Аударма аумағындағы концепцияның аудармашының тілдік тұлғасыЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 70 бет
Таңдаулыға:   
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Шайхина Гулшат Алтаевна

Аудармашының мәнмәтіндегі тілдік ерекшелігі

Астана, 2019

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 Аудармашының тілдік тұлағасының қалыптасу аспектілері ... ... ... ... ... ... ...8
1.1 Аудармашының тілдік тұлғасының қалыптасу ерекшеліктері ... ... ... ... ... .8
1.2 Қазіргі лингвистикадағы тілдік тұлғаның тұжырымдамасы ... ... ... ... ... .. .14
1.3 Аудармашының тілдік тұлғасы ұйымдастырушылық негізінде аударма қызметінің ерекшелігі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16

2 Аудармашының тілдік тұлғасының әлеуметтік-коммуникацияық сипаттамалары ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
2.1 Аударма аумағындағы концепцияның аудармашының тілдік тұлғасы ... 23
2.2 Мәдениаралық коммуникациясында аудармашының тілдік тұлғасы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
2.3 Лингвомәдениет американдық және британдық мәнмәтіні: әлеуметтік-коммуникативтік аудармашының тәлімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... 49
2.4 Көркем аударма субъективтік фактор ретінде аудармашының тілдік тұлғасы (Л. Уоллиса Бен-Гур кітабы мысалында) ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... 55

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65

Кіріспе

Жаһандану заманауи қоғамның өміріне іргелі өзгерістер алып келді. Сыртқы көші-қонның өсуі, адам қызметінің коммерциялық, білім беру, саяси және мәдени салаларында халықаралық байланыстардың кеңеюі аударма қызметтеріне деген сұранысты арттырды, өйткені интеграциялық үдерістерді тереңдете түсуде тиімді мәдениетаралық қарым-қатынас адамның кәсіби қызметінің түрлі салаларында табысқа жетудің негізгі факторларының бірі болып табылады. Тіларалық қарым-қатынастың кешенді табиғаты аудармашы әрекеттерінің коммуникация субъектісі ретіндегі шарттылық мағынасын, аудармашының байланыс мақсаттарын жүзеге асыру үшін қабылдайтын шешімдерінің шарттылығын түсінуді талап етеді, себебі екі тілді шартта, екі жақты делдалдық мәдени қарым-қатынас ортасында аудармашы өзінің кәсіби қызметі арқылы коммуникаторларға арналған өзге мәдениетті түсінуге және беруге қабілетті.
Аударманың жаңа тілдік ортада қабылдануында оны қайта жаңғырту әрекеттері мен оны қайта жаңғыртушы аудармашының тұлғасы көрініс табады. Аударма өзге тілді ортада сөз өнерінің жеке бір шығармасы ретінде өмір сүріп, сол шеңберде қабылданып, бағаланады.
Салыстырмалы әдебиеттану тұрғысынан алсақ, ол түпнұсқамен, сол тілдегі басқа да аудармалармен және типологиялық құбылыс ретінде өзге тілдегі аудармалармен де салыстырыла алады, ал олардың арасындағы айырмашылықтар тілдік ерекшеліктерге, ортаға, уақытқа, оқырман қабылдауына, әдеби дәстүрлерге және т.б., әсіресе, аудармашының жеке даралығына байланысты. Осы ретте белгілі бір тілде жазылған көркем шығарма аудармашының шығармашылық ой елегінен өтіп, жаңа кескін-келбетке ие болады. Түпнұсқа тілі мен аударма тілі арасындағы тілдік сәйкестіктерді анықтаудан бастап, аударматануда аудармашылық үдерісті көп қылы құбылыс ретінде ұғыну барысында тілдік қалыптар ғана емес, сондай-ақ әлем мен жағдаятқа тілдік көзқарас пен қатар жалпы мәдениет ұғымымен анықталатын тілдік емес факторлар шеңбері де салғастырылады. Осы үдерісте аудармашының шығармашылық тұлғасы басты рөл атқарады.
Аудармашының қатысуы коммуникативті оқиғалардың қалай жүретіні туралы коммуникаторлардың болжамдары мен үміттерін өзгерте отырып, тіларалық интербелсенділікті мүмкін етеді.
Кез келген тілдің тек өзіне ғана тән құралдары, ерекшеліктері мен қасиеттері бар. Қандай бір образды немесе сөзді аудармада дұрыс жеткізу үшін кейбір тұстарда оларды өзгертуге тура келеді. Бұл кезде сол образдың немесе сөздің сыртқы көрінісінің сәйкестігін сақтап қана қоймай, яғни аудармада түпнұсқаның ішкі көрінісінің сәйкестігін сақтау маңызды.
Сондықтан да аудармашы аударма жасалатын шет тілін, сол елдің мәдениетін, сонымен бірге өзге тілді, оның құрылым ерекшелігін, оның бөлшектерінің өз ана тілінің бөлшектерімен өзара байланыс қисынын көрсету үшін ана тілінің мүмкіндіктерін сарқи пайдаланатындай терең меңгеруі тиіс. Түрлі тілдер тасымалдаушылары арасында қабылданған сөйлеу нормалары туралы көзқарастардың бір-біріне сәйкес келмеуі де аудармашы үшін ауыр сын.
Бұл диссертациялық зерттеу аудармашының лингвистикалық тұлғасының кешенді коммуникативтік құбылыс ретіндегі сипаттамасына, аудармашының лингвистикалық тұлғасының әлеуметтік-коммуникативтік сипаттамаларын анықтауға және зерттеуге арналған. Зерттеудің нысанасы ауызша аудармашының тілдік тұлғасы болып табылады. Зерттеу пәні ретінде аудармашы лингвистикалық өзіндік тұлғасының социокоммуникалық сипаттамалары көрінеді.
Зерттеудің өзектілігі мынадай факторларға байланысты:
1) антропологиялық лингвистиканың зерттеу әдістерінің тиімділігі аудармашы жүзеге асыратын коммуникативтік әрекеттердің логикасын және шарттығын түсіну үшін жаңа мүмкіндіктер береді;
2) мәдениаралық қарым-қатынастың әлеуметтік феноменіне тұрақты және көп аспектілі өлшемді қызығушылыққа қарамастан, ауызша аударма феномені туралы рефлексиялар коммуникативтік лингвистика объектісі ретінде әрекет ете қойған жоқ;
3) аудармашының социокоммуникативтік мінез-құлқына кешенді талдау теоретиктер мен аудармашылар арасындағы қайшылықтарды шешуге және осылайша мәдениетаралық қарым-қатынастарды жеңілдетуге көмектеседі.
Бұл зерттеу келесі гипотезаға негізделеді: аудармашы тіларалық және мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде коммуникативтік кеңістікті қалыптастырады, ол өзінің әлеуметтік-коммуникативті және трансляциялық құзыреттіліктерін толығымен іске асырады, икемділікпен, ойлау мен бейнелерді ауыстыру және ауыстыру қабілеттілігімен сипатталатын лингвистикалық сананың іске асырылуының нәтижесі болып табылады. орта мерзімді перспективада ұзақ мерзімді есте сақтау және жинақталған мәдениетаралық тәжірибені белсенді пайдалану.
Аудармашы әрекеттері өзінің ғаламдық делдалдық миссиясына - коммуникаторлардың интенцияларын беруді іске асыруына және оның әлеуметтік-коммуникативтік сипаттамаларына сәйкес бағынады.
Зерттеудің мақсаты - аудармашының тілдік тұлғасының әлеуметтік-коммуникативтік сипаттамаларын анықтау.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет сияқты:
1) аудармашының лингвистикалық тұлғасын кешенді коммуникативтік феномен ретінде анықтау;
2) аудармашы классикалық және қазіргі заманғы аударма теориясы тұжырымдамасындағы рөлін талдау;
3) ауызекі аудармашының тілдік тұлғасын анықтау және сипаттау;
4) екі жақты дәйекті аударма жағдайында аудармашының коммуникативтік мінез-құлық ерекшеліктерін талдау және сипаттау.
Зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келесі зерттеу әдістері пайдаланылды: үзіліссіз іріктеу әдісі, контекстік және дискурстық талдау әдістері, сипаттау және қорыту әдістері.
Зерттеу материалдары болып аудармашының делдалдық байланыс субъектісі ретінде екі тілде сөйлейтін қарым-қатынас жағдайында қатысушылардың рефлексиялары және аудармашылардың автобиографиялық дискурстарында (мемуарлар, күнделіктер, жазбалар, естеліктер, сұхбаттар, түсініктемелер, жиынтық дәптерлер) ұсынылған аудармашылардың рефлексиялары мен авторефлексиялары табылады.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы коммуникативті кеңістікті құру және қалыптастырудың әлеуметтік процесі ретінде аудармаларды және интерпретатордың ерекшеліктерін анықтау және оның белгілі бір кеңістіктің жұмыс істеуі үшін маңызды болып табылатын екі тілді қарым-қатынаста оның әлеуметтік рөлі тұрғысынан айқындау болып табылады. Алғаш рет аудармашының коммуникативтік әрекеттерінің эмпирикалық базасы ретінде БАҚ, мемориал мен дискурстың кәсіби түрлерінің шеңберінде ағылшын және орыс тілдеріндегі коммуникацияларлардың қатысушыларының рефлексиялары мен авторефлексиялары контексттері пайдаланылады.
Зерттеудің теориялық маңыздылығы оның аударма үдерістерінің зерттеудегі антропологиялық тәсілді әзірлеуге қосылуы арқылы айқындалады. Алынған нәтижелер аудармашының кәсіби тұлғасының әлеуметтік-коммуникативтік сипаттамаларына байланысты әлеуметтік үдеріс ретінде аударма түсінігін кеңейтеді.
Жұмыстың практикалық құндылығы оның ережелерін аударма теориясының, мәдениетаралық коммуникация теориясының, сондай-ақ дәйекті аударма және ауызша аударма теориясының, коммуникация теориясының университеттік курстарында қолдануға болатындығымен түйінделеді.
Зерттеу материалдарын мәдениетаралық жобаларды жүзеге асыруда, сондай-ақ коммуникативтік лингвистика, коммуникация теориясы мен практикасы, әлеуметтік лингвистика, психолингвистика бойынша, тиісті оқу жоспарында көзделген магистрлік диссертациялар, дипломдық жұмыстар және курстық жұмыстар бойынша арнайы курстар мен арнайы семинарларды әзірлеуде дәйекті аударма саласын қолдану арқылы табуға болады. Зерттеудің нәтижесі аудармашыларды, оқытудың тиісті бағыттары бойынша оқитын студенттерді, сондай-ақ мәдениетаралық коммуникация және аударма зерттеулерін үйренуге қатысатын зерттеушілер үшін пайдалы болуы мүмкін.
Бұл жұмыстың теориялық негізі болып бірқатар ғылыми бағыттардың ережелері табылады:
- коммуникация теориялары (Т. Г. Винокур, О. Я. Гойхман, Л. И. Гришаева, В. Б. Кашкин, О. А. Леонтович, Е. И. Пассов, Т. Г. Пшёнкина, К. Ф. Седов, И. А. Стернин, Е. Ф. Тарасов, С. Г. Тер-Минасова, Н. Л. Шамне, P. Kussmaul);
- дискурс теориялары (Е. В. Гуляева, В. И. Карасик, О. А. Леонтович, В. А. Митягина, Г. Г. Слышкин, B. Hatim, F. Poyotos, А. Trosborg, C. Schäffner);
- тілдік тұлға теориялары (И. Р. Абдулмянова, С. И. Агагюлова, В. Н. Базылев, Г. И. Богин, А. Б. Бушев, В. В. Виноградов, Л. А. Долбунова, Ю. Н. Караулов, Л. В. Кушнина, Т.Ю. Ма, С. В. Серебрякова, М. С. Силантьева, О. Б. Сиротинина, Х. Ж. Хайрова, И. И. Халеева, О.Н. Шевченко);
- аударма теориялары (И. С. Алексеева, Е. В. Аликина, Л. С. Бархударов, Д. М. Бузаджи, В. С. Виноградов, Т. А. Волкова, Г. Егер, Т. А. Казакова, В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, Р. К. Миньяр-Белоручев, А. Л. Семенов, М. С. Силантьева, Я. И. Рецкер, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер, S. Bassnett, J. C. Catford, L. Haffner, D. Gile, M. Inghillery, I. Mason, O. Kade, P. Kussmaul, A. Neubert, E. A. Nida, F. Pöchhacker, D. Robinson, C. Roy, D. Seleskovitch, M. Shlesinger, M. Snell-Hornby, H.J. Vermeer);
- аударма дидактикалары (С. А. Королькова, А. Г. Минченков, Э. Ю. Новикова, О. И. Попова, Е. Р. Поршнева, Т. С. Серова, А. Н. Усачева, Ю. О. Швецова, C. V. Angelelli, R. Jones, J. Fraser, B. Meyer) - лингвистики текста (Т. М. Дридзе, А. М. Поликарпов, В. В. Сдобников, М.А.К. Хэллидэй, К. Райс).
Келесі ережелерді қорғау қажет болады:
1. Рефлексия және авторефлексия қабілетіне ие ауызекі аудармашының кәсіби қызметіне өнімді қарым-қатынасқа және коммуникаторлармен байланысқа ұмтылудың кəсіби қажеттілігі көрсетілетін, олардың коммуникативтік әрекеттерін біріктіретін реакцияшылдық тән.
2. Араластырылған коммуникация акторы болып табылатын аудармашының тұлғасы бірінші тілдік тұлғаның, екінші тілдік тұлғаның жәнемаударма тұлғаның өзара қатынастарының нәтижесінде қалыптасады. Ана тілінде қалыптасқан негізгі тілдік тұлға ретінде аудармашы әдеби тіл нормаларына, этикалық және коммуникативтік нормаларға ие, ахуалға және қарым- қатынас мақсаттарына сәйкес келетін мәтіндерді жасауға қабілетті, бай белсенді және пассивті сөздік қоры бар элиталық тұлғамен байланысты. Екінші тілдік тұлға бола отырып, аудармашы қоршаған шындықты сипаттап, бағалауға және шетелдік лингвомәдени бірлестіктің әлеуметтік-мәдени кодына сәйкес коммуникативтік әрекеттерді жүзеге асыруға қабілетті. Аударма тұлға ретінде аудармашы аударылған мәтінді жеке экзитенционалдық және кәсіби тәжірибесі арқылы мәтінді бұрмалаусыз және өз пікірін білдіруден бас тартпай, автордың ұстанымына сай адекватты аудара алады.
3. Аударманың специфистикалық сипаттамасы - бұл үшінші интераанттың әртүрлі кеңістіктерінің қабаттасуы мен қиылысуы жүретін, аудармашы оны біртұтастыққа біріктіретін кеңістіктік аудармашының қалыптасуы. Аудармашы ретранслятор, координатор және делдал функцияларын орындайды.
4. Аударма кезінде аудармашы интеракцияны құрайды, қалыптастырады және реттейді және оның коммуникативтік әрекеттеріне толығымен жауап береді. Аударма үдерісінде туындайтын мәселелерді шешуге коммуникацияның оңтайлы тональдігін қамтамасыз ету және мәдени-басқа арнайы категориялық аппаратты игеру арқылы қол жеткізіледі, бұл тек аудармашының лингвистикалық сана ерекшеліктеріне: икемділікке, лингвомәдени алмасу қабілетіне және ұзақ мерзімді жадтан орташа мерзімді және керісінше ақпараттар мен бейнелерді беруге байланысты мүмкін болады .
5. Аудармашы кәсіби тұлғаның маңызды сипаттамасы аудару шарттарына бейімделу болып табылады. Аудармашының кәсіби бейімделуі болып аудармашының аударма жағдайларына бейімделуіне мүмкіндік беретін қасиеттер мен сипаттамалардың жиынтығы табылады. Аудармашы кәсіби бейімделуінің негізі превентивтік бейімделудегі үдерістік құбылысының нәтижесі болатын профилактикалық бейімделу болып табылады.Превентивті бейімделу кәсіби жаңа білім болып табылады, ол келесі компоненттерді қамтиды: өзіндік нақты және әлеуетті мүмкіндіктерін адекватты бағалау; аудармашы үшін жаңа болып табылатын коммуникативтік жағдайға тиімді қатысу үшін ішкі және немесе сыртқы іс-қимылдарды қабылдауға ұмтылу және дайындалу; стресстік жағдайларды уақытша және мақсатқа жету үшін қажетті сезіну; бейімделуді тиімді коммуникативтік кеңістікті құруға және қалыптастыруға қажетті аудармалардың ажырамас бөлігі ретінде қабылдау.
6. Аударма оперативті бейімделу аудармашының нақты коммуникативтік оқиғаға бейімделуіне мүмкіндік беретін білім мен дағдылар кешенін көрсетеді. Аудармашы табысты оперативтік бейімделуі оның мақсаттылық, табандылық, қайсарлық, байсалдылық, өзін-өзі бақылау, бастамашылдық секілді аудармашы тұлғаның өзіндік қасиеттерін іске асыру туындайтын кәсіби белсенділігіне байланысты.
Зерттеу нәтижелерін мақұлдау және жарияланымдар. Диссертацияның негізгі ережелері, қорытындылар мен ұсыныстар екі ғылыми мақалада жарық көрді.
Диссертациялық зерттеудің құрылымы жұмыстың сипатына, оны әзірлеу деңгейіне, зерттеу міндеттері мен логикасына байланысты. Диссертация кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.

1 Аудармашының тілдік тұлағасының қалыптасу аспектілері
1.1 Аудармашының тілдік тұлғасының қалыптасу ерекшеліктері

Тілдік тұлғаның тұжырымдамасының пайда болуы кездейсоқ емес, себебі әр адамның жеке білімі, тәжірибесі, мамандығы, білім беруі және т.б. арқылы анықталатын тілдік ерекшеліктері мен тілдік мінез-құлқы бар. Тілдік тұлға термині В.В. Виноградовқа тиесілі, бірақ алғаш рет осы ұғымның нақты анықтамасын Г.И. Богин түсіндірген болатын. Ол тілдік тұлға - сөйлеу әрекеттерін жасауға, өзара сөз алмасу туындыларын құрастыруыға және қабылдауға дайын екендігіне байланысты қарастырылатын адам [1, 1-б].
Ю.Н. Караулов бұл тұжырымдаманың анықтамасын мәтінді талдаумен байланыстырып кеңейтті. Тілдік тұлға ретінде ол адамның құрылымдық және тілдік күрделіліктің деңгейі және белгілі бір мақсатты бағдары бойынша ерекшеленетін сөйлеу жұмыстарын (мәтіндерін) қалыптастыру мен қабылдауын анықтайтын қабілеттер мен сипаттамалардың жиынтығын түсіндіреді [2, 27-б].
Ұсынылған анықтамалардың көпшілігі тілдік тұлға көп құрамды, көп компонентті, құрылымдық-реттелген тілдің қабілеттері мен дағдыларын, сөйлеу жұмыстарын жасауға және қабылдауға дайын екендігін білдіреді. Тілдік тұлға өз ана тілінде қарым - қатынас жасау үдерісінде бір мәдениеттің аясында әлеуметтік және мәдени тәжірибені сақтайды әрі жинақтайды.
Соңғы екі онжылдықта лингвистикалық ойды дамыту тілдегі адам факторын белсенді зерттеу арқылы байқалды.
Заманауи зерттеулердің негізгі үрдісі ғылыми зерттеулердің антропоцентризмі, адамға деген маңызы, адамның өзі туралы және әлем туралы біліміндегі рөлімен анықталады. Нәтижесінде сөйлеуші, яғни тілдік тұлға, заманауи тіл білімін зерттеудің негізгі нысаны болды. Фердинанд де Сауссур айтып кеткендей, ауырлық орталығы тілдік жүйені үйренумен байланысты сөйлеуді зерттеуге көшті.
Алғаш рет В.В. Виноградовпен енгізілген тілдік тұлға термині ХХ ғасырдың 80-90 жылдарында лингвистика саласында белсенді жұмыс істей бастады.
В. Виноградов тілдік тұлғаның тұжырымдамасын әзірлеуде психолингвистикалық та, лингводидактикалық та жолмен жүрген жоқ, ол барлық күрделілігімен және барлық алуан түрлілігімен көркем тілді үйрену міндетін алдына мақсат етіп қойған, ол жеке сөйлеу құрылымында қарапайым деңгейді, қарапайым жасушаны, осы ұлылығын зерттеудің бастапқы нүктесін көрді.
1927 жылы В.В. Виноградов әдеби шығармалардың сөйлеу жүйелерін зерттеуге байланысты тілдік тұлғаға баса назар аударады. Ол былай деп жазады: Көркемдік прозада монологтың түрлерін зерделеу мәселелері көркем-тілдік сананы құрудың әдістеріне, әдеби шығармадағы сөйлеушінің немесе жазушының бейнесімен тығыз байланысты. Монолог оның автордың барлық көркемдік менімен тығыз қарым-қатынаста болуы деңгейіне байланысты нақты бейнесі төмендейтін адамға бекітіледі.
Тілдік өрнекті тартудың басты бағыты болып табылатын автордың мен бейнесі пайда болмайды. Тек ауызша ұйымның ортақ жүйесінде және көркем - жеке әлемнің бейнесі әдістерінде жазушының сыртқы жасырын беті пайда болады. В.В. Виноградов бұл пайымдауында тілдік тұлғаның, көркемдік бейненің және автордың бейнесінің өзара қарым-қатынасы мен өзара әрекеттестігінің негізгі идеясы жатыр [1, 78 - б].
Орыс лингвистикасындағы тілдік тұлғаның тұжырымдамасын дамытудағы басымдық Ю.Н. Карауловқа тиесілі, ол тілдік тұлғаны сөйлеу жұмыстарын (мәтіндерді) жасауды анықтайтын адам қабілеттерінің және сипаттамаларының жиынтығы ретінде қарастырады[3, 3-б].
Көркем мәтінге сүйене отырып, Ю.Н. Караулов тілдік тұлғаның деңгейлік үлгісін әзірледі, оның пікірінше, ол үш құрылымдық деңгейге ие болады. Нөлдік деңгей, ауызша-семантикалық, күнделікті тілде білім деңгейін көрсетеді және тілдік қарым-қатынас үшін негіз болып табылады. Бірінші, яғни танымдық деңгейде тілдік тұлғаға тән және ғылым мен жеке ұжымдық тілдік сананың когнитивтік кеңістігін қалыптастыратын білім мен идеяларды сәйкестендіру жүзеге асырылады.
Дәл осы деңгей - тұжырымдамалар мен идеялар деңгейі. Тұжырымдар тұлғаның тілдік үлгісін, оның әлемнің жеке бейнесін көрсетеді. Екінші - жоғары деңгей - бұл прагматикалық. Ол тілдік тұлғаның дамуына түрткі болатын себептер мен мақсаттардың сипаттамаларын қамтиды.
В.И. Қарасик ұсынған тілдік тұлғаның үлгісі Вильгельм фон Гумбольдттың - тілдік шеңбердің ғылыми метафорасына сүйенеді: Адамның қабылдауы және белсенділігі оның ойына байланысты, ал оның объектілерге қатынасы толығымен тілге байланысты ... әр тіл ол тиесілі халықтың айналасын суреттейді.
В.И. Карасик тұжырымдамасы бір жағынан, адамның этномәдени және әлеуметтік-мәдени қағидаттарының ажырамас байланысына, ал екінші жағынан, жеке сипаттамаларына негізделеді [2, 6 - б].
Осылайша, В.И. Қарасик коммуникативті тұлғаны мәдени-тілдік және коммуникативтік-белсенділік құндылықтарды, білімді, көзқарастарды және мінез-құлық реакцияларын таратушы бейне ретінде түсіндіреді [2, 22 - б].
Тілдік тұлғаны психология және психолингвистика тұрғысынан зерделеу кезінде лингвистикалық сананың психикалық компоненттеріне назар аударылады.
Т.Н. Ушакованың пікірі бойынша [4, 13-24 - б], тілдік сана екі нысанда пайда болады: материалдық емес табиғаттың психикалық құбылысы ретінде және ауызша немесе жазбаша ақпарат алмасуда жүзеге асырылатын материалдық құбылыс ретінде.
В.И. Карасик, тілдік сананың тұрақтылығын және жеке тұлғаның коммуникативтік мінез-құлқын талдауға сүйене отырып, интегративті гуманитарлық білімнің жаңа саласын - аксиологиялық лингвистиканы ерекшелеуге болады деп есептейді [2, 6 - б].
Лингвистиканың дамуы барысында тілдік тұлғаның мәселесі бірнеше рет талқыланды және де бұл тұжырымдаманы күрделендірумен қатар жүрді. Бастапқыда тек адам туралы ғана сөз болды, содан кейін сөйлеуші тыңдаушы үлгісі талқыланды, сайып келгенде, Ю.Н. Караулов әзірлеген тілдік тұлғаның үш деңгейлі моделі ұсынылды. Соңғы үлгі тілдік тұлға теориясын дамытуға ынталандырды, мысалы, И.И. Халеева ұсынған екінші реттік тілдік тұлға тұжырымдамасының пайда болуына себепкер болды. Осылайша, тілдік тұлғаны зерттеу тіл мамандарының қызығушылық саласына әртүрлі көзқараста адамды зерттейтін мамандарды біріктіретін мәселелерді сөзсіз тартады.
Тілдік тұлғаның құрылымын толығырақ қарастырайық. Қарым-қатынас тұрғысынан тілдік тұлғаны коммуникативтік тұлға - мәдени-лингвистикалық және коммуникативтік-белсенділік құндылықтарды, білімді, көзқарасты және мінез-құлық реакцияларын тасымалдаушының жалпылама бейнесі ретінде қарастыруға болады. В.И. Карасик лингвистикалық тұлғаны коммуникативті тұлға ретінде қарастырады, оның құрылымында осы тұжырымдаманың құндылықтарын, танымдық және мінез-құлық жоспарларын ерекшелеп айтуға болады [2, 56 - б].
Коммуникативтік тұлғаның құндылық жоспары белгілі бір этносқа тән этикалық және утилитарлық мінез-құлық нормаларын қамтиды. Бұл нормалар халықтың өнегелік кодексінде бекітілген, мәдениет және тілмен біріктірілген адамдардың тарихын және дүниетанымын бейнелейді. Адамдардың өнегелік кодексі тілде тек ішінара айтылады.
Мұндай кодекстің лингвистикалық (және кеңірек коммуникативтік) индекстеріне орташа сөйлеуші түсінетін, этика нормалары, сыпайылықтың коммуникативтік стратегиясы және сөздердің сандық маңызы бар мәдени контекстті құрайтын әмбебап сөздері және басқа да мәтіндері жатқызылады.
Коммуникативті тұлғаның танымдық (когнитивтік) жоспары оған тән әлем бейнесін талдау арқылы анықталады. Мәдени-этникалық талқылау деңгейінде (әдетте бұл деңгейде тілдік тұлға туралы айтылады) әлем және тіл туралы белгілі бір білімді жеткізушінің шындық сипаттамасын түсіндірудің пәндік-мазмұндық және категориялық-формальды тәсілдері бөлінеді.
Коммуникативті тұлғаның мінез-құлық жоспары тілдің және паралингвистикалық байланыс құралдарының қасақана және басқа да қосымша сипаттамаларының нақты жиынтығымен сипатталады. Мұндай сипаттамалар әлеуметтік-лингвистикалық және прагмалингвистикалық аспектілерде қарастырылуы мүмкін: алдымен, ерлер мен әйелдердің, балалар мен ересектердің сөйлеу көрсеткіштері, білімді және білімі төмен сөйлеушілердің, туған және өзге тілді меңгерген адамдар, ал екіншіден, адамдардың қарым-қатынас жасауындағы тілактілік, интерактивті, дискурстық қадамдар ерекшеленеді. Мінез-құлық стереотипі көптеген ерекшеліктерді қамтиды және тұтастай қабылданады.
Коммуникативті тұлғаның ұсынылған аспектілері Ю.Н. Караулов ұсынған тілдік тұлғаның (сөздік-семантикалық, когнитивтік, прагматикалық деңгейлер) үш деңгейлі моделімен сәйкес келеді. [3, 34 - б].
Айырмашылығы- деңгейлік үлгі жоспарлардың иерархиясын білдіреді: ең жоғары - мақсаттарды, себептерді, мүдделерді, көзқарастар мен ниеттері қамтитын прагматикалық деңгей (прагматикон); орта деңгей (семантикон) - әлемнің бейнесі, оның ішінде ұғымдар, идеялар, құндылықтар иерархиясы; ең төменгі деңгей (лексикон) - бұл табиғи тілді білу деңгейі, тіл бірліктерінің деңгейі [2, 23 - б].
Тілдік тұлғаның теориясын әрі қарай дамыту, адамның сөзін зерттеу перспективалық ғылыми бағыт болып табылады. Адамды өз тілімен тани білу қабілеті мен мүмкіндігі ғылымдағы жаңа көкжиектерді ашады.
Б.М. Берсиров әлемдік қауымдастықтың өміріндегі өзгерістер, жаһандану үдерістері, ғаламдық Интернет мәдениетаралық қарым-қатынас мүмкіндіктерін едәуір кеңейткенін атап өтті, осылайша лингвистикалық мәдениетті қалыптастыру үдерісінде тілдің ролін күшейтті, автор ауызша және когнитивтік әрекеттерді қабылдаудың кешенді механизміне негізделген иерархиялық, көп деңгейлі, полиструктурлық білім беру, халықтың мәдениеті мен менталитетін лингвистикалық және экстралингвистикалық факторлар арқылы талдай білу, жемісті мәдениетаралық қарым-қатынас үшін көп мәдениетті қоғамдағы мәдениеттің ұлттық бейнесін қалыптастыру, яғни оларда бекітілген және қабылданған барлық нормалар, құндылықтарды ескеріп, күтілетін мәдениет үлгісіне әрекет ете отырып әртүрлі мәдениет өкілдерімен диалог жүргізу қажет екендігін атап өтеді[1].
Бұл үрдістер іс жүзінде әртүрлі саладағы тілдік делдал ретінде аудармашылардың тәртібін құрайды. Аударма қызметінің ерекшелігі көп жағдайда аудармашының көп тілді және көпмәдениетті қауымдастықтардың (немесе олардың жеке өкілдерінің) арасында делдалдың ең маңызды әлеуметтік функциясын орындауында.
Әдіснамалық тұрғыдан алғанда, бүгінгі күні бұл мәселе толығымен ашылмағанына өкініш білдірген жөн. Кәсіби аудармашыларға деген сұраныс оларды оқыту сапасына қойылатын талаптардың сөзсіз өсуіне алып келеді. Басқаша айтқанда, қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның (кең мағынада) құзыретті мүшесі ретінде аудармашының кәсіби біліктілігі жайында сөз қозғалып жатыр.
Аудармашының кəсіптік құзыреттілігі, əдетте, лингвистикалық жəне кəсіби мамандандырылған құзыреттіліктерді ғана емес, сонымен қатар жалпы мәдени, психологиялық жəне ақпараттық құзіреттіліктерді қоса алғанда, маманның жеке басының интеграциялық сипаттамасы ретінде түсіндіріледі жəне аудармашының жоғары деңгейде кәсіби қызметті жүзеге асыруына мүмкіндік береді.
Заманауи әлемде аудармашы рөлі лингвистикалық этникалық кедергілермен бөлінген адамдар арасындағы қарым-қатынастың сыртқы қажеттілігін қанағаттандыратын делдалдан бастап, мәдениетаралық қарым-қатынас саласында маман болып, қоғамның әртүрлі ақпараттық іс-әрекеттерін қамтамасыз ете отырып, жауапты әрі маңызды болып келеді. Мұның барлығы гуманитарлық білімнің қазіргі парадигмасының соңғы жетістіктерін ескере отырып, аудармашыларды оқытуға қатысты лингводидактиканың көптеген мәселелерін тұжырымдаудың жаңа жолын қажет ететіндігін көрсетеді.
Өзге тілдік шындыққа жүгіну кез келген коммуникативтік үдерістің, оның ішінде аудармалардың ажырамас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, тіл аударманы айқындайтын бастапқы үлгілеу жүйесінің рөлін атқарады, ал тиісті мәдениет жүйелері екінші үлгілеу жүйелері ретінде әрекет етеді [3, 10 - б].
Басқа мәдениеттің когнитивтік үлгілерінің екі тілді жеке тұлғаны қалыптастыру мүмкіндігі шын мәнінде нақты мәдениетаралық қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді, өйткені мәдениеттердің кез-келген диалогы тек қана басқа (шетелдік) мәдениеттің сана-сезімін өзінің және шетелдік мәдениеттеріндегі квази-ұқсас бейнелердің айырмашылығы туралы ойлану барысында түсіне алған мәдениет иесінің ой-санасынан шығады [4, 9 - б].
Аударма теориясы мен әдістемесі саласындағы танымал маман Л.К. Латышев аударманы аудару кезінде міндетті түрде бейтараптандыруға және көздердің сөйлеушілерін сәтті байланыстыруға кедергі келтіретін әртүрлі салмақ салатын факторлардан қалыптасқан лингвистикалық-этникалық кедергіні жоюға бағытталған әрекет ретінде сипаттайды.Бұл факторларға олардың маңыздылығының төмендеу ретіне қарай екі тілдік жүйенің ажыратылуын, тіл нормасын, сөйлеу тілін, бастапқы тілде сөйлеушілер мен аударылып жатқан тілде сөйлеушілер арасындағы ақпараттық қорлардың бөлінуін жатқызады [6, 105-107 - б].
Аударма ісі саласында беделді сарапшылардың пікірін қолдай отырып, өзіміздің педагогикалық тәжірибемізге сүйене отырып, аудармаларды оқыту әдістемесі шет тілін филологтар мен мұғалімдерге оқытудан тактикалық және стратегиялық жағынан ерекшеленетінін, тек тілдік жүйені ғана емес, аударма жасауды, нақты мәтіндік іс-әрекет үдерісінде бір жүйені екіншісіне қайта кодтауды, ауыстыруды үйрету қажет.
Осыған байланысты тілдік тұлғаның лингвистикалық білім беру үлгісін құрудағы жүйелік фактор ретінде И.И. Халеева ұсынған тұжырымдама маңызға ие. Оның ойынша, мәдениетаралық коммуникацияны оқытудың негізгі міндеттерінің бірі - реципиенттің (оқушының) екінші деңгейлі когнитивтік құрылымдарының - танымдық әлем туралы білімдерге сәйкес келетін (танылған әртүрлі әлеуметтік-мәдени қоғамдастықтың өкілі) когнитивтік жүйесін құру [1, 70-б].
Тәжірибе көрсеткендей, тиімді мәдениетаралық қарым-қатынас мақсаттары үшін мәдени айырмашылықтарды түсіну өте қажет, яғни шет тілдері үйреніп жату себебіне байланысты. Мәні жай ғана тілдік белгілермен тұжырымдалмаған: түсіну - бұл мағынаны өшіру белсенді үдерісі, мұнда реципиент өзінің тәжірибесіне (кең мағынада) және контекстіне негізделген, мәдени контекстті қамтитын - мағыналық қиындықтардың кез-келген деңгейінің лингвистикалық белгілері мен прагматикалық тапсырмаларын түсіндіреді.
Тілдік тұлға кез-келген коммуникация үдерісінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, белгілі бір қабілеттерге және сипаттамаларға ие, сөйлеу жұмыстарын жасайды және сәйкесінше қабылдайды. Отандық тіл білімінде бұл мәселені зерттеу В.В. Виноградов, Г.И. Богин, А.Б. Бушев, Ю.Н. Караулов, А.С. Мельников, Ю.М. Скребнев есімдерімен байланысты.
Тілдік тұлғаның мәселесі білім беру парадигмасында да, аударма саласында да, аудармашы мамандығының рөлінің артуына және кәсіптік даярлыққа қойылатын талаптардың артуына байланысты болды деп айту заңды.
Кицеро мен Квинтилиан өз уақытында жазып кеткендей, аударма ісін меңгеру барысының бастапқы кезеңінде кәсіби білімді, дағдыларды, шеберлікті дамытуда оқытудың маңызы зор, тәлімгерге өнегелік жағынан әсер етеді, одан біртіндеп мықты, ақылға қонымды, этномәдениеттілікке толерантты тұлғаны қалыптастырады.
Ю.Н. Караулов әзірлеген тілдік тұлғаның үш деңгейлі ұйымының тұжырымдамасын негізге ала отырып [7, 37- б], деңгейлердің өзара байланысын лингвист-аудармашы, мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы маманның белгілі бір құзыреттіліктерімен сипаттауға болады. Осылайша, ауызша-семантикалық деңгей лингвистикалық құзыреттіліктерді (яғни, дереккөздің құрылымы мен жүйесі және тілдерді аудару), тезаурус - әлеуметтік-мәдени, лингвистикалық-танымдық, мотивациялық - гуманитарлық және коммуникативтік құзыреттілікті (мотивтер, мақсаттар мен құндылықтар) иеленуді қарастырады. Олардың барлығы лингвист және аудармашы кәсіби құзыреттілігінің негізіндегі аралық тілдік-коммуникативтік қызметтің тиімділігін қамтамасыз ететін жақсарту кешенінің тұрғысынан динамикалық және түзетуші болып табылады.
Тілдік тұлғаның үш деңгейлі ұйымы негізінде (Ю.А.Караулов бойынша), И.И. Халеева тезаурус саласын шартты түрде ажыратуды екі өзара байланысты, бірақ көбінесе автономдық конструкцияға айналдырады: тезаурус-I (тілдің ассоциативті ауызша желісіне шығу, әлемнің лингвистикалық бейнесін қалыптастыру) және тезаурус II (концептуалды немесе жаһандық әлемнің бейнесін құратын лингвистикалық тұлғаның болжамдары мен тұжырымдары жүйесі ретінде) [2, 67 - б].
Осылайша, әдіснамалық қоғамдастықта, аударма жергілікті және шетелдік мәдениеттердің когнитивтік үлгілерінің аудармашысының ақыл-парасатында өмір сүруді талап ететін делдалдық әрекет болып табылады, оған коммуникативті оқиғалардың сценарийлерін білу, коммуникативтік оқиғаларды құрайтын сөйлеу актілерінің тұжырымдары, қарым-қатынас жағдайының тиісті контекстік параметрлері және олардың мәдени түсіндірілуі, сондай-ақ екі мәдениетте қабылданған принциптер мен ең көп сөйлейтін қарым-қатынас, дискурстық және прагматикалық білім деп аталатын құрамалар кіреді.
Екі тілді аудармашының, шын мәнісінде, екі еселенген тілдік тұлғанының өзге тілдік мәдениет тұрғысынан шет тілдік мәтіндік әрекеттерді қабылдау мүмкіндігін дамытып, содан кейін ана тіліне және әлеуметтік-мәдени кодтарға көшу керек, яғни бұл түсіну үдерісініен шығармашылық және кәсіби аударма қызметіне ауысып отыру мүмкіндігін білдіреді.

1.2 Қазіргі лингвистикадағы тілдік тұлғаның тұжырымдамасы

Кәсіби аудармашының лингвистикалық өзіндік құбылысы гуманитарлық білімнің жалпы ғылыми аймағында, әсіресе мәдениетаралық қарым-қатынас саласында ерекше қызығушылық тудырады. Гуманитарлық ғылымдардың сындарлы әлеуеті үнемі өсуде.
Ғалымдардың айтуынша, бұл үдерісті анықтайтын екі фактор бар. Бұл адамзатты, оның қызметін, ішкі әлемін, санасын және т.б. зерттеуге бағытталған гуманистиканың мән-мағынасына байланысты. Жаратылыстану ғылымдары жасанды интеллект құру міндетін қойған кезде ғылыми гуманитарлық ғылымдарсыз бұл мәселені шеше алмайтынын түсінді. Сондықтан жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың бірігуі басталды.
Басқаша айтқанда, өзіңді таны атты Сократтық принцип әлі де маңызды, ал гуманитарлық ғылымдар бұл жерде шешуші рөл атқарады. Екіншіден, өзімізді тану арқылы өзімізді өзгертеміз, яғни гуманитарлық білім басқа адамдарға, соның ішінде өз-өзіне әсер ететін жеке тұлғаның өзгеруіне әкеледі.
Бұл ғалымдар мәдениет делдалы ретінде анықтаған аудармашының тілдік ерекшелігін зерттеу кезінде бізді қызықтыратын екінші негізгі идея. Бұл аудармашының қызметіне гуманистік көзқарас басымдық беріледі дегенді білдіреді, ол тілдік-орталық және тілдік-мәдениеттану әдістерін алмастырады.
Аудармашыдағы тілдік тұлға мәселесі аталған ғылыми парадигмаларға және гуманизм, лингвокультурология, когнитивтік ғылым, когнитивтік лингвистика, аударма зерттеулерінің дамуы элиталық сөйлеу мәдениетінің иесі болып табылатын жаңа буынның аудармашысының қалыптасуына қалай әсер ететінін қарастырайық.
Бұл мәселені шешу келесі сұрақтардан қарастырудан көрінеді:
тілдік тұлғаның терминін түсінуге қатысты заманауи көзқарас;
аударма мәселелері контексіндегі тілдік тұлға тұжырымдамалары;
аударма кеңістігінің авторлық тұжырымдамасы тұрғысынан аудармашының тілдік тұлғасы
элиталық сөйлеу мәдениетінің тасымалдаушысы ретінде кәсіби аудармашының тілдік тұлғасы.
Тілдік тұлға түсінігіне анықтама беруден бастайық. Тілдік тұлғаның теориясы адамды және оның тілін зерттеуге бағытталған заманауи антропоцентриялық лингвистика - тілдік тұлғаны зерттеу ғылымдарының бір бағыты болып табылады.
Лингвистикалық қабілет мәтінді қалыптастыру қабілеті деп қарастырылатын тілдік тұлғаның лингводидактикалық мәселесінің мәнін түсіндірген Г.И. Богин болды, бұл мәтінді түсіну деңгейін алдын ала анықтайды.
Бұл мәселені одан әрі дамыту лингвистикалық тұлғаны жеке тұлғаның психологиялық, этикалық, әлеуметтік және басқа компоненттері бар толыққанды өкілдігі ретінде түсіндіретін Ю.Н.Карауловтың зерттеуімен байланысты, бірақ оның тілі мен дискурсы арқылы сынға ұшырады. Тілдік тұлғаның құрылымы ғалыммен үш деңгейде: ауызша-семантикалық, лексикон, лингвистикалық-когнитивтік немесе тезаурус, мотивациялық немесе прагматикалық үлгі түрінде ұсынылған [Караулов 2007: 36].
Осы деңгейлердің әрқайсысын аудармашының тілдік тұлғасына қатысты түсіндірейік. Бұл мәселе аудармашы қызметінің әртүрлі аспектілеріне арналған Э.В. Аликина, Т.Серова және т.б. жұмыстарында сипатталған.
Э.В. Аликинаның байқауларына сәйкес, аударма жазбасы ауызша мәтінді қалыптастыру үшін негіз болып табылады, ол біріншіден, мәтінді семантикалық талдаумен байланысты лексикалық дағдыларды қалыптастыруды көздейді, мысалы, рельефті және түйінді сөздерді белгілеу және бекіту, тірек сөздер, семантикалық кезеңдер; екіншіден, тақырыпты және сөйлеу сөздерін бөлектеу, сөйлеудің толық сегментінің логикалық-семантикалық құрылымын, мәліметтерді жинақтау, негізгі және түсіндіретін ақпаратты айқындай отырып, құрылымдық-компиляциялық дағдыларды қалыптастыру және т.б. [Аликина 2010: 142].
Бір жағынан, аудармашының дүниетанымы оны өзімен жасалады, ол саналы түрде әлемнің өзінің аударма кесінін қалыптастырады, ал екінші жағынан әлемнің аударма суретін түсіну оның шығармашылық сипатын береді. Егер оның коммуниканттарғға әсерін қарастыратын болсақ, онда, ең алдымен, аудармашы - қайталама лингвистикалық тұлға, ол мағынасын ашпайды, ол оларды аударады. Адресант пен адресат мағыналы сөздермен алмасады, ал өз кезегінде аудармашы олармен жұмыс істейді. Сонымен қатар аударма синергетикасының шеңберінде кез-келген сапалы аудармадағыдай, мағынаны арттыру идеясын қабылдамасақ болмас.
Осылайша, аударма тұрғысынан жеке тұлғааралық, интертекстік, интердискурсивтік қарым-қатынас мәтіннің, дискурстың, жеке тұлғаның өзгеруіне әсер ететін аудармашы белсенді орнымен сипатталады. Аудармашы басқаларды өзгерте отырып, өзі де өзгереді. Әрине, мұның бәрі әрбір аудармашы элиталық тілдік тұлға дегенді білдірмейді. Бірақ ол оған ұмтылуы керек. Бұл жағдайда екі мәдениеттің медиаторы мен гармонизаторы ретінде әрекет ететін аудармашы өзінің гуманитарлық миссиясын орындайды.
Қазіргі лингводидактика тілдіктұлғаның құрылымы мен мазмұнын дамыту бойынша жұмысын жалғастырды: тілдік тұлғаның лингвистикатұлғалық немесе лингвистикалық суреттеу саласында жаңа зерттеу желісі белсенді дамып келеді.

1.3 Аудармашының тілдік тұлғасы ұйымдастырушылық негізінде аударма қызметінің ерекшелігі

ХХ ғасырдың соңында қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдардың даму векторы, оның ішінде аударма істерін лингвистикалық тұлғаның теориясын антропоцентрлік парадигмалардың көрінісі ретінде анықтады. Кез-келген лингвистикалық білімге қатысты тәлім алушының кәсіби тілдік тұлғасын қалыптастыру оның үлгісін құрудың жүйелік факторы болып табылады деп айтуға болады.
Аударма қызметіне қатысты осы тапсырманың мәселелік және парадоксальдық сипаты оның ерекшелігіне байланысты, ол М. В. Загидуллин мен Л.А. Нефедов атап өткендей, бір жағынан, аудармашы тұлғасы өзінің өнімінде мүмкіндігінше аз көрінуі керек, ал екінші жағынан, шығармашылық, яғни, аударманың жеке сипаты күмән келтірмеуі тиіс [5].
Көбінесе, зерттеудің құзыреттілік көзқарасы басым болады, мұнда тілдік тұлға шындықты көрсетудің тереңдігі мен нақтылығымен, құрылымдық және лингвистикалық күрделіліктің дәрежесімен сипатталатын, сөйлеу жұмыстарын жасау мен қабылдауды, тілдік құзыреттілікті анықтайтын адамның қабілеттері мен сипаттамаларының жиынтығын білдіреді.
Тілдік тұлғаның тұжырымдамасын және коммуникативтік тұлғалық тұжырымдамаларын зерттеу тарихын талдаудан кейін, О.Л. Арискина, Е.А. Дюрангина осы тұжырымдамалардың өзара байланысын анықтайтын үш негізгі тәсілді тапты:
1. Тілдік тұлғаның тұжырымдамасы коммуникативті тұлғаның тұжырымдамасынан кеңірек (В. Воркаев, В.В. Соколова, С.С. Галстян). Осы тұрғыдан алғанда, тілдіктұлға әр түрлі бейнелерде - ақыл-ой, тіл, сөйлеу, коммуникативтік және т.б. көрініс табады және әртүрлі коммуникативтік жағдайларда ұсынылған қандай да бір инвариант түрінде пайымдалады.
2. Тілдік тұлғаның және коммуникативті тұлғаның түсініктері анықталды, мұндай көзқарас В.И. Карасиктің жұмыстарына сәйкес қарым - қатынастың нақты жағдайларында тілдік тұлғаны коммуникативті тұлға ретінде қарастыруға болады.
3. Коммуникативті тұлғаның түсінігі тілдік тұлғаның тұжырымдамасынан кеңірек (Ф.С.Бацевич, В.П. Концевка және т.б. [2, 85], коммуникативті тұлға сипаттамасының тұжырымдамасын талдаған В.П. Конецкаяның пікірімен келісуге де болады, ол адам және машинаның өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін аралас коммуникативтік кодтарды қолданумен байланыстырылады[14].
Тіл үстемдігінің Г.И. Богиннің тілдік тұлға үлгісінде 5 деңгейі ұсынылған:
а) жеткілікті үлкен лексикалық қордың болуын, тілдің негізгі құрылымдық заңдылықтарын білуді және пікір айтуды қамтамасыз ететін дәлдік деңгейі;
б) ішкі жоспарға сәйкес мәлімдемелерді қабылдау және жүзеге асыру мүмкіндігі бар интериоризация деңгейі;
в) фонетика, грамматика және лексика саласында тілдің экспрессивті құралдарының толық байлығының көрінісі тұрғысынан бөлінген қанықтылық деңгейі;
г) байланыс саласында қолданылатын тілдік құралдардың, коммуникативтік жағдай және коммуникатор рөлдерінің сәйкестігі тұрғысынан бағаланған тиісті таңдау деңгейі;
д) жеке тұлғаның қалыптастырған мәтінінің негізделген мазмұн мен коммуникативтік міндеттердің барлық кешеніне сейкестігін ескеретін тиісті синтез деңгейі [3, 54б.].
Н.Соллогубтың лингвистикалық түлғадағы тілдік-мәдени интереспретациясы коммуникативтіге жақын болып табылады, оған сәйкес тілдік тұлға құрылымында келесі компоненттер шешуші болып табылады:
а) пікір айту мазмұнының құнды және идеологиялық құрауышы, яғни құндылықтар жүйесі немесе өмір мағынасы;
б) мәдени құрауыш, яғни мәдениеттің даму деңгейі тілге деген қызығушылықты арттырудың тиімді құралы ретінде;
в) жеке құрауыш, яғни әр адамда болатын жеке, терең нәрсе; г) экологиялық тілдік құрауыш, яғни ой-сөз-іске жауапкершілік [1, 103б.].
А.В.Пузыревтың тұжырымдамасында тілдік шындықты талдаудағы лингво-мәдени тәсілдің негізгі ұстанымы - ол әр тілдік тұлғаның артында әмбебап секілді барлық адамға ортақ; ортақ ұлттық; бір ерекше нәрсе секілді әлеуметтік және кәсіби; қайталанбайтын, бірегей жеке мәдениет тұрады деген түсінік болып табылады.
Көрсетілген адамның мәні қадамдарына сәйкес А.В.Пузырев: - ойлаушы адамды (дәлірек, ойлауды) әмбебап; - тілдік тұлғаны (дәлірек, белгілі бір тілге ие болуды) ортақ; - сөйлеуші тұлғаны (сөйлеушіні) ерекше; - коммуникативті тұлғаны (дәлірек айтқанда, коммуникативтік) дара көрініс ретінде атап өтті [17, 14б.].
Лингвистикада ең танымал Ю.Н.Карауловтың тілдік тұлғаның құрылымдық моделі болып табылады, ол тілдік тұлғаны мақсатты бағытына, құрылымдық-тілдік қиындығына, тереңдігіне және дәлдігіне қатысты әртүрлі күрделіліктегі лингвистикалық және құрылымдық сөйлеу жұмыстарын (мәтіндерін) құруды және қабылдауды анықтайтын адамның ерекшеліктері мен сипаттамаларының жиынтығы ретінде түсінеді. Сонымен қатар, адамның қабілеттері өзімен жасалынған мәтіндердің ерекшеліктеріне байланысты болып келеді.
Сөйлеушінің тілдік білімі Ю.Н.Карауловтың теориясы бойынща санада көрініс табады және үш деңгейде құрылымдалады:
1) әлемді тұжырымдау болатын ауызша-семантикалық қод. Тұлғаның ішкі лексикасының көп өлщемді құрылымы тілдік санада микрожүйелер түрінде көрсетілген (лексика-семантикалық өрістер, лексика-семантикалық топтар, синонимдік, антонимдік, омонимдік қатарлар, тақырыптық топтар). Сөз белгілі бір өріс жүйесінде және семантикалық-сөзжасамдық және грамматикалық қатынастар арқасында ғана мәнге ие;
2) тілдік-когнитивтік деңгейді әлем бейнесі немесе әлем туралы білім жүйесінде тұлға тезаурусы бейнелейді;
3) жеке тұлғаның прагматикасын, яғни оның мақсаттарының, себептерінің, көзқарастарының және интенционалдық жүйесін көрсететін уәждемелі және коммуникативті қажеттіліктер деңгейі [12, 98б.].
Ұсынылған модельдерді жалпылама тілдік тұлғаның құрылымында таңдаулы тұлғаның үш негізгі модулі бар:
- ауызша, этно-семантикалық тұлға - идеологиялық көзқарас, құндылық басымдықтары және мінез-құлық реакциялары негізінде қалыптасатын лексикалық жүйеге негізделген белгілі бір тілдің тасымалдаушысының негізгі ұлттық-мәдени прототипі;
- сөйлеу тұлға - адамның сөйлеу жұмыстарын шығаруға және қабылдауға мүмкіндік беретін психофизикалық қасиеттер кешені;
- коммуникативті тұлға - тілді байланыс құралы ретінде пайдаланатын адамның ауызша мінез-құлық ерекшеліктерінің жиынтығы.
Үш деңгейлі үлгі бізге үш негізгі сипаттаманың - ауызша-семантикалық немесе лингвистикалық, когнитивті (танымдық) және прагматиканың аясында тілдік тұлғаның сапалы ерекшеліктерін қарастыруға мүмкіндік береді.
Әрбір деңгейдегі тілдік оқытуда қолданылатын барлық бірліктерді ұжымдық түрде қамтитын, аталған деңгейлердің ерекшеліктеріне сәйкес оларды қайта бөлетін өздерінің жиынтығы сипатталады. Прагматикалық деңгейдегі бірлік (немесе қызмет деңгейі мен байланыс қажеттіліктері) мақсаттар, себептер, көзқарастар мен интенционалдық жүйесі болып табылады.
Осылайша, лингвистикалық тұлғаның санаты бүгінгі күні ашық және динамикалық болып табылады, ол зерттеудің таңдап алынған аспектісіне қарай оны талдап, құрылымдауға мүмкіндік береді.
Осылайша, психолингвистиканың тұрғысынан, тілдік тұлғаның психологиялық түрлерін экспоненталық, материалдық және интенционалдық деңгейлерінің тілдік тұлғасының арақатынасы негізінде қарау қажет.
Әлеуметтік-лингвистикалық тұрғыда тілдік тұлғаны моделдеу мәртебе, рөл немесе индикатор ретінде қарастырылатын белгілі бір белгілер тұрғысынан ең тиімді болып табылады. Лингводидактика аясында тілдік тұлғаны коммуникативтік әрекеттің маңызды құрамдас бөлігі ретінде түсіну қалыптасуда. Әлеуметтік психология тұрғысынан тілдік тұлға жеке ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
АУДАРМАШЫ - КӨПТІЛДІ ТҰЛҒА
Көркем аударма түсінігі
Аудармашы - тіларалық делдал
Ағылшын тілін оқыту барысында оқушылардың аудармашылық дағдысын дамыту жолдарын анықтап ұсыну
Сөйлемнің дәлме-дәл аудармасы
Көркем аударманың маңызы мен рөлі
Сөйлемді сөзбе сөз аудару
Абайдың түпнұсқада келтірген метафорасының орыс, ағылшын тілдеріндегі баламаларын талдап, аудармашылар шеберлігін, шығармашылық даралығы мен көркемдік-эстетикалық танымының берілуін, көрінуін зерттеу
Аударма түрлерінің қазіргі жіктемесі
Аударманың трансформациясы және оның түрлері
Пәндер