Мәліметтер базасын автоматтандыруМазмұны

Кіріспе 4

1.Теориялық бөлімі 4.14
1.1.Database Desktop көмегімен кесте құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
2.1Өрістерді беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
3.1Кесте қасиетін беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
4.1Мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын жобалар құру ... ... ... ...12

Қ орытынды 16

Қолданылған әдебиеттер .17

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
КІРІСПЕ
Ғылыми прогресс - білімнің жоғарылауымен және ақпарат көлемінің көп болуымен сипатталады. Мұндай кең көлемдегі ақпараттарды басқару көп қиындық әкелері сөзсіз. ХХІ ғасыр жаңа технологияның пайда болуы, оның жедел өсуі мұндай мәселелерді шешуге жол ашты.
Әртүрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпаратты жүйенің дамығанын талап етеді. Сонда сол деректермен автоматтандырылған жинауды, өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер базасы деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Әдетте деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге ыңғайлы, тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Деректер базасындағы ақпарат :
• қайшылықсыз
• артықсыз
• тұтас болуы керек.
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға, толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер сөздің тура мағынасын алатын болсақ, бірақ толық МББЖ ( мәліметтер базасын басқару жүйесі) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI құралы локальдік және тораптық деректер базасын құрып және оның ішінде жұмыс істеуге және кез келген деректер базасымен жұмыс істей алатын қолданба құруға мүмкіндік береді .
Локальді МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің деректер базасында орналасады.
. 1.Database Desktop көмегімен кесте құру.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. В.В.Фаронов DELPHI 5 . Руководство программиста.
Издательство «Нолидж», Москва 2001 г.
2. В.Гофман, А.Хомоненко Работа с базами данных в DELPHI.
Издательство «БХВ – Петербург», Санкт – Петербург 2000 г.
3. А.М. Епанешников , В.А. Епанешников DELPHI база данных
Издательство «ДИАЛОГ – МИФИ», Москва 2000 г.
4. А.Я. Архангельский Програмирование в Delphi 7.
Издательство «Бином», Москва 2004 г.
5. Электронный учебник по Delphi 6.
6. С.П. Кандзюба, В.Н. Громов Delphi базы данных и приложения
7. Издательство «Dia soft», Москва 2005 г. Под редакцией доктора технических наук А.Ф.Черняевского, Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ, Минск, Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1980.
8. Баронов В.В. и др. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 239 с. –(Серия “Секреты менеджмента”)
9. А.Б.Дәулетқұлов, С.С.Алғазы, “Delfi6” тілінде программалау негіздері (Алгоритмдеу және программалау),Алматы – 2005
10. В.М.Пестриков, А.Н.Маслобоев. Turbo Paskal 7.0 Изучаем на примерах, издание 2-ое, переработанное и дополненное.Наука и техника, Санкт – Петербург, 2004
11. Н.Культин, Delfi7, в задачах ипримерах, Санкт – Петербург, “БХВ – Петербург”, 2005
12. Драгныш Ю.Е., Учебное пособие, перевод с англ.,Европейский гостиничный маркетинг, Финансы-Статистика,Москва, 2004

Мәліметтер базасын автоматтандыру

Мазмұны
Кіріспе 4
1.Теориялық бөлімі 4-14
1.1.Database Desktop көмегімен кесте
құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.1Өрістерді
беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... .6
3.1Кесте қасиетін
беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8
4.1Мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын жобалар құру ... ... ... ...12

Қ орытынды 16
Қолданылған әдебиеттер .17
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... 18

КІРІСПЕ
Ғылыми прогресс - білімнің жоғарылауымен және ақпарат көлемінің көп
болуымен сипатталады. Мұндай кең көлемдегі ақпараттарды басқару көп қиындық
әкелері сөзсіз. ХХІ ғасыр жаңа технологияның пайда болуы, оның жедел өсуі
мұндай мәселелерді шешуге жол ашты.
Әртүрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпаратты жүйенің
дамығанын талап етеді. Сонда сол деректермен автоматтандырылған жинауды,
өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер базасы деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады.
Оларға қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Әдетте
деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге ыңғайлы,
тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір
ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Деректер базасындағы
ақпарат :
• қайшылықсыз
• артықсыз
• тұтас болуы керек.
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға, толтыруға,
жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер сөздің
тура мағынасын алатын болсақ, бірақ толық МББЖ ( мәліметтер базасын басқару
жүйесі) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI құралы локальдік және
тораптық деректер базасын құрып және оның ішінде жұмыс істеуге және кез
келген деректер базасымен жұмыс істей алатын қолданба құруға мүмкіндік
береді .
Локальді МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің деректер
базасында орналасады.
. 1.Database Desktop көмегімен кесте құру.

Ең алдымен Database Desktop-ты жүктейміз. Содан кейін FileNew
командасын таңдау арқылы біз келесі менюді көре аламыз:

QBEQuery Визуальды сұраныстарды құру және оларды файлға жазу
SQLFile SQL-де сұраныстар жасау және оларды файлға жүктеу
Table Жаңа кесте құру

Менюден Table – бөлімін таңдап алдым. Төмендегі суретте
көрсетілгендей сұхбат терезесі ашылады. Сырғымалы тізімнен МҚБЖ таңдап
алуға болады. Paradox 7- МҚБЖ таңдадым.

Төменгі суретте көрсетілгендей кестенің құрылымын құру терезесі
ашылады.

2. Өрістерді беру.

Әр өріске ең алдымен ат беріледі. Ол өріс идентификатор болып
табылады. Идентификатор 25 символдан тұрады. Содан кейін өріс типін таңдап
алу керек. Оны тышқанның оң жағын бау арқылы контекстік менюден аламыз.
Paradox 7-де мынандай мүмкін типтер бар:

Белгіленуі Размері Тізімдегі белгіленуіТүсініктеме
A 1-255 Alpha Жолдық өріс
N Number Нақты сандар
$ Money Оң және теріс сандар
S Short Қысқа бүтін сандар: -32767ден
32767 дейін
I Long Integer Ұзын бүтін сандар: -2 147 483 648
ден 2 147 483 647 дейін
# 0-32 BCD BCD Форматтағы сандар
D Date Датаны көрсететін мән
T Time Уақытты көрсететін мән
@ Timestamp Датаны және уақытты сақтайтын мән
M 1-240 Memo Ұзындығы шектелмеген
F 0-240 Formatted Memo Форматталған мәтіндер сақталатын
өріс
G Graph3c .bmp форматтағы файлдағы суреттер
O OLE OLE типті мәліметтер-суреттер,
құжаттар.
L Logical Логикалық өрістер
+ Autoincrement 1 мөлшерге өсіп отыратын ұзын
сандар

Осы курстық жұмыста Alpha типін Name, Name tov, Adress өрісіне,
Telephone , Cena өрісіне Long Integer типін бердім.
Кейбір типтерге Мысалы Alpha типіне қосымша размер беру керек
(Size) . Ол символдардың саны. Ал кілттік өріс * символы арқылы беріледі.
Ол төмендегі кестедей болады.

3. Кесте қасиетін беру

Table Lookup – көру терезесі.

Бұл бөлім кестедегі бір өрісті келесі бір кестедегі екінші өріспен
байланыстырады. Table Lookup таңдап алғанда Define – анықтау кнопкасы
шығады. Осы кнопканы басып келесі терезені ашамыз:

Drive or Alias сызғымалы тізіміне Browse кнопкасын басу арқылы
қосымша кесте орналасқан папканы табамыз. Fields бөлімінен қосымша кестені,
бізде ол Name, таңдап алып стрелка орналасқан кнопканы басу арқылы Field
name
өрісіне енгіземіз. Lookup table бөлігінен қосымша кестені таңдап алып
Lookup field өрісіне енгіземіз. Осыдан кейін ОК кнопкасын басамыз.

Secondary Indexes – екінші индекс

Сырғымалы тізімдегі кестенің келесі қасиеті – екінші индекс құруға
негізделген.
Мысалы:

Индекс аты Өріс Түсініктеме
Name Name,Name tov Кестедегі товар аттарын алфавит бойынша
реттеу
Cena Name tov, Cena Кестені бағасы бойынша реттеу

Жаңа екінші индексті жасау үшін Define кнопкасын басамыз. Төменгі
суреттегі терезе ашылады

Сол жақ терезеде Fields мүмкін өрістер тізімі берілген. Indexed fields
екіші индекске керек деген өрістер тізімін реттеп орналастыруға болады. Сол
жақ терезеден оң жақ терезеге өрісті өткізу үшін оны белгілеп алып
стрелкасы бар кнопканы басу керек. Change order стрелкасымен оң жақтағы
терезедегі өрістердің орналас ретін өзгертуге болады.

Referential Integrity- сілтеме деңгейіндегі бүтінділік

Сілтеме деңгейіндегі бүтінділік бөлек кестелердегі мәліметтердің өзара
тұрақты байланысын қамтамасыз етеді. Егер екі кесте арасында осындай
байланыс орнатылса олардың бірі – негізгі, екіншісі – қосымша. Осындай
байланысты орнату үшін ең алдымен екі кестеде орналасқан жұмысшы каталогты
баптау керек. Ол Fileworking directory командасы арқылы орындалады.
Fields панелінен керек деген өрісті таңдап аламыз. Бізде ол Janna2 өрісі.
Стрелкасы бар кнопка арқылы ол өрісті Child fields қосымша кестелер
тізіміне енгізіміз. Оң жақтағы Table панелінен Parent’s key негізгі
кестелер тізіміне қосамыз. Осыдан кейін OK кнопкасын басамыз. Нәтижесінде
төменде көрсетілген терезе ашылады. Сілтеме деңгейіндегі бүтінділікті
сақтаймыз.

BDE Administrator- да мәліметтер қоры драйверлерін және аттарын құру, көру

BDE Administrator программасы түрлі типтегі BDE мәліметтер қорының
жаңа драйверлерін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мәліметтер базасының обьектілері
Студенттің сабаққа қатысу деректер қорының қосымшасын программалау
Казпочта байланыс қызметі
Мәліметтер базасы және мәліметтер базасын басқару жүйесі жайлы
Деректер базасы
Мемлекеттік Авто Инспекциясының жұмысын жеңілдету
Деканат жұмысын автоматтандыру
Кафедра жұмысын автоматтандыру
Кадрлар бөлімі
Аурухана жұмысын автоматтандыру
Пәндер