Файл қосу

Практикалық жұмыстар

Пән: Информатика

Практикалық жұмыстар.

Қобланов РЕНАТ

Северный орта мектебі

Информатика пәнінің мұғалімі.

Оқулықты пайдаланудың табысты болуы мұғалімнің оқыту – білім беру
шеберлігіне, мұғалімнің қаншалықты жауапкершілікті сезінетіндігіне,
қаншалықты өз мамандығына ықыласты екендігіне байланысты. Себебі мұғалімнің
еңбегі – шығармашылық еңбек. Әрбір сабақты мұғалім өз қалауы бойынша,
оқушылардың мүмкіндіктерін ескере отырып жоспарлайды, сабақтың типін, оқыту
формасын, сонымен бірге оқушылармен жасалатын жұмыс түрлерін, оны жүзеге
асыру әдістерін таңдап алу оның өз еркінде.
Оқулықты тиімді пайдалану, ондағы берілген тапсырмаларды барынша
орындау мұғалімнің оқыту – білім беру шеберлігінде.
Сабақтың материалын оқушыға меңгерту үшін, оларға есептер шығартып,
түрлі әдіс – тәсілдер қолданып, төмендегідей практикалық жұмыстар орындату
арқылы сабақтың мақсатына жетуге болады.

9-класс. Информатика.
1. «Алгоритм» тақырыбы бойынша.

І. Тапсырма: алгоритмдік тілде жазылған алгоритм бойынша формула құрыңдар.

|№ |Алгоритм |Формуласы |
|1 |Алг есептеу | |
| |Арг х | |
| |Нәт у | |
| |Басы | |
| |y:= 5*х*х-4 | |
| |Соңы | |
|2 |Алг есеп | |
| |Арг х | |
| |Нәт у | |
| |Басы | |
| |Егер x>0 | |
| |онда y:= 3*х+41 | |
| |бітті | |
| |Соңы | |

ІІ. Тапсырма: графикалық тілде жазылған алгоритм бойынша формула құрыңдар.

|№|Алгоритм |Формуласы |
|1| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- + | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|2| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|3| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |- + | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. «Паскаль. Өрнектер және олардың жазылуы» тақырыбы бойынша.
І. Тапсырма: арифметикалық өрнектердің Паскаль тіліндегі дұрыс жазылған
нұсқасын анықтаңдар.

|Өрнек |Дұрыс жазылған нұсқасы |
|(4,285-3,75)*(5,8-3,2)+7,5 | |
| |
|Нұсқалар |
|І. |(4.285-3.75)*(5.8-3.2)+7.5 |
|ІІ. |(4.285-3.75)(5,8-3.2)+7.5 |
|ІІІ. |(4.285-3.75)*(5.8-3.2)+7,5 |

|Өрнек |Дұрыс жазылған нұсқасы |
|ex + sin2 x | |
| |
|Нұсқалар |
|І. |Exp(x)+sin(sqr(x)) |
|ІІ. |Exp(x)+2*sin(x) |
|ІІІ. |Exp(x)+ sqr (sin(x)) |

|Өрнек |Дұрыс жазылған нұсқасы |
|2х соs4x | |
| |
|Нұсқалар |
|І. |2x*cos(4*x) |
|ІІ. |2*x*cos(4*x) |
|ІІІ. |2x*cos(4x) |

|Өрнек |Дұрыс жазылған нұсқасы |
|x3 + Lnx | |
| |
|Нұсқалар |
|І. |Sqr (x)*x+Ln(x) |
|ІІ. |x+Exp (3*Ln(x)) |
|ІІІ. |Exp (Ln (3x)) |

3. «Паскаль тілінің басқару операторлары» тақырыбы бойынша.
І. Тапсырма:
If j>k then j:=k-2 else k:=k-2;
шартты операторы орындалғаннан кейін j, k айнымалыларының мәндері неге тең
болады?
|Айнымалылардың бастапқы мәндері |Нәтиже |
|J = 3, k = 5 | |
|J = 3, k = 3 | |
|J = 3, k = 2 | |

ІІ. Тапсырма:
If a > b then
if b < 0 then c:=a else c:=b
else c:=0 ;
шартты операторы бойынша с-ның мәнің табыңдар?

|Алғашқы мәндер |Нәтиже |
|а = 5, b = 3 | |
|а = 2, b = 1 | |

ІІІ. Тапсырма:
Қателерді анықтап, кестені толтырыңдар.

|Қатесі бар программа |Қателері |
| | |
|Program Esep; | |
|Var a,b,c:INTEGER; | |
|Begin | |
|Read (a,b,c) | |
|b:=c+1; | |
|S:=a+b+c; | |
|Write (‘s=’,s) | |
|End. | |
| | |
|Program Perimetr; | |
|Var a,b,p:REAL | |
|Begin | |
|Read (a,b,p); | |
|p:=2*(a+b) | |
|Write (‘p=’,p) | |
|End; | |
| | |
|Program Audan; | |
|Var a,b,s:REAL; | |
|Begin; | |
|Read (a,b); | |
|s:=a*b; | |
|Write (‘s=’,s) | |
|End. | |

Ақтөбе облысы
Әйтеке би ауданы
-----------------------
Басы

Енгізу х

Х<0

y:=x+5

Шығару у

Соңы

Басы

Енгізу х

Соңы

y:=x*х*х+5*х*х-3,5

Шығару у

Соңы

Шығару у

y:=x*х+1

Х<0

Енгізу х

Басы

y:=4*x
Ұқсас жұмыстар
Тапсырмаларды тапсырмалар орындау
Химия сабағында практикалық-зертханалық жұмыстардың орындалуының тиімді тәсілдері
Оқыту әдістерін топтастыру
Бейінді оқытуда «практикалық қазақ тілі» курсының білім сапасына ықпалы
Технология (ұл балаларға арналған) 9-сынып
Ағаштарды ойып өрнектер салу
Тағам әзірлеу технологиясы
Электр құбылыстары
5-сынып математика пәнінен орта мерзімді жоспар
Технология пəнінен оқу бағдарламасы
Пәндер