Айнымалы ток

Жоспар

Кіріспе

1 Айнымалы ток
2 Электр тізбегі және оның схемасы
3 Қабылдағыштардың тізбектей жалғануы
Кіріспе

Қазіргі уақытта электр энергиясы барлық өнеркәсіп салаларында, транспортта, ауылшаруашылығында, ұй тұрмысында, тағы басқа халықтың тұрмыс қажеттілігіне кеңінен пайдаланады.
Электр техникасы деп электр магниті құбылыстарын практика жүзінде кең салада қолдануын айтамыз. Барық электр техникасы салалары бір-бірімен байланысты болғандықтан, техникалық жоғарғы оқу орындарында «Электр техникасының теориялық негіздері» курын ашуға тура келді. Бұл курс әр түрлі электр техникасы пәндерінің негізкі базасы болып есептелінеді.
Осы курстың негізгі бір міндеті, олқұбылыстарды токтар, кернеулер, қуаттар, магнит ағымдары тағы басқа түсініктер арқылы есептеу, зерттеу. Сондай-ақ тағы бір атқаратын міндеті ол құбылыстарды электр кернеулігі, магнит өрісінің идукциясы, қуат ағымдары тағы басқа түсініктер арқылы есептеу, зерттеу. Осы міндеттердің біріншісі тізбектерді, ал екіншісі электр магниті өрістерін есептеуге, зерттеуге арналған.
Электр техникасының өсіп-дамуы электр магниті құбылыстарын жете зерттеуді, оқып білуді, практика жүзінде пайдалануды керек етеді. Осы зор еңбекте, ізденуде көптеген жаңалықтарды ашуда орыс инженерлерінің, ғалымдарының қосқан үлесі аз емес. Олар шет елдердің көнекті ғалымдарымен бірлесе отырып електр техникасының маңызды саларыныңбастамасына жол ашты. Осы бастаманы бастағандардың бірі – М.Б.Ломоносов. Ол атмосфера электрі атты теориясын құрды.Заттың салмағының сақталу және қозғалыс заңдарын ашты.
А. Вольта (Италия физигі) ойлап тапқан гальваникалық элементтер бағанасынан кейін электр тогын алуға мүмкіншілік туды. 1802 жылы В.В.Петов электр тізбегіндегі процестерді зерттеп электр доғасын ашты және осыларды іс жүзінде жарық шығаруға, металды балқытуға, металдарды пісіріп жалғастыруға пайдалануға болады деген көз қарасын айтты.
Ағылшын ғалымы М. Фарадей 1831 жылы электр магниттік индукция заңын және оның құбылыстарын ашып, дамуына зор үлес қосты.
1883 жылы орыс академигі Э.Х: Ленц индукциялық токтардың бағыттарының араларындағы заңдылықты ашты және олардың электр магниттік, электр динамикалық байланыстарының бар екендігін ашты. Соның ішінде электр магниттік индукциясы негіздерін де ашты. 1844 жылы ол ағылшын зерттеушісі Джоульға тәуелсіз сым темір арқылы ток өткенде шығатын жылу мөлшері сол сымның кедергісіне және сондағы токтың квадратына тура пропорционал екенін анықтады. Әлемде бірінші рет Россияда П. Л. Шилинг1832 жылы электр магниті телеграфын түрғызды.
1845 жылы неміс физигі Г. Кирхгов тармақталған электр тізбектеріне арналған негізгі заңдарды ашты, сонымен ол заңдар Кирхгов атымен аталды.
1976 жылы орыс ғалымы П. Н.Яблочков элетр шамын ойлап тапты, одан бастап электремн жарықтандыру басталды. Бірінші көмір стерженді қыздырғыш шамын орыс инженері А.Н. Лодыгин құрастырғаны баршаға мәлім.
XIX ғасырдың екіеші жартысындағы орыс ғалымдыры-ның бірі А.Л.Столетовты атап өтуге болады, өйткені ол бірінші рет темірдің магниттік қасиеттерін тыңғылықты зерттеген.Ал Н.А. Умовты алсақ, ол электр магнитті энергиясының, денелер ішіндегі қозғалыстың теңдеуін шығарушы және соның алғашқы негізін салушы.
Демемк, 1800-1880 жылдардың аралығында жанама (прикладная) злектр техникасының дамуымен тығыз байланысты.
Айнымалы токтарды қолданудың алғашқы қадамы 1876 жылдан бастаған П.Н.Яблочков еді. Ол өзінің шам ішіндегі стерженнің біркелкі жануына айнымалы токтың толық қамтамасыз ететінін көрді, содан кейін көптеген шамдарды бір ғана энергия көзімен қоректендіруге мүмкіншлік алды.
Электр энергиясын пайдаланудың тез тарап көбеюіне байланысты алға жаңа талаптар қойвла бастады. Соның бірі электр энергиясын алыс жерге жеткізу. Бұл мақсатты шешу үшін шамалары әр түрлі кернеулер қажет болды.
Орыстың ғалым-инженері М.О.Доливо-Добровольскийдің ойлап тапқан үш фазалы жүйесі электр энергетикасы саласында т. б. жерлерде көп тарады. Ол 1989 жылы үш фазалы қозғалтқышты құрастырады және басқада үш фазалы тізбектердің бөліктерін ойлап шешті. Сөйтіп 1891 жылы электр енергиясын үш фазалы токпен 175 км қашықтыққа жеткізуге мүмкіншілік алды.
Айнымалы токты қолдану көптеген теориялық сұрақтарды іс жүзінде қолдануды шешуді керек етті. Сондықтан, xx ғасырдың басында электр техникасының теориялық негіздерінің көптеген салалары дамыды, әсіресе айнымалы токтың теориясы. Солардың ішінде айтарлықтайы, айнымалы токтың дамуына әсерін тигізген Америка инженері Ч.П.Штейнметцтің тізбектерді есептеу ушін енгізген комплекстік тәсілі.
Электр және магнит тізбектерін шешудегі теориялық мәселелері мен қатар практикалық электр техникасында электр магниттік өрістерді есептеу жайындағы мәселелерді де алға қойды. Электр машинасының тетіктерін жәнеэлектр магниттік аппараттарды қурастыру үшін магнит өрістерін есептеу қажет болды. Ток өткізгіштерін тұрғылықты түрде изоляциялау үшін оқшаулаушы материалдарды таду керек болды және электр өрісін есептеу мақсаты да алға қойылды. Айнымалы токтың өткізгіш сымның қима беті бойынша электр магнит өрісінің таралуын есептеуді керек етті.
1873 жылы ағылшын ғалымы Д.К.Максвелл өзінің классикалық еңбегі «Электр мен магнетизм жайындағы трактатында» электр магнит өрісі теориялық негізін математика жүзінде түсіндіреді де, Фарадейдің электр магнит өрісі реалды деген идеясын кеңейтті.
Максвелдің ойлап тапқан электр магниттік өріс теориясын Экспериментальді түрде немістің физигі Г.Герц 1887-1889 жылдары тәжірибе жасап, сол электр магниттік толқындардың пайда болуын және оның алыс қашықтықтарға жеткізуге болатындығын дәлелдеді. А орыс физигі
        
        Жоспар
Кіріспе
1 Айнымалы ток
2 Электр тізбегі және оның схемасы
3 Қабылдағыштардың тізбектей жалғануы
Кіріспе
Қазіргі уақытта электр энергиясы ... ... ... ... ұй тұрмысында, тағы басқа халықтың тұрмыс
қажеттілігіне кеңінен пайдаланады.
Электр техникасы деп электр ... ... ... жүзінде кең
салада қолдануын айтамыз. ... ... ... ... ... болғандықтан, техникалық жоғарғы оқу орындарында «Электр
техникасының теориялық негіздері» ... ... тура ... Бұл курс әр ... ... пәндерінің негізкі базасы болып есептелінеді.
Осы курстың негізгі бір міндеті, ... ... ... ... ... тағы ... ... арқылы есептеу, зерттеу.
Сондай-ақ тағы бір атқаратын ... ол ... ... ... өрісінің идукциясы, қуат ағымдары тағы басқа түсініктер арқылы
есептеу, зерттеу. Осы ... ... ... ал ... ... өрістерін есептеуге, зерттеуге арналған.
Электр техникасының өсіп-дамуы электр магниті ... ... оқып ... практика жүзінде пайдалануды керек етеді. Осы ... ... ... ... ... орыс ... қосқан үлесі аз емес. Олар шет елдердің көнекті ғалымдарымен
бірлесе ... ... ... маңызды саларыныңбастамасына жол ашты.
Осы бастаманы бастағандардың бірі – М.Б.Ломоносов. Ол ... ... ... ... ... ... және қозғалыс заңдарын ашты.
А. Вольта (Италия физигі) ойлап ... ... ... ... электр тогын алуға мүмкіншілік туды. 1802 жылы ... ... ... ... ... ... ашты және ... жүзінде жарық шығаруға, металды балқытуға, металдарды пісіріп
жалғастыруға пайдалануға ... ... көз ... ... ... М. Фарадей 1831 жылы электр магниттік индукция заңын
және оның құбылыстарын ашып, дамуына зор үлес ... жылы орыс ... Э.Х: Ленц ... ... ... ... ашты және олардың электр магниттік, ... ... бар ... ... ... ... электр
магниттік индукциясы негіздерін де ашты. 1844 жылы ол ... ... ... сым ... ... ток ... ... жылу мөлшері сол
сымның кедергісіне және сондағы токтың квадратына тура пропорционал ... ... ... рет ... П. Л. ... жылы ... магниті
телеграфын түрғызды.
1845 жылы неміс физигі Г. Кирхгов ... ... ... ... ... ... ... ол заңдар Кирхгов атымен аталды.
1976 жылы орыс ғалымы П. Н.Яблочков элетр шамын ойлап тапты, одан
бастап электремн ... ... ... ... ... ... орыс ... А.Н. Лодыгин құрастырғаны баршаға мәлім.
XIX ғасырдың екіеші ... орыс ... ... атап өтуге болады, өйткені ол бірінші рет темірдің магниттік
қасиеттерін тыңғылықты зерттеген.Ал Н.А. Умовты ... ол ... ... ... ... ... теңдеуін шығарушы және соның
алғашқы негізін салушы.
Демемк, 1800-1880 ... ... ... ... ... ... ... байланысты.
Айнымалы токтарды қолданудың алғашқы қадамы 1876 жылдан бастаған
П.Н.Яблочков еді. Ол өзінің шам ... ... ... жануына
айнымалы токтың толық қамтамасыз ететінін көрді, содан ... ... бір ғана ... ... қоректендіруге мүмкіншлік алды.
Электр энергиясын пайдаланудың тез тарап көбеюіне байланысты алға
жаңа талаптар қойвла бастады. ... бірі ... ... алыс ... Бұл ... шешу үшін ... әр түрлі кернеулер қажет болды.
Орыстың ғалым-инженері М.О.Доливо-Добровольскийдің ойлап тапқан
үш фазалы жүйесі электр ... ... т. б. ... көп тарады.
Ол 1989 жылы үш фазалы қозғалтқышты құрастырады және ... үш ... ... ... шешті. Сөйтіп 1891 жылы электр енергиясын үш
фазалы токпен 175 км ... ... ... ... ... ... ... теориялық сұрақтарды іс жүзінде
қолдануды шешуді керек ... ... xx ... ... ... теориялық негіздерінің көптеген салалары дамыды, әсіресе
айнымалы токтың теориясы. ... ... ... айнымалы токтың
дамуына әсерін тигізген Америка ... ... ... ушін енгізген комплекстік тәсілі.
Электр және магнит тізбектерін шешудегі теориялық ... ... ... ... техникасында электр магниттік өрістерді
есептеу ... ... де алға ... ... ... ... ... аппараттарды қурастыру үшін магнит өрістерін есептеу
қажет болды. Ток өткізгіштерін тұрғылықты түрде изоляциялау үшін оқшаулаушы
материалдарды таду ... ... және ... ... ... ... да ... Айнымалы токтың өткізгіш сымның қима беті бойынша ... ... ... есептеуді керек етті.
1873 жылы ағылшын ғалымы Д.К.Максвелл өзінің классикалық еңбегі
«Электр мен магнетизм жайындағы ... ... ... ... ... ... ... түсіндіреді де, Фарадейдің электр магнит өрісі
реалды ... ... ... ... тапқан электр магниттік өріс ... ... ... физигі Г.Герц 1887-1889 жылдары ... сол ... ... ... ... ... және оның ... жеткізуге болатындығын дәлелдеді. А орыс физигі Г.Н.Лебедев
өзінің еңбегінде жарықтың қысымының болатындығын дәлелдеді.
1895 жылы А.С. Попов радио баиланысын ... ... Бұл ... адамзат өміріне, мәдениет тұрмысына кең жол ... Осы ... ... ... ... ... тізбектерінің теориясы және
электр магнит ... ... жылы ... ... ... ... «Электр және магнитизм теориясы» лекциясын бірінші рет оқыды.
1905 жылы Масквадағы жоғары техникалық ... ... ... ... ... ... бастап оқыды, содан 1906 жы-лы
Россияда осы курс бірінші кітап ... ... ... ... негізгі
теориясының сұрақтары осы кітапта ... 1916 жылы ... ... ... атты ... шығарды.
Орыс ғалымдарының, өнертапқыштарының әлемдік электр техникасына
қосқан үлкен үлестеріне ... ... ... ... ... артта қалуына байланысты электр техникалық өнеркәсіп кең дами
алмады.
Қазақстанда индустрализацияланудың жүргізілуіне байланысты электр
энергетика саласын кеңінен ... ... ... ... ... Қазахстанда
электр энергетиканың ең көп дамыған республиканың біріне айналды. ... ... ... үшінші энергетикалық институты Алматыда ашылды.
Еліміз егемендік алғаннан ... бұл ... ... үшін ... ... ... ... таңда электр техникасы
өркендеп, кең түрде ... ... және ... да.
Айнымалы ток
Айнымалы токты пайдалануды ең алғаш рет 1875 жылы орыс ... ... ... ток ... ... ... ... қамтамасыз етті және шамдардың бір ... ... ... жол ... ... ... ... байланысты оны алыс
қашықтықтарға жеткіу мәселесі алға қойылды. Бұл мәселенің шешілуі электр
энергиясын ... ол үшін ... ... ... соның ішіндегі
тиімдісі жоғарғы кернеу, ал қабылдағыштарға берудегі қауіпсіздік ережелерін
сақтау үшін төменгі кернеу қажет болды.
Кернеуді ... ... үшін ... ... ... ... трансформаторлар қажет болды, оны да өзінің шырақтары
үшін Яблочков ойлап тапты.
Одан кейін орыстың атақты ғалымы және инженері ... ... үш ... жүйе ... ... Оның
арқасында айнымалы ток кеңінен тарады. 1889 жылы ол бірінші рет үш ... және үш ... ... ... ... жасап шығарды. 1891
жылы ол электр энергиясын үш фазалы
токпен 175 км ... ... іске ... ... ... ... ... кеңінен пайдалану шоғырланған
түрде электр ... ... алыс ... ... оны ... ... игерген кезеңнен басталды.
Айнымалы токқа қатысты ұйғарыммен танысайық.
Айнымалы ток ... ... ... мен бағыты өзгеріп отыратын токты
айтамыз.
Айнымалы токтың кез-келген аз уақыт мезгіліндегі мәнін ... ток ... оны ... белгілейді.
Лездік токтың (i) зарятқа және уақытқа байланысты екендігін мына қатынастан
көреміз:
I=dq/dt
0-ден t-ға дейінгі ... ... ... ток ... ... ... =∫ i ... СИ жүйесі бойынша ток күшінің бірлігі ретінде ампермен (А)
алынған. Бұл жүйеде заряд ампер-сикунтпен немесе ... ... 1 ... ... ... электроның зарядына тең. Егер ток күші 1 ... онда ... ... ... ... ... ... ағып өтеді.
Егер лездік токтың уақытқа тәуелділігі белгілі болса i=F(t) және ... ... онда ... ... деп есептеуге болады. Айнымалы
токтрдың формасы әртүрлі, ... ... көп ... бірі ... ... деп токтың токтың лездік мәндері бірдей уақыт аралығында
қайталанып отыратын токтарды айтамыз. Ал ... ... мені ... ең аз уақыты сол токтың периоды аталады, оны Т ... ток ... ... ток графигі
Бұл суретте электр тізбегінің АВ бөлігі көрсетілген және периодты ток
үшін мысал ретінде токтың ... ... ... ... ... ... оң бағытын көрсетеді. Үзік сызықты I>0 және i

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Айнымалы ток және электр тізбегіндегі резонанс10 бет
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік катушка17 бет
Айнымалы токпен поляризацияланған жездің еру кинетикасын зерттеу57 бет
Айнымалы токтар4 бет
Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру. Түзеткіштер12 бет
Айнымалы токтың орамалары7 бет
Айнымалы токтың таралуы, түрленуі10 бет
Квазистационар айнымалы ток тізбектері9 бет
Түсті металдарды және темірді өндірістік айнымалы токпен поляризациялау арқылы олардың бейорганикалық қосылыстарын синтездеу109 бет
Тұрақты және айнымалы ток тахогенераторы7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь