Файл қосу

Прогрессия тақырыбына берілген модульдік сабақ

Пән: Математика

Бөлімі |Сабақ реті |Сабақтың мазмұны |Уақыт бөлінуі | |
|К і р і с |1-сабақ |Визуальды лекция | |
|п е | |Тізбектер ұғымы |4 мин. |
| | |Тізбектердің берілу тәсілдері |4 мин. |
| | |Арифметикалық прогрессия , п-мүшесінің формуласы |10 мин. |
| | |Арифметикалық прогрессияның алғашқы п мүшесінің қосындысы, |10 мин |
| | |Тарихи шолу |3 мин |
| | |Дәптер-кітаппен жұмыс |12мин |
| | |«Прогрессия тарихынан» реферат дайындауға тапсырма беру |2 мин |
| |2-сабақ |Визуальды лекция | |
| | |Рефератқа шолу |3 мин |
| | |Геометриялық прогрессия , п-мүшесінің формуласы |12 мин. |
| | |Геометриялық прогрессияның алғашқы п мүшесінің қосындысы | |
| | |Шектеусіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы |15 мин. |
| | |Релелік сынақ сұрақтарымен таныстыру | |
| | | |12 мин. |
| | | |3 мин. |
|Бөлімі |Сабақтың реті |Сабақтың мазмұны |Уақыттың бөлінуі |
|С ө й л е с у|3-сабақ |Рольдік ойын (5-нұсқа) |45 мин |
| | | | |
|б ө л і м і | | | |
| |4-сабақ |Үй тапсырмасын тексеру-Рольдік ойын (3-нұсқа) |10 мин |
| | |Есеп шығару - «Өзара оқыту сабағы» | |
| | |Блум таксономиясы бойынша бағалау |30 мин |
| | | |5 мин |
| |5-сабақ |Үй тапсырмасын тексеру-Рольдік ойын (3-нұсқа) |10 мин |
| | |Есеп шығару - «Білім биржасы» ойыны | |
| | |Блум таксономиясы бойынша бағалау |30 мин |
| | | |5 мин |
| |6-сабақ |Үй тапсырмасын тексеру-Рольдік ойын (3-нұсқа) |10 мин |
| | |Есептер шығару- «Эстафета» ойыны | |
| | |Блум таксономиясы бойынша бағалау |30 мин |
| | | |5 мин |
|Бөлімі |Сабақтың реті |Сабақтың мазмұны |Уақыттың бөлінуі |
|Қ о р ы т ы н| | | |
|д ы |8-сабақ |Релелік сынақ,бағалау |45 мин |
| | | | |
| |9-сабақ |Тақырыптық тест |35 мин |
| | |Тестті талдау,бағалау |10 мин |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |10-сабақ |Аралық бақылау |45 мин |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10, 20, ... ,90 - нольмен аяқталатын екі таңбалы сандар тізбегі (шекті
өспелі тізбек)
[pic]
[pic] - дұрыс бөлшектер тізбегі
(шексіз кемімелі тізбек)
[pic]
а1, а2, а3,..., ап,... (п- натурал сан)

Тізбектің берілу тәсілдері:
1. Тізбек баяндау арқылы беріледі(сөзбен)
2. Шекті тізбектер кесте арқылы да беріледі
|п |1 |2 |3 |4 |
|2 |Теңбүйірлі трапеция пішінді мектеп| | | |
| |алаңына 6 қатарға гүл егілді. | | | |
| |Бірінші қатарда 7 түп , ал екінші | | | |
| |қатардан бастап келесі әрбір | | | |
| |қатардағы гүлдер саны алдыңғыдан 4|102 |120 |114 |
| |гүлге артық болса, мектеп алаңына | | | |
| |неше түп гүл егілген. | | | |
|3 |[pic]-арифметикалық прогрессияның| | | |
| |жетінші мүшесі 21, ал оның | | | |
| |тоғызыншы мүшесі 29-ға |а1=4, d=3 |а1=13, d=2 |а1=-3, |
| |тең.Арифметикалық прогрессияның | | |d=4 |
| |бірінші мүшесін және айырмасын | | | |
| |табыңыз. | | | |
|4 |[pic]- геометриялық прогрессияда | | | |
| |бірінші мүшесі 2-ге, еселігі | | | |
| |(-3)-ке тең болса, осы | | | |
| |прогрессияның алғашқы бес |324 |122 |160 |
| |мүшесінің қосындысын табыңыз | | | |

2-нұсқа
|№ |Тапсырманың берілгені |А |В |С |
|1 |[pic]-арифметикалық прогрессияның| | | |
| |а1=3, а2=7 екендігі белгілі. Осы | | | |
| |прогрессияның алғашқы жеті |105 |124 |120 |
| |мүшесінің қосындысын табыңыз. | | | |
|2 |[pic]- геометриялық прогрессияда | | | |
| |в4=24, q=-2 болса, в1-ді табыңыз |-6 |-8 |-3 |
|3 |[pic]-арифметикалық прогрессияның| | | |
| |екінші мүшесі 18, ал оның бесінші | | | |
| |мүшесі 9-ға тең. Прогрессияның | | | |
| |бірінші және алтыншы мүшелерінің |29 |27 |25 |
| |қосындысын табыңыз. | | | |
|4 |[pic]- геометриялық прогрессияда | | | |
| |бірінші мүшесі 2-ге, еселігі | | | |
| |(-3)-ке тең болса, осы | | | |
| |прогрессияның алғашқы бес |324 |184 |122 |
| |мүшесінің қосындысын табыңыз | | | |

3-нұсқа
|№ |Тапсырманың берілгені |А |В |С |
|1 |[pic]-арифметикалық прогрессияның | | | |
| |а1=7, ап=-385, п=50 екендігі | | | |
| |белгілі. Осы прогрессияның айырмасын|d=2 |d=-3, |d=8 |
| |табыңыз. | | | |
|2 |[pic]- геометриялық прогрессияда | | | |
| |в4=24, q=-2 болса, в1-ді табыңыз |-8 |-3 |-6 |
|3 |[pic]-арифметикалық прогрессияның | | | |
| |жетінші мүшесі 21, ал оның тоғызыншы| | | |
| |мүшесі 29-ға тең.Арифметикалық |а1=-3, d=4 |а1=13, d=2 |а1=4, d=3|
| |прогрессияның бірінші мүшесін және | | | |
| |айырмасын табыңыз. | | | |
|4 |[pic]- геометриялық прогрессияда | | | |
| |бірінші мүшесі 12-ге, еселігі | | | |
| |(-3)-ке тең болса, осы прогрессияның| | | |
| |алғашқы бес мүшесінің қосындысын |122 |732 |160 |
| |табыңыз | | | |

ІV бөлім .Бағалау: (Блум бойынша оқушыларға бағалау шкаласы беріледі,
оқушылар топта өздерін-өздері бағалайды)
V бөлім . Қорытындылау, үйге тапсырма беру.

[pic]

9-гимназия сыныбы оқушыларының «Прогрессиялар»
тарауы бойынша білімді қабылдау деңгейі (Б.Блум бойынша)

|№ |Аты-жөні |
|Білу |И г е |Тізбектің түрін ажырата алады; |
| |р д і |-Тізбектің қандай тәсілмен берілгенін біледі |
| | |-Тізбек прогрессия болса, бірінші мүшесі мен айырмасын |
| | |(еселігін), п-мүшесін, қосындысын белгілеуді біледі. |
|Түсіну | |Оқушы материалды түсінеді; |
| | |Мағынасын ажырата алады; |
| | |Қажетті формулаларды түсінеді; |
| | |Есепті бастай алады. |
|Қолдану | |Формулаларды орнымен қолдана алады; |
| | |Есептің шарты бойынша алгоритм құра алады. |
|Анализ |Шығарм|Есептің шартын талдай алады; |
|(Талдау) |ашылық|Келесі қадамды болжай алады. |
| |пен |Кез-келген прогрессияға берілген есептің шарты бойынша |
| |жұмыст|құрылған алгоритммен жұмыс жасай алады. |
| |анады |Күрделі өрнектерді түрлендіруді қателеспей орындайды. |
|Синтез | |Әр есепке қажетті алгоритмнің ең қысқа жолын таңдай |
|(Топтау) | |алады. |
| | |Өз бетімен есептер құрастыра алады |
|Білімді | |Материалдың мәнін бағалай біледі; |
|бағалау | |Тақырып бойынша зерттеу жүргізе алады. |

|Компоненттер |Критерилер |
|Білу |И г е |Тізбектің түрін ажырата алады; |
| |р д і |-Тізбектің қандай тәсілмен берілгенін біледі |
| | |-Тізбек прогрессия болса, бірінші мүшесі мен айырмасын |
| | |(еселігін), п-мүшесін, қосындысын белгілеуді біледі. |
|Түсіну | |Оқушы материалды түсінеді; |
| | |Мағынасын ажырата алады; |
| | |Қажетті формулаларды түсінеді; |
| | |Есепті бастай алады. |
|Қолдану | |Формулаларды орнымен қолдана алады; |
| | |Есептің шарты бойынша алгоритм құра алады. |
|Анализ |Шығарм|Есептің шартын талдай алады; |
|(Талдау) |ашылық|Келесі қадамды болжай алады. |
| |пен |Кез-келген прогрессияға берілген есептің шарты бойынша |
| |жұмыст|құрылған алгоритммен жұмыс жасай алады. |
| |анады |Күрделі өрнектерді түрлендіруді қателеспей орындайды. |
|Синтез | |Әр есепке қажетті алгоритмнің ең қысқа жолын таңдай |
|(Топтау) | |алады. |
| | |Өз бетімен есептер құрастыра алады |
|Білімді | |Материалдың мәнін бағалай біледі; |
|бағалау | |Тақырып бойынша зерттеу жүргізе алады. |
Ұқсас жұмыстар
Геометриялық прогрессия тақырыбына есептер шығару
Арифметикалық прогрессия - тарауына есептер шығару
Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар
Математика. Арифметикалық прогрессия
Сандарды өсу ретімен орналастырып, тізбектің заңдылығын анықта
Жұп сандар тізбегін көрсет
Арифметикалық прогрессия туралы
ҰБТ кезіндегі прогрессия есептері және оны шығару жолдары
Арифметикалық прогрессияның анықтамасы. алғашқы n-ші мүшесінің формуласы
Плутон ғаламшары
Пәндер