Қолданыстағы жылу схемасыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 44 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны

Реферат
6

Кіріспе
7
1
Қайта құру қажеттілігін негіздеу
8
2
Технологиялық бөлім
11
2.1
Қолданыстағы жылу схемасы
11
2.2
Қайта қалпына келтіру бойынша техникалық шешімдер
13
2.3
ГТҚ және қалдықтар жою қазандығының сипаттамасы
14
2.4
Энергетикалық гтқ жылу сұлбасын есептеу
17
3
Автоматтандыру
20
3.1
Энергетиканы дамытудың қазіргі кезеңінде автоматтандыру
20
3.2
Басқару жүйесінің ерекшеліктері
22
3.3
Реттеу жүйесінің гидравликалық бөлігі
23
3.4
Тарылтатын құрылғыны есептеу
23
4
Қоршаған ортаны қорғау
26
4.1
Су қоймаларын ағынды сулардан қорғау
26
4.2
Қоршаған ортаға шығарындылар
27
4.2.1
NOx шығарындыларын азайтуға бағытталған іс-шаралар
27
4.2.2
Күкірт қосылыстарының атмосфераға шығарындысының төмендеуі
28
4.2.3
Атмосфераға көмірқышқыл газының (CO2) шығарындыларын азайту
29
4.3
Зиянды заттардың шығарындыларын есептеу
29
4.4
Азот оксидтерінің шығарындыларын есептеу
29
5
Еңбекті қорғау
31
5.1
2007 жылғы 15 мамырдағы № 252-III қр еңбек кодексінен үзінді [32]
31
5.2
ЖЭО-ның турбиналық цехындағы еңбек жағдайларын талдау
37
5.3
ОО-дағы өрт қауіптілігінің сипаттамасы, өрттің ықтимал себептері
38
5.4
Турбогенераторлардағы өрттерді сөндіру ерекшеліктері
38
5.5
ОО-да өрттердің алдын алуға бағытталған профилактикалық іс-шаралар
39
5.6
Ыстық үрлеу желдеткіштің шу сипаттамаларын есептеу
40
6
ЖЭО - техника - экономикалық көрсеткіштерін есептеу
42
6.1
Жаңа құрылысқа капиталдың абсолюттік салымдарын есептеу
42
6. 2
ЖЭО жұмысының энергетикалық көрсеткіштерін есептеу
42
6.3
Жалпы ЖЭО бойынша калькуляциялық баптар бойынша жылдық шығындар
43
6.4
Қорытынды
47

Қорытынды
47

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
48
Реферат

Бітіру біліктілік жұмысы 47 с.
Түйін сөздер: газтурбиналық қондырғы, қазандық - тазартқы, турбоагрегаттар, қазандық агрегаттар, электр және жылу энергиясы.
Зерттеу объектісі бірінші кезектегі істен шыққан жабдықты алмастыру, газтурбиналық қондырғыны орнату үшін Омбы 3 - ЖЭО қайта құру мүмкіндігі болып табылады.
Жұмыс барысында сэндвич - панельдерден жаңадан құрастырылған жеңіл жинағыш корпуста Асеа Броун Ковери фирмасының үш газтурбиналық қондырғысын орнатумен Омбы 3 - ЖЭО қайта жаңартудың мүмкін нұсқаларының бірі қарастырылды.
Отандық Жылу энергетикасы он жыл ішінде дамып, қазір бумен басым болып қала береді. Бу энергоблоктары жақсы игерілген, сенімді, берік, бірақ энергетикалық жабдықтың жаппай ескіру жағдайында оны жұмысқа қабілетті күйде ұстап тұруға кететін шығындар айтарлықтай артады. Істен шыққан қуаттарды алмастыру және негізгі қорларды жаңарту проблемасын шешу нұсқаларының бірі - қолданыстағы станцияларда газ турбиналық қондырғыларды енгізу болып табылады. Цикл мен схеманың принципиалды қарапайымдылығының салдарынан ГТҚ құны бұдан гөрі айтарлықтай төмен. Олар аз орын алады, су салқындатуды қажет етпейді, тез іске қосылады және жұмыс режимін өзгертеді. ГТҚ қызмет көрсету және толығымен автоматтандыру оңай.
Қазіргі уақытта Омбы 3 - ЖЭО - ның 1 - кезегінің белгіленген электр қуаты 175МВт, турбиналардың жылу қуаты - 895 Гкалсағ., № № 1, 2 және 5 ст. турбоагрегаттары бөлшектелді, № № 3, 4, 6 және 7 ст. турбоагрегаттары іс жүзінде өз ресурсын өндірді. Жұмысқа қабілетті жағдайда ЖЭО-ның екінші кезегінің жабдығы бар. Сонымен қатар ЖЭО-3 Омбы және қала тұрғындарының үштен бір бөлігі үшін өндірістік іріктеу және ыстық су түріндегі электр және жылу энергиясының көзі болып қалады. 1 - кезектегі жылу және электр қуаты станцияның жалпы қуатының жартысын құрайтындықтан, тұтынушыларды барлық энергия түрлерімен үздіксіз қамтамасыз ету үшін істен шыққан жабдықты ауыстыру жөнінде шешім қабылдау қажет.

Кіріспе

ЖЭО-3 негізгі жылу механикалық жабдығы, бірінші агрегат 1954 жылы іске қосылған, ал соңғысы 1964 жылы физикалық және моральдық тозған. Құрал - жабдықтың негізгі бөлігі өз ресурсын өндірді.
Қазіргі уақытта жабдықтарды қанағаттанарлық жағдайда ұстау күрделі және ағымдағы жөндеулерді жүйелі жүргізу, сондай-ақ оның үнемділігі мен сенімділігін арттыру мақсатында ішінара жаңғырту есебінен қамтамасыз етілді: - №6 және 7 ст. ПТ типті турбоагрегаттар - 25 - 903М ПТ 25-9010М жаңғыртылды, электр қуатын 30 МВт-қа дейін және әрбір турбинада өнеркәсіптік іріктеуді 150 тсағ дейін ұлғайтумен; - Р-25 типті № 8 ст. турбина бір типті барлық қосалқы жабдықпен ауыстырылды; - № 11,12 ст. ПТ-60 - 13013 типті турбиналарда ОВД және ПВД ауыстырылды; - № 10 ст. ПТ - 60 - 13013 типті турбинада ОВД және ПВД ауыстырылды; - № 9,11 ст. турбоагрегаттарда ТВ-60-2 типті генераторлар, ТВФ - 63 - 2Е типті генераторлар, тдц - 80000 типті трансформаторлар ауыстырылды; - №6 және 7 ст. турбиналардың конденсаторлары жылу беру кезеңінде желілік суды жылыту үшін нашарлаған вакуумға және жаздағы ХПВ (қоректендіру) жүйесіне ауыстырылды; - № 10, 12 ст. турбиналардың конденсаторлары қоректік суды жылыту үшін нашарлаған вакуумға ауыстырылды; - жылу беру қондырғысын ішінара қайта жаңарту жүргізілді.
Жоғарыда аталған, жабдық жұмысының сенімділігі мен үнемділігін көтеруге мүмкіндік беретін іс-шаралар станцияның негізгі қорларын түбегейлі қайта құру және жаңарту, сондай-ақ қазіргі заманғы экологиялық талаптарды қанағаттандыру мәселелерін шешпейді. Осыны ескере отырып, сондай - ақ Омбы өңіріндегі шиеленіскен экологиялық жағдайды назарға ала отырып, кететін жабдықтарды ауыстыруды экономикалық тиімділікті көтеруге, зиянды шығарындыларды азайтуға және күрделі салымдарды қысқартуға мүмкіндік беретін кәдеге жаратушы қазандықтары бар тиімділігі жоғары газтурбиналық қондырғыларды қолдану есебінен жүргізу ұсынылады.
ЖЭО-ның негізгі өндірістік қорларын жаңарту, отынды пайдалану коэффициентін арттыру, жылу тұтынуда электр энергиясын өндіру, шығарылатын жылу және электр энергиясының өзіндік құнын төмендету, халықты және өнеркәсіптік тұтынушыларды электр және жылу энергиясымен үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету және қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету үшін ГТҚ GT8 C2 қондырғысымен ЖЭО - 3 Қайта құру нұсқасы қарастырылған. Асеа Браун Ковери ГТҚ фирмасының GT8C типті газтурбиналық жабдығын, әрқайсысының қуаты 50 МВт және әрқайсысының өнімділігі 105 тс Подольский машина жасау зауыты АҚ утилизатор қазандықтарын орнату ұсынылады. Қуатты беру станция режимдеріне және жүйелі аварияға қарсы автоматикаға жаңа талаптар қоймастан 110 кВ желілері бойынша қолда бар шекті қуат ағындары бар қолданыстағы схема бойынша жүзеге асырылады.
1 Қайта құру қажеттілігін негіздеу

ТКК - 11 ААҚ Омбы филиалының құрылымдық бөлімшесі - Омбы 3 - ЖЭО Омбы қаласының солтүстік - батыс өнеркәсіптік торабында орналасқан және Совет пен ішінара Первомай аудандарының мұнай - химиялық кешені мен тұрғын үй секторын энергиямен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта ЖЭО-3 орнатылған электр қуаты 375 МВт, ЖЭО - 1594 Гкалсағ.
ЖЭО құрылысы үш кезекпен жүргізілді: I кезек- қатты бу параметрлері бар жабдық 10,0 МПа, 510оС (19541958г); II кезек- қатты бу параметрлері бар жабдық 14,0 МПа, 560оС (19611964г); III кезек-КВГМ-100 екі қазандығы бар су жылытатын қазандық.
I және II кезектегі жабдықтар ЖЭО-ның бас корпусында орналастырылған.
2002 жылы су жылыту қазандығының жабдығы бөлшектелді.
Станцияның негізгі жабдықтарының құрамы мен сипаттамалары 1-кестеде көрсетілген.
Омбы 3 - ЖЭО - ның 1 - кезегінің белгіленген электр қуаты бүгінгі күні 175 МВт, турбиналардың жылу қуаты - 895 Гкалсағ., турбоагрегаттар есептен шығарылды және №1 және №2 бөлшектелді. 1954-1958 жылдары пайдалануға берілген қалған турбоагрегаттардың ресурсы, 1987 жылы толығымен ауыстырылған №8 турбоагрегаттан басқа, нөлге жақын. Осылайша, жабдық тек физикалық тозған, және есептен шығаруға ғана емес, сонымен қатар моральдық тозған. Омбы облысы энергодифицитті болған кезде, ЖЭО-ның жылу тұтынудағы үлестік өндірімі 0,25 - 0,3 МВтГкал құрайды. ЖЭО - 3 Қайта құру проблемасын тағы да өзекті ететін басқа фактор - электр және жылу қуатын өндіруді ұлғайтуды талап ететін қала инфрақұрылымының тұрақты өсуі болып табылады. Соңғы бес жылда ыстық сумен жылу жіберудің тұрақты маңызы бар және де қазір 2500 мың Гкал деңгейінде тұр. Сонымен қатар, ЖЭО-3 Омскінің екі ірі өндірістік кәсіпорны мен қала халқының үштен бір бөлігі үшін өндірістік іріктеулер мен ыстық су түріндегі электр және жылу энергиясының көзі болып қалады және 1 - кезектегі жылу және электр қуаты станцияның жалпы қуатының жартысын құрайтындықтан, тұтынушыларды барлық энергия түрлерімен үздіксіз қамтамасыз ету үшін шығатын жабдықтарды ауыстыру бойынша тез арада шешім қабылдау қажет.
ГТҚ екі блоктарын (2хGТ8С+2хКУ) ауыстыру қуатына орнату Жылу жүктемелерінің қолданыстағы деңгейін жабуды қамтамасыз етеді, бір мезгілде электр энергиясын жіберуді ұлғайтады және жылу тұтынуда электр энергиясын өндіре отырып, жылу жүктемелерінің базалық бөлігінде ГТҚ пайдалану есебінен ЖЭО - ның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жақсартады.
Бірінші екі блокты енгізгеннен кейін уақыт бойынша үзілусіз ГТҚ үшінші блогын орнату қолданыстағы I кезектегі жабдық жұмысының кернеулігін біршама төмендетеді, қалған ПТ-25-9010М екі турбинасын жұмыстан шығару мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

2 Технологиялық бөлім

2.1 Қолданыстағы жылу схемасы

Бірінші және екінші кезектегі жылу сұлбасы көлденең байланыстармен орындалған, буды өндіріске жіберу үшін қысымы 3 МПа, РҚ 9,83 МПа орнатылған.
ПТ турбиналарының жылуландыру іріктеулері негізгі желілік жылытқыштарға және бу коллекторына 0,12 МПа қосылған, одан шикі, су өткізетін жылытқыштар, қазандықтарды және жылу желілерін қоректендірудің атмосфералық деаэраторлары жабылған.
ПТ турбиналарының өндірістік іріктеулері және Р-25 және Р-50 турбиналарының қарсы басуы 10, 15 ата коллекторы арқылы ең жоғары желілік жылытқыштарға және будың 1 - 1,5 МПа коллекторларына қосылған, олардан бу өндіріске, мазут шаруашылығына, жоғары қысымды деаэраторларға беріледі.
Турбиналардың жылуландыру және өндірістік іріктеулері тиісті РҚ резервтеледі.
ТП-230-2 (9,8 МПа) колын қоректендіру химиялық тазартылған сумен, ТП-82 (13,73 МПа) колын - химиялық тұзсыздандырылған сумен жүргізіледі.
Қазандықтарды қоректендіру үшін бастапқы су-техникалық су, ол су қыздырғыштардың алдында 0,12 МПа бумен жылытылады.
Химиялық құрғатылған су жылытқыштарда 0,12 МПа бумен жылытылады, атмосфералық деаэраторларда деаэрленеді және ПТ (12,75 МПа) турбинасының барлық регенерациялану жүйесіне және 0,6 МПа деаэраторға түседі.
Жылу жүйесін қоректендіру үшін бастапқы су-су құбыры. Су ағысы ретінде 0,12 МПа бу пайдаланылатын атмосфералық деаэраторларда жүргізіледі. ЖЭО-да 4x3000 м3 ыстық сумен жабдықтаудың аккумуляторлық бактары орнатылған. Желі суы өздерінің желілік сорғылары бар негізгі және ең жоғарғы жылытқыштардың жеке топтарында қызады. Желілік жылытқыштар топтарының арасында секциялық ысырмасы бар бөгеттер бар.
№ 3-8 турбоагрегаттардың генераторлары ГРУ-6 кВ шиналарына қосылған. Турбоагрегаттардың генераторлары № 913 блоктық схема бойынша ЗРУ-110кВ шиналарына қосылған. ЖЭО-да ЗРУ-35 кВ бар, одан "Газпромнефть ОНПЗ"ААҚ тұтынушылары қоректенеді. ЗРУ-35 кВ-тық ГРУ-6 кВ-қа дейін - үш трансформаторлы 11035 кВ трансформаторлармен және ЗРУ-110 кВ-мен бірдей байланыс трансформаторлары мен үш орамдық блок трансформаторлары арқылы байланысқа ие. ЖЭО-да 6 кВ өзіндік мұқтаждық жүктемесін қоректендіру үшін КРУ-6 кВ 16 секциялары ұйымдастырылған. №110 секциялардың жұмыс қоректенуі ГРУ-6 кВ шиналарынан, №№11-14 генераторлардан, №№ 1013 реактивті дәнекерлеулерден. Барлық секциялардың резервтік қоректенуі үшін ГРУ-6 кВ үш фидер қарастырылған. ЖЭО-ның КРУ-0,4 кВ секциялары 60,4 кВ трансформаторлары арқылы КРУ-6 кВ-дан қоректенеді.
110 кВ желілері бойынша шекті қуат ағыны 420 МВт құрайды және қолданыстағы 110 кВ желілерінің қимасымен шектелген.
Энергетикалық және су жылытқыш қазандар үшін отынның негізгі түрі табиғи газ, резервтегі - М - 40 мазут болып табылады.
ЖЭО-3 Мазут Омбы мұнай өңдеу зауытынан диаметрі 200 мм екі мазут құбырынан келіп түседі.
Жалпы сыйымдылығы 4000 м3 болатын мазут қоймасы екі жер асты цистерналармен және әрқайсысы 1000 м3 екі сыйымдылықпен қамтамасыз етілген.
Мазут сорғыш ғимараты терең және жер үсті бөліктерінен тұрады. Тереңдетілген бөлігі 170 м3сағ беретін 5Н-5х4 типті төрт сорғымен жабдықталған, арын 70 м.су. және мазутты жер асты резервуарларынан жер үсті резервуарларына айдау үшін қызмет етеді. Жер үстіндегі мазут сорғыш 8нд-9х3 типті 4 сорғымен жабдықталған, 270 м.су. және қазандық бөліміне мазутты беру үшін қызмет етеді.
Мазутты жылыту үшін 80 м2 қыздыру беті бар ТВТ-80 типті сегіз жылытқыштар орнатылған.
Басты корпусқа мазутты беру диаметрі 200 мм екі құбыр арқылы жүзеге асырылады.
Қазандық бүріккіштерінің алдындағы мазуттың номиналды қысымы 2,5 МПа құрайды.
Технологиялық жобалаудың қолданыстағы нормалары бойынша қолданыстағы мазут шаруашылығының сыйымдылығы резервтегі мазут шаруашылығының сыйымдылығы үшін жеткіліксіз, сонымен қатар оның жабдықтары физикалық жағынан ескірген.
ЖЭО-3 табиғи газ диаметрі 700 мм газ құбырынан ГТС - 1 келіп түседі.
расса жер асты және жер үсті биік тіректерде салынған. Жолдың ұзындығы шамамен 6,2 км.
Газ тазалау және екі сатылы редуцирлеуден өтетін ГРП-ға түседі. Нәтижесінде ГРП газ қысымы кіруде 1,2 МПа-дан шығуда 0,1 МПа-ға дейін төмендейді (артық қысым). ГРП өнімділігі-382000 нм3 сағ.
ГРП-дан екі орташа қысымды газ құбыры шығады:
-диаметрі 1200 мм. - ЖЭО құрылысының 1-кезегіне;
-диаметрі 1000 мм. - ЖЭО құрылысының 2 кезегіне.

Су дайындау. Алдын ала тазартумен екі сатылы жұмсартқыш орнату
Екі сатылы Na-катиондау қондырғысын алдын ала тазартумен ЖЭО жылу схемасында 1,5 МПа қысымымен кәдеге жарататын қазандықтармен бу мен конденсат шығынын толтыруға арналған. Қазандарды жұмсартылған су бойынша қоректендіру қондырғысының жобалық өнімділігі 1500 м3 сағ құрайды. Қондырғы 1954-1956 жж. пайдалануға толығымен енгізілді.
Омбы ЖЭО-3 техникалық сумен жабдықтау көзі Ертіс өзенінен алынған шикі су болып табылады.
Шикі су Газпром - нефть - ОНПЗ ААҚ сорғы станциясының арынды коллекторларынан станцияның турбиналық цехына беріледі, онда ЖСВ 40 С температураға дейін қыздырылады. Сыйымдылығы 500 м3 сағ және 1080 м3 сағ және H = 33-35 м.ст. Шикі су құбырларымен MPS түрінің тазартқыштарына жеткізіледі, онда ол коагуляциямен шектеледі. Турбиналық цехта циркулятор арқылы айналмалы судың химиялық цехына және өрт сөндіру құбырынан суды жеткізу қарастырылған. Жарықтандырғыштардан кейін әктас-коагуляцияланған су аралық бактарға келіп түседі, ол жерден айдайтын сорғылармен механикалық сүзгілерге (МФ) беріледі, онда оны толық жарықтандыру жүзеге асырылады және Na-катиондау қондырғысына түседі.
Қолданыстағы қондырғы сүзгілерді параллель қосу арқылы екі сатылы na-катиондау схемасы бойынша орындалған. Механикалық сүзгілерден кейін тазартылған су бірінші сатыдағы Na-катионит фильтрлеріне жіберіледі, содан кейін жұмсартылған су бактарына түседі. . Жұмсартылған сулардың (БУВ) сорғыларынан (НУВ) су II сатыдағы Na-катионит фильтрлеріне жеткізіледі, содан кейін ол қалдықтарды жылыту қазандықтарын беру үшін турбиналық цехқа жіберіледі.
Алдын ала тазалаудың механикалық сүзгілерінің сүзгіш материалы ретінде отандық өндірістің термоантрацит қолданылады.
Na-қондырғының I сатысындағы катионитті сүзгілер КУ-1 отандық катионитпен, ал КУ-2 катионитімен және импорттық Амберлайтпен II сатылы сүзгілер жүктелді.
Механикалық сүзгілерді және Na-катионитті сүзгілерді жарылғаннан кейін жуу сулары және I кезектегі қазандықтарды қоректендіру қондырғысының na-катионитті сүзгілерінің регенерациялық сулары өнеркәсіптік канализацияға тікелей ағызуға болады немесе ағартылған су коллекторына қайтарылады.

