Файл қосу

Практикалық жұмыс Архимед заңына сапалық және мәтінді есептер шығару

Пән: Физика
|Пәні |Физика 7 кл |
|Өтілетін |11.03.2016 |
|мерзімі | |
|Сабақтың |Практикалық жұмыс: Архимед заңына сапалық және мәтінді |
|тақырыбы |есептер шығару |
|Мақсаты |Теориялық білімін практикада қолдана алу дағдысын |
| |қалыптастыру. |
|Күтілетін |А. Архимед заңының дұрыстығын тәжірибе жүзінде тексереді.|
|нәтиже |В. Жүргізген жұмысына сипаттама беріп, дәлелдейді. |
| |С. Өз жұмысына баға береді. |
|Сілтеме |В.И.Кем, Б.А. Кронгарт, 7-сын «Есептер жинағы», |
| |электрондық оқулық. |
|Түйінді идеясы |Архимед заңының өмірдегі маңыздылығы және техникадағы |
| |қолданысын түсінеді. |
|Қолданылған |Диалогтік оқыту: сұрақ қою, әңгімелесу, тақырыпты талдау|
|әдістері мен |Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету: топқа, рольдерге бөлу |
|тәсілдері |Оқуды және оқыту үшін бағалау |
| |АКТ-ны қолдану |
| |Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс |
|Ресурстар |Динамометр, суы бар ыдыс, мензурка, ішіне салынған |
| |құмдарының массалары әр түрлі бірдей үш пробирка, |
| |тығыздығы белгілі сұйығы бар ыдыс. |
| |Білім тексеруге арналған таратпа материалдар, |
| |өзін-өзі бағалау парақтары, физикалық шамалар жазылған |
| |стикерлер. |
|Сабақ |Мұғалім іс-әрекеті |Оқушы іс-әрекеті |Қолданылатын |
|кезеңдері | | |модульдер |
|Ұйымдастыру |Топқа бөлу |Физикалық шамалардың |Ынтымақтастық |
|кезеңі | |басқы әрәптеріне |орнату |
|2мин | |сәйкес бөлу |Жас ерекшелігі|
|2мин |Жағымды |«Көбелек» слайдын |Ынтымақтастық |
| |психологиялық ахуал |көрсету |орнату |
| |қалыптастыру | |АКТ |
|«Білу» 10 мин |1. «Ол туралы не |1. Архимед заңын |Формативті |
|Үй тапсырмасын,|білесің?» |түсіндір.  |бағалау |
|тарау бойынша |стратегиясы бойынша |Сұйыққа батырылған | |
|білімдерін |сұрақтар қоямын |денеге оның сұйыққа | |
|тексеру | |батқан бөлігі | |
| |2. 67-бет |көлеміндегі сұйықтың | |
| |эксперименттік |салмағына тең | |
| |тәжірибе нәтижесін |ығыстырушы күш әрекет| |
| |тексеремін |етеді  | |
| | |2. Архимед күші | |
| | |қандай шамаларға | |
| | |тәуелді?  | |
| | |FA архимед күші – | |
| | |сұйықтың тығыздығына,| |
| | |дененің | |
| | |көлеміне,еркін түсу | |
| | |үдеуіне  | |
| | |3. Архимед күші | |
| | |қандай күш?  | |
| | |Архимед күші кері | |
| | |итеруші күш  | |
| | |4. Денелердің жүзу | |
| | |шарттарын | |
| | |тұжырымдаңдар  | |
| | |F a>FA дене батады  | |
| | |F a=FA дене жүзеді  | |
| | |F a| | |5. Сұйық ішінде жүзіп| |
| | |жүрген денеге әрекет | |
| | |ететін  | |
| | |ығыстырушы күштің | |
| | |шамасы неге тең?  | |
| | |Жүзіп жүрген денеге | |
| | |әрекет ететін | |
| | |ығыстырушы күштің | |
| | |шамасы ауырлық күшіне| |
| | |тең , F ы=Fа  | |
| | |6. Дененің тығыздығы | |
| | |сұйықтың тығыздығынан| |
| | |артық болса, дене | |
| | |сұйықта жүзіп жүре ме| |
| | |, әлде батып кете | |
| | |ме?  | |
| | |Дененің тығыздығы | |
| | |сұйықтың тығыздығынан| |
| | |артық болса , , дене | |
| | |батады  | |
| | |7. Дененің тығыздығы | |
| | |сұйықтың тығыздығынан| |
| | |кем болса, дене | |
| | |сұйықта жүзіп жүре ме| |
| | |, әлде батып кете | |
| | |ме?  | |
| | |Дененің тығыздығы | |
| | |сұйықтың тығыздығынан| |
| | |кем болса , , дене | |
| | |қалқиды  | |
| | |б) 30 – жаттығу № 3 | |
| | |есеп  | |
| | |Массасы 100 кг , | |
| | |көлемі 0,2 м3 дене | |
| | |суат бетінде жүзіп | |
| | |жүре ме, әлде батып | |
| | |кете ме?  | |
| «Түсіну» |1.Электрондық |1.Тәжірибені оқушылар|Диалогтік |
|10мин |оқулықтан |өздері талдайды. |оқыту, СТО |
| |виртуальдық |Дененің өзін | |
| |көрсетілім |өзгертпей , денеге | |
| |. |әсер етуші архимед | |
| | |күшін арттыруға | |
| | |немесе кемітуге бола | |
| | |ма?  | |
| | |Болады,сұйықтың | |
| | |тығыздығын өзгерту | |
| | |арқылы. | |
|«Талдау» |109-беттегі 782-784 | |Формативті |
|5мин |сұрақтарды қою | |бағалау |
|«Қолдану» 5мин |Архимед заңын |(оқушылар өздерінің |Формативті |
| |тексеруге болатын |тәжірибесін ұсынады) |бағалау |
| |тәжірибе | | |
| |ұсыныңыз-топпен. | | |
| «Жинақтау» | | Әрбір топ ортаға |Диалогтік |
|5мин | |шығып түсіндіреді. |оқыту, СТО, |
| | |№1 |топтық жұмыс |
| | |Массасы 500 г капрон | |
| | |білеушеге су | |
| | |тарапынан қандай | |
| | |Архимед күші әсер | |
| | |етеді?  | |
| | |№2. Егер керосиннің | |
| | |кері итеруші күші | |
| | |бірінші есептегі кері| |
| | |итеруші күшке тең | |
| | |болса, керосинге | |
| | |салынған мұздан | |
| | |жасалған дененің | |
| | |көлемі қандай | |
| | |болады?  | |
| | |№3. Көлемі екінші | |
| | |есептегі дененің | |
| | |көлеміне тең денеге | |
| | |5,6 Н кері итеруші | |
| | |күш әсер етсе , ол | |
| | |дененің қандай | |
| | |сұйықта тұрғаны?  | |
|«Бағалау» |Тест тапсырмасы. |Қосымша-1 |СТО |
|3мин | | | |
|Оқушылардың |БББ кестесін толтыру|Сабақтан алған |Формативті |
|бағалауы 3 мин | |әсерлерін  |бағалау |
| | |стикерлерге жазып, | |
| | |көңіл-күй | |
| | |диаграмммасына   | |
| | |іледі. | |
| | |Бағалау парақтарын | |
| | |толтыру. | |
|Үй жұмысы |Міндетті: тарауды толық қайталау -түрлі тапсырма дайындау|
| |Мүмкіндік деңгейлі: тараудағы заңдылықтарды өмірмен |
| |байланыстыра отырып «ЭССЕ» жазу |

І-нұсқа 
1.Көлемді қалай белгілейді?  а) P  б) S  в) V 
2. Тығыздықтың өлшем бірлігі: 
а) кг/м3  б) м/с  в) кг/м2 
3. Сұйыққа батырылған денені ығыстыратын Fы ығыстырушы күшті ..... деп
атайды. 
а) Ауырлық күші б) Архимед күші  в) Дұрыс жауабы жоқ 
4. Егер табанының ауданы 1м2 , көлемі 2м3 болса, қарағай бағана топыраққа
қандай қысым түсіреді? (ρқарағай =400кг/м3) 
а) 5100 Па  б) 250Па  в) 8кПа 
5.Сұйыққа батырылған дене жүзеді.Егер: 
а) Fa=FA 
б) Fa>FA 
в) Fa6. Ауырлық күшін сипаттайтын формула: 
а) Fa=St 
б)Fa=mg 
в) Fa=PV 
7. Архимед күші мына шамаларға тәуелді: 
а) ρgt 
б) mg 
в) ρcgVд 
8. ρд >ρc болса, дене ..... 
а) батады 
б) жүзеді 
в) қалқиды 
9. Күштің өлшем бірлігі: 
а) кг 
б) Н 
в) Па 
10. ρд <ρc болса, дене ..... 
а) батады 
б) жүзеді 
в) қалқиды 
ІІ-нұсқа 
1. F а=Fы тең болса, дене .... 
а) қалқиды 
б) жүзеді 
в) батады 
2. Архимед қай елдің ғалымы? 
а)неміс ғалымы 
б)грек ғалымы 
в) ағылшын ғалымы 
3. Көлемі 2м3 дене суға батырылған. Денені кері итеруші архимед күші неге
тең? 
а) 20кН 
б) 2Н 
в) 200Н 
4. Fa>FA болса , дене ..... 
а) батады 
б) жүзеді 
в) қалқиды 
5. Кері итеруші күш қалай аталады? 
а)Ауырлық күші б) дұрыс жауабы жоқ 
в) Архимед күші 
6. Б.з.б. 287-212 жж аралығында өмір сүрген грек ғалымы 
а) Ньютон  б) Паскаль  в) Архимед 
7. Дұрыс формуланы тап. 
а) FA=ρдgVс  б) FА=ρсgVд  в) FА=ρсgVс Ұқсас жұмыстар
"Архимед күші."
Физика практика-сараман
10-11 сыныптарға арналған тақырыптық-күнтізбелік жоспар
Алғашқы химиялық ұғымдар. Химиялық реакциялар
Архимед күші жайлы ақпарат. 7 сынып
Өзара бағалау
Физиканы бағдарлы оқыту және оның кейбір өзекті мәселелері
Құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді тепе - тең түрлендіру
Архимед күші мен ауырлық күші
Оқушылар топ болып тапсырманы орындайды қолдану
Пәндер