Әдістеменің технологиядан ерекшелігіЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Жаңартылған білім беру мазмұнын тәжірбиеге енгізудің психологиялық-педагогикалық қырлары.
Мазмұны:
1. Мектепте жаңартылған технологияларды қолданудың теориялық негіздері

1.1 Жаңартылған білім беру технологиялары және олардың оқыту процесінің тиімділігіне әсері

1.2 Модульдік оқыту технологиясы мен жобалак әдісі мысалында білім беру технологияларының сипаттамасы

1.3 Оқу сабақтарында жаңартылған технологияларды қолданудың педагогикалық шарттары

1.4 Жаңартылған білім беру қызметтің психологиялық-педагогикалық негіздері

2. Жаңартылған технологияларды қолдану бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыс

2.1 Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың мақсаттары, міндеттері және әдістемесі

2.2 Жалпы орта мектепте жаңартылған технологияларды тиімді пайдаланудың педагогикалық шарттарын іске асыру

2.3 Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелерін бағалау және түсіндіру

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспсе

Қазақстандағы өмір сүру жағдайы мен қызметінің жаңартылған өзгерістері табиғи түрде және білім беру жүйесінде көрініс табады. Бүгін әсіресе тұлға - алған білімдері мен дағдыларын шығармашылықпен қолдана алатын, қызметті барынша тиімді етіп жасай алатындай етіп түрлендіре алуы қажет. Нәтижесінде білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде оқытуды ұйымдастырудың әдістерін, құралдары мен нысандарын жаңарту қажеттілігі туындады. Аталған мәселе оқу процесіне жаңа педагогикалық технологияларды әзірлеумен және енгізумен байланысты. Білім беруді жаңартылған оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі емес әдістері мен формаларын пайдалануды, оқушылардың танымдық іс-әрекеті мен шығармашылық дербестігін неғұрлым оңтайлы дамытуға ықпал ететін оқытудың педагогикалық жағдайларын жасауды талап етеді.

Өкінішке орай, мектепте жаңартылған технологияларды тиімді пайдалану үшін педагогикалық жағдайларды жүзеге асыруға ерекше көңіл бөлінбейді. Осылайша, жаңартылған технологияларды пайдалану қажеттілігі мен негізгі мектепте оқытудың нақты жағдайлары арасында қарама-қайшылық бар. Біз негізгі мектепте жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың педагогикалық шарттарын анықтау мен іске асырудағы осы қарама-қайшылықтың ықтимал шешімдерінің бірін көріп отырмыз. Аталған қарама -- қайшылық таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігін растайды - " жаңартылған білім беру мазмұнын тәжірбиеге енгізудің психологиялық-педагогикалық қырлары".

Зерттеудің мақсаты: негізгі мектепте жаңартылған білім беруді қолданудың педагогикалық-психологиялық аспектілерін анықтау және эксперименталды тексеру.

Зерттеу нысаны: Жалпы орта мектепте оқу үдерісі.

Зерттеу пәні: негізгі мектепте жаңартылған білім беру мазмұнын тәжірбиеге енгізудің психологиялық-педагогикалық қырлары.

Зерттеу барысы келесі гипотезамен анықталады:

Егер жаңартылған технологияларды қолдану кезінде келесі шарттарды іске асырса, негізгі мектепте оқыту процесі неғұрлым тиімді болады:

1. табысқа жетуге арналған психологиялық орнату;
2. оқу материалын блоктық-модульдік құрылымдау;
3. Оқушылардың субъектілік тәжірибесін қолдану;

Зерттеу міндеттері:

1. зерттеу мәселесі бойынша психологиялық-педагогикалық әдебиетті зерделеу;
2. негізгі мектепте оқытудың жаңартылған технологияларын тиімді пайдаланудың педагогикалық шарттарын анықтау;
3. негізгі мектептің оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану тиімділігіне анықталған шарттардың әсерін тәжірибе жүзінде тексеру және іске асыру;

Қойылған міндеттерге жету үшін келесі ғылыми зерттеу әдістері қолданылды.

1. теориялық талдау;
2. жалпылау;
3. бақылау;
4. мектеп құжаттарын зерттеу;
5. педагогикалық тәжірибе.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық маңыздылығы негізгі мектептің оқу үрдісінде жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың психологиялық-педагогикалық жағдайларын анықтаудан тұрады.

Практикалық маңыздылығы негізгі мектептің оқу процесінде зерттеу нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі болып табылады.

Әдістемелік негіз педагогикалық технологиялар теориясының негіздері В.М. Монахов, Г.К. Селевко, тұлғаның дамуындағы іс-әрекет тәсілінің психологиялық тұжырымдамасы (Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С. Л.Рубинштейн), білім мазмұнын қалыптастырудың заманауи тұжырымдамаларынан (В.В. Крауский, И.Я.Лернер, В.С.Леднев) тұрады.

Дипломдық жұмыс кіріспеден, екі негізгі тараудан, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен тұрады.

I. Мектепте жаңартылған технологияларды қолданудың теориялық негіздері

1.1 Жаңартылған білім беру технологиялары және олардың оқушыларды оқыту процесінің тиімділігіне әсері

ҚР Президенті Н. Назарбаев өзінің "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына жолдауында "қазіргі заманғы білім беру жүйесі кең, ауқымды, жаңаша ойлайтын заманауи менеджерлерсіз, біз жаңартылған экономиканы құра алмаймыз" деп атап өтті. Бұл бүгінгі күні мектепте білім беруді дамыту мен жетілдірудің стратегиясы мен тактикасын анықтауымыздың дәлелі, мектептердің білім беру практикасына жаңа ақпараттық, педагогикалық және білім беру технологияларын енгізу болжанып отыр [1].

Технология білім беру процесінің қатысушысы ретінде баланың тұлғасына әсер ету өнеріне жақын. Технос (грек.) өнер, шеберлік; логос (грек.)- оқыту- өндiрiстiк процестердi жүргiзудiң әдiстерi мен тәсiлдерi туралы, сондай-ақ өңделетiн объектiде сапалы өзгерiстер енгiзетiн процестер туралы бiлiм жиынтығы [2]. Технология деп "материалдарды алу, өңдеу тәсілдері мен тәсілдердің жиынтығы..." деп түсініледі.Ал, инновация (ағылшын -- жаңа енгізілім) - жүйенің ішіндегі өзгерістер; әлеуметтік практикада маңызды прогрессивті өзгерістерді туындататын әртүрлі жаңалықтарды құру және енгізу [3]. Сонымен педагогикалық инновация- бұл педагогика саласындағы жаңашылдық, мақсатты түрде прогрессивті өзгеріс, білім беру ортасына тұрақты элементтерді енгізетін, оның жекелеген компоненттерінің, сондай-ақ жалпы білім беру жүйесінің сипаттарын жақсартатын тәсіл.

Психологиялық-педагогикалық әдебиетте жаңартылған технологиялар ұғымына бір-бірінен ерекшеленетін бірнеше көзқарастарды кездестіруге болады [4].

oo Білім беру үрдісіне қатысушылардың мұғалімдер мен оқушылардың іс-әрекетін практикалық жүзеге асыруды ұйымдастырудың жүйелік логикасы мен құралдары ретінде - еңбекті ғылыми ұйымдастыру сияқты мақсаттарды көздейді. Технология қызметті ұйымдастырудың белгілі бір теориясының негізінде құрылады (Раченко И. П.).

oo Адамдарды, идеяларды қамтитын кешенді, интегративті процесс. Проблеманы талдау және жоспарлау үшін қызметті ұйымдастыру құралдары мен тәсілдері, білімді меңгерудің барлық аспектілерін қамтитын проблемаларды шешуді басқаруды қамтамасыз ету, бағалау (В.В. Крауский).

oo Белгілі бір жоспарланған нәтижеге қол жеткізуге әкелетін процедуралардың реттелген жүйесі (Монахов В. М.).

oo Қазіргі заманғы мәдениет контекстіндегі педагогтың табиғи үйлесімді мінез-құлқы ретінде, оның жоғары руханилығы және дамып келе жатқан жағдайды психологиялық-педагогикалық түсіну деңгейінде педагогикалық ықпал етудің түрлі тәсілдерін табиғи таңдау. Бұл әлемге кіретін балаға қатысты ересек адамның адамгершілік, психологиялық тұрғыдан ақталған функцияларын операциялық қамтамасыз ету (Н.Е. Щуркова).

oo Мақсаттарды қоюдың тұтас процесі, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын үнемі жаңарту; баламалы стратегиялар мен материалдарды тестілеу, жалпы педагогикалық жүйелерді бағалау және жүйенің тиімділігі туралы жаңа ақпарат белгілі болған соң мақсаттарды қайтадан белгілеу (В. П. Сполдинг).

oo Практикада жүзеге асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы (Беспалько В. П.).

oo Оқыту функцияларын іске асыру бойынша негізгі жүктемені адам басқаруында оқыту құралы орындайтын оқытудың белгілі бір тәсілі (Смирнов С.А.).

oo Педагог өз күшін үнемдеуге және қалаған нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін жеке тұлға мен ұжымға әсер етудің нақты құралдарын іздеу (Азаров Ю.П.).

oo Сапасы мен саны бойынша кепілдік берілген түпкілікті нәтижені алуды қамтамасыз ететін қызмет тәсілдерінің жүйесі. Педагогикалық жүйенің жұмыс істеу процесін қамтамасыз ету бойынша педагог жұмысының өзара байланысты іс-әрекеттері мен тұрақты тәсілдерінің бірізділігі, онда қолданыстағы шектеулер жағдайында жүзеге асырылады. (К. Устемиров, Н. Шаметов)

Осылайша, білім беру технологиясы және жаңартылған технология әртүрлі анықтамаларға ие. Сондықтан білім беру технологиясын қандай да бір алгоритм ретінде, педагогикалық үдеріске қатысушылардың іс-қимылдарының реттелген реттілігі ретінде түсіну орынды және негізді болып табылады [5].

Жиі технология деп жеке қойылған мақсатқа жету бойынша жеке әдістемені білдіреді (мысалы, ауызша есеп дағдысын өңдеу технологиясы). Технологияны жеке әдістемеге теңестіре отырып, осы тәсілдің авторлары технологияның маңызды сипаттамаларының біріне сүйенеді -- олар бұл кез келген нақты мақсатқа жету тәсілі екенін атап көрсетеді. "Технология" ұғымын пайдалану бұл мағынада педагогикаға жаңа нәрсе бермейді, оқыту процесін нақтыламайды .
Сондықтан біз әдістеменің технологиядан айырмашылықтарын атап өтуге тиіспіз (1-кесте).

1-кесте. Әдістеменің технологиядан ерекшелігі.
Әдістеме
Технология
тәрбиелеу, оқытудың әртүрлі әдістерін зерттейді.

логикалық тізбектерін құрмай, оқушылардың жеке тұлғалық дамуы;

педагогикалық қарым-қатынас әдістері туралы теория, оқу болып табылады;

әдіс тәсілдерден тұрады, олар бірге бүтін болып саналады;

мұғалім тәсілдер пайдалана отырып, өз типологиясына сүйене отырып, мынадай сұрақтарға жауап береді: Не үшін пайдалануға болады? Оны пайдалану не береді? (нәтижелілік, пәрменділік болжамы).
логиканы, педагогикалық әдістер мен тәсілдердің бірізділігін, олардың дамуының нақты нәтижелерін беретін бірлескен аналитикалық қызметті болжайды;

алгоритмімен ерекшеленеді;

қатысушыларының шығармашылығын ескереді және дамытуға жол береді;

бұл жаңа формациядағы мұғалімді қалыптастырудағы, кәсібилік пен құзыреттілікті арттырудағы педагогикалық қызметтің құралы;

не істеу керек? деген сұраққа жауап береді;

педагогикалық қарым-қатынас мұғалімінің рефлексия нәтижесі болып табылады.

Оқыту технологиясы белгілі бір операциялар мен функциялар жүйесін білдіреді [6]:

1. ұйымдастыру-іс-әрекеті мыналарды көздейді: мұғалімдер мен оқушылардың қызметін ұйымдастыру балабақшадан өзара ұйымдастыру;
2. жобалау (болжамдық) мұғалімдер мен оқушылардың оның соңғы нақты нәтижелерде алдын ала болжауын; педагогикалық өзара іс-қимылды моделдеуді; білім беру технологиясын іске асыру процесінде мұғалімдер мен оқушылардың даму деңгейін болжауды көрсетеді;
3. қарым-қатынас мұғалімдер мен оқушылардың коммуникативтік қызметін; олардың арасында ақпарат алмасуды; мұғалім мен білім алушының өзара түсіністігіне жағдай жасауды көздейді.;
4. рефлексивті (жағдайды ұғыну; педагогикалық өзара іс-қимылдың объективтілігін бағалау; өзара іс-қимыл тәжірибесін ұғыну; даму жағдайы мен себептерін белгілеу);
5. дамыту (мұғалімдер мен оқушылардың дамуы мен өзін-өзі дамуына жағдай жасау);

В. П. Беспалько педагогикалық жүйенің маңызды элементтері оқушылар мен оқытушылар болып табылатынын атап өтті. Осы жерден ұйымдастырушылық-педагогикалық қызметтің төрт деңгейі анықталды:
1. Ұйымдастырушылық-білім беру технологиясының ең қарапайым деңгейі, ол жеке операциялар, тәсілдер арқылы ұйымдастырылады және жүзеге асырады. Бұл қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі жұмысы, жедел деңгейі. Бұл жерде ұйымдастыру мен технология операциялармен, амалдармен белгіленген [7].
2. Қызметті ұйымдастырудың және оның технологиясын жасаудың әдістемелік деңгейі жеке дара әдістермен белгілі бір тәсілдердің жиынтығы ретінде тұйықталады, онда жеке адамға жанасу тәсілі және қызметті ұйымдастырудың жасушасы, оның технологиясының элементі.

3. Форманы құрушы -- мұғалімнің тек әдістерді ғана емес, сонымен қатар қызмет түрлерін де тиімді таңдай білуі, мұнда формалар-әдістердің белгілі бір жиынтығы, педагогикалық қызметтің ұйымдастырылуы мен технологиясының неғұрлым жоғары деңгейі.
4.Шығармашылық-ұйымдастырушылық тәсілге негізделген. Ол әрбір мұғалімге ғылым мен техниканың қазіргі заманғы жетістіктеріне жауап беретін, нақты жағдайларды ескеретін (құзыреттілік, компьютерлік құралдармен, интернетпен, еңбек жағдайларымен қамтамасыз етілуі, оқушылардың жылдамдық буыны ретінде даму ерекшеліктерін есепке алу) өзінің білім беру технологиясын жасауға мүмкіндік береді.

Білім беру технологияларының функциялары мен деңгейлері бір-бірін толықтырады. XIX ғ. соңында Ф. Каптерев "білім беру процесі бір нәрседен екіншісіне беру ғана емес, ол ұрпақтардың арасындағы делдал ғана емес, оны түтік түрінде ұсыну, ол бойынша мәдениет бір ұрпақтан екіншісіне ауысады" деп атап өтті. "...Ішкі жағынан білім беру процесінің мәні адамның өзін-өзі дамытуы болып табылады; маңызды мәдени құндылықтарды беру"- деп атап өтті.

Білім беруді процесс ретінде қарастыру, біріншіден, оның екі жағын ажырату болжанады: білім беру және оқыту (оқу), онда терминдердің өзі, жоғарыда аталғандай, бір мәнді түсіндіріледі. Екіншіден, оқыту процесі білім беру мен тәрбиелеудің ерікті немесе еріксіз бірлігін білдіреді. Үшіншіден, тәрбиелеуші оқыту процесінің өзі білім алушы позициясынан білімді меңгеруді, практикалық іс-әрекеттерді, оқу зерттеу-қайта құруды, танымдық міндеттерді орындауды, сондай-ақ тұлғалық және коммуникативтік тренингтерді қамтиды, бұл оның жан-жақты дамуына ықпал етеді. Білім нәтижесі ретінде екі жоспарда қарастырылуы мүмкін. Бірінші- нақты білім беру жүйесімен алынатын және білім беру стандарты түрінде бекітілген нәтиженің бейнесі. Қазіргі білім беру стандарттары белгілі бір оқу курсын аяқтайтын адамның сапасына, оның білімі мен іскерлігіне қойылатын талаптарды қамтиды. Стандарттың мазмұны идеалды түрде сақталатын әлеуметті-мәдени тәжірибенің әлеуетті қол жетімді көрінісі болып табылатыны анық. Білім беру нәтижесінің екінші жоспары- белгілі бір білім беру жүйесінде оқудан өткен адам. Оның тәжірибесі қалыптасқан зияткерлік, жеке тұлғалық, мінез-құлық қасиеттерінің, білімі мен біліктерінің жиынтығы ретінде оған осы негізде кез келген жағдайда барабар әрекет етуге мүмкіндік береді. Бұл тұрғыда білім берудің нәтижесі жалпы және кәсіби-мазмұнды болуы мүмкін білім беру болып табылады. Мектеп бітірушінің жалпы білімін қалыптастырады. Кез келген жоғары оқу орнының түлегі осы негізде арнайы кәсіби біліммен сипатталады. Адамды білімді ететін кең және жүйелі білім беру өмірдің өзгермелі жағдайларында өзінің қадір-қасиетінің, сенімділігінің, бәсекеге қабілеттілігінің негізін қалайды.
Ф. Талызинаның анықтамасы бойынша дәстүрлі оқыту ақпараттық-хабарлаушы, догматикалық, пассивті ретінде жоғарыда аталған барлық сипаттамаларды көрсетеді. Бұл ретте, "жақсы" - "жаман" түрі бойынша бағаланбайтын емес, айқындаушы анықтама екенін атап өту қажет. Дәстүрлі оқыту білімді игерудің барлық негізгі алғышарттары мен шарттарын қамтиды, оларды тиімді іске асыру көптеген факторлармен, атап айтқанда білім алушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктерімен анықталады. М.К.Кабардова зерттеулерде көрсетілгендей, зияткерлік қызметтің аналитикалық түрімен сипатталатын адамдар, - "ойшылдар" - белсенді, ойын түрлеріне қарағанда, шет тілін оқытудың дәстүрлі формаларында қабілетті [8].
Проблемалық оқыту білім алушылардың теориялық және практикалық мәселелерді, осы проблемалы жағдайларға байланысты туындайтын міндеттерді шешу арқылы жаңа білім алуына негізделген (В.Оконь, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер және т.б.). Егер адамның танымдық қажеттілігі мен тапсырманы шешуге зияткерлік мүмкіндіктері болса, қиыншылық, ескі және жаңа, белгілі және белгісіз, деректер мен іздестірілетін, шарттар мен талаптар арасындағы қарама-қайшылық болған жағдайда проблемалық жағдай туындайды. Проблемалық жағдайларды А.М.Матюшкин өлшемдер бойынша саралайды:

1) проблеманы шешу кезінде орындалуы тиіс әрекеттер құрылымы (мысалы, әрекет тәсілін табу);
2) қарама-қайшылықты шешетін адамда осы әрекеттердің даму деңгейі;
3)зияткерлік мүмкіндіктерге байланысты проблемалық жағдайдың қиындықтары.

Проблемалық оқыту бірнеше кезеңнен тұрады: проблемалық жағдайды түсіну, жағдайды талдау негізінде проблеманы тұжырымдау, проблеманы ұсыну, гипотезаларды ауыстыру және тексеруді, шешімді тексеру және оны шешу. Бұл процесс проблемалық жағдайда пайда болатын және проблеманы ұғынуды, оның шешімін және түпкі ақыл-ойды қамтитын ойлау актісінің үш фазасына ұқсас (С.Л.Рубинштейн бойынша) қолданылады. Сондықтан проблемалық оқыту білім алушылардың талдамалы-синтетикалық қызметіне негізделеді. Бұл үлкен даму әлеуеті бар эвристикалық, зерттеу түрі.

Проблемалы оқыту проблеманы шешу үшін қандай және қанша іс-әрекетті жүзеге асыратынына байланысты білім алушы үшін қиындық деңгейі әртүрлі болуы мүмкін. В.А.Крутецкий мұғалім мен оқушының іс-әрекеттерін бөлу негізінде дәстүрлі оқыту проблемаларының деңгейлерінің схемасын ұсынды.

Қазіргі уақытта барлық өсіп келе жатқан ақпарат ағыны қысқа мерзім ішінде білімнің үлкен көлемін беруге, тыңдаушылардың оқылатын материалды меңгеруінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге және оны практикаға бекітуге мүмкіндік беретін оқытудың осындай әдістерін енгізуді талап етеді. Сондықтан қазіргі мектепте оқытудың интерактивті әдістерін пайдаланумен мәселелер өзекті болып табылады.
"Интерактивті" ұғымы ағылшын тілінен "interact" ("inter" - "өзара", "act" - "әрекет") алынған. Интерактивті оқыту- танымдық қызметті ұйымдастырудың арнайы түрі [9]. Ол нақты және болжамды мақсаттарды білдіреді [10]. Осындай мақсаттардың бірі оқушы немесе студент өзінің табыстылығын, өзінің зияткерлік қабілетін сезінетін, оқытудың процесін нәтижелі етеді, ал интерактивті әдістер сынып өмірінің белгілі бір өзгеруін, сондай-ақ оқушының да, педагогтің де дайындығы үшін көп уақытты талап етеді.
Оқытудың интерактивті түрлерін енгізу- қазіргі мектепте шет тілін оқытуды жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі. Негізгі әдістемелік инновациялар бүгінгі таңда оқытудың интерактивті әдістерін қолданумен байланысты. Бұл ретте "интерактивті оқыту" термині әртүрлі түсініледі. Мұндай оқыту идеясының өзі 1990-ші жылдардың ортасында бірінші веб-браузердің пайда болуымен және интернет желісін дамытудың басталуымен пайда болғандықтан, бірқатар мамандар бұл ұғымды компьютерлік желілер мен интернет ресурстарын пайдалана отырып оқыту ретінде түсіндіреді, алайда, бір нәрсемен (мысалы, компьютермен) немесе біреумен (адаммен) өзара әрекеттесу немесе диалог режимінде болу қабілеті деген кеңірек және түсінікті беред.

Педагогикада оқытудың бірнеше модельдері бар:

1) пассивті -- білім алушы "оқыту объектісі" рөлін атқарады (тыңдайды және білім алады);

2) белсенді -- білім алушы "субъект" ретінде әрекет етеді (өз бетінше жұмыс, шығармашылық тапсырмалар);

3) интерактивті-өзара іс-қимыл. Оқытудың интерактивті моделін пайдалану өмірлік жағдайларды моделдеуді, рөлдік ойындарды пайдалануды, мәселелерді бірлесіп шешуді қарастырады. Оқу процесінің қандай да бір қатысушысының немесе қандай да бір идеяның үстемдігі болмайды. Әсер ету объектісінен оқушы өзара әрекет ету субъектісіне айналады, ол өзінің жеке бағдарын ұстана отырып, оқу үдерісіне белсенді қатысады [11].

Дәстүрлі оқыту моделінде оқушыларға дайын білімнің үлкен көлемін меңгеру ұсынылады. Бұл ретте, негізінде басқа студенттермен оқу қызметі жатқан жобаларды әзірлеу қажеттілігі жоқ. Оқытудың интерактивті әдістерін қолдануға сүйенетін оқу процесі сыныптағы барлық оқушылардың таным процесінің қосылуын есепке ала отырып ұйымдастырылады. Бірлескен қызмет әркім өзінің ерекше жеке үлесін қосып, жұмыс барысында білім, идеялар, қызмет тәсілдерімен алмасу жүретінін білдіреді. Жеке, жұптық және топтық жұмыстар ұйымдастырылады, жобалық жұмыстар, рөлдік ойындар пайдаланылады, кітаптармен, оқулықтармен және әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жүргізіледі. Интерактивті әдістер өзара әрекеттесу, білім алушылардың белсенділігі, топтық тәжірибе, міндетті кері байланыс қағидаттарына негізделген. Білімдік қарым-қатынас ортасы құрылады, ол қатысушылардың ашықтығымен, өзара әрекеттестігімен, олардың дәлелдерінің теңдігімен, бірлескен білімнің жинақталуымен, өзара бағалау және бақылау мүмкіндіктерімен сипатталады.

Интерактивті оқытудың мәні- оқу үдерісі барлық қатысушылар таным процесіне тартылып, олардың нені білетіні және ойлайтыны жөнінде рефлекс жасау мүмкіндігі бар.
Мұғалім жаңа біліммен бірге оқуға қатысушыларды өз бетімен іздеуге үйретеді. Оқытушының белсенділігі оқушылардың белсенділігіне жол береді, оның міндеті олардың бастамасы үшін жағдай жасау болып табылады. Мұғалім өзі арқылы оқу ақпаратын өткізетін өзіндік сүзгі рөлінен бас тартады және ақпарат көздерінің бірі, жұмыста көмекші қызметін атқарады. Сондықтан интерактивті оқыту алғашында қарқынды оқытуда ересектердің жеткілікті түрде қолданылуы қажет. Сонымен қатар, шет тілдерін оқыту әр түрлі уақыт аралығында шығармашылық оқыту болды, оқытушылар өз тәжірибесі және өз түйсігі арқылы оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті формаларды тапты [12]. Қазіргі уақытта бұл тәжірибені жинақтау, құрылымдау қажеттілігі туындады және әрине, оқыту процесіне тек жекелеген жағдайларда ғана емес, сонымен қатар кешенді түрде енгізу қажеттілігі туындады.
Интерактивті оқыту мәселесі ғылыми-практикалық конференцияларда, БАҚ беттерінде және интернетте белсенді талқылануда. Әсіресе, мұғалімнің ең жаңа әдістемелеріне оқыту туралы әңгіме болғанда мәселе өткір болып отыр.

Дәстүрлі оқыту- оны әдетте жаңартылған тұрғыдан қарама-қарсы қойғандықтан- байланыстылық ретінде сипатталуы мүмкін, ол саналылық қағидатына негізделген (меңгеру пәнінің өзін түсіну-білім), мақсатты түрде басқарылмайтын, тәртіптік-пәндік принцип бойынша құрылған, мәтіннен тыс (жоғары білім беру жүйесінде- оқу үрдісінде болашақ кәсіби қызметті мақсатты түрде модельдеусіз) оқытылады.

Интерактивті оқыту нысандарының артықшылықтары айқын:

1. Білім алушылар жаңа материалды пассивті тыңдаушылар ретінде емес, оқу процесінің белсенді қатысушылары ретінде меңгереді. Сынып жүктемесінің үлесі қысқарады және дербес жұмыс көлемі артады;

2. Білім алушылар ақпаратты іздеу, алу және өңдеу заманауи техникалық құралдар мен технологияларды меңгеру дағдысына ие болады;

3. Ақпаратты өз бетінше табу және оның нақтылық деңгейін анықтау қабілеті қалыптасады;

4. Алынған ақпараттың өзектілігі мен жеделдігі; білім алушылар өңірлік емес, жаһандық мәселелерді шешуге тартылып отыр - олардың ой-өрісінің кеңеюі;

5. Икемділік және қол жетімділік. Білім алушылар желідегі кез келген компьютерден оқу ресурстары мен бағдарламаларға қосыла алады;

6. Күнтізбе, электрондық тесттер (аралық және қорытынды) сияқты формаларды пайдалану оқу процесінің неғұрлым нақты өтуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді; және т. б.

7. Интербелсенді технологиялар мұғалім мен оқушылардың ара-тұра (кесте бойынша) байланысына мүмкіндік береді. Олар білімді жеке жасайды [13].

Бұл ретте желілік ресурстарды пайдалану мұғалімнің оқушылармен және оқушылардың өзара тікелей қарым-қатынасын болдырмауы тиіс екенін түсіну маңызды. Интерактивті формаларды қолдану қажет жерде тиімді.

Сонымен қатар, аталған білім беру технологиялары бір-бірімен білім алушылардың ой-өрісінің даму дәрежесі бойынша (инновациялық емес болсын) ерекшеленеді. Сондықтан авторлар инновациялық деңгейі бойынша оларды іріктеуді ұсынады:

oo Жаңашылдықтың 1-ші деңгейі педагогтердің жаңашылдығы білім алушылардың инновациялық қызметіне қатысы жоқ оқу процесінің сапалық көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған жаңартылған білім беру технологиялары бар (үлгерімді арттыру, оқу үдерісіне тарту, коммуникативтік және т.б.).

oo Инновациялылықтың 2-ші деңгейі педагогтердің жаңашылдығы білім алушыларда когнитивтік (танымдық) саланы, теориялық ойлауды, функционалдық сауаттылықты және т.б. дамытуға бағытталған жаңартылған білім беру технологиялары бар (яғни PISA білім беру жетістіктерін халықаралық салыстырмалы зерттеу талаптарына сәйкес, бірақ одан жоғары емес).

oo Жаңартылғандықтың 3-ші деңгейі педагогтердің жаңашылдығы білім алушылардың креативті (шығармашылық, жаңартылған ) қызметін дамытуға бағытталған жаңартылған білім беру технологиялары бар, бірақ білім алушылардың шығармашылық қызметке уәждемесі үшін тек психологиялық жағдайлар жасалады [14].

Егер кең таралған педагогикалық технологияларды қарастырсақ, онда 1-ші деңгейге, мысалы, олардың ішінен ұжымдық оқыту әдісі (ҰОӘ), жеке бағдарланған оқыту (ЖБО) сияқты жатқызуға болады. 2-ші деңгейге дамытушылық оқытуды жатқызуға болады. 3-ші деңгейге: оқытудың жобалық әдісі, диалектикалық оқыту әдісі, "Мәдениет диалогы", эвристикалық оқыту, оқытудың интерактивті әдістері, креативті өріс әдісі және т. б. жатады.

Мектепте қолданылатын педагогикалық технологиялар алуан түрлілігімен
ерекшеленеді, демек белгілі бір түрде жіктелуі тиіс. Арнайы әдебиетте В.Г.Гульчевская, В.П.Беспалько, В.Т.Фоменко және т.б. педагогикалық технологиялардың бірнеше жіктелуі ұсынылған. Қысқаша ұсынылған осы автордың жіктеу топтарына сипаттамала беріп өтсем: [15].

- қолдану деңгейі бойынша: жалпы педагогикалық, жеке-әдістемелік (пәндік) және жергілікті (модульдік) технологиялар деп бөлінеді.

- философиялық негіз бойынша: материалистік және идеалистік, диалектикалық және метафизикалық, ғылыми (сциентистік) және діни, гуманистік және антигумандық, антропософтық және теософтік, прагматикалық және экзистенциалистік, еркін тәрбиелеу және мәжбүрлеу және басқа да түрлерге бөлінеді.

- психикалық дамудың жетекші факторы бойынша: биогенді, әлеуметтік, психогенді және идеалистік технологияларға бөлінеді. Бүгінгі таңда жеке тұлға биогенді, әлеуметтік және психогенді факторлардың жиынтық әсерінің нәтижесі болып табылады, бірақ нақты технология олардың қандай да біріне көңіл бөлуі немесе негізгі деп санауы мүмкін.

Негізінде бір ғана фактор, әдіс, принцип- педагогикалық технологияда әрқашан кешенді болатын монотехнологиялар жоқ. Алайда, оқыту процесінің қандай да бір жағына технология тән болып, одан өз атауын алады:

- тәжірибені игерудің ғылыми тұжырымдамасы бойынша: ассоциативті -- рефлекторлық, бихевиористік, гешталъттехнологиялар, интериоризаторлық, дамытушы болып бөлінеді. Нейролингвистикалық бағдарламалаудың және суггестивті аз таралған технологиясын атап өтуге болады.

- жеке құрылымдарға бағдарлану бойынша: ақпараттық технологиялар (пәндер бойынша мектеп білімін, іскерлігін, дағдыларын қалыптастыру; операциялық (ақыл-ой іс-әрекеттерінің тәсілдерін қалыптастыру; эмоциялық-көркемдік және эмоциялық-адамгершілік (эстетикалық және адамгершілік қатынастар саласын қалыптастыру; өзін-өзі дамыту технологиялары (жеке тұлғаның өзін-өзі басқару механизмдерін қалыптастыру; эвристикалық (шығармашылық қабілеттерін дамыту) және қолданбалы (іс-тәжірибелік саланы қалыптастыру) түрлерге бөлінеді..

-мазмұны мен құрылымы, сипаты бойынша мынадай технологиялар жіктеледі: оқыту және тәрбиелеу, зайырлы және діни, жалпы білім беру және кәсіби бағытталған, гуманитарлық және технократиялық, түрлі салалық, жеке-дара, сондай-ақ монотехнологиялар, кешенді (политехнологиялар) және кіретін технологиялар. Монотехнологияда барлық оқу-тәрбие процесі қандай да бір басым идеяға, қағидатқа, тұжырымдамаға құрылады, кешенді әртүрлі монотехнологиялардың элементтерінен біріктіріледі. Элементтері басқа технологияларға жиі қосылатын және олар үшін катализаторлардың, активтендіргіштердің рөлін атқаратын технологиялар өткізгіш деп аталады.

- В.П.Беспалько танымдық қызметті ұйымдастыру және басқару типі бойынша педагогикалық жүйелердің (технологиялардың) жіктелуін ұсынған. Мұғалімнің оқушымен (басқару) өзара әрекеттесуі ашық (оқушылардың бақылаусыз және түзетілмейтін қызметі), циклдік (бақылаумен, өзін-өзі бақылаумен және өзара бақылаумен), шашыраңқы (фронтальды) немесе бағытталған (жеке), ақырында, қолмен (вербалды) немесе автоматтандырылған (оқу құралдарының көмегімен) болуы мүмкін. Бұл белгілердің үйлесімі технологиялардың келесі түрлерін анықтайды. (В.П.Беспалько- Дидактикалық жүйелер бойынша):

1. классикалық дәріс оқу (басқару-ашық, шашыраңқы, қолмен);

2. аудиовизуалды техникалық құралдардың көмегімен оқыту (ашық, шашыраңқы, автоматтандырылған);

3. "кеңесші" жүйесі (ашық, бағытталған, қолмен);

4. оқу кітабының көмегімен оқыту (ашық, бағытталған, автоматтандырылған) - өзіндік жұмыс;

5. "кіші топтар" жүйесі (циклдік, шашыраңқы, қолмен) - топтық, сараланған оқыту тәсілдері;

6. компьютерлік оқыту (циклдік, шашыраңқы, автоматтандырылған);

7. "Репетитор" жүйесі (циклдік, бағытталған, қолмен) - жеке оқыту;

8. "бағдарламалық оқыту" (циклдік, бағытталған, автоматтандырылған), ол үшін алдын ала құрылған бағдарлама бар.

Практикада әдетте осы "монодидактикалық" жүйелердің әртүрлі комбинациялары болады, олардың ең көп тарағаны:

- Я.А.Коменскийдің дәстүрлі классикалық-оқу жүйесі;

- техникалық құралдармен үйлесімде дидахографияны пайдаланатын заманауи дәстүрлі оқыту;

- топтық және сараланған оқыту тәсілдері, педагог барлық топпен ақпарат алмасуға, сондай-ақ жеке оқушыларға репетитор ретінде көңіл бөлуге мүмкіндігі бар;

- барлық басқа түрлерді ішінара пайдалана отырып, бейімделген бағдарламалық басқаруға негізделген бағдарламалық оқыту.

а) авторитарлық технологиялар, онда педагог оқу-тәрбие үдерісінің жеке субъектісі, ал оқушы тек "объект" ретінде оқытылады. Олар мектеп өмірінің қатаң ұйымдастырылуымен, оқушылардың ынтасы мен дербестігін басумен, талаптар мен мәжбүрлеумен ерекшеленеді.

б) баланың тұлғасына зейінсіздіктің жоғары дәрежесімен дидактикалық орталықты технологиялар ерекшеленеді, онда субъект -- педагог пен оқушының объектілік қатынастары, тәрбиелеу алдында оқытудың басымдылығы және тұлғаны қалыптастырудың ең басты факторлары дидактикалық құралдар болып саналады. Бірқатар дереккөздерде дидактикалық орталықты технологиялар технократиялық деп атайды. Алайда соңғы термин, біріншіден қарағанда, педагогикалық қарым-қатынас стиліне емес, мазмұн сипатына көбірек қатысты.

в) жеке тұлғаға бағытталған технологиялар барлық мектеп білім беру жүйесінің орталығына баланың жеке тұлғасын, оның дамуының қолайлы, шексіз және қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуді, оның табиғи әлеуетін іске асыруды қояды. Осы технологиядағы баланың тұлғасы тек субъект ғана емес, ол қандай да бір оқшауландырылған мақсатқа қол жеткізу құралы емес, білім беру жүйесінің мақсаты болып табылады (бұл авторитарлық және дидактикалық орталықты технологияларда орын алады). Мұндай технологиялар антропоцентрикалық деп аталады.

г) гуманистік-тұлғалық технологиялар, ең алдымен, өзінің гуманистік мәнімен, тұлғаны қолдауға, оған көмекке психотерапиялық бағыттылығымен ерекшеленеді. Олар балаға жан-жақты құрмет пен махаббат идеяларын, оның шығармашылық күштеріне оптимистік сенімдерін уағыздайды.

д) ынтымақтастық технологиялары педагог пен баланың субъектілік қатынастарындағы демократизмді, теңдікті, әріптестікті іске асырады. Мұғалім мен оқушылар бірлесіп мақсаттарды, мазмұнын пысықтайды, ынтымақтастық, шығармашылық жағдайында баға береді.

е) еркін тәрбиелеу технологиясы балаға өмір сүруінің үлкен немесе кіші саласында таңдау және дербестік еркіндігін беруге баса назар аударады. Таңдауды жүзеге асыра отырып, бала сыртқы әсерден емес, ішкі ниеттен нәтижеге бара отырып, субъектінің ұстанымын ең жақсы тәсілмен іске асырады.

ж) эзотериялық технологиялар эзотериялық ("танымайтын", саналық) білім-ақиқат пен оған апаратын жолдар туралы ілімге негізделген. Педагогикалық процесс-бұл қарым-қатынас емес, ақиқатқа баулу. Эзотериялық парадигмада адамның өзі (бала) ғаламмен ақпараттық өзара іс-қимылдың орталығына айналады.

Білім алушылар санаты бойынша ең маңызды және ерекше болып табылады:

-оқушыға арналған жаппай (дәстүрлі) мектеп технологиясы;

-жоғары деңгейлі технологиялар (пәндерді тереңдетіп оқыту, гимназиялық, лицейлік, арнайы білім беру және т. б.);

-өтемдік оқыту технологиялары (педагогикалық түзету, қолдау, түзету және т. б.);

-әртүрлі виктимологиялық технологиялар (сурдо-, орто-, тифло-, олигофренопедагогика);

-бұқаралық мектеп шеңберінде ауытқитын (қиын және дарынды) балалармен жұмыс технологиясы.

-ақырында, қазіргі заманғы технологиялардың үлкен класының атаулары, қолданыстағы дәстүрлі жүйеге ұшырайтын жаңғыртулар мен модификациялардың мазмұнымен анықталады.

Монодидактикалық технологиялар өте сирек қолданылады. Әдетте оқу үдерісі қандай да бір басым түпнұсқа авторлық идея негізінде түрлі монотехнологиялардың бірқатар элементтерін біріктіретін, кейбір полидидактикалық технология құрастырылады. Біріктірілген дидактикалық технология оған кіретін технологиялардың әрқайсысының сапасынан асып түсетін қасиеттерге ие болуы мүмкін.

Әдетте аралас технологияны негізгі жаңғыртуды сипаттайтын идея (монотехнологиялар) бойынша атайды, оқыту мақсаттарына қол жеткізуге үлкен үлес қосады. Дәстүрлі жүйені жаңғырту бағыты бойынша келесі технологиялар топтарын бөліп көрсетуге болады:

а) педагогикалық қарым-қатынастарды ізгілендіру және демократияландыру негізіндегі педагогикалық технологиялар. Бұл процессуалды бағдар, жеке қарым-қатынастың басымдылығы, жеке көзқарас, демократиялық емес басқару және мазмұнның жарқын гуманистік бағыттылығы бар технологиялар. Оларға ынтымақтастық педагогикасы, Ш.А.Амонашвилидің гумандық-тұлғалық технологиясы, Е.Н.Ильинаның әдебиетті адам қалыптастыратын пән ретінде оқыту жүйесі жатады.

б) оқушылардың қызметін жандандыру және қарқындандыру негізіндегі педагогикалық технологиялар. Мысалы: ойын технологиялары, проблемалық оқыту, В.Ф.Шаталовтың тірек сигналдарының конспектісі негізінде оқыту технологиясы, Е.И.Пассовтың коммуникативтік оқыту және т. б.

в) оқыту процесін басқару және ұйымдастыру тиімділігі негізінде педагогикалық технологиялар. Мысалдар: бағдарламалық оқыту, дифференциалды оқыту технологиялары (В.В.Фирсов, А.С.Границкая, И.Унт, В.Д.Шадриков), түсініктемелік басқаруда тірек сызбаларды қолдану арқылы перспективалы-озыңқы оқыту. Оқытудың топтық және ұжымдық тәсілдері (И.Д.Первин, В.К.Дьяченко), компьютерлік (ақпараттық) технологиялар және т. б.

г) әдістемелік жетілдіру және оқу материалын дидактикалық қайта құру негізіндегі педагогикалық технологиялар: П.М.Эрдниевтің дидактикалық бірліктерін ірілендіру, B.C.Библердің және С. Ю. Кургановтың "Мәдениеттер диалогы" технологиясы, Л.В.Тарасовтың "Экология және диалектика" жүйесі, М.Б.Воловиннің ақыл-ой әрекеттерін кезең-кезеңмен қалыптастыру теориясын жүзеге асыру технологиясы және т. б.

д) бала дамуының табиғи процестеріне сүйенетін, халық педагогикасының әдістерін қолдану технологиялар; А.Кушнир бойынша сауаттылыққа тәрбиелеу, М. Монтессори технологиясы және т. б.

е) альтернативті: Вальдорф педагогикасы Р.Штайнер, еркін еңбек технологиясы С. Френе, ықтималдық білім беру технологиясы A.M. Лобка.

ж) сайып келгенде, кешенді политехнологиялардың мысалдары авторлық мектептердің көптеген жүйелері болып табылады (ең танымал-А. Н. "өзін-өзі анықтау мектебі"). "бәріне арналған мектеп" Е.А.Ямбург," мектеп-парк " М. Балабан және т.б.).

Педагогикалық технологиялардың жіктелуін Ростов мемлекеттік университетінің профессоры В. Т. Фоменко іс-әрекет негізінде оқу процесін құруды болжайтын технологияларды ұсынды.

Дәстүрлі оқыту аз әрекетті ретінде бағаланады және ол бірнеше іс-қимыл жоспарларын болжайды:

* іс-әрекеттің пәндік жоспары;
* сыртқы сөйлеудің жоспары;
* динақталған немесе қысқартылған іс-қимыл жоспары.

Оқыту, әсіресе жоғары сыныптарда, көп жағдайда сөздік болып табылады және бұл жағдай-оқушылардың білім формализмінің гносеологиялық көздерінің бірі. Оқушылардың сыртқы сөйлеу қызметін жүзеге асыру үшін жаңалықтар келесі шығу жолдарын табады: әр оқушының өз сөзін пленкаға жазып, кейін тыңдау. Оқушылардың үй жұмысына деген қарым-қатынасын қайта қарауға көмектесу керек (күрделі материалды оқып, шатастыра отырып, буреломадағы түсінік, оқиғалар, үй жұмысын орындау кезінде оқушы тек не істеп жүрген фактілер) .

"Өзін-өзі туралы" іс-әрекеттер- бұл баланың санасында ақпаратты неғұрлым кең санаттарға қысқартатын, тығыздайтын іс-әрекеттердің жоспары. Мұндай іс-қимыл жоспарын іске асыруға, яғни "өзі туралы" оқу процесінің компьютерлік жабдықталуына ықпал етуі тиіс (өзін-өзі басқаруға ауысатын компьютер арқылы ойлау қызметін басқару). Сондықтан компьютерлік оқу бағдарламаларын енгізу қажет.
* Тұжырымдамалық негізде білім беру процесін құруды қамтитын технология.

Тұжырымдаманың негізі мыналарды бөліп көрсетеді:

* бірыңғай негіз;
* курстың өтпелі идеялары;
* пәнаралық идеялар.

Шынайы мұғалім сабақ басында алдағы үрдістің икемді моделімен келеді, ол неғұрлым маңызды және аз маңызды мазмұнға динамикалық мөлшерлеу көзделеді. Ол не үшін қажет? Бала игерген негізгі ұғым "шыңы" болып табылады, онда осы ұғыммен қамтылған фактілердің барлық өрісі жақсы көрінеді, ол жалпылаудың жоғары деңгейдегі іс-қимылының бағдарлы негізіне айналады.

* Ірі блокты негізде оқу процесін құруды көздейтін технология ірі блокты технологияның өзінің екі сызықты логикалық құрылымы бар: "байланыс бойынша" қайталау процестің барлық қызметінде жүзеге асырылады және жаңа материал зерттелетін өзіндік фонға қызмет етеді. Бұл технологияда көрнекі құралдарды пайдалануға да өз талаптары қойылады. Әңгіме байланысқан сызбалар, сызбалар, диаграммалар уақыты мен кеңістігінде жақындасу туралы болып отыр. Осыған (симметрия, полусимметрия, асимметрия) тірек сигналдарының таралуына негізделген. Материалды өте ірі блоктарға біріктіру (80-100 оқу тақырыптарының орнына-7-8 блоктар) оқу процесінің жаңа ұйымдық құрылымына әкелуі мүмкін. Сабақтың орнына негізгі ұйымдастыру бірлігі оқу күні (биологиялық, әдеби) болуы мүмкін.

* Озыңқы негізде оқу процесін құруды көздейтін технология, озыңқы негізде құрылған сабақ оқылатын және өткен материалды да, болашақ материалды да қамтиды. Дидактикада озу мәнін ашатын жаңа ұғымдар жүйесі қалыптасады: озу жиілігі, озу ұзындығы немесе қашықтығы (жақын озу-сабақ шегінде, орташа-сабақ жүйесі шегінде, алыстан-оқу курсы шегінде, пәнаралық озу).

* Объективті қажеттілікпен байланысты проблемалы негізде оқу процесін құруды көздейтін технология оқушылардың санасында-проблемалы жағдай арқылы туындауы тиіс. Проблемалы технология проблемалы білімге әкелетін әдісті ашуды көздейді. Демек, оқушы проблемалы сабақтан кетуі керек.

*Тұлғалық-мағыналық және эмоциялық-психологиялық негізде оқу материалын құруды болжайтын технология ең аз ғылыми әзірленген.

Оқу үдерісін тұлғалық-мағыналық ұйымдастыру эмоциялық-психологиялық ұстанымдарды құруды көздейді. Мысалы, теориялық материалды зерделемес бұрын, мұғалім жарқын бейнелер арқылы балалардың эмоциясына әсер етеді, олардың сөйлеуі, бір затты ойлауға деген көзқарасын қалыптастырады. Оқу үрдісі жеке тұлғаға бағытталған.

* Баламалы негізде оқу процесін құруды көздейтін технология. Бұл технология ережелерінің бірі: бірнеше көзқарасты, теорияны шынайы ретінде баяндаңыз (олардың арасында бір ғана көзқарас, теория, бір көзқарас).

* Ситуативті, ең алдымен ойын негізінде оқу процесін құруды көздейтін технология. Оқушылардың академиялық және практикалық қызметі арасында тым үлкен айырмашылық байқалады. Ол нақты шындықты имитациялайтын және сол арқылы оқу процесін балалардың нақты тіршілік әрекетінің контекстіне жазуға көмектесетін қызметпен толтырылады.

* Диалог негізінде оқу процесін құруды көздейтін технология. Диалогқа әлі де кең таралған мұғалімдер монологы қарсы тұратыны белгілі. Диалогтың құндылығы-мұғалім мәселесі оқушыларда тек жауап қана емес, өз кезегінде сұрақ.

*Өзара негізде оқу процесін құруды көздейтін технология. Бұл төменде егжей-тегжейлі әңгіме болатын ұжымдық оқыту тәсілдері.

Технологиялардың барлық алуан түрлілігі тәжірибелі педагогтың қолында білім үшін "күресте" қуатты құрал бола алады, өйткені олардың қолданылу шарттары көптеген факторларға байланысты, сонымен қатар технологиялар өзара тығыз байланысты (2-кесте).

2-кесте. Білім беру технологиясының тиімділігін қамтамасыз ету өлшемдері мен шарттары

Өлшемдер
Шарттары
1.білім беру технологиясы компоненттерінің өзара байланысы;

2.түпкілікті нақты нәтиженің жоғары деңгейі;

3.білім беру технологиясын іске асыру барысындағы табыс;

4. білім беру технологиясын іске асыру логикасының қызмет құрылымына сәйкестігі;

5. білім беру үрдісіне қатысушылардың өзектілігі мен өзін-өзі дамытуындағы білім беру технологиясының мүмкіндіктері;

6. бірлескен аналитикалық қызмет, креативтілік, білім беру процесіне қатысушылар тарапынан оң баға беру, білім беру технологиясының компоненті ретінде рефлексияның болуы.
1.білім беру технологиясының жеткілікті толық сипаттамасы;

2.білім беру технологиясының қажетті дидактикалық құралдарының болуы;

3.білім беру технологиясын, әдістерді, тәсілдерді меңгерудің жоғары деңгейі;

4.білім беру технологиясының әр түрлілігі, қолдану жүйелілігі;

5.білім беру технологиясының нәтижелілігі;

6.білім беру технологиясының тиімділігі;

Әлеуметтік салада қолданылатын кез келген технологияның өз ерекшеліктері бар. Оқыту технологиясына мынадай ерекшеліктер тән:

- нәтиженің белгісіздігі, өзара әрекет етудің бір циклынан кейін қажетті 100% нәтиже беретін әдістер мен құралдардың болмауы;

- жетілдірілетін параметр бойынша кезеңдік бақылау жүргізу;

- үлгермеушілерді анықтау және іріктеу;

- іріктелгендермен қосымша жұмыс, яғни өзара іс-қимыл циклін қайта өткізу;

- қосымша жұмыстан кейін екінші рет бақылау жүргізу;

- оқушылардың жаңа материалды түсінбеуі жағдайында түсінбеушілік немесе артта қалу себептерінің диагностикасы да жүргізіледі.

Белгілі бір бірізділікті таңдау тіпті ең нәтижелі тәсілдер немесе әдістер жоғары тиімділікке қол жеткізуге кепілдік бермейді. Адам тым көп өлшемді және көп факторлы жүйе, оған сыртқы әсерлердің үлкен саны әсер етеді, олардың күші мен бағыты әр түрлі, кейде қарама-қарсы. Қандай да бір әсерін алдын ала болжау жиі мүмкін емес. Оқытудың тиімділігі жоғары технологияларын құру бір жағынан білім алушыларға оқу материалын игерудің тиімділігін арттыруға және екінші жағынан, педагогтарға оқушылардың жеке және тұлғалық өсу мәселелеріне көбірек көңіл бөлуге, олардың шығармашылық дамуын бағыттауға мүмкіндік береді [16].

* Осылайша, жаңартылған білім беру технологиясы біріншіден, мұғалімнің еңбек өнімділігін арттырады.

* Екіншіден, әрбір оқушыны оқытудың нәтижелілігін бақылау және кері байланыс жүйесі оқушылардың жеке мүмкіндіктері мен сипаты бар қоймаға сәйкес оқытуға мүмкіндік береді. Мысалы, егер бір оқушы материалды бірінші рет меңгерсе, екіншісі компьютер алдында отырып, материалды екі-үш рет және одан да көп өңдей алады.

* Үшіншіден, оқытудың негізгі функциясын оқыту құралдарына ауыстыру мұғалімнің уақытын босатады, нәтижесінде ол оқушылардың жеке және өзіндік даму мәселелеріне көп көңіл бөлуі мүмкін.

* Төртіншіден, кез келген технология үшін мақсат өте дәл анықталатындықтан, бақылаудың объективті әдістерін пайдалану бақылау жүргізу кезінде субъективті фактордың рөлін төмендетуге мүмкіндік береді.

* Бесіншіден, оқыту технологиясын құру оқу нәтижесінің мұғалімнің біліктілік деңгейіне тәуелділігін төмендетуге мүмкіндік береді, бұл елдің барлық жалпы білім беретін мекемелерінде оқушылардың пәндерді меңгеру деңгейін теңестіруге мүмкіндік береді.

* Алтыншыдан, технологияландыру мектептегі және кәсіптік білім беру бағдарламаларының сабақтастық мәселесін шешу үшін алғышарттар жасайды.

Қазіргі педагогикада мектепте білім беруде әртүрлі дәрежеде қолданылатын әртүрлі технологиялар бар. Осы технологиялардың барлық "маңызы" тәжірибелі педагогтың қолында ашыла алады.

1.2 Модульдік оқыту технологиясы мен жобалак әдісі мысалында білім беру технологияларының сипаттамасы

Білім беру технологияларының сипаттамасы модульдік оқыту технологиясы мен жаңа енгізілім жобалар әдісі немесе инновация үлгісінде адамның кез келген кәсіби қызметіне тән, сондықтан, әрине зерттеу, талдау және енгізу пәніне айналады. Инновациялар өздері туындамайды, олар жекелеген мұғалімдер мен тұтас ұжымдардың ғылыми ізденістерінің, озық педагогикалық тәжірибесінің нәтижесі болып табылады. Тұтас педагогикалық үдерістің жаңартылған стратегиясы контекстінде мектеп директорының, мұғалімдер мен тәрбиешілердің жаңашыл үрдістердің тікелей тасымалдаушысы ретіндегі рөлі айтарлықтай артады. Оқыту технологиясының барлық алуан түрлілігі: дидактикалық, компьютерлік, проблемалық, модульдік және т.б. жағдайында -- жетекші педагогикалық функцияларды іске асыру мұғалімде қалады. Оқу-тәрбие процесіне заманауи технологияларды енгізумен мұғалім мен тәрбиеші консультант, кеңесші, тәрбиеші қызметін барынша меңгереді. Бұл олардан арнайы психологиялық-педагогикалық дайындықты талап етеді, өйткені мұғалімнің кәсіби қызметінде арнайы, пәндік білімдер ғана емес, сонымен қатар педагогика мен психология, оқыту және тәрбиелеу технологиясы саласындағы заманауи білімдер де іске асырылады. Бұл базада педагогикалық инновацияларды қабылдауға, бағалауға және іске асыруға дайындық қалыптасады. Ұғым "инновация" термині жаңашылдық, жаңалық, өзгерту; инновация құрал және қандай да бір жаңа процесс енгізуді көздейді. Қолданылатын педагогикалық үдеріске жаңа мақсаттары, мазмұны, әдістері және нысандары, оқыту мен тәрбиенің бірлескен қызметін ұйымдастыруда инновация енгізуді білдіреді.

"Инновация" ұғымының өзі алғаш рет XIX ғасырда мәдениеттанушыларды зерттеуде пайда болды және бір мәдениеттің кейбір элементтерін басқасына енгізуді білдіреді. Оның мәні этнографияда әлі күнге дейін сақталған. XX ғасырдың басында жаңа білім саласы -- жаңа енгізілімдер туралы ғылым қалыптасты, оның шеңберінде материалдық өндіріс саласындағы техникалық жаңалықтардың заңдылықтары зерттеле бастады. Жаңа енгізілімдер туралы ғылым-инноватика- ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Топырақ ерекшелігі
Тіл ерекшелігі
Жыныстык тәрбиенің өзінше ерекшелігі
Педиатрия кәсібінің ерекшелігі
Репортаж жанрының ерекшелігі
Қағаз өндірісі, түрлері, ерекшелігі
Халықаралық туризм нарығының ерекшелігі
АЛҒАШҚЫ ПЬЕСАЛАРДАҒЫ ТАРТЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
Ауылшарушылығының есептелуінің ерекшелігі
Жас ерекшелігі психологиясы жайлы
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть