Си тілінің сипаттамаларыСи тiлінiң сипаттамасы
Си тiлінiң элементтерi
Қолданылатын символдар
Си тілін 1972 жылы Д.Ритчи құрды және Unix операциялық жүйесі осы тілде жазылды. Си тілі ассемблер тілінің де және жоғары деңгейлі тілдің де мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін болғандықтан орта деңгейлі тіл деп атайды.
Сидың қолданылатын тiлдердегi нышандарының жиыны бес топтарға бөлуге болады.
1. Сөздер және (кесте 1) идентификаторлардың Кілттік бiлiмi үшiн қолданылатын нышандар. Топты бұл тiркеу қағазы және ағылшын әлiпбиiнiң кiшi әрiптерi кiредi, сонымен бiрге астын сызу символы. Өйткенi әр түрлi кодтары болады бiрдей тiркеу қағазы және кiшi әрiп әр түрлi нышандармен болып есептелетiнiн атап өту керек.
Таблица 1
Латынша әлiпбидiң бас әрiптерi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Латынша әлiпбидiң кiшi әрiптерi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Астын сызу символысы _
2. Тiркеу қағазы және орыс әлiпбиiнiң кiшi әрiптерi және (кесте 2) араб цифрлары топ.
Таблица 2
Латынша әлiпбидiң бас әрiптерi
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я
Латынша әлiпбидiң кiшi әрiптерi а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
Араб цифрлары 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Нөмiрлеудiң таңбалары және (кесте 3) арнайы нышандар. Бұл нышандар есептеулердi процесстiң ұйымы үшiн бiр жағынан қолданылады, басқа - нұсқауларды нақтылы жиынның компиляторына берiлу үшiн.
Таблица 2
Символ Атаулары Символ Атаулары
, үтір ) Оң жақ жай жақша
. нүкте ( Сол жақ жай жақша
; Нүктелі үтір } Фигуралы оң жақ жақша
: қоснүкте { Фигуралы сол жақ жақша
? Сұрақ белгісі < кіші
' дәйекше
(апостроф) > үлкен
! Леп белгісі [ Тік жақша

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Си тiлінiң сипаттамасы
Си тiлінiң элементтерi
Қолданылатын символдар
Си тілін 1972 жылы Д.Ритчи құрды және Unix операциялық жүйесі осы тілде
жазылды. Си тілі ассемблер тілінің де және жоғары деңгейлі тілдің де
мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін болғандықтан орта деңгейлі тіл деп атайды.
Сидың қолданылатын тiлдердегi нышандарының жиыны бес топтарға бөлуге
болады.
1. Сөздер және (кесте 1) идентификаторлардың Кілттік бiлiмi үшiн
қолданылатын нышандар. Топты бұл тiркеу қағазы және ағылшын әлiпбиiнiң кiшi
әрiптерi кiредi, сонымен бiрге астын сызу символы. Өйткенi әр түрлi кодтары
болады бiрдей тiркеу қағазы және кiшi әрiп әр түрлi нышандармен болып
есептелетiнiн атап өту керек.
Таблица 1
Латынша әлiпбидiң бас A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
әрiптерi S T U V W X Y Z
Латынша әлiпбидiң кiшi a b c d e f g h i j k l m n o p q r
әрiптерi s t u v w x y z
Астын сызу символысы _

2. Тiркеу қағазы және орыс әлiпбиiнiң кiшi әрiптерi және (кесте 2) араб
цифрлары топ.
Таблица 2
Латынша әлiпбидiң басА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У
әрiптерi Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я
Латынша әлiпбидiң а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у
кiшi әрiптерi ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
Араб цифрлары 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Нөмiрлеудiң таңбалары және (кесте 3) арнайы нышандар. Бұл нышандар
есептеулердi процесстiң ұйымы үшiн бiр жағынан қолданылады, басқа -
нұсқауларды нақтылы жиынның компиляторына берiлу үшiн.
Таблица 2
Символ Атаулары Символ Атаулары
, үтір ) Оң жақ жай жақша
. нүкте ( Сол жақ жай жақша
; Нүктелі үтір } Фигуралы оң жақ жақша
: қоснүкте { Фигуралы сол жақ жақша
? Сұрақ белгісі кіші
' дәйекше үлкен
(апостроф)
! Леп белгісі [ Тік жақша
тiк сызық ] Тік жақша
бөлшектi # номер
сызық
\ керi % пайыз
сызық
~ ирекше& амперсанд
* жұлдызша ^ Логикалы емес
(логическое не)
+ қосу = тең
- алу " тырнақша

4. Бағдарлаушы және бөлгiш нышандар. Нышандардың топтарына жатады:
табуляцияның кемшiлiк, нышандары, енгiзу перне жаңа бет және жаңа жол,
келесi жолға өту. Бұл нышандар тұрақты және идентификаторларды жататын
қолданушы анықталатын объекттер жекелейдi. Бөлгiш нышандардың тiзбегi
(кемшiлiктердiң тiзбегi) бiр нышан сияқты компилятормен қаралады.
5. 5. Силардан нышандардың ерекшеленген топтарының тiлiнде басқа кең деп
аталатын қолданылады, бағдарлаушы тiзбектер, яғни енгiзу және мәлiметтiң
қорытындысы функция қолданылатын арнайы нышандық комбинациялар. Бағдарлаушы
тiзбек (сөзсiз бiрiншi нышан) (\\\\ ) керi бөлшектi сызықтың қолдануының
негiзiнде салады және латын әрiбi және (кесте 4) цифрлардың
комбинациясымен.
Таблица 4
Бағдарлаушы Атаулары Он алтылық
тiзбек алмастыру
\a қоңырау 007
\b Адымға 008
қайтару
\t Көлденең 009
табуляция
\n Жаңа 00A
жолға өту
\v Тiке 00B
табуляция
\r 00C
Енгiзу пернесi
\f Қалыптың 00D
аудармасы
\" тырнақшалар 022
\' дәйекше 027
\0 Нөл-символ 000
\\ Керi бөлшектi сызық 05C
\ddd Сегiздiк ұсыныстағы жэсмның кодтардың  
жиынының нышаны
\xddd Он алтылық ұсыныстағы жэсмның кодтардың  
жиынының нышаны

\\\\ddd және (d бұл жерде цифрды белгi қояды) \\\\xdddтың түрiнiң
тiзбектерi тiзбек сияқты жэсмның кодтардың жиынынан нышаны сегiздiк
көрсетуге мүмкiндiк бередi немесе сәйкесiнше сәйкесiнше он алтылық цифрлар.
Енгiзу пернесiнiң нышаны мысалы әр түрлi әдiстермен елестете алады:\\\\r -
ортақ бағдарлаушы тiзбек,
\\\\015 - сегiздiк бағдарлаушы тiзбек,
\\\\x00D - он алтылық бағдарлаушы тiзбек.
Тiзбектiк тұрақтылардағы бағдарлаушы тiзбектегi барлық үш цифрын әрдайым
мiндеттi түрде тапсырма берiлетiнiн атап өту керек. Жеке (жаңа жолға өту )
\\\\nнiң бағдарлаушы тiзбегiн мысалы \\\\010 немесе \\\\xA сияқты көрсетуге
болады, бiрақ тiзбектiк тұрақтылардағы барлық үш цифр тапсырма беруге
керек, келесi бағдарлаушы тiзбектерге нышанға немесе нышандар оның
жетiспеушiлiкетiн бөлiктерiн сияқты қаралады. Мысалы
осы тiзбектiк команда "ABCDE \\\\x009FGH\\\" \\\ егер ABCDE FGHның 8-шi
кемшiлiк айырық екi сөздерi осы жағдайда "ABCDE \\\\x09FGH\\\" строку\\\
бағдарлаушы толық емес көрсетiлетiн силердiң тiлдiң нақтылы функцияларының
қолдануымен басып шығарады, онда мөрде ABCDE= =GH пайда болады, компилятор
өйткенi "=+=\\\" \\\ның нышаны ретiнде тiзбекпен қабылдайды. Егер керi
бөлшектi сызығы бағдарлаушы (қосылмаған кестеге яғни 4) тiзбекпен және не
болғанымызды, болмайтын цифр болғанын, онда бұл сызық еленбегенiнде емес,
болмайтын цифр болғанын болмайтын нышанына алдында болса, сол айғақ атап
өтемiз. Мысалы:\\\\h нышан тiзбектiк немесе символдық тұрақтыда hның
нышанымен көрiнедi.
Бағдарлаушы тiзбектiң анықтаулары, (\\\\ ) керi бөлшектi сызығының
нышанынан басқа сонымен бiрге қалай жалғасының нышан болғанын қолданылады.
Егер (\\\\ ) ар жағында (\\\\n ) шықса, онда екi нышандар еленбейдi, келесi
жол жалғасы алдыңғы болып табылады. Бұл қасиеттер ұзын жолдардың жазуы үшiн
бола алады.
1.1.2. Тұрақтылар
Тұрақтылармен шамалардың бағдарламасындағы тiзiмдер деп аталады. Си тiлде
тұрақтылардың төрт түрлерi бөледi: табандатқан тұрақтылар, символдық
тұрақты және тiзбектiк литералықтармен, тұрақты жүзитiн үтiрден.
Табандатқан тұрақты: бұл ұсынады келесi формалардың бiрге шамасын сүйетiн
ондық, сегiздiк немесе он алтылық сандар: ондық, сегiздiк немесе он
алтылық. Ондық тұрақты бiр немесе бiрнеше ондық цифрлардан тұрады, және де
бiрiншi цифр (санға ретiнде сегiздiк қабылдайды) нөл болуы керек. Сегiздiк
тұрақты сөзсiз нөлден және (цифрларды ара-арасындалар сегiздiк және
тоғыздық болмауы керек бол, бұл цифрлар өйткенi сегiздiк есептеу жүйелерiне
кiрмейдi) бiр немесе бiрнеше сегiздiк цифрлар тұрады.
Он алтылық тұрақты сөзсiз 0 холар немесе 0 холардың тiзбегiнен бастайды
және он алтылық есептеу жүйесiнiң жиын өзiмен ұсынатын цифрларының цифры
бiр немесе бiрнеше он алтылық цифрларында
болады:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D, E,F)
Табандатқан тұрақтылардың мысалдары:
Ондық Сегiздiк Он алтылығы
тұрақты тұрақты тұрақты
16 020 0x10
127 0117 0x2B
240 0360 0XF0
Егер терiс құрастыруға керек болады тұрақтыны сүйсем, онда (қай унарлық
минуспен деп аталады) тұрақтының жазуын алдында "- \\\" \\\лар таңбаны
пайдаланады. Мысалы: -088ден - 0x2A,- деп.
Егер тұрақты өрнектердегiнi қолданылса ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Бағдарламалау тілдерінің өркениеті
С++ программалау ортасының негізгі операторлары
Параметрлік программалау есептері
Си бағдарламалау тілінде сызықтық тізімдерді таңдау және іздеу
Программаны құрудың техникалық тапсырмасы. Программаларды техникалық жобалау кезеңдерін сипаттау. Алгоритмдердің құрылымдық схемесын дайындау
Динамикалық тізімдермен жұмыс
Информатика ( лекциялар )
Бағдарламаның функциясы
Си тілінен дәрістер
Программалау тілдері - жасанды тілдер
Пәндер