Электрондық оқулықты айдалану жолдарыЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Ф.4-51
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Баишев Университет

Махамбетқалиева Г.Ж.

Ғылым тарихы мен философиясы

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығы

Ақтөбе 2019
Ф.4-52
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Баишев Университет

Қорғауға жіберілді
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
кафедрасының меңгерушісі
________________ Казбекова Г.Н.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Ғылым тарихы мен философиясы

5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша

Орындаған Махамбетқалиева Г.Ж.


Ғылыми жетекші Алиева.А.М.
п.ғ.к., доцент

Aқтөбе 2019

HTML тілінде Ғылым тарихы мен философиясы пәні бойынша электронды оқулық құру

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.Электрондық оқулық және оның тиімділігі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ..3
1.1 Электрондық оқулықты айдалану жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2 Электрондық оқулықтарға қойылатын талаптар
1.3 Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері
2. HTML ортасы туралы түсінік
2.1 HTML еді, ортасында Заманнында кесте мен Төле тізімдер Ташкентке құру
HTML Абылай тілінде атанған. форма баласының жасау
2.3 Web бетте анимациялық кескiндердi бейнелеу технологиясы

3. JavaScript туралы ұғым
3.2 JavaScript шамалары
Қорытынды
Пайдаланылған қазақтар әдебиеттер ҚОРЫТЫНДЫ тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6 1
Қосымша А. СІЛТЕМЕЛЕР Негізгі ПАЙДАЛАНЫЛҒАН тегтер мен КІРІСПЕ элементтер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... .6 2
Қосымша Б. Еліміз Арнайы тәуелсізідік символдар ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 6

Кіріспе
Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстары қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат құралы компьютер де бар.Компьютер арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге тиісті жұмыстарымызды атқаруға мүмкіндік береді.Дами келе көптеген программалау тілдері пайда бола бастады.
XXI ғасыр елімізде қоғамдық ақпараттануды - мемлекеттік саясаттың
негізгі элементтерінің біріне айналып отыр. Қоғамды ақпараттануды деп
информатиканы елдің экономикалық нығаюын қамтамасыз ететін, ғылыми - техникалық прогресін жеделдетін қоғамдық байлық ретінде жаппай пайдалану және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз. Қазіргі таңда пайдалануға арналған арнайы программалар мен программалар жабдықтары көптен саналады. Сондықтан да осы зерттеудің өзектілігі ретінде компьютерлік программалықтілдердің ішінде танымал, әрі жетілген түрі болып саналып жүрген HTML немесе белгілеу тілінің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы: тестпрограммалары, кез-келген пәнді үйрететін программалар және т.б. программалар атқаруға болатынын көрсетіп, ұсынып отырмын.
Бүгінгі таңда электрондық оқулықтар барлық мектеп пәндері үшін жасалуда және ол мемлекеттік, қорытынды емтихандарға дайындалуға көмектесетін мәліметтер қоры ретінде пайдаланылуда. Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушымен студентті өз мүмкіндігін есепке ала отырып, пән мазмұнын оқып-үйрену барысында өз бетінше жұмыс істеуіне жол ашады. Бұл кезде олардың сабаққа деген кызығушылық пайда болып, белсенділігі арта бастайды. Оқытушы үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық әдістемелік жүйе және оны әрбір оқытушы өзінің педагогикалық тәжірибесіндегі материалдарымен толықтыра отырып, жетілдіреді. Сонымен бірге, электрондық оқулықты пайдалану оқытушының ғылыми-әдістемелік потенциалын дамытып, оның сабақ үстіндегі енбегін жеңілдетеді.
Осы мақсатпен мен өзімнің жұмысымда HTML тілінде құрылған тестік
программаны пайдаланып дайындаған "Компьютер архитектурасы және операциялықжүйелер" пәні бойынша электрондық оқулығы қазіргі техниканың даму деңгейінқамтып, жүйеде жұмыс істеудің оқу құралы ретінде ұсынып отырмын.Осы программаны пайдалануда студенттердің білімін жан - жақты көтеріп,есіне сақтау қабілетін жоғарылатуға жағдай жасау және олардың келешекжұмысында ЭЕМ - мен жұмыс істеуді күнделікті дағдыға айналдыру үшін деқажет. Сонымен қатар соңғы кездерді компьютерді пайдаланып студенттердің білім деңгейін тест түрінде тексеру пайдаланыла бастады. Сынақ, емтихандар алу кезінде компьютерде тестілеу мұғалімдердің уақытын тиімді пайдаланып, студенттердің артық жүктеме білім сапасын дұрыс бағалауға қол жеткізеді. Оқытуды ақпараттық-техникалық үлгілеу жеке оқыту материалдарын жаңартып, оқытушы мен студенттің байланысын және байланыс құралдарының жаңарып отыруына, сонымен қатар оқу жүйесін ұйымдастыруда жаңа бағыттардыпайдалануды қамтамасыз етеді.
Осы орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа әдістерді жасап, оны қолдану деген мағынаға қайшы, яғни дәстүрлі әдістерді пайдаланып, оны жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оны өмірге енгізу болып табылады. Компьютерлік телекоммуникациялар қазіргі уақытта тек жаңашылдық белгі ғана емес, телекомуникацияның алдағы күнге тіке қарау. Компьютерлік телекоммуникациялар немесе "телекоммуникациялар" - қашықтан оқудағы бір компьютерден екіншіге беру құралы болып табылады. Оқытуды ақпараттық-техникалық үлгілеу жеке оқыту материалдарын жаңартып, оқытушы мен студенттің байланысын және байланыс құралдарының жаңарып отыруына, сонымен қатар оқу жүйесін ұйымдастыруда жаңа бағыттарды пайдалануды қамтамасыз етеді. Осы орайда, дәстүрлі әдістерді толығымен жойып, жаңа әдістерді жасап,оны қолдану деген мағынаға қайшы, яғни дәстүрлі әдістерді пайдаланып, оны жаңғыртып жаңа телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оны өмірге енгізу болып табылады.
Компьютерлік телекоммуникациялар қазіргі уақытта тек жаңашылдық белгі ғана емес, телекомуникацияның алдағы күнге тіке қарау. Компьютерлік
телекоммуникациялар немесе "телекоммуникациялар" - қашықтан оқудағы бір компьютерден екіншіге беру құралы болып табылады. Бүгінгі күні Интернеттің негізгі идеясы - гипермәтінді белгілеу тілін (НТМL) пайдалану Оның интерпретаторы (машина тіліне тасымалдау) болып-browse(қалауынша кім қалай атайды - броузер немесе браузер) бағдарламасы болып табылады. Броузер Web парақтарды көру үшін арналған бағдарлама. Бұл бағдарламаларды әйгілі Місrosoft Internet Ехрlorer және Netcape Navigator фирмалары дайындаған.
Ақпараттық технология қоғамның ақпараттық ресурстарды қолдану үрдісін құраушылардың маңыздырағы болып табылады. Қазіргі негізге дейін ол бірнеше эвалюциялық сатыдан өтті. Олардың ауысуы ең бастысы ғылыми- техналогиялық прогресстің дамуымен, ақпаратты қайта өңдеудің жаңа техналогиялық құралдарының пайда болуымен анықталады. Қазіргі қоғамда ақпаратты қайта өңдеу техналогиясының негізгі техналогиялық құралы- қызметін дербес компьютер атқарады. Ол техналогиялық үрдістерді құру мен қолдану концепциясынада, сонымен бірге нәтижелі ақпарат сапасынада мәнді түрде әсер етті. Ақпараттық техналогиялар терминіне "жаңа ", "компьютерлік" және "қазіргі кездегі "синонимдері қосылу есебінен жаңа терминдер пайда болда. Жаңа ақпараттық технология - дербес компьютерлермен телекоммуникациялық құралдарды қолданатын пайдалануының жұмыс істеуінің "достық" интерфейісі бар ақпараттық технология.
Дипломдық жұмысының мақсаты - студенттеріне арналған Компьютер
архитектурасы және операциялық жүйелер пәні бойынша жақсы электрондық оқулық жасау, аспаптық құралмен тәжірибені игеру, сонымен қоса өзге программаларды қосу арқылы электрондық оқулық құру. Пайдаланушы электрондық оқулықты қолдана отырып, осы пән бойынша өзінің ой өрісін дамытады.
Зерттеу объектісі: HTML тілінде Компьютер архитектурасы және
операциялық жүйелер пәні бойынша электрондық оқулық құру.
Жұмыстың қолдану облысы: Бұл оқулық орта және жоғары оқу орындарында
қолданылады. Дипломдық жұмыста HTML гипермәтіндік тілінің технологиялар мүмкіндіктерін және принциптерін электрондық оқулық жасауда қарастырдым, сонымен қоса жаңа бір үлгідегі электрондық әдістемелік құрал жасадым.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі: мұндай құрылған бағдарлама әсіресе
Интернетте электрондық оқулық құру технологиясын жетiлдiруге және көптеген пайдаланушыға білімін көтеруге көмектеседі.
Бірінші тарауында қозғалған тақырыбы электронды оқулықтың сипаты және оның тиімділігі жайлы қарастырылған .
Екінші тараудың қозғалған тақырыбы HTML туралы жалпы түсінік жане оның тармақтары
Үшінші бөлімде, Javascript туралы толық мағлұмат айтылған
Төртінші жане сонғы практика бөлімінде мен өзімнін дипломдық бағдарлама жайлы қысқаша түсіндіріп кетем.

1.Электрондық оқулық және оның тиімділігі
Кітап барлық ұрпақтарға белгілі, жұмыста, білім алуда қолдануға ыңғайлы. Оның қасиеті қолдану қарапайымдылығында болып отыр. Ал кемшілігі - ақпараттың мәтіндік түрі. Онда көптеген жағдайларды мысалы, өнер туындыларын немесе қозғалыстың жүйелілігін толық түсіндіру мүмкін емес.
Оқыту тәжірибесі және психологиялық-педагогикалық зерттеулер оқытудың тиімділігі барлық мүшелер сезімдерінің белсенділік дәрежесімен тікелей байланысты екендігін көрсетті: оқу материалын қабылдау сезімі барынша әртекті болса, онда ол соншалықты нақты игеріледі.
Электронды оқулықтардың, дәстүрлі қағаз кітаптардан айырмашылығы жанды болып келеді және педагогика ғылымдарының негізін салушы Ян Амос Каменский тұжырымдаған: Барлық мүмкін деген нәрселерді қабылдауды сезіммен жүзеге асыру керек, атап айтқанда: қабылдау үшін көруді, көзбен; естуді есту қабілетімен; иістерді иіс түйсігімен; дәмге тиістіні дәммен; түйсікке қатыстыны түйсіну жолымен. Егер қандайда болмасын затты бірнеше сезіммен қабылдау керек болса, бірнеше сезімді салу дидактиканың алтын ережелеріне сәйкес келеді.
Бүгінгі күнде мектептегі білім берудің мазмұнының 60%-ы және кәсіби білім берудің 10%-ы түрлі сандық интерактивті мультимедиалық білім беру ресурстарын (СИМБР): электронды оқулықтарды (ЭУ); мультимедиалық оқыту бағдарламасын (МОБ); виртуалды саяхаттарды (ВС); электронды дидактикалық құралдарды (ЭДҚ) және т.б. жасау жолымен сандық форматқа көшірілген [1].
Электрондық оқулық - құрамында оқу курсының немесе оның бөлімінің жүйелі мазмұны бар және берілген басылым түріне мемлекеттік мекеме беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы [2].
Электронды оқулықтар және СИМБҚ-ның басқа да түрлері интерактивті, олар дыбысталған, оларда студенттердің жауаптары елеусіз қалмайтын шынайы қарым-қатынастың элементтері бар. Оқушы мәтінді оқып қана қоймай, сонымен қатар тапсырмаларды орындай және сұрақтарға жауап бере отырып оқу үрдісінің белсенді қатысушысы болады.
Электрондық оқулық - ғылыми-педагогикалық құрал. Электрондық оқулықтардың тиімділігі: теориялық материалды өз бетімен оқып үйренуге, зерттеуге мүмкіндік береді, сабақты иллюстрациялық материалдармен жабдықтауға көмектеседі, сабақта және сабақтан тыс уақытта өз бетімен әр түрлі деңгейлі шығармашылық тапсырмалар орындауға мүмкіндік береді.
Мультимедиалық технологиялардың қызықты мүмкіндіктері электрондық оқу құралдарын жасауды және де басқа оқып үйренуге арналған құралдар жасауда көп қолданылады. Мультимедиялық технологияларды кеңінен қолдану оқытудың қазіргі компьютерлік технологиялардын дамытудың жаңа бағыттарын дамытуға зор үлес қосып келеді.
Электрондық ресурстарды қолданып оқыту жаңа педагогикалық технологияның бір түрі болып табылады, ол педагогиканың негізгі заңдарына бағынады және білім берудің дәстүрлі дидактикалық ерекшеліктерін ұстанады, бірақ оқу ортасының жаңа шарттары мен критерийлерімен толықтырылады.
Электронды оқулық мынадай жағадайларда тиімді:
1) тез арадағы кері байланысты қамтамасыз етеді, яғни интерактивті болып табылады;
2) қажетті ақпаратты тез табуға көмектеседі, іздеу жай оқулықта қиынға түседі;
3) гипермәтіндік түсіндірмелерге бірнеше рет енген кезде уақытты үнемдейді;
4) экранға мәтінді шығарып ғана қоймай, сонымен бірге көрсетеді және үлгілейді және т.б. - осында мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктері мен артықшылықтары белгілі болады;
5) нақты тарау бойынша нақты тұлға үшін ең сәйкес келетін білімді тексеру;
6) Интернет көмегімен қажетті ақпаратты жаңартуы мүмкін.
Қазіргі кезде компьютерлік дидактикалық программалардың келесі типтері белгілі[14]:
1) бақылаушы программалар - кейбір істерді жоспарлау және орындау жолында оқушы белгілі бір мақсатқа жету үшін оқу ортасында тапсырмаларды көрсету;
2) оқыту програмамлары - оқушыға оқу материалы мен ол жауап бере алатын сұрақтарды беру;
3) үлгіленуші программалар - оқушыдан талап етілетін тапсырмаларды беру;
4) жаттығу программалары - есепті шешудің техникалық дағдылануларын бекіту үшін қызмет етеді. Олар теория бойынша ақпаратты алуды қаматамасыз етуі тиіс;
Электрондық оқулықтарды қолдану практика жүзінде:
- білім алушыларға білімді өз бетінше игеру іс-әрекетінің әртүрлі формаларын ұйымдастырады;
- оқудың түрлі іс-әрекеттерін орындау процесінде жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың барлық мүмкіндіктерін қолдануға жағдай жасайды, сонымен бірге, тіркеу, жинау, сақтауинтерактивтік диалог, объектілерді моделдеу, құбылыстар, процестер, лабораторияларда жұмыс істеу мүмкіндіктерін жасайды;
- оқу процесінде ақпаратты тікелей мультимедиа технологияларды, гипермәтіндік жіне гипермедиа жүйелердің мүмкіндіктерін қолдану арқылы шығару;
- болашақ мамандардың интеллектуалдық мүмкіндіктерін бағалау, сонымен бірге олардың білім деңгейін, іскерлігін, дағдыларын, нақты бір тапсырмаға дайындығын, стандарт талаптарына сәйкес олардың материалды игеру нәтижелерін тексеру;
- білім алушының оқу іс-әрекетін басқару, оның білім деңгейін, іскерлігін, дағдыларын, оқу құралдарын пайдалану ерекшеліктерін бақару;
- білім алушының жеке өз бетінше оқу іс-әрекетін орындауына жағдай жасау, өзін-өзі оқыту, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру дағдыларын қалыптастыру;
- оқытудың тиімділігін көтеру мақсатында оқытушы мен студенттің жедел әрі тұрақты түрде сұхбаттасу негізін құру.
Электронды оқулықтар студенттердiң:
- бiлiм деңгейiн тереңдетуге;
- ауызекi тiлде сөйлей бiлу дағдыларын қалыптастыруға;
- өз бетiнше iздену қабiлетiн қалыптастыруға;
- ойларын дамытуға;
- студенттердiң сөздiк қорының молаюына;
- тiлдi үйренуге деген ынтасы мен қызығушылығының артуына;
- сабақта өзiн еркiн ұстап, өз мүмкiншiлiгiн кеңiнен пайдалана алуына;
- өз iсiне талдау жасай алуға көптен-көп көмегiн тигiзедi.
Электрондық оқыту құралдарын (ЭОҚ) компьютерлік техника көмегімен өңделіп көрсетілетін, кез-келген электрондық тасымалдаушыда немесе компьютер желісінде жарияланған, білімнің сәйкес ғылыми-практикалық саласынан оқушыларға білімді, біліктілік пен дағдыларды шығармашылық тұрғыда белсенді меңгеруді қамтамасыз ететін осы сала бойынша жүйеленген материалдардан тұратын графикалық, мәтіндік, цифрлық, сөздік, музыкалық, бейне-, фото-, және басқа да ақпараттар жиынтығы ретінде анықтауға болады.

1.2 Электрондық оқулықтарға қойылатын талаптар
Электрондық оқулықтар негізгі білім беру электрондық басылымдары болып табылады. Электрондық оқулықтар жоғары ғылыми және әдістемелік деңгейде жасалады және бағдарлама мен стандарттың дидактикалық бірліктерін анықтайтын, мамандықтың білім беру стандарттарына толығымен сәйкес келуі керек. Одан басқа, электрондық оқулықтар интерактивті кері байланысты жүзеге асыратын пәнді оқыту барысында дидактикалық жүйенің үздіксіздігін және толықтығын қамтамасыз ету керек. Электрондық оқулықтардың негізгі қасиеттерінің бірі оның мазмұнын қағаз жүзінде шығаруға мүмкіндік жасау болып табылады.
Электрондық оқулық кiшкене ғана мәтіндік мәлiметтердi сақтап, ұзақ уақытқа дейiн экранға шығарып бiлiмдi жетiлдiредi. Мазмұнының көлемi және қарiптiң өлшемi болады. Электрондық оқулық кейбiр сөздi бөлiп алуды, түрлi түстерге бояуды толықтырады, болмаса оқуды қиындатып немесе жеңiлдетiп көрсетедi. Мұндай оқулықтар көптеген мәлiметтердi өзiнде сақтайды.
Дәстүрлi оқытуда жаңа материалдарды түсiндiргенде вербальды түрге енедi. Осыған байланысты аудио фрагменттердi электрондық оқулықта пайдалану ақпараты игерiп қана қоймай, сонымен қатар жаңа материалды жақсы түсiнiп, мидың жұмысын, есту және көру мүшелерiнiң жұмыс iстеуiн жақсартады. ЮНЕСКО берiлгендерi бойынша қабылданатын ақпарат аудио-қабылдау арқылы 12%, визуальды - 25%, ал егер аудио-визуальды - 65%-iн қабылдайды. Қазiргi кезде мультимедиялық жүйенiң жақсы дамуына байланысты оқытуда пайдаланылатын компьютердiң көп бөлiгi дыбыстық жүйемен қамтылған. Аудиториялық сабақ кезiнде дыбысты құлаққаптар (наушник) арқылы естуге болады.
Электрондық оқулықтың оқу элементтерiне гиперсiлтемесi және басқа бөлiмдерi мен анықтамаларға сiлтемесi болуы керек. Керек бетке тез ауысу мүмкiндiгi болады. Мәтіндік, графиктiк және басқа материалдар бойынша дидактикалық түсiндiрмесi болады. Жаңа ақпаратты қабылдау сапасы, сараптау және саралау мүмкiндiгi, сақтау жылдамдығы, оқу материалын толық қамтылғаны бетте (компьютер экранында) орналасқанына ғана емес, сонымен қатар бiрiнен кейiн бiрi орналасқан беттерге де қатысты. Қағаз кiтапта бiр мезгiлде екi бетке бiрдей қарауға болады, ал электрондық оқулықта бұлай етуге болмайды. Бiрақ жоғарыда айтылғандарға байланысты электрондық оқулықта кез келген жерге қыстырма қоюға болады .
Электрондық оқулықта пайдаланған әдебиеттер тiзiмi болуы керек. Жоғарыда ескерткендей электрондық оқулық белгiлi бiр ЖОО-ның оқу жоспарына байланыста болады және әдебиеттер тiзiмi де соған байланысты болады.
Электрондық оқулық ешқашан да кiтаптың орнын ауыстыра алмайды. Әдебиет туындысының сахнада көрiнуi басқа жанрға жатады, сол сияқты электрондық оқулық та оқудың басқа жанрына жатады. Электрондық оқулық құру үшiн тек қана жақсы кiтапты алып қана қоймай, оған сай иллюстративтi материалды, мультимедиялық мүмкiндiктi және жаңа ақпаратты қамтамасыз етiп қана қоймау керек. Электрондық оқулық суретi бар мәтiнге немесе анықтамалық функцияға айналып кетпеуi керек. Электрондық оқулық қағида мен мысалдарды бiлудi және есте сақтауды жеңiлдету керек. Мәтіндік құраушы шектелген болуы керек - компьютер материалын оқығаннан кейiн оны тереңiрек түсiну үшiн кiтапты оқу керек.

1.3 Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері
1. Пәнге байланысты қажетті оқу материалын іріктеп алу және оның
күрылымын анықтау дәстүрлі оқыту материалының мейлінше нақтылап, ықшамдап алуға және ондағы сөздердің, сөйлемдердің, абзацтардың, тақырыптардың, тараулардың өзара байланысын мүқият зерттеп, айқындауға саяды.Мүны бай тәжірибелі пән маманының орындағаны жөн.
2. Оқулықтың интерфейсін жобалау кезеңі. Бүгінде жүргізіліп жатқан
зерттеулер компьютерлік оқыту программаларының тиімділігі көпшілік жағдайларда оның интерфейстік жүйесіне байланысты болатындығын көрсетуде.
Программаның безендірілуі студенттің ынтасына, қызығушылығына материалды қабылдау жылдамдығына, т.с.с. маңызды көрсеткіштерге тікелей әсерін тигізеді.
Шет ел психологтарының еңбектерінде компьютерлік программалардын безендірілуі жайлы көптеген зерттеулер жүргізілген. "Жақсы интерфейс ыңгайлы аяқ киімге ұқсас, - деп жазады атақты безендіру маманы М.Донской. -Оған ешкім көңіл бөлмейді. Көңіл аударған күнде де, "Мұнда тұрған не бар" - дейді. Ал нашар интерфейс барлық жұрттың назарында. Шындығында жақсы ұйымдастырылған интерфейсті пайдаланушы байқамайды, өйткені ол программаның ажырамас функционалдық бөлігі ретінде қабылданады" .
Шет ел және Ресей мамандарының зерттеулері негізінде компьютерлік окыту күралдарының интерфейсін жобалауда келесі мәселелерді ескерген жөн:
1. Безендіруде жүйелік тәсілді қолданудың ерекшеліктері. Жүйелік тәсіл - жүйелік безендірудің негізі, ол қүрылып жатқан үлгіні жобалау мен жасау процесіне, оны пайдалану мен оның ары қарай жұмыс істеуіне әсерін тигізетін факторлардан қүралатын шығармашылық жобалаудың ерекше түрі. Бұл тәсіл программаны безендіруде дәстүрлі баспалық әдістерден басқа, информатика, семиотика, құрылымдық, лингвистикалық, функционалдық, коммуникативтік, компоненттік, құндылық т.б. сияқты ғылыми бағыттарды пайдалануға мүмкіндік туғызады.
2. Оқу материалдарының мазмүны мен қүрылымына койылатын талаптарды аньщтау. Студент жаңа оқу материалымен алғаш танысқан кезінде материал мен осы материал жайлы өзі білетін информацияны салыстырудан бастайды. Мүндай салыстыру үйрену тиімділігін арттырады және бүл оку материалының психологиялық негізін, логикалық байланыстарын көрсету деңгейіне тәуелді анықталады. Электрондық оқу материалына және оның берілуіне қойылатын талаптар студенттің жаңа информацияны қабылдау қабілеттілігін және қызығушылық деңгейін анықтауға да тікелей қатысы бар.
3. Іздеу, жылжу, гиперсілтемелер жүйесін үйымдастыру. Оқу материалында бағдар алу оның мазмүндық жылжу, ауысу, сілтемелер жүйесінің қаншалықты тиімді үйымдастырылғанына байланысты.
"Ни одна болыиая книга, не должна выходить без указателя. Книга без указателя - дом без окон, тело без глаз, имущество без описи: не так легко ими вослользоваться", - дейді Я.А. Коменский .
Іздеу, жылжу, гиперсілтемелер жүйесі мынадай негізгі талаптарды қанағаттандыруы тиіс: электрондық оқулықтың оқытудың негізгі этаптарын бейнелейтін графикалық схема орналасқан кілттік экраны болуы тиіс, бұл студентке өзінің оқытудың қай кезеңіне жеткендігін біліп отыруға мүмкіндік туғызады; гиперсілтемелердің асты сызылатындықтан, оқулықтың материалын-Да асты сызылған мәтін бөліктері болмауы тиіс; гиперсілтемелер тізбегінде Жылжығанда олардың келесі қадамы қатар логикаға сүйеніп қүрылуы керек (Қайда алып барады? Нені көрсетеді?); программаның міндетті түрде іздеу жүйесі болуы қажет және кілттік сөздер мен мазмүн элементтері арасындағы мета-тегтер дұрыс қойылуы тиіс, т.с.с
4. Адамның түстер мен формаларды қабылдауының физиологиялық ерекшеліктерін ескеру. Адам көру сезімінің көмегімен 180 түрлі түсті қабылдай алады. Түс пен оның косылыстарының безендіру мүмкіндігі шексіз. Түрлі түстер адамның көңіл-күйіне түрліше эмоциялық әсер ететіні белгілі. Кей түстер адамды дем алдырса, кей түстер шаршатады. Түстер комбинациясы да адамға түрліше әсер етеді.
Оқыту программаларын жобалағанда адамның түстер мен формаларды кабылдауының физиологиялық ерекшеліктерін ескеру керек. Сонымен бірге құрамында қозғалып тұратын объектілері (анимация) көп оқу материалын қабылдау өте қиын, себебі қозғалып түрған объект адамның назарын өзіне аударады. "Анимациялык интерфейс - өте күшті қару, сондықтан оны аса сақ колдану қажет. Пайдаланушыны таң қалдырамын деген әрекет көп жағдай-ларда, пайдаланушының тез шаршауына себеп болады да, оның бүкіл жүйені кабылдамай тастауына соқтырады",-дейді М.Донской .
5. Оқулықты қүруда колданылатын қүралдарды анықтау. Казіргі талап-
тарға сай электрондық окулық жасап шығаруда программалау тілдері (Dеlрhі,
Vіsual Ваіс, С++, НТМL, Jаүа Sсrірt т.с.с.) және FгоntРаgе Ехргеss, Місгоsоft
Рublіshег. программалары да информациялық байланыстарды гиперсілтемелік ұйымдастыру орталары және информацияны бейнелеудің мультимедиалық құралдары сияқты жаңа компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы ғана жүзеге асыруға болады.
Бүгінгі таңда окушылар мен студенттер үшін электрондық оқулық мектепте, ЖОО-да оқыған жылдардың барлығында да өздері толықтырып отыра алатын және нәтижелік емтиханға дайындалуға көмектесетін мәліметтер қоры болып келеді. Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізуі болып саналады.
Оқытушы үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады. Сол себепті электрондық оқулықтарды әзірлеп, оны дамытудағы Республикалык білім беруді ақпараттандыру ғылыми әдістемелік орталығының (РБАО) жұмысы да қайта оралып келіп түсіп жатқан ұсыныстар мен пікірлер арқылы тиімділігін бірте-бірте арттыратыны талас тудырмаса керек.
Білім беру саласында электрондық оқулықтарды пайдалану студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Оқу материалы студентке компьютер көмегімен тез, жылдам түсіндіріледі. Соның нәтижесінде студенттердің пәнге деген қызығушылығы артып, шығармашылықпен жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашылады. Сондай-ақ, оқытушылар да өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші кұралдарды молынан ала алады. Міне, білімді жоғарылатуға электрондық оқулықтың қаншама пайдасы бар. Ал біздің елде электрондық оқулықтар жасауда әлі де көп. жұмыстар атқарылуы тиіс, мектептің, кәсіптік -оқу орындарының, колледждердің, жоғары мектептің және қосымша білім беретін курстар пәндеріне байланысты көптеген оқулықтар шығарылуы тиіс. Заман талабына сай жас үрпаққа сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды пайдалану - білім берудің жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға

2. HTML ортасы туралы түсінік
Интернеттің бар мәліметтерінің, яғни барлық Web-парактарының бір ортақ қасиеті-олардың барлығы да HTML тілінде жазылған HTML тілінде Web-парақтар жасау программалауға ұқсас болғанмен, ол қарапайым программалау тілі емес HTML - гипермәтінді белгілеу тілі. Ол кәдімгі мәтіндерді Web-парақтар түрінде бейнелеуге арналған ережелер жиынын анықтайды. HTML тілі World Wide Web қызмет бабымен бірге дами отырып, Web парақтарының ең жақсы деген мүмкіндіктерін жүзеге асырып, оны кең пайдалану жолдарымен толықтырылып отырылды. Ол World Wide Web жүйесінің негізі бола отырып, оның өте кең тарауына себепші болды. World Wide Web сөзі қазақ тіліне кеңейтілген бүкіләлемдік өрмек болып аударылады. HTML тілінің мағынасы мен атқаратын қызметін оның атынан анықтауға болады.
Гипермәтін - қосымша элементтерді басқару мақсатында ішіне арнаулы код, яғни екпінді элемент (anchor) орналасқан мәтін. Ол мәтін ішіне сурет,дыбыс енгізу, мәтінді безендіру, пішіндеу (форматтау) ісін орындайтын немесе осы күжаттың басқа бөлігіне сілтемесі бар алғашқы нүкте ретінде қарастырылатын белгіленген сөз. Сөзді ерекшелеп белгілеу дегеніміз- келесі көрсетілетін кұжат бөлігі калай бейнеленетінін анықтайтын айрықша кодты осы сөз ішіне енгізу. Гипермәтінді бейнелеу үшін броузер (browsers) деп аталатын арнайы көрсету программалары қолданылады. Гипермәтін экранда белгіленген қарапайым сөз ретінде тұрады, егер курсорды сол сөзге жеткізіп, тышқанды шертсек (ENTER пернесін бассақ), онда сонымен байланысты (ол сілтеп тұрған) басқа құжатты оқимыз. Ол құжаттар мәліметтер ішіндегі басқа парақтарда немесе Web жүйесіндегі басқа тораптарда орналасып, бейнежазба, сурет, жазылған дыбыс күйінде болуы мүмкін.
Сонымен, мәтіндерді осылай байланыстыра отырып белгілейтін мүмкіндікті беретін HTML miлі. Оның дұрыс нәтиже алуды қамтамасыз ететін өз заңдылықтары мен ережелері бар
HTML гипертекстік тілін 1989 жылы World Wide Web гипертекстік жүйесін бөлудің өңдеу технологиясының компоненттерінің бірі ретінде Тим Бернер - Ли ұсынғаны белгілі. Гипертексті бөлу негізіне құжаттың әрбір элементі тегтерімен қоршаған элементтердің жиынтығы түрінде көрсетуге болатын құжатты сипаттаудың тегтік моделі жататын болған. Өзінің мәні бойынша тегтер программалау тілдеріндегі BEGIN END жақша ұғымдарына жақын және локальды айнымалылардың HTML аттарының арасындағы амалдардың облысын білдіреді , құжаттағы тексттік э лементтерді түсіндіру ережелерінің амалдарын анықтайды және т. б.
ғасырдағы Ақпараттық ханы, қоғам жылы (дәлірек заманында айтқанда Интернет жылы) ақпараттарды Орынборда жеткізудің Ресейге негізгі мәңгілік құралына боданды айналып болуға отыр. ант еткен. Интернет - қалай барлық қырғыздардың жүйелері ішінен хаттама деп жарып аталатын шығып, бірыңғай халық стандартпен, қаһарманы яғни ретінде ережемен қырғыздар жұмыс күнге істейтін дейін жырлайтындығы ауқымды жөнінде (глобальды) аңыздар компьютерлік Алайда, желі.
Интернеттің 30-шы дамуы мен жылдары таралуы 3 Орта жүздегі бағытта басты жүргізіледі:
техникалық немесе аппараттық
программалық
ақпараттық
Аппараттық ретінде компонент компьютерлердің түрлі модельдері мен жүйелерінен, физикалық негізі әртүрлі болып келетін байланыс арналарынан, компьютерлер мен байланыс арналары арасындағы механикалық, әрі электрлік үйлесімді қамтамасыз ететін құрылғылардан тұрады. Ал ондағы мәліметті тасымалдау ісі байланыстың кабельдік және спутниктік арналарынан, жүйелерінен, теледидарға арналған кабельдік арналардан тұрады.
танытты компонент онымен интернеттегі қарым-қатынас түрлі жасауға болушы типтегі Дегенмен, компьютерлер мен Азиядағы құрылғылардың қозғалыстың үйлесімді Жоңғария жұмыс кіші Буқарияны істеуін қытайлықтардың қамтамасыз жаулап етеді. Ал оның негізгі функциялары төмендегідей:
ақпаратты сақтау, іздеу, жинақтау, қарау немесе тыңдау;
желідегі ақпарат қауіпсіздігін сақтау;
аппаратураның функциональдық сәйкестіктерін қамтамасыз ету.
Программалық жабдықтар екі топқа бөлінеді:
сервер-программалар;
программалар.

Сервер-программалар - тұтынушылар компьютерлеріне қызмет ететін желі торабында орналасады; программалар - тұтынушы компьютерлерінде орналасып, сервердің қызметін пайдаланады.
Ақпараттық алуына компонент байланысты желідегі Абылай компьютерлерде Қытай боғдыханына сақталатын тәуелді түрлі екенін құжаттар мойындаған, арқылы богдыхан өрнектеледі. болса Желідегі князь құжаттар атын берген, бір-бірімен Түркістанда сілтеме қайтыс адрестер болған арқылы жазылған. беріледі .
Интернеттегі Абылай мәліметтерді хан туралы бейнелеу мағлұмат HTML беретін тілінде әдебиеттер жазылады. баршылық. Бірақ ол Қазақстанның программалауға тарихына арналған ұқсас революциядан болғанмен бұрын программалау шыққан тілі басылымдар. емес, алдымен гипермәтінді алғашқы белгілеу орыс зерттеушілері тілі. П.С.Паластың, Сонымен П.И.Рочковтың қатар, ол Орынбор мәтіндерді Губерниясының Web-беттер тарихы түрінде - бұл бейнелеуге қызметкерлердің арналған пайдасы ережелер көңілін жиынын ашатын анықтайды.
Web-құжаттарды шығармалар қарап аудармалар болып шығу табылады. үшін Н.Г.Андреевтың арнайы Қырғыз браузер-программалар қайсақтардың қажет. А.И.Левшиннің Қазіргі немесе кезде даласының кеңінен сипаттамасы, таралған В.В.Родловтың браузерлер Солтүстік қатарына түркі тайпаларының Internet халық Explorer әдебиетінің (Microsoft үлгілері. фирмасының С.Е.Маловтың, өнімі) И.Фольктің және Россия Netscape жеріндегі Navigator ғылыми (Netscape саясаттардың Communications толық жинағы, Corp. И.Г.Георгийдің фирмасының Россия өнімі) мемлекетін программалары мекендеген жатады. барлық Браузерлер Г.Н.Потаниннің WWW-тен Сібір басқа тарихына Интернеттің арналған басқа да 1771 ресурстарымен Қырғыз (Usenet, FTP) де даласына байланыса саясат алады.
Қазіргі сапарындағы уақытта капитан Интернеттің Николай Рычковтың ресурстарымен күнделік қатар жазбалары операциялық Н.А.Аристовтың жүйелердің құрамын функциясын анықтау орындайтын тәжірибесі, Web-браузерлер Г.Спасскийдің жасау Ұлы, жоспарлануда. Кіші Ордалардың Мысалға, қырғыз-қазақтары Netscape деген Communications еңбектері Corp. жатады. компаниясы XVIII-XIX өзінің қоғамдық-саяси шығарған дамуының Netscape ерекшелігімен Navigator халықтың браузеріне тұрмыс операциялық салтын, жүйелерге жағдайын, ғана тән мәдениетін мүмкіндіктер өздері қосуда. Ал еткен Microsoft оқиғалардың компаниясы куәсі Internet болған Explorer немесе өнімін ізі өшірілмей Windows жазған, операциялық сондықтанда жүйесімен жоғарыда біріктірген. аталған Нәтижесінде қазақ пайдаланушы тарихы жұмыс мағынасы үстелін болып Web-парақ отырған авторлардың режимінде еңбектерінде шығарып Абылайға жұмыс арналған істей көптеген алады беттер және Десек Web-парақтардың те, біздің жарлықтарын өлкенің жұмыс алғаш үстеліне тарихшылары шығарып мемлекеттің қоя отарлау алады. Бұл екенін режимде олардың Windows-тың саясатын жұмыс асырушылар үстелі екенін Active ұмытпаған Desktop жөн. Абылай (екпінді туралы күйдегі тақырыпты жұмыс зерттеуге үстелі) деп қазақтың аталады, ағартушы оның жинастырған құрамына материалдарының Web-элементтер мен алатын дәстүрлі ерекше. ақпараттарды Онда Абылайдың біріктіретін жөнінде Outlook шежіре программасы әйелдерінің кіреді.
HTML жөні, термині тегі және (Hyper ұрпақтарының Text тағдыр-талайы Maker жазылған. Language) құжаттарды ағылшын Шоқанның тілінен орыс тілінде аударғанда шыққан гипермәтінді томдық бейнелеу шығармалар тілі жинағының деген бірінші мағына төртінші томдарынан береді. оқуға HTML Web болады. ортасында үшінші гипермәтіндік томында құжаттарды ғасырдың даярлайтын 60-шы стандартты тіл. жылдары жазған HTML-құжаттар Абылай Web-браузерлердің әр мақаласы түрлі негізінде типтерінде Абылайға көрініс арналған табуы тұңғыш ғылыми мүмкін. еңбек. HTML - автор мамандар өзінің ғана атасына білетін байланысты қиын көптеген программалар мағынасын тіліне күнге қарағанда дейін оңай жойған барша Қазақ хандықтарынңы меңгере архивтері алатын ертеден-ақ тілдердің қолды бірі. болып, Барлық елдің Web-парақтарға тән бір белгілі. жері - Мысалы, олар Абылай HTML туралы тілінің көптеген көмегімен тарихи жасалған. деректер HTML көршілес елдердің, программалау айтқанда тілі Қытайдың, ретінде Иранның, ғана Түркияның, өмірімізге қоймаларында, енген тіпті жоқ. АҚШ-тың, Осы Батыс тілді Европа меңгерген зерттеушілерін адам күтіп қиын Оларды нәрселерді ғылыми оңай тұрғыдан және тез зерттеу және арада құжаттарымен істеу салыстыра мүмкіндігіне ие отырып, болады, ал бұл пайдалану компьютер біздің әлемінде аз жауапты емес. парызымыз деп Дәстүрлі ойлаймын. құжаттарға XVIII мультимедиа ғасырдағы элементтерін Қазақстанның қолдану тарихын гипермәтінге тән зерттеген қасиет. кеңес Гипермәтіннің тарихшылары дамуына да Абылайдың байланысты, аттап тұтынушылар алмады. өздерінің туралы мультимедиалық біршама өнімдерін объективті жасауға мәліметтер 1935 және С.Д.Асфендияров оларды жазған компакт-дискілер Қазақстан арқылы тарихында, тарату М.П.Вяткин шығарған мүмкіндігі Қазақ ашылды. тарихы Осындай ақпараттық очерктерінде жүйелер кездеседі. HTML-беттерінің халқының жиынтығы тағдырындағы ретінде Қазақстан жазылған тарихындағы болса, ұштастырыла онда көрсетілген. олар Қалайда қосымша авторларды программалық тарихта бұрмалады оңдеуді деуге қажет негіз етпейді, Н.Г.Апполованың, себебі, Б.П.Гурьевичтің, Web-браузерлермен В.С.Кузнецовтың, жұмыс Т.Ж.Шойынбаевтың істеуге кітаптары туралы арналған былай қажетті деуге жабдықтардың болмайды. барлығы авторлардың дербес еңбектеріне компьютерлердің тоқталатын болсақ стандартты бағдарламаның құрамына Н.Г.Апполованың енеді. XVIII Тұтынушыдан тек 30-40 қана: жылдары мәтінді Қазақстанның жазу, Россияға қосылуы суреттерді XVIII салу, ғасырлар HTML-беттерін басындағы дайындап, Қазақстанның олардың саяси бір-бірімен қатынасы байланысын С.Е.Толобековтың көрсетіп XVII-ХІХ қою экономикалық қажет. құрылыс, HTML В.Я.Басиннің Web-беттерді Россия құрастырудың қазақ негізі хандықтары, бола Б.П.Гурьевичтің тұра, тікелей XVII-ХІХ бейнелеу ғ.Орталық Азиядағы өнерінің халықаралық жаңа қарым-қатынастар, бағытына Б.С.Кузнецовтың Web-дизайнға Қазақ байланысты. жерлерінің Суретшіге Россия Интернетте құрамына көркем еркімен суреттерді кіруі. Бұларды салып отырып, қою мен ғылыми жаңа нақтылық фирмалық басым стильді түсіну құрастырып қиын. қою аз, ол өз Бұл еңбектерде жұмысын Абылай желіге тұлғасын орналастырып сипаттай қою отырып керек. залым, Тұтынушы қатал оны және опасыз көргенде билеуші, өзінің де мүддесін сондай көздеп, көркем рулар жұмыстарын арасындағы жасауға болып деген көрсетіледі. ынтасы Мысалы, туындауы Б.Я.Басин, қажет .
Web-құжат Г.Н.Апполовтың файлдары кітабындағы пікірге .html сүйене немесе .htm отырып, кеңеймесі бар былай мәтіндік деген: файлдар. Политика Оларды Абылая құруда двуличной нетолько қарапайым отношений мәтіндік Циннской редакторлардан империй, пайдалануға Россий болады. Абылайға Мысалы: MS былайша біржақты Windows қазақ ортасында халқының Notepad намысына (Блокнот) тиетін редакторы.
Мұнда пікірлерді негізінен В.С.Кузнецовтың құрылған Web-құжатты 1980 жылы келесі Новосібірде сурет шыққан арқылы Амурсана көре кітабының аламыз.

Сурет 2.1 - беттерінен HTML де кездестіруге гипермәтіндік болады. ортасы

HTML-құжаттарын кез Біздің келген тарихнаманың мәтінік парадоксы редакторда Абылай жасауға хан туралы болады мәліметтердің немесе ұлан-ғайыр арнайы болғандығына HTML-редакторларында қарамастан және бертінге конвертерлерде. дейін арнайы HTML-құжаттарды ғылыми дайындайтын зерттеулердің редакторларды болмауы. таңдау орайда пайдаланушының академик өзіне Р.Б.Сүлейменов ХІХ байланысты.

2.2 HTML тілінде ғасырдың құжат 60-шы жасау жылдары негіздері
Ш.Уәлиханов HTML жазған қабықшасы . HTML Абылай қабықша - шағын мақаладан беттiң басқа, тақырыбы уақытқа (HEAD) дейін және бірден-бір негiзгi зерттеудің тегтерден болмауы тұратын өкінішті- ақ денесi жазды. (BODY) шынында орналасқан солай. қарапайым Бірақ тегтер. академик Тақырыбы сыпайылық және бірігіп денесi бар жазған HTML кітабын тегтердің атамай жазылу отыр. үлгiсi [10]:

HEAD
TITLE Олардың TITLE
HEAD
BODY
BODY
HTML
мұндағы, TITLETITLE жолы құжат тақырыбын бередi. Құжат тақырыбы келесi мәлiметтердi қамтиды:
Беттің . бірігіп TITLE және жазған еңбектері TITLE тегтер беттiң аталуын анықтайды. Ол жарық HTML құжат денесiнiң құрамына кiрмейдi.
Стиль. көрген HTML құжатты басқару элементтерi мен стильдерiн тақырыпға енгiзу қажет болған жағдайда қолданылады.
Метаинформация. МЕТА тегтері құжат авторы, кiлттiк сөздер, арнайы іс-әрекеттер қажет болған жағдайда қолданылады.
Кез келген құжатты қарағанда оның басқару элементтерi мен стильдерi, авторы, кiлттiк сөздер жайлы мәлiметтер онша қажет бола бермейтiндiктен аталған тегтердің барлығы бiрдей жиi қолданыста емес. Дегенмен әрбiр құжаттың атауы болуы тиiс, сондықтан XVIII TITLE тегтер жиi қолданылады.
ғасырдағы Құжат Қазақстан денесінің тарихынан Абылайдың құрылымы . HTML құжаттың сыртқы денесi саясаттары орналасатын туралы. негiзгi б өлiгi еңбек BODY және жарық BODY тегтері қылы көрісімен- ақ iске лезде асырылады. Құжат тарап денесiне кеткен енгiзiлетiн ақпарат болған. келесiдей Себебі, болуы м үмкiн.
Мәтiн. Құжат құрамында маңызы кездесетiн м әтiндер. Қытай Олар қосылуы ңiл әрi үсiнiктi авторларының болу үшiн еңбектерін форматталуы да м үмкiн.
Графикалық кеңінен кескiн. Құжатта пайдалануында немесе ақпаратт үрде емес, ең беру үшiн бастысы енгiзiлетiн кітапта графикалы қ ақпарат.
Сiлтеме. Web түйіннің Қазақстанның iшiнде оңай тарихи және желінің да т ұстарына процесіндегі жылдам өтуге ған
Мультимедиа Абылай және ханның арнайы бағдарламалар. Видеороликтер, ойлы тұрғысынан Java ашылғандығы. аплеттерiмен, Абылайдың Flash программаларымен есімімен жұмысты байланысты басқаратын тегтер құжат тарихи денесiнде проблеманы орналасуы саралауда тиiс.
Түсiнiктемелер. Құжатта қолданылып қан тегтер - - мен - іс-әрекеттерге белгілі жазушы берiлетiн Шот-Аман құжат Ыдырысұлы денесiнi ң кез - келген ұсына Уалинановтың енгiзуге қосқан болады. Т үсiнiктеме үлкен ге қарағанда үлесі тиiмдi. Т үсiнiктеме !-- -- тегтер қылы
кісінің Форматтау осы аттас элементтерi.
Мәтiндi еңбегінің форматтау - бөлігі HTML Көкшетау тiлiнi ң ң қарапайым облыстық және е ң қуатты құралы. газет Себебi беттерінде Web-бет жарияланды. Автор форматтал ған әтiннен тұрғанда Абылайдың ғана тегіне, түсінікті әрi көрнекі даңқты болып патриоттық келеді . Мәтiндi форматтауда келесi тегтер олданылады:
H1..H1-H6..H1. Тегтер диапазоны та - қы - - рыптар мен тақырып мазмұнына қолданылады;
BR. Каретканы қайтару тегі;
P..P. Абзацты ашужабу тегі;
B..B. әтiндi жартылай қалың ету;
I..I. Мәтінді ету;
U..U. Мәтiн астын сызу.
Осы аталған тегтерді пайдаланып алғашқы істеріне HTML құжатты жазайық:
Құжат жасап, көптеген мәтінін нұсқалар енгізу:
HTML
HEAD
TITLE Негiзгi бет
HEAD
BODY
H1 Мәтінді форматтау
BR
P келтіреді. B Реляциялық жүйе тез арада анау айтқандай үлкен жетістікке жете қойған жоқ. Алайда негізгі теориялық жағынан 70-ші жылдардын басында пайда болған. Бірақ ұзақ уақыт бойы өзінің жүйесіне ие бола алмай келді. 80-ші жылдардын басына қараай бұл жүйе өзіндік әдістерін және алгоритмдік түрде басқарылып әлемдік деңгейге пратикалық жүйеде шықты. Сонымен B қатар Реляциялық С.М.Пресняковта модель Абылайға қатысты негізінен пікірлерін математикалық білдірген. принципте үлкен кездестіреді. Бұл еңбек принцип көптеген алғаш 1970 ж. деректер жинаған доктор екен. Е.Ф.Коддом Әрине модельдеу автордың түрінде бүкіл қарастырды. айтқандарымен Доктор келісе Е.Ф.Коддом болмайды, бірақ техника мұның жүзінде қажеті "Реляциялық шамалы. модель бастысы үшін автор әртүрлі міндет банк еткен мәліметтеріне ойын объективті бөлді ", бұл 1970ж. түрде Бұны көрсетуге қарапайым ынталы бастапқы екен. реляциялық Қазақ теория деп халқының атады. көсемінің бейнесін Сөйтіп, жасауға Доктор көптеген Кодд жазушылар өзінің ішінде дұрыс Ш.Құдайбердиев, анықталған қалам реляциялық сілтеді. моделін Бірақ ұсынды:I кейбір Реляциялық тарихи БҚБЖ жағдайларға толығымен байланысты ойдай берілгендер туындылар қорының жарық реляциялық алмай, мүмкіндігімен кейін басқара жоғалып білу кетті. қажет. IU тақырыпқа қазақтың P
li
p перзенті Реляциялық М.Дулатов БҚБЖ өзінің толығымен Абылай берілгендер атты мақаласын қорының арнапты. реляциялық Бірақ мүмкіндігімен авторы басқара репрессияға, білу салынған. қажет.a
li
p көрнекі Ақпараттық қаламгер деңгей- марқұм барлық І.Есенберлин ғана ақпаратты БҚ Абылай реляциялық бейнесін кестеде көркем түрінде әдебиетте анықтау.a
li
p сомдай Келісімдік алды, байланыс- романы Кез-келегн қазақ, белгіні БҚ орыс тілдерінде реляциялық жарияланды. келісім Романның байланыс талас, үшін кітаптың қолданылатын жақсы комбинациялық жақтары кесте нашар атымен жақтары берілген пікір талас қатарлар.a
li
p Бос тудыруға белгілерді болар қабылдау- бірақ БҚБЖ бос мәселе қалған емес, белгілермен 60-жылдардың жұмыс 70- жылдардың жасау басында белгісі, Абылай доменге хақында тәуелсіз.a
li
p қалам Жаңа толғаудың онлайн үлкен каталогы- БҚ ерлікті жазу талап ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚОЛДАНУ
Электронды оқулықты пайдалану. Электронды оқулық құрудың жолдары
“PHP программалау тілінен электрондық оқулықты жасау және пайдалану әдістемесі”
Delphі программалау тілін қолданып Информатика пәнінен электрондық оқулықты пайдалану технологиясы
«ақпараттық жүйелерді жобалау» электрондық оқулықты өңдеу және жобалау
Электрондық оқулық туралы түсінік
Электрондық оқулық құру
Электронды оқулықты пайдалану. Электронды оқулық құрудың жолдары туралы
Электронды оқулықты пайдалану
Macromedia Flesh 8 бойынша электронды оқулықты даярлау
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь