Паскаль тілінің процедуралары


Кiрiспе
1. TURBO.PASCALның тiлiнiң негiзгi операторлары1.1 енгiзу операторы
1.2 құрама оператор
1.сөзсiз өтудi 3 оператор
1.4 шартты операторлар
1.Case 5 таңдау операторы1.циклда 6 операторлар
2. Процедура және функциялар
2.функцияның 1 сипаттамасы
2.функцияның 2 үстiрт сипаттамасы
2.3 функцияны шақыру
2.процедураның 4 үстiрт сипаттамасы
2.5 процедураны шақыру
Қорытындылар
Әдебиет
Кiрiспе
Turbo-Paskalдың тiлiнiң Негiзгi операторлары рефераттың тақырыбы. Есептеушi техника пән бойынша процедура және функциялар және программалауды негiз.
Жұмыс жасауды мақсат - Turbo-Paskalдың тiлiнiң негiзгi операторлары, процедуралармен және функциялармен таныстыру.
1. TURBO-PASCALның тiлiнiң негiзгi операторларыМәлiметтердiң үстiнде орындауы керек болған әсерлердiң сипаттамасы кез келген бағдарламаның негiзгi бөлiгi. Бағдарламадағы әсерлерi бiрлiк оператор болып табылады. Бағдарламадағы оператордың қорытылған құрылымы сияқты болады:
<таңба:<оператор
1.1 енгiзу операторы
<айнымалысы:<өрнек > =;
Оператордың орындауы ол өрнектiң мәнiнiң есептеуi және иемденуде оң бөлiк тұрған айнымалы болады. Айнымалы және түр бойынша үйлесiмдi өрнектерi болуы керек болатынын есепке алу керек.
Мысал:
var I,J:integer;
A,B:real;
Lon:boolean;
...
I:=12; J:=I+10;A:=0.25; B:=Sin(A);Lon:=A<>B;
1.2 құрама оператор
<1-шi оператор> Begin;<2-шi оператор;...; Құрама операторпозволяет бiрнеше операторлар бiр топтастыру. Begin және end бұл жердеоператорлық жақшалар болады.
Мысал:
Begin X:=0.5Y:(X ) =Sin;end {есептеулердi нәтиженiң қорытындысы} (X, Y) write
1.сөзсiз өтудi 3 оператор
<таңба > Goto;
Таңба белгiленген операторға сөзсiз өту қамтамасыз етiледi.
Мәнi iшiне басқа оператордың басқаруы оның басы өтiп кете алып беруге болмағанын апарған қолдану осы операторлардағы шектеулерiн қатар бар болады.
Мысал:

Ескерту: Бағдарламадағы сөзсiз өтулерi сонымен бiрге Exitтерi процедуралары арқылы қамтамасыз етiле алады және Halt. Exitтiң процедурасының орындауы ағымдағы (процедура немесе функция) iшкi программадан сөзсiз шығуында болады, оның аяқтауында бағдарламада. Haltтың процедурасының орындауы бағдарламаның орындауын шүбәсiз тоқтатады.
Мысал:
1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке Паскаль. - М.: Наука, 1987;

2. Довгаль С.И., Литвинов Б.Ю., Сбитнев А.И. Персональные ЭВМ: Турбо-Паскаль V7.0, Объектное программирование, Локальные сети. (Учебное пособие).- Киев, «Информсистема сервис», 1993;

3. Епанешников А.М., Епанешников В.А. Программирование в среде Turbo-Pascal 7.0 .- М.:, Диалог МИФИ, 1993;

4. Поляков Д.Б., Круглов Н.Ю. Программирование в среде Турбо-Паскаля. - изд.МАИ., М.:, 1992;

5. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль. Начальный курс – 1 кн. Практика программирования –2 кн. Учебное пособие. - М.: «Нолидж»,1997;

6. Эрбс Х.-Э., Штольц О. Введение в программирование на языке Паскаль./Пер. с нем. - М.:, Мир, 1989;

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Атырау инженерлік - Гуманитарлық институты

Информатика пәнінен
РЕФЕРАТ

Тақырыбы: Паскаль тілінің процедуралары

Дайындаған:Радиотехника электроника және телекоммуникация
мамандығының 1 курс студенті
Исаева Айшабибі

Оқытушысы:Тулесинова.С

Атырау – 2011

Кiрiспе
1. TURBO-PASCALның тiлiнiң негiзгi операторлары1.1 енгiзу операторы
1.2 құрама оператор
1.сөзсiз өтудi 3 оператор
1.4 шартты операторлар
1.Case 5 таңдау операторы1.циклда 6 операторлар
2. Процедура және функциялар
2.функцияның 1 сипаттамасы
2.функцияның 2 үстiрт сипаттамасы
2.3 функцияны шақыру
2.процедураның 4 үстiрт сипаттамасы
2.5 процедураны шақыру
Қорытындылар
Әдебиет

Кiрiспе
Turbo-Paskalдың тiлiнiң Негiзгi операторлары рефераттың тақырыбы. Есептеушi
техника пән бойынша процедура және функциялар және программалауды негiз.
Жұмыс жасауды мақсат - Turbo-Paskalдың тiлiнiң негiзгi операторлары,
процедуралармен және функциялармен таныстыру.
1. TURBO-PASCALның тiлiнiң негiзгi операторларыМәлiметтердiң үстiнде
орындауы керек болған әсерлердiң сипаттамасы кез келген бағдарламаның
негiзгi бөлiгi. Бағдарламадағы әсерлерi бiрлiк оператор болып табылады.
Бағдарламадағы оператордың қорытылған құрылымы сияқты болады:
таңба:оператор
1.1 енгiзу операторы
айнымалысы:өрнек =;
Оператордың орындауы ол өрнектiң мәнiнiң есептеуi және иемденуде оң бөлiк
тұрған айнымалы болады. Айнымалы және түр бойынша үйлесiмдi өрнектерi болуы
керек болатынын есепке алу керек.
Мысал:
var I,J:integer;
A,B:real;
Lon:boolean;
...
I:=12; J:=I+10;A:=0.25; B:=Sin(A);Lon:=AB;
1.2 құрама оператор
1-шi оператор Begin;2-шi оператор;...;N end оператор
Құрама операторпозволяет бiрнеше операторлар бiр топтастыру. Begin және end
бұл жердеоператорлық жақшалар болады.
Мысал:
Begin X:=0.5Y:(X ) =Sin;end {есептеулердi нәтиженiң қорытындысы} (X, Y)
write
1.сөзсiз өтудi 3 оператор
таңба Goto;
Таңба белгiленген операторға сөзсiз өту қамтамасыз етiледi.
Мәнi iшiне басқа оператордың басқаруы оның басы өтiп кете алып беруге
болмағанын апарған қолдану осы операторлардағы шектеулерiн қатар бар
болады.
Мысал:

Ескерту: Бағдарламадағы сөзсiз өтулерi сонымен бiрге Exitтерi процедуралары
арқылы қамтамасыз етiле алады және Halt. Exitтiң процедурасының орындауы
ағымдағы (процедура немесе функция) iшкi программадан сөзсiз шығуында
болады, оның аяқтауында бағдарламада. Haltтың процедурасының орындауы
бағдарламаның орындауын шүбәсiз тоқтатады.
Мысал:

1.4 шартты операторлар
Шартты операторлар бағдарламалардағы тарамдануларды ұйымы үшiн қолданылады.

Мысал:

{жұп сандарды санның есептеуi} if X mod 2=0 then
begin Kol:=Kol+1 (Жұп ) writeln {құрама оператор } end
( Тағы) else writeln;
1.Case 5 таңдау операторыөрнек Case of1-шi тұрақты мәндердiң тiзiмi: 1-
шi оператор;
2-шi тұрақты мәндердiң тiзiмi: 2-шi оператор;
{ 0-шi оператор else
end
Өрнек (Realдан басқа кез келген бос тұруға яғни) ордината түрiне жатады.
Тұрақты мәндерiнiң тiзiмi өрнектiң түрiмен үйлесiмдi әр түрлi тұрақтылар
аталған үтiр арқылы болады.
Оператордың орындауы төмендегiдей болады:
- өрнектiң мәнiн есептеледi;
- егер алған мән тұрақтылардың тiзiмi қандай болмасын көрсетiлсе - тиiстi
оператор орындалса, 1, 2 ... ...;
- егер алған мән тұрақтылардың бiр тiзiмiнде де көрсетiлмесе - орындалса
0-шi оператор
- { } мiндеттi емес оператордың бiр бөлiгi.
Мысал:
Case CHIS of
0: Writeln(‘Ноль’);
1,3,5,7,9: Writeln(‘Нечетное’);
2,4,6,8: Writeln(‘Четное’)
else
Writeln(‘Не цифра’)
end;
1.6 операторлар циклы
Алғы шарты бар циклда оператор:

Оператордың орындауы төмендегiдей болады:
- логикалық өрнектiң мәнi болғанша шын - циклда оператор дене орындалады;
- логикалық өрнектiң жалған мәнiнiң жағдайында циклдадан шығатын есiк iске
асады.
Логикалық өрнектiң шындығы өйткенi басында әрбiр итерация, цикл тексередi
бiр деге орындалмауы мүмкiн.
Мысал:
X:=1;{Y=0.256SinX,
While X=10 doдля всех X=1..10 с шагом 1}
begin Y:=0.256*Sin(X);
X:=X+1

end;

Шарты бар циклда оператор:

Оператордың орындауы төмендегiдей болады:
- логикалық өрнектiң мәнi егер жалған, онда операторлардың тобы циклданың
iшi орындалады;
- логикалық өрнектiң шынайы мәнiн жағдайда циклдадан шығатын есiк iске
асады.
Шарттың тексеруi циклданың соңында iске асатындығы, онда цикл ең болмаса
бiр рет орындалады.
Мысал: X:=1;{Y=0.256SinX,

Repeatдля всех X=1..10 с шагом 1}

Y:=0.256*Sin(X);

X:=X+1

until X10;
Циклда операторлар параметрi болады
Циклда операторлар параметрi барды рет алдын ала белгiлi сан циклда бiр
оператордың орындауы дене ұйымдастырады. Оператордың екi варианттары бар
болады.
оператор For I:=N to M do;
оператор For I:=N downto M do;
қайда I - ордината айнымалы болатын циклда параметр;
N - циклда бастапқы мән параметр анықтайтын өрнек;
молар - циклданың параметрiнiң түпкi мән анықтайтын өрнек.
Оператордың орындауы төмендегiдей болады:
- түпкi мән циклда параметр болғанша (бiрiншi вариантта) көбiрек немесе
(екiншi вариантта) аз емес - кезектi итерация орындалады;
- басқа жағдайда циклдадан шығатын есiк iске асады.
Циклдадан шығатын есiк Gotoсы операторы арқылы iске асырғанда кейбiр
жайларды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Паскаль тілінің негізгі операторлары
Паскаль тілінің алфавиті
Паскаль программалау тілінің мүмкіншіліктері
Паскаль тілінің алғашқы түсініктері
Паскаль тілінің негізі
Паскаль тілінің негізгі түсініктері
Паскаль программалау тілінің негізі
Турбо Паскаль тілінің операторлары
Паскаль программалау тілінің негізі операторлары
Экранға мәтін шығару процедуралары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь