегі Әлемдік Хоккей Чемпионатына жұмыс жасады.
Инвестициялардың жалпы сомасы 544 млн. теңгеден асты. Жобаны облыс әкімдігі КТП ЖШС-нің қаржылай қолдауымен жүзеге асырды.

№ 3 Маршрут. Мәдени мұра-қала көркі
Т. Ахтанов атындағы драма театры
Т. Ахтанов пен Қ.Шангитпаевтың ескерткіші
А.Пушкин саябағы
Н. Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы
Сақтаған Бәйішев атындағы ғылыми кітапхана
Облыстық көркемсурет және сәндік өнер мұражайы
Алақай қуыршақ театры

Т. Ахтанов атындағы драма театры
1935 жылы халық комиссары Т.Жүргеновтің ұсынысы бойынша Ақтөбеде Қазақ музыкалық-драма театры алғаш рет ашылды. Қозы Көрпеш - Баян Сұлу - 1936 жылдан бастап 1941 дейін театр өндірістерді мырза Омаров тұңғыш директоры басшылығымен осындай Квебек Еңлік деп қазақ классиктері, орындалды, Амангелді, Қыз Жібек, Исатай Махамбет және басқа да .
1941 жылы Ұлы Отан соғысының басталуына байланысты қазақ театры жабылды.
1943 жылы орыс драма театрын ашуға алғашқы әрекет жасалды. Труппаға Ақтөбе қаласында көшірілетін Днепропетровск музыкалық-драма театрының басшылығы көмектесті. Труппаға режиссер Н.И. Курганский бастаған Өскемен қаласының танымал актерлік тобы келді. Актерлер П. Элагин, Н.Баева, А.Немировская, С.Римнева, Д.Рпнина өздерінің шеберліктерін тыңдады. Сахнада міндетті түрде Кеңес Одағының жеткізілімдері, А.Островскийдің, А.Чеховтың, Н.В. Гогольдің пьесалары қойылды.
1948 жылы орыс театры соғыстан кейінгі кезеңге байланысты өмір сүрді.
1965 жылы, аудандық Мәдениет үйінде негізінде # 707 (13.10.1964g жылғы.) Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Министрлер Кеңесінің шешіміне сәйкес ресейлік артықшылық ашылды драма театры, алғашқы директоры Владимир Сергеевич Тихонов болды.
1966 жылдың қаңтарында А. П. Стейндің Б.В. Виноградовтың пьесасы бойынша қойылған Душтар арасында атты алғашқы театр маусымы ашылды.
Барлығы, бірінші театр маусымында 29 адамнан тұратын труппа 9 өнімді орындады. Бірінші труппасы Л. Белов, Дағыстан АКСР Bogachova К., А. Богдановтың, С. Богомолов, AL Dvorchuk, I. Меркулова, П. Потапов, Л. Shengelidze, Е. Федорова С. Баку, А еңбек сіңірген әртісі енгізілген . Бай, В. Will, Г. Гришин, Н. Dogadin, Е. Dokukina Л. Frame, В. Колесник, Владимир Литвиненко, М. Omelnitsky В. Posnov, Г. Рычков, В. Соловьев, Л. Tomingas , Г. Ярыков, Б. Ханутин, Еңбегі сіңген қайраткер Қаз. ССР Е.Федоров, Л.Фомин.
1992 жылы облыстық драма театрының базасында қазақ театры ашылды, бірінші режиссері Қорлан Болеков болды, режиссер Дихан Жәлекенов болды. Театрдың алғашқы актерлері: С. Аманқұлов, Р.Таукебаева, Б. Ержанов, К. Амантурлин, А.Махамбетова, А.Курмантаева Б. Нұрмағамбетов болды. Қазақ труппасы алғашқы театр маусымын 1992 жылдың 18 шілдесінде ашты. Т.Ахтановтың Күйік күзең спектаклі.
1997 жылы театр қазақ драматургы Takhauov Ахтанов атындағы, ал 1998 жылы облыстың шешіміне сәйкес екі актерлік труппасы (қазақ және орыс) Ақтөбе облыстық драма театрының бір біріктірілді әкімі. Т.Ахтанова.

А.Пушкин саябағы
Александр Сергеевич Пушкин атындағы саябақ (Пушкин саябағы) - Ақтөбе қаласындағы Қарасай батыр көшесінде орналасқан мәдениет және демалыс саябағы. Саябаққа А.Пушкин атындағы қалалық саябақ басқарады.Парк 1887-1890 жылдары құрылған. 1937 жылы А.С. Пушкиннің туғанына 100 жыл толуына орай саябақ оның құрметіне өзгертілді [2]. Кеңес уақытында Пушкин саябағы тек жергілікті тұрғындар ғана емес, қала тұрғындары да барған Ақтөбе қаласының мәдени орталығы болып саналды. Парк туралы ескертулер орыс жазушысы Юрий Дроздовтың Заңсыз барлау басшысының ескертулері кітабында жазылған.Бұрын саябақта екі кинотеатр жұмыс істейді: біреуі - жаңалықтар шежіресі мен кеңестік насихат, ал екіншісі - ақылы кинотеатр. Сондай-ақ, өзінің бильярд бөлмесі де болды.60-жылдардың ортасында саябақта алғашқы сапар ұйымдастырылды, бірақ апатқа байланысты олар бөлшектелген. 1978 жылы кинотеатрлардың орнына Инна Михайловна Клавина бастамасы бойынша бүгінгі күнге дейін тұрғызылған сахна құрылды. 1979 жылы алғашқы слот-машиналар сатып алынып, бұрынғы қолданыста жаңа көрікті жерлер орнатылды.1980 жылдары Ақтөбеде бірнеше саябақ пен кинотеатр пайда болды, ал Пушкин саябағы қаланың мәдени орталығы ретінде мәртебесін жоғалтты.Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің есімі (бұрын Абай атындағы) паркіне қарағанда, Пушкин саябағы аз болды. Саябақта орналасқан субұрқақ пен ескерткіштер апатқа ұшырады, ал саябақтың аумағын үйсіздер таңдайды. Кеңес дәуірінде орнатылған ойын-сауық саяхаттары үмітсіз ескірген .Атап айтқанда, саябақта қоқыс жәшіктері тұрақты түрде тазаланбайды, сондықтан қалдықтар жақын жерде жиналады. Саябақта іс жүзінде ешқандай гүлдер мен шөптер бар, ал олардың саны қарамастан, ағашсыз және құрғақ көрінеді. Жолда жүру құны салыстырмалы түрде төмен (50-100 теңге), бірақ олардың қауіпсіздігі күмәнді болады .
2009 жылы парктің қоршаулары ауыстырылды, ал 2010 жылы саябақ көгалдандыру, ішкі саябақ жолдарын асфальттау және субұрқақтың толық қалпына келтіруі қажет еді .Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелерінде Пушкин саябағы мерекелік іс-шаралар өткізу орны ретінде пайдаланылады

Н. Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы.
Нұрпейіс Байғанин атындағы Ақтөбе облыстық балалар кітапханасы 1960 жылы 25 тамызда құрылған.
Кітапхананың пайда болуы қалада және облыста кітапхана қызметін дамыту мен жетілдірудің маңызды кезеңі болды. Кітапхана бүгінгі таңда баспа басылымдары сақталып, шығарылған мекеме ғана емес. Бұл өңірдегі балалар, ауылдық және мектеп кітапханаларының қызметін біріктіретін және үйлестіретін мәдени, білім беру және ақпараттық орталық.
Біздің кітапхана қорында 100 000 баспа құжаты бар, олардың 24 мыңнан астамы мемлекеттік тілде. Жыл сайын кітапхана мемлекеттік тапсырыс есебінен 2 мыңнан астам кітапты алады, Кітаптар кітапханаларына акциясы. Кітапхана 150-ден астам мерзімді басылымдарға жыл сайын қол қояды. Қазіргі заманғы жазушылар шығармаларына, әлем өнеріндегі альбомдардың бірегей коллекцияларына, энциклопедияларға, сөздіктерге, анықтамалық кітаптарға, Интернетке тегін кіруге және т.б. көптеген фантастика бар. Бұл біздің оқырмандарымыздың қызметінде.
Өсіп келе жатқан жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру - балалар шығармашылығының облыстық жарыстары. Жігіттердің конкурстарына деген қызығушылығы жоғалып кетпейді. 2001 жылдан бастап жыл сайын Ақтөбе жұры құшағынында балалар поэзия байқауы өткізілуде.
Кітапхана мүмкіндігі шектеулі балаларды күту бойынша жүйелі жұмыс жүргізеді. Мейірімділік пен қамқорлық жобасының аясында балаларға үйде ғана емес, кітапхана қабырғаларында да қызмет ету үшін бірқатар шаралар жүргізілуде.
Кітапхананың жағымды имиджін қалыптастыру және оның өзектілігі БАҚ-пен тығыз ынтымақтастыққа ықпал етеді. Біздің жұмысымыз телевизиялық арналар мен біздің қаламыздың радиосында баяндалған.
1932 жылы 10 наурызда Ақтөбе облысы құрылды және қалалық орталық кітапхана базасында Ақтөбе облыстық кітапханасы құрылды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 22 қыркүйектегі қаулысы (Үкіметтің қаулысына қосымша

Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы.
Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы атақты ғалым, академик Сақтаған Байышұлы Бәйішевтің есімімен аталды.
Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы. С.Байшева Ақтөбе облысының ірі қор биржасы болып табылады, оның қорында 355 мыңнан астам кітаптар бар. Оның құрылымы бойынша, тақырыптық және түрлілік әртүрлілігі кітапхана қоры бірегей және мәдени құндылық болып табылады.
Кітапхана Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының каталогында тіркелген сирек басылымдар бөліміне жататын кітаптардың репозиторийі болып табылады. Барлығы 395 дана.
Облыстық кітапхана Ақтөбе облысының музыкалық басылымдарын, шет тілдеріндегі әдебиеттерді, қоғамдық-саяси және жаратылыстану-әдебиет, өнер және әдебиеттану мамандықтары бойынша көшбасшы болып табылады.
45 кәсіби кітапханашы, 12 арнайы бөлімде жұмыс істейді. Олардың 32-і жоғары кәсіптік білімі бар, 13-і орта арнайы білімі бар.Кітапхананы пайдаланушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді. Осы мақсатта бұқаралық іс-шаралар әртүрлі тақырыптар бойынша өткізіледі: әдеби кештер, дөңгелек үстелдер, кітап көрмелері, ақтөбелік жазушылармен, ақындармен, қоғам қайраткерлерімен, кітап көрмелерімен, библиографиялық әдебиет шолуларымен және т.б.
Облыстық көркемсурет және сәндік өнер мұражайы
Ақтөбе өнер және сәндік өнер мұражайы 30 жылдан астам тарихы бар, 1981 жылы 2 шілдеде Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің шешімімен ашылды. Бастапқыда мұражай Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің көркемсурет көрмесінің дирекциясының жиырмасыншы филиалы болып жұмыс істеді және Ақтөбе облыстық көркемсурет залы мәртебесіне ие болды.
Жаңа залда өткен Қазақстан бейнелеу өнері деп аталатын бірінші көрме Ақтөбе облысының көркемөнерпаздары арасында танымал болды.
Мұражай өміріндегі жаңа кезең 2006 жылы Ақтөбе облысының әкімі Ақтөбе облыстық көркем көрме залы мемлекеттік университетімен Ақтөбе облыстық Өнер және сәндік-қолданбалы өнер мұражайы мемлекеттік университетіне айналған кезде басталды.

2013 жылы мұражай Ақтөбе қаласының орталығында орналасқан жаңадан салынған екі қабатты ғимаратқа көшті. Жаңа ғимарат мұражайдың мұқтаждықтары үшін арнайы әзірленген, ол тұрақты көрініс пен мерзімді көрмелерге арналған орынды ұсынады.

Осы көптен күткен оқиғаға байланысты 2013 жылдың 2 қарашасында жаңа мұражай экспозициясы таныстырылды.
Мұражайдың тұсаукесерінде келушілерге:
- Қазақстан Республикасы Суретшілер Одағының 80 жылдығына арналған Ақтөбе қаласының суретшілерінің көрмесі;
- Ресей Федерациясының Нижний Тагил суретшілерінің көрмесі Оралдан Мұғалжарға дейін көрмесінде 42 суретшінің 100 туындысы бар. Әйгілі Нижний Тагил табақшаларына ерекше назар аударылады. Гүлдер мен үлгілермен боялған науалар ескі орыс техникасы. Көрмеде 21 авторлық табақша бар.
- Ақтөбе мен Қазақстанның көрнекті суретшілерінің туындылары ұсынылған мұражай қорынан көрме ұйымдастырылды.

Қазіргі уақытта Ақтөбе облыстық көркемсурет мұражайы 4 мыңнан астам түрлі жанрдағы өнер туындыларын қамтитын қорға ие. Бұл Ақтөбе облысы мен Қазақстанның заманауи көрнекі және сәндік-қолданбалы өнерінің шығармалары, халықаралық көрмелердің графикалық және эксклюзистері.
Қазіргі кезде мұражай Мәдениет мұражайына Ақтөбе қаласының суретшілерінің жеке және бірлескен көрмелерін үнемі ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жаңа мәдени бастамаларға тарту орталығы болып табылады, сонымен қатар, көрермендердің қызығушылығын тудыратын Қазақстан мен көрші елдердің шеберлерінің саяхат көрмелері.
Өнер және сәндік өнер мұражайының ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Дарк туризм
ЖАНДОСОВ Ораз Саяси қайраткер
«АСЫЛ МҰРА» Қазақтың аса көрнекті композиторы, қоғам қайраткері, КСРО халық артисі Мұқан Төлебаевтың туғанына 100 жыл (1913-1960 ж.) Лекция
Ахмет Жұбанов
Құрманғазы күйлерінің ерекшелігі
Ақтөбе облыстық музейлердің бүгінгі жетістіктері нарық заңдылықтарына бейімделген даму сатысының бірі
Тараз өңірінің архитектуралық ескерткіштері
Саз әлемінің сардары
Көне түркі жазба ескерткіштері жайлы
Түркі пәлсапасы
Пәндер