2.2 Қайта қалпына келтіру бойынша техникалық шешімдер

ЖЭО - 3-ті қайта қалпына келтіруді және қайта жарақтандыруды екі кезеңде өткізу көзделіп отыр:
1 кезең:
Құрамында 3хGТ8С+3хКУ бар үш газтурбиналық блоктарды орнату үшін, екі іске қосу кешеніне бөле отырып, жаңа бас корпус салу:
Бірінші іске қосу кешені - 2хGT8С+2хКУ;
Екінші іске қосу кешені - 1хGТ8С+1хКУ;
2 кезең:
Бірінші кезектегі физикалық және сапалық ескірген турбиналық және қазандық жабдықтарын бөлшектеу. Екі трубинаны бөлшектеу ПТ-25-3М № 6,7 бет, және екі қазандықтың жұмысын тоқтату жоспарланып отыр.
Қайта қалпына келтірудің екінші кезеңін жүзеге асыру газ турбиналық қондырғының екі блогын енгізуден кейін басталуы мүмкін.
Газ трубиналық қондырғының үшінші блогын еңгізудің мерзімі ЖЭО-ның бірінші кезеңінің жеке техникалық-экономикалық негіздеменісін қалпына келтіруді әзірлеу кезінде, қалпына келтірудің екінші кезеңін іске асырумен байланысты болуы керек.
Осы шешімдердің жүзеге асырылуы құрастырудың үздіксіздігін және негізгі жабдықтарды ауыстыруды қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар жылумен қамтамасыз етудің сенімділігін, өндіріске бу шығару және қалпына келтірудің барлық кезеңдерінде тұтынушыларды энергиямен жабдықтау болып табылады.

2.3 ГТҚ және қалдықтар жою қазандығының сипаттамасы

GT8C қарапайым ашық цикл схемасына сәйкес жасалған. Газ генераторы мен қуатты турбинаның роторы бірдей болып келеді және редуктор арқылы (63003000 айнмин) электр генератор роторымен түйіседі. Турбина мен компрессор, жабдық осінің деңгейінде көлденең жазықтықта бөлінген корпуста орналасқан, жиналған күйінде бірыңғай блок болып табылады.
Ыстық газбен жанасатын бөлшектер үшін температураның рұқсат етілген ауқымын қолдау мақсатында ауамен салқындату жүйесі бар. Қоршаған ортаға жылудың түсуін болдырмау үшін, жабдықтың барлық бөлшектеріне жылуды біркелкі бөлу және шуды оқшаулау үшін, дыбыс оқшаулағыш ретінде де жұмыс жасайтын жылу оқшаулағышы бар.
Жану камерасы турбинаның корпусында тігінен орнатылған, кері сууту ағыны қарастырылған. Газ турбинасы газ турбиналы және сұйық отынмен жұмыс істей алады. Газтәріздес отыннан сұйық отынға (автоматты) және сұйық отыннан газтәріздес отынға (қолмен) пайдалануды тоқтатпай ауыстыру мүмкіндігі бар.
Төтенше жағдайлық отын ретінде дизель отыны пайдаланылады.
Сұйық отынды жағу процесінде пайдаланылған газдардың NOx эмиссиясын төмен деңгейде ұстап тұру мақсатында суды бүрку жүргізіледі. Жану процесі қолайсыз өзгерістерге ұшырамайды. Генераторлық блок редуктормен газтурбиналық блокқа қосылады.
Генератор-екі полюсті, үшфазалы, синхронды, толық жабық корпуста ауа салқындатқышымен. Сұйықтықты салқындатуға және мойынтіректі майлауға арналған майды жіберу газ турбинасына қызмет көрсететін жүйелермен қамтамасыз етіледі.
Сорғыш жалғама құбыры компрессордың осіне перпендикуляр орындалған. Ауаны тазарту үшін компрессор алдында сүзу дәрежесі жоғары бір сатылы сүзу жүйесі қарастырылған. Сүзгіш элементтерді тазалау үшін 6-дан 8 бар қысымымен Сығылған ауа қолданылады. Компрессордың сығылу дәрежесі 15,8 тең.
Жабдықтың құрастырылуы қондырғының барлық агрегаттарын жеке бокста орналастыру үшін орындалған. Пайдаланылған газдардың шығуы турбина роторының осі бойынша орындалады. Шығатын газдар атмосфераға, бокстан тыс орнатылған, шығарғыш түтін құбыры арқылы шығарылады.
Төгінді диффузор мен түтін құбыры арасындағы газ өткізбейтін қосылыс және термиялық кеңейтудің өтемі, жеңіл материалдан жасалған, қосылу орнын кеңейту арқылы қамтамасыз етіледі. Түтін құбыры барлық биіктікте дыбыс-жылу оқшаулағышпен жабылады. Сонымен қатар, түтін құбырына шуды сөндіргіш орнатылған.
Машинаның сипаттамасы тракт бойынша қысымның стандартты жоғалуы кезінде беріледі: сору және шығару трактісі сомасы 25 миллибарды құрайды.
Жабдық жиналған түрде өз негізінде жеткізіледі.
GT8C-дің негізгі көрсеткіштері номиналды қуаты бар турбинаның жұмысы кезінде келесі шарттар бойынша берілген: tнв=+15 °С, Р=0,1013 МПа, отын ретінде метан қабылданды, 2 кестеде.

Кесте 2
GT8C жұмысының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіші
Шамасы
Өлшемі
Қуаты
51,6
МВт
Пайдалы әсер коэффициенті
33,9
%
Кететін газдар шығыны
177,4
кгс
Кететін газдар температурасы
517
°С
Кіреберістегі газ температурасы
1100
°С
Артық ауа
3,309

Қалдық жою қазандығы бар газтурбиналық қондырғының жылу схемасы.
Газ турбиналарының пайдаланылған газдарының жылуын кәдеге жарату өнеркәсіптік буды 1,5 МПа, 295 ОС өндіру үшін, қазандықтарда жүргізіледі. Схема көлденең байланыстармен қабылданған. Қалдық жою қазандығы, бас корпустың қолданыстағы бөлігінің тиісті коллекторларымен біріктірілген, екі коллекторға өнеркәсіптік булар бойынша қосылған,олардан бу жоғары желілі жылытқыштарға және өндіріске беріледі.
Өндіріс конденсаты, жылу алмастырғыштар конденсаты және қоректендіргіш химиялық тазартылған, жылытылған су атмосфералық деаэраторларда деаэрирленеді. Бу деаэраторларға негізгі бөліктегі бу коллекторынан 0,12 МПа түседі. Деаэраторларда бу және су бөгеттері бар. 104О С температурадағы қоректік су КУ экономайзерлеріне беріледі.
Қазандықтарды үздіксіз үрлеу, үздіксіз үрлеудің кеңейткіштерінен (ҮҮК) кейін буландыру қондырғысына салқындатусыз жіберіледі, бу ҮҮК-дан будың коллекторына түседі 0,12 МПа.
Газдарды терең салқындату үшін қазандықтан шығатын газ-су жылу алмастырғыштың рециркуляциясы желісінде, су-су жылу алмастырғыштары орнатылады, онда жылу жүйесін толтыру алдында су құбыры суымен жылу алынады.

Қалдық жойғыш қазандықтар.
Газ турбиналарының артына кететін газдардың жылуын кәдеге жарату үшін Подольский машиностроительный завод ЖТАҚ көлденең қалдық жойғыш қазандықтар орнатылады.
Қалдық жойғыш қазандықтар технологиялық буды қысыммен 1,5 МПа, 295 о С температурамен өндіреді және жабық контурға қосылған, жылу арнайы жылу алмастырғыштарда алынатын қазандықтарда, газ-су жылу алмастырғыштарды орналастыру есебінен жылумен жабдықтау үшін ыстық су алуға мүмкіндік береді.
Қазандық газбен тығыздалған. Қазандықтың бетін қыздыру сырты спиральды қабырғаланған құбырды құрғату арқылы орындалады.
Әрбір қазандықтың артына шуды сөндіргішті, тығыз газдық клапанды және жөндеу бітеуішін орнату көзделеді.
Қалдық жойғыш қызындықтың горизонтальды жинағы, вертикальды жинағына қарағанда келесі артықшылықтары ие:
- газ жолдарының аэродинамикалық кедергісі аз;
- айналмалы сорғылар жоқ, бұл қазандықтың құрылымы мен схемасын жеңілдетеді, ЖЭО-ның өз мұқтаждықтарына электр энергиясының шығынын төмендетеді;
- қазандықтарды монтаждау және жөндеу үшін кран жабдығын пайдалану мүмкіндігі бар;
Қалдық жойғыш қызындықтың горизонтальды жинағының техникалық сипаттамасы 3 кестеде келтірілген.

3 кесте
Қалдық жойғыш қызындықтың техникалық сипаттамасы
Атауы
ГТҚ жүктемесі

100 %
50 %
Ауыз су температурасы, [о]C
104
104
1
2
3
4
5
6
7
Сыртқы ауа температурасы, [о]C
-20-30
0
+20
-2030
0
+20
Кіреберістегі газ темпер-сы, [о]C
510
519
526
432
444
458
Кіреберістегі газ шығыны, кгс
196
186
173
150
142
133
Бу өнімділігі
105
103
97,7
61,2
60,9
60,2
Кіреберістегі бу темпер-сы, [о]C
292
294
297
285
289
293
Қазандықтағы бу қысымы, МПа
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Шығатын газ температурасы, [о]C
101
99
97
100
97
94
Аэродинамикалық кедергі, Па
1480
1340
1180
888
806
718
Газ-су жылу алмастырғышқа кіре берістегі газ температурасы, [о]C
159
157
155
164
161
159
3 кестенің жалғасы
Газ - су жылу алмастырғыштан шығатын су шығыны, тч
199
199
199
199
199
199
Газ - су жылу алмастырғыштың шығатын және кіретіндегі температурасы, [о]C
70121
70118
70115
70126
70121
70117

2.4 Энергетикалық гтқ жылу сұлбасын есептеу

ГТҚ-ның жылу сұлбасын есептеу мақсаты жұмыс денесінің параметрлерін, отын шығынын және қондырғының энергетикалық сипаттамаларын анықтау болып табылады.
Есептеу режиміндегі ГТҚ жұмысының негізгі көрсеткіштері:
1. Сыртқы ауа параметрлері: К, =0,1013 МПа.
2. Келесі сипаттамаларға ие, негізгі табиғи - отын газ (Мемлекеттік стандарт бойынша 5542):
- жылу шығару қабілеті = 43 496 кДжкг [1];
- тығыздығы =0,723 кг м3;
- 1 кг отынды жағу үшін теориялық қажетті ауа мөлшері Lо=16,62 кгкг [1];
- құрамы (көлемі бойынша %): СН4=98,9; С2Н6=0,13; С3Н8=0,01; СО2=0,08; Н2=0,87.
3. ГТҚ роторының физикалық айналу жиілігі =103,33 1 с [6];.
4. Компрессорға кіретін ауаның физикалық шығыны = 177 кгс[6];

ГТУ есептелмейтін режимі:
1. Сыртқы ауа параметрлері: К, =0,1013 МПа;
2. Газ турбинасына кіретін газдардың бастапқы температурасы = 1373 К [6].

Осьтік компрессордағы жұмыс денесінің параметрлерін анықтау
1. ГТҚ роторының меншікті келтірілген айналу жиілігі:

==1,0366

мұндағы, Тонн = 15 ОС (ISO бойынша) - сыртқы ауа температурасы, Тнв = - 5 ОС компрессор жұмысының қарастырылып отырған режиміндегі ағымды температура.
ГТҚ роторының келтірілген айналу жиілігі:

107,1 1с

2. Компрессор арқылы келтірілген ауа шығыны:
=1,017 (сипаттамалардан)

1,017·177=180 кгс
3.Компрессордағы қысымның жоғарылау дәрежесі: =15,7 (сипаттамалардан).
4. Компрессордың изоэнтропиялық ПӘК: =0,853.
5. Компрессордың ағынды бөлігіне кіре берістегі ауа қысымы:

МПа

Компрессорға кіре берістегі қысымның жоғалу шамасын рк.вх аралықтан алуға болады 0,0008 - 0,0013 МПа.
6. Есептелмейтін режимінде компрессор арқылы ауаның физикалық шығыны:

177·1,017·1,0367·(0,10020,1013)=18 4,6 кгс.

мұндағы, G0к және G Пр - есептелмейтін және есептік режимдердегі ауаның жаппай шығыстары, рнк и р0нк есептелмейтін және есептік режимдердегі сыртқы ауа қысымы.

7. Одан әрі компрессордағы ауаны қысудың меншікті жұмысын және компрессордағы ауаның температурасын анықтаймыз. Осы шамаларды есептеуді жылу сыйымдылығының орташа арифметикалық шамасы бойынша дәйекті жақындау әдісімен жүргізуге болады:
Бірінші жақындауда қабылдаймыз =655,6 К.
Ауаның орташа аралық жылу сыйымдылығы формула бойынша анықталады: =0,9956+92,99·10-6·(Т-273)
Ауаның жылу сыйымдылығы кезінде тең сph вых=1,031 кДж(кг·К).
Температура аралығындағы жылу сыйымдылығының орташа арифметикалық шамасы:

: сpm= (сph вх+сph вых ) 2 сpm=1,013 кДж(кг·К).

Компрессордағы ауаны қысудың меншікті жұмысы:
кДжк,

мұндағы, Тнв- сыртқы ауа температурасы, газдық тұрақты ауа RВ=0,287 кДж(кг::К), ср - сыртқы ауаның жылу сыйымдылығы, PI - қысу дәрежесі.
Компрессордың ішіндегі ауа температурасы:

ТКК=ТНВ· К.

8. Компрессордың ішіндегі ауа қысымы:

0,1002·15,7=1,573 МПа.

9. ГТҚ жылу схемасында газ турбинасының көптеген ыстық бөлшектерін компрессордың ағынды бөлігінен алынатын ауамен салқындату қарастырылған. Газ турбинасының ағынды бөлігінің шүмекті және жұмыс қалақтары, ротор мен статор элементтері салқындатылады. Бұл мақсат үшін салқындату жүйесінің барлық элементтерінің жылу гидравликалық есептеулері орындалады, нәтижесінде анықталады:
- салқындатқыш ауаның қажетті мөлшері;
- компрессордың ағынды бөлігінен суыту үшін алынатын және газ турбинасының тиісті элементтеріне жіберілетін ауаның талап етілетін қысымы.

3 Автоматтандыру

3.1 Энергетиканы дамытудың қазіргі кезеңінде автоматтандыру

Автоматтандыру - бұл өндірістік процестерді адамның тікелей қатысуынсыз, бірақ оның бақылауымен жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құралдар кешенін қолдану. Өндірістік процестерді автоматтандыру өнімнің шығарылуын арттыруға, өзіндік құнын төмендетуге және сапасын жақсартуға әкеледі, қызмет көрсететін персоналдың санын азайтады, машиналардың сенімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын арттырады, материалдарды үнемдейді, еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік техникасын жақсартады.
Автоматтандыру адамды механизмдерді тікелей басқару қажеттілігінен босатады. Өндірістің автоматтандырылған процессінде адамның рөлі автоматтандыру құралдарын реттеу, Қызмет көрсету және олардың әрекетін бақылау. Егер автоматтандыру адамның физикалық еңбегін жеңілдететін болса, онда автоматтандырудың ақыл-ой еңбегін жеңілдететін мақсаты да бар. Автоматтандыру құралдарын пайдалану қызмет көрсетуші персоналдан жоғары біліктілік техникасын талап етеді.
Автоматтандыру деңгейі бойынша жылу энергетикасы өнеркәсіптің басқа салаларының арасында жетекші орындардың бірін алады. Жылуэнергетикалық қондырғылар оларда өтетін процестердің үздіксіздігімен сипатталады. Бұл ретте жылу және электр энергиясын өндіру кез келген уақытта тұтынуға (жүктемеге) сәйкес келуі тиіс. Жылу энергетикалық қондырғылардағы барлық операциялар механикаландырылған, ал ондағы өтпелі процестер салыстырмалы түрде тез дамиды. Бұл жылу энергетикасында автоматтандырудың жоғары дамуы түсіндіріледі.
Параметрлерді автоматтандырудың артықшылықтары:
1.Жұмыс персоналының санын азайтуды қамтамасыз етеді, яғни оның еңбек өнімділігін арттырады.
2.Қызмет көрсететін персоналдың еңбек сипатының өзгеруіне әкеледі,
3.Еңбек қауіпсіздігін және жабдық жұмысының сенімділігін арттырады,
4.Турбинаның жұмыс үнемділігін арттырады.
Бойлер қондырғыларын автоматтандыру автоматты түрде реттеуді, қашықтықтан басқаруды және жылутехникалық бақылауды қамтиды.
Дистанциялық басқару кезекші персоналға турбогенераторды іске қосуға және тоқтатуға, сондай-ақ басқару құрылғылары шоғырланған пультпен қашықтықтан оның механизмдерін ауыстырып қосуға және реттеуге мүмкіндік береді.
Қазандықтың жұмысын жылутехникалық бақылау автоматты түрде жұмыс істейтін, көрсететін және өзі жазатын құралдардың көмегімен жүзеге асырылады. Аспаптар қондырғыда өтетін процестерге үздіксіз бақылау жүргізеді немесе қызмет көрсететін персонал немесе ақпараттық-есептеу машинасымен өлшеу объектісіне қосылады. Жылу техникалық бақылау аспаптары панельдерде, басқару қалқандарында мүмкіндігінше бақылау және қызмет көрсету үшін ыңғайлы болады.
Технологиялық блоктау берілген реттілікте турбогенератор механизмдерін іске қосу және тоқтату кезінде, сондай-ақ технологиялық қорғаныстың іске қосылу жағдайларында бірқатар операцияларды орындайды. Блоктау турбинаға қызмет көрсету кезінде дұрыс емес операцияларды болдырмайды, апат туындаған кезде жабдықтың қажетті жүйелілігін ажыратуды қамтамасыз етеді.
Технологиялық сигнал беру құрылғылары кезекші персоналға жабдықтың жай-күйі туралы (жұмыста, тоқтатылған және т.б.) хабарлайды, параметрдің қауіпті мәнге жақындағаны туралы ескертеді, бу генераторы мен оның жабдықтарының авариялық жай-күйінің пайда болғаны туралы хабарлайды. Дыбыс және жарық сигнализациясы қолданылады.
Қазандық жабдықтарын пайдалану персоналдың сенімді және тиімді жұмысы мен қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуі тиіс. Осы талаптарды орындау үшін заңға, ережелерге, нормаларға және басшылық нұсқауларға дәл сәйкестікте, атап айтқанда, Мемкентехқадағалау қысымымен жұмыс істейтін ережелермен орнату және қауіпсіз пайдалану ережелеріне, электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану ережелеріне, жылу пайдаланатын қондырғылар мен жылу желілерін техникалық пайдалану ережелеріне және т. б. сәйкес жүргізілуі тиіс.
Аталған материалдар негізінде қазандыққа арналған жабдықтарға қызмет көрсету, жөндеу, қауіпсіздік техникасы, авариялардың алдын алу және жою жөніндегі лауазымдық және технологиялық нұсқаулықтар және т. б. жасалуы тиіс. Жабдыққа арналған техникалық паспорттар, әртүрлі мақсаттағы құбырлардың атқарушылық, жедел және технологиялық схемалары жасалуы тиіс. Қызмет көрсетуші персоналдың білімі жүйелі түрде тексерілуі тиіс.
Қазандықты пайдалану жылу энергиясын өндіру жоспары, мен кестелері, өз қажеттіліктеріне қарай электр энергиясының шығысы бойынша жасалатын өндірістік тапсырмалар бойынша жүргізіледі, міндетті түрде жедел журнал жүргізіледі, оған басшының өкімдері мен кезекші персоналдың жабдықтың жұмысы туралы жазбалары, сондай-ақ байқалған ақаулар мен оларды жою жөніндегі іс-шаралар туралы мәліметтер жазылған жөндеу кітабы енгізіледі.
Агрегаттардың жұмысы жөніндегі тәуліктік ведомостардан және тіркеуші аспаптардың жазбаларынан тұратын бастапқы есептілік және белгілі бір кезеңде орнату жөніндегі жалпыланған деректерді қамтитын қайталама есептілік жүргізілуі тиіс. Әрбір қондырғыға өз нөмірі беріледі, барлық коммуникациялар ГОСТ белгілеген белгілі бір шартты түске боялады. Үй-жайда қазандықтарды орнату Мемкентехқадағалау ережелеріне, техникалық қауіпсіздік талаптарына, санитарлық-техникалық нормаларға, өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс.

3.2 Басқару жүйесінің ерекшеліктері

Барлық қолданыстағы (атаулы, ауыспалы және ауыспалы) режимдерде қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін газ турбиналы қондырғының басқару, реттеу, қорғау жүйесі болады.
Қазіргі ірі ГТҚ-да келесі функцияларды орындайтын автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ) қолданылады:
1) Автоматты және қашықтықтан басқару, жүктеу және ГТҚ орнату;
2) Төменде көретілген параметрлерді реттеу (берілген деңгейде немесе берілген шекте қолдау):
- берілген біркелкі емес деңгейімен турбоагрегаттың айналу жиілігі;
- турбина мен оның алдындағы газдың температурасы;
- электр генераторының белсенді жүктемесі;
- помпаж шекарасынан қажетті қашықтықтағы компрессордың жұмыс режимі;
3) ГТҚ қорғау: ең маңызды болып табылатын авариялық жағдайлар кезінде ажырату және тоқтату:
- газ турбинасы алдында және одан кейін температураның көтерілуі;
- ротордың айналу жиілігінің жол берілмейтін артуы;
- мойынтіректерді майлау үшін май қысымының рұқсат етілмеген төмендеуі;
- ротордың осьтік ығысуы;
- жану камерасында алау сөнуі;
- компрессордың помпаж шекарасына жақындау
- ротор мойынының жәненемесе подшипниктер корпустарының діріл жылдамдығының рұқсат етілмеген жоғарылауы.
Қазіргі энергетикалық ГТҚ АБЖ әдетте электрогидравликалық орындалады, оған микропроцессорлық базадағы электр бөлігі (ЭЧСР) және гидравликалық бөлігі (ГЧСР) кіреді.
ГТҚ АБЖ-ның функционалдық міндеттері мен құрылымы көп жағдайда бу турбиналарының АБЖ-ның міндеттері мен құрылымына ұқсас.
Бар айырмашылықтар ГТҚ реттеу объектісі ретінде ерекшеліктерімен байланысты. Осы ерекшеліктердің ең бастысы.
1. ГТҚ-дағы бу турбиналарымен салыстырғанда машинаны басқару үшін тоқтатқыш және реттеуші клапандардың аз мөлшері, сервомоторлардың аз мөлшері және орнын ауыстыру күші талап етіледі, бұл ретте олардың неғұрлым тез әрекет етуін қамтамасыз ету оңай.
2. ГТҚ режимін реттеу отынды тікелей жану камерасына беретін реттеуші отын клапандарына әсер ету арқылы жүргізіледі, бұл ГТҚ жану камерасында жұмыс денесіне жылулықты жеткізу процесінің инерциондылығы, ГТҚ-ның жану камерасында едәуір азға себепші болады. ГТҚ-да турбина алдындағы газ температурасының тез өзгеруі мүмкіндігі бар. Бұл турбина алдындағы және одан кейінгі газ температурасын реттеуге ерекше мән береді.
3. ГТҚ атмосфералық жағдайлардың өзгеруіне, әсіресе компрессорға кіретін ауа температурасының өзгеруіне өте сезімтал.
Қуатты реттеу жүйесі жеткілікті сенімділікпен сыртқы ауаның кез келген нақты мүмкін болатын параметрлері үшін ГТҚ-ның талап етілетін жұмыс режимін қамтамасыз етуі тиіс.
4. ГТҚ үшін компрессордың помпажының пайда болу қаупі бар. ГТҚ сенімді жұмысы үшін барлық ықтимал режимдерде компрессордың помпажы помпаж шекарасына қатысты кейбір белгілі бір қорлармен сөзсіз алынып тасталуы қажет.
5. ГТҚ іске қосу үшін іске қосу құрылғысының көмегімен роторды алдын ала айналдыру қажет.
Қазіргі заманғы ГТҚ баж қондырғының аталған ерекшеліктерін ескере отырып, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін құрамдас бөліктерді қамтиды.

3.3 Реттеу жүйесінің гидравликалық бөлігі

Турбинаның реттеуші клапандарының орнын ауыстыру әсер ету сомасы бойынша жүзеге асырылады, олардың көпшілігі ЭЧСР-да қалыптасады. Реттеу жүйесінің гидравликалық бөлігінде (ЭГСР) турбина роторының номиналды айналу жиілігі кезінде импульстік және ағызу желілеріндегі май қысымы бірдей. Жоғары қысымды турбина роторының айналу жиілігі жоғарылаған кезде жылдамдық реттегішінің айналу жиілігі артады. Импульстік желідегі май қысымы артуы қысымның трансформаторындағы май қысымының жоғарылауына әкеледі, оның алтыншасы ең жоғары күйге көтеріледі . Қысым трансформаторының буксіндегі терезелер жабылатын болады, бұл импульстік және ағызу желісі арасындағы қысымды теңестіруге алып келмейді. Импульстік желідегі майдың қысымы жоғарылағандықтан, жұмысқа бөлгіш алтын түсті қосылады, ол қысым ұлғайған кезде ең жоғарғы жағдайға көтеріледі, бұл алтыншаның төгу терезелерін жабуға, бөлгіш алтыншаның буксінде төгу терезесін бір мезгілде ашқанда сервомотордың жоғарғы камерасының төгу терезесін ашуға және сервомотордың төменгі камерасына күш майын құюға әкеледі. Сервомотордың цилиндрлік алтыншасы (поршень) жоғарғы жағдайға жылжи бастайды, бұл реттеуші клапандардың ішінара жабылуына, яғни жану камерасына газдың берілуін азайтуға әкеледі.

3.4 Тарылтатын құрылғыны есептеу

Берілгені:
1) өлшенетін орта: табиғи газ;
2) ең үлкен өлшенетін шығыс
3) орташа өлшенетін көлемді шығыс
4) тарылтатын құрылғы алдындағы газ температурасы
5) 20ºС температурада тарылтатын құрылғы алдындағы құбырдың ішкі диаметрі
6) құбырдың материалы-20 маркалы болат
Тарылтатын құрылғыны есептеу нәтижелері 3.1-кестеде келтірілген

Кесте 3.1
Тарылтатын құрылғыны есептеу нәтижелері
Анықталатын шама
Суреттердің, қосымшалардың және кестелердің формуласы, нөмірлері
Нәтиже, сандық есеп
1
2
3
Тарылтатын құрылғы мен дифманометрді таңдау
Тарылтатын құрылғы түрі
Камерлі диафрагма. Материалы - болат Х17
Дифманометрдің түрі және түрі
Мембраналық дифманометр ДМ
Дифманометрді өлшеудің жоғарғы шегі, м3 сағ
Qалд=Q0max
150
Деректерді есептеу үшін жетіспейтін деректерді анықтау
Диафрагма алдындағы газдың абсолютті қысымы, кгс см2
Р
0,3
Қалыпты жағдайда тығыздығы, кг м3
нөм
1,24
Газдың динамикалық тұтқырлығы, кгс * сек м2
μ
1,85 ·10[-6]
Газды кеңейту коэффициенті

0,842
Дифманометр қысымының номиналды ауытқуын анықтау
Қосалқы шама

Қысымның шекті номиналды ауытқуы, кгс см2
РН
25
Модульдің жақын мәні
m
0,28

3.1 кестенің жалғасы
Рейнольдс санын анықтау
Рейнольдс Саны

Рейнольдс ең аз рұқсат етілген саны
Remin
Remin=10000, болғ-тан ReRemin есептеуді жалғастырамыз
Рейнольдс санының шекаралық мәні
Reгр
Reқате=16000, болғ-тан ReReқате, онда шығын қателігінің коэффицентін ескерудің қажеті жоқ, есептеуді жалғастырамыз
Диафрагмадағы қысымның ең үлкен ауытқуы, кгс см2
ΔP=ΔPн
25
Та-ның қосалқы шамасы

Көмекші коэффициент α
+0,0029·m[1,25]·]
·[0,0312·0,28[1,05]-0,184*0,28[4]+
+0,0029·0,28[1,25] ·*]=
=0,639
Диафрагма модулі, т
m =

Құбыр материалының жылулық кеңеюіне түзету көбейткіші
Kt"
1,0001
T=20оС кезінде диафрагма тесігінің диаметрі, мм
d20=

Есепті тексеру
Шығыс коэффициенті
α
0,639
20ºC температурада диафрагма тесігінің диаметрі, мм

95,917
Қысымның ең үлкен ауытқуына сәйкес келетін шығыс, м3 сағ

4 Қоршаған ортаны қорғау

4.1 Су қоймаларын ағынды сулардан қорғау

Жылу электр станцияларын пайдалану судың көп мөлшерін пайдаланумен байланысты. Судың негізгі бөлігі (90% - дан артық) әртүрлі аппараттарды салқындату жүйелерінде жұмсалады: турбиналардың конденсаторлары, май және ауа салқындатқыштар, қозғалатын механизмдер.
Ағынды суларға электр станциясының циклінен шығатын кез келген су ағыны жатады. Кез келген ЖЭС құрамында мазут бар сарқынды сулар пайда болады, ол оларға басты корпустан, гараждардан, ашық тарату құрылғыларынан, май шаруашылықтарынан түседі.
ЖЭС-тің су қоймаларына теріс әсерін төмендету мынадай негізгі жолдармен жүзеге асырылады: су қоймаларына ағызу алдында сарқынды суларды тазарту, қажетті бақылауды ұйымдастыру; сарқынды су мөлшерін ағынсыз электр станцияларын құруға дейін азайту; ЖЭС циклында сарқынды суларды пайдалану; ЖЭС технологиясын жетілдіру.
Ашық су айдынына тікелей ағындыларды шығаруды тоқтату және төгінділерді қысқарту үшін ағындыларды мынадай тазарту көзделеді:
* жарықтандырғыштардан шлам ағындары шлам тығыздағыш қондырғысына жіберіледі, жарықтандырылған ағындар өндірісте қайта қолданылады;
* қазандықтарды жуудан ағындар бейтараптандырылады, залалсыздандырылады және өндірісте қайта қолданылады;
* қазандықтардың химиялық тазартуларынан ағындар бейтараптандырылады, залалсыздандырылады және кейіннен Солтүстік-Батыс өнеркәсіп торабының тазарту құрылыстарына ағыза отырып, орташалайтын бактарға жіберіледі.;
* тұзсыздандыру қондырғысынан ағындар бейтарап-бактарда бейтараптандырылады, кейіннен биологиялық тазартудың тазарту құрылыстарына ағыза отырып, орташалайтын бактарға жіберіледі;
* мұнай өнімдері мен Үлбір қоспалармен ластанған ағындар Сибнефть - ОНПЗ ААҚ тазарту құрылыстарына ағызылады;
* конденсат тазартудың барлық сүзгілерінің жарылуы мен регенерациясынан алынған жуу сулары, сондай-ақ мазут шаруашылығынан шыққан ағындар газдалған сулардың кәрізіне ағызылады, ол жерден өөз тазалау құрылыстарына жіберіледі;
* циркводтың шығарылуын болдырмау үшін оны қазандықтарды бастапқы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Павлодар қаласының электр желісінің картасхемасы
Автоматты реттеудің статикалық және динамикалық сипаттамалары
Энергияның индукциялық қабылдағыштары немесе реактивті қуатты тұтынушылар
Қоспаның бастапқы температурасы
ЭЛЕКТРЛІК ДОҒАЛАРДЫҢ АДАМҒА ӘСЕРІ
Шығар газдардың температура
Ғимараттардың жылыту жүйелерінің технологиялық схемаларын талдау
Газ турбинасының техникалық сипаттамасы
КҮШТІК ЭЛЕКТР ҚАБЫЛДАҒЫШТАРДАН ЭЛЕКТР ЖҮКТЕМЕЛЕРІН АНЫҚТАУ
Жылу жүктемелерінің есебі
Пәндер