Ұзақ мерзімді активтердің аулиті

Кіріспе
1. Аудит стандарттары жəне олардың сақталуындағы оқылықтарды талдау
2. Аудиторлық дәлел түрлері және аудиторлық дәлелді алу көздері мен әдістері
Қорытынды
        
        Жоспар:
Кіріспе
* Аудит стандарттары жəне олардың сақталуындағы оқылықтарды талдау
* ... ... ... және ... дәлелді алу көздері мен әдістері
Қорытынды
Кіріспе
АП жəне тіркелген кəсіби аудиторлық ұйымынан басқа, Қазақстанда бухгалтерлер мен аудиторларға арналған ... ... ... бар, ... ... ... мен ... палатасы (ППБА), Қазақстан бухгалтерлер мен аудиторлар одағы. АП Халықаралық бухгалтерлер федерациясының (МФБ) толық мүшесі болып табылғанымен, ол əзірше МФБ ... ... ... ... (ПОЧ) ... ... ... АП да, ППБА да Еуразиялық сертификатталған бухгалтерлер мен аудиторлар кеңесінің мүшелері болып табылады.
Аудит стандарттарын қабылдаумен қатар, АП өз мүшелерінің ... ... үшін ... ... АП 1998 жылғы МФБ Этика кодексінің негізінде өзінің Этика кодексін əзірледі. Алайда АП Кодексінде анағұрлым, əсіре тəуелсіз аудиторға қатысты ... ... ... МФБ ... талаптарының барлығы ескерілмеген. Сонымен қатар, РОСК дайындаған топ ... бар ... ... ... ... атады.
АП мүшесіне айналу үшін, дербес аудитор САР/СIРА (Сертификатталған практикашы бухгалтер / Сертификатталған халықаралық кəсіби бухгалтер) куəландыру ... ... ... өткізетін АП Біліктілік комиссиясымен (КК) куəландырылуға тиіс. Алайда емтихандарды табысты тапсырғандардың ... ... ... ... оқу ... тиімсіз бағдарламаларға жəне жоғары емтихандық стандарттарға байланысты көп ... ... ... - ... ... ... ... (САР немесе сертификатталған бухгалтерлер) жəне небəрі бірнеше Сертификатталған халықаралық кəсіби бухгалтер (СIРА немесе сертификатталған аудиторлар). ППБА өз ... үшін ... ... ... ... РОСК ... топ ... Палатаның жеке мүшелері ондай ережелердің бар екені туралы əдетте біле бермейді.
Қазақстанда ППБА куəландырған бухгалтерлер ППБА да, АП да ... ... бір ... куəландыру бағдарламасының негізінде құрғанына қарамастан, аудитор болу үшін өздерінің (Сертификатталған практикашы бухгалтерлер / ... ... ... ... ... тəжірибелерін пайдалана алмайтынына байланысты, бухгалтерлер мен аудиторларды куəландыруда елеулі проблема орын алып отыр. Бұл ППБА ... ... кез ... басқа бухгалтердің біліктілігі немесе бухгалтерлік жұмыс тəжірибесі жоқ адам ... ... КК ... ... тиіс ... ... сөз.
Қазіргі уақытта банктердің немесе сақтандыру компанияларының аудиторлық ұйымдарды ауыстырып отыруына талап белгіленбеген, бірақ Заңға аудиторларды əр үш жыл ... ... ... ... ... ... енгізу туралы ұсыныс бар.
Аудит стандарттары жəне олардың ... ... ... Заң 2006 жылдың мамырынан бастап ХАС пайдалануды талап етсе, ол күнге дейін Қазақстандық аудит стандарттары (КСА) күшінде қалады. Сонымен ... ... ... ХАС ... КСА ... көбірек дəрежеде таныс болады. Сондықтан осы бөлімде КСА жəне ХАС арасындағы алшақтықтарға талдау жүргізіледі. КСА ХАС негізінде əзірленсе де, олар бір ... онша ... келе ... 52-ші ... ... (жоғарыдан қараңыз), Қаржы министрлігімен тек төменде берілген 11 11 КСА бекітілген:
КСА Аналог в ХАС
КСА 1: Қаржылық есеп-қисап аудитының мақсаты жəне ... ... ХАС 200: ... ... ... ... жəне жалпы принциптері
КСА 2: Аудит жүргізу шарттары ХАС 210: Аудит ... ... 3: ... ... ... бақылау ХАС 220: Аудиторлық қызметтің сапасын бақылау
КСА 4: Құжаттама ХАС 220: Құжаттама
КСА 5: Қаржылық есеп-қисап бойынша аудиторлық қорытынды ХАС 700: ... ... ... ... ... 7: Жоспарлау ХАС 300: Жоспарлау
КСА 8: Клиенттің бизнесін білу ХАС 310: ... ... ... 9: ... ... жəне ... ... ХАС 400: Тəуекелдікті бағалау жəне іштен бақылау
КСА 10: Аудиторлық дəлелдер ХАС 500: ... ... 11: ... ... ... ... ... шоттардың сальдосы ХАС 510: Алғашқы аудиторлық тексеру, кезеңнің басына шоттардың сальдосы
КСА 12: Басшылықтың мəлімдемесі ХАС 580: ... ... ... ... екі ... бойынша елеулі бөлеу оқылымдар орын алған:
:: ХАС ... ... КСА ... кейін қайта қаралауы мүмкін (мысалы, ХАС 700 қайта қаралған жəне ХАС 200 жəне ХАС 210 ... ... ... ХАС ... КСА құрамынан өз көрінісін таппаған 20 стандарттан астам жəне ұсынылған практика туралы 15 ... ... ( ... 73-ші ... ... мен ХАС ... айырмашылықтар КСА сəйкес жүргізілген аудиторлық тексерістің ХАС ... ... ... ... ... ... аз ... қамтамасыз ете алатындай алыс. Ең елеулі бөлек оқылымдар КСА құрамында ХАС 20 стандарттан астамның болмауына байланысты туындайды, соның ішінде:
:: ... ... ХАС ... аудиторлық тексерістің мақсаты аудиторға қаржылық есеп-қисаптың барлық ... ... ... ... ... ... талаптарға сəйкес жасалғаны туралы пікірін білдіруге мүмкіндік беру болып табылады. Ақпарат егер оның болмауы немесе бұрмалануы аталған қаржылық есеп-қисаптың негізінде ... ... ... ... ... етуі ... ... деп саналады. ХАС 320 аудитордан (a) аудиторлық рəсімдердің сипатын, ... жəне ... ... жəне (b) ... ... бағалау кезінде, сондай-ақ қаржылық есеп-қисаптың барлық елеулі аспектілері бойынша қаржылық есеп-қисапқа белгіленген талаптарға сəйкес ... ... ... елеулілік аспектілерін есепке алуды талап етеді. КСА құрамында ондай талап жоқ жəне бұл (i) ... ... ... ... ... ... ... деректердің енгізілгенін немесе елеулі деректерді өткізіп алуды айқындай алмауына, содан қаржылық есеп-қисаптың ... ... ... ... немесе (ii) қаржылық есеп-қисапты пайдаланушыларда аудитор қаржылық операциялардың бірін қалдырмай тексеріп жатқан секілді əсер ... ... ... ... ... ... тексеру кезінде алаяқтық əрекеттердің ықтималдығын ескеруге міндетті: ХАС 240 алаяқтықты ... ... ... жəне ... есте ... қажет алаяқтық əрекеттердің екі типінің айқындамасын береді. Ол екі алаяқтық типі төмендегідей: (a) активтерді заңсыз иемденудің ... ... ... бұрмаланымдар; жəне (b) қаржылық есеп-қисап жасау кезінде алаяқтықтың нəтижесінде туындайтын бұрамаланымдар. ... ... ... ... алаяқтықтың анықталмауына байланысты тəуекелдікті минималдандыруға арналған арнайы рəсімдер қажет. КСА құрамында ондай талап жоқ.
:: Талдампаздық рəсімдер немесе аудиторлық іріктелім жəне ... ... ХАС 520 ... кəсіпорын мен оның бизнес ортасы туралы пайымдама жасау үшін, сондай-ақ аудиторлық ... ... ... ... жасау кезінде тəуекелдіктерді бағалауға арналған талдампаздық рəсімдерді ... ... ... КСА құрамында ондай талап жоқ.
:: Байланысқан тараптар: ХАС 550 ... ... ... ... ... ... ... жасау үшін елеулі маңызға ие мүдделілік бар мəмілелердің салдарын айқындау жəне ашу ... ... ... ... ... ... аудиторлық рəсімдерді орындауды талап етеді. КСА құрамында ондай ... ... Əділ ... ... ... жағдайларда ХҚЕС активтер мен пассивтердің құнын айқындау кезінде бағалау кезінде əділ құн көрсеткіштерін қолдануды белгілейді немесе жол береді. ХАС 545 ... ол ... мен оның ... ... ... ішінде оның іштен бақылау жүйесі туралы пайымдама қалыптастыру шеңберінде кəсіпорында əділ құн мен ашылған ақпараттың көрсеткіштерін, сондай-ақ бекіту ... ... ... ... ... жəне бағалау үшін жəне стандартта сипатталған қосымша аудиторлық рəсімдер əзірлеу жəне пайдалану үшін жеткілікті тиісті бақылау шараларын пайдалану кезінде қолданылатын ... ... ... талап етеді. КСА құрамында ондай талап жоқ.
Міндетті аудиттың сапасы біркелкі емес. ... ... ... ... ... 66-шы ... қараңыз) жəне РОСК дайындаған топпен, жеке аудиторлармен, шағын жəне ірі аудиторлық фирмалармен жəне Аудиторлар палатасымен
Халықаралық аудиторлық ... ... ... ... ... аудиторлық фирмалар өздері КАС сəйкес дайындалған қаржылық есеп-қисапты, сондай-ақ ХАС сəйкес ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлер құрамы жəне сапаны тексеру тұрғысынан бірдей тəсілдеме пайдаланатындарын айтады.
талқылаудың нəтижесінде Қазақстанда орта есеппен аудиторлық практиканың сапа көрсеткіштеріне негативті ... ... ... ... ... ... ... желілердің мүшелері болып табылатын жергілікті фирмалар тəрізі, КСБУ сəйкес дайындалған қаржылық ... ... ХҚЕС ... ... жасалған қаржылық есеп-қисапты анағұрлым терең аудиторлық тексеру ... ... жəне ... ... ... ... тапсыратын секілді17.
Бұл тек қана Қазақстандық ерекшелік болып табылмаса да, байқаушылар ондай практика КСБУ негізіндегі қаржылық есеп-қисап аудитының сапасынан ... ... ... деп қауіптенеді.
:: Халықаралық аудиторлық желілердің мүшелері болып табылатын жергілікті фирмалар тəрізі, қарызға ақша қаражаттарын немесе төте шетелдік инвестициялар тартатын компаниялардың ХҚЕС ... ... ... ... ... ... аудиторлық тексеру рəсімдерін пайдаланатын жəне тексеруді анағұрлым тəжірибелі аудиторларға тапсыратын секілді. Халықаралық аудиторлық желілердің мүшелері болып табылатын жергілікті фирмалар ХҚЕС ... ... ... есеп-қисапты ондай құжаттаманы анағұрлым терең сапалы талдау рəсімдерінің көмегімен, соның ішінде ... ... ал ... ... ... ... техникалық сарапшыларды тарту арқылы тексеру нəтижелерін сараптау арқылы жүргізсе де, аталған рəсімдер ... ... ... ... толық көлемде аудитордың кəсіби жауапкершілігін көтеруге дайындық жоқ ... ... ... қолданылмайтын секілді.
:: Жергілікті аудиторлық фирмалар жасаған аудиторлық ... ... ... ... ... ... тексерілген қаржылық есеп-қисапты пайдаланушылар тіпті аудиторлық фирма тындырған жұмыс туралы пайымдама жасауға қабілетсіз болуда. РОСК ... топ ... ... 14 ... қорытындының сегізінде адресат болмаған, тексеруге ұшыраған қаржылық есептемелер көрсетілмеген, қаржылық есеп-қисабы ... қос ... ... ... ... атауы, сондай-ақ аудит стандарттарына сілтемелердің орнына бухгалтерлік есеп-қисап стандарттарына сілтемелер жəне т.б. ... ... ... ... жасаған аудиторлық қорытындылардың бірқатары үстірт болып шыққан, бұл олардың Этика кодексін, соның ішінде олардың тəуелсіз мəртебесіне ... ... ... ... ... тұра ... РОСК дайындаған топ тексеріп шыққан 14 аудиторлық қорытындының төртеуінде Қазақстандық бухгалтерлік есеп ... ... ... жəне анық ... бар.
:: Жергілікті аудиторлық фирмалар жасаған аудиторлық қорытындылардың бірқатары аудиторлық ... ... емес ... орындалған жəне КСА мен аудиторлық тексерістің сапасына талаптардың сақталуына елеулі күмəн туғызады. РОСК дайындаған топ тексеріп шыққан 14 аудиторлық ... ... ... фирма қолданған аудиторлық рəсімдер баяндалған қосымша болды. Топ сарапшылары осы үш құжаттың барлығында төмендегілерге қарамастан аудиторлық фирманың сөзсіз оң ... ... ... ... ... ... ... туралы сандық деректер тапсырылмаған жəне оның еншісіне 23% жиынтық активтер ... ... ... мен ... іс ... бар екеніне (компанияның жұмыс істегеніне бірінші жыл) көз жеткізбей, тек шоттармен жəне бухгалтерлік тіркелімдермен танысуды қанағат тұтқан. Басқа екі ... ... топ ... сол ... ... туындады.
o Аудиторлық фирма компанияның жалпы активтерінің 62% құрайтын аванстық төлемдер туралы растамаларға сұратым ... жоқ. ... ... сəті ... ... ... талаптарына сай болуы міндетті емес ішкі пайдаланыс құжаттары болып шықты. РОСК дайындаған топтың сарапшылары тағы бір қорытынды бойынша тап ... ... ... ... жаңа Заң 2006 ... қарашасынан бастап ХАС қолдануды талап етеді, ал ол уақытқа ... КСА ... ... КСА екі ... себепке байланысты, ХАС қарағанда едəуір артта: КСА негізіне ... ХАС ... ... жəне КСА ... ... емес, өйткені ХАС құрамына кіретін 30 стандарттан астамның тек он бір ... ... КСА жəне ХАС ... ... КСА ... жүргізілген аудиторлық тексеріс ХАС сəйкес жүргізілген тексеріске қарағанда, ақпараттың сенімділігін анағұрлым аз ... ... ... ... міндетті аудиторлық тексерістердің сапасы, РОСК дайындаған топтың пікірі бойынша, өте біркелкі болмаған. Халықаралық аудиторлық желілеріндің құрамына ... ... ... ХҚЕС сəйкес жасалған қаржылық есеп-қисапқа аудиторлық тексерістер жүргізген уақытта, олар КСБУ сəйкес жасалған ... ... ... ... ... ... анағұрлым мұқият аудит рəсімдерін пайдаланатын жəне анағұрлым тəжірибелі қызметкерлерді бөлетін ... Сол ... ХҚЕС ... ... жəне ... ... ... немесе шетелде акциялар шығаратын компаниялар дайындағын қаржылық есеп-қисапқа аудиторлық ... ... ... ... ... өзгешеленеді.
Кейбір жергілікті аудиторлық фирмалардың халықаралық стандарттарға сəйкес жұмыс істеуге айтарлық күш салатынына қарамастан, олар ... ... ... ... ... ... соншалық, аудиторлар растаған сондай қаржылық есеп-қисаптарды пайдаланушылар аудиторлық фирма орындаған жұмыс ... - РОСК ... - стр ... да бір ... келе алмады. Сонымен қатар, жергілікті аудиторлық фирмалар жасаған кейбір аудиторлық қорытындылар Этика кодексін, соның ішінде тəуелсіздік принципін сақтау ... ... ... ... Сондай-ақ жергілікті аудиторлық фирмалардың басым көпшілігі өздері қайта қаралған жəне жаңартылған Заңға сəйкес пайдалануға тиіс болатын ... ... ХАС ... ... ... фактісі де көп маасыздық туғызады.
Негізгі ұсыныстамалар
Осы баяндаманың VI Бөлімінде баяндалған барлық əдістемелік ұсыныстамалардың маңызы үлкен болса да, РОСК ... топ оның ... ... ... ... ... ... өсуді
Аудиторлық дәлел түрлері және аудиторлық дәлелді алу көздері мен әдістері
Аудиторлық тексеру барысында ... ... ... ... ... жасауға мүмкіндік беретін ақпарат аудиторлық дәлелдер деп аталады. Қаржылық есеп берудің дұрыстығы жөнінде аудитор өзінің негізделген пікірін білдіруі үшін ... ... мен ... ... ... ... ... отырып қажетті аудиторлық дәлелдер жинайды.Олар:
- түгендеу кезінде қатысу немесе бақылау
- шаруашылық немесе бухгалтерлік есеп ... ... ... ауызша сұрақ жауап алу
- үшінші тұлғадан алынған құжаттарды ... ... ұйым ... ... ... ... есептеулерді тексеру
- талдау
Аудиторлық процедуралар екіге бөлінеді:бақылау тесті мәндік процедуралар
Бақылау тесті ұйымның жарамдылығы ішкі бақылау мен ... есеп ... ... етуінің тиімділігі туралы аудиторлық дәлел алу мақсатында алынатын тесттер. Мәндік процедуралар қаржылық есеп берудегі қателіктер мен заң ... ... үшін ... ... Олар ... ... операциялар мен шоттар қалдығының өлшемдік тестері
2) аналитикалық процедуралар
Аудит бағдарламасын түзуде аудиторлық дәлел жинау үшін қандай аудиторлық процедуралар және қандау көлемде ... ... алу ... ... ... 500-ші ... дәлелдер деп аталатын халықаралық аудит стандарттарымен реттеледі.
Аудиторлық дәлелдердің келесідей түрлері болады: ішкі, сыртқы, аралас.
Ішкі дәлел аудиттелетін ұйымнан ... ... ... ... ... ... ... үшінші тұлғадан аудиторлық ұйымның сұрауы бойынша алынған жазбаша түрдегі ақпарат.
Аралас дәлел аудиттелетін ... ... ... ... ... үшінші жақтың жазбаша түрде растаған ақпараты.
Аудиторлық дәлелдерді алу ... ... есеп ... ... есеп ... ... ұйымның және үшінші тұлғаның алғашқы құжаттары
- статистикалық есеп ... ... ... ... ... , өзге де әкімшілік құжаттар.
- қаржы шаруашылық қызметінің ... ... ... ... мен үшінші тұлғаның ауызша пікірі
- аудиттелетін субъекті мен ... ... ... ... ... ... ауызша және жазбаша формада басшылыққа хабарлау
Ғылым саласында ... оның ... ... үшін ... тану ... оның ... ... деп атайды. Негізінде ғылым тану құралы ретінде қолданылады. әрбір ғылым ... ... ... оның ... де ... айырмашылығы болады. Сонда да болса жалпы ғылыми даму ағымында теориялық тұрғыдан философиялық анықтама бойынша барлық ғылым ... ... ... ... ... әдіс деп ... Диалектикалық әдістің негізі-табиғаттағы экономикадағы құбылыстың барлығы өзара ... деп ... ... ... ... әдіс ... ... құбылысты өзара объективтік заңдылықпен байланыста екенін негіге алуында. Сондықтан да диалектикалық әдіс қандай ғылым саласы болса да оның ... ... ... ... ... ... ғылым саласына қосылады, оның даму барысында қоғамға қажет жетістіктерін пайдалану үшін ... тән ... ... тобы оның ... ... олар өз ... ... методология және жеке методология болып бөлінеді.
Аудиттің жеке әдістемесі диалектика принциптері мен ... ... ... зерттеу заңдылықтарынан құралады.
Аудиттің жеке методологиясы барлық ғылым саласына тән әдістер тобынан құралады; олар: талдау және топтау, индукация және дедукация, бақылау, ... ... Осы ... ... барлығы философияның гнесология теориясы бөлімінде толық, жан-жақты қарастырылған.
Анализ-ғылыми зерттеу әдісі, оның ... ... ... ... ... жекелеп мазмұн, мағынасын анықтап, өз кезегінде тұтасты құрайтын әр бөлшек жеке талдауға жататын құрамға айналады. Синтез (топтау, біріктіру, қорытындылау) ... ... ... оның ... ... объектісімен құрамының арасындағы өзара байланысына талдау жасап мазмұн, мағынасына анықтау жасап қорытындылайды.
Аудит процесінде анализ және синтез аудит объектісіне осы ... ... ... ... үшін ... Осы ... ... сәйкес талдау объектісінің жекелей және топтаулы түріне де талдау жасау оның мазмұн мағынасын анықтауға болады. Аудит барысында шаруашылық субъектілерінің қаржылық-табыстылық ... ... үшін ... ... қолданылады.
Дедукция (тұжырымдау, қорытындылау) - ақыл-ойға салып, жалпы көрсеткіштерді жеке көрсеткіштерге дәлел жасап логикалық тұжырымдау, қорытынды жасау. ... осы әдіс ... ... ... шаруашылығының жалпы көрсеткіштеріне талдау жасайды, содан кейін әрбір бөлімдеріне талдау жасап сол мәліметтер арқылы топтап, қорытынды жасалынады. Индукция - ... ... жеке ... талдау жасап, жалпы көрсеткіштерге анықтама беретін логикалық әдіс.
Аудит ... ... ... ... ... сапалы аудиторлық тексеруді қамтамасыз етеді;
- аудит өткізудің ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығының құқықтық кепілдігін қамтамасыз етеді;
- Қазақстан аудитінің деңгейін көтереді және оны халықаралық экономикалық ... ... ... етеді;
- аудит өткізу және оның нәтижелерін рәсімдеу мәселелеріне қатысты тәсілдерді, терминдерді, анықтамаларды, мәліметтерді бір ізге салу ... ... ... тексеру іс-тәжірибесінде жаңа ғылыми жетістіктерді енгізуге ықпал етеді;
- ақпараттарды пайдаланушыларға ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық беделін құрайды;
- мемлекет тарапынан бақылауды жояды;
- аудиторға ... ... ... ... ... ... ... жекелеген элементтерінің байланысын қамтамасыз етеді.
500-599 Аудиторлық дәлел
500 Аудиторлық дәлел Аудиторлық дәлелдеулерді алу үшін ақпаратты бағалау мен жинау ... ... ... ... ... ... ... келесі іс-әрекеттерін қолдану қарастырылды. Түгендеу үдерісіне қатысу.
510 Бастапқы келісімшарттар, ... ... ... ... ... ... ... ететін дәлелдерді алудағы рәсімдерді қолдану.
520 Талдамалық рәсімдер Аудитте қолданылатын талдамалық рәсімдердің мәні мен мазмұны, мақсаты ... ... мен ... ... ... ... ... арналған жинаққа таңдауды құру және таңдау бойынша тексерістің нәтижелерін орналастыру бойынша ұсыныстар жасалды.
550 Байланыстырылған жақтар Еншілес немесе тәуелді мекемелермен жүргізілетін аудит операциялары.
560 Кейінгі ... ... ... ... ... ... ұсыныстар жасалды.
Қызмет көрсетулердің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін аудиторлар және ... ... ... ... ... ... аудиторлық мекеме жұмысының ерекшелігін есептеп, өзінің ішкі стандарттарын қалыптастыруы ... ... ... ... ... ... ... ұстау әдебі аса маңызды болып табылады. Бизнес саласында екі әдептілік аспекті бар: жалпы әдеп және кәсіби ... ... және Х.Л. ... жалпы кәсіби әдеп мәселелерін зерттей келе, аудиторлармен кез келген кәсіп иелерінің өзін-өзі ұстау әдебі философтардың барлық адам ... ... ... ... ... ... жалпы ұғымын бір жақты түсініп, қолданудан басқа ештеңені білдірмейді деп атап кеткен болатын.
Осыған байланысты термині ретінде біз мораль ... оның ... ... ... саласын зерделеумен жүйелі түрде айналысатын белгілі бір философия саласын ұғынамыз. Бұл анықтамада негізгі үш тшешуші элемент бар:
Шешімді таңдау проблемасы.
Жаман мен ... ... ... ... ... оның ... ... шешімдерді зерделейді.
Әдеп кең мағынасында өнегелік принциптер мен нормалар жүйесі, жеке тұлға, қандай да бір қоғамның немесе ... ... ... өзін-өзі ұстау әдебі ретінде баяндалды. Іс жүзінде әр түрлі әдеп нормалары мен ережелерінің түрлері, оның ... ... ... ... ... және т.б. кәсіби кодекстері бар.
Өзін-өзі ұстау әдебінің кодексі осы кәсіптің өзіндік ерекшелігі болып табылатын өзін-өзі ұстау ... дәл ... ... ... ... Жалпы әдеп теориясына қарағанда кәсіби әдеп кодексінен нақты проблемалардың шешімін табуға болады, оның ... онда ... ... ... ... оған сəйкес дипломды аудиторлар қаржылық есеп-қисап жəне аудит туралы ең соңғы күнгі білімдер деңгейіне ие болуға міндетті МСО 8 ... ... ... ... Ол ... ... ... СМПБ біліктілігін алуға куəландыру аудиторлық кəсіптің өкілі аудитордың жұмысын құзыретті орындау үшін қажет кəсіби ... ... жəне ... ... жəне іске ... ... ... оған сəйкес болуға тиіс кірістік талап ретінде қалуға тиіс. Ол үшін СAP/СIPA біліктілігін алуға куəландыру бағдарламасына қосымша жаңа ... ... ... ... ... ... ... алуға кандидаттар біліктілік куəлігін беру үшін жеткілікті көлемде жəне мамандығы бойынша практикалық тəжірибе алуын қамтамасыз етуге тиіс. Сондықтан Аудиторлар палатасы ... ... ... ... ... ... МСО 8, сондай-ақ МСО 5 талаптарына сəйкес тиісті түрде құрылған жəне ... ... ... олар үшін ... қауымдастырылған мүшесінің мəртебесін құруға тиіс.
Біліктілік сыны\амалау үшін нақты базаны ... ... ППБА жəне ... ... ... ... ... кəсіби біліктілікті көтеру жүйесіне (ПК) қатысуына тəуелділігін белгілеу маңызды. ПК жүйесін кəсіптік ... мен ... ... ... ... есеп жəне ... стандарттары мен практикасы саласындағы білімдерін тұрақты жаңғыртып отыруды қамтамасыз ету үшін бақылап отыруға тиіс. Бұл ... ... ... мен ұйымдардың біліктілікті үзіліссіз көтеру жүйесі үшін ... ... мен оқу ... ... ... жергілікті орындарда Қазақстандық фирмаларға тексерістерді жүзеге асыратын бухгалтерлер мен аудиторларды бухгалтерлік есеп жəне аудиттың бүгінгі əдістемелерін практикалы ... ... ... ... ... құру қажет. Практикалық тəжірибеге белгілі кемел бухгалтерлер мен аудиторларды тарту өте маңызды ... ... ... оны орындау үшін оларды ХҚЕС жəне ХАС түсіну деңгейін одан əріде көтеруге жəне оларды Қазақстанда қаржылық есеп-қисап саласында практикалық ... ... ... ... ... ... қабылдау қажет.
Егер сұраныс туралы сөзге келсек, онда директивтік органдар позитивті ... ... оқу ... ... ... жеңілдіктерден) ескертуші əдістерге (мысалы, қаржылық есеп-қисаптардың сенімсіздігі үшін жауапкершілікке тарту) дейін түрлі əдістер арқылы компаниялардың басшылығы сондай қаражат жұмсауы үшін ... ... ... әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының Заңы. 26 желтоқсан 1995 ж №2732
2. Қазақстан Республикасының Заңы, 20 қараша 1998 ... №304
3. ... ... негіздері: Алматы,Экономика,2005
4. Әбдішүкіров Р.С.Бухгалтерлік есеп:Алматы, 2008
5. Сәтмырзаев А.А., УкашевБ.Е. Аудит теориясы: Алматы, 2000

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
«РПК Бектау» ЖШС-нің шаруашылық - қаржылық қызметі65 бет
Активтер есебінің түсінігі, бөлінуі13 бет
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі35 бет
Корпорацияның негізгі капиталы12 бет
Мұнай-газ саласындағы кәсіпорындарда ұзақ мерзімді активтер есебі және аудиті89 бет
Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің алтынвалюта активтерін басқару жөніндегі инвестициялық стратегия4 бет
Қаржылық есептеме аудитінің процесі7 бет
Қаржылық менеджмент оқу құралы274 бет
Қысқа және ұзақ мерзімді активтердің есебі мен талдауы85 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь