Файл қосу

Физика және Қазақстан энергетикасы

Пән: Физика


Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, №213 «Қыркеңсе» орта мектебінің физика
пәні мұғалімі Әкімбаев Бауыржанның бағдарламасы (11 сынып)

Бағдарлы оқытудың курсына арналған бағдарлама

Қолданбалы курс

Бағыты: жаратылыстану – математика

Бағдары: физика - технологиялық

Қолданбалы курс: Физика және Қазақстан энергетикасы

Мақсаты: Қазақстанның энергетикалық ресурстарын пайдаланудың физикалық
негіздерін ұғындыру. Оқушыларды техникалық бағытқа бейімдеуде
энергетиканың негізгі салалары: жылу электр станциялары, гидро электр
станциялары, атом электр станцияларының негізгі құндылықтарын мәліметтер
беру.

Міндеті:
- Оқушыларды энергетика саласына бейімдеу
- Оқушылардың теориялық, практикалық білімін кеңейту.

Мазмұны: Энергетика саласын оқытудың теориялық тұжырымдамасын, негізгі
заңдылықтарын, құрылғылардың жұмыс істеу принципін, электр энергиясын
қолданудың негізгі құндылықтарын, Қазақстан территориясындағы АЭС,ГЭС, ЖЭС
жобаларын салудың негізгі проблемалары жайында түсіндіріп, болашақ
жастардан үміт күту.

Ж о с п а р ы

|р/с|Бағдарлама тақырыбы |сағат |
| | |саны |
| |Электр енергиясының басқа энергия түрлерінен айырмашылығы. |2 |
| |Электр энергиясын генерациялау |2 |
| |Электр станцияларының түрлері |2 |
| |Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстан гидроэнергетикасы” |2 |
| |Қазақстанның су қоры |2 |
| |1-практикалық жұмыс “Кескін картаға Қазақстанның ірі өзендері мен|2 |
| |су қоймаларын бейнелеу” | |
| |Су қорын энергетикалық мақсатқа пайдалану. Су электр станциялары |2 |
| |2-практикалық жұмыс. “Кескін картаға Қазақстанның су электр |2 |
| |станцияларын түсіру” | |
| |Ядролық отын-уран кен орындары. Уран өндіру |2 |
| |Ядролық отынның басқа да түрлері |2 |
| |Физикалық практика “в,г бөлшектердің жүтылуын зерттеу” |2 |
| |Тізбекті ядролық реакцияның энергетикалық шығуын есептеу |2 |
| |Физикалық практика. “Гейнер санағышы арқылы қоршаған ортадағы |2 |
| |радиоактивтік фонды анықтау”. | |
| |Атом электр станциялары |2 |
| |Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстандағы атом энергетикасының |2 |
| |дамуы” | |
| |Физикалық практика “Радиоактивті ыдырау заңын тексеру” |2 |
| |Атом энергетикасының , болашағы |2 |
| |Атом энергетикасының экологиялық проблемалары |2 |
| |Оқушының жобалау жұмысы “Уран өндірудің экономикалық-экологиялық |2 |
| |проблемалары” | |
| |Ядролық қалдықтары консервациялау |2 |
| |Физикалық практикум “Динамикалық компьютерлік модельдер арқылы |2 |
| |ядролық реактрлардағы физикалық процестерді зерттеу” | |
| |Оқушының жобалау жұмысы “Гелиоқондырғылардың әр түрлі модельдері”|2 |
| |Конференция “Электр станцияларының әр түрінің артықшылықтары мен |2 |
| |кемшіліктері” | |
| |Қазақстандағы ядролық ғылыми зерттеулер(ядролық физика институты,|2 |
| |ядролық технопарк) | |
| |Дәстүрлі емес энергия көздері |2 |
| |Оқушының жобалау жұмысы “Адамзаттың ғаламдық проблемаларының |2 |
| |бірі-энергетикалық проблеманы шешу жолдары” | |
| |Жел және күн энергиясын игеру |2 |
| |Биоэнергетика |2 |
| |Өндірістік және түрмыстық қалдықтар энергиясын пайдалану |2 |
| |Қазақстанның біртұтас энергетикалық жүйесі |2 |
| | Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстанның біріңғай энергетикалық |2 |
| |жүйесі” | |
| |3-практикалық жұмыс “Қазақстанның біріңғай энергетикалық |2 |
| |жүйесінің картасын тізу” | |
| |Қазақстанның энергетикалық ресурстар қоры және оның дүниежүзілік |2 |
| |экономикадағы орны | |
| |Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстанның энергетикалық картасы” |2 |
|Барлығы |68 |

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Ғылыми –техникалық мерзімдік басылымдар
а) Электроэнергетика
ә) Энергия.Экономика. Техника
б) Энергорынок
в) Ядерная физика
2. ҚР жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей стандарттары
Алматы 2002 ж
3. И.И.Эльшанский. Законы природы служат любим. М, Просвещение 1978
4. А.Г.Глазунов. В.Г Разумовский, В.А. Фабрикант. Физика и научно-
технический процесс Москва Просвещение 1988
5. О.Мұсабеков. Ғылыми-технологиялық революция кезеңінде физикалық білім
беру. Математика және физика журналы 2003 ж №5
6. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. Факультативный курс физики. 10 класс М,
Просвещение 1973
7. А.А.Покровский. Практикум по физике в средный школе. М, Просвещение 1973
8. 7-11 сынып физика және астрономия оқулықтары Мектеп баспасы 2004-2007 ж

Дайындаған : Б.Әкімбаев

-----------------------
ЖОСПАРЫ

|р/с|Бағдарлама тақырыбы |сағат|
| | |саны |
|1 |Электр енергиясының басқа энергия түрлерінен |2 |
| |айырмашылығы. | |
|2 |Электр энергиясын генерациялау |2 |
|3 |Электр станцияларының түрлері |2 |
|4 |Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстан |2 |
| |гидроэнергетикасы” | |
|5 |ࠀऎ६ঌҚазақстанның су қоры |2 |
|6 |1-практикалық жұмыс “Кескін картаға |2 |
| |Қазақстанның ірі өзендері мен су қоймаларын | |
| |бейнелеу” | |
|7 |Су қорын энергетикалық мақсатқа пайдалану. Су |2 |
| |электр станциялары | |
|8 |2-практикалық жұмыс. “Кескін картаға |2 |
| |Қазақстанның су электр станцияларын түсіру” | |
|9 |Ядролық отын-уран кен орындары. Уран өндіру |2 |
|10 |Ядролық отынның басқа да түрлері |2 |
|11 |Физикалық практика “в,г бөлшектердің жүтылуын |2 |
| |зерттеу” | |
|12 |Тізбекті ядролық реакцияның энергетикалық |2 |
| |шығуын есептеу | |
|13 |Физикалық практика. “Гейнер санағышы арқылы |2 |
| |қоршаған ортадағы радиоактивтік фонды анықтау”.| |
|14 |Атом электр станциялары |2 |
|15 |Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстандағы атом |2 |
| |энергетикасының дамуы” | |
|16 |Физикалық практика “Радиоактивті ыдырау заңын |2 |
| |тексеру” | |
|17 |Атом энергетикасының , болашағы |2 |
|18 |Атом энергетикасының экологиялық проблемалары |2 |
|19 |Оқушының жобалау жұмысы “Уран өндірудің |2 |
| |экономикалық-экологиялық проблемалары” | |
|20 |Ядролық қалдықтары консервациялау |2 |
|21 |Физикалық практикум “Динамикалық компьютерлік |2 |
| |модельдер арқылы ядролық реактрлардағы | |
| |физикалық процестерді зерттеу” | |
|22 |Оқушының жобалау жұмысы “Гелиоқондырғылардың әр|2 |
| |түрлі модельдері” | |
|23 |Конференция “Электр станцияларының әр түрінің |2 |
| |артықшылықтары мен кемшіліктері” | |
|24 |Қазақстандағы ядролық ғылыми зерттеулер(ядролық|2 |
| |физика институты, ядролық технопарк) | |
|25 |Дәстүрлі емес энергия көздері |2 |
|26 |Оқушының жобалау жұмысы “Адамзаттың ғаламдық |2 |
| |проблемаларының бірі-энергетикалық проблеманы | |
| |шешу жолдары” | |
|27 |Жел және күн энергиясын игеру |2 |
|28 |Биоэнергетика |2 |
|29 |Өндірістік және түрмыстық қалдықтар энергиясын |2 |
| |пайдалану | |
|30 |Қазақстанның біртұтас энергетикалық жүйесі |2 |
|31 | Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстанның біріңғай|2 |
| |энергетикалық жүйесі” | |
|32 |3-практикалық жұмыс “Қазақстанның біріңғай |2 |
| |энергетикалық жүйесінің картасын тізу” | |
|33 |Қазақстанның энергетикалық ресурстар қоры және |2 |
| |оның дүниежүзілік экономикадағы орны | |
|34 |Оқушының жобалау жұмысы “Қазақстанның |2 |
| |энергетикалық картасы” | |
|Барлығы |68 |

3

Пайдаланылған әдебиеттер:
9. Ғылыми –техникалық мерзімдік басылымдар
а) Электроэнергетика
ә) Энергия.Экономика. Техника
б) Энергорынок
в) Ядерная физика
10. ҚР жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей стандарттары
Алматы 2002 ж
11. И.И.Эльшанский. Законы природы служат любим. М, Просвещение 1978
12. А.Г.Глазунов. В.Г Разумовский, В.А. Фабрикант. Физика и научно-
технический процесс Москва Просвещение 1988
13. О.Мұсабеков. Ғылыми-технологиялық революция кезеңінде физикалық білім
беру. Математика және физика журналы 2003 ж №5
14. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. Факультативный курс физики. 10 класс М,
Просвещение 1973
15. А.А.Покровский. Практикум по физике в средный школе. М, Просвещение
1973
16. 7-11 сынып физика және астрономия оқулықтары Мектеп баспасы 2004-2007 ж

Дайындаған :
Б.Әкімбаев

4

Бағыты: Жаратылыстану – математика
Бағдары: Физика - технологиялық
Қолданбалы курс: Физика және Қазақстан энергетикасы
Мақсаты: Оқушыларды техникалық бағытқа бейімдеуде энергетиканың негізгі
салалары: жылу электр станциялары, гидро электр станциялары, атом
электр станцияларының негізгі құндылықтарын мәліметтер беру.
Міндеті:
- Оқушыларды энергетика саласына бейімдеу
- Оқушылардың теориялық, практикалық білімін кеңейту.
Мазмұны: Энергетика саласын оқытудың теориялық тұжырымдамасын, негізгі
заңдылықтарын, құрылғылардың жұмыс істеу принципін, электр
энергиясын қолданудың негізгі құндылықтарын, Қазақстан
территориясындағы АЭС, ГЭС, ЖЭС жобаларын салудың негізгі
проблемалары жайында түсіндіріп, болашақ жастардан үміт күту.

2

Жұмыстық оқу жоспары 11- сынып

Бағыты: жаратылыстану – математика
Бағдары: Физика-технологиялық
|№ |Білім беру аймағы |апталық сағат|жүктеме, сағат |
| |және оқыту пәндері |саны | |
| | | |апталық |жылдық |
|Базалық компонент |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Мектеп компонент |
| |Қолданбалы курстар |2 |2 |68 |
| |Физика және |2 |2 |68 |
| |Қазақстан | | | |
| |энергетикасы | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Оқушы компонент |
| | | | | |
| | | | | |

1

Келісемін:
Аудандық әдістемелік кабинет меңгерушісі: Г.Айменова

«--------» ---------------------- 2007 ж.

Бекітемін:
Мектеп директоры:
Б.Тоқтыбаев
«-------------»-------------------- 2007ж ж.
Ұқсас жұмыстар
Физика пәнінен жаратылыстану бағыты бойынша тереңдетіп оқытуға қосымша сабақ (факультатив) жоспары
Энергетика туралы жалпы ұғым
Баламалы отын-энергиясын пайдалану жолдары
Республика өнеркәсібін қайта құру және одан әрі дамыту
Қазақстанның көлік кешені
Мұнай және газ өнеркәсібі
Батыс еуропаның дамыған мемлекеттерін ата
Рентген сәулесі және оның қасиеттері
Италия мемлекеті. халқы. шаруашылығы
Болашақ қуаты
Пәндер