Операциялар


Мазмұны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

1. БӨЛІМ. Операциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1. Операциялар туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2. Логикалық операциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
1.3. Операциялық терістеу және қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
1.4. С++ тіліндегі логикалық операторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
1.5. Шартты операторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

2. БӨЛІМ. Логикалық операциялар және логикалық қатынастар ... ... ... ... ..23
2.1. С++ тілінде қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.2. С++ тіліндегі Булевстік өрнек ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.3. С++ тілінде логикалық if операторының қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... .25

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
Қолданылған әдебиеттер
1. Андрей Боровский «С++ и Borland C++ Builder »
2. Скотт Майерс «Эффективное С++использование 35новых способов улучшить стиль программиравания»
3. Скотт Майерс «Эффективное С++ использование 50 рекомендации по улучшению ваших программ и проектов»
4. Стефан Р. Дэвис «С++ для «Чайников»»
5. Джермм Сик, Лай-Кван Ли «С++ Boost Craph Library»
6. Ален и Голуб Бином «С&С++ Правила программирования»
7. П.Франка «С++ учебный курс»
8. Г.Шилдт «С# учебный курс»
9. В.В. Подбельский «Язык Си ++»
10. Елена Кондратюк «С++ трюки & эффекти»
11. Т. А. Павловская «С/С++ Программирование на языке высокого уровня»
12. Т. А. Павловская «С/С++ Структурное программирование »
13. Б. Морис HTML в действии
14. Т. Бадд «Обьектно-ориентировочное программирование »
15. Д. Рик «HTML 4 Энциклопедия пользователя. Borland C++Builder»
16. Л. Б. Атымтаева «Объектіге бағытталған программалау негіздері»
17. Вирт И. «Алгоритмы и структуры данных» М.: Мир, 1989.
18.Зелковиц М. Шоу А.Гэннон Дж. «Принципы разработки программного обеспечения» М.: Мир, 1982.
19. Мик Б. и др. «Практическое руководство по программированию» М.: Радио и связь, 1986.
20. Фокс Дж. «Программное обеспечение и его разработка» М.: Мир, 1985.
21. Курочкина В. М. «Язык компьютера» М.: Мир, 1989.
22. Уэит, Мартин Д. «Язык Си» М.:1988ж.
23. Керниган Б. Ритчи Д. Фьюэр А. «Язык программирования Си» М.: Финансы и статистика, 1985.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге


Мазмұны:
Кіріспе.....................................................................
..............................................4
1- БӨЛІМ.
Операциялар.................................................................
.....................4
1.1. Операциялар туралы жалпы
түсінік............................................................4
1.2. Логикалық
операциялар.................................................................
..............13
1.3. Операциялық терістеу және
қосымшалар..................................................16
1.4. С++ тіліндегі логикалық
операторлар........................................................18
1.5. Шартты
операторлар.................................................................
...................21
2- БӨЛІМ. Логикалық операциялар және логикалық
қатынастар..................23
2.1. С++ тілінде
қолданылуы..................................................................
............23
2.2. С++ тіліндегі Булевстік
өрнек.....................................................................24
2.3. С++ тілінде логикалық if операторының қолданылуы
.............................25
Қорытынды...................................................................
........................................28
Қолданылған
әдебиеттер..................................................................
...................30
Кіріспе
С++ тілін 1980 жылдың басында Bell Laboratories фирмасының қызметкері
Бьерн Страуструп өз ықпалымен ойлап тапты. С++ тілінің версиялары «С
класстарымен» 1980 жылы ең алғашқы танымал болды. Жаңа тіл құру идеясы
Страуструптың диссертация үшін программалау тәжірибесінен бастау алады.
1983 жылы «Си класстарының» атын С++ тіліне ауыстыру болды. Сонымен
қатар оған жаңа мүмкіндіктер, виртуальды функциялар, қайта жүктелетін
функциялар мен операторлар, тұрақтылар, жады арқылы басқарылатын қолданушы
бақылауы, типті тексеру және жаңа коментарий стильдері // қосылды. Оның
алғашқы тарылымы 1985 жылы қазан айында болды. 1985 жылы «С++ программалау
тілінің» алғашқы басылымы шықты. Стандартты кітапхана С++ тілімен бірге
қосылды. Стандартты кітапханада С++ тілі алғаш енгізу / шығару ауыстыруды
қамтамасыз ететін Си функциялары printf және scanf-ті қосты.
«С++» атын Риком Масситти (Rick Mascitti) ойлап тапты және 1983 жылы
желтоқсанда алғаш қолдануға ұсынылды.
С++ тіліндегі ең көп таралған синтаксистік конструкциялардың өрнектері
болады. Үлкен қолданыста жүрген арифметикалық операторлардың өрнектері
мыналар: қосу (+), алу (-) және көбейту (*). Барлық бөлімдерде де өрнек
түрлері сипатталған. Бұлардың арифметикалық операторлардан айырмашылығы
операторлардың түрлерінің көпшілігі операторлар сияқты қабылдай алады.
Логикалық операторлардың екі түрі болады, олар: ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ. ЖӘНЕ,
НЕМЕСЕ операторлары қарапайым логикалық операторлар деп аталады.
Операторлардың екінші түрі немесе бит бойынша операторлар уникалды болады,
тек қана программалауда қолданылады. Бұл операторлардың түрлері жұмыс
жасаған кезде басқа да машиналарда, биттерде саны бойынша ұсынылады.
Қолданушы логикалық операторларды бөлініске салмайды. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ
операторларының мәндері әр уақытта есептеліп отырады.
Қарапайым логикалық операторлардың екі мәні болады: true (ақиқат)
және false ( жалған). Қарапайым логикалық операторлардың мынадай түрлері
болады:
= = тең, ақиқаттың қашанда мәні сол аргументтегі оң мәнге сәйкес келуі
керек, яғни тең болады.
! = тең емес, яғни теңдік теріс болу керек.
> ,< үлкен, кіші ақиқаттың қашанда мәні сол өрнектегіден оң мәніне
қарағанда үлкен болуы керек (немесе кіші).
> = , < = үлкен немесе тең, кіші немесе тең; егер мән ақиқат болса,
онда ақиқат болады немесе = = ( лайықты екі немесе= = ).
&& және; егер аргумент сол немесе оң болса, онда ақиқат болады.
// НЕМЕСЕ ақиқат, егер немесе сол, немесе оң болса, онда ақиқат болады.
! ЕМЕС егер оның аргументі жалған мәнді қабылдаса, онда ақиқат болады.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты- логикалық операциялардың
түрлерін немесе логикалық қатынастардың программада жүзеге асырылуы және
қолданылуы.
Курстық жұмыстың негізгі көздеген міндеттері:
• Логикалық операциялар және логикалық қатынастар;
• Логикалық операциялар және логикалық қатынастардың түрлерін қарастыру;
• Оларды программада жүзеге асыру;
Курстық жұмыс екі бөлімнен, кіріспе, қорытынды және қолданылған әдебиеттер
тізімінен тұрады.
1- БӨЛІМ. Операциялар
1.1. Операциялар туралы жалпы түсінік
Операция- бұл комбинациялық символ, анықталатын әрекетіне қарағанда
оның өрнегі басым болады. Си тілінде анықтайтын 5 арифметикалық операция
бар( қосынды операцияның белгілену белгісі ("+"), алынды ("-"), көбейтінді
("*"), бөлінді ("/") және бөліндінің қалған қалдығы ("%"). Операцияның
жұмысы және приоритеті қарапайым болады. Орындалу приоритеті бойынша
қосынды мен алындыға қарағанда, көбейтінді, бөлінді және бөліндінің қалған
қалдығы өзара тең және жоғары болады. Олар ассоциативтік (орындалу реті)
арифметикалық операция сияқты солдан оңға қарай қабылданады. Жазылған
өрнектерде келесі символдар (*), (&), (! ), (+ ), (/ ) унарлы және бинарлы
операциялар екенін көрсетеді.
% операциясы тек бүтін операндылармен анықталады, бөлінді операциясының
нәтижесі операнд типіне байланысты болып келеді. Си-да бөліндінің бүтін
бөлігі әрқашан бүтін сан береді. Егер біреуінің ғана операнды нақты
болса, онда нәтижесі де нақты типті болады:
3%2//нәтиже =1
3/2//нәтиже=1,5
Си тілінде өте жоғары меншіктеу операторы арқылы анықталады, және "="
қарапайым меншіктеу операторы арқылы орындалады.
x=y+z;
Меншіктеуді басқа операторлармен біріктіруге болады, меншіктеу
көшірмесі қысқартылған формада қолданылады, айнымалы өрнек өзгертіледі:
x+=3;// эквивалентті x=x+3;
p*=s;// эквивалентті p=p*s;
Меншіктеу жалғамалы болуы мүмкін, сондықтан жалғанған есептеулер оңнан
солға қарай орындалады.
i=j=0;
c=1;a=b=c+1;//a=b=2;
Айнымалы өрнек бастапқы меншіктеу сияқты орындалуы қажет:
int k=5;
С++ тілінде жиі қолданылатын операциялар инкремента (1-ге арттыру)
және декремента (1-ге кеміту); арнайы белгілері + +және - - болады:
i++;// эквивалентті i+=1; немесе i=i+1;
Инкремента және декремента операндтары бүтін немесе нақты типте және
көрсеткіш түрінде болады. Инкремента және декремента операциялары өзінің
операнды сияқты көшіре алады (префикстік форма көшірмесі ), осылай келесіге
жалғасады (постфикстік көшірме). Операциялардың префикстік формадағы
операнды бастапқыда өзгереді, содан кейін жаңа өрнек келесі есептелетін
өрнекте шығады. Келесі операциялардың постфикстік формасындағы операнды
алдыңғы өзгергендей өзгереді және де бұнда жаңа өрнек емес, яғни ескі өрнек
есептеледі:
int i=3;
printf (“\n%d”,i++);//мән шығару i=3;
printf (“\n%d”,++i);//мән шығару i=4;
Меншіктеудің адрес типінің қорытындысы дөңгелек жақшалардағы
типтерінің атауы арқылы қолданылады, сондықтан нәтижесін өзгертуіміз қажет:
float f1=4.f2=3;
int a=(int)(f1/f2); //a=1
f2=(float)a+1.5; //f2=2.5
Си тілінде логикалық операциялар 2-классқа бөлінеді. Біріншіден, бұл
логикалық функция, шарт қызметкерінің бірлестігі, екіншіден, разрядталған
логикалық операциялар. Логикалық операцияның операнды бүтін типте, нақты
типте, кейбір жағдайда көрсеткіш ретінде де бола алады. Бірінші және
екінші типтегі операндылар өзгеше болуы мүмкін. Алдымен бірінші жағдайда
бірінші операнд есептеледі, егер оның мәні анықталатын операцияның нәтижесі
жеткілікті болса, онда екінші операнд есептелмейді.
Бұлар өзінің операндыларын 1-ге қоса есептейді және оларды 0-ге
теңестіреді. Логикалық операцияның нәтижесі 0 болып табылады, яғни жалған,
немесе 1 мән болса, ақиқат болғанын түсінеміз. Шындығында Си тілінде арнайы
логикалық типтерінің берілгендері және логикалық операция типінің нәтижесі
жоқ, ол бүтін сан болып келеді.
«ЖӘНЕ» логикалық функциясы, && белгіленеді, «НЕМЕСЕ» (or ) белгіленуі
//, унарлы функция көшіргенде ! алдындағы операнды терістеледі:
if (x |бастапқы |солдан оңға |
|+ - ~ ! * & ++ -- |унарлы |оңнан солға |
|sizeor(типі) | | |
|тәртіпке келтіру | | |
|типі | | |
|* / % |мультипликативтік |солдан оңға |
|+ - |аддитивтік |солдан оңға |
|>> = |қатынас |солдан оңға |
|== != |қатынас |солдан оңға |
|& |разрядталған ЖӘНЕ |солдан оңға |
|^ |разрядталған шығару |солдан оңға |
| |НЕМЕСЕ | |
|/ |разрядталған қосу НЕМЕСЕ|солдан оңға |
|&& |логикалық ЖӘНЕ |солдан оңға |
|// |логикалық НЕМЕСЕ |солдан оңға |
|?: |шартты |оңнан солға |
|= * = / =% = + =-= |Қарапайым және күрделі |оңнан солға |
|>=& =/ =^= |меншіктеу | |
|, |реттілік есептеу |солдан оңға |
Келесі айтып кететін приоритеттердің бірнеше операциялары әдетте
сәтсіз болады, сондықтан да разрядталған логикалық операциялар өзгеріс
арқылы жүріп отырады. Олардың приоритеті арифметикалық әрекеттерге
қарағанда төмен болады. Сондықтан өрнек былай есептеледі: a=b&0xF0+1, a=b&
(0xF0+1), a a+b>>1, (a+b)>>1.
Операциялар және операндылардың комбинациялық белгілерінің
анықталатын мәндерінің қай-қайсысы олардың өрнегінің нәтижесі болады.
Операция белгісі әрекет болып анықталады, және қай-қайсының да орындалатын
операнды болуы тиіс. Әрбір операндының өрнегі болады. Өрнектің мәнінің
тәуелділігі операция белгісінің орналасуы мен дөңгелек жақшалардағы
өрнектер операцияның приоритеттерінде орындалады. С++ тілінде өрнектер
меншіктеудегі өрнек мәнінің шамасын меншіктей алады. Өрнектерде есептелетін
әрбір операндының типі басқасына қарағанда түрліше болады.
Операнд – бұл констант, литерал, идентификатор, функцияның қоңырауы,
индекстік өрнек, құрылымы құрамдастырылған операнд, операция белгісі және
дөңгелек жақша болып табылады. Басқа операнд қай-қайсысында да константылық
мән де, өрнек те және әрбір операндының типі де болады. Егер операндының
сапасы константыда қолданылса, тұрақтыға және тұрақтының типіне сәйкес мән
береді. Барлық тұрақтылардың типіне int, long, unsigned int, unsigned long
бола алады. Мәндерінің тәуелділігі форманың көшірмесіне тең болып келеді..
Символдық тұрақтының типі int болып, тұрақтының нүктелер жүретін типі
double болады. Жоларалық литерал реттілік символдардан тұрады және олар
тырнақшаға алынады. Char типінің массивтік элементін жадыға ұсынып,
көрсетілген реттілік символы иницилизацияланады.
Жоларалық литералдың мәні бірінші адрес элементінің жолында болады
және синтаксистік жоларалық литерал көрсетілген сhar типінің
түрлендіруінде болады. Жоларалық литерал операнд өрнегінің сапасы көрсеткіш
типінің көлемінде қолданылады. Осындай бірдей жол ауыстырылмауы тиіс,
себебі олардың бөлімдерінде операцияларды меншіктеуге болмайды. Символдар
әр уақытта нөльдік символдар болады, және автоматтандырылған қосу кезінде
жолдардың жадысында сақталады.
Идентификаторлар функцияға ауыстырылады, әрбір идентификатордың типі
болады, оларда орнатылған хабарламалар болады. Идентификаторлардың мәнінің
тәуелділігі келесідей болады:
- Идентификаторлардың обьектілері бүтін және қалқымалы типте болады,
және мәнінің тәуелділігі типіне беріледі;
- Идентификатор обьектісінің типі enum тұрақтысының типінің бір ғана
мәнін береді, олардың көпшілік мәндерінің тұрақтылары алынып тасталынады.
Идентификаторлардың мәні тұрақты мән бола алады. Тип мәні int болады да,
анықталатын мәндері алынып тасталынады.
Меншіктеу операциялары өрнек болуы тиіс, осындай өрнектердің атауы
келесідей болады:
- Идентификаторлардың мәндері бүтін және қалқымалы типтерде, көрсеткіш
типінде, құрылымдар, бірлестіктер болуы керек;
- Индекстік өрнектер массив типінің атауына қатысатын өрнектер немесе
функциясы болуы керек;
- Элемент өрнегінің таңдауы (->) және (,) болса, онда таңдалған элемент
бос болып қатысады;
- Унарлы операцияның өрнегі адрестік (* ) қатысатын өрнекте массив
немесе функция болуы керек;
- Өрнек типінің нәтижесінде бастапқы типінің өлшеміне қарағанда жоғары
болуы керек.
Тұрақтылар өрнегі – бұл өрнек, тұрақтылардың нәтижесі болады. ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1С: бухгалтериядағы банк операциялар есебі28 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
Java тілінің негізгі ұғымдары. Java тілінің базалық типтері, операциялары мен операторлары11 бет
«АТФ банкінің» бағалы қағаздар операциялары31 бет
«Банктің вексельдермен операциялары және есебі»44 бет
«ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРҒА ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЕСЕП»37 бет
«Коммерциялық банктің активті операциялары»36 бет
Активтік операциялар54 бет
Арифметикалық өрнектер.логикалық өрнектер және операциялар8 бет
Ағымдағы операциялар шоты15 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь