Сабақ жоспары :: Қазақ әдебиеті

Файл қосу

Ибрагим Бегімхан Керімханұлы

Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі
Ибрагим Бегімхан Керімханұлы
Қазақ тілі, 8-
сынып
Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас
Балалар, төмендегі бос
орындарға жауап жазыңдар.
(асты сызылған курсив сөздердердің орнында оқушы дәптерінде бос орын
қалдырылады)
|Оң жақ |І кезең. Мұғалім алғашқы 5-7 минутта: а) ұйымдастыру сәтін |
|бағандағы |өткізеді; б) өткен тақырып бойынша берілген деңгейлік |
|тапсырмаларды |тапсырмаларды үйде аяқтап орындап келу дәрежесі тексеріледі;|
|құрастырушы |в) төмендегі «Көпір» тапсырмаларын тексереді (алдымен жеке |
|мұғалімдердің |тексеріп шығады, сосын фрондалды тексереді). |
|есіне: | |
|«Көпір» |Сұрақтарға жауап бер. Бос орынға қажетті сөздерді қой. |
|тапсырмалары |1. Сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу ерекшелігі ? |
|өткен |Ж: Құрамындағы жай сөйлемдерінің алғашқысы тиянақсыз болып, |
|тақырыптар |соңғысына бағына байланысқан құрмалас сөйлемнің түрі. |
|бойынша жаңа |2.Сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің |
|сабақты |бір-бірімен мағыналық қарым-қатынасына байланысты неше |
|меңгеріге негіз|мағыналық түрі бар? |
|болатын |Ж: Сабақтас құрмалас сөйлемнің 6 мағыналық түрі бар. |
|қайталау |1. Шартты бағыныңқылы сабақтас |
|тапсырмалары |2. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас |
| |3. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас |
| |4. Себеп бағыныңқылы сабақтас |
| |5. Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас |
| |6. Мақсат бағыныңқылы сабақтас |
| |3. Сурет арқылы ой салу. |
| |............................................................|
| |............................................................|
| |............................................................|
| |............................................................|
| |............ |
|ІІ кезең (топтық жұмыс) жаңа сабақты топтық жұмыс барысында оқушылардың өз |
|бетімен меңгеруіне жағдай жасау: а) оқушылар төмендегі «Білу», |
|«Түсіну», «Талдау», «Жинақтау» тәсілдеріне сәйкес тапсырмаларын өздері |
|толтырады (10 минут); ә) жауаптарын мұғаліммен бірге талдайды (10 |
|минут). Нәтижесі ауызша марапатталады. |
|1-қадам: теория| Бос орынға қажетті сөздерді қой. |
|бойынша «Білу» |1. Басыңқыдағы іске бағыныңқыдағы айтылған іс немесе |
|үшін тақырып |бағыныңқыдағы іске қарсы қойыла айтылған сабақтасты |
|мазмұнынан кім?|қарсылықты бағыныңқылы сабақтас дейміз. |
|Не? |2. Қарсылықты бағыныңқылының баяндауыштары мынадай жолдармен|
|кімнің? кімге? |жасалады. |
|кімді? кімде? |А) Шартты райлы етістікке да , де шылауы жалғас келуі |
|кімнен?кіммен? |арқылы; |
|Қандай? Қай? |Ә) Шартты райдың болымсыз түрі ( -ма+са) арқылы; |
|Қашан? Не |Б) Есімшеге көмектес септік (-мен) жалғауы қосылуы арқылы; |
|істеді? сияқты |В) Есімшеге -ша,-ше жұрнағы жалғануы арқылы; |
|сұрақтарға |Г) –а, -е, -й жұрнақты көсемше түрі арқылы; |
|жауап беретін |Ғ) Келер шақ есімшенің болымсыз түріне (-тан, -тен) шығыс |
|толық ақпарат |септік жалғауының жалғануы арқылы. |
|іріктелінуі | |
|керек. | |
|2-қадам: |Сұрақтарға жауап бер. Бос орынға қажетті сөздерді қой. |
|теорияны |Төменде берілген сөйлемдерді неліктен қарсылықты |
|«Түсіну» үшін |бағыныңқылы сабақтас құрмалас дейміз ? |
|неге? неліктен?|1. Май құйған шам сөнсе де, |
|себебі? не |Үмітің сөнбес дүниеде. |
|үшін? Дәлелде, |2. Жастар білім жағынан артық болғанына қарамастан, |
|түсіндір |тәжірибелі |
|сұрақтары |жұмысшылардың жәрдеміне мұқтаж болады екен. |
|оқушының |3. Жетпіс жыл өмір сүре тұра , аз секілді білгенім. |
|жоғарыда берген|Ж: Себебі, біріншіден, бағыныңқы сөйлемнің баядауышы |
|жауаптарына |тиянақсыз, екіншіден, бір сөйлемдегі ой екінші сөйлемдегі |
|қойылады |ойға қарама- қарсы, үшіншіден, жасалу жолдары қарсылықты |
|(оларды |бағыныңқылы сабақтас сөйлемге сәйкес келеді. |
|тереңдету | |
|үшін) | |
|3-қадам: |1-3) Берілген сөйлемдерді салыстыр, айырмашылығын тап. |
|теорияны |Қарсылықты салалас құрмалас |
|«Талдау» үшін |М: Өлеңімен жүрегіңді жылытқан ақынның бәрін де жақсы |
|(1.Салыстыр, |көресің, бірақ соның ішінде өзгелерден ыстық боп танылатыны |
|2. Айырмашылығы|болады. |
|неде? |Ортақ белгілері |
|3. Ұқсастығы |Қарсылықты |
|неде? |бағыныңқылы сабақтас |
|4.Тақырыптың |құрмалас |
|басты идеясын |М: Көп балалы үйдің шаң-шұңы көп болғанымен, іші |
|жаз деген |бауырмалдық пен қарапайымдылыққа толы. |
|тапсырмалар | |
|болу керек. | |
|Немесе 1-3 |1. Құрмаластың бірінші жай сөйлемінің баяндауышы тиянақты|
|тапсырмаларды |және салаласа байланысқан. |
|Венн |2. Қарсылық мәнді жалғаулық шылаулар арқылы жасалған. |
|диаграммасы |1. Күрделі ойдың көрсеткіші |
|арқылы қамтуға |2. Екеуінде де қарама- қарсылық мағына бар. |
|болады. |1. Құрмаластың бірінші |
| |жай сөйлемінің |
| |баяндауышы тиянақсыз. |
| |2. Екі жай сөйлем бірі екіншісіне бағына, сабақтаста |
| |байланысқан. |
| | |
| |4) Тақырыптың басты идеясы неде? |
| |а) Екеуі де құрмалас, екеуінде де қарама-қарсылық мағына |
| |бар. |
| |б) Бірінші сөйлемнің ерекшелігі: оның баяндауышы тиянақты, |
| |салаласа байланысады. |
| |в) Екінші сөйлемнің ерекшелігі: баяндауышы тиянақсыз, |
| |сабақтаса байланысады. |
|4-қадам: |1.Тақырыптың басты идеясы негізінде құрылған тірек-сызбаны |
|теорияны |толтыр |
|«Жинақтау» үшін|(Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас туралы білгеніңді жинақта) |
|Қорытынды | |
|шығар, анықтама|Жасалу жолы |
|бер, мазмұнды | |
|жүйеле, | |
|кестені, тірек| |
|сызбаны, | |
|сөзжұмбақты | |
|толтыр немесе | |
|өзің құрастыр | |
|тағы с.с. | |
|басқа түрдегі | |
|тапсырмалар | |
|оқушының | |
|жоғарыдағы | |
|«тақырыптың | |
|басты идеясына»| |
|жазған жауабына| |
|қойылады. | |
|Оқулықпен жұмыс (5 минут): төмендегі «Қолдану» және оқушының тақырып |
|мазмұнына «Баға беруі» тәсілдеріне сәйкес, яғни рефлексия жасауға, эссе |
|жазуға арналған, практика жүзінде бекіту тапсырмалары орындалады . |
|Нәтижесі ауызша марапатталады. |
|5-қадам: |Оқулықпен жұмыс. Берілген сөйлемнен қарсылықты |
|практика |бағыныңқылы құрмалас сөйлем жаса. |
|жүзінде |1. Жас болсам да, көп ізденуді мұрат еткем. |
|«Қолдану» |2. Таң алдында бір сағат мызғығаны болмаса, Абай бұл түнді |
|(оқулықпен |ұйқысыз өткізді. |
|жұмыс жүргізу |3. Талабы күшті бола тұра, жемісті еңбек етуге еңбекқорлық|
|барысында тек |жетелейді. |
|қарапайым |4. Әлгі түсімді қайта-қайта көргім келгендей көзімді |
|тапсырмалармен |жұмғаныммен, ұйқым келмеді. |
|бекіту | |
|жүргізіледі. | |
|Дайын | |
|формулалар | |
|арқылы есептер | |
|шығару | |
|орындалады | |
|6-қадам: : |Сұрақтарға жауап бер. Бос орынға қажетті сөздерді қой. |
|практика |Сен қалай ойлайсың, қарсылықты бағыныңқылы сабақтасты |
|жүзінде «Баға |сабақтастың басқа мағыналық түрлерінен қалай ажыратуға |
|беру» (Сен |болады ? |
|қалай ойлайсың?|Ж: Қарсылықты бағыныңқылы сабақтасты сабақтастың басқа |
|Не істер едің? |мағыналық түрлерінен құрамындағы жай сөйлемдерінің |
|деген |мағыналарының бір-біріне қарама-қарсы болып келетіндігінен |
|тапсырмалар |анықтауға болады және жасалу жолы арқылы да ажырата аламыз. |
|оқушыға | |
|жоғарыда алған | |
|білімін (теория| |
|бойынша) және | |
|біліктілігін | |
|(практикасы | |
|бойынша) | |
|өмірдегі | |
|жағдаяттарды | |
|шешуге | |
|бағытталып | |
|қойылады | |
|ІІІ кезең (кері байланыс – бағалау кезеңі): Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген |
|мазмұнды үш деңгейге іріктеп (әр деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни |
|құзыреттілік деңгейін анықтайтын тапсырмалар) оларды біртіндеп орындату |
|арқылы балл жинату барысында оқушының құзіреттілік деңгейін анықтап, әділ |
|бағалау жүзеге асырылады. Бұл тапсырмаларды оқушылар сабақтың соңына дейін |
|қалған 15 минуттың 12 минутында орындайды + 3 минут қортынды жасалады. |
|Қалған тапсырмаларлы үйде аяқтап келеді. Қортынды балл саны дәстүрлі |
|бағаға айналдырылып, келесі сабақтың басында сынып журналына қойылады, |
|мониторингке тіркеледі. |
| |І деңгей (5 балл) |
|1-қадам: теория| Бос орынға қажетті сөздерді қой. |
|бойынша «Білу» |Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді жасауда |
|үшін тақырып |етістіктің қандай тұлғалары қолданылады? |
|мазмұнынан кім?|Ж: Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді жасауда|
|Не? |етістіктің есімше, көсемше, шартты рай тұлғалары |
|кімнің? кімге? |қолданылады. |
|кімді? кімде? | |
|кімнен?кіммен? | |
|Қандай? Қай? | |
|Қашан? Не | |
|істеді? сияқты | |
|сұрақтарға | |
|жауап беретін | |
|толық ақпарат | |
|іріктелінуі | |
|керек. | |
|2-қадам: |Сәйкестендір |
|практика |1. Сексен сұлу сылаңдап тұрса дағы, |
|жүзінде |2. Малдыбай қарт өзінің сырқаттанып жатқанына қарамастан, |
|«Қолдану» |3. Жұмыс қанша қиын болғанмен, |
|(оқулықпен |4. Ара-тұра шоқтала өскен сексеуілдерге үйірілген құм |
|жұмыс. |төбелер болмаса, |
|ІІ кезеңнің |1. атқа қоныпты. |
|5-қадамындағы | |
|қарапайым |2. менің сол кездегі өмірім қуанышты өмір болды. |
|тапсырмалар |3. бұл тақырда көз тоқтатарлық еш нәрсе жоқ. |
|үлгісіндегі |4. Ғалияның татымайды кірпігіне. |
|тапсырмалар | |
|орындалады) | |
|1-аралық нәтиже: |
|Бірінші деңгейде қалыптасқан құзіреттілік (білім, біліктілік) деңгейінің |
|сапалық өлшемі (бірінші аралық өлшемі): – «дұрыс», «толық» деген білім |
|сапасының түрлерімен сипатталады (Ю.К.Бабанский). Оқушының бұл алғашқы |
|қадам нәтижесінің сандық өлшемі – бес балл = «сынақтан өтті» = |
|«қанағаттандырарлық» білім деңгейінің өлшемі = «3» журналға қойылады, егер |
|келесі деңгей тапсырмаларын меңгере алмаса. |
| |ІІ деңгей (5 балл + 4 балл = 9 балл) |
|3а-қадам: |Сұрақтарға жауап бер. Бос орынға қажетті сөздерді қой. |
|теорияны |Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмаластың бағыныңқы |
|«Түсіну» үшін |сөйлемінің баяндауышы неліктен тиянақсыз болып жасалады? |
|неге? неліктен?|Ж: Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмаластың бағыныңқы |
|себебі? не |сөйлемінің баяндауышы тиянақсыз болу себебі, бағыныңқы |
|үшін? Дәлелде, |сөйлем басыңқы сөйлемге бағына, сабақтаса байланысады. |
|түсіндір | |
|сұрақтары | |
|оқушының | |
|жоғарыда берген| |
|жауаптарына | |
|қойылады | |
|(оларды | |
|тереңдету | |
|үшін) | |
|3б-қадам: |Берілген сөйлемдердің құрамындағы жай сөйлемдерінің |
|теорияны |баяндауыштарын тауып, астын сызып, тұлғаларын салыстыр. |
|«Талдау» үшін |1. Бала ата-анасына қанша ыстық болса да, есейгенде ұясынан |
|1.Салыстыр, | |
|2. Айырмашылығы|қанаттанып ұшары анық. |
|неде? |2 . Тәуелсіз Қазақстан жас мемлекет болғанымен, бүгінде |
|3. Ұқсастығы |бүкіл әлем таниды. |
|неде? | |
|4.Тақырыптың | |
|басты идеясын | |
|жаз деген | |
|тапсырмалар | |
|болу керек. ІІ | |
|кезеңде Венн | |
|диаграммасы | |
|арқылы | |
|орындалған | |
|тапсырманы | |
|кесте түрінде | |
|беріп, баланың | |
|білімін | |
|тексеруге | |
|болады. | |
|4-қадам: |Оқулықпен жұмыс. |
|практика |131-жаттығу. Берілген қарсылықты салалас құрмалас сөйлемді |
|жүзінде |қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмаласқа айналдыр. |
|«Қолдану. |1. Бас болмақ оңай, бірақ бастамақ қиын. |
|ІІ-кезеңдегі |2. Жаз ортасы болып қалды, әйтсе де күн қыза қоймады. |
|қарапайым |Ж: 1. Бас болмақ оңай болғанымен, бастамақ қиын. |
|тапсырмаларының|2. Жаз ортасы болып қалғанына қарамастан, күн қыза қоймады.|
|өзгертілген | |
|жағдайдағы | |
|нұсқалары | |
|орындалады. | |
|2- аралық нәтиже: |
|Екінші деңгейде қалыптасқан құзіреттілік деңгейдің сапалық өлшемі (екінші |
|аралық өлшемі): – оқушының бірінші деңгейдегі «дұрыстылық» пен |
|«толықтылдық» деп аталатын білім сапасының түрлеріне «тереңділік» пен |
|«әрекеттілік» сияқты түрлері қосылады. Білім, біліктілік сапасының сандық |
|өлшемі – алғашқы жинаған бес баллға + 4 балл = 9 балл = «4» , яғни |
|«жақсы» деген баға журналға қойылады, егер оқушы келесі деңгейді меңгере |
|алмас |
| |ІІІ деңгей (9 балл + 3 балл = 12 балл) |
|5-қадам: |Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас туралы білгеніңді жинақта |
|теорияны | |
|«Жинақтау» үшін|[pic] |
|Қорытынды | |
|шығар, анықтама| |
|бер, мазмұнды | |
|жүйеле, | |
|кестені, тірек| |
|сызбаны, | |
|сөзжұмбақты | |
|толтыр немесе | |
|өзің құрастыр | |
|тағы с.с. | |
|басқа түрдегі | |
|тапсырмалар | |
|оқушының | |
|жоғарыдағы | |
|«тақырыптың | |
|басты идеясына»| |
|жазған жауабына| |
|қойылады. | |
|ІІ-кезең, | |
|4-қадамда | |
|«жинақтауға» | |
|берілген | |
|тапсырма басқа | |
|формада | |
|беріліп, | |
|баланың білім | |
|деңгейі | |
|бағаланады. | |
|6-қадам: : |Сұрақтарға жауап бер. Бос орынға қажетті сөздерді қой. |
|практика |Сөйлеуде қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмаласты |
|жүзінде «Баға |қолданудағы қажеттілік неде деп ойлайсың? |
|беру» (Сен |Ж: Адам өмірдегі құбылыстарды тану мен оларды тіл арқылы |
|қалай ойлайсың?|білдіруде, өз ойын қарсыластыра, қарама-қарсы нәрселерді |
|Не істер едің? |салыстыра жеткізуде, қарсылықты бағыныңқылы сабақтас |
|деген |құрмалас сөйлемнің қызметі ерекше. |
|тапсырмаларды |Ойды жалғастыр: |
|орындату арқылы|............................................................|
|оқушының |................................................ |
|жоғарыда алған | |
|білімін (теория| |
|бойынша) және | |
|біліктілігін | |
|(практикасы | |
|бойынша) | |
|өмірдегі | |
|жағдаяттарды | |
|шешуге қолдана | |
|алу дәрежесі | |
|бағаланады. | |
|3-нәтиже: |
|Үшінші деңгейдің нәтижесі (түбегейлі көзделген нәтиже): алғашқы екі |
|деңгейде жинаған 9 баллға + 3 балл =12 балл = «5» журналға қойылады. |
|Оқушының білім сапасы білім стандарты көлемінде «дұрыс», «толық», |
|«әрекеттілік» пен «тереңділік»-ке «жүйелілік» пен «саналылық» қосылып, |
|барлығының жиынтығы «берік» білім болып саналады (Ю.К. Бабанский). |
| |ІV деңгей (стандарттан тыс жоғарғы деңгей) |
|Шығармашылық, |«Мен елімнің ертеңімін» тақырыбында қарсылықты бағыныңқылы |
|яғни |сабақтас құрмаластарды қолданып, шағын шығарма жаз. |
|олимпиадалық, | |
|ғылыми жоба | |
|дәрежесіндегіі | |
|тапсырмалар | |

-----------------------
Шартты райлы етістікке
(-са, -се) да, де

Шартты райдың болымсыз
түрінен (-ма+са)

Есімшеге көмектес септік (-мен) кейде да, де шылауы

Есімшеге -ша,-ше жұрнағы
(-ған+ша) жалғануы

–а, -е, -й жұрнақты көсемшенің жалғануынан

Келер шақ есімшенің болымсыз түріне (-ма+с) (-тан, -тен) шығыс

септігінің жалғануынан

Ұқсас жұмыстар
Дауыссыз дыбыстардың түрлері(аралас сабақ – 45 минут)
Мақал- мәтелдер. Балалар, төмендегі бос орындарға жауап жазыңдар
Етістік . Етістік дегеніміз не
Қожа Ахмет Йасауи Диуани хикмет
Ер Тарғын жыры (Кілті)
Рахмет саған, Әліппе Әліппемен қоштасу
Ғылым таппай мақтанба Қазақ халқының ұлы ақыны Абай өмірімен танысу,
Сабырсыз,арсыз, еріншек. Абай Құнанбаев
Абайдың сазгерлігі
Ұйымдастыру кезеңі
Пәндер