Текстік режимде жумыс


ЖОСПАР
Текстік режимде жұмыс
1. CRT модулінің процедуралары мен функциялары
2.TEXTBACKGROUND және TEXTCOLOR процедураларымен орнатуға болатын түс кодтарының шкаласы
Экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың видеоадаптерінің жұмысына байланысты болады. Компьютерде орнатылған видеоадаптердің көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Көптеген бағдарламаларда текстік мәліметтерді Read, Readln, Write, Writeln процедураларының көмегімен енгізу-шығару бағдарламаның көрнекі және ыңғайлы болып шығуына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын арнаулы функциялар мен процедуралар қарастырылған. Олар арнаулы CRT (Cathode Ray Tube display – электронды - сәулелі дисплей) кітапханалық модулі құрамында жазылған. Оларды текстік режимде жұмыс істеуге пайдалану үшін бағдарламаның басында CRT модулін USES қызметші сөзінде жазып кету керек. Сонда ғана бағдарламалауда CRT модулінің барлық процедуралары мен функцияларын пайдалануға болады.
Текстік режим кодтық кестенің барлық символдарын экранға шығару үшін қолданылады. Текстік режимнің ең кішкене өлшем бірлігі символ болып табылады. Символдар бірнеше пиксельдерден (нүкте) құралады. Экранда символдар мен терезелердің әртүрлі шығу режимдерін компьютерде орнатылған адаптерлердің типтері анықтайды. Қазіргі шығып жатқан видеоадаптерлердің барлығы да текстік режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.


1. CRT модулінің процедуралары мен функциялары

Текстік режимді орнату үшін TEXTMODE процедурасы қолданылады. Бағдарламалау барысында соңғы орнатылған режим нөмірін LASTMODE функциясымен білуге болады, мысалы:
1. Б.Бөрібаев. Информатика және компьютер. Алматы, 1995ж.
2. Г.Григас. Програкшалау негіздері. Москва, 1987.
3. А.И.Гусева. ТигЬоРазсаІ7.0-де бағдарламалау. Москва, 1996 ж.
4. Ж.Динисламов. Turbo Pascal тілі және пайдаланушылар бағдарламалары негіздері. Көмекші оқу құралы. Қызылорда, 2001 ж.
5. О.Камардинов. Есептеуіш техника және бағдарламалау. Алматы,
1997ж.
6. В.Б. Попов. Turbo Pascal, оқушылар үшін. Москва, 2001 ж.
7. Қ.Сарыбасов. Бағдарламалау курсы. Алматы, "Мектеп" 1989ж.
8. В.В.Фаронов. Turbo Pascal. Москва, 1999ж.
9. В.Э.Фигурнов. IBM PC пайдаланушылар үшін. Москва, 1996ж.
10. Тигbо, Turbo7.0., Turbo7.1. бағдарламалары және MS DOS,
Windows-98 операциялық жүйелерінің анықтамалық мәліметтері.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ЖОСПАР
Текстік режимде жұмыс
1. CRT модулінің процедуралары мен функциялары
2.TEXTBACKGROUND және TEXTCOLOR процедураларымен орнатуға болатын түс кодтарының шкаласы
Пайдаланылған әдебиеттер
Текстік режимде жұмыс

Экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың видеоадаптерінің жұмысына байланысты болады. Компьютерде орнатылған видеоадаптердің көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Көптеген бағдарламаларда текстік мәліметтерді Read, Readln, Write, Writeln процедураларының көмегімен енгізу-шығару бағдарламаның көрнекі және ыңғайлы болып шығуына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын арнаулы функциялар мен процедуралар қарастырылған. Олар арнаулы CRT (Cathode Ray Tube display - электронды - сәулелі дисплей) кітапханалық модулі құрамында жазылған. Оларды текстік режимде жұмыс істеуге пайдалану үшін бағдарламаның басында CRT модулін USES қызметші сөзінде жазып кету керек. Сонда ғана бағдарламалауда CRT модулінің барлық процедуралары мен функцияларын пайдалануға болады.
Текстік режим кодтық кестенің барлық символдарын экранға шығару үшін қолданылады. Текстік режимнің ең кішкене өлшем бірлігі символ болып табылады. Символдар бірнеше пиксельдерден (нүкте) құралады. Экранда символдар мен терезелердің әртүрлі шығу режимдерін компьютерде орнатылған адаптерлердің типтері анықтайды. Қазіргі шығып жатқан видеоадаптерлердің барлығы да текстік режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

1. CRT модулінің процедуралары мен функциялары

Текстік режимді орнату үшін TEXTMODE процедурасы қолданылады. Бағдарламалау барысында соңғы орнатылған режим нөмірін LASTMODE функциясымен білуге болады, мысалы:
TEXTMODE(X); X - режим нөмірі
WRITE(LASTMODE); экранға режим нөмірін шығару

(Текстік режим нөмірлері мәндері монитор мен адаптерлер типтеріне байланысты қойылады (мысалы Х-ке 0, 1, 2, 3, 7 немесе Bw40, Co40, Bw80, Co80, Mono, Font8x8 тұрақтыларын беруге болады)
Экрандағы көріністі өшіріп тазалау үшін CLRSCR процедурасы қолданылады. Бұл процедура экранды немесе ағымдағы терезені тазалап, курсорды экранның сол жақ жоғарғы жағына апарып қояды.
Курсор тұрған жерден бастап қатардың аяғына дейінгі символдарды өшіру үшін CLREОL процедурасы қолданылады.
DELLINE процедурасы курсор тұрған қатардың барлығын өшіреді, нәтижесінде төменгі қатарлар жоғары бір позицияға жылжиды
INSLINE процедурасы курсор тұрған жерге бір бос қатар қояды, нәтижесінде кейінгі қатарлар бір позиция төмен жылжиды
Экранда курсорды керекті жерге апарып қою үшін GOTOXY процедурасы қолданылады. Бұл процедура курсорды координаттары өзінде көрсетілген X және Ү мәндері болатын орынға апарып қояды. Координаттарға тек бүтін сандар ғана беруге болады. Текстік режимде координаттардың басы ретінде экранның сол жақ жоғарғы бұрышын Х=1 және Ү=1 деп алады. Х-тің мәндері солдан оңға қарай, Ү-тің мәндері жоғарыдан төмен қарай өседі. X және Ү ең үлкен мәндері монитордың адаптерінің жұмыс режиміне байланысты болады. Мысалы 80x25CGA, EGA, CO80 адаптерлері үшін текстік режимде Хmах=80; Үmах=25.

GOTOXY( 10, 15);
курсорды Х=10, Ү= 15 позициясына апарып қояды.

Курсордың тұрған жерін анықтау үшін WHERE функциясы қолданылады, жазылуы:
Write(WHEREX, WHERY);
экранға курсор тұрған жердің координаттарының мәндері шығады
Сондай-ақ текстік режимде пернетақтаның жұмысын басқаратын KEYPRESSED және READKEY логикалық функциялары қолданылады.

KEYPRESSED - Егер клавиатураның кез-келген клавишы басылса, онда функцияның мәні "ақиқат" болады мысалы төмендегі фрагментте цикл пернетақтадан кез-келген перне басылғанша орындалады:

USES Crt;
Begin Clrscr;
Repeat
Writeln('TEXT-);
Until Key pressed; END.

READKEY - Егер Пернетақтадан берілген символ клавишы басылса, онда функцияның мәні "ақиқат" болады мысалы төмендегі фрагментте цикл Пернетақтадан "д" символынан басқа символдар басылса қайталанып орындала береді, ал "д" символы басылған заматта тоқтайды:
USES Crt;
VARN:Char;
Begin Clrscr; N:='g';
Repeat
Writeln('TEXT');
Until N=Readkey; END.

TEXTBACKGROUND процедурасының көмегімен текстің, экранның немесе ағымдағы терезенің түстерін орнатуға болады, жазылуы:

TEXTBACKGROUND(M);
экранды М нөмерлі түспен шығарады М - 0(қара)-ден 7(ақ сұр)-гедейін өзгереді.

TEXTCOLOR процедурасының көмегімен символдардың экранға шығатын түсі орнатылады, бағдарламада жазылуы:
TEXTCOLOR(M);
тексті М нөмірлі түспен шығарады, М - 0(қара)-ден 15(ақ)-ке дейін өзгереді.

TEXTBACKGROUND және TEXTCOLOR
процедураларымен орнатуға болатын түс кодтарының
шкаласы
0 - Қара
1 - Көк
2 - Жасыл
3 - Көгілдір
4 - Қызыл
5 - Күлгін
6 - Қоңыр
7 - Ақсұр
8 - Қapacұp
9 - Ашық көк
10 - Ашық жасыл
11- Ашық көгілдір
12 - Ашық қызыл
13- Ашық күлгін
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Паскаль тілі - графиктік режимде жұмыс
Текстік мәліметтерді өңдеу
Компьютер қалайша текстік мәліметтерді өңдейді?
Текстік және кестелік процессорлар
Файлдармен жұмыс
Ассемблермен жұмыс
Турбо-паскальдағы графикамен жұмыс
Си тіліндегі файлдармен жұмыс
Паскаль тілінде графикалық режиммен жұмыс
Бейнекартаның жұмыс істеу принципі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь