Жолаушыларды автомобильдермен тасымалдау


Басты мәліметтер
1.Көліктік жүйелеріндегі пунктердің аралығындағы қысқа қашықтықтарын анықтау.
2.Негізгі маршруттың желісін орналастыру.
3.1Маршруттағы учаске бойынша жолаушылар ағымының эпюрасын құру
3.2. Қозғалыстағы 3 интервалдағы автобустың сиымдылығын анықтау
4. Маршруттағы учаскелерде және тәулік сағаты бойынша жолаушылар ағымының эпюрасын құру
5. Графоаналитикалық есебі.
5,1. Маршруттағы жұмысына қарай қажет автобустардың саның есептеу.
5,2. Максимум диаграммасын құру .
5,3. Максимум диаграммасын түзету.

Қорытынды
Көліктік жүйелерінің пунктердің аралығындағы қысқа қашықтығын анықтау үшін ең кем потенциалды әдіспен қолданамыз. Бұл әдіске кіреді: Бастапқы жүйенің пунктіне нолдік потенциал беріледі, сонан соң жүйедегі участкелер табылады- бастапқы пункттерде потенциал болып, соңғы пунктте болмау керек. Осы участкелердің соңғы потенциалдары қосынды бастапқы потенциалымен және осы участкенің қозғалыс уақытымен анықталады.
tдві= li/vt * 60 + n * tn, (1)
li- і участкенің ұзындығы, км
vt- техникалық жылдамдығы, км/сағ
n- участкедегі аралық аялдамалардың саны
tn-аралық пунктегі автобустың тұрақ уақыты, мин
T1-2 = 8*60/25+7*0,25 = 20.95 мин
T2-3= 6*60/25+5*0,25 = 15,65 мин
T3-4= 5*60/25+4*0,25 = 13 мин
T4-5= 4*60/25+3*0,25 = 10,35 мин
T5-6= 7*60/25+6*0,25 = 18,3 мин
T6-7= 6*60/25+5*0,25 = 15,65 мин
T5-1= 12*60/25+11*0,25 = 31,55 мин
Анықталған потенциалдардан ең азын таңдап алып, сәйкес пунктке беріледі. Пунктердің потенциалдары пункттің жаннына жазылады және тік жақшаға алынады жүйе звеносы стрелкамен белгіленеді.
Қайдан? Қайда?
1 2 3 4 5 6 7
1 0 20.95 36.6 49.6 59.95 58.25 93.9
2 70.55 0 15.65 28.65 39 37.3 72.95
3 54.9 75.85 0 13 23.35 41.65 59.95
4 41.9 62.85 78.5 0 10.35 28.65 44.3
5 31.55 52.5 68.15 81.15 0 18.3 33.95
6 78.25 57.3 41.65 28.65 18.3 0 15.65
7 93.9 72.95 57.3 44.3 33.95 15.65 0

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
66 нұсқа
1 кесте Қарбалас уақыттағы пунктердегі жолаушылар ағымы.
Қайдан
Қайда

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
-
780
830
900
970
1500
910
630
-
990
860
660
810
950
700
945
-
1300
950
820
540
825
975
880
-
660
725
340
690
895
1600
830
-
985
290
1270
975
1300
820
860
-
230
815
1100
770
830
920
875
-

2 кесте Тәулік уақыты бойынша жолаушылар ағымының таралымы,%

Тіке бағыт
Кері бағыт
Тәулік сағат
%
Тәулік сағат
%
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
6
10
9
9
5
5
4
4
6
6
10
10
5
4
4
1
1
1
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
5
10
12
9
5
5
4
3
3
4
10
11
6
3
3
3
3
1

Басты мәліметтер
1.Аялдама пунктердің арасындағы қашықтық: Jn=1000 м
2.Автобустардың тапшылық коэффициенті: k=0,98
3.Әрбір шығыс бойынша нолдік жүрістің уақыты: tн=0,5
4.Түскі үзілістердің уақыты: 0,5-2 сағ
5.Түскі үзіліске берілген уақыты:жұмыс басталғаннан кейін 2 сағаттан ерте емес және 5 сағаттан жай емес.
6.Автомобилдің орташа аялдау уақыты:
-соңғы пункте 3-5 минутқа дейін;
-аралық пункте -15 сек (0,25 мин)
7.Техникалық жылдамдық: Vt=25 кмсағ
8.Автобустың максималдық қозғалыс интервалы: Jmax=15 мин
9.Жолаушылардың аялдамаларға теңсіздік келу
коэффициенті: c=0,5
10.Жолаушылар ағымының сағат ішіндегі теңсіздік
коэффициенті: kн=1,1
11.Уақыттың есеп кезеңі: Tp=60 мин
12.Қарбалас уақыттағы жіберілген автомобилдің
минималды интервалы: Jmin=15 мин

1.Көліктік жүйелеріндегі пунктердің аралығындағы қысқа қашықтықтарын анықтау.
Көліктік жүйелерінің пунктердің аралығындағы қысқа қашықтығын анықтау үшін ең кем потенциалды әдіспен қолданамыз. Бұл әдіске кіреді: Бастапқы жүйенің пунктіне нолдік потенциал беріледі, сонан соң жүйедегі участкелер табылады- бастапқы пункттерде потенциал болып, соңғы пунктте болмау керек. Осы участкелердің соңғы потенциалдары қосынды бастапқы потенциалымен және осы участкенің қозғалыс уақытымен анықталады.
tдві= livt * 60 + n * tn, (1)
li- і участкенің ұзындығы, км
vt- техникалық жылдамдығы, кмсағ
n- участкедегі аралық аялдамалардың саны
tn-аралық пунктегі автобустың тұрақ уақыты, мин
T1-2 = 8*6025+7*0,25 = 20.95 мин
T2-3= 6*6025+5*0,25 = 15,65 мин
T3-4= 5*6025+4*0,25 = 13 мин
T4-5= 4*6025+3*0,25 = 10,35 мин
T5-6= 7*6025+6*0,25 = 18,3 мин
T6-7= 6*6025+5*0,25 = 15,65 мин
T5-1= 12*6025+11*0,25 = 31,55 мин
Анықталған потенциалдардан ең азын таңдап алып, сәйкес пунктке беріледі. Пунктердің потенциалдары пункттің жаннына жазылады және тік жақшаға алынады жүйе звеносы стрелкамен белгіленеді.
Қайдан?
Қайда?

1
2
3
4
5
6
7
1
0
20.95
36.6
49.6
59.95
58.25
93.9
2
70.55
0
15.65
28.65
39
37.3
72.95
3
54.9
75.85
0
13
23.35
41.65
59.95
4
41.9
62.85
78.5
0
10.35
28.65
44.3
5
31.55
52.5
68.15
81.15
0
18.3
33.95
6
78.25
57.3
41.65
28.65
18.3
0
15.65
7
93.9
72.95
57.3
44.3
33.95
15.65
0

2.Негізгі маршруттың желісін орналастыру.
Негізгі сапалы желісінің орнына желісі алынады, соның ішіне кіретін маршруттар жеткіліктік белгілеу шарттардың алмаспайтын тура маршруттарына қамтамасыз етеді.Сапалы тура маршруттарды қарастырғанда негізгі жүрісіне кететін уақытын және 4 немесе оданда көп пункттердің ең қысқа жолдарымен қосатын маршруттары алынады.Сонан соң салыстырманы жасау керек- маршруттағы бастапқы пунктте күтіп тұрған автобусты жолаушылардың уақыты ауысу пункітіндегі кеткен уақытынан кем немесе тең болу керек.
c*q*TKh * 1pij = tni (2)
Мұндағы ,
c-аялдамаға жолаушылардың бірқалыпты емес келу коэффициенті.
q-автобустың пайдалану сыйымдылығы.
T-жолаушылар ағымының сағат ішіндегі бірқалыпты емес коэффициенті
Pij-жолаушы ағымындағы максималдық бағыты бойынша маршруттағы соңғы пункттердің аралығынан өтетін жолаушылардың саны.
tni-і пунктегі минималдық ауысу уақыты.

1. 1-2-3-4-5-6-7 2. 2-3-4-5-6-7 3. 3-4-5-6-7 4. 4-5-6-7
2-3-4-5-1 3-4-5-1-2 4-5-1-2-3

5. 5-1-2-3-4 6. 6-5-4-3-2-1 7. 7-6-5-4-3-2-1

Лиаз-104 ПАЗ-41 Газель-15 Дэу-86
1-7 (0,5*104*601,1) * 1815 = 3,5 5
2-7 (0.5*104*601.1) * 11100 = 2.6 5
2-1 (0.5*104*601.1) * 1780 = 3.6 5
3-7 (0.5*104*601.1) * 1770 = 3.7 5
3-2 (0.5*104*601.1) * 1990 = 2.9 5
4-7 (0.5*104*601.1) * 1830 = 3.4 5
4-3 (0.5*104*601.1) * 11300 = 2.2 5
5-4 (0.5*104*601.1) * 1680 = 4.2 5
6-1 (0.5*104*601.1) * 11500 = 1.9 5
7-1 (0.5*104*601.1) * 1900 = 3.2 5

3.1Маршруттағы учаске бойынша жолаушылар ағымының эпюрасын құру.
1 кестенің мәліметтері бойынша барлық негізгі варианттардың маршруттарына тіке және кері бағыттағы жолаушылар ағымының эпюрасын құрамыз.
Құрылған эпюра бойынша жолаушылардың қосынды максималды мәнін анықтаймыз.

1-7 2-7

2-1 3-7

3-2 4-7

4-3 5-4

6-1 7-1
3.2. Қозғалыстағы 3 интервалдағы автобустың сиымдылығын анықтау.
gi= Ii*PijmaxT
Ii - қарбалас уақыттағы берілген қозғалыс интервалы
Pijmax - үйлесімді маршрутта қосынды максималдық жолаушылар ағымы
Т = 60
1. g1= 3*1209560 = 604.75 g1= 4*1209560 = 806.33 g1= 5*1209560 = 1038
g1k= 3*1116060 = 558 g1k= 4*1116060 = 744 g1k= 5*1116060 = 930
2. g2= 5*601060 = 501 g2= 5*510060 = 425
3. g3= 5*912060 = 760 g3= 5*689060 = 574
4. g4= 5*606060 = 505 g4= 5*507560 = 423
5. g5= 5*615060 = 513 g5= 5*405560 = 338
6. g6= 5*564060 = 470 g6= 5*601060 = 501
7. g7= 5*343060 = 286 g7= 5*234060 = 195
8. g8= 5*507560 = 423 g8= 5*6060060 = 505
9. g9= 5*877060 = 731 g9= 5*941060 = 784
10. g10= 5*1117060 = 931 g10= 5*1209560 = 605
4. Маршруттағы учаскелерде және тәулік сағаты бойынша жолаушылар ағымының эпюрасын құру
Тәулік сағаты бойынша ең жүктелген маршруттағы учаскеден өтіп жатқан жолаушылардың санының есебін өткізу қажет.
Тіке бағыт
Кері бағыт
Тәулік сағат
%
Ресеп
Тәулік сағат
%
Ресеп
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
6
10
9
9
5
5
4
4
6
6
10
10
5
4
4
1
1
1
725
1210
1089
1089
605
605
484
484
725
725
1210
1210
605
484
484
121
121
121
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
5
10
12
9
5
5
4
3
3
4
10
11
6
3
3
3
3
1
558
1116
1339
1004
558
558
446
335
335
446
1116
1227
607
335
335
335
335
110

100
12095

100
11160

5. Графоаналитикалық есебі.
5,1. Маршруттағы жұмысына қарай қажет автобустардың саның есептеу.
Арас i=Pрас i*Тоб*Кнgн*Тр
Pрас i - сағаттық максималды жолаушылар ағымы.
Кн - сағат ішіндегі бірқалыпты емес жолаушылар ағымының коэффициенті Кн=1.1
gн - нақтылы қозғалмалы құрамының сиымдылығы. gн=168
Тоб - айналым уақыты
Тр - есеп айырытын мезгілдегі уақыт Тр=60 мин
Тоб=2(LмVT*60+n+tn+tk)
Lм - маршруттың ұзындығы, км Lм = 36 км
n - аялдама пунктерінің саны n = 30
tn - аралық пунктегі тұру уақыты tn=0.25 мин
tk - автобустың ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жолаушыларды тасымалдау шарты
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасын басқару
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасы және шаралары
Жолаушыларды автомобильдік транспортпен тасымалдау қызметін сертификаттау. сәйкестік белгісі
Жолаушыларды таксимен тасымалдаудың ережелері. Қозғалыс кестесі
Жүктерді тасымалдау техгологиясы
Ұнды ыдыссыз тасымалдау
Қабырғалы панельдерді тасымалдау
Жүк тасымалдау
Автокөлікпен тасымалдау жүйесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь