Сабақ жоспары :: Математика

Файл қосу

Маб-қа дайындық тесттер жинағы (математика)Математика

Нұсқа -4015

1.Дүкенге 280 литр сүт әкелінді. Оның 30 литрі балабақшаға жіберілді және
3 литрлік 18 құмыра сүт сатылды.Дүкенге неше литр сүт қалды?
А) 89 л
В) 196 л
С ) 186 л
D) 189 л

2.Тік төртбұрыштың ұзындығы 9см, ені одан 3 см қысқа. Периметрін тап .
А) 18 см
В) 15 см
С ) 30 см
D) 6 см

3.Ұсақ бірлікпен көрсет 3м 9 дм 7см 2мм

А) 39720 мм
В) 30972 мм
С ) 3972 мм
D) 39072 мм

4.Жақша қай амалда дұрыс қойылғанын анықта:
А) (28-8) . (4+1)= 25
В) (28-8 ) : (4+1) = 5
С ) (28-8) :4 +1= 6
D) 28-(8:4)+1=4

5. Екі қарлығаш секундына 23 м жылдамдықпен бір-біріне қарама-қарсы ұшып
келеді. Егер олардың ара қашықтығы
920 м болса, олар қанша секундтан кейін кездеседі?
[pic] [pic]
А) 39 сек В) 36 сек
С ) 40 сек D) 42 сек

6.Текшенің көлемі 125 м3 Биіктігін тап
А) 7 см
В) 5 см
С ) 4 см
D) 6 см

7.Теңдеуді шеш: х . 4 = 260+52
А) 52 В) 88 С ) 78 D) 98

8. Сәйкес келетін амалдар таңбасын тауып қой.
49 □ 7 □ 12 = 84
А) + , - В) : , х С) + , : D) х , :

9.Өрнектің мәнін тап. (56-38) . (93-88)
А) 78 В) 80 С ) 90 D) 98

10. Екі жүз үш мың он тоғыз санының цифрмен жазылған түрін тап.
А) 200319 В) 230019 С ) 23019 D) 203019

11. 15 санының квадраты
А) 252 В) 225 С ) 255 D) 245

12.Төртбұрышқа жататын фигураны тап.
А) шеңбер В) бұрыш С ) шаршы D) сәуле

13. Бір ғасырдың 10-нан бір бөлігі қанша?
А) 50 В) 10 С ) 60 D) 90

14. Қалдықсыз бөлуді тап.
А) 2196:100 В) 219:100
С ) 12961 :1000 D) 21900:100

15. Ең кіші екі таңбалы санды тап.
А) 10 В) 0 С ) 1 D) 99

16. 10 тоннада неше центнер бар?
А) 100 ц
В) 10 ц
С ) 10000 ц
D) 1000 ц

17. 2 · 0· 0· 6 + 2006 өрнегінің мәнін табыңыз.
А) 0
В)2006
С) 2014
D) 2018

18. Цифрмен жазылуын көрсет:
Алты миллион бес жүз жиырма бес мың жүз жетпіс жеті

А) 502177
В) 65002577
С) 6525177
D) 65250177

19. 15 -дан 90 неше есе артық екенін көрсет.

А) 8 В) 5 С) 3 D) 6

20. Амалдардың орындалу ретін анықтап,мәнін тап.
732+(999-809) :2

А) 190
В) 200
С) 827
D) 490

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ.

Математика

Нұсқа -4016

1.Өрнек түрінде жаз және мәнін тап:
78090 және 10907 сандарының қосындысын а-ға кеміт,мұндағы а= 61900
А) 58997
В) 37097
С) 88997
D) 27097

2.Ең үлкен үш таңбалы санды көрсет.
А) 999
В) 99
С) 120
D) 100

3. Тік төртбұрыштың ұзындығы 22 м, ені 7м.Тік төртбұрыштың ауданын тапм.
А) 58 см3
В) 154 см2
С) 380 см 2
D) 200 см2

4. Теңсіздіктің тура нәтижесін тап: 5072 мен 3-тің
көбейтінділері 1963 мен 1517 сандарының қосындысынан үлкен.
А) 5072·3 = 1963+1517
В) 5072 · 3 < 19 63+1517
С) 5072 :3 < 1963+1517
D) 5072 · 3 > 19 63+1517

5. Дүкенде 3 күнде 1 т жарма сатты. Бірінші күні 200 кг, екінші күні одан 3
есе артық сатылды. Үшінші күні неше килограмм жарма сатылған?
А) 200 кг
В) 100 кг
С) 601 кг
D) 1 кг

6. 8, 14 сандарының квадраттары:
А) 800,140
В) 800,280
С) 1000, 2844
D) 64,196

7. Екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы екі поезд шықты. Олардың біреуі
кездескенге дейін 278 км, екіншісі одан
4 есе артық жол жүрді.Қалалардың аралығы неге тең?

[pic] [pic]

А) 566 км В) 1390 км С) 1112 км D) 834 км

8.Өрнектің мәнін тап. 64:2+43· 2

А) 118 В) 101 С) 64 D) 52

9. Ең үлкен бір таңбалы санды тап.
А) 9
В) 1
С) 10
D) 0

10. Қосындының мәні 567009,екінші қосылғыш 67009.Бірінші қосылғышты тап.
А) 500000
В) 500
С) 634018
D) 10002

11. Қарындасы 8 жаста және ол ағасынан 3 жас кіші.Ағасы неше жаста?
А) 9
В) 24
С) 11
D) 10

12. Теңдеуді шеш: х+252344=400009
А) 147506
В) 147663
С) 147665
D) 104765

13.Дециметрмен өрнектеңіз: 400см
А) 4 дм
В) 0,4 дм
С) 400 дм
D) 40 дм

14.Есептеңіз: 96 км 52 м+ 45км 107 м

А) 151 км 139 м
В) 161 км 169 м
С) 141 км 159 м
D) 171 км 149 м

15.Дүкенге әр орамында 40 метрден 9 орам ақ мата және 130 метр көк түсті
мата әкелінді. Дүкенге барлығы неше метр мата әкелінді?

А) 360 м
В) 490 м
С) 450 м
D) 260 м
16. Екінші кластың 50 бірлігі мен бірінші кластың 50 бірлігінен тұратын
санды көрсет.

А) 5050
В) 50050
С) 50500
D) 500050

17.Ұшақ 8000 м биіктікте ұшты.Осы биіктікті километрмен жазып көрсет.

А) 8 км
В) 88 км
С) 80 км
D) 800 км

18. Қай қосындыларды көбейтумен алмастыруға болатынын белгіле.
А) 1+11+111
В) 17+27+12
С) 7+8+9
D) 12+12+12

19.Қате шығарылған көбейтіндіні белгіле:
А) 36 ·2 = 72
В) 17 ·1 =17
С) 5 ·0 = 5
D) 25 ·2= 50

20. Қандай сан барлық санға қалдықсыз бөлінеді?
А) 1 В) 2 С) 0 D) 5

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
Математика
Нұсқа -4017

1. Өрнектің мәнін тап: 5т – 3т 178 кг:
А) 2т 932кг В) 2т 822кг
С) 1т 822кг D~ 3т 932 кг

2. 814129 * 814100 + 2 х 50 +9 өрнекке тиісті <,>,= белгісін қой .
А) < В > С) = D) *

3. Теңдеуді шеш: 45: Х = 100- 91
А)5 В) 405 С) 9 D) 4

4. Амалды орында: 101101 - 28564
А) 72547 В) 73437 С) 72537 D)74325

5. Мына санды цифрмен жаз: алты жүз сексен мың бес жүз алты
А) 608506 В) 680560 С) 680506 D) 608560

6.Тік төртбұрыштың ұзындығы 12 дм, ал ені 8 дм кем . Тік төртбұрыштың
периметрін тап.
А) 32 дм В) 16 дм С) 40 дм D) 20 дм

7. Санды разрядттық қосылғыштарға жікте: 406238
А) 400000+6000+200+30+8 С) 400000+6000+200+38
В) 40000+6000+200+30+8 D) 4000+6000+20+30+8

8. Бос шаршыны толтыр:
800 бірл = □ жүзд
А) 7 В) 80 С) 8 D) 800

9. Амалды орында :
850006 – 583702
А) 260304 В)276304 С) 266304 D) 257304

10.Велосипед сағатына 15 км жүріп келеді. Ол 2 сағатта қанша жол жүреді ?
А) 17 км В) 30 км С) 20 км D) 13км

11. 5кг 5г-нан қанше есе көп?
А) 1 В) 1000 С) 100 D) 10

12. Айгүл үй жөндеуге 5 рулон көк түсқағазды 300 тг сатып алынды. Айгүл
неше теңге төледі?
А) 1500 тг В) 305 тг С) 60 тг D) 15000 тг

13. Үшбұрыштың қабырғаларының қосындысы 27 дм тең. Бір қабырғасы қанша
дециметр?
А) 9дм В) 3 дм С) 7 дм D )8 дм

14.Минутпен өрнекте: 4 сағ 15 мин
А) 250 мин В) 60 мин С) 255 мин D) 240 мин

15. 6 см, 20 см, 3 см қабырғалы параллелепипедтің көлемін есепте.
А) 29 см3 В) 360 см3 С) 36см3 D) 58см3

16.Қалдырылған санды тап: 2,3,5,8,9,10
А) 7,8,9 В) 3,6,7 С) 4,6,7 D) 4,7,9

17. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанда қосындысы...
А) ұлғаяды В) өзгермейді С) азаяды Д) білмеймін

18. Самат пен Арман-құрдастар. Егер Арман 10-да болса, Саматтың жасын тап.
А) 5 жаста В) 7 жаста С) 10 жаста D) 8 жаста

19. Екінші кластың 72 бірлігінен және бірінші кластың 7 бірлігінен тұратын
сан.
А) 70027 В) 4072 С) 727 D) 72007

20. 4,7 квадраттын тап.
А) 8,14 В) 12,49 С) 16 ,49 D) 64,14

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Математика
Нұсқа -4018

1. Өрнектің мәнін тап: 6 км – 2 км 625 м
А) 4 км 375 м В) 3 км 375 м
С) 3 км 485 м D) 4км 3765м

2. 360 : 6 + 582 . 0 * 360 . 0 + 582 өрнекке тиісті <,>,= белгісін
қой .
А) < В) > С) = D) *
3. Теңдеуді шеш: х . 6 = 100- 52
А)288 В) 405 С) 9 D) 8

4. Амалды орында: (6475 - 3497): 1:
А) 2972 В) 1 С)2978 D)
1524

5. Мына санды цифрмен жаз: бес жүз төрт мың жиырма үш

А) 54023 В) 504203 С) 540023 D) 504023

6.Тік төртбұрыштың ұзындығы 18 дм, ал ені 12 дм кем . Тік төртбұрыштың
периметрін тап.
А) 60 дм В) 48 дм С) 30 дм D) 24 дм

7. Санды разрядттық қосылғыштарға жікте: 30 528
А) 30000+500+20+8 С) 30000+5000+20+8
В) 300000+500+20+8 D) 30000+50+20+8

8. Бос шаршыны толтыр:
900 бірл = □ жүзд
А) 90 В) 80 С) 9 D) 900

9. Көлемнің өлшем бірліктерін анықта:
А) м,км, мм В) т,ц,г
С) м3,см3,дм3 D) м2,см2,дм2

10. Жүк пойызы 5 сағатта 200 км жол жүріп өтті. Жүк пойызының қандай
жылдамдықпен жүрді?
А) 20 км /сағ В) 40км/сағ С) 60 км/сағ D) 30км/сағ

11. Олжас бір сан ойлады. Егер санды 45-ке кемітсе, мәні 20-ға тең болады.
Олжас қандай сан ойлады?
А) 90 В) 65 С) 25 D) 900

12. Класта 28 оқушы бар. Оның төрттен бір бөлігі спортпен айналысады. Қанша
оқушы спортпен айналысады?

А) 6 оқушы В) 21 оқушы С) 32 оқушы D) 7 оқушы

13. Үшбұрыштың қабырғаларының қосындысы 12 см тең. Бір қабырғасы қанша
сантиметр?
А) 4 см В) 3 см С) 7 см D) 2 см

14.Минутпен өрнекте: 3 сағ 15 мин
А) 350 мин В) 315 мин С) 195 мин D) 180 мин

15. 5 см, 10 см, 2 см қабырғалы параллелепипедтің көлемін есепте.
А) 17 см3 В) 100 см3 С) 10 см3 D) 52см3

16.Қалдырылған санды тап: 2,4,5,8,9,10
А) 7,8,9 В ) 3,7,9 С) 3,6,7 D) 4,6,7

17. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанда қосындысы...
А) ұлғаяды В) өзгермейді С) азаяды D) білмеймін

18. Теңдеуді 222000-х = 20 шешуде қандай амал қолданамыз?
А) 222000-20 В) 222000+20 С) 222000:20 D) 222000 .
20

19. Екінші кластың 62 бірлігінен және бірінші кластың 70 бірлігінен тұратын
сан.
А) 70062 В) 6072 С) 6270 D) 62070

20. 2,10 кубын тап.
А) 6,100 В) 8,10 С) 8,1000 D) 4,100

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Математика

Нұсқа -4019

1.Метрмен өрнектеңіз: 500 см
А) 5 м
В) 0,5 м
С) 55 м
D) 555 м
2. Есептеңіз: 215 . 3-105[pic]
А) 645
В) 540
С) 615
D) 750

3. Теңдеуді шеш: 9000:х= 300
А) 20
В) 40
С) 10
D) 30

4. Амалдарды орындаңыз:
352497+42007+8050
А) 402455
В) 420545
С) 405245
D) 402554

5.Есептеңіз: 180:9+87-29
А) 87
В) 98
С) 89
D) 78

6.Бір санды 100 есе арттырғанда 50200 шықты. Ол қандай сан?
А) 105
В) 501
С) 502
D) 510
[pic]
7. [pic] [pic][pic]

Алматыдан Астанаға дейін поезд 14 сағ 25 минут жүреді, ал ұшақ 1 сағат 55
минутта ұшады. Астанаға ұшақпен пойызға қарағанда ұһқанша уақыт тез
жетуге болады ?

А) 13 сағ 20 мин
В) 12 сағ 30 мин
С) 12 сағ 35 мин
D) 13 сағ 25 мин

8.Есептеңіз: 900-( 25+15) .3
А) 870
В) 807
С) 780
D) 708

9.Төмендегілердің қайсысы километрмен өлшенеді?
А) Ғимарат биіктігі
В) Пойыздың ұзындығы
С) Екі қаланың ара қашықтығы
D) Адамның бойы
10.Ауылда 497 үлкен кісі тұрады. Олардың саны ауылдағы балалар санынан үш
есе кем.Ауылда қанша бала бар?
А) 1391
В) 1591
С) 1491
D) 1691

11.(273+х ) - 144 = 502
А) 363
В) 373
С) 608
D) 430

12. Тік төртбұрышты параллелепипедтің өлшемдері 10м, 5м және 2 м. Оның
көлемін тап.
А) 17
В) 52
С) 100
D) 1000

13. 16-дан 80 неше есе артық екенін көрсет:
А) 8
В) 5
С) 3
D) 6

14. 10, 15 сандарының кубтарын тап.
А) 100 ,280
В) 300 ,2700
С) 30, 2740
D) 1000, 3375

15.Қалдықпен бөлудің дұрыс мәнін тап: 1256: 5
А) 251 (қ 4)
В) 250(қ 3)
С) 35 1( қ 3)
D) 251 (қ 1)

16.Екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы екі поезд шықты. Олардың біреуі
кездескенге дейін 278 км,екіншісі одан
2 есе артық жол жүрді. Қалалардың аралығы неге тең ?
А) 556 км
В) 558 км
С) 834 км
D) 1112 км

17. Тік төртбұрыштың ауданы 24 см2 бір қабырғасының ұзындығы 4 см. Екінші
қабырғасының ұзындығын тап.
А) 4 см
В) 6 см
С) 7 см
D) 20 см

18. 10 тоннада неше центнер бар?
А) 100 ц
В) 1000 ц
С) 10000 ц
D) 100000 ц

19. Салыстыр:
8. 7 -20 * 4 . 9+18
3 жүзд 0 онд 7 бірл * 308
40:5+36 * 74-36 : 4
А) < < < C) = > <
B) > < = D) > = <
20.Бөліндінің мәнін тап: 8925:5
А) 1782
В) 1702
С) 1780
D) 1785

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Математика

Нұсқа -4020

1.Оқушылар 3 күнде 1035 кг алма жинады. Әр күнде бірдей алма жинаған
болса,оқушылар 8 күнде қанша алма жинаған?
А) 2560 кг
В) 2660 кг
С ) 2760 кг
D) 2860 кг

2. 80000 килограммды тоннаға айналдыр?
А) 80 т
В) 8 т
С) 800 т
D) 18 т

3.Цифрмен жазылуын көрсет:
Төрт миллион бес жүз жиырма төрт мың жүз жетпіс сегіз

А) 4502178
В) 45002478
С) 4524178
D) 45240178

4.Теңдеуді шеш: 7 . х -17301 = 12050
А) 4191
В) 4291
С) 4193
D) 4293

5.Амалды орында: (67000+35 . 300) : 100
А) 775
В) 75
С) 67035
D) 201105

6. Ауданы 81 см 2 шаршының қабырғасын тап.
А) 90 см
В) 80 см
С) 8 см
D) 9 см

7.Есептеңіз: 37+800: 4 . 2
А) 437
В) 441
С) 443
D) 438

8.Дүкенге әр орамында 50 метрден 9 орам ақ мата және 120 метр көк түсті
әкелінді..Дүкенге барлығы неше метр мата әкелінді?

А) 560м
В) 540 м
С) 550 м
D) 570 м

9. Теңдеуді шешіңіз:
Х+1540= 12320
А) 10780
В) 10870
С) 18070
D) 17800

10.Килограммен өрнектеңіз: 2 ц 50 кг
А) 250кг
В) 260кг
С) 270 кг
D) 280 кг

11.Жас техниктер үйірмесінде 196 оқушы шұғылданады.Олардың төрттен бірі
ұшатын үлгі жасады. Неше бала ұшатын үлгі құрастырды?

А) 22 бала
В) 92 бала
С) 49 бала
D) 43 бала

12.Амалдарды орындап,мәнін тап. (761+175)-240 . 2 : 3
А) 437
В) 464
С) 776
D) 896

13. 825603 санының разрядтық қосылғыштарға жіктелгенінің дұрысын тап:
А) 800000+20000+5000+600+0+3
В) 800000+2000+5000+600+0+3
С) 80000+2000+5000+600+3
D) 8000+2000+5000+600+3

14.Тікұшақ 300 км/сағ жылдамдықпен ұшса, [pic]
5 сағатта, 7 сағатта қандай қашықтықта болады?
А) 4000 км, 6000 км В) 1500 км, 2100 км
С) 1800 км, 305 км D)5400 км, 7200 км

15. 10, 12 сандарының квадраттары:
А) 100, 224
В) 200, 2400
С) 100, 144
D) 300, 1728

16.Әріпті өрнекті көрсет.
А) 56+6
В) а+8
С) 12:5
D) 123 .2

17. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетіне байланысты өрнекті тап.

А) 6х4 = 8х3
В) 2х5 =5х 6
С) 55х 2 = 2х55
D) 18х2 = 36:2

18. 59 : 9= 6 бөліндісінде қанша қалдық қалады?
А) 3
В) 4
С ) 6
D) 5

19. Қай өрнектің мәні 78 болады?
А) 3+8+20+7-30+6-8
В) 4+9+30-5+30+2+8
С) 8+5+10-6+50+3-8
D) 9+7+4+10-8+40+2-8

20. Альбом 60 теңге, кітап одан 4 есе қымбат тұрады. Сатып алуға екеуіне
қанша ақша жұмсалды?
А) 280 тг
В) 124 тг
С) 240 тг
D) 300 тг

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ.

Математика

Нұсқа -4021

1.Мына санның цифрмен дұрыс жазылуын көрсет:
Үш жүз жиырма бес мың
А) 300250
В) 30025
С) 300205
D) 325000

2. Кез келген санды 0-ге көбейткенде немесе бөлгенде не шығады?
А) 0
В) 10
С) сол сан шығады
D) 1

3.Тік төртбұрыштың ауданы 35 см 2 ені -5см Ұзындығы қандай?
А) 8 см
В) 5 см
С) 7 см
D) 10 см

4. 9999 санының алдында болатын санды жаз.
А) 999
В) 9099
С) 9998
D) 10000

5. Ұзындық бірліктерін тап.
А) центнер,тонна,сантиметр
В) литр,сантиметр,сағат
С) метр,дециметр, километр
D) секунд,сағат,минут

6. Артық сөзді сыз.
метр тонна апта
дециметр центнер жыл
килограмм килограмм сағат
сантиметр грамм жеңіл
миллиметр ғасыр секунд
километр

7. Салыстыр
3 м 3 дм 5см * 450 дм
7т 5 ц * 72ц
А) > ,= В) < , =
С) = ,= D) < , >

8.Үшінші орындалатын амалды көрсет.
(130+12∙7)+240 ∙(300-7)
А) азайту С) көбейту
В) қосу D) бөлу

9.Сәуле дегеніміз не?

А) Түзудің бөлігі
В) Екі жағы шектелген түзу сызық
С) Бір жағы шектелген түзудің бөлігі
D) Қисық тұйықталмаған сызық

10. Өрнектің дұрыс жауабын табыңыз: 456 · 28
А) 12687
В) 12768
С) 13876
D) 12876

11. Немересі 8 жаста, ол атасынан 69 жас кіші. Атасы неше жаста?
А) 81 жаста
В) 77 жаста
С) 78 жаста
D) 87 жаста

12. 147 саны шығу үшін 21-ді қандай санға көбейту керек?
А) 5
В) 6
С) 7
D) 8

13.Кубтың қабырғасы 6 см Көлемін тауып белгілеңіз.
А) 126 см3
В) 261 см3
С) 162 см3
D) 216 см3

14. 120 килограмм жемісті 4 балабақшаның әрқайсысына тең бөліп жеткізу
керек. Әр балабақша неше килограмм жеміс алады?

А) 35
В) 40
С) 30
D) 45

15. Көбейтудің неше қасиеті бар?
А) 2
В) 3
С) 4
D) 5

16.Теңдеуді шеш. Х:27=8·7
А) 1512
В) 1225
С) 1412
D) 1152

17 . 6, 5 сандарының квадратын тап.
A) 36,25 C) 10,25
B) 12,100 D) 49,125

18. Асан мен Марат тоғызқұмалақты 2 сағат ойнады.
Әрқайсысы неше сағаттан ойнады?
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4

19. Өрнек түрінде жаз және оның мәнін тап.
7- мен 9-дың көбейтіндісіне 810-ның 9-ға бөліндісін қос.
А) 154
В) 153
С) 315
D) 531

20. Сағатпен өрнекте: 1 апта 2 тәулік 3 сағат
А) 235
В) 219
С) 216
D) 316

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Ұқсас жұмыстар
Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу Рационал бөлшектерді көбейту және бөлу алгоритмін қолдана білуге, қасиеттерді білуге үйрету
Математика пәнінен МАБ қорытындысы бойынша сапа
Сынып жетекші
Ана құшағында
Дүниетану пәнінен ашық сабақ. бауырымен жорғалаушылар. 3 сынып
Оқушыларға ағылшын тілінен дайындалу туралы түсініктеме беру
Оқушыларды математика пәнінен ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолдары
Бастауыш сынып мұғалімдері
Оқыту мақсаты
Топтарға бөлу. Оқушылардың зейінің сабаққа аудару
Пәндер