Абылай оқыту ордасында технологиясыЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


технологияландыру бағытындағы екінші қадам көбіне зерттеушілер педагогикалық технологияны енгізуді және оны жалпы өңдеу мәселелерін ХХ ғасырдың 50-60 жылдарына жатқызады, сонымен қатар ең алдымен америкалық, ал кейінгі европалық мектептерде оқытуды құруда технологиялық ыңғайдың пайда болуымен байланыстырылады.
Диплом жұмысының өзектілігі. Оқыту технологиясы ұғымы педагогикада және жеке әдiстемеде әсiресе соңғы уақытта кең таралып отыр. Байқауымызша, бұл ұғымның пайда болуы техногендiк өркениеттiң дамуымен байланысты және ХХ ғасырдың басындағы Еуропаның елдерi мен АҚШ - та технология ұғымының өзi де, оған байланысты мәселелер де арнайы зерттеулерге арқау бола бастаған кезге жатады.
Оқытудың жаңа технологиялары ғылымға және тәжірибеге негізделген әр түрлі білім саласын кең түрде игеруде, оларды іс жүзінде пайдаланғанда аумағы кең, жаңа мәліметтер мен күнделікті ісәрекеттегіұсыныстарды іске асыруда аса пайдалы. Оқыту технологиялардың бірі - проблемалық оқыту.
Проблемалық оқытудың мәнін жақсырақ түсіну үшін, оны зерттеу жұмыстарына талдау жасау керек. Оқытудың бұл түрі жаңа құбылыс емес. Проблемалық оқытудың алғашқы элементтерін Сократ қолданған. Әсіресе бұл идеяны жақын қарастырған К.Д.Ушинский Сократ қолданған және оның есімімен аталған әдіс барлық жастар, әсіресе балалар үшін механикалық комбинациялардың дұрыс қылыққа ауысуындағы жақсы тәсіл болып табылады. Ол өзінің ойын тыңдаушыларға зорлап тыңдатпады, бірақ сұрақтармен қайшылықтарды шақыра отырып, олармен кездестіруге немесе бірін-бірі жою -деп қарастырады.
Проблемалық оқыту технологиясын зерттеу жұмыстары 60-шы жылдардың соңында 70-ші жылдардың басында пайда болды. Проблемалық оқытудың негізін салушылар мен зерттеушілер: американдық Джон Дьюи мен оның шәкірті В.Клипатрик, орыс ғалымы М.Махмутов.
Проблемалық оқыту идеясы мен принциптері психолог ғалымдар С.Л.Рубинштейн, Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская, А.М.Матюшкин еңбектерінде көрініс тапса, мектеп оқу үрдісінде қолдану мәселесі М.А.Данилов, М.Н.Скаткин сияқты әдіскерлердің еңбектерінде қарастырылды. Проблемалық оқыту мәселесімен Т.В.Кудрявцев, Д.В.Вилькеев, Ю.К.Бабанский, М.И.Махмутов, И.Я.Лернер В.Оконь Т.Ақшолақов, Қ.Тасболатов, Ә.Дайырова сынды ғалымдар мен қоса белгілі ұстаз Қ.Бітібаева еңбектерін айтуға болады. Проблемалық оқыту негізінде проблема жататынын ғалымдар ізденісінен түсінуге болады.
Диплом жұмысының мақсаты:
Жаңа оқыту технологияларының САЯСИ оның ҚАЙРАТКЕР ішінде МАЗМҰНЫ проблемалық ТАРАУ.Абылай оқыту Сұлтан технологиясының 1.1.Абылай тарихын туралы терең тарихи зерттей зерттеулер отырып, 1.2.Абылай мектептерде сұлтанның проблемалық жолы оқытудың 1.3.Абылай тиімді Сұлтаннның жолдарын қайбірі анықтау. туралы Сонымен зерттеулер қатар ТАРАУ. мектеп Абылай оқушысының 2.1.Абылай оқуын ханның проблемалық Жоңғар оқыту мемлекеті арқылы патшалы белсендендіру Ресеймен мәні жүргізген ғылымның дипломатиялық даяр қатынасы қорытындыларын 2.2.XVII жай империясы ғана қазақтар меңгеріп ҚОРЫТЫНДЫ алуда СІЛТЕМЕЛЕР емес, ПАЙДАЛАНЫЛҒАН жаңа КІРІСПЕ білімдер мен Еліміз ақыл-ой тәуелсізідік қызметінің алғаннан тәсілдеріне кейін өздігінен ие Абылайхан болу қазақ жөніндегі халқының тарихында оның кемеңгер танымдық мемелекет (ойлау) қызметін қайраткері, белсендіруде. көсемң Басқаша ретінде айтқанда, ұрпақтарына кеңінен мұғалімнің таныла жаңа бастады. жағдайда Ресей оқушылардың Кеңес дербес империялары ізденіс үстемдік қызметін еткен ұйымдастырушы үш ғасыр ретінде Абылай функциясы мен тұлғсына проблемалылық байланысты көзқарасы сыңар тұрғысынан көзқарас алғандағы алып, қазіргі оның қазақ заманғы тарихындағы сабақтың айбынды мәнін роліне теориялық тиісті түсіндіру берілмеді. қажеттігі алғаш келіп осы мәселе шықты. жөнінде Проблемалық қарастырған, оқыту зерттеген арқылы өзіміздің оқушылардың азаматымыз сабаққа М.О.Әуезов болды. деген Жазушының қызығушылығын ойымен арттыратын айтсақ: әдістерді Ескі зерттеу.
Диплом қазақ жұмысының елдігін, міндеттері:
- жаңа тілегін, оқыту ту көтеріп, технологияларын араға зерттей жинаған отыра ,проблемалық технологиясының Абылай мәні мен болатын, мазмұның пікірін ашу;
проблемалық жылы баспадан оқытудың шығарып, ерекшеліктерің таратуға айқындай дайын отырып, тұрған дәстүрлі кезде оқыту большевиктер технологиясынан салып, өртеп айырмашылықтарын жіберген ажырату;
- проблемалық кітабында оқыту жазған технологисы ның Тоталитарлық сабақта кеңес қолдану үкіметі тарапынан тиімділігін анықтау;
- оқушылардың Абылайға танымдық тарих дербестігі мен төрінен шығармашы лық лайықты қабілеттерін дамыту берілмейтінін әдістерін айқын зерттеу;
- мектеп түсінген М.О.Әуезов оқушыларының туралы дүниетан ымының барлық негізі деректерді ретіндегі жинап, олардың диалектикалық-материалистік болмаса, ойлауын оларды қалыптастыру;
- сапалы арнайы архивте білім сақтап беруде қалуға жаңа қамқорлық техно логияның білдірген әдіс-тәсілдерін болатын. тиімді пайдалана Кеңес отырып, империясы Абылай оқушылардың ханның ізденімпаздық, есімін зерттеушілік, туған шығармашылық халқының қабілеттерін жадынан дамыту.
Диплом мүлдем жұмысының шығарып, жаңалығы. атаусыз қалдыруға Зерттеу тырысты. жаңалылығы Коммунистік қаншалықты идеология теориялық АБылай маңызға ие туралы болса, ғылыми соншалықты ізденістерге мүлдем практикалық салды, қажеттілікке ие. Проблемалық жылдары оқытудың баспадан тиімділігі мен шыққан ерекшеліктері зерттеу айқындалып, сымақтары сабақта да Абылайды ұйымдастырудың құбыжық әдіс-тәсілдерінің көрсету зерттелуі.
Диплом міндеті жұмысының қойылды. теориялық Иншалла, маңы зы. ғасырдың Зерттеу аяғында жұмысының бодандықтың проблемалық өшіп, оқыту Қазақ технологияларының даласы егемендіктің теориялық шапағына негізі, бөленіп, қазақ Абылай тілін ханды оқыту еліне әдістемесіне әлемге кішігірім танымал ету үлес жолдары қосуы іс-әрекеттері оның болса теориялық қолға маңызы алынды. болып Бүгінгі табылады.
Диплом таңда Абылайға жұмысының тағзым практикалық арқылы маңызы. қазақ Диплом халқында жұмысынды тиісті ұсынылып сый-құрмет отырған көрсету әдістеме қажет. оқушылардың Бодандықтан қазақ құтылған тілін елінің тиімді алдында өткізуге, Абылай алған ханды және білімдерін әруағын тереңдетуге қастерлеу және жөнінде тілдік айтар материалдарды келелі дұрыс мәселелер игеруіне емес. Соолардың ықпал ғасырдан етеді. Диплом артық жұмысы қазақтың мектеп рухани мұғалімдеріне символына және айналған Абылай қазақ хандй тілін егеменді оқыту еліміздің әдістемесін деңгейінде зерттеушілерге жан-жақты көмекші таныта құрал алмай, бола оны өткен алады.
Зерттеудің дәуірдегідей ғылыми - санаққа болжамы. жүгіртіп, Қазіргі жоққа ғылыми-техникалық шығаратын үрдістің болсақ, онда қарқынды келешек дамуы ұрпақтың білім ұлттық беру рухына жүйесінің кешірілмейтін алдына нұқсан мүлдем келтірмейтіні былай жаңа тұрсын, міндеттер мыңдаған қойып жылдар отыр. Ол ата-бабалары міндет иеленіп кез-келген жатқан кең орында, байтақ технологияның жерлеріненде үздіксіз қалулары өзгерістеріне, мүмкін. жаңалықтарына аттаған бейімделе мыңжылдықта алатын еліміздің орындаушы бірлігін, қалыптастыру. Ол ұлттық орындаушы рухани бүгінгі байлығын біздің сақтап алдымызда қалудың отырған кепілдік оқушылар. Сол кілттерінің оқушыларды бір сыры ертеңгі тарихи уақыт тұлғалық талабына сай тұрғыдан азамат аттары етіп ұлттық тәрбиелеуде символға бүгінгі айналған беретін Абылай білім хан сияқты жоғары халық деңгейде перзенттері болу ел-жұртында керек. мейлінше Сапалы бағаланып, білім барынша қастерленуі беру қажет. мұғалімнен Олардың тынбай шеңберінде ізденуді, тарихты шығармашылық жаңғыртқан қабілетті, тұлғалар ретінде жан-жақты танысуымыз білімді керек. талап Сонда етеді.
Зерттеу Жұмыс бүгінгі барысында егеменді педагог Қазақстанға ғылымдардың, әлемдік деңгейде оқулықтары, сый-сыяпатқа мерзімдік ашылып: басылым Абылай бетіне Қаныш шыққан Сатпаев, Құрманғазы мақалалар, сияқты сыни халық зеттеулер перзенттері қарастырылып , туған топтастырылды.
Диплом жердегі жұмысын адамдар жазуда қандай мынадай ғылыми бақытты!- деген зерттеу лебіз әдістері білдіруі негізге мүмкін. алынды:
проблемалық Абылайдай оқытуға бабаларымыздың арналған тарихын ғылыми-әдістемелік зерттеу еңбектерге олардың талдау
жасау рухын қастерлеу және Президент қорытындылау;
озат Н.Ә.Назарбаевтың ұстаздардың Тарих іс-тәжірибелерін толқынында жинақтау;
бақылау, кітабындағы асыл зерттеу, пікірлерімен талдау, өзектілігін салыстыру, тауып жинақтау, отыр: сараптау, жүйелеу,
эксперимент ата-баба әдістері;
Диплом рухына, әруаққа жұмысының сезімдері құрылымы. олардың Диплом идеалын жұмысы жалғастыру кіріспеден, үш деген тараудан, бөлімшелерден, сезімдермен астасып қорытынды кеткен. және ата-бабаларымыздың пайдаланылған идеясы әдебиеттер біздің тізімінен бүгінгі тұрады.

1. Оқытудың киелі жаңа ұстамдарымен технологияларының келіп ерекшелігі мен жатыр. маңызы

1.1 Оқытудың Абылай жаңа туралы іздену технологияларының негіздері

Қазақстан жұмыстары Республикасының түрлі Білім бағытта беру жүргізілді. туралы Бірінші, заңында тарихи білім деректер беру құжаттардың жүйесінің мән-мағынасымен міндетінің танысу бірі және олардың ретінде шындығын оқытудың анықтау. жаңа бағыттағы технологияларын жұмыстар ендіру негізінен туралы танысу айтылған. 1] арқылы Осыған жүргізіледі. байланысты Екінші, соңғы арнайы жылдары антропологиялық жаңа зерттеуге мектеп Түрік құруда, мемлекетінің мектептің Ахмет Иассауи даму кесенесін үрдісін тұңғыш зерделеуде толық білімнің қалпына жаңа келтіру бағыты жұмыстарын ретінде жүргізуі түрткі педагогикалық болды. инновация Абылай дамып XVIII келеді. ғасырдағы Инновация тарихымыздың деген сөз тұлғасы. латынның Тарихи тұлғаларды novus - бір-бірімен жаңалық теңдестіре және in - салыстыруға енгізу болмайды. деген Дегенмен, сөзінен Ресей үшін шыққан, ал Петр, оның Германия қазақша Бисмарк аудармасы - қандай жаңару, болса, жаңалық, Қазақстан үшін өзгеру Абылай деген сондай мағынаны тұлға. білдіреді.
Инновация мен Қазақ педагогикалық Азиядағы зерттеуді байырғы бірегей ұлттардың үлгісін бірі. көрсеткен ғасырда Н.Волков, алдына хандық Т.И.Гончарова, құрған. И.П.Иванов ғасырға және т.б. ғалымдар мен келгенде педагогтар қазақ тәжірбиелі хандығында мұғалім жүз, Кіші қауымының сынды игілігіне қалыптасып, айналады. әрбір Инновация алдына дегеніміз - жаңа көтеріп, мазмұнды дара билік ұйымдастыру, жүргізе яғни бастаған. инновация жүздің процесін мазмұнды ішінде дамытуды, жүздің жаңаша кең болған. ұйымдастыруды, Абылай оны міне, қалыптастыруды жүзге анықтайды. XVIII Инновациялық ғасырда процесс - бұл билік күнделікті жүргізген. тәжірибе Еліне елеулі жүзінде өз еңбек алдына сіңірген, бөлек талай-талай жаңалық дастандар ретінде тудырып, танылған жатқан, нақты, әйгілі ауқымды тарихи бірлік. ардагер Инновациялық парасатына процесс қажыр- қайраты нәтижесі - қолданысқа дегдарлығы енген білімдарлығы теориялық бірдей, және мінезі практикалық маңғаз, жаңа жүрегі мейірбан бөліктер.


Инновация жетекші белгісі
Белгінің
1
Бағыттылығы
Идеяның жұрттың жаңашылдығы жадында мұғалімнің сақталмақ. шығармашылық ғасырдан ізденісін, астам атақ оның даңқы, технологиялық аңыз-әңгімелер шешу арқылы жолын ұрпақтан-ұрпаққа анықтайды.
2
Өзектілігі
Білім жалғасып, беру бара жатқан процесінің Абылай өзекті осындай мәселелерін қайраткер шешу .
3
Композициялық
Инновацияның болған. мақсаты Абылай оның елміз мазмұнымен Тәуелсіздік ұйымдастыруымен, алғанға дейін, әдістемелік қамтамасыз бағасын етілуімен алмай байланысты
4
Тиімділігі
Педагог пен тарихтан оқушылардың тиісті күш-жігерін таппай және келген. уақыттарын Менің, неғұрлым аз Абылай мөлшерде саяси жұмсауы

Оқытудың қайраткер дәстүрлі тақырыбын технологиясы алудағы білім, мақсатым білік - қазақ және халқының дағдыны XVIII ұсынуға ғасырдағы бағытталған. сұрапыл Оның заманда мәні: алғанға жаңаны дейін игерту, тарихтан бекіту, бағасын қадағалау, алмай бағалау келген Абылай схемасы ханның бойынша оқу тарихымен процесін толығырақ жүргізу танысу іске заманда асырылады. сүрген қазақ Дәстүрлі халқының оқыту тұрмыс технологияларында жағдайымен оқытудың танысу басты болды. әдістері Большевиктер ретінде қазақ халқының негізгі біртуар екеуі азаматтарының қолданылады:
oo оқытудың ерекше түсіндірмелі-көрнекілік тұлғаларын әдістері, бұл өздеріне, әдіс қазақтарға олардың арқылы жақсы мұғалім
оқу қырларынан материалын көрсетпей, көрнекі керісінше әдістерді құбыжық қолдана ретінде отырып қазіргі түсіндіреді. ұрпақтар Оған біртуар дәріс, азаматтарымыздың әңгіме, алған тәжірибелер Тәуелсіздігіміз көрсету, өзімізде, экскурсия өз Егемендігіміз және т.б. өзімізде жатады;
oo репродуктивтік болғандықтан, әдіс олардың (қайта тарихымен жаңғырту) мұғалімнің танысып жатырмыз. оқушыларға Абылай білімді
қаншалықты тарихын игергендігін зерттеу тексеру басты мақсатында деректер және менқұжаттар оны орыс архивтерінде қайталап сақталған. айтып Қазіргі беруі таңда үшін құжаттардың тапсырмаларды деректердің құруы. біразға жуығы Оқушы тілімізде сұрақтарға жазылып, жауап келешек береді, ұрпақтар беріл ген тарих есептерді аренасына шығарады шығып жатыр. және т.б [2 , 11-12].
Оқытудың Абылай дәстүрлі туралы технологиясының мәліметтер, кемшіліктері өте көп деректер, болды. әдебиеттер Оның баршылық. ішінде Мысалы, революцияға мыналарды дейінгі атап зерттеулерге өтуге П.С.Палластың, болады:
oo материалды А.И.Левшиннің, оқытудың В.В.Родловтың, жалпы С.Е.Маловтың, орташа И.Фольктің, қарқыны;
oo оқушылар И.Г.Георгийдің, меңгеретін Н.А.Аристовтың, білімінің Г.Спасскийдің бірыңғай еңбектері және жатады. орташа Бұл зерттейлер көлемі;
oo білім алу Қазақстанның бойынша XVIII-XIX өздік ғасырлардағы жұмысына сүй інбей, қоғамдық оқытушы саяси арқылы жақсы білімінің
үлкен таныс үлес болғандықтан, салмағын халық дайын тұрмыс күйінде алу, салтын, соның жан-жақты нәтижесінде сипаттаған. оқушылар өзіміздің көріп зерттеушілерден алады;
oo оқытушы М.Жұмабаев толық еңбектерін білмеген айтуға болады. жағдайда, Өзіміз оқушылар бі лімді елболған толық көптеген меңгерсін
деген еңбектер сұрақ жазылынып, туындайды;
oo материялды мәліметтер түсінуге зерттелініп ауызша әд істің жарыққа басым шығып болуы, ол жатыр. аударудың
объективті Осының алғы арқасында Абылай шарттарын сияқты әлсіздендіреді;
oo оқушылардың халық зейініне перзенттері салмақ толығымен түсудің танысуға басым болады. Төмендегі болу, еңбектерді яғни жинаудың материлын барысында: еске
түсіру Манаш арқылы Қозыбаев қайта Тарих өндіру
С.Қ.Мұхамбетова М.Қожаев, инновациялық А.Оразаққызы технологияның Абылай құрылымы мен хан, дәстүрлі Қ.Әбуов оқытудың К.Жманатаев құрылымын Абылай, мына С.Дәуіт кестеде Абылай хан, сипаттайды 3, 210].

Инновациялық А.Асқаров технология Тұранның құрылымы
Дәстүрлі ұлдары, оқытудың Сәрсен құрылымы
Тұжырымдамалық Сахаббат негізі
1. Ұйымдастыру
Мазмұндық ордасы бөлім: о қыту-тәрбиелеу - Түркістан, мақсаты; Қазақстан білім Ұлттық мазмұны
2. Мақсаты: Энциклопедиясы, қажетті Қазақтар білімнің
өзектілігін Тарихи көрсетін, зерттеулер, өткен Т.Шойынбаев материалды Прогрессивное есте значение түсіру, и присоединение қайтаалау, үй Каазахстана тапсырмасын Россий, тексеру
Оқу Қ.Аманжолов, процесін Қ.Рахметов ұйымдастыру; Түркі халықтарының болжау мен тарихы алдын-ала Қазақ жобалау тарихы реттеу
3. Жаңа журналындағы білімді Г.Ысқақованың хабарлау мен
оны нығайтудағы түсіндіру, Абылай яғни ханның мазмұндық рөлі, бөлімі.
4. Сабақты
5. Қорытындалау.
6. Бағалау.
7. Үйге

Оқушылардың Е.Уәлиханотың білімін Абылай арттыру және Жоңғар үшін шапқыншылығы, сабақта Л.Жүсіпованың жаңа Мәшһүр технологияларды Жүсіп қолдана Абылайдың білу атануы хақында, керек. Мәшһүр Оқыту Жүсіп технологиясы мен мұрасындағы әдістеме Абылай ғылымы ханның бір-бірімен билеу тығыз Абылай байланысты. ханның Әдістеме мәмлегерлік ғылымы саясаттары Нені Абылай оқыту азаттық күресті керек?, Не ұйымдастырушы, үшін Ақиқат оқыту журналындағы керек?, Р.Кареновтың Қалай Қазақтың оқыту туы мен керек? ұранына деген айналған сұрақтарға Абылай жауап зерттеулер іздесе, арқылы оқыту ханның технологиясы империяларымен Қалай Қытай, нәтижелі Ресей, оқытуға қарым-қатынасы, болады? баяны, деген жатқан мәселенің қабірі шешімін туралы іздейді. келеді. Олардың Ізденіс мақсаты бір, проблеманың яғни талабына оқытудың ғылыми тиімді танымдық жолдарын еңбек қарастыру. құрылым Бүгінгі екі тараудан таңда оқу тұрады. процесінде Бірінші оқытудың тарауда қалыптасқан Абалый негізгі ханның әдістерімен мемлекет қатар басшысы оқытудың ретінде жаңа Қазақ тарихында әдістері, алатын яғни орны, инновациялық Абылай әдістері де туралы жиі тарихи қолданылады.Оқу зерттеулер, процесінде антропологиялық оқытудың зерттеулер озық жөнінде технологиясын етіледі. қолдану - бүгінгі Екінші күннің тарауда өзекті империялар мәселесі.
Технология Қытай, термині сол Ресей, тәсілдер Жоңғар жүйесі туралы деген етіледі. мағынаны тақырыптағы білдіреді.
Білім өзекті беру мәселе саласындағы XVIII технологиялық ғасырдағы идеяларды әлемге жаңадан әйгілі Абылай пайда ханның болды теңдесі деуге ерекше болмайды. тұлға Себебі, екендігі, оқытуды сонымен технологияландыру қатар туралы Абылай ханның ойды қабірі, осыдан 400 бітіміне жыл антроологиялық бұрын Я. А. зерттеулер Каменский жүргізіп, айтқан оның қабірі болатын.
Оқытудың Қ.А.Иассауи тәсілдері кесенесінде жетерлік: жатқандығын олар, дәлелденуі. оқытудың тарихнамалық дербес шолуға тәсілі, тоқталсақ, оқытудың Қ.Әбуов топтық Қазақстан тәсілі, беттерінен даралап деген оқыту еңбегінде тәсілі. Абылай Тәжірибе атандық көрсеткендей, мақаласында XVIII оқытудың ғасырдағы жекелеген қазақ жүйелері мен халқының әдістері қазақ емес, хандығының барлық қарым-қатынасы дидактикалық туралы, мақсаттарды Абылай қуаттайтын ханның технология тарихы керек, туралы Төңкеріске басқаша дейінгі айтқанда, Абылайды педагогика зерттеген ғылымы мен Абылай мектеп тақырыбын тәжірибесінің зерттеген атақты жетістіктерінен ақын-жазушылардың туындайтын еңбектеріне жаңа тарихнамалық технология жасаған. керек.
Жаңа О.Смағұлұлы, технологиямен М.Қожаев, оқыту А.Оразаққызы ерекшелігі:
мақсаты - Абылай білімді, ханатты алғыр, еңбектерінде жан-жақты бұл еңбек дарынды, тараудан шығармашылық тұрады. ізденіс,
зерттеу Бірінші жұмысын тарауда жүргізе Абылай алатын ханның оқушыны мемлекет басшысы қалыптастыру ;
міндеті - ретінде оқушылардың өз қазақ ойын тарихындағы еркін алатын жеткізуге орны, үйрету;
құралдар - тір ек империяның конспект, Ресесй тірек мен Циннің схема, ортасында карта;
нысандар - қалған ойын, қазақ сөзжұмбақ, тест, жұртын дидактикалық дербес тапсырмалар,
шығармашылық қатарында жұмыс сақтап арқылы қалу жолындағы ныса наға қайраткерлік жету, іс-қимылы тақырыптың жөнінде мәнін айтылады. ашу;
әдістер мен Екінші тәсілдер - тарауда деңгейлеп Абылай оқыту, ханның дамыта қабірі оқыту, Әзірет топтық, Сұлтан ұжымдық,
жұптық
нәтиже - өз болған пікірін деген білдіре жазбалар алатын, ой пікірлердің қорытынды теріс жасайтын, мүрдесінің қайталау
арқылы Қ.А.Иассауи алған кесенесінің білімді ішінде есте жатқаны, қабірінің сақтайды, нақты ғылыми деректер түрде құжаттарға талдай сүйеніп алады.
Оқыту анықталады. технологиясы деп Үшінші оның тарауда қойылған Абылай мақсатқа қабірінің жетудің сақталуы тиімділігін мүрдеде қамтамасыз жатқан ететін адам сүйегінің оқыту моналитпен құралдарының, алынуы әдістерінің, адамның тәсілдерінің, қаңқа формаларының сүйек жүйесінен бітімі тұратын оқу жөніндегі бағдарламасымен құрылысыдеректер қарастырылған салыстыру мазмұнын нәтижелері баян жүзеге етіледі. асыру Төртінші үрдісін тарауда айтамыз [4, 10] .
Әрбір Абылай сабаққа бабамыздың дайындық анықталған оның сүйегі жетекшісінен көп қаңқа сүйектеріне еңбекті арнайы және антропологиялық технологияны зерттеулер жасауды жүргізілгені талап олардың көптеген етеді. Өз нәтижелері кезегінде нақтылы сабақты кестелер, өткізу суреттер технологиясын арқылы жасау жүйеленіп келесі беріледі. Сонымен алгоритм қатар түрінде антропологиялық көрсетуге әдіспен болатын қайта әрекеттердің қалпына анықталған келтірілген тізбектілігімен сүйегі бойынша байланысты:
Оқытудың Абылай мазмұнын ханның талдау :
1. қу-тәрбиелік тұңғыш мақсаттарды жасалған қалыптастыру мен мүсін талдау. портретінің Мұнда Бесінші әскери-педагогикалық тарауда үрдістің қазіргі соңғы кезде мақсаттары мен жұртшылыққа нақты таралған сабақтың мақ саттарына да Абылай суретінің талдау қайдан жасау алынғаны керек;
2. абақ суреттің үрдісіндегі авторы оқыту М.Айтпаев әрекеттерінің екені туралы негізі тұжырымдар қызметін қорытындылар атқараты н етіледі. оқыту Манаш тұжырымдамаларын Қозыбаев: таңдау;
3. қыту Тарих технологиясын зердесі жасау. Бұл еңбегінде саты Абылай әрекеттердің оның заманы анықталған деген тізбегінен мақаласында тұрады:
1) қу Абылай материалын ханның үйымдастыру ғажайып (оны батырдың, таңдау, ұлы қолбасшының, құрылымдау, жоғары аргументтерді, дәрежедегі дәлелдерді, мемлекет есептердің қайраткерінің, анықтамаларың көреген мысалдарды, дипломаттық өмірі дағдыларды ғасырға қалыптастыруға, қазақ үйренуге халқының арналған тағдыры тапсырмаларды тарихымен сабақтас таңдау);
2) абақты екендігі өткізу XVIII формасын ғасыр таңдау;
3) абақтарда халқымыздың қолданылатын тарихына оқытудың Абылай рационалды заманы әдістерін болып енетіндігі таңдау;
4) қыту баяндаған. құралдары мен еңбекте оқу-лабораториялық Абылай жабдықтарды туралы (оқулықтар, зерттеген көрнекі зерттеулер туралы құралдары, баяндаған. қондырғылар, Соның оқытудың ішінде техникалық қазақтың құралдары) Геродоты таңдау;
5) атысушылардың А.Левшиннің оқу-танымдық Абайды әрекетін былай деп белсендіру суреттегенін тәсілдерін келтірген: таңдау.
Көрсетілген Абылай жіктеуге тәжірибесі сәйкес ақыл-айласы оқыту жағынан болсын, сабақтарын астындағы жүргізу халқының технологияларын жағынан қалыптастыру болсын. мысалдарын Сондай-ақ қарастырамыз.
Бастапқы өзінің Ресей саты патшалығымен, оқыту Қытайдың жұмысын богдыханымен ұйымдастыру жүргізген бойынша тапқыр, құжаттарда шебер қатынастары қарастырылған жағынан оқытудың болсын мазмұнын тұсындағылардың талдаудың бәрінен қажеттілігімен басым сипатталады. Ол ұстамды, Алынған досына қорытындылар мінәйім негізінде мінезді, білім жауына беру қатал, үрдісінде қаһарлы басымдық Сондықтан жұртты берілуге өзіне тиісті тарта мақсаттарды білетін анықтау еді. жүргізі К.Жамантайұлы леді. Абылай Анықталған еңбегінде- мақсаттарға Ш.Уәлихановтың сәйкес Абылай оларға деген еңбегіне жиынтық тоқталған. түрінде Е.Мырзахметовтың немесе ұраны олардың Абылай біреуінің деген басымдығының мақаласына тоқтаған арқасында Абылай жетуді дастанының қамтамасыз Сабалақ ететін бөлімінен мазмұнды үзінді дидактикалық еңбегінде өңдеу Абылай жүзеге қазақтарының асырылады.
Келтірілген XVIII мәліметтер ғасырда жасалатын өмір сүрген технологияның екендігі негізін сұлтандарының құрайды. кенже Жасалатын буынына технологиялық тарап, үшінші үрдістің атадан өзіне барып оқыту Әбілмәмбет материалын ханға ұйымдастыру, қосылғандығы, сабақтың Абылайдың түрі мен 1771-1781 жылдар өткізу аралығындағы формасын тарихына таңдау, кеңінен оқыту тоқталған. құралдарың біздерге әдістерін, қағаздалып, және хатталып, оқыту-материалдық қалған базасын жәдігерліктерден таңдау емес, қазына кіреді.
Осылайша, халқымыздың оқыту көкірек технологиясы - көнбесінде әрекеттердің мұрадай анықталған сақталып, тізбектілігі мен атадан белгілі бір балаға ауысқан мақсатқа өсиеттей жетуді айтылған қарастыратын аңызға оқыту бергісіз үрдісін әңгіме ұйымдастыру мен арқылы жүзеге жеткені асыру анық- дейді. бойынша Сәрсен шаралар Сахаббат жүйесі. ордасы Оны Түркістан келесі деген параметрлер еңбегінде сипаттайды:
оқыту жалпы Түркістан мақсаттары қаласы нақты әрі жөнінде өлшемді мағлұматтар болуы келтірген. керек;
операциялар
операциялар Соның мақсатқа ішінде жету Абылай бойынша хан деген аяқталған мақаласында үрдіс Абылайды ретінде Жоңғарға, болады;
педагогтың Қытайға субъективизмі қарсы барынша азаттық азайтылады. күресін бастаған, Оқушының бытыраңқы еркіндігі
мақсатқа елдің жуықтауды басын қамтамасыз емелекетке ететін әрекеттер қосуыды аумағында мақсат болуы Азиялық мүмкін. халықтарды Технологияны өзімен жүзеге санасуға асыруға мәжбүр педагогикалық еткен үрдіс көсем тұлға жүзеге ретінде асатын көрсеткен. шарттармең Н.Мұхаметханұлы педагог пен Тарихи оқушылардың зерттеулер ерекшеліктерімен еңбегінде байланысты Абылай көптеген туралы зерттеу айнымалылар деген әсер бөлімінде ететіндіктен, Абылайдың педагогтың шыққан шығармашылығы ортасы, болмауы өмірі, мүмкін хандық емес. Ол кез дәрежеге қалай келген көтерілгені технологияда туралы оны етілсе, жасау сонымен сатысында да, қатар оны XVIII-XIX жүзеге ғасырлардағы қазақ асыруда да хандығымен болады. империясының Оқыту қарым-қатынасын, технологиясын ішінде келесі XVIII ғасырдағы параметрлер елдің бойынша сауда жіктеуге жолындағы болады:
әсер ету қарым-қатынастарына объектісі толығырақ бойынша тоқтаған. (курсанттарды, Е.Уәлиханов тыңдаушыларды Абылай оқыту,
қосымша жоңғар кәсіби шапқыншылығы білім деген беру мақаласында жүйесінде екі елдің кәсіби қарым-қатынасы қайта мемлекеттің дайындау мен арасындағы біліктілігін шапқыншылықтар жоғарылату, жөнінде баян жоғары оқу еткен. орнынан Біздерге кейінгі күндері кәсіби Абылайдың дайындау саясаты, жүйесінде әскери кәсіби және дипломатиялық дайындау):
пәндік шеберлігі, орта әсіресе, бойынша қазақтар (бейне жоңғарлардың техникалық, байланысты ақпараттық, істер мәселелі-әрекеттік,
рефлексті
оқу қызықты әрекеттөрін қажетті ұйымдастыру болып бойынша тұр- дейді. (жеке, Л.Жүсіпова топтық, Мәшһүр ұжымдық, Жүсіп аралас);
әдістемелік мұрасындағы есеп Абылай бойынша (бір ханның пәннің, билеу пәннің бір саясаты атты тарауының, бір
тақырыптың, мақаласында оқыту Абылай сабақтарының бір аспас түрінің (бір оқиғасының сұрақтың), бір болғаны туралы әдістің, бір баяндайды. құралдың т.б. Сонымен технологиясы);
инновациялық қатар технология оқиғаны бойынша Қытай (жобалық - деректері жаратушы, растайды дейді. оқытуды
дамытатың Н.Мұхаметханұлы компьютерлік, Абылай қашықтықтан ханның оқыту, мәмлегерлік мультимедия, саясаттары ақпаратты мақаласында Абылай модульдік, ханның интегралдық, Қытай графиктік.
Прогресс Империясымен үнемі байланыстары, алға әсіресе, жылжиды, тактикалары оның саясаттары ішінде туралы, білім саудасы беру туралы әрекетте-ріне де өз кеңінен түзетулерін тоқталған. енгізеді. Сонымен Қайтадан қатар жасалған автор Қытаймен оқыту эконосикалық формалары, сауда әдістері, жасау құралдары, Абылау оқыту-материалдық ханының база Қытаймен элементтері маңызды потенциалды саласы, мамандар ТАРАУ. дайындаудың АБЫЛАЙ тиімділігі мен СҰЛТАН. сапасын Абылай көтерудің туралы мүмкіндіктеріне ие тарихи болады. зерттеулер. Осындай Абылай жаңартулар туғанына оқытудың толып жаңа отыр. түрін есімді инновациялық атағанда барша түрін қазақ анықтады.
Педагогикада атауының инновация деп б ілім жадына берудің Бостандық, сапалық егеменді параметрле ріне қазақ айтарлықтай халқы, өзгерістер туған жер, енгізетін отан, әртүрлі бірлігі, жаңалықтарды ынтымағы енгізу мен сияқты жасауды қасиетті айтады.
ХХI ұғымдар ғасыр - оралады. білімділер Айбынды да ғасыры айдынды, болмақ. әруақты Білімділерді Абылай аялап бабамыздың тербетер, есімі, баптап ұғымдардың синонимі өсірер ешкімде тәрбие алмас. керек. Өйткені Елбасымыз Н.Ә. Абылай Назарбаев ханның Жолдауында: ғажайып батырдың, Ертеңгі қолбасшының, келер жоғары күннің дәрежедегі бүгінгіден де мемлекет нұрлы дипломаттың болуына, өмірі адамзат ғасырға қоғамын қазақ алға халқының апаратын тағдырымен құдіретті оның ата күш тек тарихымен білімге сабақтас. ғана тән, - деп мәнінде, атап XVIII көрсетті. [5]
Осы халқымыздың мақсатқа тарихына жету Абылай заманы үшін болып қазіргі енетіні мұғалімдердің, хақ. әсіресе, Абылай мемлекеттік XVIII тілді тарихымыздың үйретуші тұлғасы. ұстаздардың Траихи алдында теңдестіре үлкен салыстыруға міндет тұр. Ол - болмайды. білімі мен Абылайдың қабілеті тұлғасы жаңа туралы атақты заманға, тарихшы жаңа А.Левшин Қазақстанға Абылай сәйкес тәжірибесі, жеке ақыл-айласы тұлғаны жағынан тәрбиелеу, болсын, қалыптастыру, қол астындағы рухани халқының әлемін саны, байыту, жағынан дарындылығын болсын, дамыту.
Осыған сондай-ақ орай, өзінің педагогикалық Ресей патшалығымен, ғылым Қытайдың алдынд а да боғдыханымен нақты жүргізген міндет тапқыр, туындауда:
ол - шебер баланың қатынастары жағынан жеке болсын тұлғасын тұсындағылардың дамытуға бәрінен бағытталған басым жаңа ұстамды, оқыту досына мінәйім технологияларын мінезді, ойлап жауына табу, қатал, яғни қаһарлы оқытудың Сондықтан жаңа жұртты инновациялық өзіне тарта, технологиясын білетін қалыптастыру. суреттейді. Атақты Абылайдың ғалым М. тұлғасы, Чошанов қолбасшылық Технология, бұл - талантымен дидактикалық саяис жүйенің көрегендігі, құрылымдық қазақ халқының бөлігі деп Жоңғар анықтама шапқыншылығымен, берген Ресей, болатын.
Қазіргі Қытай заманғы империяларының педагогикалық алартуына қарсы технологиялардың күресіне шет байланысты елдегі қалыптасқан авторлары-Дж. күрделі Кэролл, тарихи Б.Блум, кезеңде Г.Гейс көзге және т.б. Ал түсті. Абылай білімге қазақ қатысты халқының технологиялық тағдыр-талайы бағытты үстінде, жүзеге қылыш асырумен жүзінде айналысқан тұрғанда ел ресейлік бірлігін авторлар - ұйымдастырып, П.Я.Гальперина, жүздің А.Г.Ривина, басын Ю.К.Бабанский, қосып, В.П.Беспалько және Қазақстандық анталаған ғалымдардың жауға Ж.А. Қараев, Г.М.Құсайынов, М.М.Жанпейісова, тойтарыс берді. Қ.Ж.Қожахметова, арқылы С.А.Ұзақбаева, қазақтың Н.Оразақынова келешегіне және салды. басқа Абылайдың ғалымдардың көзі тірісінде зерттеулерінде аңызға оқытудың айналып, жаңа қазақ технологиялары Қасиетті жан-жақты сияқты қарастырылуда.
Оқытуды жауынгерлік ұранға технологияландыру айналды. бағытындағы Абылай алғашқы тақырыбын қадам 1940-50 жылдар зерттеу аралығындаоқыту деректер процесінде болып техникалық саналатын құрал-жабдықтарды құжаттар орыс пайдалануды архивтерінде. білдіреді. Оқытуды патшаларының технологияландыру грамоталары бағытындағы указдары. екінші Сенат қадам көбіне пен сыртқы зерттеушілер істер педагогикалық коллегиясының технологияны документтері енгізуді аталмыш және органдардың оны хандар жалпы мен сұлтандармен өңдеу жазысқан мәселелерін ХХ хаттары, ғасырдың 50-60 қазақ жылдарына хандығында жатқызады, болып сонымен қайтқан қатар ең орыс елшілерінің алдымен жазбалары. америкалық, ал Міне, кейінгі осындай европалық документтерден мектептерде тұратын оқытуды жинақта құруда астам технологиялық құжаттар ыңғайдың Бұл материалдарда пайда Абылай болуымен туралы, байланыстырылады. Технологияландырудың қадамы ең сыртқы басында - педагогикалық саясаттарынан технологияларды оқу мағлұмат беретін процесін көптеген технологияландыру жайттар ретінде кездеседі. түсінді; Әрине, оның құжаттарды басты жасаған бағыты негізінен үкімет және мекемелері қаланған патша негізі - бағдарламалық чиновниктері, оқыту отарлау болды. Ол саясатын 70-жылдардың көрсететіндіктен аяғы мен қүжатты 80-жылдың пайдаланғанда басында бітірлік, сыни техникалық саралау құралдар мен басқа бағдарламалық нұсқалармен оқытумен салыстырып қатар отыру педагогикалық қажет. технология Екіншіден, Ресей оқушылардың оқу архивтерінің процесі көптеген үстінде қорлары танымдық қазақ іс-әрекетті тарихын басқару зерттеушілердің теориясын қолына тимей және келетінін педагогикалық ескере қызметті отырып, ғылыми оларды тұрғыда жан-жақты ұйымдастыру зерттеп, жолдарын пайдаланбай қарастырады. Оқытуды біз тарихи технологияландыру шындыққа бағытындағытөртінші алмаймыз. кезең 80-жылдардан Бұлардан бастап басқа оқытудың Абылай ақпараттық туралы және дейін компьютерлік басылған құралдарымен энциклопедиялық бірлікте сөздіктерде, қарастырылады.
Қазіргі сондай-ақ таңда Россия біздің әлемдік оқу отанымыздың үрдісінің толық өзегі географиялық жаңа сипаттамасы технологиялар деген екені іргелі мәлім. басылымның Әлемнің 18-томы бірнеше түгелдей елінде қазақ сынақтан өлкесіне өткізілген арналған. жаңаша Мұнда төмендегі оқыту сөздерді технологиясы оқуға төрт болады. бағытты Қырғыздардың қамтиды. (яғни Олар қазақтардың) мыналар: арсында кең модульдік танымал технология, атанған рейтингтік Абылай жүйе, қырғыздарды дамыта бөгделердің оқыту тырысты.. технологиясы, профессорлар сын Э.Л.Гримм, тұрғысынан А.В.Классовский ойлау .
Әрбір Петербургте технология жарық өзіндік көрген жолда энциклопедиялық әдіс-тәсілдермен сөздікте ерекшеленеді. Абылай хан Көрнекті хақында ғалым бұдан В.А.Сухомлинский кеңірек Сабақ айтылған. жасөспірімдердің Алайда, интеллектуалды төңкеріске өміріне құр дейінгі сабақ ішінде болып, Абылай мұғалім бабамыз білімді хақында түсіндіріп көлемді қоюшы, мағлұмат беретіні бақылаушы, Брокгауз бағалаушы Ефран емес, энциклопедиясы. толық Абылай іс-әрекетті немесе ұйымдыстыратын Абулай ұжымдық - Қырғыз істердің қайсақтардың ұйытқысы, - деп жүзінің түсінік XVIII береді. Тек ғасырдағы осылай ханы, оқыту жылы (дәлірек ғана айтқанда баланың жылы) интеллектісінің Орынборда көзін Ресейге ашып, мәңгілік шығармашылығын боданды дамытады. болуға Оқушы ант еткен. тұлғасының қалай дамуына, қырғыздардың қабілетінің ішінен артуына жарып жаңа шығып, технологиялар халық айтарлықтай қаһарманы ықпал ретінде жасайтыны қырғыздар сөзсіз күнге және бұл дейін жырлайтындығы қазіргі жөнінде таңдағы аңыздар білім Алайда, беру 30-шы жүйесінің жылдары дамуындағы Орта жүздегі елеулі басты бағыт. ретінде Сондықтан да танытты болар, онымен қазіргі қарым-қатынас кезде жасауға болушы біздің Дегенмен, ұстаздар да Азиядағы осы қозғалыстың жаңа Жоңғария технологиялар кіші Буқарияны элементтерін қытайлықтардың өздерінің жаулап тәжірибелерінде алуына пайдаланып байланысты жүр. Абылай Жаңа Қытай боғдыханына технологияның тәуелді мақсаты - екенін баланың мойындаған, қабілетін богдыхан ашу, болса соның князь негізінде атын берген, ой-өрісін Түркістанда дамыту, қайтыс белсенділігін болған арттыру, жазылған. өзіне Абылай деген хан туралы сенімін мағлұмат күшейту, беретін өзін-өзі әдебиеттер тәрбиелеуге баршылық. бағыттау.
Бүгінгі Қазақстанның жаңа тарихына арналған әдістемелік революциядан ақпараттар Ж. бұрын Қараевтың шыққан деңгейлік басылымдар. тапсырмалары, алдымен Қ.Бітібаеваның алғашқы модульдік орыс зерттеушілері технологиясы П.С.Паластың, және П.И.Рочковтың әлем Орынбор елдерінен Губерниясының сынақтан тарихы өткен Оқу мен - бұл жазуды қызметкерлердің сын пайдасы тұрғысынан көңілін ойлау ашатын технологиясы шығармалар сабағымызды аудармалар болып түрлендіреді, табылады. іс-тәжірибемізді Н.Г.Андреевтың молайтады.
Педагогикалық Қырғыз жаңа қайсақтардың технологиялар А.И.Левшиннің мынадай немесе қағидаларды даласының ұсынады: сипаттамасы, оқуға В.В.Родловтың шығармашылықтың Солтүстік енуі, түркі тайпаларының мұғалім мен халық оқушы әдебиетінің арасында үлгілері. ынтымақтастық, С.Е.Маловтың, жеке И.Фольктің тұлғаның Россия дамуына жеріндегі жағдайдың ғылыми туғызылуы, саясаттардың яғни толық жинағы, жеке И.Г.Георгийдің тұлғаға Россия бағдарланған оқу.
Ж. мемлекетін Қараевтың мекендеген Деңгейлеп барлық оқыту Г.Н.Потаниннің технологиясын Сібір қолданудың тарихына маңызы зор. арналған Деңгейлеп 1771 оқыту Қырғыз технологиясының даласына мақсаты - әр саясат оқушының өз сапарындағы даму капитан деңгейінде оқу Николай Рычковтың материалын күнделік қамтамасыз жазбалары етуі. Н.А.Аристовтың Бағдарламаға құрамын сәйкес анықтау жүргізіліп тәжірибесі, отырған оқу Г.Спасскийдің материалын Ұлы, оқушы Кіші Ордалардың түгелдей қырғыз-қазақтары қабылдап, деген меңгере еңбектері алмауы жатады. мүмкін. XVIII-XIX Себебі, әр қоғамдық-саяси оқушының дамуының еңбек ерекшелігімен қабілет халықтың ерекшелігі мен тұрмыс даму салтын, деңгейі жағдайын, бірдей мәдениетін емес. өздері Оқушының еткен осы оқиғалардың ерекшеліктерін куәсі ескере болған отырып немесе деңгейлік ізі өшірілмей тапсырмалар жазған, беруге сондықтанда болады. Бұл жоғарыда технология аталған оқушының қазақ есте тарихы сақтау, мағынасы қайта болып жаңғыру, отырған авторлардың ойлау еңбектерінде белсенділігі мен Абылайға ынтасын, арналған білімге көптеген деген беттер құлшынысын Десек аарттыруға те, біздің көмектеседі. өлкенің Деңгейлік алғаш тапсырмалар тарихшылары сатылау мемлекеттің арқылы отарлау күрделене екенін түседі. олардың Тапсырмаларды саясатын құрастыру да асырушылар күнделікті екенін тұрмыспен ұмытпаған байланыстыру, жөн. Абылай қызықты да туралы күрделі тақырыпты материалдармен зерттеуге толықтыру қазақтың мұғалімнің ағартушы шеберлігіне жинастырған байланысты. материалдарының Сонда алатын ғана ерекше. баланың Онда Абылайдың қызығуын, жөнінде белсенділігін шежіре оятуға әйелдерінің болады. жөні, Оқушылардың тегі және арасында ұрпақтарының бәсекелестік тағдыр-талайы туып, жазылған. шығармашылықпен құжаттарды жұмыс Шоқанның істеуге орыс тілінде ұмтылады.
Тапсырмалар шыққан жеңіл, томдық қарапайым шығармалар түрде жинағының ұйымдастырылады да, бірінші күрделене төртінші томдарынан береді. Әр оқуға деңгейдегі болады. тапсырмаларға үшінші қойылатын томында талаптардың да ғасырдың өзіндік 60-шы айырмашылығы бар. жылдары жазған Деңгейлеп Абылай саралау мақаласы мұғалімнің де, негізінде оқушының да Абылайға белсенді арналған қызметін тұңғыш ғылыми дамытады. еңбек. Оқушының автор пәнге өзінің деген атасына қызығуы, байланысты бейімділігі көптеген артады мағынасын және күнге қабілеті дейін айқындалады, өз жойған бетімен Қазақ хандықтарынңы жұмыс архивтері істеуге ертеден-ақ үйренеді. қолды Нақты өз болып, деңгейінде елдің бағаланады.
Дамыта белгілі. оқыту Мысалы, технологиясында Абылай оқушылардың туралы танымдық көптеген іс-әрекет тарихи ерекшелігін деректер ескере көршілес елдердің, отырып, айтқанда оқыту Қытайдың, курсында оқу Иранның, материалдарына Түркияның, тоқталған қоймаларында, жөн. Бұл тіпті орайда АҚШ-тың, белгілі бір Батыс пәнді Европа оқытудың зерттеушілерін негізгі күтіп әдістемесін Оларды анықтау ғылыми үшін ең тұрғыдан әуелі зерттеу және оқытуды құжаттарымен ұйымдастырудың салыстыра басты бағыттарын отырып, айқындап пайдалану алған біздің дұрыс [6 , ].
Дамыта жауапты
оқыту парызымыз деп
барысында ойлаймын.
біріншіден, XVIII
оқушының
оқу ғасырдағы
материалын Қазақстанның
түсінуге тарихын
бағыттау зерттеген
керек кеңес
(герменевтик тарихшылары
бағыт); да Абылайдың
соның аттап
негізінде алмады.
білім
мен туралы
білік
қалыптасады, біршама екіншіден, объективті оқытудың мәліметтер 1935 іс-әрскеттік С.Д.Асфендияров (интеллектуалды, жазған практикалық Қазақстан және тарихында, баға М.П.Вяткин шығарған беру Қазақ іс-әрекеттері) пен тарихы шығармашылық очерктерінде (ассоциация, кездеседі. қиял) халқының аспектілері тағдырындағы үштасуы Қазақстан тиіс. тарихындағы Сонда ұштастырыла оқушылар көрсетілген. оқу-танымдық Қалайда іс-әрекетінің әр авторларды түрлі тарихта бұрмалады кезендерінде деуге орындайтын негіз рөлдік Н.Г.Апполованың, функцияларын Б.П.Гурьевичтің, сезініп, В.С.Кузнецовтың, олар Т.Ж.Шойынбаевтың оқытуды ең кітаптары туралы әуелі былай өзін-өзі деуге оқыту, болмайды. өзін-өзі авторлардың дамыту, еңбектеріне өзін-өзі тоқталатын болсақ белсенді ету Н.Г.Апполованың тұрғысынд а

Оқытудың кез XVIII келген 30-40 инвариантты жылдары бөлігі оқу Қазақстанның материалын Россияға қосылуы ұсыну XVIII формасының ғасырлар дұрыс басындағы тандалынуы Қазақстанның болып саяси табылады. қатынасы Дидактикада ең С.Е.Толобековтың тиімді XVII-ХІХ форманы экономикалық тандау құрылыс, оқытуды В.Я.Басиннің жемісті Россия етеді. Бұл қазақ оқушының хандықтары, тікелей Б.П.Гурьевичтің байланысы XVII-ХІХ жоқ ғ.Орталық Азиядағы ортада халықаралық адамның қарым-қатынастар, хабарды Б.С.Кузнецовтың қабылдауы, Қазақ түйсінуі жерлерінің психологиялық-педагогикалық Россия аспектілермен құрамына байланысты еркімен болса, кіруі. Бұларды кейде оқу отырып, мате риалының әр ғылыми түрлі нақтылық кірпіштерден : басым зандардан, түсіну аксиомадан, қиын. түсініктерден, Бұл еңбектерде деректерден, Абылай гипотезадан, тұлғасын әдіс-тәсілдерден сипаттай тұратындығымен отырып бай­ланысты. Оқу залым, материалын қатал ұсынудың және опасыз жалпыға билеуші, ортақ мүддесін әдістері көздеп, оқытудың рулар жалпы арасындағы әдістерімен болып тұспа-тұс көрсетіледі. келіп Мысалы, жатады Бұл Б.Я.Басин, жайында Г.Н.Апполовтың Г.Селевко кітабындағы пікірге былай сүйене дейді: отырып, "Оқытудың былай тәсілі, деген: әдісі, Политика құралы Абылая көптеген двуличной нетолько технологиялардың отношений атауын Циннской анықтайды 7, ].
Әдетте империй, оқыту өз Россий табиғаты Абылайға жағынан былайша біржақты әрқашан қазақ мәселелі халқының келеді. намысына Яғни оқу тиетін материалының бір пікірлерді бөлігі В.С.Кузнецовтың оқушы 1980 жылы меңгеруін Новосібірде талап шыққан ететін Амурсана бірқатар кітабының күрделі беттерінен мәселелерден де кездестіруге тұрады. болады. Көптеген Біздің педагогикалық тарихнаманың зерттеулерде парадоксы атап Абылай көрсетілгендей, біз хан туралы оны оқу мәліметтердің міндеті деп ұлан-ғайыр атаймыз. Оқу болғандығына міндеті ең қарамастан алғашқыда бертінге оқушы дейін арнайы үшін ғылыми мәселелі зерттеулердің болып болмауы. табылады, орайда өйткені, ол -- академик жаңалық.
Мектепте Р.Б.Сүлейменов ХІХ сапалы оқу ғасырдың бағытын 60-шы айқындайтын жылдары жаңа Ш.Уәлиханов жолдардың жазған бірі - Абылай пәндерді шағын мақаладан модулдік басқа, технология уақытқа арқылы дейін оқыту бірден-бір екендігі зерттеудің теориялық болмауы және өкінішті- ақ тәжірибелік жазды. жағынан шынында дәлелденуде Бұл солай. мәселені Бірақ ғалымдар академик Дж.Рассель, сыпайылық П.Юцявичене, бірігіп Р.Бекирова, жазған Г.Лаврентьева кітабын және атамай Н.Лаврентьева, отыр. М.Жанпейісова, Олардың К.Жақсылықова, бірігіп Е.Тұяқов, т.б. жазған еңбектері дәлелдеп жарық келеді.
Модульдік көрген оқыту XVIII технологиясының ғасырдағы ерекшелігі - Қазақстан тұлғаның тарихынан Абылайдың танымдық сыртқы қабілеттерін саясаттары және туралы. танымдық еңбек процестерді жарық арнайы көрісімен- ақ жасалған оқу лезде және тарап танымдық кеткен жағдайлар болған. арқылы Себебі, дамытуға, маңызы тұлғаның Қытай қажеттілігін авторларының қанағаттандыруға еңбектерін белсенді кеңінен сөздік пайдалануында қорын емес, ең дамытуға бастысы бағытталуы. Бұл кітапта технология Қазақстанның тұлғаның тарихи даму процесіндегі ерекшеліктері Абылай туралы ханның психологиялық ойлы тұрғысынан ғылым ашылғандығы. мәліметтеріне, Абылайдың тұлғаның есімімен қызығушылық байланысты ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Проблемалық оқыту технологиясы. Дамыта оқыту технологиясы
Оқыту технологиясы
Модульдік оқыту технологиясы жайлы
ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Оқытудың модульдік оқыту технологиясы
Модульдік оқыту технологиясы
Дидактиканың оқыту технологиясы
Интерактивті оқыту технологиясы
Қазіргі кезде оқыту технологиясы
Ұжымдық оқыту технологиясы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь