Кредиттік оқыту бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесіЖұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Кредиттік оқыту жүйесі бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру (ағылшын тілі негізінде)

6М011900- Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның

Рефераты

Қызылорда, 2012

Диссертация Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің роман - герман тілдері кафедрасында орындалды

Ғылыми жетекшісі: филология ғылымдарының докторы,

профессор Нұрахметов Е.Н.

Ресми оппоненті: филология ғылымдарының

кандидаты, профессор Баймаханов Т.М.

Диссертация 2012 жылы ____ маусым айында сағат _____ Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 6М011900- Шетел тілі : екі шетел тілі мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін беру жөніндегі диссертациялық кеңесінде қорғалады.

( 120014, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі № 40, № 1 оқу ғимараты)

Диссертациямен Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің кітапханасында танысуға болады.

Кіріспе

Жұмыстың жалпы сипаттамасы.

Педагогикалық жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмыстарын жетілдіру мәселесі көптеген психологтардың, педагогтардың және әдіскерлердің зерттеулеріне арқау болған.

СӨЖ - болашақ мамандарды даярлаудың және білім сапасын арттыру-дың ең басты резервтерінің бірі. Осыған орай ЖОО-да әр білім алушының ой еңбегінің ұтымды әдістерін білуін, яғни аз уақыт кетіріп қажетті ақпаратты іздеп және меңгеруді, фактілер, теорияны, тұжырымдамаларды жүйелеп және

жіктей білуді, өз көзқарасын нақты айтып және дәлелдей білуді, түрлі күрде-лі сұрақтарды шығармашылықпен шеше білуді үйренуін талап етіледі.

СӨЖ - жоғары оқу орнының оқыту үрдісінде студенттердің өзіндік әрекетін ұйымдастыру мен басқарудың ерекше бір құралы. Олай болса, кредиттік оқыту жүйесінің жоғары мектепте ендірілуі және СӨЖ-дің үлесінің артуы оны белсендіруге баса көңіл аудартады. Жаңа оқыту технологиясының ендірілуіне сәйкес ЖОО-дағы оқу-тәрбие үрдісін жаңаша ұйымдастыру, оқыту технологиясын және оның әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуін өзгерту қажет болды.

Оқып-үйренушілерде өзіндік жұмысты орындау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, өзіндік жұмыстың психологиялық құрылымы Н.А.Менчинская, Д.А.Андреева, Е.М.Иванова, В.А.Крутецкий, Н.Ф.Талызына, қазақстандық психологтар: И.Ә.Әбеуова, М.Қ.Бапаева және т.б. зерттеулеріне нысан болған.

Зерттеудің өзектілігі.

Шетел тілін оқыту теориясы мен практикасында рефлексивті жол (өзін өзі тексеру мен бағалау) оқытудағы тиімді жолдардың бірі ретінде және тұлғаға бағдарлы оқытуды іске асыру ретінде қарастырылуда. Бірақ, отандық әдістемеде бағалау іскерлігін қалыптастыру механизмдері қажетті деңгейде жүзеге асырылмайды. Сондай әдістердің бірі - Portfolio арқылы жүзеге асыруға болады. Portfolioның негізін студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру мен өзін-өзі тексеру және бағалау құрайды. Сондықтан бұл әдісті шетел тілін оқытуда ұтымды қолдану қажеттілігі артуда.

Қазақстандық ғалымдар К.Б.Сматова мен К.М.Араповалар өздерінің кандидаттық диссертациялық зерттеулерінде кредиттік оқыту негізінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық шарттарын туризм және т.б. салалар бойынша анықтап, зерделеген. Бұл жұмыстар біздің зерттеу мәселемізге арқау болды.

Алайда, жоғарыдағы аталған ғылыми зерттеулер мен әдебиеттерде жоғары оқу орындарында кредиттік оқытудың ерекшеліктері мен студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың теориясы және әдістемесі түрлі бағытта қарастырылғанымен, шетел тілі мамандығы бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесінің арнайы зерттеу нысанасы болмағандығын көрсетеді.

Зерттеу проблемасы аясында жарық көрген ғылыми еңбектерге, оқу-әдістемелік құралдарға жасаған талдау, қазіргі кезеңде жоғары оқу орындарының толықтай кредиттік оқыту жүйесіне көшу кезінде бұл мәселенің ғылыми әдебиеттерде жеткіліксіз қарастырылуы, кредиттік оқыту жағдайында студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарын жеке пәндер бойынша орындауды тиімді ұйымдастырудың ғылыми әдістемелік құралдарының қажеттілігі, оқу үдерісінде студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарын орындау деңгейі мен қазіргі кредиттік оқыту жүйесінің талаптары арасындағы қайшылықтардың болуы зерттеу тақырыбын Кредиттік оқыту жүйесі бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру (ағылшын тілі негізінде) деп таңдауға негіз болды.

Зерттеу нысаны. Жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру үдерісі.

Зерттеу пәні. Кредиттік оқыту бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі.

Зерттеу мақсаты. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде жоғары оқу орны студенттерінің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың ғылыми-теориялық, әдістемелік негіздерін тұжырымдау, Portfolio cтудентердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың тиімді әдістерінің бірі екендігін анықтап, оның негізінде тәжірибиелік ұсыныстар беру.

Зерттеу міндеттері:

1. Жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту негізінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруды теориялық тұрғыда негіздеу

2. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық және лингвистикалық негіздерін айқындау

3. Portfolio әдісі негізінде студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың жолдарын анықтау

4. Жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту негізінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесінің тиімділігін тексеру, ғылыми негізделген ұсыныстар дайындау.

Зерттеу болжамы. Егер кредиттік оқыту жүйесі негізінде жоғары оқу орны студенттерінің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың ғылыми-теориялық негіздері айқындалып және оны жүзеге асырудың әдістемесі жасалса, онда студенттердің өздігінен білім алу деңгейі артып, ғылыми мәселелерді өзбетінше шешуге қабілетті, шығармашыл қасиетке ие маман қалыптастыруға ықпал етіп, жоғары оқу орындарында оқу үдерісі деңгейінің сапасының артуына ықпал етеді.

Зерттеудің дереккөздері. Білім беру саласындағы ресми материалдар мен құжаттар, зерттеу проблемасы бойынша философ, психолог, педагог ғалымдардың еңбектері; Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беру тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан-2030 стратегиясы; Жаңа шет тілдік білім беру тұжырымадамасына басқа да білім беру мәселелеріне қатысты нормативтік құжаттар, оқу әдістемелік кешендер (стандарттар, типтік оқу бағдарламалары, оқулықтар, оқу құралдары, электронды оқу құралдары және т.б.); жеке ғалымдар диссертациялары.

Зерттеудің теориялық негіздеріне таным теориясы, тұлғаға бағдарлы теория, лингвистика, тұлға және іс-әрекет теориясы, ғылым мен тәжірибені кіріктіру теориясы, өзіндік таным теориясы және субъектінің өзін-өзі басқару және бағалау теориясы және т.б. алынды.

Зерттеу әдістері ҚР білім туралы Заңы 2011ж., ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жж. арналған мемлекеттік бағдарламасы, зерттеу мәселесі бойынша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау, озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу, бақылау және талдау.Зерттеу тақырыбы бойынша психологиялық, педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау жасау, жоғары оқу орындарының тәжірибелерін зерделеу, талдап қорыту, студенттерімен әңгімелесу, сауалнама жүргізу; педагогикалық бақылау, оқу үдерісінің мақсатына сай тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізу, оның нәтижесін математикалық талдау арқылы өндеу және қорытындылау.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:

- жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту негізінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру теориялық тұрғыда негізделді;

- кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық және лингвистикалық негіздері анықталды;

- Portfolio әдісі негізінде студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың жолдары жасалды;

- жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту негізінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесінің тиімділігі тәжірибелік-эксперимент арқылы тексеріліп, ұсыныстар берілді.

Зерттеу нәтижелерінің дәлелдігі мен негізділігі.

Студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарын оңтайлы ұйымдастыру, болашақ мамандардың қоғам талабына сай біліктілігін жетілдіреді. Portfolio әдісі оқытудың әр кезеңінде оқу мақсатын дәл анықтап, тақырыпты, тарауды, тілді игеру деңгейіне нақты талаптар қоя отырып, студенттің өзіндік оқу әрекетін дұрыс жоспарлауға жағдай жасап, өзін-өзі дамытуға қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Қорғауға ұсынылған негізгі тұжырымдар:

- кредиттік оқыту жүйесіне көшудің негізгі мақсаты - білім беру жүйесін әлемдік білім кеңістігімен кіріктіру және өндіріс пен нарықтық жағдайдың өзгеріп тұратын заманында кәсіби мамандардың әлемдік сұранысқа, бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндігінің бірі ретінде анықталды.

- өзіндік жұмыс дидактикалық категория ретіндегі оқу мен ғылыми танымның әдістерін қамтып, оқу үдерісінде студенттердің өзіндік танымдық жұмыстарын ұйымдастырудың арнайы педагогикалық құралы ретінде көрінетіндігі белгіленді.

- шетел тілі (ШТ) бойынша студенттің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастырудағы бар тәсілдері ӨЖ-тың аудиториядан тыс түрлері дауыстап айтылып және жартылай деңгейдегі СӨЖ жеке түрі жиі пайдалануға, СӨЖ-ді басқаруды оқытушы немесе оқытатын бағдарламалар арқылы жүзеге асатындығы нақтыланады.

- Portfolio әдісі оқытудың әр кезеңінде оқу мақсатын дәл анықтап, тақырыпты, тарауды, тілді игеру деңгейіне нақты талаптар қоя отырып, студенттің өзіндік оқу әрекетін дұрыс жоспарлауға жағдай жасап, өзін-өзі дамытуға қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Зерттеудің практикалық мәні:

Кредиттік оқыту бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда Portfolio әдісінің үлгілерін және зерттеу нәтижелерін жоғары оқу орындарының студенттерінің ұйымдастыруда қолдануға болады.

Зерттеудің жетекші идеясы жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту жүйесі бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру студенттердің өзіндік таным іс-әрекетін қазіргі заман талыбына сай қалыптастыруға негіз бола алады.

Зерттеу базасы. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде жүргізілді.

Диссертация құрылымы: диссертация кіріспеден, негізгі екі тараудан, қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.

Диссертацияның бірінші тарауы Жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту жүйесі негізінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың теориялық негіздері деп аталады. Бірінші тақырыпшасында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық және лингвистикалық негіздері беріледі.

Екінші тақырыпшасында шетел тілін оқытуда студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарын ұйымдастыру тех ... ... ... ... ... ... ... ..но логиялары туралы жазылады. Кредиттік оқыту жүйесінің мақсатының бірі СӨОЖ-рын ұйымдастыру мен сол арқылы олардың білім деңгейін бағалау болатын болса, онда студенттерге әр пән бойынша өздігінен орындаған жұмыстарын жыл бойы жинақтаған дұрыс болады және де оқытушыларға студенттердің жинақтаған оқу материалдары негізінде білім деңгейлерін бағалауға мүмкіндік туады. Сонымен қатар ол жинақталған материалдары болашақ кәсіби іс-әрекеттеріне қажет бола алады. Бұндай жинақтау әдісі қазіргі кезде педагогика ғылымында мектеп оқушыларына Портфолио деген атпен кеңінен пайдаланып жүр. Сол сияқты біздің ұсынысымыз оқу траекториясында студенттерді әр пән бойынша оқу портфолиясын қалыптастыруды дағдыландыру қажет деп таптық. Онда теориялық материалдармен қатар СӨОЖ - да жинақталуы тиіс.

Зерттеу жұмысының екінші тарауы Portfolio әдісі негізінде студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі деп аталады. Аталмыш тараудың бірінші тақырыпшасында Portfolio арқылы студенттерге тақырыпты, тарауды, курсты үйренуге бағдар беріледі, олар оның ШТ үйренудегі ӨЖ жасауына көмектесіп, олардың алдарына қойған мақсаттарына жетуіне оң ықпал етеді.

Portfolio ШТ үйренудегі қызығушылықты арттыруға септігін тигізіп, мәселені меңгеруге тікелей қатысты болады. Portfolio оқытудың әр кезеңінде оқу мақсатын дәл анықтап, тақырыпты, тарауды, тілді игеру деңгейіне нақты талаптар қоя отырып, студенттің өзіндік оқу әрекетін дұрыс жоспарлауға жағдай жасап, өзін- өзі дамытуға қалыптастырады.

Portfolio cтуденттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың тиімді әдісі көрініс табады. Portfolio негізіндегі студенттердің өзіндік жұмыстарының үлгілері, әдістемесі мен эксперимент нәтижелері деп аталатын екінші тақырыпшасында жүргізілген зерттеу нәтижесінде біз Portfolio негізінде СӨЖ үлгісін жасап шықтық. Portfolio негізінде ШТ бойынша жасалған СӨЖ үлгісінің тиімділігін сараптамалық тексеру барысында ұсынылған үлгінің тиімділігін зерттеу болжамы дәлелденді.

Қорытынды бөлімінде жалпы жұмыс мазмұны жинақталып кредиттік оқыту жүйесі бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы ой-тұжырымдар қорытындыланды.

Негізгі бөлім

Бірінші тарау Жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту жүйесі

бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың теориялық негіздері деп аталады.

Студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық және лингвистикалық негіздері.

Қазақстан соңғы жылдары жоғары оқу жүйесінде түбегейлі реформалар енгізілуде. Соның бірі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Пәндерді оқыту барысында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру
Студенттердің өзіндің жұмысын ұйымдастыру
Оқыту түрлері. Балдық рейтингтік жүйе. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Зерттеу жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру
Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың педагогикалық шарттары
Кредиттік оқыту технологиясы
«Жеңіл киімнің технологиясы» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысын орындаудың тапсырмасы
Кредиттік оқыту технологиясы сипаттама
Сынып ұжымымен тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі
Кредиттік оқыту әдісі
Бастауыш сынып оқушыларының өзіндік жұмысын ұйымдастыру
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть