Жергілікті инвестиция есебіЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 23 бет
Таңдаулыға:   
ЖОСПАР

КІРІСПЕ 3

1 ЖЕРГІЛІКТІ ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ, МӘНІ, ТҮРЛЕРІ
1.1 Жергілікті инвестиция түсінігі 5
1.2 Муниципалды инвестиция түрлері, олардың жіктелуі 6

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
2.1 Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметі 10
2.2 Қазақстан Республикасының шетелдік инвестициялары 11
2.3 Қазақстан Республикасындағы жергілікті инвестициялық саясат, 12
оның мәні рөлі

3 ЖЕРГІЛІКТІ ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ЖІКТЕЛУІ, ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ТАРТУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Инвестицияның жіктелуі және оның құрлымы 14
3.2 Жергілікті ұйымдардың қаржылық жағдайын жетілдіру 19

ҚОРЫТЫНДЫ 23
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 24

КІРІСПЕ

Курстық жұмыстың тақырыбының өзектiлiгi. Жергілікті инвестиция есебі –
бұл субъект табыс алу, инвестициялық капитал өсімін немесе басқадай пайда
алу мақсатында иемденетін активтер. Жергілікті инвестиция есебі 8
Жергілікті инвестиция есебі бухгалтерлік есеп стандартымен реттемеленеді.
Жергілікті инвестицияға, сондай-ақ пайдалануға (эксплуатацияға) жатпайтын
жылжымайтын мүліктің де қатысы бар.
Жергілікті инвестицияны сатып алу барысында (брокерлік сыйақы, банк
қызметі) сатып алумен байланысты шығындарға инвестиция құнның қосып
құралатын сату құны бойынша бағаланады. Сатып алынған сәтке дейінгі кезең
үшін есептелінетін проценті де қосылатын құн бойынша жергілікті
инвестицияны сатып алу есепте сатыпалушының сатушыға процентпен төленген
көлемге кемітілген сату құны бойынша көрінеді. Құнды қағаздардағы
инвестицияны жабу құны арасындағы айырмашылықты(жеңілдік немесе сатып алу
барысында пайда болған сыйақылықақы) инвестор оны иеленген кезең ішінде
өтейді (амотизациялайды).
Курстық жұмыстың мақсаты – Қазақстан Республикасының жергілікті
органдарының инвестициялық саясаты. Осы мақсатқа жету үшін келесі
міндеттерді орындау қажет:
- жергілікті инвестицияның ерекшелігі, мәні, түрлерін қарастыру:
- Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын талдау;
- Жергілікті инвестицияның жіктелуі, құрамы және тарту жолдары.
Зерттеудің пәні – Қазақстан Республикасының инвестициялық саясаты.
Зерттеу объектісі жергілікті инвестициялар болып келеді.
Жұмыстың теориялық және методикалық негізі болып инвестициялық
салымдармен инвестициялық саясатты зерттеген Отандық және шетел Мамыров
Н.К., Саханова А.Н., Исахова П.Б., Елубаева Ж.М., сияқты ғалымдардың
зерттеулері болып келеді.
Зерттеудiң ғылыми жаңалығы. Жергілікті инвестиция мыналарға жіктеледі:
Қысқа мерзімді - баланста не белгілі бір күні ғана әрекет ететін ағымдағы
нарық бағасымен, не ағымдағы сатудың төмен бағасымен ескерәіледі. Егер
қысқа мерзімді жергілікті инвестиция ағымдық сатудың төмен бағасы бойынша
ескерілсе, балланстық құн не тұтастай құнды қағаз портфелі негізінде, не
инвестиция түрінде немесе жекелеген инвестиция незінде анықталады.
Ұзақ мерзімді жергілікті инвестицияны қайта бағалау барысында бағалау
сомасы өзіндік капиталдың өсуіне қатысты болады. Арзандатулар сомасы (сумма
уценки) бір ғана сол инвестицияның бағалау сомасы есебінен жүзеге
асырылады, ал бағалау сомасы болмаған (жеткіліксіз) кезде оның көптеген
сомасы залалға жатады.
Жергілікті инвестицияны босатып алу барысында сатудан түскен табыс пен
баланстық құн арасындағы айырмашылық, шығындарды (брокерлердің немесе
диллердің қызметі) шегеруде табыс немесе шығын ретінде танылады.
Зерттеудiң тәжiрибелiк маңыздылығы егер инвестиция бұрын қайта
бағаланған болса, немесе ағымдағы құн бойынша бағаланған болса, онда қайта
бағалау сомасы қабылданған есеп саясатына сәйкес белгіленген табысқа
жатады.
Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Курстық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен,
қорытындыдан және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Зерттеу нәтижесі қорытындына келтірілген.

1. ЖЕРГІЛІКТІ ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ, МӘНІ, ТҮРЛЕРІ

1. Жергілікті инвестиция түсінігі

Инвестициялар деп өнеркәсіптің, құрылыстың, ауыл шаруашылығының және
экономиканың баска да салаларының кәсіпорындарына капитал түрінде
салынып, жұмсалатын шығындардың жиынтығын айтамыз. Инвестициялық
қызметгің мақсаты — түпкі нәтижесінде кәсіпкерліктен табыс немесе пайыз алу
болып табылады.
Инвестицияның көзі болып жаңадан қалыптасқан (құрылған) құн немесе
таза табыстың жинақталған бөлігі саналады. Кәсіпкерлер (кәсіпорындар) оны
өзінің табысының (таратылған) қаражаттарының есебінен жұмылдырады. Негізгі
капиталды жаңартуға арналған инвесгиция көзі болып кәсіпорынның меншігінде
қалған табысы саналады. Бағалы қағаздардың көп түрлілігі инвестицияны
жіктеудің көптеген критерийлерін алдын ала айқындайды [1].
Инвестиция өзінің айналымы немесе көзделген мақсатына қарай Жергілікті
және нақты болып бөлінеді.
Нақты инвестициялар — бұл кәсіпорынның негізгі капиталын және
материалдық-өндірістік қорын өсіруге салынатын салымдар.
Жергілікті инвестициялар — бұл субъектінің табыс алу мақсатында
пайдаланатын активі (мысалға, пайыздар, роялтилер, дивидеңдтер және жалға
берілген ақы), инвестицияланған капиталдың өсімі немесе алынатын басқа да
олжалар (мысалға, коммерциялық мәміленің нәтижесі). Сондай-ақ, Жергілікті
инвестицияға пайдаланбай тұрған жылжымайтын мүліктер де жатады. Жергілікті
инвестицияның бір түрі болып бағалы (құнды) қағаздар да саналады. Барлық
бағалы (құнды) қағаздар екі топқа бөлінеді - ақшалай және күрделі
(капиталды). Ақшалай бағалы қағаздарды алған кезде ақшалай қарыздарды
алғандағыдай етіп рәсімделеді. Бұл борыштық бағалы қағаздар. Оларға:
вексельдер, депозиттер және жинақ сертификаттар және т.б. жатады. Осы
бағалы қағаздар бойынша табыс бір мәртелік сипатқа ие болады және олар
өзінің номиналдық (атаулы) құнынан төмен бағаға сатып алудың есебінен
қалыптасады. Ақшалай бағалы қағаздар, әдетте, қысқа мерзімге (бір жылдан
аспайтын уакытқа) беріледі [2].
Капиталды бағалы қағаздар кәсіпорынды дамыту үшін, оның капиталын
(қорын) құрастыру немесе ұлғайту мақсатында шығарылады.
Жергілікті инвестиция - бұл субъект табыс алу, инвестициялық капитал
өсімін немесе басқадай пайда алу мақсатында иемденетін активтер. Жергілікті
инвестиция есебі 8 Жергілікті инвестиция есебі бухгалтерлік есеп
стандартымен реттеледі. Жергілікті инвестицияға пайдалануға
(эксплуатацияға) жатпайтьн жылжымайтын мүліктің де қатысы бар [1].
Жергілікті инвестицияны сатьш алу барысында (брокерлік сыйақы, банк
қызметі) сатып алумен байланысты шығындарға инвестиция құнын қосып
құралатын сату кұны бойынша бағаланады.
Сатып алған сәтке дейінгі кезең үшін есептелетін проценті де қосьшатьш
құн бойьшша Жергілікті инвестицияны сатьш алу есепте алушьньң сатушыға
процентпен төленген көлемге кемітілген сату құны бойьшша көрінеді. Құнды
қағаздардағы инвестицияны жабу құны арасьндағы айырмашылықты (жеңілдік
немесе сатьш алу барысында пайда болған сыйақы) инвестор оны иеленген кезең
ішінде өтейді (амортизациялайды).
Инвестиция — экономиканы дамудың тұрақты және жоғарғы қарқынын
қалыптастыруды, ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерін енгізуді,
инфрақұрылымды дамытуды көздейтін басты фактор.
Инвестицияны дамытуда кәсіпорындарды қаржыландыратын және ұзақ
мерзімге несие беретін мамандандырылған инвестициялық банктер мен
акционерлік қоғамдардың акцияларынан құрылған инвестициялық қорлар ерекше
роль атқарады. Сөйтіп, қорлар экономиканың неғұрлым пайдалы салалары мен
кәсіпорындарына капиталдың құйылуына жағдай жасайды.
Жергілікті инвестициялар инвесторлар үшін ішкі және сыртқы
инвестициялар жағдайында белгілі бір тәуекелділікпен байланысты болатынын
ескерген жөн. Бүл тәуекелділік басшылардың біліктілігімен және олардың епті
әрекеттерімен, есеп пен бақылау жұмысын ұйымдастыруымен, валютаның бағамдық
пайыз мөлшерлемесінің өзгерістерімен, орта мерзімді және қысқа мерзімді
несиелерді тартудың қиындылықтарымен және т.б. осы сияқты мәселелерімен
байланысты болып келеді. Сонымен катар, табиғат зілзалаларымен және саяси
тәуекелділіктерімен байланысты болатынын ескерген абзал. Жергілікті
инвестициялар техникалық-экономикалық есептеулер жасалған соң және сол
инвестицияланатын объектіні қажетті зерделеуден өткізгеннен кейін барып,
жүзеге асырылады. Осы жағдайда ғана нарықтық қарым-қатынастар жағдайындағы
тәуекелділіктер төмендеуі мүмкін [3].
Қазақстан Республикасының зандары экономиканың барлық саласын
инвестициялық тұрғысынан қолдауға бағытталған. Республикада инвестициялық
жобаларды жүзеге асырудың тиімділігіне бағытталған жеңілдіктер мен
преференциялар өзірленіп жасалған.
Түптеп келгенде, инвестициялардың мақсаты - жаңа технологияларды,
алдыңғы қатарлы техниканы және ноу-хауды енгізу; ішкі нарықты жоғары сапалы
тауарлармен толтыру және қолайлы қызмет көрсету; отандық тауар
өндірушілерді мемлекеттік қолдау және ынталандыру; экспортқа бағытталған
және импортты алмастырушы өндірістерді дамыту, Қазақстан Республикасының
шикізат көздерін тиімді және кешенді пайдалану; қазіргі заманғы менеджмент
пен маркетингтің әдістерін енгізу, жаңа жұмыс орындарын құру; жергілікті
мамандардың үздіксіз оқу жүйесін енгізу, олардың біліктілік деңгейін
көтеру; өндірістің жедел дамуын қамтамасыз ету; қоршаған табиғат ортасын
жақсарту болып табылады.

2. Жергілікті инвестиция түрлері, олардың жіктелуі

Жергілікті инвестиция түрлеріне мыналар жатады:
• Қысқа мерзімді - баланста не белгілі бір күні ғана әрекет ететін
ағымдағы нарық бағасымен, не ағымдағы сатудың төмен бағасымен қысқа
инвестиция негізінде анықталады.
• Ұзақ мерзімді - Жергілікті инвестицияны қайта бағалау барысында
бағалау сомасы өзіндік капиталдың өсуіне қатысты болады. Арзандатулар
сомасы (сумма уценки) бір ғана сол инвестицияның бағалау сомасы есебінен
жүзеге асырылады, ал бағалау сомасы болмаған (жеткіліксіз) кезде оның
кеміген сомасы залалға жатады.
Жергілікті инвестицияны босатып алу барысында сатудан түскен табыс
пен баланстық кұн арасындағы айырмашылық, шығындарды (брокердің немесе
дилердің кызметі) шегеруде табыс немесе шығын ретінде танылады. Егер
инвестиция бұрын қайта бағаланған болса, немесе ағымдағы құн бойынша
бағаланған болса, онда қайта бағалау сомасы қабылданған есеп саясатына
сәйкес бөлінбеген табысқа жатады [4].
Жергілікті инвестицияны қысқа мерзімді бағалау категориясына аудару
барысында болатын нәрселер:
* егер қысқа мерзімді инвестициялар ағымдағы сату құнының төмен бағасы
бойынша ескерілетін болса, онда ол сату және баланстық құнның төмен бағасы
бойынша алынады;
* егер қысқа мерзімді Жергілікті инвестициялар ағымдағы құн бойынша
ескерілетін болса, онда ол баланстық құн бойьшша болады.
Егер инвестициялар бұрын қайта бағаланған болса, онда оны қайта
бағалаудан түскен соманы аудару барысында есептен шығарып тастау керек. Бұл
инвестиция бойынша бұрын жасалған қайта бағалау табыс ретінде танылады [5].
Қысқа мерзімді инвестицияны ұзақ мерзімділік категориясына көшіру
мыналармен жүзеге асырылады:
а) ағымдағы сату құнының төмен бағасымен;
ә) егер ол бұрын осы кұнмен көрінген болса, ағымдағы құнмен.
Кәсіпкерлік табысты, капитал өсімін немесе процентін алу (шаруашылық
жүргізуші субъектілерінің құнын арттыру және осыған орай оны
меншіктеушілердің әл-ауқатьн көтеру) мақсатында әр түрлі экономика саласына
капитал жұмсау жолымен іс жүзіне асырылатын жиынтық шығындарды инвестиция
деп ұғамыз.
Жергілікті инвестиция өзінің пайдалану мерзіміне қарай, кысқа және
ұзақ мерзімді болып бөлінеді.
үлестік - жай және артықшылықты акциялар;
борышкерлік - облигациялар, қазыналық вексельдер, депозиттік сертификаттар
және т.б.
Инвестиция көздері:
а) жаңадан жасалған кұн (таза табыстың жиналған бөлігі);
ә) амортизацияның қорлануы (накапливаемая амортизация);
б) кредиттік ресурстар.
Инвестицияны мына топтарға жіктеуге болады:
1. Жұмсау мерзімі бойынша:
қысқа мерзімді - бір жылға дейін иемдену мерзімі (бұл еркін ақшалай
қаражатты уақытша орналастыру мақсатында оңай өткізілетін бағалы
қағаздардағы компанияның инвестициясы);
ұзақ мерзімді- бір жылдан көп иемдену мерзімі;
• мерзімсіз инвестициялар.
Ұзак мерзімді және мерзімсіз инвестициялар - бұл қосымша пайда алу
мақсатьнда немесе кұнды қағаздары сатып алынатын компанияға ықпал етуге ие
болу мақсатында немесе бұл салада өз операцияларын жүргізетін ұйыммен
салыстырғанда қаражаттың мұндай жұмсалымы әлдеқайда пайдалы болғандықтан
қаражатты орналастыру [5].
2. Тағайындалуы бойынша:
каржылық - құнды қағаздарға жұмсау;
нақты (мүліктік жұмсау) - субъектінің негізгі капиталына жұмсау және
материалдық-өндірістік қордың өсуіне жұмсау.
Шығу тегі бойынша - бірінші, екінші.
Болу формасы бойынша - құжаттық, кұжатсыз.
Ұлттық тегі бойынша - отандық, шетелдік.
Қолдану түрі бойынша - инвестициялық (капиталдық), инвестициялық емес.
Иемдену қатары бойынша - жеке, жалпы.
Шығарылым формасы бойынша - эмиссиондық, эмиссиондық емес.
Меншік формасы бойынша - мемлекеттік, корпоративтік.
Айналыс сипаты бойынша - нарықтық, нарықтық емес.
Тәуекелдік деңгейі бойынша - аз тәуекелдікпен, мүмкін үлкен тәуекелдікпен.
Тәуекелдік түрлеріне мыналар жатады:
• капиталды тәуекелдік - бұл барлық жұмсалымға арналған жалпы
тәуекелдік, инвестор өзінің инвестициясын ысырапсыз қайтара алмайтын, толық
босатып ала алмайтын тәуекелдік;
уақытша тәуекелдік - міндетті түрде ысырапқа ұшырататын қолайсыз уақыттағы
инвестицияны сату және сатып алуға байланысты тәуекелдік;
заңдық өзгерістер тәуекелділігі - шығын мен ысырапқа ұрындыруы мүмкін
тәуекелдік;
өтімділік тәуекелділігі (риск ликвидности) - инвестицияны өткізу
барысьндағы болуы мүмкін ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
нарықтық тәуекелдік - нарықтың жалпы кұлдырауымен байланысты инвестиция
құнының төмендеуінен ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
кредиттік және іскерлік тәуекелдік - борыштық құнды қағаздар шығарушы
(эмитент) негізгі қарыз сомасын немесе сол бойынша сыйақы төлеуге жағдайын
болдырмайтын тәуекелдік;
проценттік тәуекелдік - нарықтағы проценттік мөлшерлеменің өзгеруіне
байланысты инвесторға ысырап әкелуі мүмкін тәуекелдік;
валюталық тәуекелдік - шетелдік валютадағы инвестициямен байланысты
тәуекелдік.
Қолма-қол табыс бойынша - табыстық, табыссыз.
Қаражатты жұмсау нысаны бойынша:
• борыштық - құнды қағаздардағы немесе міндеттердегі инвестиция;
иелі үлестік (владельческие долевые) - нарықты субъектінің капиталындағы
үлестер немесе уақытша шектеулермен байланысы жоқ (еншілес және тәуелді
компаниялардағы инвестиция) мүліктегі үлес;
жеке жобалар (кенішті игеру - разработка месторождения).
14. Экономикалық мәні (құқық түрі) бойынша - мүліктік, міндеттік.
15. Халықаралық және отандық стандарт бойынша бухгалтерлік есептегі
инвестиция мыналарға бөлінеді:
а) Жергілікті (БЕС (СБУ) 8 Жергілікті инвестиция есебі және оған
әдістемелік ұсыныс);
ә) еншілес, тәуелді және бірігіп бақылау арқылы шаруашылық
субъектісіндегі инвестициялар (БЕС 13 Шоғырландырмалы (консолидированная)
Жергілікті есеп және еншілес серіктестіктегі инвестиция есебі және
әдістемелік ұсыныс; БЕС 14 Тәуелді шаруашылық серіктестігіндегі инвестиция
есебі және оған әдістемелік ұсыныс; БЕС 15 Біріккен қызметтегі қатысу
үлесінің Жергілікті есепте көрініс табуы және оған әдістемелік ұсыныс)
[6].
Бұған қоса, инвестиция мыналарға бөлінеді:
тікелей - басқа субъектілердің жарғылық капиталындағы инвестициялар;
портфельдік - субъект иелігіндегі құнды қағаздар жиынтығы;- венчурлік
(тәуекелшіл) - жаңадан пайда болған субъектілердегі (мұнай және газ
компаниялары, ғылыми-техникалық жобалар) тәуекелді және тез өтелімді
(инвестициялық салым ақшалар).

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

2.1 Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметі

Қазақстан республикасының нарықтык қатынасқа көшу процесімен қатар,
инвестиция саласында нормативті-заң шығару базасы да қалыптасты.
1997 жылғы 28 ақпанда № 75 ҚРЗ “Тура инвестицияларды мемлекеттік
қолдау туралы” Заңы шығарылды, мұнда ҚР тура инвестицияларды қолдау
процессінде туындайтын қатынастар реттелген және мемлекеттік қолдау мен ҚР
ұсынуды жүзеге асыратын бір ғана мемлекет өкілетті орган – төрағасын ҚР
Үкіметті қызметке тағайындап және қызметтен босататын “ ҚР Инвестициялар
жөніндегі агенттігі ” анықталған [1].
Бұдан басқа 1997 жылғы 5 сәуірде № 3444 “ Тура отандық және шетелдік
инвестицияларды тартуға экономиканың басым секторларының тізімдемесін
бекіту туралы” Президент Жарлығымен 2000 жылға дейін инвестицияларды
тартуға қажетті аса басым және маңызды өндірістердің тізімі анықталды.
Оның ішінде мына салалар бар:
1. Өндірістік инфрақұрылым
2. Өңдеу кәсіпорыны
3. Ақмола қаласының обьектілері
4. Тұрғын үй, әлеуметтік сала және туризм обьектілері
5. Ауыл шаруашылығы
2000 жылғы 6 наурыздағы № 349 Қазақстан Республикасының Президентінің
Жарлығымен инвестициялық қызметі жүзеге асыруды жеңілдіктер мен
артықшылықтар беру ережелері бекітілді.
Бірақ шаруашылық қызметтің нормативті – құқықтық базасының
жеткіліксіздігі мен тұрақсыздығы, ағымдағы бухгалтерлік есепке алу мен
есептеу жүйесі, салық салудың жоғары деңгейі (Қазақстан Республикасының
салық жүйесінің жетілдірілмегені ) және оның өзгерімпаздығы, несиенің
қымбаттығы, шенеуніктердің сыбайласжемқорлығы және жергілікті биліктің өзін-
өзі басқарушылығы, экономикадағы қылмыскерлік, қауіпсіздік кепілдігінің
болмауы, бухалтерлік есептің халықаралық стандартқа сай болмауы шетелдік
кәсіпкерлердің көңілінен шықпады. Мұның бәрі теріс әсерін тигізді.
Бухгалтерлік есеп халықаралық есептеу болғандықтан, оны бірінші
кезекте жетілдіріп, халықаралық үлгіге сай ету қажет, себебі Қазақстан
Республикасының 1996 жылға дейінгі қолданып келген есеп жүйесі оған сай
емес.
Бухгалтерлік есепті рформалаудың алғашқы және маңызды кезеңі ескі
ережені қолданыстан шығару болып табылады және 1995 жылғы 26 желтоқсанда №
2732 Президент жарлығымен 1996 жылғы 1 қаңтардан бастап бухгалтерлік есеп
және есеп беру туралы жаңа ереже енгізілді, онда бухгалтерлік есеп пен
Жергілікті есеп беру жүйесі тұрақталған. Бұдан басқа Қазақстан
Республикасының Қаржы министірлігінің Бухгалтерлік есеп және аудит
департаментінде бухгалтерлік есеп жөніндегі ұлттық комиссиясы құрылды. 1997
жылғы 1 қаңтардан бастап Стандарттар мен Әдістемелік нұсқаулар әзірлену
негізінде шаруашылық – Жергілікті есептердің жаңа Бас жоспары қабылданып,
енгізілді , осының барлығы бухгалтерлік есеп жүйесін халықаралық дәрежеге
жақындатуға мүмкіндік туғызды.
Келесі кезеңде салық жүйесін жетілдіру алға қойылды, себебі барлық
салықтар, қорытындысында, Жергілікті нәтижеде – инвестицияны жүзеге аыру
көздерінің бірі болып табылатын және кәсіпорынның құзырында қалатын таза
пайдадан көрінеді.
Қазақстан Республикасының салық салудын құқықтық базасын көтерген,
біздің республика да, шетелде де осы саладағы ең жақсы еңбектерді есепке
ала отырып, салық салу саласында жаңа салық кодексі қабылданды.
1995 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасы “ Салықтар және
бюджетке басқа міндетті төлемдер туралы” Заңында негізінен резиденттер,
үшін де және басқа инвесторлар үшін де салықтың біріңғай мөлшерлемелері
қалыптастырылған.
Инвестициялық қызметті жақсартуға республикадағы шағын және орта
бизнестің даму деңгейі де ықпал етеді, себебі кез – келген мемлекет,
Республика экономикасында дамушы рольді атқаратын шағын бизнес
болғандықтан, ірі, орта және шағын бизнестердің оңтайлы үйлесімдігінсіз
қалыпты қызмет ете және дами алмайды.Сондықтан да орта және шағын бизнесті
(шағын кәсіпкерлікті қолдауға) дамытуға, көтеруге және қорғауға бағытталған
бірнеше қаулылар қабылданған болатын [7].
Бірақ инвестициялық ресурстарды пайдалану Құнды қағаздар нарығынсыз,
яғни қор нарығынсыз мүмкін емес, ал олар Қазақстанда болмаған, яғни бұл
дегеніміз, шешімін табу қажет мәселелердің бірі болып отыр.
Қазақстанның 2030 жылға даму стратегиясын жүзеге асыру мақсатнда, 1998
жылғы 28 қаңтарда № 3834 Қазақстан Республикасының Жарлығы қабылданды, онда
инвестициялық саясат саласында да қызмет бағдарламалары қабылданды, оның
мақсаттары мен басым бағытары анықталды.Жарлықта Республикада нарықтық
экономика жағдайындағы қолайлы инвестициялық климатты қамтамасыз ету
жөніндегі мәселелер қарастырылған, сонымен қатар (экономикалық және
әлеуметтік мәселелермен қатар) шетелдік инвестицияларды тиімді қорғауды
қамтамасыз етумен байланысты мәселелер қамтылған. “Қолайлы инвестициялық
климат” бөлімінде Қор нарығының жедел дамуы туралы, шағын бизнесті қорғау
және қолдау және т.б. туралы шешімдер қабылданды.
Осылайша Қазақстан Республикасында саяси және құқықтық тұрғыда аса
қолайлы инвестициялық климат қалыптасты.

2.2 Қазақстан Республикасының шетелдiк инвестициялары

Кез-келген мемлекеттің немесе жекелеген республиканың экономикасында
шетелдік инвесторлар манызды роль атқарады. Осы он жыл iшiнде шетелдiк тура
инвестициялар, халықаралық саудага қарағанда, тез өсуде.Қазақстан
Республикасына өз капиталын салған негiзгi инвесторлар болып АҚШ, Германия,
Ұлыбритания, Жапония, Оңтүстік Корея, Франция жене басқа да iрi елдер
саналады. Бұл елдер Қазақстан Республикасының инвестициялык климатын гана
аяғынан тұрғызып койған жоқ, сонымен қатар отандьқ экономиканы дамытуға
кемектестi [8].
Шетелдiк инвестициялар мемлекеттiк және жекеменшiк болып белiнеді.
Мемлекеттiк инвестициялар дегенiмiз — бiр мемлекет немесе бiрнеше
мемлекеттер тобы баска мемлекетке халықаралык келсiммен реттелген,
халықаралық кұқық нормаларына сай берген қарыздары, несиелерi.
Жекеменшiк инвестициялар дегенiмiз — жекеменшік кәсіпорындардың,
елдiң азаматының басқа ел аумағында орналаскан инвестиция
объектiлеріне салған инвестициялары.
Шетелдiк инвесторлар Қазақстан Республикасы инвестициялауды мына
формаларда жүзеге асыруға құқылы:
1. Казақ заңды тұлғаларымен және Қазақстан Республикасы азаматтарымен
бiрлесе құрған кәсіпорынға үлестiк қатысу;
2. Шетелдiк инвесторларға толығымен тәуелдi кәсiпорындар мекемесi;
З. Мемлекеттiк кәсiпорьшдардың жердi және баска табиғи ресурстарды
пайдалану құқығын алуы;
4. Баска мүліктiк құқықтарға ие болуьы және т.б.
Негiзгi формасы болып ортак және шетелдiк кәсiпорындарды құрудағы
үлестiк қатысу саналады.
Қазақстан Республикасының колданыстағы заңдарына сәйкес Қазақстан
Республикасының аумағындагы инвесторлар құқықтық корғауға толығымен және
сөзсiз ие бола алады.
1994 жылғы 27 желтоқсанда № 266-ХIII қабылданган “Шетелдiк инвесторлар
туралы” Заңы Қазақстан Республикасы экономикасына шетелдiк инвестицияларды
тартудың құқытық және экономикалық негiздерiн анықтайды, шетелдiк
инвестицияларды мемлекеттiк кепiлдiкке алу және қорғауды бекiтедi.

2.3 Қазақстан Республикасындағы жергілікті инвестициялық саясат, оның
мәні рөлі

Кәсiпорынның инвестициялық қызметi экономикалық, оның iшiнде
инвестициялық саясатка тiкелей байланысты. Оның комегiмен мемлекет өндiрiс
көлемінің қарқындылығына, ҒТП жеделдетуге, қоғамдық өндiрiс құрылымының
езгеруiне және көптеген әлеуметтiк мәселелердiң шешiлуiне едәуiр ыкпал
етедi.
Инвестициялык саясат — инвестициялык кызметтi жандандыру максатында,
барлык шаруашылық обьектiлерi үшін қолайлы жагдайлар туғызу жөніндегі
мемлекет жүзеге асыратын максатты iс-шаралар кешенi.
Жалпы алғанда, мемлекет инвестициялық белсендiлiкке әртүрлi тiректер
арқылы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қаржы инвестиция есебі
Инвестицияның мәні,формалары мен түрлері
Инвистиция есебі және аудиті
Кәсіпорынның инвестициялық қызметін қаржыландырудағы тартылған ресурстардың рөлі
Инвестиция есебі. Ұзақ мерзімді инвестициялар
Инвестициялар есебі туралы мәлімет
Қаржылық инвестиция есебі туралы ақпарат
Инвестициялық есеп
Қаржылық инвестиция есебі
Қаржылық инвестициялардың есебі
Пәндер