Файл қосу

Паскаль тілі бойынша тест тапсырмалары

Пән: Информатика

Паскаль тілі бойынша тест тапсырмалары.

1. Егер z:=(x/5+y)*4 және х=5, y=10 болса, онда z-тың мәні неге тең?

А) 40 Б) 42 В) 44*

2. Егер y:=x+y және х=10, y=x болса, онда y-тың мәні неге тең?

А) 10 Б) 20* В) 60

3. Егер х:=0, х:=х+1, х:=х*х болса, онда х-тың мәні неге тең?

А) 0 Б) 1* В) 2

4. Паскаль тіліндегі логикалық айнымалылар типінің жазылуы.
А) char Б) boolean* В) real

5. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.
А) char* Б) integer В) string

6. Паскаль тіліндегі айнымалылар бөлімі
А) label Б) var* В) type

7. byte типті айнымалылар қай аралыққа жатады?
А) [0;65535] Б) [-128;127] В)[0;255] *

8. Егер m - нақты сан болса, онда m+1 өрнегінің мәні қандай болады?
А) real* Б) integer В) boolean

9. 100 mod 10 өрнегінің мәні қандай типке жатады?
А) real Б) integer* В) byte

10. Егер y - бүтін сан болса, онда x:=1.2*y өрнегінің мәні
айнымалылардың қандай типіне жатады?
А) real* Б) integer В) char

11. «Немесе» логикалық операциясының жазылуы.
А) or* Б) not В) and

12. «Және» логикалық операциясының жазылуы.
А) or Б) not В) and*
13. (2>4) or (2=4) өрнегінің нәтижесін анықтаңдар.
А) true Б) истина В) false*

14. Параметрдің алғашқы, ақырғы мәндерін және қадам мәнін белгілейтін
оператор.
А) for* Б) repeat В) while

15. for I:=2 downto 0 do
writeln (j);
Берілген программа бөлігі қандай қызмет атқарады?

А) экранға 0-ден 2-ге дейінгі сандарды шығарады

Б) экранға 2-ден бастап барлық сандарды шығарады
В) экранға 2-ден 0-ге дейінгі сандарды шығарады*

16. Программа бөлігіндегі m-нің мәнін анықтаңдар.
m:=0;

While m<3 do

m:=m+1;

А) 3* Б) 4 В) 2

17. a:=’Программалау – екінші сауаттылық’;
delete (a,13,20);
Берілген программа бөлігінің нәтижесін анықтаңдар.

А) екінші сауаттылық

Б) программалау
В) сауаттылық

18. a:=’Логика – ойлау туралы ғылым’;
b:= copy (a,1,6);
Берілген программа бөлігіндегі b–нің мәні неге тең болады?

А) логика Б) ғылым В) логика ойлау

Экранды тазартуға арналған оператор.

А) Case Б) cls* В)else

Жиымдар қандай оператормен сипатталады?

А) array* Б) goto В)packed
Ұқсас жұмыстар
Компьютер тақырыбына тест тапсырмалары
Мәліметтердің немесе шамалардың типі
Паскаль тілінің қарапайым операторлары
Санның квадраты
Паскаль тілінде программалау
Паскаль – программалау тілі. формальды жазылу тәсілі. алфавит
Программалау тілдері
Санның цифрларын бөліп алу алгоритмін меңгерту
Паскаль тілінің басқару операторлары. пысықтау
Алгоритм және оның атқарушылары. Алгоритм қасиеттері. Алгоритмнің өрнектелу жолдары
Пәндер