Резистор


Жоспары:
Резисторлар
I..НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Шартты белгiлеулердi жүйе.
1.1. Кедергiлер
1.2 Параметрлер және мiнездеме
1.3 Резистордың вольт.ампер мiнездемесi
Шартты белгiлеулердi жүйе.
Компоненттiң және резисторлардың (11.074.009-78-шi ост) толық шартты белгiлеу қысқартылған түрлерiнiң қысқартылған шартты белгiлеуi жұмыс iстейтiн дәл қазiр жүйесiмен сәйкес келесi элементтерден тұрады:
Бiрiншi элемент - резисторлар Р резисторлардың класс тармақ таңбалаушы әрiптердiң әрiп немесе тiркесi тұрақты; Рп - резисторлар айнымалы; HP - резисторлардың жиындары; Жалған айтқан - варистор тұрақты; Врп - варистор айнымалы; Тр - /ТКС/ның кедергiсiнiң терiс температуралық коэффициентi бар жылу резисторы; Трп - оң Ткспен жылу резистор.
Екiншi элемент - резистивтi элементтiң материалы бойынша резисторлардың тобын 1-сым емес анықтайтын цифр; 2-сым немесе металлофольговые.
үшiншi элемент - резистордың нақты түрiнiң өңдеуiн тiркеу нөмiр таңбалаушы цифр. Екiншi және үшiншi элементтiң аралығында дефиске тұрғызылады: Р1-4, Рп1-шi.
Туралы қысқартылғанға резисторының толық шартты белгiлеуi үшiн - мәнге (керек болса ) конструктивтiк орындауды вариант жамалады, климаттық климаттық орындау және жабдықтауға құжаттың белгiсi, мән негiзгi параметрлер және мiнездемелер. Резисторлардың барлық түрлерi үшiн ( - всеклиматическое және Т - тропиялық) климаттық орындау жабдықтауға құжаттың белгiсiнiң алдында көрсетiледi. Резисторларда әрiптiк - цифрларға таңбалауда болады: түр, атаулы қуат, номиналды кедергiнiң ауытқуы және жасауды дата жiберiлетiн номиналды кедергi.
Стандарт кiрiспелерге дейiн көрcетiлген жоғары, (3453-68-шi ГОСТ) 1980 жылға дейiн классификациясы бойынша, атау (ертерек деп атады – Сопротивления отандық тұрақты резисторлар С ның әрiптерiмен бастады, Сп айнымалы және икемдеуге арналған мен содан соң резистордың тобының нөмiрi тасымалдауыш бөлiкке

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Резисторлар

Шартты белгiлеулердi жүйе.
Компоненттiң және резисторлардың (11.074.009-78-шi ост) толық шартты белгiлеу қысқартылған түрлерiнiң қысқартылған шартты белгiлеуi жұмыс iстейтiн дәл қазiр жүйесiмен сәйкес келесi элементтерден тұрады:
Бiрiншi элемент - резисторлар Р резисторлардың класс тармақ таңбалаушы әрiптердiң әрiп немесе тiркесi тұрақты; Рп - резисторлар айнымалы; HP - резисторлардың жиындары; Жалған айтқан - варистор тұрақты; Врп - варистор айнымалы; Тр - ТКСның кедергiсiнiң терiс температуралық коэффициентi бар жылу резисторы; Трп - оң Ткспен жылу резистор.
Екiншi элемент - резистивтi элементтiң материалы бойынша резисторлардың тобын 1-сым емес анықтайтын цифр; 2-сым немесе металлофольговые.
үшiншi элемент - резистордың нақты түрiнiң өңдеуiн тiркеу нөмiр таңбалаушы цифр. Екiншi және үшiншi элементтiң аралығында дефиске тұрғызылады: Р1-4, Рп1-шi.
Туралы қысқартылғанға резисторының толық шартты белгiлеуi үшiн - мәнге (керек болса ) конструктивтiк орындауды вариант жамалады, климаттық климаттық орындау және жабдықтауға құжаттың белгiсi, мән негiзгi параметрлер және мiнездемелер. Резисторлардың барлық түрлерi үшiн ( - всеклиматическое және Т - тропиялық) климаттық орындау жабдықтауға құжаттың белгiсiнiң алдында көрсетiледi. Резисторларда әрiптiк - цифрларға таңбалауда болады: түр, атаулы қуат, номиналды кедергiнiң ауытқуы және жасауды дата жiберiлетiн номиналды кедергi.
Стандарт кiрiспелерге дейiн көрcетiлген жоғары, (3453-68-шi ГОСТ) 1980 жылға дейiн классификациясы бойынша, атау (ертерек деп атады - Сопротивления отандық тұрақты резисторлар С ның әрiптерiмен бастады, Сп айнымалы және икемдеуге арналған мен содан соң резистордың тобының нөмiрi тасымалдауыш бөлiкке байланысты шықты: 1-сым емес жұқа қабатты көмiртектi және көмiртектiсi; 2-сым емес жұқа қабатты металлодиэлектрическиелер немесе металл тотықты; 3-сым емес композициялық пленкалысы; 4-сым емес композициялық көлемдiсi; 5-сымы; 6-сым емес жұқа қабатты металлдалған. (Bаристорлар ) сызықты емес кедергiлердiң атаулары Сн (1-карбид кремни) ның әрiптерiмен бастады, Ст (1 - кобальто - маргандық, 2 - мыс - маргандық, 3 - мыс - кобальто - маргандық, 4 - никел - маргандық) \\\ның әрiптерiнiң (жылу резисторлар ) тәуелдi кедергiлерi, (фоторезисторлар ) тәуелдi кедергiлер Сф (1 - күкiрттi - қорғасын, 2 - күкiрттi - кадми, 3 - селенит - кадми) ның әрiптерiмен бастады. Арқылы бұдан әрi (өңдеудi нөмiр) тiркеу нөмiрi сызықша шықты:
Кедергi - бұл тоқтың ағуына қарсы әрекет. Кейбiр материалдар, сондай шынылар немесе Резеңке, тоқтың ағуына күштi қарсы әрекет, басқа материалдар, сондай күмiстер және мыстарда болады, тоқтың ағуына аз қарсы әрекеттерде болады.
Кедергi барлық электр элементтерiнiң қасиетi болып табылады. Кедергiнiң ықпалы кейде орынсыз, кейде пайдалы. Резисторлар тоқтың ағуына нақтылы кедергiде болатындай етiп жасалған болып элементi болып саналады. Резистор электр тiзбектерiнiң жиi қолданылатын элементi өте болып табылады және тоққа нақтылы кедергi көрсететiн құрылым болады. Резисторлар кедергiнiң тұрақты және айнымалы мәнiмен болады. Олар олардың қолдануының шарттарына байланысты талаптарға ол көрсетiлетiн өлшемдер де әр түрлi формасы болады.

резистордың шартты белгiлеуi
Номиналды және нақты кедергiлердiң арасындағы номиналды кедергi қарағанда пайыз бейнеленген айырмашылық номиналды кедергiден немесе кiру рұқсатының жiберiлетiн ауытқуымен деп аталады.
Бұл қажетi жоғатында, өте қымбат кедергiнiң дәл мәнi бар резисторлары өндiрiп алу. Демек, кiру рұқсаты көбiрек болған сайын сол резистордың өндiрiсiне арзандау қарайды. Резисторлар кiру рұқсаттарымен 20%, 10%, 5%, 2% және 1% шығарылады. Резистордың кедергiсi егер Те. 10 жұмаршақ тең, кiру рұқсаты - резисторда көрсетiлетiн 10%, онда бұл резистордың кедергiсi 11 жұмаршаққа 9 жұмаршақ интервалда өзгерте алады. Дәл резисторлар әлi кiшiсi кiру рұқсаттарын алады. Кiру рұқсаты бар резисторлардың қолдану электрондық шынжырлардың көпшiлiгiнде 10% қанағатты болып табылады.
Резисторлар төрт негiзгi дәрежелерге жiктеледi, олардан iстелген материалмен сәйкес: көмiртектi резисторлар, сым сым резисторлары және пленкалы резисторлар, композициялық композициялық резисторлар.
Электрондық шынжырларда көмiртектi резисторларды әдетте қолданылады. Бұл резисторлар қымбат емес және номиналдардың үйреншiктi мәндерiмен шығарылады. Сым резисторы никелден iстеп шығарған - (нихрома ) хром сымы керамика корпус оралған. Резистордың қорытындылары бекiткен, өзiм оны жамылғымен құяды. Сым резисторлары үлкен тоқтар және қажеттi жоғарғы дәлдiктер ағатын шынжырлардағы қолданылады, диапазон сым резисторларының мәндерi бiрнеше мың Омға Омды құя түс.
Пленкалы резисторлар мәлiмдiлiк соңғы кезде ала бастады, ол сым резисторының дәлдiгi бар композициялық резисторының аз өлшемдерiн тiркестiредi. Көмiртек немесе металлдық балқыманың нәзiк қабыршағы цилиндрлiк керамика корпусына әкелген және эпоксидтық немесе шыны жамылғымен тығыз бекiткен. Спиральнiң адымы аз болған сайын кедергi сол жоғары. Көмiртектi пленкалы резисторлар 10 моға 10 Ом номиналдармен кiру рұқсатында 1мен 20%пен аралығындағы шығарылады. Көмiртектi қабыршақтардан физикалық ұқсас резисторлары резисторлар Металлопленочные, бiрақ жол көп. Кiру рұқсаты 20% жете алатындығыменнен, олар 10 моға 10 Ом номиналдармен кiру рұқсатында 1мен 10%пен аралығындағы шығарылады. Пленкалы резистордың басқа түрi - бұл қабыршақтардың қалайының тотығына негiзде резистор.

Айнымалы резисторлар сызықты өзгеретiн (сызықты реттеуiш) кедергiмен болады және өзгеретiн (реттеуiш ) кедергiмен логарифмдiк. Кернеудi басқару үшiн қолданылатын айнымалы резистор потенциометрмен деп аталады. Тоқты басқару үшiн қолданылатын айнымалы резистор реостат деп аталады. Сонымен бiрге резисторлардың шарттарға байланысты өз кедергi аумалы-төкпелi әр түрлi түрлерi бар болады. Мысалы, (фоторезистор ) жылу резистор - кедергiсiнiң шамасы (онда болатын бөлменiң жарықтығы) температурадан тәуелдi болатын резистор.
Оқу құралы H астоящее p адиоэлементовтың сыныбының p аспpостpаненногосы қосымша материал зерттеуде бiр өте кең сияқты ұсынылады - p езистоpов. Ең алдымен, жүйеде де, мектептердегi де қосымша бiлiм үйренушi бас мектеп жас шамаларының оқушыларына p асчитаны материал Пp едлагаемый. Оқу құралының жеке моменттерi орта бiлiм мектептерiнiң физикасының оқытушылары үшiн кенеттен пайдалы бола алатын Пp едполагается, колледж ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сызықтық күшейткіш
Жүктемемен қосылған тоқ бойынша 20 (bт)-ты шығысы бар дыбыс жиілікті қуатты күшейткіш
Автомобиль генераторының құрылысы мен оның атқаратын қызметі
Жоғарғы кернеулі айнымалы ток ажыратқышы
«Радиотехника және антенна негіздері» пәні бойынша емтихан сұрақтары
Күшейткіш
«Электрлік тізбек теориясы» пәні бойынша тест сұрақстар
Желілі күшейткішті есептеу
Стабилизатордың жұмысы жайлы мәлімет
Күн элементтері үшін шалаөткізгіштік тумблердің негізгі сипаттамаларын талдау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь