АГЛОМЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минстрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Нияз А.К.

АЛМАТЫ АГЛОМЕРАЦИЯНЫҢ ДАМУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕРІ

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Мамандығы 5В060900 - География

Алматы 2019
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Қорғауға жіберілді
____ ___________ 2019 ж.
География, жерге орналастыру
және кадастр кафедрасының меңгерушісі
г.ғ.д., профессор Г.Н.Нүсіпова ________

Тақырыбы: АЛМАТЫ АГЛОМЕРАЦИЯНЫҢ ДАМУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕРІ

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

5В060900 - География

Орындаған _______________________Нияз А.К.
Ғылыми жетекші
г.ғ.к., доцент _______________________Надыров Ш.М.
Норма бақылаушы
аға оқытушы ________________________Иканова А.С.

Алматы 2019
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. АГЛОМЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
1.1. Агломерация түсінігі
1.2. Ең алғаш іске қосылған агломерациялар
1.3. Әлемдегі ең үлкен агломерациялар

2.АЛМАТЫ АГЛОМЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1. Алматы агломерациясының құрылуы
2.2. Алматы агломерациясының қазіргі таңдағы әлеуеті
2.3. Алматы агломерациясының даму барысындағы мәселелері

3. АЛМАТЫ АГЛОМЕРАЦИЯСЫНЫҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ
3.1. Алматы агломерациясының перспективті даму жолдары
3.2. Алматы агломерациясының ел экономикасындағы алатын орны

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША

Диплом тақырыбы: Алматы агломерацияның дамуы мен қалыптасуының экономико-географиялық мәселері.
Жұмыстың негізгі мақсаты: Алматы агломерацияның дамуы мен қалыптасуының экономико-географиялық мәселерін сипаттау.
Жұмыстың негізгі міндеттері: Жоғарыда көрсетілген мақсатқа сәйкес төмендегідей міндеттерді қарастыру көрсетілген:
oo Агломерация түсінігін ашу
oo Алматы агломерациясының қазіргі жағдайы мен даму қарқынын жіті зерттеу
oo Алматы агломерациясының негізгі қиындықтары мен мәселелеріне тоқталу
oo Алматы агломерациясының даму заңдылықтарын картада көрсету
oo Ең бастысы - алматы агломерациясының даму бағыттарын және оның ел экономисындағы алатын орнын анықтау.

ТҮЙІНДЕМЕ

Тақырыбы: Алматы агломерацияның дамуы мен қалыптасуының экономико-географиялық мәселері.
Жұмыстың құрылымы мен көлемі: дипломдық жұмыс кіріспеден, 3 тараудан, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттерден тұрады. Жaлпы жұмыс көлемі 63 бет, 3 кесте, 6 карта.
Жұмыстың мақсаты: Алматы агломерацияның дамуы мен қалыптасуының экономико-географиялық мәселерін сипаттау.
Түйін сөздер: қала халқы, урбандалу, әлеуметтік-демографиялық, Алматы агломерациясы.
Зерттеу әдістері: дипломдық жұмысты жазу барысында статистикалық талдау, картографиялық әдіс пен пайдаланылды.

РЕФЕРАТ

Тема: "Экономико-географические проблемы формирования и развития алматинской агломерации".
Объем и структура работы: дипломная работа состоит из введения, 3-х разделов, заключение, списка использованной литературы. Общий объем работы состоит 63 страниц, 3 таблиц, 6 карты.
Цель работы: Описание экономико-географических проблем формирования и развития алматинской агломерации.
Ключевые слова: городское население, урбанизация, социально-демографическое, Алматинская агломерация.
Методы исследования: в процессе написания дипломной работы были применены метод статистического анализа, картографический метод и др.

ABSTRACT

Subject: "Economic and geographical problems of formation and development of Almaty agglomeration".
Volume and structure of work: Diploma thesis consists of an introduction, 3 sections of main parts, conclusion, list of references, additional materials. The total volume of 63 pages, 3 tables, 6 maps.
Objective: Description of economic and geographical problems of formation and development of Almaty agglomeration.
Keywords: Urban population, urbanization, socio-demographic, Almaty agglomeration.
Study methods: method of statistical analysis, cartographic methot and others.

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
1. АА - алматы агломерациясы
2. MAR - Marshall, Arrow, Romer
3. ҚА - қала агломерациясы
4. БҰҰ - Біріккен Ұлттар Ұйымы
5. ЕҰУ - Еуразиялық Ұлттық Университеті
6. ЖОО - жоғарғы оқу орны
7. ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестік
8. ЖӨӨ - жалпы ішкі өнім
9. ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
10. ТжКБ - техникалық және кәсіби білім беру
11. ЮНЕСКО - білім, ғылым және мәдениетті ұйымдастырада бірлескен ұйым
12. ЕҚТА - ерекше қорғалатын табиғи аумақ

КІРІСПЕ
Агломерация (лат. Agglomero - қосылу деген сөзінен шыққан) - қалалық орналасудың екінші формасы, яғни, бір қаланың ірілену нәтижесінде өзінің бұрынғы шекарасынан шығып, айналасындағы елді мекендерді соның ішінде ауылдар мен шағын қалаларды жұтып қоюы немесе тең дәрежедегі екі үлкен қаланың араларында бос жер қалмауына байланысты бір-біріне қосылып кетуі осы құбылыстың әсері.
Көптеген елдерде, сөздің бастапқы мағыналық мәнін негізге ала отырып, агломерация деп тұтас құрылыстың қалыптасқан ареалы түсініледі. Атап айтқанда, мұндай урбанизацияланған ареалдардың шекарасын белгілеу үшін "жарық ізі" - қалада және оның маңындағы жасанды жарық саласы пайдаланылады, оны ұшақтан анық түнде көруге болады.
Мұндай әдістеме АҚШ-та, Канадада, Францияда, Ұлыбританияда және Австралияда қолданылады. Австралияда агломерацияға тиесілілік өлшемі ретінде қосымша көрсеткіш - шаршы км-ге кемінде 400 адам шегіндегі халық тығыздығының шегі пайдаланылады.
Ресейдің қала құрылысы теориясы мен тәжірибесінде (Ресей Ғылым Академиясының География институтының әдістемесі) және бірқатар батыс елдері агломерация деп маятникті еңбек көші - қонын есепке алу негізінде оның шекарасын белгілей отырып, аумақтың кең ауқымын, яғни қоныстар тұрғындарының орталық-қалаға дейін 1-1,5 сағаттық қол жетімділігін түсіну қабылданған.
Швейцарияда, мысалы, агломерация құрамына еңбекке қабілетті жастағы халықтың кемінде 10-15% - ы орталық қалаға маятникті еңбек көші-қонын жасайтын қоныстар кіреді.
Сонымен қатар, өткен ғасырдың 90-жылдары Қазақстанда басталған қарқынды урбанизация процесі дүлей, басқарылмайтын сипатқа ие және КСРО ыдырауына, шаруашылық жүргізудің бұрынғы нысандарының бұзылуына және нарықтық қатынастарға көшудің шығындарына байланысты болды.
Ауылдық елді мекендер мен депрессивті кенттердің ондаған және жүздеген мың тұрғындарын ірі қалаларға жаппай көшіру олардың дамуындағы әлеуметтік-экономикалық және қала құрылысы проблемаларының жинақталуына, соңғыларының қарқынды өсуіне алып келді. Нәтижесінде, қазіргі уақытта ірі қалалар мен олардың қала маңындағы қоныс аударудан туындаған проблемалар Қазақстанның аса өзекті және өзекті қала құрылысы проблемаларының қатарына енді.
Бірақ, табиғи урбанизациядан туындаған проблемалардың ең үлкен өткірлігі Алматы қаласының маңында пайда болды, ресми деректер бойынша 1 млн. 500 мыңнан астам адам тұрады. Қалалардың маңындағы осындай мөлшердегі және халықтың шоғырлану деңгейінің, өнеркәсіп пен көлік құралдарының шоғырлануының осындай деңгейіндегі инженерлік, әлеуметтік және көлік инфрақұрылымын дамыту процестерін басқару мәселелері, аумақтың құрылымын қалыптастыру өз ерекшелігі болады және қалалардың қала маңы аумақтарын қатарлас мөлшерде ұйымдастырумен күрделілігіне қарай салыстыруға болмайды. Олар қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі бойынша да өлшенбейді.
Қала маңындағы елді мекендердің осындай алыптардың айналасында өсуінің басқарылмайтын стихиялық процесі тек қала мен қоршаған ортаға ғана емес, бүкіл өңірдің дамуына да теріс әсер етуі мүмкін. Айта кету керек, қазіргі таңда Алматы қаласының аса өткір проблемаларының қатарына қаланың тыныс-тіршілігін тежейтін созылмалы көлік тығындарын жатқызуға болады.
Қалалық пейзаждың өзіне тән ерекшелігі көптеген өндірістік кәсіпорындардың лақтырыстарынан және жүздеген мың автомобильдердің пайдаланылған газдарынан пайда болған тұншықтырғыш түтін болды. Алматының ауа ортасын ластауда қала маңындағы кенттердің 250 мыңға жуық автокөліктері де үлкен " үлес қосады. Дәл осы көрсеткіш бойынша, әуе ортасының газдануы бойынша Mercer Human Reesource Consulting компаниясы 2010 жылы әлемнің 215 ірі қалаларын зерттей отырып, Алматының ғаламшардың ең "лас" мегаполистерінің бірі атағына ие болды.
Алматы қаласында байқалатын қалалар мен олардың қала маңындағы қоныстарының табиғи аумақтық өсу процестері қоршаған ортаның экологиялық жай-күйінің күрт нашарлауымен ғана емес, көлік проблемаларының апатты өсуімен, сондай-ақ әлеуметтік шиеленіс пен криминалдық көріністердің өсуімен қатар жүреді. Халықаралық тәжірибе көрсетіп отырғандай, ірі қалалар мен олардың маңындағы еңбекпен қамту орындарымен, тұрғын үймен, Әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық мақсаттағы объектілермен қамтамасыз етілмеген көптеген адамдардың табиғи жиналуына ойланбастан қарым-қатынас әлеуметтік наразылық көңіл-күйдің пайда болуына және жинақталуына жағдай туғызады.
Осылайша, агломерациялардың дамудың екі диаметральды қарама-қарсы нұсқасы бар деген қорытынды жасауға болады.
Бірінші жағдайда, көші-қон ағындарын басқару мүмкіндіктерін тану және агломерациялық даму тиімділігін шебер пайдалану негізінде халықтың және қоныстардың аумақтық шоғырлану процестеріне нысаналы әсер ету кезінде олар ғылыми-техникалық прогрестің және қоғамның индустриялық-инновациялық дамуының қуатты орталықтарына айналуы мүмкін.
Екіншіден, туындаған проблемаларды шешу жолдарын көру және қойылған мақсаттарға қол жеткізу болмаған кезде агломерацияны дамыту салдарға

1. Агломерациялардың даму тарихы
1.1. Агломерация түсінігі
Экономикалық әдебиетте "агломерация" терминін түсіндірудің маңызы бірдей емес. Оны экономикалық айналымға алғаш рет Адна Феррин Вебер (АҚШ) енгізді. "19 жүзжылдықтағы қалалардың өсуі" (1899 ж.) өз жұмысында халықтың қалада шоғырлануының негізгі себебі ретінде ол техникалық прогресті, сауданың пайда болуы мен дамуын, еңбектің аумақтық бөлінуін және т. б. қамтитын экономикалық (құрылымдық) күштерді қарастырды.
Бұдан әрі агломерацияны зерттеу үш бағытта жүргізілді: халықты орналастыру, агломерациялық әсерлер, өнеркәсіптік өндірісті орналастыру.
XIX ғ. басында француз географы М. Руже агломерация ұғымы халықты қоныстандыру тұрғысынан қаралды, бұл ретте ол агломерация қалалық қызмет түрлерінің шоғырлануы әкімшілік шекаралардан тыс шығып, көршілес елді мекендерге тарайтын жағдайда пайда болады деп есептеді.
1909 ж. американдық экономист Альфред Вебер "өнеркәсіпті орналастыру туралы: штандорттың таза теориясы" жұмысында өндірісті орналастырудың үш негізгі бағытын атап көрсетті: көліктік, жұмыс және агломерациялық. Бұл ретте ол агломерация функциясы шағын кәсіпорындарға қатысты ірі өндірістің тартымды күшін білдіреді деп есептеді. А. Вебер агломерация тәуелді факторларды атап көрсетті: өндірістік масса,көліктік тариф ставкасы, штандорттық салмақ. Осылайша, XX ғасырдың басында. аталған термин өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтық шоғырлануын анықтау үшін қолданыла бастады.
XIX ғ. соңында ағылшын экономигі А. Маршалл алғаш рет дамыған инфрақұрылымның, өнімді өткізудің кең нарығының болуына, контрагенттердің жақындығына байланысты көлік шығындарының қысқаруына байланысты пайда болатын экономикалық қызметтің шоғырлануынан агломерациялық әсерлердің жиынтығы негізделген. Агломерациялық әсерлер теориясының дамуына американдық ғалымдар К. Эрроу және П. Ромер елеулі үлес қосты, осыған байланысты кластеризациялауға байланысты әсерлерді кластерлеудің MAR-әсерлері деп атауға болады (ғалымдар атауларының бірінші әріптері бойынша: Marshall, Arrow, Romer). Қазіргі жағдайда агломерациялық әсерлерді 2 түрге бөлу қажет: урбанизация әсерлері мен әсерлері (оларға назар аударған американдық зерттеуші Джейн Джейкобс-әсерлері деп аталатын).
1970-1990 жылдары Батыс экономистері урбанизациялық Экономикалық теория немесе қалалық Экономикалық теория деп аталатын экономиканы дамытуға бағыт бөлінді. Зерттеудің көптеген бағыттарының арасында келесі аспектілерде қарастырылған агломерациялық процестерге ерекше назар аударылды:
- инновациялық тұрғыдан дамыған аумақтар шегінде жоғары технологиялық фирмаларды оқшаулау және шоғырландыру әсері
- халықтың өсуі мен урбанизация салдарынан пайда болатын өндіріс ауқымының әсері
- ірі қалалар деңгейінде өсудің секторлық модельдері-экономикалық интеграцияға байланысты өнеркәсіптік агломерацияның заңдылықтары
- көлік шығындарының өзгеруі.
Қазіргі уақытта көптеген шетелдік авторлардың ірі қалаларды бесінші технологиялық тұрғыдағы негізгі ресурстарды шоғырландыру орындары ретінде дамытуға қызығушылығы заңды түрде өсті. Мұндай теориялар арасында М.Кастельстің желілік қоғамының теориясы және М. Портердің кластерлік теориялары өте қызықты .
Агломерация (лат. agglomerare-қосылу, жинақтау) - жинақы орналасуы, бірыңғай тұтас қарқынды өндірістік, еңбек, мәдени-тұрмыстық және рекреациялық байланыстарға біріктірілген қалалық қоныстардың топтасуы.
Бұл ретте қалалық агломерацияның ядро-орталығы және оның сателлиттері-аумақтық жағынан жақын және қалыптастыру процесінде агломерация орталығына қосылған қоныстар тобы бөлінеді. Ең ірі ядроның әлеуметтік-экономикалық әлеуеті таяу ауылдар сөзсіз. Өз кезегінде сателлиттер орталықты түрлі ресурстармен қамтамасыз етіп, оның әлеуетін күшейтеді.
Мұндай тәсілде агломерацияның географиялық анықтамасы басым. Экономика тұрғысынан агломерациялық процестер қала маңындағы және көрші қалалардың өзегі-қалаға қосылуымен ғана емес, сонымен қатар Бірыңғай аумақта орналасқан жалпы өндірістік-көліктік, энергетикалық, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастырумен де сипатталады.
Ресейлік әдістемелерге сәйкес, қалалық агломерацияға оның ең үлкен қалалары-ядролардың халқы 100 мыңнан астам адамды құрайтын, ал одан бір жарым сағаттық көліктік қолжетімділік шегінде кемінде екі қала немесе қала үлгісіндегі кент орналасқан қоныстар тобы жатады.
Агломерация феномені: табиғи-шаруашылық, тарихи-экономикалық жағдайларға, халықтың этникалық сипаттамаларына, екіншіден, кеңістіктік, экономикалық және әлеуметтік байланыстарға біріктірілген қоныстарды орналастыру барысында қалыптасқан желінің ерекшелігіне қарамастан, халықты аумақтық қоныстандыру ерекшеліктерімен түсіндіріледі.
Қалалық агломерацияның тән белгілері:
- өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын кооперациялау және комбинациялау бойынша тығыз экономикалық байланыстар;
- қалалар арасындағы күнделікті немесе апта сайынғы еңбек маятник көші-қонына әкелетін өзара байланысты қоныстандыру;
- үнемі қайталанатын мәдени-тұрмыстық, рекреациялық, әкімшілік-саяси және ұйымдастыру-шаруашылық байланыстар.
Осылайша, агломерацияны зерттеу кезінде оны экономикалық қызметтің кеңістіктік шоғырлануының және халықтың жинақы тұруының бірлігі ретінде қарастырған жөн. Аталған ерекшелік қаланың экономикалық және әлеуметтік салаларындағы оң және теріс әсерлерге алып келеді.
Экономикалық саладағы агломерацияның мынадай оң әсерін атауға болады:
- жеке және қоғамдық тауарлар мен қызметтердің ауқымды нарығы қалыптасады;
- өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым дамуда (қалалық көлік, денсаулық сақтау, білім беру, коммуналдық қызметтер және т. б. жүйесі);
- жергілікті табиғи монополиялар өндірісінің ауқымын ұлғайту есебінен үнемдеу пайдасы іске асырылуда;
- ғылыми-техникалық ресурстарды шоғырландыру және инновацияларды белсенді енгізу және т. б. жүзеге асырылады..
Әлеуметтік саладағы қалалық агломерацияның қолайлы әсері:
- қоғамдық сектор саласына білікті қызметкерлерді тартуды кеңейту, бұл ғылыми-техникалық прогресті ынталандырады;
- мәдени қызметтің әртүрлі түрлерін, бос уақыттарын жоғары деңгейде өткізу;
-білімді тез беру, соның салдарынан қала "байланыс машинасы" және әлеуметтік-экономикалық инновацияны генерациялау сияқты көрінеді.
Сонымен қатар агломерацияның теріс салдары да бар:
- экономикалық салада: а) көлік байланыстарының күрделенуі, коммуникация объектілерінің алыстығы; б) қоршаған ортаның ластануы; в) Тұрғын үй қорын пайдаланудың нашарлауы; г) жылу, энергия, сумен жабдықтау көздеріне, тазарту құрылыстарына дейінгі қашықтықтың ұлғаюы, бұл ұқсас объектілер бірлігінің орташа құнының өсуіне әкеледі; д) салық базасының агломерация аумағы бойынша біркелкі бөлінуінің күшеюі және демек, орталық пен периферия кірістеріндегі алшақтықтың ұлғаюы және т. б.;
- әлеуметтік салада: а) маятникті көші-қонның ұзаруына байланысты көлік шаршауын ұлғайту; Б) әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне дейінгі қашықтықты ұлғайту; в) тұратын жердің орман-саябақ алқаптары мен су қоймаларынан алшақтығы; г) дағдарысты, декларацияланған аудандардың пайда болуы және қылмыстың өсуі.
Осылайша, агломерация, егер ол агломерациялық үнемдеуді әкелсе, орынды: оның қалыптасуынан түсетін оң пайда оның туындауына байланысты қосымша шығасылардан артық.
Субурбанизация процесінде және экономиканы әртараптандыру қажеттілігіне орай мемлекеттік қолдау кезінде агломерацияларды қалыптастыру міндетіне назар аударуды күшейту қажет.
Әсіресе, бұл қала шаруашылығының монопрофильді құрылымы бар қалаларға және сондықтан одан әрі даму процесіндегі тәуекелдер жоғары. Моноқалаларға әртараптандыру қажет. Сонымен қатар, көптеген қалаларда оны жүзеге асыру мүмкін емес (бос жерлер жоқ, өзге де өндіріс және т.б. жоқ) агломерациялық даму кезінде бұл әртараптандыру мүлдем өзге нысандарға ие болады: бүгінде агломерация - бұл экономикалық өсу нүктелерін қалыптастыруды, аумақтарды біркелкі дамытуды және әлеуметтік-экономикалық дамудың басты мақсатын іске асыру үшін инфрақұрылымды кешенді, неғұрлым қауіпсіз және тиімді дамытуды қамтамасыз ететін Өңірлерді дамытудың объективті процесі, атап айтқанда: халық пен бизнес үшін
Агломерациялық даму жолы-урбанизацияның табиғи кезеңі. БҰҰ пікірінше, 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны екі есеге артып, 6,4 млрд адамға жетеді. 2015 жылға қарай халық саны 1 млн-нан астам адамды құрайтын 900-ден астам агломерация қалыптастыру болжануда.
Агломерацияларды қалыптастыру өмір мен жұмыс үшін ең жақсы жағдай жасайды, шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыру мен инновациялар, ғылымды дамыту үшін, бизнес қызметі үшін орын алады.
Қалалық агломерация ұғымы (ҚА)
Қалалық агломерация, конурбация-қарқынды өндірістік, көліктік, Еңбек және мәдени-тұрмыстық байланыстары бар күрделі көп компонентті динамикалық жүйеге біріктірілген елді мекендердің жинақы жиналуы. Агломерациялардың ерекше ерекшелігі-маятникті Еңбек және мәдени-тұрмыстық сапарлар, бұл агломерация шегінде жолаушылар көлігінің әртүрлі түрлерінің жеткілікті дамуын болжайды.
Қазіргі АА белгілері мен типологиясы
Моноцентрикалық (бір ірі қала-ядроның айналасында қалыптасқан, мысалы, Мәскеу агломерациясы) және полицентрикалық агломерациялар (бірнеше ядролары бар, мысалы, Германияның Рур бассейнінде қалалардың жиналуы) ерекшеленеді. Ең маңызды көп орталықты агломерациялар Еуропада - ГФР - да Рур (11,5 млн. тұрғын), Нидерландта Рандстад Холланд (шамамен 7 млн.), Жапонияда-Токайдо мегалополис (шамамен 60 млн.) және кейбір басқа елдерде қалыптасты.
Агломерацияларды қалыптастыру мен дамытудың негізгі шарттары құқықтық базаның (агломерацияларды құру және оның жұмыс істеуі, мандаттарды синхрондау, қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін бекіту) және инфрақұрылымның (бірыңғай желіге біріктіру, агломерация базасында кешенді жобаларды іске асыру) болуы болып табылады.
Қазіргі заманғы қалалық агломерациялардың негізгі белгілері:
- ықшамдық-елді мекендердің, негізінен қалалық;
- көліктің әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылын және халық пен жүктерді жеткізу құралдарының ортақтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін көлік дәліздерінің болуы;
-көлік дәліздерінің дамыған жүйесі болған кезде агломерация шекарасын кеңейтуге мүмкіндік беретін қолжетімділік (1,5 сағаттық) (экономикалық мақсаттылықтың басқа да факторлары болған жағдайда);
- өнеркәсіптік өндіріс пен Еңбек ресурстарын шоғырландыру, бұл Қалалық агломерация аумағында міндетті;
- халықтың жоғары тығыздығы - көлік дәліздері бойындағы халықтың елеулі массаларының шоғырлануы;
- тығыз экономикалық байланыстар - өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және тұтыну кезінде Өнеркәсіптік кәсіпорындарды біріктіру және кооперациялау (көрсеткіш-сыртқы жүк ағындарымен салыстырғанда агломерация шегіндегі неғұрлым қуатты жүк ағындары);
- тығыз еңбек байланыстары: бір қоныстың кәсіпорындары мен мекемелерінде жұмыс істейтіндердің бір бөлігі басқа қоныстарда тұрады, яғни агломерация шегінде өзара байланысты қоныстандыру байқалады және басты қала мен қала маңы аймағының қоныстары арасында, сондай-ақ осы қоныстар арасында күнделікті маятникті еңбек көші-қоны орын алады.;
-тығыз мәдени-тұрмыстық және рекреациялық байланыстар: бір немесе бірнеше қоныстың мекемелері немесе демалыс орындары басқа қоныстардың тұрғындарына ішінара қызмет көрсетеді, күнделікті немесе апта сайынғы мәдени-тұрмыстық немесе рекреациялық мақсаттармен маятникті көші-қон орын алады.;
- бизнес, қызмет және қоғамдық жұмыс істері бойынша агломерация қоныстары арасында тұрақты іскерлік сапарлар арқылы іске асырылатын тығыз әкімшілік-саяси және ұйымдастыру-шаруашылық байланыстар
- функционалдық байланыстылықтың жоғары деңгейі-қалалық агломерацияны құрайтын қоныстардың жақындауы және олардың функционалдық өзара толықтырылуы; көп жағдайларда-агломерациялық ареал шегінде орналасқан қоныстардың тең бағыныстылығы (тек әкімшілік-құқықтық бағыныстылық ғана емес, сонымен қатар тарихи және экономикалық қалыптасқан тәуелділік);
- еңбек, жылжымайтын мүлік, жер нарықтарының тұтастығы;
- қоныстардың құқықтық дербестігі-қоныстарды өз әкімшілік аймақтары шегінде табу, ең тығыз араласатындардан басқа;
- көп компоненттік-елді мекендер объективті себептерге байланысты күрделі көп компонентті жүйелерге өседі (біріктіріледі) ;
- серпінділік, жаңа экономикалық, әлеуметтік шындықтарға жылдам бейімделу қабілеті.
Моноорталықты агломерация кезінде жоғарыда аталған белгілерге қосылады:
-қала-орталықтардың, "орталықтанған" аумақтары бар көшбасшы қалалардың болуы (яғни көшбасшы қаланың болуы ғана емес, сондай-ақ осы көшбасшы-"ядро" болып табылатын жақын маңдағы аумақтардың (көші-қон, тауарлық және өзге де ағындар) айқын білінетін байланысы; Бұл ретте көшбасшы-қаланың жоғары деңгейдегі әкімшілік функциялары бар, өзінің көлемі мен экономикалық әлеуеті бойынша бірлестіктерді (агломерацияларды) қалыптастыруға қабілетті.);
- аумақтық-салалық қызығушылық - екі "біріктірілген" үдерістің болуы: бір жағынан-қала-Орталық серіктес қалалардың дамуын ынталандырады, бұл оның өз проблемаларын шешудің құралы болып табылады (өндірістің бір бөлігін шығару, көлік және коммуналдық инфрақұрылым объектілерін құру, рекреациялық базаларды және т.б. дамыту), ал екінші жағынан - қала-орталық аумағында оларға ведомстволық бағынысты объектілерді орналастыру үшін қолайлы жағдайларды пайдаланудағы сыртқы субъектілердің (министрліктердің, компаниялардың, өнеркәсіптік-қаржылық топтардың) белсенділігі. Яғни екі бастама әрекет етеді: аумақтық (қаладан шығатын, аумақты орналастыру кезінде кешенді тәсілдеумен) және салалық (аумақтық мүдделерге аз назар аудара отырып, салалық пайданы көздейді).
Агломерацияның жоғарыда келтірілген барлық белгілері оның халық шаруашылығының неғұрлым прогрессивті салаларына мамандандыра отырып, ұлттық маңызы бар көп салалы, көпфункционалды орталық ретінде дамуын негіздейді. Сондықтан агломерацияны бір мезгілде және өндірісті орналастырудың жалпы жүйесінің кіші жүйесі ретінде және елді орналастырудың жалпы жүйесінің кіші жүйесі ретінде қарастыру қажет.
Агломерацияларды қалыптастыру кезінде негізгі құрамдас бөліктер: қоныстардың құрылымы, Инфрақұрылым, өмір мен қоршаған ортаның сапасы, қолжетімділік (жерді пайдалану стратегиясын дайындау кезінде ескеріледі), қалалық аумақтарды регенерациялау, басқару болып табылады.
Бұл ретте тиісті инфрақұрылымның болуы Ресейдегі агломерацияларды қалыптастырудың негізгі талабы (алғышарты) болып табылады. Мұндай инфрақұрылымның құрамдас бөліктері:
- Көліктік (желілік объектілер, теңіз және әуе кемелері, әуежайлар, ғимараттар, құрылыстар, құрылыстар). Көлік жүйелерін қайта тиеу экономикаға тікелей қатер болып табылады. Көлік жүйелерін интеграциялау пайдаланушылар мен бизнес-операторлар үшін артықшылықтар туғызады. Тасымалдау қажеттілігін басқару қосымша мүмкіндіктер жасайды. Қоғамдық көлікті кешенді ұйымдастыру Болашақ агломерация үшін аса маңызды болып отыр;
- Әлеуметтік және қоғамдық (білім, медицина, спорт, мәдениет);
- ТКШ (жылумен жабдықтаудың желілік объектілері, су құбырлары және газ желілері, кәріз желілері);
- энергетика (электр станциялары, кіші энергетика, желілік инфрақұрылым).
Агломерациялардың қалыптасу фазалары
Өз дамуында агломерация 4 кезеңнен өтеді. Бірінші кезеңде агломерация негізінен өндірістік байланыстармен біріктірілген, барынша жақын орналасқан урбанизацияланған аумақтардың конгломераты болып табылады. Мұндай "индустриялық агломерацияларда" бірыңғай еңбек нарығы, жер, жылжымайтын мүлік және басқа да ресурстар жоқ, бұл оны қалыптасқан агломерация ретінде жіктеуге мүмкіндік бермейді. Екінші кезеңде агломерация орталығына ұмтылған маятникті көші-қон ағындары күшеюде, агломерацияның бірыңғай еңбек нарығын қалыптастыру жүріп жатыр. Үшінші кезең - дамыған агломерация кезеңі Бірыңғай функционалдық байланысқан кеңістіктің пайда болуымен сипатталады, агломерация орталығының (ядросының) бірқатар функцияларының (өндіріс, ойын-сауық, тұтыну) жүзеге асырылуы периферияға, серіктес қалаларға ауыстырылады, қала маңы дамуын алады, агломерацияның бірыңғай нарығы құрылады, агломерация ұлттық экономиканың аумақтық құрылымында маңызды торап болады. Постиндустриалды агломерация кезеңі агломерацияның жаһандық экономикалық процестерге қосылуымен, зияткерлік қалалық
инфрақұрылымның дамуымен ерекшеленеді, қоғамдық кеңістіктің жаңа тұжырымдамасы пайда болады ("үшінші орын "деп аталатын), неғұрлым дамуды жаңа" ресурстар портфелі "(адами капитал, технологиялық және басқару инновациялары, технологиялардың индустриядан кейінгі экономикасы, ауқымды және серпінді нарықтар) деп аталатын жаңа" ресурстар портфелі " алады. (1-сурет)

1-фаза
2-фаза
3-фаза
Еңбек нарығының агломерациялау
Сауда, тұрғын және өндірістік жылжымайтын мүлік нарықтарының агломерациясы.Ядроның бірқатар функциялары (тұтыну, ойын-сауық, өндіріс) периферияға ауысады. Онда жерге және инфрақұрылымға (жылу, электр, сумен жабдықтау, жолдар) сұраныс өсуде)
Жетілген агломерация

1-сурет. Фазалар түрі

1-суреттегі көрестілген агломерация фазаларының мынадай сипаттары бар:
1.Ядро халқының саны ұлғаюда, ал периферия азаюда. Бірақ жалпы агломерация халқы өсіп келеді
2.Ядро өсуде, периферия да өсуде; бүкіл агломерация бойынша күшті шоғырлану.Ядро өсуде және қала маңы аймағында ең жоғары концентрация, агломерация өсуде, өнеркәсіп кәсіпорындарын орталықтан шетке шығару процесі күшке ие болады, сонымен қатар оларды жаңғырту, ескі зауыттар банкротқа ұшырайды, ал жаңа инвестициялық жобалар қала маңы аймақтарында іске асырылады. Қала экономикасының көліктік-логистикалық Модулінің даму деңгейіне тәуелділіктің өсуі
3.Қаланың кіші орталықтары арасында тікелей байланыстар дамуда, нарықтардың сыйымдылығы мен әртүрлілігі артады - агломерация орталықтарында және олардың арасындағы дәліздерде - әуежайлар, жолдар, телекоммуникация, Инженерлік-игерілген аумақтар инфрақұрылымдардың барлық түрлеріне сұраныстың көлемі мен сапасы өсуде.
Дамудың қазіргі кезеңіндегі ҚА рөлі
Бүгінде әлемдік экономикада қалалық агломерациялар-аумақтық құрылымдарды, демек, ұлттық экономикаларды жаңғырту мен жедел дамыту мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі нысандарының бірі. Қаланың орнына өндірістік, еңбек, мәдени және ғылыми-білім беру байланыстары өндірістік күштерді дамытудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін және экономиканы дамытудың сапалы жаңа жағдайларын қалыптастыруға ықпал ететін қалалық агломерациялар қоныстандырудың нүктелік нысаны ретінде келеді.
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, қоныстарды агломерацияға біріктіру аумақты әлеуметтік және экономикалық әсерімен тұрақты және серпінді өсу ареалына айналдырады. Агломерацияларды дамыту барысында Даму экономикасына көшу процесі іске асырылуда және нақты мерзімде аумақтарды дамыту үшін мынадай күрделі проблемалар шешіледі::
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және даму ресурстарының тұрақты ағынын қамтамасыз ету;
тауар, Қаржы, технологиялық және мәдени алмасулар жүйесіндегі маңызды торап ретінде агломерация мен өңірді әлемдік нарыққа шығару және Ресей Федерациясындағы жаһандық қаржы ағындарын "оператор" ретінде бекіту;
Біріккен аумақта жаңа кәсіпорындар мен тұрғын үйлерді құру үшін коммуналдық ресурстарды жаңғырту және ықпалдастыру;
шағын және орта қалалардан өңірлік астаналарға ішкі көші-қонды (маятникті, күндізгі, апталық) реттеу;
қала-ядроның дамуын бақылау және инфрақұрылымға артық қанығу мен артық қысымның алдын алу; "периферияны" дамытуға екпінді ауыстыру арқылы қала орталығын тұрақты дамыту;
қажеттіліктерді болжау және өндірістік, рекреациялық және өзге де алаңдардың теңгерімді дамуы.
Қалалар үшін агломерация жобаларын іске асыру-сәнге құрмет емес, объективті қажеттілік. Бұл ретте агломерация-бұл қала орталығы да ұтатын аумақты кешенді дамытудың стратегиялық құралы (қалалық проблемаларды шешу: өндірістің бір бөлігін шығару, көлік және коммуналдық-шаруашылық инфрақұрылым объектілерін құру, рекреациялық базалар мен т.б. дамыту) және қоршаған орта (инженерлік-техникалық, әлеуметтік-мәдени қызмет көрсетудің және өмір сапасының неғұрлым жоғары деңгейі). Агломерацияны мақсатты дамыту-ірі орталықтардың өсуін реттеудегі, қоныстандыру жүйелерін дамытуды басқарудағы маңызды құрамдас бөлік.
Агломерация әлеуметтік, көліктік және инженерлік қызмет көрсетудің, табиғи-экологиялық қаңқаны жетілдірудің жалпы жүйесі бар бірыңғай әлеуметтік-экономикалық, инвестициялық кеңістік ретінде қарастырылады. Барлық муниципалдық білім бірыңғай даму сызбасын және басты артықшылықтарды алады.:
-шағын және орта қалаларды нығайту және көтеру, ауылдық жерлерді қайта құру;
-әлеуметтік қатынаста неғұрлым тартымды орта бар қоныстар санын арттыру; оның барлық тұрғындарының ірі қалаларда тұратын Қызметтерді пайдалану мүмкіндігі;
-агломерацияның әртүрлі аймақтарының тұрғындарына еңбек, медициналық, білім беру, сауда, мәдени және басқа да мүмкіндіктерге толық көлемде қол жеткізу; жұмыс орнын неғұрлым кең таңдау;
-аса ірі инфрақұрылымдық жобаларды - энергия қуатын, көлік кешендерін және олармен байланысты сервисті, ақпараттық коммуникацияларды, білім беру және инновациялық инфрақұрылымды іске асыру мүмкіндігі;
-халықтың әл-ауқатының өсуі, шағын және орта қалалық кеңістікте тұру артықшылықтарын сақтай отырып, білім беру және кәсіби өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктерін арттыру, бұл халықтың көші-қон ағынын азайтуға мүмкіндік береді;
-даму стратегияларын неғұрлым тығыз және тиімді үйлестіру мүмкіндігі;
-кеңістіктік және экономикалық даму байланысы;
-дамудың инновациялық сценарийлеріне көшу үшін "сыни массаны" құру мүмкіндігі;
-қаржыландыру сұраныстарының үлкен негізділігі;
-инвесторлардың сенімділігі;
-өз аумақтарын маркетинг үшін кең мүмкіндіктер.
Сонымен қатар, бизнес үшін агломерацияларға деген қызығушылық бәсекеге қабілеттіліктің өсуімен түсіндіріледі.:
-жоғары деңгейдегі шоғырлану және өндірістің диверсификациясы, бұл оның ең жоғары тиімділігін негіздейді;
-білікті кадрларды шоғырландыру, адами капиталды жеделдете өсіру мүмкіндігі;
-өндірістің ғылыммен және оқу орталықтарымен тығыз байланыстарын орнату мүмкіндігі;
-қаржылық қызметтерді кеңінен таңдау және инвестициялық ресурстарға қол жетімділік;
-өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым жүйелерін барынша тиімді пайдалану.
Агломерация сервистік келісімшарттар ретінде концессиялық келісімдер негізінде жүзеге асырылуы мүмкін бизнестің инвестициялық жобаларын және аумақтарды дамыту жобаларын неғұрлым тиімді құрылымдауға, жекешелендіру-инвестициялық модель немесе инвестициялық шарттармен жалдау бойынша тұрғызуға мүмкіндік береді. Бүгінде мұндай модельдер, егер олар кепілдіктер беруді, тәуекелдерді барынша азайтуды (лицензиялау, тарифтік реттеу тәуекелдері, концессиялық заңнаманың өзге салалармен келіспеуі, муниципалдық кәсіпорындарды тарату мен банкроттығы және мүлікті муниципалдық білім беруді шаруашылық жүргізуден шығару және басқалар) қоса алғанда, мемлекеттік қолдаумен қамтамасыз етілсе, бизнес үшін тартымды болуы мүмкін.
Бұл ретте бүгінгі күні агломерацияға инвестиция салу тиімді болып отыр, себебі бірден әсер көрінеді - экономикалық шығындарды төмендету, еңбек нарығын кеңейту және өнімді өткізу және т.б... Іс жүзінде кез келген жобалар (Ұлттық-инфрақұрылымдық және желілік) үлкен экономикалық әсері бар агломерацияларда іске асырылуда. Ал МЖӘ құралдарын қолдану мүмкіндігі жобалардың тартымдылығын арттырады.
Халықаралық тәжірибеде Агломерация әрқашан дағдарысқа қарсы құрал ретінде пайдаланылды.:
oo агломерация аумағын игеруде сәйкессіздікті тегістеу және жаңа аумақтарда жаңа өндірістер құру есебінен агломерациялық байланыстарды нығайту, бұл бизнесті дамыту үшін неғұрлым қолайлы орта жасайды, өмір сүру сапасын арттыруды қамтамасыз етеді;
oo агломерацияның сыртқы аймағындағы аумақтық ресурстардың шектеулілігі мен ықтимал бағыттарын еңсеру Көбінесе қаланың өнеркәсіптік аймақтарды қайта құрусыз одан әрі игеру үшін резервтері жоқ. Өнеркәсіп кәсіпорындарының бір бөлігін жабу аумақты нарықтың жаңа мүмкіндіктеріне қайта құрылымдауға мүмкіндік береді (әлемдік экономиканы қайта құруға байланысты);
oo қаланың қала құраушы базасын қайта құрылымдау және жаңғырту,ғылыми-техникалық прогресті айқындайтын оның" орталық " функциялары мен өндірістерін дамыту
oo Басты жоба қаланыңагломерацияның іскерлік орталығын құру болып табылады;
oo өнеркәсіп өндірістерін шоғырландыруды азайту, экономиканы индустриядан кейінгі экологиялық қауіпсіз өндіріс жағына айналдыру есебінен қаладағы қоршаған ортаның сапасын жақсарту;
oo агломерацияның ауыл шаруашылығы белдеуін дамыту және тауарлық сызықтың "импортты алмастыру" ;
oo тұрғын үй қорының проблемаларын шешу, оның ішінде аз қабатты ескі тұрғын үй құрылысы аймақтарын, ескіавариялық тұрғын үйлерді жаңғырту, жаңа құрылыс үлгісіндегі аудандарды құру;
oo дағдарыс кезеңінде халықты жұмыспен қамтудың негізгі факторларына айналатын инфрақұрылымдық жобалар, көлік, инженерлік жобалар
Шетелдерде агломерацияларды қалыптастыру және жұмыс істеу нәтижелері
Шетелдерде агломерацияларды қалыптастыру мен жұмыс істеу нәтижелерін талдау осы процеске ерекше мән берілетіні және басқа елдер жағдайында мемлекеттік қолдаудың жеткілікті тиімді құралдары мен тетіктері әзірленгені туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бұл әлемдік экономикалық жүйе тұрақты болып, сондықтан экономикалық қызметтің кеңістіктік заңдылықтарына және кеңістікті пайдаланудың жаңа тетіктеріне деген қызығушылық арта түседі. Агломерациялар мен бағдарламалық-мақсатты ТКБ қалыптастыру айтарлықтай инновациялық әлеуетке ие деп есептеледі. Бұл әлеует өңірлік (жергілікті) билік органдарының және меншіктің әртүрлі нысандарымен, оның ішінде МЖӘ негізінде құрылған ұйымдардың өзара іс-қимылына негізделген қазіргі заманғы басқарушы компанияларды құру кезінде іске асырылуы мүмкін.
1.2. Ең алғаш іске қосылған агломерациялар
1950 жылы 30 ірі агломерацияның 20 - ы Еуропада, Солтүстік Америкада, Жапонияда және тек 10-ы дамушы елдерде орналасқан. 1990 ж. арақатынас өзгереді: 30 агломерацияның тек 9 - ы ғана дамыған елдерде, ал 21-і дамушы елдерде орналастырылады. Ең ірі агломерациялар тізімі Милан, Берлин, Филадельфия, Петербург, Детройт, Неаполь, Манчестер, Бирмингем, Франкфурт, Бостон, Гамбург. Бұл тізімді Сеул, Джакарта, Дели, Манила, Карачи, Лагос, Стамбул, Лима, Тегеран, Бангкок, Дакка толықтырады (1-кесте).

1
Токио
25 000 000
2
Нью-Йорк
16 100 000
3
Мехико
15 100 000
4
Сан-Пауло
14 800 000
5
Шанхай
13 500 000
6
Бомбей (Мумбай)
12 200 000
7
Лос-Анджелес
11 500 000
8
Пекин
10 900 000
9
Калькутта
10 700 000
10
Буэнос Айрес
10 600 000
1-кесте. 1990 жылы әлемдегі он ірі қалалық агломерациялар

Орыны
Город
Страна
Население
Площадь, км[2]
Плотность населения км[2]
1
Токио -- Иокогама
Япония
37 239 000
8 547
4 400
2
Джакарта
Индонезия
26 746 000
2 784
9 600
3
Сеул -- Инчхон
Республика Корея
22 868 000
2 163
10 600
4
Дели
Индия
22 826 000
1 943
11 800
5
Шанхай
КНР
21 766 000
3 497
6 200
6
Манила
Филиппины
21 241 000
1 437
14 800
7
Карачи
Пакистан
20 877 000
803
26 000
8
Нью-Йорк
США
20 673 000
11 642
1 800
9
Сан-Паулу
Бразилия
20 568 000
3 173
6 500
2-кесте. 2013 жылы әлемдегі он ірі қалалық агломерациялар
Шетелдік Еуропа
Тарихтан белгілі алғашқы қаласының Еуропадағы пайда болды тағы дәуірінде антикалық. Содан кейін олардың саны орта ғасырларда айтарлықтай өсті. Үлкен қалалардың саны да өсті; XX ғасырдың басында шетелдік Еуропа әлемнің барлық үлкен қалаларының 13-ін шоғырландырды. Бұл өңір 1980-ші жылдардың басында 400-ге жуық қала агломерациясының отаны болды.
Германияда агломерациялардың көпшілігі Рейннің бойымен тізбектермен және оның ағындарымен тартылады. Төменгі ағыс бойынша ең үлкен Рейн-Рур полицентрикалық агломерациясы орналасқан, өз кезегінде 2 негізгі бөліктен тұратын-Рейннің оң жағалауында Дейсбургтен Эссен мен Бохум арқылы Дортмундқа дейін созылып жатқан Рур, және бірінші кезекте Дюссельдорф, Кельн және Бонн кіреді. Бұл агломерацияның халқы 10-11 млн. адамды құрайды.
Рейннің ағысы бойынша жоғары Рейнско-Майн агломерациясы орналасқан, оның ядросы Майндағы Франкфурт құрайды. Мангейм және Людвигсхафен қалалары бар Рейнско-Неккор агломерациясы ағысы бойынша одан да жоғары.
Ұлыбританияда агломерациялар арасында Лондондық жетекші орынды алады, оның халқы оның шекараларын қалай өткізетініне байланысты 7,6 млн. - нан 12,1 млн.адамға дейінгі шектерде өзгеріп отырады. Лондонның маңайында сегіз серіктес қала салынды. Одан әрі үлкен Бирмингем (Батыс Мидленд) және 3,2 және 2,6 млн. халқы бар Үлкен Манчестер жүреді.
Италияда ірі қалалық агломерациялар санатына Милан (4,1 млн.адам), Неаполитан (3,6 млн.) және Рим (3,5 млн. адам) агломерациялары жатады.
Францияда 11,3 млн.халқы бар Париж агломерациясын бөледі. Бұл Астана жоғары технологиялық ғылымды қажетсінетін салалар, сондай-ақ "Париж бұйымдарын" (тігін, зергерлік және т.б.) шығару кеңінен ұсынылған ірі өнеркәсіп орталығы болып табылады. Дәл осы жерде ірі банктер мен биржалар, монополиялардың штаб-пәтері, жетекші ғылыми мекемелер, сондай-ақ көптеген халықаралық ұйымдардың резиденциялары шоғырланған. Париж маңында бес серіктес қала бар.
Шетелдік Азия
Қытайдың ірі қалалары-Пекин және Шанхай -
Пекин-елдің маңызды саяси, әкімшілік, экономикалық және мәдени орталығы. Ол Ұлы Қытай жазығының солтүстік бөлігінде орналасқан. 1950 жылы қалада 1970 жылы 3,9 млн. тұрғын болған. - қазір 8,1 млн., ал 2000 жылы. Үлкен Пекин 10,8 (басқа деректер бойынша 12,4) млн. тұрғынға ие болды. Бейжіңдегі тұрғындар саны 8 млн.адам. Болжам 2010 жылға қарай. үлкен Пекин халқы 17,8 млн. адамға дейін өседі.
Шанхай-Қытайдың ірі өнеркәсіптік, сауда, көлік, қаржы және мәдени қаласы.
Шанхайдың экономикалық өсуімен оның халқы да өсті. 1950ж. Бұл-мақаланың бастамасы. - 11,2 млн., 2000 жылы-11,2 млн. - 14,2 млн.
1994 жылғы Әкімшілік реформа бойынша қала аумағы көрші ауылдық уездердің "кесу" есебінен 6,3 мың км2 дейін өсті.
Жапонияда әлемнің ең үлкен қаласы бар. Токио-елдің басты саяси, әкімшілік-басқару орталығы. Бұл елдегі ең үлкен порттық кешендердің бірі, түрлі өнеркәсіптік өндірістердің ең ірі ұйытқысы.
Токио халқы туралы деректер өте көп. Бұл Токио 3 түрлі шекарада-қаланың, үлкен Токио және Токио агломерациясының бар болуымен түсіндіріледі.
Шын мәнінде, Токио қаласы 577 км2 алады, бұл Мәскеуден әлдеқайда аз. Бұл аумақта 8 млн. адам тұрады.
Үлкен Токио қала мен Токио префектурасының немесе астаналық округтің аумағын алып жатыр. Оның аумағы 2,1 мың км2, ал 90-шы жылдардың ортасында 12 млн.адам болған. Токиоға батыс жағынан жанасатын астаналық округ аумағында 26 шағын қала бар, олардың тұрғындары маятникті көші-қонмен тығыз байланысты.
Токио агломерациясы Токио және Токио префектурасынан басқа, 87 қаласы бар үш көрші префектураны қамтиды (Иокогама, Кавасаки, Тиба және т.б.). Оны әдетте Кейхин (кей - Астана, хин - жағалау) агломерациясы деп атайды. Токио агломерациясының халқы 2000 жылы бағалау бойынша 26,4 млн.адамға жетті.
Үндістан-ежелгі қалалық мәдениет елі. Оның Варанси, Аллахабад, Патна, Дели сияқты қалалары адамзат өркениетінің артында пайда болды. Үндістан орта урбанизацияланған елдерге жатады. Дегенмен, қала тұрғындарының жалпы саны бойынша ол тек Қытайға ғана жол береді.
Джамна өзенінің оң жағалауында орналасқан Дели қаласы сауда жолдарының қиылысында, көптеген ғасырлар бойы және мыңжылдықтар бойы әртүрлі мемлекеттердің астанасы болды: XIII ғ. басынан - Делий сұлтанаты, XVI ғ. басынан - Ұлы Моғолдар империясы, 1911 ж. бастап. - Британдық Үндістан, 1950ж. - Үндістан Республикасы. 1911 жылы. қала халқы барлығы 214 мың адамды құрады, 1991ж. - шамамен 8,4 млн., ал 2001 жылы - 11,3 млн. адам.
Дели Үндістандағы ең ірі саяси-әкімшілік, өнеркәсіп орталықтарының, көлік-сауда тораптарының бірі, ғылым, мәдениет, білім, өнер орталығы болып табылады.
Мумбаи қаласы (Бомбейдің жаңа атауы) - Үндістандағы ең үлкен және бүкіл әлемдегі осы көрсеткіш бойынша үшінші. Агломерация шегінде оның халқы 18 млн. адамға жетеді. Мумбаи сондай-ақ ауыр және дәстүрлі жеңіл өнеркәсіп, әсіресе мақта-мата салалары кеңінен ұсынылған елдің ең ірі өнеркәсіптік орталығы. Бұл Үндістандағы басты теңіз порты, ол арқылы оның сыртқы сауда жүктерінің 60% өтеді. Мумбаи-Үндістандағы маңызды ғылыми және мәдени орталықтардың бірі. Бұл кейде Үнді Голливуд деп аталатын киноөндірістің басты орталығы.
Агломерацияның өсуі жалғасуда. Кейбір зерттеушілер тіпті алыс болашақта ол одан да ірі мегалополиске айналуы мүмкін деп санайды.
Колката (Калькутта Жаңа атауы) Ганг дельтасында, оның батыс жеңінің оң жағасында - Хугли, бенгал шығанағынан 140 км қашықтықта орналасқан. Колката Британдық Ост-Үнді компаниясының агенті Джоб Чарнокпен үш ауылдың орнында 1690 жылы құрылды, олардың бірі Каликатт деп аталды. Әсіресе, қаланың тез өсуі 1773-1911 жылдары болды. Елорданы Делиге көшіргеннен кейін оның өсуі баяулады. Дегенмен, Колката және қазіргі уақытта Мумбайдан кейін Үндістанның өнеркәсіптік және порттық қаласы мен мәдени орталығы екінші болып қалады. Халық саны 12,7 млн. адам болған кезде ол әлемнің он ірі қалаларын жабады.
АҚШ және Латын Америкасы
АҚШ. Нью-Йорк агломерациясы ел аумағының 0,2% - ын ғана алады, бірақ оның ЖІӨ-нің 11% - ын береді. Өндірілетін өнім мен қызмет құны бойынша ол бүкіл Канадада асып түседі. Нью-Йорк өнеркәсіп пен көлікті дамыту бойынша бірінші орын алатын экономикалық Астана ғана емес, сонымен қатар АҚШ қаржы астанасы, өндірістік емес қызметтің, басқарудың, ақпараттың, мәдениеттің маңызды орталығы.
Нью-Йорк шекаралары қаланың бес құрылымдық элементтерімен анықталады. Қаланың тарихи өзегі деп әдетте Манхаттан аралын алып жатқан Нью-Йорк графтығын түсінеді. Төрт көршілермен бірге ол муниципалдық шекараларда Нью-Йорк қаласын құрады немесе Нью-Йорк Сити деп аталады. Содан кейін Үлкен Нью-Йорк ұғымы бар, оның аумағы тоғыздан артық, ал халқы екі еседен артық Нью-Йорк Ситидің ауданы мен халқы. Бұл жағдайда Нью-Йоркке муниципалды шекараларда негізінен солтүстікке және одан батысқа қарай орналасқан урбанизацияланған ареалдар қосылады. Үлкен Нью-Йорк агломерациясы туралы айтқан кезде, Батыстан және оңтүстік-батыстан Нью-Йорк Ситиіне жақын орналасқан және Нью-Йорк штатының емес, Нью-Джерси штатының шегінде орналасқан урбанизацияланған аумақтарды де ескереді. Нью-Йорк жоспарлау ауданына ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Философияның даму тарихы
Эволюциялық идеялардың даму тарихы
Заң психологиясының даму тарихы
Ландшафтану ілімінің даму тарихы
Дизайн өнерінің даму тарихы
Метеорологияның даму тарихы
Геодезияның даму тарихы жайлы
Психодиагностиканың даму тарихы
Экологияның даму тарихы
Компьютерлік графиканың даму тарихы
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть