Ұлпаларды біріктіргендегі салынатын тігістер


Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 14 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


І. Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім
1)Ұлпаларды біріктірудің әдістерін атаңыз

2)Арнайы: ішек, сіңір т.б қуысты мүшелер мен тамырларды тігуге арналған тігістер.
3)Ұлпаларға тігін салу түрлері және оны орындау технологиясы
4)Сүйектерді біріктіру әдістері мен техникасы.
ІІІ.Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер

І. Кіріспе
Yenлпаларды біріктірудегі негізгі мақсат төмендегідей: жараныңқабырғасында, оның қуысына сырттан қоздырғыштар түспей, оларғамаксимум регенеративтік ахуалдардың өтуін жақсарту. Қабырғалары тігінмен біріктірілген жараларда қан агу тоқталады,оның куысы бірте-бірте бүршікті үлпамен толып жойылады, инфекцияныңалды алынады жэне барлық торшаларда тыныштық орнайды. Yenлпаларды біріктіруде жараның қуысында ірің, шірікті қабыну,өліеттену, остеомиелит жэне басқада асқынулар болмауы керек. Ұлпаларды біріктірудің негізгі принщптері. Біріктірілетін үлпаныңжарасының қабырғалары толықтай беттесіп жазылуына төмендегідейжағдайлар жасалуы керек: біріктірілместен бұрын жара қуысындағы ұйығанқан, бөгде заттар толықтай алынып, қанагуды тиған жөн; жаранын қабырғасынбір-біріне беттестіргенде, олар бүкіл жара бойына қабырғалары ішке жэнесыртқа қайырылмаған жағдайда тігін салынады. Осымен бірге,жараның тереңқуыстарында қалта жэне бөлек куыс болмауы керек ("өлі аралық"); тігісмезгілінде жарадан қан ақпау керек, тігін салуға жара қабыргалары бөлінбеуүшін, тігінді ете жиі салмаған дүрыс; тігін түйіндерін қатты тартпаған жөн;тігін салғанда хирургиялық инені жэне өте жуан жіптерді қолданбаған дұрыс;осындай жұмыстар жүргізгенде асептика жэне антисептика ережелерін сақтауүлпа біріктірудегі негізгі жұмыстардың бірі екенін атаған жөн. Ұлпаларды біріктірудегі қолданатын инструментттер: үлпалардыбіріктіруге хирургиялық ине жэне ине ұстағыштар колданылады. Медицинадақантамырларын, ішекті, қарынды тігетін арнайы аппараттармен орындалады(танталды бекіткіштер). Қосымша инструменттерге жараға тігін салғандақолданылатын хирургиялық пинцет, ал ішкі органдарға операция жүргізгендеанатомиялық пинцет қолданьшады. Хирургиялық инелердің бірнеше түрлері болады: қисық, тік,дөңгелек жэне үшқырлы. Теріні жэне қатты қалың үлпаларды тігуге үшқырлықисық ине колданылады. Олардың қабырғалары өткір болғандықтан қаттыүлпаларды қыйып, екінші жағына өтеді. Иненің қисық болуы тереңдегіүлпаларға оңай жетуге арналған. Дөңгелек.қисық жэне тік инелер ішкіағзалардың қабырғасын тігуге арналған. Аталған инелер үлпаларды қыймай,оларды ығыстырады да, иненің іздері тесілген жарақатқа ұқсас болып, кеп қанақпайды.
ІІ.Негізгі бөлім
Ұлпаларды біріктірудің әдістерін атаңыз.
Ұлпаларды біріктірудің әдістері. Біріктірудін негізінен екі эдісібелгілі: қансыз жэне қанды. Қансыз эдіс - беттесетін үлпаның қабырғасында тігіншүлқырларының болмауы (Мишель қыстырғышы, жабысқыш затпен бекіту). Қанды эдіс - беттесетін үлпаларға тігін салу арқылы біріктіріледі.Малдарға көбінесе ұлпаны біріктіргенде қанды эдіс қолданылады.
Үлпаны біріктірудегі көрсеткіштер:
асептикалық операциялық жаралар;
балауса ластанбаған қабыргалары бөлінбеген жэне тегіс беттесетін
кездейсоқ жараларда;
- алғашқы хирургиялық өңдеуден қабырғалары сылынып өткен
жараларда;
- кейбір бүршіктене бастаған жараларда.
Ине үхтағыштар инелерді бекемдеуге жэне тігіс жасағанда хирургқолымен ұстауға бейімделген. Олардың автоматикалық қысқыштары бар.Олардың ішінде тігін салуға қолайлысы Матье ине үстағышы. Мишель қысқышы (скобки) -- никелден дайындалған пластинка,ұзындығы Ісм, кеңдігі 2,5 мл, үліында тістері бар, олар теріге пинцетпенбекітіледі. Ұлпаларды біріктіргендегі салынатын тігістер. Тігіндердіңтартылып байлануына байланысты біріншілік, екіншілік болып жіктеледі.Біріншілік тігін хирургиялық өндеуден еткен балауса жараларға, ал екіншіліктігін бүршіктенген жараларға колданылады. Жара қабырғасының шетініңтолық қалыңдығына салынған тігісті бір кдбатты деп аталады. Егерде ұлпаныңэр қабатына тігіс салынса, онда оны көп қабатты тігіс деп атайды. Көп қабаттытігісте беткейлік жэне батырылған болып жіктеледі. Үлпалардыбіріктірілуіне байланысты -- терілік, бүлшыкетішкілік, фасциялық,сіңірлік, қан тамырлық,жүйкелік,ішектік жэне т.б. болып жіктеледі. Үзілмелітігістердің өзі көбінесе түйіндік,ілмек тэрізді, тұзақ тэріздес, сегіздік тэріздіболып қолданылады. Үзілмелі тігіс бір жіппен салынады, ал үзілмелі еместігістер -скороняжді, матрацтық, портняждік жэне кемістік жағы кездеседі.Үзілмелі тігістің артықшылыгы -- мықгылығы, жара қабырғасын бір калыптытегіс біріктіруі, іріңдеген жара куысынан оларды эрқайсысын бөлек шешуге(бүкіл жараны қайта тілмей) болатындығы. Кемшілігі үзілмелі емес тігістергеаз уақыт жэне материалдар жұмсалады, жара герметикалық жағдайдаұсталады. Кемшілігі -- жара қабырғалары толықтай беттесіп тігілмейді жэнежара іріңдесе тігістерді ауыстыруға бүкіл жара қабырғалары сөгіледі.
2)Арнайы: ішек, сіңір т.б қуысты мүшелер мен тамырларды тігуге арналған тігістер. Түйіндердің түрі жэне оларды байлау техникасы. Хирургияда теңізжәне хируругиялық түйіндерді қолданады. Кэдімгі эйелдердін түйініхируругиялық тігістерді байлауға жарамайды. Теңіз жэне хируругиялыктүйіндер көрсетілген.Теңіз түйінінде бір-біріне кигізілген екі түйін болады,оны байлауэдісі: он қолдағы жіпті сол қолдағы жіптің астына экеліп,бірінші түйіндібайлайды. Осыдан кейін оң қолдағы жіп ұшын сол қолдағы жіп үстінеорналастырып,екінші түйінді байлайды. Хируругиялық түйінді байлау үшін бірінші түйінді екі реторайды,үстіңгіні теніз түйініндей байлайды.Тігістерді салғанда түйіндерді жылдам байлаудың көптеген эдістеріұсынылған. Ең қарапайым - түйіндерді сұқ саусакпен байлау (Садовскийдіңэдісімен). Бастапқьі жағдайда жіптер келесі түрде болуы керек: оң жіп сол, алсол жіп оң қолда, сонымен қатар сол жіп оң жіптің астынан кетуі керек . Солқолдын сұқ саусағын сол жіпке қояды , барлық буындарда бүгіп (жіптіқамтиды),ұшын оң жіптің астына экеледі.Осылай оң жіп сол қолдың сұк саусағының тырнағындаорналастырылады , сол қолдың ортаңғы саусағы жіп ұшын жіберіп,сұқсаусаққа жакындатып бекемдейді,жарадағы бірінші түйінді тартып түйіншығарады . Хируругиялық түйінді салу үшін жіпті сұк саусақпен екі реторайды, ал содан кейін түйінді тартады. Екінші түйінді жасау үшін, теңізтүйінінің барлық эдістерін оң қолдың сү_қ саусағымен қайталайды, бірақтүйінді тарту алдында колдың білек ұшы сол қолдын үстінде, ал оң қолыастында түру керек. Тігістерді салудың жачпы ережелері. Тігістерді жаралардың іріңдіжэне шіріген қабынуларында, жойылмайтын терең қалталарда, сүйектердіңкептеген ашык сынықтарында, остеомелиттерде, некротикалық процестердет.б. құбылыстарда салуға болмайды. Жараны тігер алдында қан кетудітолығымен токтатып, қан ұйындыларынан тазалау керек. Үлпаларды, каттыжарақатталған жерлерін еткір скальпельмен немесе қайшымен кесіптастайды. Тігістерді салғанда асептика ережелерін қатаң сақтайды. Жара сэлинфицирленгенде, оған бактерицидтік ұнтақтарды сеуіп, тек қана жартылайтігіспен жабады. Инфекцияланған операциялық жараларды, эсіресе кездейсоқболатын (оқ атқанда) немесе анаэробты инфекцияның дамуына экепсоқтырады. Гранулинделген жараларда екіншілік тігісті жартылай салу керек. Жара қалыпты түрде жазылуы үшін мынанадай ережелер сақгалуғатиісті; 1) тігістер жаранын шетіне тым жақын болмау жэне тігіс аралығы теңболу керек, себебі жақыннан салынған тігістер жараның шетін жырылып жэнежиырылу мүмкін; 2)иненің кіріс жэне шыгыс орнындарының аралары бірдейжэне қарама-қарсы болуға тиісті, сонда тігістерде қуыс болмайды; 3)жаранын кабаттары бір-біріне сэйкес келуі керек,жараның ішінде боскеңістіктерді қалдыруға болмайды; 4) тігістердін жіптерін тым қатты тартуғаболмайды,жараның беткейлігінде қоректенуі бұзылып ишемия дамуы мүмкін;5) Толык тігілген жара қабынып домбықса (3-4 күнде), оның бірнеше тігістеріншешіп жиналған ірінді сыртқа шығарады.Үзінді тігісті теріге салады, олардыңтүрлері төмендегідей: Түйіндердің түрлері және оларды салу техникасы. Үлпалардыңфизико-механикалык касиетіне,қызметіне жэне күйреу дэрежесіне тэуелді,оларды тігетін әдістер өте көп. Жалпы тігістер екі түрге бөлінеді: үзілмеліжэне үзілмелі емес. Қарапайьш торап тігіс жеке жіптермен тігеді,жараның аузынпинцетпен қысып үхтайды, инені жараның бір шетінен 0,5-1,5 см тесіп, екінші шетіне сол мелшерде шығарып түйіндеп байлайды. Келесі тігісті 0,75-1,5 смалғашқы тігістен қашық салады. Ситуациялық (жагдаіілық тігіспен) көлемі ұзын , шеттері түзу емесжараларды тігеді. Бірінші тігісті жараның ортасына салады, одан соң эрбөлшектеріне бір тігістен салынып,солай жараны толық тігіп тамамдайды. Ілмек тэрізді тігіс үлпаларды жырып кетпеу үшін қолданады. Онытерінің тұракты жараларына, бұлшықеттердің ақауларына,апоневрозға үлкенкүш түсетін орындарынға салынады. Қабыршақ пен тігіс күшті үңірейген шеттері қатты созылғанжараларды жабылу үшін арналган. Жуан мықгы жібек жіппен тігіп, жіптіңастына немесе онын арасынан еткізіп кішкене резеңке немесе дэкеденжасалган кішкентай қабыршақтар орнатылады. Тері бурмелерін жасап тігу кіндік жарыкқа операция орындалуынанкейін салынады. Терісіне торап тігіс салғаннан кейін, беткейлік терісінпараллельді екі бүрмеп жақындатып,астына дэке қабатын жайғастырып тігеді.
Мишель жацшалары мал дэрігерлік тэжірибеде үхақ малдарға,сонымен қатар қабақ жэне желін емшектерінің терісіне салынады. Үздіксіз тіігістері көп үңіреймеген тері жараларына, кұрсаққабырғасыньщ батырынды тігістерді салынады. Жиірек қарапайым тігіс (скорняжды) тігіс қолданады. Біріншітүйінді жараның бүфышына жакын маңда ине шыгуы орынында байлайды.Келесі тігістердін арасын бірдей қалдырып салады. Соңгы түйінде жараныншетінен жіптің екі ұшын шығарып байлайды. Матрастьщ тігіс үлпалардың шеті жыртылмау үшін салынады. Дорбалыц тігіс терідегі шағын домалақ пішінді жараларға соныменқатар табиғи тесіктердің уақытша жабылулар үшін қолданады. Жіптіжаралардың аузына немесе тесігіне паралельді өткізіп тартып байлайды. Тігістерді алу техникасы. Алғашқы бітіммен жазылғанда тігістерді7-8 күннен кейін, жараның жақтарына қатты күш түссе 10-12-і күні шешеді.Хирургиялық пинцетпен түйін сэл аздап жоғары көтеріп шығарады, жіптіқайшылармен терісіне жақын маңда кеседі. Үздіксіз тігістің эрбір тігісін кесіпөтіп жеке шешеді. Ішек тігістерді сероздық қабықпен қапталған қуыс ағзаларғасалынады. Ішек тігістерлің тэсілі шектескен сероздық қабықтар шөгіргенфибринмен жылдам желімденіп берік герметикалығына негізделген. Жазылуқубылысы бұлшықет жэне шырышты қабықтардың деңгейінде баяу өтеді. Ламбер тігісінде инені серозды қабық жақтан ара қашықтықта 5-8мм жэне ішек қабырғасынан 1-2 мм ара кашықтықта алып шығады. Жіптібайлаған кезде сероздық қабықтар шектесіп, ал жараның жақтары сыртқақайырылып айналады. Пирогов -Черни екі қатарлық тігісі -- қуық қабырғасына салынады.Тігістің бірінші қатарын салғанда инені серозды қабық жақтан қадалады,жараның қуысына шырышты жэне бүлшықет қабаттардың арасынаншығарады, онан кейін жараның екінші шетінен осы қабаттардан қадап,сероздық беткейліктен шығарады. Түйінді байлағаннан кейін тігістіңекінші қатарды Ламбер тэсілімен салады. Шмиден тігісін мес карынга, асқазанға жэне ток ішектерге операцияжасағанда қолданады. Бірінші түйін байлауы қарапайым тігістегідейбасталады. Қалған тігістерді шырышты қабык жағынан қадап мүшенің барлыққабаттарды тесе өтеді. Жіпті тарта отырып жараның шеттерін сыртқаайналдырып сероздық қабаттар бірі мен бірі тигізіледі.Тігістің екінші қатарын герметикалық дэрежесі жоғары ретінде болуүшін Ламбер тэсілімен салады. Плахотин-Садовский тігісі матрастық тігіске ұқсайды.Оданайырмашылығы эрбір келесі тігісті онын ұзындығынан 13 кейін алып артқашегініп жайғастырады. Жіптері қысып буғанда тігістің алдындағы қатарытолық жабылып, сероздық қабыктардың бірі мен бірі шектесуіқамсыздандырады. Мына тігіс бір қатарлык болуы мүмкін. Дорбалыц тігіс деңгелек жараны жабуға немесе кесіп тастаған ішекүшін тігуге колданады. Барлық ішек тігістерін салуда олардын куысының келеміне жэнеқабырғаларының жуандығына тэуелді инені жара жағынан 8 мм кашықтықтақадап тігіс салады. Сіңірлер тігістері бүлшықет новокаин тежеуін жасап толықбосаңсығаннан кейін салынады. Тігіске сулемді жібек немесе лавсан жіптіқолданады. Тігіс салу алдында үзілген сіңірлердің шеттерін жаңартады, кантоқтату үшін қан тоқтататын пинцетпен үхтап қысады. Жіпті бірінші тігістесіңірдің қалындығынан өткізіп,тігін салынады. Сіңірдің екінші бөлігіндеосылай тігеді,сіңір екі соңғысын қысып,жіптерің буып байлайды. Теріжарасын тігуінен кейін аяққа гипстік таңғышты салынады. Тихонин тігісі. Ірі малдің сіңірлері колданылады. Сіңір соңғыларьшүш циркулярды әркайсысын үш түрлі жазықтыктардан тігіп үшеуін қосыпбайлайды. Бірінші тігіс жарадан 0,5 см ,екінші жэне үшінші - 1-1,5 см арақашықтықта салынады. Ем шарасын гипстік таңғыштар салумен немесеарнайы тағалаумен тамамдайды. Гипстік таңғышты ірі малдан 30-40- күн,ү_сақмалдан 15-20 күндерден ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Косметикалық операция кезінде болатын қан ағудың түрлері, тоқтату жолдары Косметикалық операция жарақаттарына тігіс салу ерекшеліктері
Маталарды дайындау технологиясы
Мақта маталарын өңдеу
Сүтті залалсыздандыруға арналған инфузионды булы түйіспелі қондырғылар
Өлу диагнозын қою
Кесте және көркемдеп тігу
Өлік балауызы
Сарафан
Ұлттық сәндік қолөнері тоқыма бұйымдарының түрлері
Киімнің сапасы және экспертиза
Пәндер